Page 1

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

Κυριάκος Τόμπρας Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Το τελευταίο δίμηνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες αποκαλύψεις σχετικά με το γαϊτανάκι της κερδοσκοπίας που έχει στηθεί στην πλάτη των δανειοληπτών, με τη δήθεν πώληση των κόκκινων δανείων σε funds του εξωτερικού. Εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, που βαφτίστηκαν με το εξωτικό όνομα «distress funds», εμφανίστηκαν από το πουθενά να διεκδικούν ως αδίστακτα κοράκια τα κόκκινα δάνεια των ελλήνων δανειοληπτών.

«Ξένοι κεδροσκόποι παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων» γράφουν το τελευταίο δίμηνο τα ΜΜΕ. Με τις τράπεζες να αφήνουν το θέμα να παίζει ως έχει στην επικαιρότητα, αφού ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τους πατριωτικούς τίτλους δελτίων ειδήσεων, εφημερίδων, ενημερωτικών sites και ιστολογίων, βολεύει μια χαρά τους κρατικοδίαιτους και επιδοτούμενους από τον προϋπολογισμό, πτωχευμένους τραπεζίτες της Ελλάδας των Μνημονίων και της πλασματικής ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Στην επικοινωνιακή αυτή παγίδα των τραπεζών, έπεσαν θύματα και αρκετοί Βουλευτές που ασχολήθηκαν με το ζήτημα, αφού επικεντρώθηκαν στο θέμα της υποτιθέμενης πώλησης των κόκκινων δανείων στα distress funds του εξωτερικού, χωρίς να αντιληφθούν ότι οι πωλήσεις, μεταβιβάσεις και επαναμεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους εικονικές, αφού τα εξωτικά funds και τα πραγματικά κοράκια των αγορών, αυτά που κρύβονται πίσω από τις Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων και ξεκίνησαν ήδη να εμφανίζονται δειλά-δειλά στα ελληνικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενα παραδόξως από τις ελληνικές τράπεζες, είναι κοινοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Made in Greece, εταιρείες ειδικού σκοπού που ελέγχονται μετοχικά από τις ίδιες τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου αυτές να εμφανίζονται ότι δήθεν πωλούν και μεταβιβάζουν με μεγάλη ζημία τα κόκκινα δάνεια των χαρτοφυλακίων τους σε τρίτους, αφού πρώτα τα τιτλοποιήσουν. Μιλάμε για την απόλυτη απάτη. Με τις ελληνικές τράπεζες να φυγαδεύουν τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης στο εξωτερικό, στήνοντας εικονικούς ομίλους distress funds στη Μεγάλη Βρεττανία, που εδρεύουν στις ίδιες διευθύνσεις και εκπροσωπούνται από τα ίδια δικηγορικά γραφεία και τους ίδιους αχυρανθρώπους που εξυπηρετούν επί ολόκληρες δεκαετίες τη θεσμική παραοικονομία του ελληνικού χρηματοοικονομικού χώρου, από την εποχή του Παύλου Ψωμιάδη και της πυραμίδας του Ομίλου ΑΣΠΙΣ.

