Page 1


Solsona

Bisbat, Ajuntament de Solsona

Generalitat, bisbat i Ajuntament tanquen un acord històric per revitalitzar el Museu de Solsona Una comissió executiva es reunirà cada dos mesos per cuidar la gestió del dia a dia El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona canviarà a partir d’ara la mecànica de treball i de gestió per agilitzar-la, revitalitzar les instal·lacions i aconseguir atraure més visitants. Una comissió executiva es reunirà cada dos mesos per fer un seguiment del dia a dia de l’equipament i el patronat ho farà bianualment. L’aportació econòmica, almenys per al 2014, es mantindrà. Aquestes són algunes de les decisions acordades unànimement dimarts a la tarda per la Generalitat, el bisbat i l’Ajuntament en el marc de la reunió del patronat –en el qual també hi ha representat el Consell Comarcal–, que va tenir la participació del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Totes les parts que comanden el rumb del Museu Diocesà i Comarcal, encallat des de fa anys, han ratificat la constatació que les instal·lacions tenen una de les millors col·leccions del país, i en canvi això no es correspon amb el volum de visitants que registra i que enguany es preveu xifrar en 6.000 persones. Tal com va manifestar el conseller Ferran Mascarell, “probablement això és així perquè el mecanisme de gestió és massa lent, una mica dinosaure, i necessitem un veler”. Els representants del bisbat, l’Ajuntament i el Departament de Cultura van mostrar-se satisfets d’una “reunió enormement profitosa”, en paraules de Mascarell. Així, la comissió executiva, que estarà integrada pel director del Museu, el bisbe, la regidora de Cultura de Solsona i la directora dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, ja té deures per a mitjan gener: ha de plantejar diverses propostes encaminades a esbossar noves polítiques de promoció. Aquesta directriu passa per incidir en el vincle amb el sector turístic; avaluar experiències de comunicació efectives d’altres museus propers a través d’Internet i altres sistemes moderns, i estudiar la redistribució de recursos per destinarne menys a la documentació i catalogació –actualment el de Solsona és el segon museu de Catalunya amb la millor catalogació– i dedicar-ne molts més a la promoció. Entre altres iniciatives que se sospesen també hi ha flexibilitzar els horaris d’obertura de l’equipament, potenciar les exposicions temporals i integrar millor el Museu de Solsona en la xarxa museística catalana per treure’n rendiment.

Mascarell, Novell i Rodríguez minuts després de la reunió del patronat

“Les tres institucions tenim la voluntat d’impulsar el Museu, conscients, però, de la circumstància actual i, per tant, posant-hi els mateixos recursos i més imaginació”, assenyala el bisbe, Xavier Novell. El pressupost del Museu per a l’exercici vinent, en aquest sentit, es preveu que sigui el mateix que enguany i que, per tant, voregi els 200.000 euros. L’alcalde, David Rodríguez, valora molt satisfactòriament que s’hagi desencallat una situació estancada durant més de quatre anys. Per ell el més important és que a partir d’ara una comissió tindrà cura del dia a dia del Museu, ja que “el seu director es troba molt sol en la presa de decisions i l’hem d’acompanyar més”. Aquest òrgan començarà a treballar per explorar noves vies de difusió i línies de treball que “facilitaran la recerca de sinergies que han de permetre tirar endavant el Museu”. D’altra banda, el bisbe i l’alcalde assumeixen també el compromís de vetllar per la convocatòria de les reunions del patronat dues vegades l’any. En aquest sentit, el conseller de Cultura demana “que siguin les autoritats locals les que prenguin la iniciativa, des del territori, de portar les regnes de les dinàmiques de les reunions”.

Direcció: Josep M. Borés Redacció: Miquel Manzano Edició: Francesc Xavier Montilla - Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

Formen part de l'equip de suport de Celsona: Marcel Ribera - Montse Riu Montserrat Riu - J. Clavé - Ramon Gualdo Francesc Torres - Pere Borés - Enric Serra Josep M. Montaner - Candi Pujol Foto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

973 48 17 19

Celsona és una publicació independent i socialment justa, no necessitant ni fent ús de cap subvenció ni ajut públic per al seu funcionament.

info@celsona.com www.celsona.com

Dip. Legal: L-267-1997 - 1.200 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d'abril de 1997Pots accedir, llegir i descarregar molts exemplars de Celsona via electrònica anant directament a issuu.com/celsona/docs

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Els mateixos recursos i més imaginació


Comarca

Miquel Manzano

El Consell aprova un pressupost de d'11,2 milions d'euros per al 2014 Es redueix un 17% respecte al del 2013 El Ple extraordinari del Consell Comarcal celebrat el passat dijous dia 5 de desembre va validar el pressupost consolidat per al 2014 amb els vots favorables de CiU i els vots contraris d'ERC. El pressupost per al 2014 se situa en els 11.225.244 euros. Aquest integra el del Consell Comarcal pròpiament dit i el dels organismes autònoms locals (Centre Sanitari del Solsonès, Patronat Comarcal de Turisme i Fundació Francesc Ribalta). Un cop l'interventor del Consell va fer l'exposició detallada del pressupost, el president del Consell Comarcal Joan Solà va explicar que "és un pressupost més petit, però hem fet tots els esforços per evitar reduir les partides dedicades a l'atenció social i a l'ensenyament". També en destacà "la clara aposta pel sector turístic, mediambiental i de promoció econòmica". El pressupost per l’any 2014 es redueix en un 17,26 % respecte al pressupost de l’any 2013. Així mateix, el pressupost 2014 redueix les inversions un 54% en relació a l’any anterior, atès que el 2013 es van realitzar grans inversions estratègiques com són les obres de la planta de tractament i compostatge de la matèria orgànica del dipòsit controlat de residus comarcal,

la restauració de l’antic molí fariner del salí de Cambrils (amb ajut LEADER) i l’obra de senyalització turística (amb ajut FEDER).

Inversions Les principals inversions pressupostades per aquest pròxim any són el manteniment de camins, la f inalització de les obres del dipòsit controlat de residus comarcal, la reordenació dels punts de recollida de residus del medi rural per minimitzar els impactes, la remodelació de la cuina del Centre Sanitari, la caldera de biomassa al Consell Comarcal, la renovació de l’equipament informàtic, la consolidació del Pla d’Actuacions Immediates per a l’ocupació al Solsonès (PAI) i el Centre d’Interpretació a la Catedral de Solsona. En total la suma de totes les inversions s’aproximarà al milió i mig d’euros. D’altra banda, el Consell Comarcal també redueix un 8,5 % la despesa corrent i prop d’un 4 % les despeses de personal. En aquest sentit, govern i treballadors han pactat una reducció de sous de tot el personal i òrgans de govern del 5,35% que suposarà un estalvi de 63.000 euros.

El grup d'ERC vota en contra dels pressupostos

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Durant el plenari extraordinari del Consell Comarcal del Solsonès celebrat el passat dia 5 de desembre, el grup d'ERC va votar en contra dels pressupostos pels següents motius: S’està pagant a càrrecs de confiança un sou molt elevat per la categoria d’estudis que tenen (gerència). Hem de mantenir un alt cost (econòmic) polític tenint a jornada completa un president i un vicepresident que sempre hem pensat que és excessiu. Encara hi ha, per prestació de serveis, un transvasament de diners, 107.000 euros, del centre sanitari al consell comarcal. Els pressupostos del centre sanitari haurien d’estar blindats. El consell passa de cobrar el 5 % per serveis generals de cada àrea, al 10 %, augmentant els ingressos per mantenir l’estatus d’uns 87.000 euros, comparats amb l’any passat, així rebaixant més la inversió directa en cada àrea.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si sumem els 341.743, que es queden de les diferents àrees amb els 107.000 que cobren al centre sanitari, trobem un resultat de 448.743 euros que recapta el consell per les seves despeses i manteniment de la casa. 


Comarca

Miquel Manzano

Pressupost del Consell Comarcal del Solsonès 2014 Consell i Organismes Autònoms Consell Comarcal................... 6.226.674 Centre Sanitari........................4.855.000 Patronat de Turisme................... 318.000 Fundació P.C.F. Ribalta.................4.050 Transf. A i d'Org. Autònoms....-178.480 Total..................................... 11.225.244

Desglossats per organismes Consell Comarcal del Solsonès

Centre Sanitari del Solsonès

Despeses Personal.................. 3.447.000 Desp. en béns corrents............ 1.258.420 Despeses financeres....................21.000 Transferéncies corrents.............. 107.580 Inversions reals............................21.000 Transferències capital...........................0 Amortització préstecs...........................0 Total....................................... 4.855.000

Ple del Consell Comarcal del Solsonès

Diferència entre el pressupost 2013 i el 2014

Press. 2013 Press. 2014

Increment

Consell Comarcal .......................8.368.930.........6.226.674............. -25,60 % Centre Sanitari.............................5.301.080.........4.855.000............... -8,41 % Patronat de Turisme.....................70.000.............318.000............... 354,29 % Fundació P.C.F Ribalta................6.200...............4.050................... -34,68 % Transf. A i d'Org. Autònoms.......-179.580...........-178.480................. -0,61 % Total.............................................13.566.630......11.225.244...........17,26 %

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Despeses Personal.................. 1.560.150 Desp. en béns corrents............ 1.348.789 Despeses financeres......................9.000 Transferències corrents.............. 625.635 Inversions reals....................... 1.109.600 Transferències capital............. 1.553.000 Amortització préstecs..................20.500 Total........................................6.226.674

Fundació Francesc Ribalta

Desp. en béns corrents...................4.050 Total.............................................. 4.050

Patronat de Turisme

Despeses personal........................62.500 Desp. en béns corrents.............. 7.382,51 Desp. financeres...................................0 Transferències corrents.........................0 Inversions reals......................248.117,49 Total.......................................... 318.000Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013
Solsona