Ελπίζω, μετά τις αποκαλύψεις που ακολουθούν, να βρεθούν κάποιοι Βουλευτές που θα επανέλθουν στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, τοποθετώντας το στην πραγματική του διάσταση, και κάποιοι Εισαγγελείς που θα τολμήσουν να ανοίξουν δικογραφίες για απάτη με ζημία του δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για να μείνουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης με σταυρωμένα τα χέρια. Η πώληση των κόκκινων δανείων στο 10%-30% του ανεξόφλητου υπολοίπου τους, εγείρει σοβαρότατα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το ΤΧΣ χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οι δανειολήπτες των οποίων τα κόκκινα δάνεια αποτελούν σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπικών συναλλαγών. Επιπλέον, η είσπραξη των κόκκινων δανείων στο ακέραιο, οδηγεί σε πραγματοποίηση κερδών που συνιστούν αδικαιολόγητο πλουτισμό, τα οποία, επειδή λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, στα βιβλία των εξωτικών distress funds, δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και δεν συνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού αλλά, αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα κέρδη που φυγαδεύονται στους φορολογικούς παραδείσους της Μεγάλης Βρεττανίας, όπου εδρεύουν οι συγκεκριμένες αυτές θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών τραπεζών, που στηρίζουν την κερδοσκοπική τους αυτή δραστηριότητα στην ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΚΤ, της Τρόικα και της Κυβέρνησης.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Και επίσης, η κατά τα ανωτέρω κερδοσκοπική πώληση των κόκκινων δανείων εγείρει ζητήματα νομιμότητας, που ενδέχεται να συνεπάγονται ακόμη και ποινικές ευθύνες για τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών που συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως καταδολιευτικό, παράνομο, ζημιογόνο και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος αυτό τρόπο με θυγατρικά τους κερδοσκοπικά κεφάλαια, αφού οι ελληνικές τράπεζες στην πράξη πωλούν τα κόκκινα δάνεια που έχουν πρώτα διαγράψει ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση, μεταξύ άλλων, όλων των φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων τους, με την περιουσία και με τη μείωση των εισοδημάτων τους, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και την έναντι αυτής διαγραφή των αντίστοιχων υπολοίπων των κόκκινων δανείων από τους λογαριασμούς απαιτήσεων του ενεργητικού τους, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη νομιμοποιούνται πλέον να διεκδικούν την είσπραξη των κόκκινων αυτών δανείων, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις κατασχέσων, πλειστηριασμών, μεταβιβάσεων, αναμεταβιβάσεων και πώλησής τους σε τρίτους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι της απάτης και της κερδοσκοπίας, από το περιεγχόμενο της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Β. Καπερνάρος.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ερώτηση του Β. Καπερνάρου : ΚΛΙΚ ΕΔΩ http://www.helleni cparliament.gr/Koin ovouleftikosElenchos/Mesa-

Ο Βουλευτής περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα των συναλλαγών, ζητώντας μάλιστα και την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, χωρίς όμως, με βάση το περιεγχόμενο της ερώτησης, να αναδεικνύονται οι πραγματικοί λόγοι προς τούτο, αφού τα κόκκινα δάνεια φέρονται να πωλούνται, να μεταβιβάζονται και να αναμεταβιβάζονται «νόμιμα και ηθικά», κατά το γράμμα του νόμου. Παρήγαγε όμως σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της περίπτωσης ANAPTYXI – EUROBANK, που αποτελούν σημείο αναφοράς και για τις περιπτώσες των υπολοίπων συστημικών τραπεζών, αφού όλες ακολουθούν την ίδια συνταγή στο ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ερώτηση του Β. Καπερνάρου είναι πολλά : Ποιές είναι όλες αυτές οι εταιρείες με την επωνυμία «ANAPTYXI» ; Ποιά η μεταξύ τους σχέση ; Ποιά η σχέση τους με τη EUROBANK ; Και για ποιό λόγο τα κόκκινα δάνεια μεταβιβάζονται και αναμεταβιβάζονται, κάθε φορά μεταξύ κάποιας από τις εταιρείες του Ομίλου ΑΝΑΡΤΥΧΙ και της EUROBANK ; Τι εξυπηρετεί η πλειάδα αυτών των συναλλαγών, που στην ουσία αναπαράγουν την απαίτηση του ιδίου δανείου ; Την εταιρεία ANAPTYXI APC Ltd τη συναντάμε στις αρχές του 2013, σε δημοσίευμα του AXIA PLUS :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Και στη συνέχεια την ξανασυναντάμε στα δικόγραφα των κόκκινων δανείων που καταθέτει στα δικαστήρια η EUROBANK, όπου η μεταξύ τους σχέση προσδιορίζεται ως εξής :

Δηλαδή η EUROBANK εμφανίζεται ως εκπρόσωπος και διαχειριστής τιτλοποιημένων απαιτήσεων της ANAPTYXI APC LIMITED. Με τις μεταξύ τους σχέσεις κατά τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων, να περγράφονται ως εξής :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλες τις τιτλοποιήσεις μεταξύ EUROBANK και Ομίλου εταιρειών ANAPTYXI, από την επίσημη ιστοσελίδα της EUROBANK : ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.eurobank.gr/o nline/home/viewServices.a spx?id=424&mid=636&lang

ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.eurobank.gr/o nline/home/viewServices.a spx?id=341&mid=636&lang

ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.eurobank.gr/o nline/home/viewServices.a spx?id=341&mid=636&lang