ACN. Fotos: ACN, UBIC Solsona

Solsona apropa el petit comerç amb una aplicació per a telèfons mòbils que anuncia les ofertes dels botiguers Els comerciants de Solsona podran anunciar les seves campanyes i ofertes a través d’una aplicació per a telèfons mòbils. Es tracta d’un projecte desenvolupat per Marc Pensí i David S or ribe s i que ha e stat cont ra ctat inicialment per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament. El president de la UBIC, Josep Pelegrina, ha explicat que l’aplicació pot convertir-se en una “eina molt important per al petit comerç per apropar-se als clients”. Solsona ha estat la prova pilot de ‘Laguiade.cat’, però l’objectiu dels El president de la UBIC, Josep Pelegrina, va donar pas durant la presentació als responsables de l'App creadors és comercialitzar l’aplicació a altres ciutats i que els usuaris puguin de la ciutat que vulguin formar part de la accedir directament a la guia de la poiniciativa, com per exemple hotels i resblació on es trobin. taurants, també podran adherir-s’hi. El projecte ‘La guia de Solsona.cat’ representa la prova pilot d’una aplicació per Mapa, favorits i agenda cultural a telèfons mòbils que permet als usuaris consultar totes les ofertes, promocions i L’aplicació inclou un mapa on campanyes dels botiguers i comerciants de s’ubiquen tots els comerços, establiments la ciutat. L’aplicació també relaciona més i propostes, amb les indicacions per arriinformació, com propostes culturals i turísbar-hi, l’horari, dades de contacte, preus tiques, per acabar sent una guia completa i ofertes. La guia brinda altres serveis de Solsona o de les altres poblacions on es com la possibilitat de personalitzar una desenvolupi. llista d’establiments favorits, així com una Tots els establiments associats a la agenda amb les activitats culturals i un Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona espai amb informació turística. L’aplica(UBIC), que són uns 120, ja formen part ció, disponible per als sistemes operatius d’aquest projecte a través d’un acord amb els seus creadors. d’iPhone i Android, es pot descarregar gratuïtament. “Tots els socis són a la base de dades de l’aplicació i poden Una de les principals possibilitats que ofereix l’aplicació penjar-hi ofertes i donar-se a conèixer”, ha destacat a l’ACN per als comerços és “que cada soci es gestioni el seu petit el president de la UBIC, Josep Pelegrina. Els altres establiments espai, sense haver d’anar a cap central perquè li facin”, haCelsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

El projecte vol arribar a altres ciutats i permetre accedir directament a la guia de la població on es trobin


Solsona

ACN. Fotos: ACN, UBIC Solsona

explicat Pelegrina. Un altre dels al·licients per als botiguers és el sistema d’avisos que els permet “publicar una oferta o promoció que rebran tots els usuaris que tinguin l’aplicació”. “És una nova tecnologia que posem al servei del petit comerç; els grans, ja tenen les seves pròpies eines i aquesta aplicació permet difondre les ofertes a petita escala”, ha subratllat Pelegrina.

El passat dia 3 es va fer la presentació a la sala Cultural de l'Ajuntament

El teixit comercial d’una ciutat, detallat al mòbil El projecte es va presentar a Solsona el passat dimarts 3 de desembre i s’ha desenvolupat a partir dels comerços d’aquesta ciutat, però la idea dels creadors és comercialitzar-lo a tot Catalunya. “Precisament per això es diu ‘Laguiade.cat’, perquè es pugui concretar a cada ciutat”, ha assenyalat Pelegrina. La possibilitat que es desenvolupi a altres llocs és, per al president de la UBIC, “un valor afegit”. “Qualsevol persona que s’hagi descarregat l’aplicació, quan arribi a una altra població que tingui desenvolupada la guia, rebrà un missatge que li oferirà la possibilitat d’accedir-hi”, ha detallat. La voluntat del projecte és que els usuaris puguin conèixer de forma ràpida els comerços i les ofertes d’una ciutat encara que els sigui totalment desconeguda.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El president de la UBIC provant l'aplicació

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013
Solsona

Ajuntament de Solsona

La primera pilona automàtica del nucli antic de Solsona entrarà en funcionament a mitjan gener L’OAC ha obert les sol·licituds de la tarja de proximitat per accedir al centre històric pel portal del Castell El nou sistema de control remot d’accés de vehicles al nucli antic de Solsona implantat al portal del Castell, que funciona a través d’una pilona automàtica, es posarà en marxa després de les festes de Nadal, segurament a mitjan gener. La setmana passada, però, l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament va obrir el període de sol·licituds de la tarja de proximitat que els veïns hauran de dur enganxada al parabrisa del cotxe. Podran disposar d’una tarja de proximitat vàlida per a aquesta primera pilona totes les unitats familiars que, segons el padró, resideixin al primer tram del carrer del Castell, fins a l’altura de l’ajuntament, o a la plaça i la travessia de Sant Isidre; els propietaris d’immobles i els titulars d’establiments comercials situats en aquestes zones. El consistori facilitarà una tarja per cada vehicle. Aquelles persones que no estiguin empadronades al nucli antic, però resideixin en algun d’aquests indrets només cal que ho acreditin. Els conductors que no s’incloguin en aquests perfils podran sol·licitar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la Junta de Govern Local estudiarà cas per cas. Ho han explicat als veïns i comerciants l’alcalde, David Rodríguez, i la regidora de Governació, Isabel Roca, en una reunió recent prèvia a la posada en funcionament de la nova pilona. El consistori també facilitarà una tarja de proximitat als titulars d’una llicència de taxi a Solsona i els serveis de seguretat i emergències, així com als titulars del transport sanitari col·lectiu, la residència d’avis i les empreses concessionàries dels serveis de recollida de residus i de la neteja viària. La pilona automàtica del portal del Castell serà una prova pilot per desplegar progressivament aquest control remot d’accés de vehicles al nucli antic, tot i que de moment no hi ha un calendari fixat. El consistori hi aposta per la comoditat que representa per als usuaris, ja que no requereix baixar dels vehicles, la seva estètica integrada en l’entorn i la resistència a possibles impactes. L’alcalde ha demanat als primers usuaris d’aquest nou mecanisme que comuniquin a l’Ajuntament possibles disfuncions que hi detectin per tal de millorar-lo.

Es mantenen els horaris de càrrega i descàrrega

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

L’horari de càrrega i descàrrega en què es mantindrà obert l’accés al trànsit rodat pel portal del Castell no variarà respecte l’actual. Continuarà sent els dies feiners de dilluns a dijous de deu a dotze i de sis a set, i els divendres de sis a set.Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Solsona

Miquel Manzano

Últims detalls per la I Festa del voluntariat Se celebrarà el dia 21 a les 6 al Casal de Cultura Aquesta setmana s'han reunit representants de diverses entitats (Fènix, Creu Roja, Solsona Jove Ajuda, Voluntariat per la Llengua del CPNL) i de l'Ajuntament de Solsona per ultimar els detalls de la I Festa del Voluntariat de Solsona que se celebrarà el pròxim dia 21 de desembre a la sala d'actes del Casal de Cultura a les 6 de la tarda, coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat. El tema principal que es va tractar dimecres passat va ser l'ordre del dia de l'acte, que és previst que es desenvolupi en tres parts diferenciades. La celebració començarà amb una explicació sobre el voluntariat. A continuació, les associacions que ho desitgin disposaran d'un torn de 5 minuts per explicar la tasca que desenvolupen. Qui vulgui intervenir cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament a través del mail: cultura@ajsolsona.cat. La cloenda de la I Festa del voluntariat anirà a càrrec de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. Segons han explicat els organitzadors en declaracions al Celsona, "aquest any es pretén donar a conèixer aquest nou

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

acte amb la intenció que el pròxim any es pugui fer una gran festa del voluntariat". La I Festa del voluntariat es fa amb els objectius de reconèixer la labor dels voluntaris i aconseguir que els col·lectius de la gent gran i persones aturades facin voluntariat. Els organitzadors destaquen que "Solsona necessita l'esforç, col·laboració i iniciativa de tots els solsonins".

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013
Solsona

Miquel Manzano

Els Pastorets de Solsona escalfen motors L'any passat gairebé un miler de persones van seguir la tradicional representació de Folch i Torres Des de fa setmanes un equip format per 92 persones, entre actors i tècnics, treballen intensament per tornar a oferir al públic solsoní Els Pastorets de Folch i Torres, una representació teatral que va lligada a aquestes dates festives i que transmet al públic tota l'emoció del Nadal. L'any passat gairebé un miler de solsonins van assistir a les representacions d'Els Pastorets, fet que va suposar una de les millors entrades mai vistes. L'equip d'actors i tècnics va quedar molt satisfet amb les actuacions "per la cara i l'expressió que tenia el públic a la sortida", ha explicat el director de l'obra, Ramon Segués. Enguany, entre les novetats més destacades, hi ha l'ampliació instrumental en l'apartat musical d'Els Pastorets. A més del piano a càrrec de Mònica Mendoza, hi participaran la Naïr Marco amb el violí i la Natàlia Pujol amb el flabiol. També s'han renovat parts de l'escenari i vestuari. "Volem acabar de definir bé l'escenografia", ha afirmat Segués. Com cada any, l'obra es dedicarà a un personatge entranyable i a l'actor o actriu que el representa. Un acord amb la UBIC permetrà als infants apuntats a la ludoteca de Nadal gaudir d'un descompte a l'entrada si realitzen un dibuix sobre Els Pastorets i el presenten a taquilla. A més, els dibuixos es penjaran al vestíbul del Teatre.

El dimoni emblema d'Els Pastorets de Solsona El cartell, obra del solsoní Ramon Àngel Davins, manté el dimoni, que ja s'ha convertit en l'emblema d'Els Pastorets solsonins. Com en les últimes edicions, s'han aplicat algunes variants al format del cartell, però sempre mantenint l'essència que recorda Els Pastorets de Solsona

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Els Pastorets de Folch i Torres s'interpretaran els dies 26, 29 de desembre i 6 de gener a les 6 de la tarda al Teatre Comarcal. Venda d'entrades anticipades a l'Oficina de Turisme i una hora abans de l'espectacle al Teatre. Preu: 8 euros adults. 6 euros nens.

10

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

11


Solsona

Redacció

Els Mossos activen el pla Grèvol al Solsonès La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha posat en marxa, per setè any consecutiu, el Programa Operatiu Estacional de Seguretat (POE) Grèvol 2013- 2014. El pla, adreçat a comerciants i a la ciutadania en general, té l’objectiu de garantir la seguretat en els principals eixos comercials d’arreu de Catalunya per tal de prevenir els delictes en aquestes zones, principalment furts, robatoris en comerços i estrebades en la via pública. Estarà actiu fins al 13 de gener, coincidint amb l’inici de la campanya de rebaixes.

El Pla Grèvol es desenvolupa amb la col.laboració de la Policia Local

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

La presentació del Pla Grèvol va tenir lloc dijous passat 5 de desembre a la comissaria de Solsona. Va anar a càrrec del sotscap de la comissaria Xavier Vilella, la responsable de relacions amb la comunitat, Susanna Barragan i el cap de la Policia Local de Solsona, Marià Vendrell. Hi van assistir també, el president de la UBIC Josep Pelegrina i el regidor de Comerç i promoció Econòmica, Lluís Xavier González.