Αφού λοιπόν η EUROBANK μας ενημερώνει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής των δικών της τιτλοποιημένων απαιτήσεων στην ANAPTYXI APC Ltd, ας δούμε τώρα ποιά είναι πραγματικά η ANAPTYXI APC Ltd. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το ποινικό μέρος της έρευνας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Επίσημου Μητρώου Εταιρειών της Μεγάλης Βρεττανίας, η ANAPTYXI APC Ltd είναι μια ΑΝΕΝΕΡΓΗ ιδιωτική εταιρεία, η οποία ΛΥΘΗΚΕ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ. Καλά καταλάβατε. ΑΝΕΝΕΡΓΗ, ΛΥΜΕΝΗ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ. Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Διαβάστε στη συνέχεια και το ιστορικό της εκκαθάρισης :

ANAPTYXI APC Ltd – Ιστορικό Εκκαθάρισης :  Την 25/01/2012 διορίστηκε ο εκκαθαριστής.  Την 18/10/2012 κηρύχθηκε σε παύση πληρωμών.  Και την 24/01/2013 έκλεισε η εκκαθάρισή της. Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Οι τελευταίες, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι αυτές της χρήσης 2010 (31/12/2010) :

Και η διάρθρωση των λοιπών εταιρειών του ομίλου είναι η εξής :

Η εταιρεία που ελέγχει τις συμμετοχές του ομίλου, βρίσκεται επίσης στην ίδια κατάσταση (Λύση – Εκκαθάριση)

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Ας δούμε τώρα ποιοί είναι οι Διευθυντές και τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ της ANAPTYXI APC Ltd :

Και ας τους ψάξουμε έναν-έναν, για να καταλάβουμε τι ακριβώς δουλειά κάνουν, ποιός είναι πραγματικά ο ρόλος τους και τι μας θυμίζουν από τα παλιά :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

Οι Διευθυντές και τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ του Ομίλου ANAPTYXI :  ανακυκλώνονται ως αχυράθρωποι σε θέσεις διευθυντών και εκτελεστικών μελών ΔΣ, σε όλες τις ανύπαρκτες πλέον εταιρείες του ομίλου και  διορίζονται για να λειτουργούν μόνο προς το σκοπό της παροχής των ατομικών στοιχείων και των διαβατηρίων τους κατά την εκπροσώπηση των εταιρειών του ομίλου, αφού αυτές διατηρούν μόνο γραφεία-ετικέττα (c/c domiciliation), συστεγαζόμενες όλες μαζί στο κτίριο της ίδιας εταιρείας εταιρείας παροχής υπηρεσιών εταιρειών off shore (Wilmington Trust Sp Services), προκειμένου να διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση και νόμιμο εκπρόσωπο για την παραλαβή της αλληλογραφίας και την επίδοση δικογράφων, αφού έχουν λυθεί και εκκαθαριστεί. Και τους ξέρουμε καλά από τα παλιά : Ήταν όλοι αχυράνθρωποι της ASPIS FINANCE Plc, θυγατρικής του αμαρτωλού Ομίλου ΑΣΠΙΣ, που στεγαζόταν επίσης στα ίδια γραφεία-ετικέττα της Wilmington Trust Sp Services. Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Μένει ακόμη αναπάντητη μία μόνο ερώτηση. Που μόλις απαντηθεί, πρέπει κανονικά να κινητοποιήσει ταυτόχρονα τους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, το ΣΔΟΕ και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑPTYXI ;  Ποιός είναι ο ΜΕΤΟΧΟΣ του ομίλου και το αφεντικό όλων των μεμονωμένων εταιρειών του ;  Ποιός έχει οικονομικό όφελος από τη διαχείριση των τιτλοποιήσεων ;  Ποιός κερδίζει με το κόλπο των επαναμεταβιβάσεων, φυγαδεύοντας στο εξωτερικό τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης, μαζί με τα έσοδα και τα κέρδη από τη διαχείριση και την είσπραξη των κόκκινων δανείων ;  Ποιός εξαπατά τα δικαστήρια δηλώνοντας εκπρόσωπος και διαχειριστής απαιτήσεων νομικού προσώπου που έχει πάψει να υφίσταται ; Αν δεν μαντέψατε ήδη την απάντηση, σας τη δίνω ζωγραφισμένη :

Και επειδή το αληθινό φαντάζει πολλές φορές απίστευτο, διαβάστε στη συνέχεια τα αποσπάσματα από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της EUROBANK.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Διαβάστε εδώ τα ψιλά γράμματα των σημειώσεων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της EUROBANK. ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://reports.investis.co m/reports/efg_ar_2006_g r/pdf_cache/efg_ar_2006