12

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

13


Miquel Manzano

El Centre Sanitari oferirà més serveis d’odontologia de pagament El servei de neteja a concurs

En el Ple extraordinari del Consell Comarcal celebrat la setmana passada, es va aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de la realització de proves mèdiques i altres serveis sanitaris, entre els quals, s’ha afegit el servei d’odontologia. El president del Consell, Joan Solà, va explicar que aquesta especialitat es continuarà oferint per la Seguretat Social, però s'amplia el ventall de serveis davant les peticions rebudes. Solà va afegir que els preus aplicats són els oficials del Col·legi d’Odontòlegs. El portaveu d’ERC, Benjamí Puig, va expressar els seus dubtes per la mesura d’oferir serveis privats d’odontologia al Centre Sanitari. Puig va exclamar que aquest fet suposa una competència deslleial al sector privat. També va criticar la que segons ell és una constant privatització del Centre Sanitari. L'ordenança aprovada contempla serveis com preventius, de conservació, pròtesis o cirurgia.

Comarca

Consell Comarcal del Solsonès

La Fira Sant Isidre 2013 tanca els comptes amb una excel·lent valoració La Comissió organitzadora de la Fira Sant Isidre de Solsona que organitza el Consell Comarcal va donar llum verda aquest dimecres els comptes d’aquest 2013 amb una sensació de satisfacció. El total del pressupost de les quatre fires (Fira de Sant Isidre, Fira del Trumfo i la Tòfona, Fira de l’AUTOCAMP i Fira del Bolet) que organitza el Consell Comarcal -a través de l’organisme Solsonès Fires- ha ascendit a 122.627,92 euros. El certamen dedicat a Sant Isidre tancarà amb un pressupost real de 105.000 euros, fruit dels 90.000 euros de pressupost directe més els 15.000 euros en despeses de personal. Les previsions d’enguany eren preocupants atesa la rebaixa de 32.000 euros de l’aportació de les administracions públiques. Tanmateix, al final la Fira ha pogut tancar –gràcies a la racionalització de la despesa- amb una reducció de només 25.000 euros a causa de la major presència d’expositors i patrocinadors. Aquest fet l’ha explicat el director de la Fira de Sant Isidre, Esteve Algué, “la nostra Fira per excel·lència s’ha consolidat com una data clau en la promoció comercial i econòmica de la comarca, i per això, aquest any 2013, tot i baixar els ingressos públics, han augmentat els expositors i els patrocinadors.”. El director de la Fira de Sant Isidre va reblar que “comerciants, empreses i firaires són coneixedors del potencial que ha desenvolupat la nostra fira, i no se la volen perdre. La distinció de fira d’àmbit català -que tot just hem estrenat- també ens hi ha ajudat a aconseguir-ho”. Per al coordinador de la Fira de Sant Isidre, Pere Obiols, és molt important remarcar l’esforç que han fet les entitats per a mantenir la qualitat de la fira “la implicació del teixit associatiu ens ha permès racionalitzar la despesa que sumat a l’increment d’expositors i patrocinadors ens assegura una Fira de primer nivell, tot i la reducció de les aportacions públiques”. Pel coordinador, la Fira de Sant Isidre ja no depèn tant dels ajuts de l’administració sinó que ara és més autosuficient. En aquesta línia Obiols també va remarcar que el volum d’assistència a la fira ha anat en augment ja que les xifres d’aquest 2013 se situen per sobre els 40.000 visitants de l’any passat, “d’aquesta manera quants més visitants siguem capaços d’atraure més expositors voldran venir a la Fira, i en definitiva disposarem de més ingressos per revertir en la dinamització i la millora del certamen”.

El servei de neteja del Centre Sanitari a concurs El Butlletí Oficial de la Província de Lleida va publicar dilluns passat l’anunci de licitació mitjançant procediment obert, per a la contractació del servei de neteja del Centre Sanitari del Solsonès, inclòs el tanatori i el subcentre d’Assistència Primària de Sant Llorenç de Morunys. La durada del contracte és d’un any, amb possibilitat de pròrroga d’any a any de comú acord de les parts abans de la seva finalització, sense que la durada total del contracte incloses les pròrrogues excedeixi de quatre anys. El pressupost base de licitació: 59.400 euros/any i 12.474 euros/any d’IVA.

El Consell aprova una moció en contra del tancament de la Ràdio Televisió Valenciana En la sessió extraordinària que va tenir lloc el passat dijous dia 5 de desembre, els grups polítics comarcals del Consell van manifestar, a través d'una moció, el seu rebuig total i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 14

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Comarca


Solsona

Comarca

Miquel Manzano

Èxit al I Mercat Alternatiu organitzat pel centre social autogestionat La Kausa

Miquel Manzano

900 aturats al Solsonès Aquesta setmana l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha fet públiques les dades de l'atur registrades durant el mes de novembre. Després de mig any de reduccions l'índex ha augmentat en 39 persones. En total s'han registrat 900 aturats. D’aquests, 757 corresponen a Solsona, 37 a Olius i 32 a Sant Llorenç de Morunys. Respecte al mes de novembre de l'any passat, la xifra està per sobre. En aquelles dates del 2013 hi havia al Solsonès 856 persones en situació d'atur.

Atur per municipis Castellar de la Ribera . ..................................... 1 Clariana de Cardener ....................................... 8 Guixers ............................................................. 4 Lladurs ............................................................11 Llobera ............................................................. 6 La Molsosa ....................................................... 2 Navès ............................................................... 9 Odèn ................................................................. 2 Olius ............................................................... 37 La Coma i La Pedra ......................................... 9 Pinell de Solsonès ............................................ 1 Pinós . ............................................................... 8 Riner . ............................................................. 13 Sant Llorenç de Morunys . ............................. 32 Solsona ..........................................................757 Total de la comarca .................................... 900

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El I Mercat Alternatiu organitzat pel centre social autogestionat La Kausa va ser un èxit i va animar Solsona el passat divendres dia 6 de desembre. Entre els productes que venien les diferents parades situades a la plaça de Sant Pere es podia trobar artesania, aliments ecològics, productes fets amb material reciclat, objectes per a bebès, marxandatge relacionat amb el moviment llibertari. També s’hi podia trobar informació d’entitats com Lleteta o Mare Meva! (que ofereix informació a dones embarassades o bé que han tingut un fill recentment). A més, un grup de persones es comunicava al mercat mitjançant el llenguatge de signes Durant el matí, l’interior del casal La Kausa, ubicat a la mateixa plaça de Sant Pere, es va transformar en un divertit parc infantil on els nens, a més a més de jugar, podien treballar el fang o escoltar les cançons de bressol de Monmon. Per dinar es va fer una paella vegetariana, va ser el preludi d'una tarda marcada per la música en directe i una batucada a càrrec de Takumba Solsona que es va acompanyar d'un espectacle de foc.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

15


Navès

Ajuntament de Navès. Fotos: Resol

Fira de Santa Llúcia de Navès Aquest cap de setmana, Navès va celebrar la Fira de Santa Llúcia. Una xerrada a càrrec de Ramon Soler Riba, autor del llibre “Peguera, l’ànima d’un poble”, encetà els actes de l’edició d’enguany. Divendres i dissabte, unes 300 persones van assistir a l’estrena de “Burundanga”, representada pel grup de teatre Coll d’Arques de Navès. El dissabte, també hi hagué un espectacle infantil de màgia, i missa, veneració de la relíquia i cant dels goigs a la capella de Santa Llúcia. Diumenge al matí, s’inicià el dia amb el tradicional esmorzar de fira: Entrepà de botifarra del país o pèsols negres amb cansalada. Durant tot el matí, es van poder contemplar diferents treballs artesans: fer cordes, filar i fer mitja, el ferrer, l’ebenista, el cisteller, el cullerer, entre d’altres. A la Sala d’Esplai, s’hi podien observar diferents exposicions, entre elles es muntà un “quarto” d’abans, on s’hi podien veure els diferents objectes i estris de principi a mitjan del segle XX. També exposició de treballs de patchwork, manualitats, els treballs de l’escola Aiguadora, així com una exposició de mussols, i una exposició de rajoles antigues. El VI taller de dibuix infantil va tenir una gran participació, i també la tirada de bitlles catalanes, amb

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

la col·laboració del Club de Jubilats i Pensionistes Estel del Solsonès. A mig matí, missa a Santa Llúcia, que es repetirà el proper divendres dia 13. Cap al migdia, i animats per la Batucada Takumba, es feu una demostració de batre amb màquina, com es feia els anys 50. A més a més, una trentena de paradistes i alguns membres dels Artesans del Solsonès van participar en aquesta edició de la fira.

16

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Navès

Ajuntament de Navès. Fotos: Resol

Navès

Teatre Coll d’Arques

Burundanga a la Fira de Santa Llúcia

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Divendres i dissabte passat, el Grup de Teatre Coll d’Arques de Navès, vam representar l’obra teatral Burundanga en el marc dels actes de la Fira de Santa Llúcia. Una obra de Jordi Galceran d’una temàtica una mica diferent de la tònica que ha seguit fins ara el nostre grup. Altrament pensem que la rebuda per part del públic va ser molt positiva i vam arrencar la rialla de molta gent. Igual que les darreres vegades, varem voler col· laborar en la Marató de TV3 destinant 1 euro de cada entrada venuda. La recaptació dels dos dies va ser de 252 euros, que potser no és gran cosa, però creiem que vam aportar un granet de sorra per la causa sense haver de fer cap sobreesforç. Volem agrair a tots els assistents per ajudar-nos en aquesta col·laboració i per la seva assistència. En la majoria d’actes de col·laboració per la Marató veiem clarament que si volem , podem lluitar units per una mateixa causa. Moltes Gràcies!

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

17


Vall de Lord

Montse Riu

166 vots per la independència a Sant Llorenç en 3 hores El passat dissabte des de l’ANC Vall de Lord es va encetar la campanya de Signa un vot per la Independència. Aquest acte començava a les 5 de la tarda amb la signatura d’alcaldes i regidors de la Vall de Lord. Hi van assistir l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, sr Francesc Xavier Mas, i l’alcalde de La Coma i La Pedra, sr. Marc Escarré, així com regidors d’aquests 2 consistoris. Durant tota la tarda es van anar recollint signatures i en el moment de tancar s’havien recollit 166 vots en només 3 hores. Aquestes signatures venien en gran part de gent de la Vall de Lord, concretament 96 de Sant Llorenç de Morunys, 7 de La Coma i La Pedra i 2 Signa un vot per la independència. Regidors i alcaldes de Guixers. La resta van ser de diferents llocs de Catalunya. Cal tenir present que durant aquest llarg de la tarda i també d’una altra jornada el dia 4 de gener a cap de setmana la Vall de Lord es va omplir de turistes, gent la tarda. És previst fer també alguna jornada a La Coma i de segones residències i visitants. La Pedra. Vist el bon resultat d’aquesta primera jornada s’ha Des de l’organització han comentat que “s’agraeix la programat una altra recollida el proper dia 28 de desembre participació dels diferents regidors de la Vall, els dos alcaldes al Pavelló coincidint amb la visita del Patge Reial de 5 a 8 presents, així com la gran afluència de votants”

La residència La Vall amb la Marató de TV3

Caminem per la Marató

Durant tota la setmana a la Residència La Vall s’han dut a terme diferents activitats per tal de poder recaptar diners per a la Marató. S’han dut a terme moltes activitats, majoritàriament s’han fet a les tardes i els residents han pogut disfrutar de diferents demostracions, representacions, realitzades per entitats, gent de la Vall, de Solsona, xerrades, missa. Durant aquest llarg cap de setmana els actes que s’han dut a terme han estat: -Divendres el grup de Country local oferia una demostració, l’Escorxador interpretava una bonica cançó i un grup d’acordionistes, també de l’Escorxador, oferien una selecció -Dissabte l’acte central era el de Caminem per la Marató, al qual dediquem un article especial, a la tarda projecció d’imatges antigues de La Vall de Lord i monòleg a càrrec del Perxe Teatre. -Diumenge i últim dia d’actuacions, era el torn de les Tremendines. La guardiola per recaptar diners encara estarà a la Residència fins al dia de la Marató. Aquell dia s’obrirà i es podrà veure la quantitat obtinguda.

Dissabte passat la Residència La Vall juntament amb Ja Arribarem Club organitzaven una caminada solidària en benefici de la Marató de TV3. La Residència La Vall fa anys que organitza diferents actes per la Marató de TV3. La inscripció a la prova era un donatiu per la Marató de TV3 dedicada enguany a les malalties neurodegeneratives. Els diners recollits s’ajuntaven als que fa dies es recullen a la Residència arran de les diferents activitats que s’hi duen a terme. Es van preparar un parell d’itineraris diferents. El primer itinerari curt tenia la sortida a la Residència i anava fins a la capella de Santa Creu, on hi havia un control. En aquest control se’ls oferia xocolata desfeta i coca, i ja per finalitzar la caminada, retorn cap a la Residència. El segon itinerari, el llarg, també prenia la sortida des de la Residència i seguint el camí verd de la Vall de Lord, arribava a la Font de la Puda. En aquest control també s’oferia xocolata desfeta i coca, el retorn cap a Sant Llorenç es feia per un altre camí. En aquesta ocasió es passava pel costat de Cal Musqueta, el Càmping Morunys, un tram de la via verda i finalment pel camí de les Quaranta Hores. En arribar a la Residència es feia entrega d’un punt de llibre commemoratiu. 18

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

La Marató a la Vall de Lord


Vall de Lord

Montse Riu

Més de 400 racions de blat de moro solidàries La botiga de Cal Ton de Sant Llorenç de Morunys, altre any, ha fet una escudella de blat de moro solidària amb la Marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegeneratives. A dia d’avui aquest acte s’ha convertit en indispensable durant el cap de setmana de la Constitució i la Puríssima. Això passa any rere any amb dissabte a la Plaça de l’Om de Sant Llorenç de Morunys. Aquest any es van coure 23 kgs de blat de moro, aquest pes és en cru. Se’n van fer 3 kgs més que en la passada edició. A les 7 en punt de la tarda, la Maria Casas dirigia unes paraules a tots els assistents, que no eren pocs, referents a la Marató i la solidaritat. Un cop acabats els parlaments ja començaven tots els assistents a apropar-se a la taula, (on tota la família Bajona-Casas treballava repartint blat de moro,) a recollir la seva ració i deixaven un donatiu a les guardioles preparades per l’ocasió. Durant aquesta degustació els acordionistes de la Vall (el Borda i el Nogueres), acompanyats del Lluís Atcher, delectaven a tots els assistents amb la seva música. En aquesta ocasió es van repartir més de 400 racions i l’import recollit en benefici de la Marató ha estat de 1.651,48 euros.

Cal Ton amb la Marató

Més actes per la marató de TV3 El proper cap de setmana encara es duran a terme més activitats en benefici de la Marató de TV3. En aquesta ocasió el que s’hi durà a terme serà el següent: Dissabte dia 14 a les 11 del matí a la pista eqüestre municipal de Sant Llorenç de Morunys, es duran a terme un seguit d’actes, coca i xocolatada per a tothom, exhibició de ball Country, exhibició eqüestre i per acabar passejades a cavall per tothom. El mateix dissabte en aquesta ocasió però a les 19 hores i des de l’Agrupament Escolta Vall de Lord es faran Pastorets, en aquesta ocasió s’anomenen PASTORETS 4.0. Això serà al Teatre Municipal de Sant Llorenç de Morunys. Aquests són uns divertits pastorets que tracten temes de l’actualitat, tant locals, com polítics i són molt divertits.

La Coma també amb la Marató de TV3

Dissabte, 21 de desembre 2013 Sant Llorenç de Morunys

Un altre dels punts de recollida de donatius per la Marató, en aquesta ocasió a La Coma i La Pedra, és a la botiga Casa Roseta. Des d’aquest establiment s’organitza un tast d’embotits casolans solidaris amb la Marató. Això ha succeït durant tot el llarg cap de setmana en horari de botiga. En aquesta ocasió s’ha obtingut un import de 220 euros.

1r. Torneig benèfic de "Futbol sala femení" per la recollida d'aliments Llocs i horaris dels partits: 11h, 12h, 13h. Final: 16h al pavelló de St. Llorenç Vine i col.labora-hi!

Vall de Lord

Associació Cultural Vall de Lord

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

L’Associació Cultural Vall de Lord edita un calendari de fotografies antigues L’Associació Cultural Vall de Lord ha editat per primer cop un calendari amb fotografies antigues de la zona. A més de recollir imatges de Sant Llorenç, La Coma i La Pedra i Guixers, la publicació inclou breus informacions sobre dates rellevants de la història local, així com les festes de les diferents parròquies. El calendari, realitzat amb fotografies de l’arxiu de l’Associació Cultural Vall de Lord i de l’arxiu Marcel·lí Pujols, es pot adquirir per 10 euros a diferents establiments de la Vall de Lord i rodalies, així com al museu (ubicat als Claustres de l’antic monestir) i a l’Oficina de Turisme de Sant Llorenç. Els interessats, a més, poden sol·licitar-lo per correu electrònic a l’adreça lavalldelordcultural@gmail.com.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

La foto correspon a la imatge de la portada del Calendari 2014 de fotografies antigues de la Vall de Lord 19


Torà

Ajuntament de Torà

El Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, visita Torà El dissabte, dia 9 de novembre, Torà va rebre la visita de l'Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya sr. Ferran Mascarell , que va venir acompanyat pel delegat dels Serveis de Cultura a les terres a Lleida, el sr. Josep Borrell. Tots dos van ser rebuts per l’alcaldessa de Torà, sra. Mercè Valls, i per la resta de l’equip de regidors. Al saló de Plens es va mantenir una extensa i interessant reunió de treball, en la qual van estar acompanyats i assessorats pels tècnics Josep Esteve i Lourdes Verdes arquitectes del projecte de rehabilitació del conjunt Medieval de Vallferosa. En aquesta reunió es va explicar al conseller la història de la vila, i en particular la del castell de l’Aguda i també sobre la Torre Vallferosa, torre de guaita, l’única de vigilància que queda a Catalunya, datada al segle X (pendent de nous estudis i proves). Després de signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament es van traslladar fins a Vallferosa , on van visitar la torre in situ, i on el sr. Marius Codina ( Regidor de Cultura) de l’Ajuntament va poder explicar al conseller i a tots als acompanyants la història de la Torre i els detalls que la fan tan especial i única. El conseller Mascarell va quedar gratament sorprès i meravellat per la grandiositat de la Torre, del paisatge que l’envolta, de l'obra civil, de la seva història i de la majestuositat del monument que va poder veure des de la terrassa de la torre, on va pujar personalment per fer-se una millor idea del conjunt. El sr. Mascarell va expressar que el seu departament estudiarà, amb tot l’interès que es mereix, tota la documentació presa al llarg de la visita i malgrat la situació actual que viu el nostre país, s’intentarà donar tot el suport a totes les propostes fetes des del consistori i que puguin tenir la resposta positiva perquè es puguin dur a terme totes les millores necessàries en aquests monuments.

Observant la Torre de Vallferosa

A l'interior de l'Església de Vallferosa

20

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

L'Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sr. Ferran Mascarell, i l’alcaldessa de Torà, sra. Mercè Valls


Oliana

Marcel Ribera – Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Nòrdic Walking

Grup de participants a punt per sortir

El passat 8 de desembre es va fer una sortida pels voltants del poble en la modalitat de “Nòrdic Walking”; l’esmentada caminada va ser per la Marató de TV3, enguany dedicada a recaptar diners per les Malalties Neurodegeneratives. El lema és: La solidaritat no degenera. Un bon nombre de persones de totes les edats van participar-hi.

Reg de secà S’està treballant en les diferents tomes d’aigua per acabar l’arranjament. En aquest cas s’està construint, encerclant uns “aixoplucs” on hi ha les “reparticions d’aigua visibles” perquè les inclemències del temps, no malmetin res.

Aspecte actual de les tres pistes de tenis en ple arranjament

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Arranjament de la zona esportiva Les pistes de tenis de la zona esportiva es trobaven en molt mal estat. Fa uns dies que es fan els arranjament oportuns del terra, les voreres, etc.