Και διαβάστε εδώ, τα ίδια ψιλά γράμματα σε μεγένθυση :

Αυτή είναι η σελίδα 15, με τις σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της EUROBANK :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.eurobank.gr/Uploads/ pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A. %20%CE%9A%CE%91%CE%A4. %20%CE%94%CE%9B%CE%A0

Η EUROBANK δηλώνει τις συμμετοχές της στον Όμιλο Εταιρειών ΑΝΑΡΤΥΧΙ, όπου ελέγχει μετοχικά όλες τις εταιρείες του ομίλου :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

Για όσους δεν βλέπουν καλά, υπάρχει και μεγένθυση :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, έχει επίσης κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή από ομάδα 34 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την 08/08/2013 :

Διαβάσετε εδώ την ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.hellenicparliament.gr/ Koinovouleftikos-Elenchos/MesaKoinovouleutikouElegxou?pcm id=6b44b95b-d8d3-

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξαν το θέμα της συνάντησης των εκπρόσωπων ξένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων με στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, με σκοπό την εξαγορά πακέττων κόκκινων δανείων σε τιμές μεταξύ του 20% και 30% της ονομαστικής τους αξίας, δεν Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών γνώριζαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ερώτησης τους ότι τα μόνα κερδοσκοπικά κεφάλαια που αγόρασαν ελληνικά κόκκινα δάνεια είναι στην πράξη ελληνικά και ανήκουν στις συστημικές τράπεζες οι οποίες τους πωλούν, μεταβιβάζουν και αναμεταβιβάζουν τα κόκκινα δάνεια των χαρτοφυλακίων τους. Και μη γνωρίζοντας το στοιχείο αυτό, επικεντρώθηκαν μόνο στα ζητήματα των ακινήτων που αποτελούν τις εξασφαλίσεις των κόκκινων δανείων, σε συνδυασμό με την επικείμενη απελευθέρωση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ερωτώντας τα εξής :  Ποιες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου να προστατευτεί η περιουσία των Ελλήνων Πολιτών από τους αετονύχηδες εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου ;  Ποιά η ενημέρωση σχετικά με τα σενάρια πώλησης των κόκκινων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες σε ξένα funds ;  Ποιες τράπεζες πρόκειται να συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές και σε τι ποσοστό ; Νωρίτερα, την 31/07/2013, είχε κατατεθεί για το ζήτημα των κόκκινων δανείων η ερώτηση των Βουλευτών της Νέας Μέρας κ.κ. Γ. Κουράκου και Ν. Σταυρογιάννη.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Διαβάσετε εδώ την ερώτηση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ : http://www.hellenicparliament.gr/Koin ovouleftikos-Elenchos/MesaKoinovouleutikouElegxou?pcm_id=67ba10ec-ee00-

Με την ερώτησή τους αυτή, οι Βουλευτές Γ. Κουράκος και Ν. Σταυρογιάννης ανέδειξαν για πρώτη φορά το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των θυγατρικών τους κερδοσκοπικών κεφαλαίων στη Μ. Βρεττανία.

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν σήμερα το μείζον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα δε εν όψει της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και επειδή είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εμβάθυνση της κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι εγκληματική, τη στιγμή που η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση, μεταξύ άλλων, όλων των φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων τους, με την περιουσία και με τη μείωση των εισοδημάτων τους, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και τη διασφάλιση των καταθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα πολιτικά κόμματα και οι Βουλευτές που ασχολήθηκαν με το ζήτημα, οφείλουν να επανέλθουν με μία, ενιαία διακομματική ερώτηση στη Βουλή, διαβιβάζοντας αντίγραφο του φακέλλου με το σύνολο των στοιχείων και των καταγγελιών που έχουν στα χέρια τους, στους αρμόδιους Οικονομικούς Εισαγγελείς. Κλείονοντας, αφιερώνω την παρακάτω προειδοποίηση σε όσους πονηρούς τολμήσουν να αμφισβητήσουν τα στοιχεία των αποκαλύψεων και των πληροφοριακών δελτίων :

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013


Κυριάκος Τόμπρας

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών

Κυριάκος Τόμπρας | Κόκκινα Δάνεια | Σεπτέμβριος 2013

166564558 κοκκινα δανεια η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των ελληνικών τραπεζών  
166564558 κοκκινα δανεια η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των ελληνικών τραπεζών