Detall d’un dels punts de reg

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

21


El reportatge

Montserrat

Resum de l’any 1932

Panoràmica de Solsona, anys 30 – 40, -Arxiu Vicens-

El diumenge 19 de juny, s’inaugurà el Sanatori de St. Joan de Déu a Manresa, gràcies a la generositat de l’industrial manresà Francesc March Muntada. Els Germans de Sant Joan de Déu havien arribat aquell mateix any 1932 a la capital del Bages. El dia 8 d’agost, el Monestir del Miracle deixà de ser En començar l’any 1932 Catalunya estava esperançada independent i fou agregat a l’abadia de Montserrat. Quatre dies amb el seu primer Estatut d’autonomia des de la invasió de Felip més tard, hi arribaren l’Abad Marcet i els pares Pere Celestí V. Conegut amb el nom d’Estatut de Núria, pel fet que es va Gusi i Damià Garriga. El pare Celestí hi prengué possessió del elaborar al Santuari de Núria. Havia estat impulsat pel President càrrec de superior interí de la Casa, i el pare Pere el de majorde la Generalitat provisional Francesc Macià i aprovat amb un dom, també interinament. 99% de vots positius pel poble català, El dia 17 d’agost, arribà al el dia 2 d’agost de 1931. seminari claretià de Solsona el jove L’alcalde de Solsona era el seManuel Ramírez Parés. Un jove nyor Ramon Ciuró Oliver i en regia la brillant que esdevindria superior de diòcesi el bisbe administrador apostòSolsona i provincial de Catalunya. lic Valentí Comellas Santamaria. El dia 3 de setembre, el pare Segons sembla, la ciutat estrenà Gusi del Miracle tornà a Montserrat l’any amb una notícia local ben deced’on havia estat nomenat superior. El bedora: la dissolució del seu estimat nou superior del Miracle fou el pare orfeó -l’Orfeó Nova Solsona-. David Pujol i es prengué la decisió En canvi, els dos grups solsod’erigir-hi el Collegium Theologieunt nins de la Federació de Joves Cristians Montserratense, la qual cosa comportà de Catalunya anaven creixent ràpidaque una vintena de joves monjos estument, i el dia 27 d’abril estrenaren diants, més sis o set monjos, entre pares local sobre les dependències del Banc i germans, passessin de Montserrat Central (plaça Major). al Miracle i que el total de monjos El mateix mes d’abril, passaresidents al Miracle gairebé arribés a ren Visita canònica al Monestir del la quarantena. Miracle l’abat de Montserrat, que El dia 9 de setembre, el paraleshores era també el Visitador de la lament espanyol atorgà l’Estatut de província espanyola de la Congregació Catalunya, una versió molt retallada de Subiaco, i el pare Romà Ríos com de l’Estatut de Núria aprovat l’agost Coberta de l’Estatut de 1932 a “covisitador”. de 1931 pel poble català. Així fou com 22

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Benvolguts lectors del Celsona, estem a punt d’acabar l’any 2013 i que ens n’arribin resums dels esdeveniments més destacats. Potser, doncs, us agradarà llegir-ne un de l’any 1932 i recordar que “a casa nostra” també se’n van produir de ben importants. Som-hi!:


Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El reportatge

Montserrat

Un dels fets més destacats l’autonomia de Catalunya pogué de la Festa Major, però, fou l’exhientrar en funcionament. bició per primera vegada de cinema Els programes de la Festa Maparlat a Solsona. La qual cosa deixà jor de Solsona (el programa oficial i escrita Mn. Antoni Llorens Solé el de l’Ateneu) s’editaren en català, i el (Volum II, Solsona i el Solsonès en “NAP-BUF, periòdic de la mainada de la història de Catalunya). Solsona -creat el 14-8-1931- de la festa Passada la festa Major, i explicà, per exemple: segons el Nap-Buf: -L’assistència extraordinària El dia 14, hi hagué un eclipsi a les funcions religioses, a les misses de lluna que assolí la fase màxima Pontificals, a la Salve i, sobretot, a entre les 8 i les 9 del vespre i la gent la processó. L’animació que també de Solsona l’observà als terrats, a es notà als carrers, als actes públics les places i als carrers. i a molts dels organitzats per les El dia 24, el Sr. Bisbe donà diferents societats. Ordres sagrades a la Capella de Pa-El xàfec d’aigua, llampecs lau. Entre altres s’ordenà diaca Mn. i trons que deixà completament Lluís Subirà, fill de Solsona. aigualit el castell de focs artificials, Fulletó contra l’Estatut, any 1932 -Internet-. El dia 27, una nodrida repreque s’hagué de fer l’endemà, després que, seguint el costum de tots els anys, l’Ajuntament en pes anés sentació de l’Ajuntament de Solsona es desplaçà a Lleida per saludar a convidar el Sr. Bisbe per assistir-hi, i hi anessin tots plegats el Cap del Govern, Sr. Manuel Azaña. Quant al mes d’octubre, el Nap-Buf explicà, entre precedits d’una banda de música i del ball de bastons. -Les tentines que, el segon dia, féu el drac en trencar-se-li altres coses: - El diumenge dia 9, seixanta joves nacionalistes de Sant una de les barres amb què el Bardissa el sostenia, en passar per la plaça, i que no caigué a terra gràcies a l’Arturo, el Rander i Just Desvern foren obsequiats per la Joventut Catalanista de Solsona i comarca amb un esmorzar a les Fonts de Lladurs. el Torretà que l’aguantaren. Un dia, en sortir del Camp de futbol els minyons que -El fet que el Ball de Bastons no portà, com de costum, ni barrets enflocats de cintes, ni les cintes d’or. La qual cosa hi aprenien instrucció militar, i el seu capità, foren convidats a pujar al camió de la casa Cremada del Miracle. Al cap d’una trobà a faltar la gent i el Nap-Buf. estoneta, però, es trencaren els frens i anaren a topar violentament contra la muralla de l’hort del Torra (plaça St. Roc). Per sort tots resultaren il·lesos. Es desempedrà i pavimentà el carrer de St. Llorenç. Es feren molts bolets, i els rovellons es pagaren a 60 i a 80 cèntims el quilo. A Riner i Freixenet es declararen casos de tifus. Foren atribuïts al fet que la fruita estava corcada. Del mes de novembre, cal remarcar que el dia 20 se celebraren les eleccions al Parlament de Catalunya i les guanyà Esquerra Republicana de Catalunya. A Solsona, però, hi hagué 328 vots a la dreta i 217 a E.R.C. El Nap-Buf les comentà, i entrevistà a Francesc Viadiu Vendrell -fill de Solsona- que havia estat elegit diputat. De tot plegat, en transcric els paràgrafs següents: Comentaris: “(…)Potser poques vegades havíem pogut apreciar en els electors de Solsona tant de nerviosisme. (…)La Lluita fou forta, però digna i neta, com d’una manera general passà arreu de Catalunya. (…)Sortí triomfant com a candidat de l’Esquerra, el Apunt de la missa Pontifical de la Festa Major de Solsona, any 1932, nostre compatriota Francesc Viadiu Vendrell”. publicat al Nap-Buf n. 22, -ACS-.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

23


Montserrat

Entrevista al Sr. Viadiu: “-Està satisfet del triomf que ha obtingut en aquesta circumscripció en les darreres eleccions? -Sí. (…)estic molt content de la votació que he obtingut en aquesta circumscripció, on he obtingut 32.025 vots. -L’ha sorprès la derrota que a Solsona i Comarca ha obtingut l’Esquerra? -Francament, no ens l’esperàvem. Jo em creia que un poble de bons catòlics com aquí a Solsona no votarien íntegra la candidatura del Front Proporcionalista, en la qual hi figuraven dos socialistes, Jaques i Sales, de franca ideologia 6-12-1932, inauguració del Parlament de Catalunya, al centre, d’esquerra a dreta: Francesc Macià, general Batet i Lluís Companys -Internet-. i actuació contràries.” Arribats al mes de desembre, cal dir que: El dia 6, tingué lloc la solemne sessió d’obertura del Parlament de Catalunya. El dia 13, es constituí definitivament el Parlament de Catalunya. El dia 14, el Parlament elegí Francesc Macià com a 122è. President de la Generalitat, i a Lluís Companys, també d’ERC, com a President del Parlament de Catalunya. Macià, confirmat en el seu càrrec, acabà el discurs als parlamentaris dient: “Així heu de voler Catalunya, com tantes vegades jo l’he promesa al poble: políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa”. El dia 20, es presentà el primer Govern de la Generalitat estatutària, i pocs dies després s’aprovaren els primers pressupostos. El dia de Nadal, a Barcelona hi hagué un incendi als 25-12-1932, incenci dels grans magatzems “El Siglo”, de la Rambla de grans magatzems -El Siglo- de la Rambla i quedaren totalment Barcelona -Internet-. cremats. La Vanguardia explicà que començà a les 10 del matí i ocasionà pèrdues incalculables, però -per fortuna- no s’hagueren De les Festes de Nadal solsonines, podem llegir al Napde lamentar desgràcies personals. Buf que hi hagué força animació en la construcció de pessebres i una extraordinària assistència de fidels a totes les funcions religioses (a “Maitines” s’omplí la Catedral de gom a gom i foren en gran nombre les persones que combregaren). I fins aquí, benvolguts lectors, el resum d’esdeveniments destacats “a casa nostra”. Als quals posarà punt i final un fragment del text de la portada del Nap-Buf del dia 22 de desembre d’aquell any 1932. El transcriuré, però, després de desitjar-vos: Bon Nadal i Venturós any Nou!!! “N A D A L !

Anunci de la casa Massana que hi havia al carrer d’En Macià (actual carrer de St. Miquel), publicat al Nap-Buf del dia 22 de desembre de 1932, -ACS-. 24

Ja som altra vegada a Nadal! Torna el fred, torna la neu; torna el gebre, torna el pessebre, el tió, el gall farcit, les neules, les sales enceses, les taules guarnides, torna la joia, la incomparable, inefable joia de Nadal!”

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

El reportatge


Allò que es veu i allò que no es veu

F. Xavier Ballabriga i Cases - Empresari i economista

Per què fracassen les receptes d’èxit? L’any 1982 es va publicar En Busca de l’Excel·lència. El llibre va esdevenir, de manera fulminant, un dels grans best-seller de la literatura empresarial i va llançar pels núvols la carrera de Tom Peters, coautor del llibre, que es va convertir en un dels gurús més ben pagats de la història. Amb la col·laboració dels seus col· legues de McKinsey, la consultora més gran del món, els autors havien fet una anàlisi sistemàtica i exhaustiva de centenars d’empreses excel·lents i havien identificat vuit pràctiques que compartien. Així doncs, convençuts d’haver trobat la pedra filosofal, van publicar la seva recepta per l’èxit juntament amb una llista de 43 empreses que la seguien fil per randa. Lamentablement, només dos anys més tard, una tercera part de les empreses de la llista, ja havien fet fallida o es trobaven en serioses dificultats. L’error del Sr. Peters és molt freqüent i s’anomena el problema de les proves silencioses. Potser si hagués llegit Ci-

Comarca

ceró hauria estat més cautelós a l'hora de publicar la seva troballa. Fa més de dos mil anys1 , el famós manipulador polític i orador romà exposava la història següent. A un tal Diàgores, que no creia en els déus, li varen ensenyar unes tauletes pintades en les quals es representava uns fidels pregant que, després, sobrevivien a un naufragi. De la representació es deduïa que l'oració protegeix de morir ofegat. Aleshores Diàgores va preguntar “I on són les imatges dels qui van pregar i després es van ofegar?” Els fidels ofegats, és clar, tenien alguns problemes per explicar les seves experiències des del fons del mar! De la mateixa manera, les empreses que havien fracassat abans de l’anàlisi, tot i seguir les mateixes pràctiques, mai no foren enquestades! 1

Història extreta d’El Cisne Negro de N.N, Taleb. Ediciones Paidós Ibèrica SA 2008

Comarca

Consell Comarcal del Solsonès - CTFC

El CTFC i el Consell al Catalunya Emprèn

Jornada sobre finançament europeu per a la competitivitat empresarial

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El programa té com a objectiu principal el foment a l’emprenedoria

Els presidents del CTFC, Josep Maria Pelegrí, i del Consell, Joan Solà, van acordar adherir-se al projecte Catalunya Emprèn, programa integral de foment a l’emprenedoria. En el conveni signat, el Consell serà l’entitat promotora del projecte, amb la col·laboració del CTFC. Entre d’altres, es va acordar prestar servei d’informació, orientació i assessorament al procés de creació d’empreses. També es desenvoluparan programes de formació adaptats a les necessitats de les persones emprenedores, i es farà el seguiment tècnic als processos de consolidació de les empreses creades. El CTFC i el Consell disposen actualment del Trampolí, ubicat a la seu del CEI Solsonès, destinat a l’emprenedoria i el suport a persones emprenedores.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

CTFC

25

El proper 17 de desembre, a partir de les 10h, es farà al CTFC una jornada sobre finançament europeu per a la innovació i la competitivitat empresarial, organitzada pel CTFC, conjuntament amb ACCIÓ i la UdL Durant la sessió es presentarà el nou programa de recerca i innovació europeu Horitzó 2020, i les oportunitats per a les PIMES. També s’explicaran dos projectes que s’estan duent a terme des del CTFC i des de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) i que estan treballant amb empreses de cara a l’obtenció de productes innovadors. Per a les empreses que tinguin una idea de projecte i estiguin buscant finançament per tal de poder-la tirar endavant, està previst fer reunions amb ACCIÓ, el CTFC i la UdL. La jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia a ctfc@ctfc.es, o per telèfon, al 973 48 17 52 (ext.235), (màxim divendres 13 de desembre).


Entitats

ANC Solsona

Fa exactament quatre anys, el passat 13 de desembre de 2009, l’Associació Volem Decidir, precursora del que avui dia és l’Assemblea Nacional Catalana a Solsona, duia a terme una consulta sobre la independència de Catalunya al nostre municipi. Es tractava d’una consulta no vinculant, i tanmateix legítima, feta amb uns mitjans precaris però una voluntat infinita, on els resultats expressaven una clara voluntat popular envers un futur sobirà del nostre país. Dels 2.079 solsonins que van acostar-se al local de les votacions, 1.977 (el 95,09% dels votants, un 25,36% de la població amb dret a vot) van emetre un vot favorable a la independència de Catalunya en els termes que plantejava la pregunta, mentre que 50 (el 2,41%) s’hi mostraren contraris, i 47 votaren en blanc. Han passat quatre anys, i tots ens hem fet grans. Dia sí i dia també els mitjans de comunicació de tots els àmbits parlen de l’auge de l’independentisme al nostre país. La societat civil s’ha organitzat perseguint el somni d’un país lliure tot creant l’Assemblea Nacional Catalana. El poble s’ha mobilitzat en manifestacions multitudinàries i jornades reivindicatives de complexa organització com la passada Via Catalana. Els partits polítics sembla que han recollit el desig de la ciutadania expressat en les consultes populars de l’any 2009, i des dels passats comicis treballen fermament perquè el nostre poble pugui expressar-se a les urnes de forma vinculant. Han passat quatre anys i ja no en tenim prou. Amb el rodatge que ens va donar la consulta del 13 de desembre de 2009, volem fer un pas més ja definitiu cap a la recuperació de la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social. És en aquest context on s’emmarca la campanya “Signa un vot per la independència”, una campanya que insta als ciutadans a sol·licitar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les actuacions necessàries per tal que es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràtica i vinculant en la que es pregunti als ciutadans si volen que Catalunya sigui un estat independent, i que, en cas que l’Estat espanyol no permeti aquesta consulta, serveixi aquesta petició, signada, com a manifestació lliure de la voluntat del signant per tal que els representants electes del poble de Catalunya puguin declarar la independència d’acord amb el dret internacional, no més tard de l'11 de setembre de

Entitats

2014. És a dir, un document oficial emparat en el dret de petició i dirigit al Parlament, que l’avali en els tràmits pertinents fins a l’assoliment de la independència. Han passat quatre anys, hem viscut una evolució molt gran en un temps molt curt. Els esdeveniments es van succeint i nosaltres no podem quedar enrere. Hem de continuar tibant i empenyent als nostres responsables polítics perquè no desisteixin en l’objectiu comú. Som molts els que hem fet i fem força, tot i que en aquests quatre anys alguns ens han deixat pel camí. Independentistes incansables com Jesús Huguet o Xavier Jounou entre d’altres. Des de la delegació solsonina de l’ANC, des de l’Associació Volem Decidir, no volem deixar passar l’efemèride de la consulta per tenir un sentit record a un d’aquests lluitadors, membre fundador d’aquestes associacions, el nostre company i amic Joan Viladrich. Joan, recollim el teu testimoni, el teu esperit democràtic i la teva immensa força per continuar treballant per aconseguir un estat propi, un país millor, més digne, més just i més pròsper. Perquè ara més que mai, com ens deia l’Heribert Barrera, “Tenim pressa, molta pressa”. Han passat quatre anys, i ara en comptes de recollir vots, els signem. Podeu venir a votar cada dissabte de 6 a 8 del vespre al local ubicat als baixos de Cal Metge Solé (Plaça del Ruc) fins al dissabte dia 31 de maig. Vine a SIGNAR UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA!

Agrupació de Geganters. La Junta

Convocatòria d'assemblea general dels geganters El 2013 s'acaba i és hora de fer la valoració d'aquest any. Per això us convoquem a tots els socis a assistir i a participar en l'assemblea general dels Geganters que es durà a terme el dia 14 de desembre a les 20h a la sala d'actes del Casal de Cultura i Joventut. Ordre del dia: 1. Valoració de les activitats de l'any 2013. 2. Socis que causaran baixa per no haver renovat dades. 3. Estat de comptes de l'entitat. 4. Altes i baixes de la Junta

de l'Agrupació de Geganters. 5. Projectes per l'any 2014. 6. Precs, preguntes i aportacions. Així doncs, esperem veure'ns ben aviat, i aprofitem per desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d'any 2014.

Recordem que aquest diumenge d'11:30h a 13:30h el Quarto dels Gegants romandrà obert per col.laborar amb la Marató! 26

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Quatre anys de la consulta sobre la independència


Entitats

Club de lectura Enllibrem-nos

Sortida del Club de lectura Enllibrem-nos El dissabte 30 de novembre, el club de lectura de Solsona Enllibremnos va realitzar la segona sortida del curs 2013- 2014. A nàrem a visitar el museu dels maquis, a Castellnou de Bages, i després a presenciar l'obra de teatre Adreça desconeguda, al teatre Kursaal de Manresa. El museu dels maquis dóna una visió molt acurada del "modus operandi" dels maquis que varen actuar a la Catalunya Central a mitjan del segle passat, i varen portar de corcoll a la Guàrdia Civil. Entre ells destaca la figura de Ramon Vila Capdevila, últim maqui en actiu, conegut també per "Caracremada", el qual va néixer al poble de Peguera, i va morir a l'estiu de l'any 1963 a conseqüència d'un enfrontament amb la Guàrdia Civil, al poble de Castellnou de Bages, al lloc conegut per la Creu de Perelló. També anàrem a visitar l'església de Castellnou de Bages.

Entitats

L'obra de teatre Adreça desconeguda tracta de la història d'una amistat entre dues persones, de les tràgiques conseqüències de la guerra i de la por sobre el comportament humà. Els actors Lluís

AMISOL

Agraïment

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Omar i Eduard Fernández varen fer un brillant mà a mà que ens va captivar. Després de passar una bona tarda de dissabte, ja comencem a esmolar les eines per a la propera sortida.

AMISOL volem agrair a dues entitats solsonines, la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i Laus Perennis, el lliurament d’un important donatiu econòmic, per part de cadascuna d’elles, amb la finalitat de col·laborar i ajudar la nostra entitat, coneixedores de la situació complicada en què ens trobem els centres d’atenció a persones amb discapacitat. Valorem especialment la seva solidaritat en aquests temps difícils en què les necessitats són moltes i pocs els recursos. Aquests ajuts que rebem ens encoratgen a seguir treballant i lluitant pels drets de les persones amb discapacitat. Gràcies, Laus Perennis i Confraria de la Mare de Déu del Claustre!

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Séptimo A va oferir un concert solidari al Bar del Casal El Bar del Casal es va quedar petit el passat dia 30 de novembre amb l’actuació de Séptimo A, que va oferir un concert solidari per col·laborar amb la nostra entitat. La sala es va omplir de fidels seguidors del grup i lamentem que molts es quedessin fora. Els diners recaptats de l’entrada, que Séptimo A va voler donar íntegrament a la nostra associació, són en benefici dels usuaris atesos a AMISOL. Els components del grup van visitar-nos uns dies abans del concert per cantar amb els nois i noies del Centre Ocupacional. Van passar una estona molt divertida i l’experiència va ser molt gratificant per tots plegats, i molt profitosa, ja que d’allí va sorgir la inspiració per crear un nou tema musical que van presentar el dia del concert. Un altre moment ple de tendresa va ser la interpretació de Boig per tu per la Laia Borràs que, com sempre, va commoure i emocionar el públic. Agraïm a Séptimo A la seva simpatia i generositat, i a tots els assistents que ens van acompanyar. Gràcies! 27


Entitats

Sol del Solsonès. Fotos: Lluís Closa

VI Nit Literària i Musical del Sol del Solsonès a Cardona Dissabte 23 de novembre es va celebrar al Teatre Els Catòlics de Cardona, la sisena nit literària i musical del Sol del Solsonès, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Cardona, Creu Roja Cardona i el Sol del Solsonès En primer lloc la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Cardona, Elena Xixons, va donar la benvinguda a l’acte i va agrair la participació de tots els artistes i col·laboradors. La presentadora de l’acte, Marta Muixí, va donar pas a les actuacions. En primer lloc el ballet d’extraescolars de l’escola Mare de Déu del Carme ens va deixar sense paraules amb el nivell de les petites ballarines. Montserrat Canal va posar la nota poètica de la nit. Seguidament alumnes de l’Escola municipal de Música, Musicant, ens van oferir diferents cançons al so de piano i violí. A continuació La Meritxell Duran, Francisco Pedrosa i Marta Nieto van portar-nos una meravellosa actuació teatral. Seguidament l’escola Musicant, ens va tornar a oferir una actuació, aquesta vegada cantant cançons acompanyades amb piano. La màgia dels contes va arribar de la mà de Maria José Fernández. A continuació, El Sol Canta ens va interpre-

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

tar Cardona va bé i La Libertad. Per acabar, la Faràndula -de l’Associació A viure que són dos dies- van posar el colofó final a l’espectacle amb una gran actuació. Seguidament es va fer el sorteig de l’obsequi del Parador Ducs de Cardona i Vilar Rural i es va entregar als participants, per part de les diferents autoritats, un obsequi de ceràmica realitzat des del Sol del Solsonès. El President del Sol del Solsonès va agrair a tots els presents la generositat i col·laboració que el Sol del Solsonès sempre rep de Cardona, amb una conclusió final de fe, esperança i caritat. Finalment l’alcalde de Cardona va donar les gràcies a tots i a totes i va valorar molt positivament la bona relació i treballs conjunts entre Solsona i Cardona. Agraïm des d’aquí la participació de les autoritats, artistes, presentadors, Creu Roja Cardona, als assistents i a tots els col·laboradors, ja que sense ells aquesta nit no seria possible. Tots van demostrar estar amb un nivell molt alt. Tots amb responsabilitat compartida i seguint els bons camins de la fe i l’esperança, fins l’any que ve a la VII nit. Gràcies al rector de Cardona, que també va col·laborar, anunciant aquesta meravellosa nit literària des de la parròquia de Cardona.

Participants de la Nit

Montserrat Canal

Ballet d’extraescolars de l’escola Mare de Déu del Carme 28

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Entitats

Entitats

Sol del Solsonès

Sopar solidari de Nadal

Disposem de Loteria de Nadal per tots vosaltres del número 07474

Aquest any la recaptació la fem per l'entitat solsonina AMISOL, el dia 14 de desembre,

Podeu passar a buscar-la per l’entitat o us la podem portar si truqueu al 973 48 36 83. Amb la vostra col.laboració i generositat, us desitgem bona salut i bones festes

a les 9 del vespre a l'Hotel Sant Roc. Preu del sopar: 50 euros (menú 25 euros + aportació solidària 25 euros) Es prega que truqueu prèviament per fer la reserva al mateix Hotel tan aviat com sigui possible: tel. 973 48 00 06

Sol del Solsonès. C/ Josep Maria de Sagarra 3 baixos Dijous 19 de desembre a les 16 hores

Visita Pastoral del Sr. Bisbe de la Diòcesi de Solsona, Xavier Novell

Les persones que no puguin assistir-hi però vulguin col·laborar agrairem que facin la seva aportació al núm. de compte

Després de l’acte menjarem neules i torrons Hi sou Convidats!! Felices Festes!!

Entitats

Casal Popular La Fura

0081 - 0214 - 83 - 0001202831

Entitats

Yacine & The Oriental Groove tanca el FuraFolk!

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Associació en Defensa dels Animals de Solsona

Aquest Nadal, la solidaritat és un bon regal! Us convidem a que col·laboreu amb els nostres peluts a través d’aquests calendaris tan especials que hem preparat aquest any. Els protagonistes són alguns dels gossos que han estat adoptats durant el 2013. Veureu que hi ha imatges molt tendres entre ells i els seus nous amos... us encantarà!! El podeu trobar als següents punts de venda: Dietètica els Girasols, Perruqueria Rissos, Estanc de Baix, Fruites Taribó, Mon Crep, Restaurant Mare de la Font.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El FuraFolk s’acabarà el dissabte 14 de desembre amb el concert de Yacine & The Oriental Groove. Tot i que en un principi estava anunciat pel dia 7 de desembre, finalment ens hem vist obligats a ajornar-lo una setmana per motius aliens a l’organització. Amb aquest concert, diferent estilísticament parlant als que s’havien fet anteriorment, hem volgut donar un aire diferent al FuraFolk, fins ara molt centrat en la música popular catalana.

Rotary Club Solsona - Associació Amisol

29


Parròquia Diumenge dia 15, Missa a les 11.

CASTELLAR DE LA RIBERA

Visita Pastoral.- Diumenge dia 15, el senyor Bisbe fa la Visita Pastoral a la parròquia. A les 11, presidirà l’Eucaristia.

OGERN

Celebració Penitencial.- Dilluns, dia 16, a les 9 del vespre, celebració penitencial per a totes les parròquies de la Baixa Ribera Salada.

SOLSONA Capella de la Mare de Déu del Claustre.- Dissabte dia 14, la Missa vespertina de les 8 del vespre serà presidida pel Sr. Bisbe. És un acte més de la seva Visita Pastoral a la parròquia de Solsona. Tothom hi és convidat, especialment els confrares. Misses d’Advent amb els infants de catequesi.- Al nostre Circ de l’Advent continuen actuant diversos personatges que ens ajuden a fer camí cap al Nadal. Ja han actuat l’ACRÒBATA i el MALABARISTA. Aquest diumenge, 15 de desembre, tercer diumenge d’Advent, a la Missa de les 12 del Cor de Maria, hi haurà la participació del MAG. La missa, amb la participació dels infants de catequesi, tindrà un caire més infantil. Per la quitxalla, la jornada començarà una hora abans, és a dir, a les 11, per tal de passar el matí junts, compartint la fe, fent uns quants jocs i una sèrie d’activitats que ajudaran a celebrar tots plegats aquest temps de preparació per a la gran festa del Nadal. Seria bo la participació de tota la comunitat parroquial en aquestes misses per tal que els infants se sentin acompanyats, tant pels familiars com pels feligresos habituals de cada setmana, i, així, entre tots ens puguem sentir una comunitat parroquial on hi ha des dels cristians més petits fins als més grans. Partida de Santa Llúcia.- Aquest diumenge dia 15, a 2/4 de 12, Missa a la capella de Santa Llúcia i canvi de priores. Trobada nadalenca amb els col· laboradors de la parròquia.- Com cada any, per aquestes dates, es fa la tradicional trobada de totes les persones que han fet alguna col·laboració a la parròquia o que participen en algun dels grups parroquials.

Vida Creixent.- Dijous, 19 de desembre, a 2/4 de 6 a la Companyia de Maria, es comentarà el tema 3. Hi haurà l’Eucaristia a 2/4 de 8 del vespre, al Cor de Maria, coincidint amb la Visita Pastoral del nostre Bisbe Xavier, i, a continuació, celebrarem la tradicional torronada. Serà el dilluns, 23 de desembre. LIFETEEN: la proposta per als d’ESO.- LIFETEEN és la proposta diferent, especial, nova i juvenil, que oferim des de la Parròquia de Solsona pensada per als adolescents de 1r, 2n i 3r d’ESO. Són diversos els qui ja s’han interessat en participar-hi. Tots aquests més els altres qui encara s’ho estan pensant, se’ls convoca el proper dilluns, dia 23 de desembre, a les 18h, als locals parroquials. Adoració eucarística.- A l’altar de la Mercè de la Catedral, cada dia, de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 fins abans de la missa de les 10 del matí. I també cada dimarts de 2/4 de 6 de la tarda fins a 2/4 de 8 del vespre, amb l’espai de Confessions habitual i el rés de Vespres. Celebració Comunitària sobre el perdó.- Dins aquesta preparació espiritual per al Nadal i per tal de poder reflexionar junts la nostra relació d’amistat i de trencament d’aquesta amistat amb Déu, es proposa pel divendres 20 de desembre, a les 9 de la nit, fer una celebració a l’església del Cor de Maria. Tots junts, meditarem la Paraula de Déu, tot prenent consciència que no sempre som prou fidels al seu Amor. A continuació, hi haurà la presència de diversos mossens per tal que qui ho desitgi pugui rebre l’absolució individual. Apostolat de l’Oració.- Ja hi ha les estampetes de l’Apostolat de l’Oració amb les intencions pel nou any 2014. Les zeladores i els qui en vulgueu podeu passar pel despatx parroquial a buscar-les.

PREGUEM PELS DIFUNTS SOLSONA: Dia 14.- A 2/4 de 7 de la tarda, a la Companyia de Maria, Eduard Soler Oller (5è a.) i pares Marià i Teresa. A les 8 del vespre, al Claustre, esposos Antonio Pallarès i Paulina Riu i fills. 30

Dia 15.- A les 10 del matí, a la Catedral, esposos Ramon Planes Torregassa i Montserrat Albets Joanxich; Maria Vilardell Colell i Remei Vidal Sangrà. A les 12, al Cor de Maria, Antonio Albareda Brufau; esposos Joan Casadesús Sala i Maria Capdevila Casafont; Ramon Planes Torregassa i Montserrat Albets Joanxich; Maria Vilardell Colell i Remei Vidal Sangrà. A les 7 de la tarda, esposos Ramon Planes Torregassa i Montserrat Albets Joanxich; Joan Casadesús Sala i Maria Capdevila Casafont. Dia 16.- A les 10 del matí, Dolors Argerich Rogés. A 2/4 de 8 del vespre, esposos Josep M. Mas Valls (78è a.) i Constància Coll Canal (39è a.) i família. Dia 17.- A les 10 del matí, Josefa Rafart Planes. A 2/4 de 8 del vespre, Teresina Calveras Cots (11è a.). Dia 18.- A les 10 del matí, Teresa Vilardell Torrent (3r a.). Dia 19.- A les 10 del matí, Teresa Vilardell Torrent (3r a.). A 2/4 de 8 del vespre, Josep Folch Pubill. Dia 21.- A les 10 del matí, família Vilalta-Serra; Antònia Tarrés Fuster; germans Carme, Joan, Josep i família.

Cartellera Agenda Hospital Pere Màrtir Colomés Dimarts 17/12 Xerrades de “Preparació per a l’Advent” a càrrec de Mn. Ignasi Montraveta. 4.30h. tarda. Sala d’actes. Divendres, 13/12/2013 Xerrada “Preparació pel Nadal” a càrrec de Mn. Lluís Tollar, Rector de la Parròquia. Dilluns, 16/12/2013 Cantada de Nadales a càrrec dels alumnes de Cicle Superior de l’escola Arrels. 11.00h. Sala d’actes. Divendres, 20/12/2013 Representació del Pessebre Vivent a càrrec dels usuaris del centre. Dues representacions: d’11h. a 12h. matí i de 4.30h. a 5.30h. tarda. Sala d’actes i diferents estances del centre. Els diners recaptats en el Pessebre es donaran al Fons d’Emergència Social de Solsona.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

CAMBRILS


Bisbat

ACN

Els mossens progressistes del Bisbat proposen retransmetre les misses dominicals per Internet L’agrupació de capellans del Bisbat de Solsona constituïda sota el Fòrum Ondara han elaborat una proposta per poder fer missa els diumenges a totes les parròquies, fins i tot a les més petites. Segons ha explicat a l’ACN el mossèn Fermí Manteca el repte és utilitzar les noves tecnologies per celebrar les misses dominicals a través de videoconferències. La proposta consistiria en instal.lar pantalles a les esglésies més petites perquè poguessin seguir en directe la litúrgia que es faria en un municipi més gran. Segons Manteca, el 75% de les parròquies del Bisbat de Solsona no arriben als 300 habitants i “moltes ni al centenar”, cosa que fa que “un capellà s’hagi de cuidar de fins a 10 parròquies”. La proposta del Fòrum Ondara consisteix en què les parròquies més petites del Bisbat de Solsona no es quedin sense la missa dominical i la puguin seguir a través d’Internet per mitjà d’una videoconferència. Fermí Manteca ha explicat que molts mossens són responsables d’una desena de parròquies, fet que provoca que “molts pobles petits no poden tenir missa cada diumenge”. “L’església ha d’estar al servei dels pobres i també de la pobresa demogràfica i, per això, hem de buscar solucions imaginatives”, ha apuntat. D’aquesta manera, proposen que els diumenges -dia en què els rectors han de cobrir més misses- els feligresos de les parròquies més petites puguin seguir la litúrgia des de l’església del seu municipi a través d’Internet. Manteca ha apuntat que una

altra solució podria ser que els veïns es desplacessin al municipi més gran però creu que “és molt important mantenir el caliu d’una comunitat, per més petita que sigui, perquè això dóna cohesió social”. A més, el mossèn del Fòrum Ondara ha explicat que molts feligresos són persones grans i tenen problemes per desplaçar-se. El mossèn creu que les noves tecnologies poden facilitar la vida de l’església i ha apuntat altres propostes com ara fer servir la missatgeria instantània dels telèfons mòbils o bé xarxes socials com el Facebook per informar als feligresos de si hi ha algun canvi en l’horari de la missa o bé per convocar reunions.

Bisbat

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

El bisbe assisteix a la reunió de la Vint-i-quatrena Dins dels actes de la visita pastoral que està realitzant aquestes setmanes a l’arxiprestat de Solsona-Morunys, el bisbe Xavier Novell va trobarse amb la Vint-i-quatrena, el proppassat dia 27 de novembre. En concret, va assistir a una de les reunions ordinàries que celebra el màxim estament de la Confraria del Claustre. El Bisbe de Solsona es va interessar per les activitats i projectes que està duent a terme la venerable Confraria, i els va encoratjar a seguir treballant fidels a la missió encomanada pels confrares, sempre sota l’advocació i el guiatge de la Mare de Déu del Claustre.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

31


Opinió

M. Nadal

Memòries, vivències i records d'un testimoni (IX)

S'accentua la fam, el pillatge i la guerra 5è. El primer d'abril del 39, fi de la guerra, amb el conegut últim parte de guerra: "En el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han ocupado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado!". Ja era hora!, després de tants desastres! Bé: "Terminado y acabado" fins a cert punt. Després vindria la "ressaca" encara de deu u dotze anys més, degut a la guerra mundial del 1939 al 1945, més terrible encara -si és que això és possible- que la nostra. Veient que encara queda un bon tros de paper intentarem explicar com anà més o menys l'ofensiva i "presa" de Catalunya. Fou -segons la Història- ràpida i brillant. Començà el 23 dde desembre del 38 i és que en haver passat els rius Ebre i Segre, les fortificacions de Granadella, Artesa de Segre i poc més ja fou lo altre quasi un passeig, fins la frontera francesa. Veiem-ho una miqueta: El 5 de gener s'entrava a Les Borges Blanques. El 15 queia Tortosa (ciutat molt martiritzada). El mateix 115, dia triomfal, Tarragona, Reus, Tàrrega, Cervera, etc. Diuen les cròniques que uns 80 pobles i municipis més. El 22 s'entrava a Vilafranca del Penedèsi a Vilanova i la Geltrú. El 23 Igualada, Calaf. A Solsona el 24. També Manresa el 24 i el dia 26 l'exèrcit entrava a Barcelona i amb ella també queien -al pas- Sabadell, Terrassa, Mataró, Badalona i tota la zona industrial perifèrica de la gran ciutat. el 4 de febrer les tropes franquistes entraven a Girona. Però potser que pleguem per avui. No havem avançat prou?

Sí, sí, govern fomat. Però la guerra no ha acabat i continuen els morts, la gana, quan no la fam, el pillatge, imperant com mai "Els quatre genets de l'Apocalipsi" i dintre d'això continua l'avanç de les tropes Nacionals. El 5 de juliol del 38 s'havia passat el Túria i ocupat Burriana. El 8 queia Nules. El 16 passaven i entraven pels camps atrinxerats de Móra de Rubianes i altres pobles colindants. Però, però quasi sempre hi ha un però! El 24 de juliol els rojos passen per sorpresa l'Ebre. Ara sí que la tenim ben "liada" (és a dir: la tingueren). Aquesta llarga i gran batalla, qualificada com la més gran de tota la guerra, durà 114 dies, del 25 de juliol al 16 de novembre. En ella es decidí el principi del fi de la guerra i la "sort" de tot Catalunya, que junt amb la batalla del Segre (d'11 dies) i amb la posterior ofensiva del 24 de desembre al 10 de febrer del 1939 quedà completament tota conquerida... Expliquem-ho un xic, com anà més o menys la cosa, i que solament en la batalla de l'Ebre es parlà d'unes 150.000 baixes entre uns i altres, entre morts i ferits, molts inútils per tota la vida. Les dates més o menys foren les següents: 1r. Batalla de l'Ebre: del 25 de juliol al 16 de novembre de l'any 1938. 2n. Batalla del Segre: de l'11 al 22 de novembre de l'any 1938 (total uns onze dies) 3r. Ofensiva de Catalunya: Del 24 de desembre del 38 al 10 de febrer del 1939 (46 dies) 4t. Després de l'ofensiva d'Extremadura, derrumbament total del front roig, el 26 de març.

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

L'acudit del Simi

El pròxim: fi de la conquesta i l'arribada al Miracle.

http://www.planetasimi.com

32

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Poesia

Josep Maria Poblet

Opinió

Ramon Gualdo

Oh! Al foraster

Eureka! Quim Masferrer, que amb ton giny televisiu, ric, actual, proper i joliu ens ho fas passar molt bé amb l’espai “El foraster” Arribat a un poble, el mires i un cop vist ja te l'estimes, els pobladors també et miren i de sobte ja t’estimen avis, pares, nens i ties. Quim, amb ta saviesa innata ens presentes en safata els veïns més singulars i amb els signes més preclars del poblet, la flor i la nata. I practicant un bell joc on brilla un enginy profús ta eloqüència fa un bell nus que unint poble, gent i mot ho enriqueix, tot, tot, tot... Amb poblets i gent normal, Quim, ton programa joiós ja figura en nostra història, ben lluny de qualque Canal que amb aiguabarreig dubtós no fa més que exhibir escòria.

Aquest Sant Pare, el Papa Francesc, prou que ho vol ell, de renovar algunes maneres de fer de l'Església, la imatge que presenta, foragitar l'ostentació, etc. Els gestos que hem anat observant ja mostren aquesta voluntat. Però ja hi ha alguns secotrs de la mateixa Església que no els agrada renovar-se. Voldrien restar encallats amb allò d'"anar fent... qui dia passa any empeny...". Els fa mandra el canvi. Aquests grups -tant de dins de l'Església jeràrquica, com els altres fidels- els anomenen "conservadors". Jo més aviat en diria carques. De moment, fixem-nos en l'aparença externa i en un espai físic com exemple: El Vaticà. allà convindria reduir l'ostentació, l'aspecte desmesurat de riquesa i de luxe i de burocràcia, del vestuari massa llampant... etc. Una immensa presència de purpurats, que engiponen intrigues i cops de colze per obtenir càrrecs. Sí, allà hi hauria de passar l'aspiradora. I si anem a la matèria important de veritat, trobem molts càrrecs de l'Església amb el pensament i les idees pròpies de molts anys enrere, i que les imparteixen amb la línia dura, amb sensibilitat tancada. No veuen o no volen veure la vida del món actual, amb les seves il·lusions, els seus problemes, els canvis... No donen gaire espai a la justícia, a la misericòrdia, a la diversa existència de pobles amb els seus costums i cultures. Però cal reconèixer que no tota la cúpula de l'Església és d'aquest tarannà, sort n'hi ha. El Papa Francesc voldria obrir la finestra. Tenen por d'un corrent d'aire i d'agafar una galipàndria. També diu, el nou Papa, que l'Església no hauria pas de dedicar-se a atacar i renyar sinó que hauria de mostrar una actitud en semblança a la de Jesús, la de l'amor, i fer germinar en el món una vida nova. També tramet aquesta expressió: "L'Església és una Mare que ensenya a parlar el llenguatge de la Fe". Doncs jo vull ser optimista. Hi ha molts sectors de l'Església i de molts fidels que sí que desitgen obrir la finestra, desitgen canvi i renovació. i fan costat al Papa Francesc. confio que s'aniran obrint els porticons. Els primers dies encara pot aparèixer algun núvol, el sol esmorteït... Però arribarà un matí de bonança, i amb grata sorpresa: Obrint la finestra de l'Església, esbatanada, l'aire serà suau i agradable, el cel serà ben blau, els prats seran ben verds... Aquests prats on han de pasturar les vostres ovelles, pastor Francesc. Que tingueu sort!

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Quim, pel poble català tu ja ets com un germà.

Papa Francesc: que tingueu sort!

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

33


Cartellera La Grossa de Cap d'any visita aquest matí Solsona La Unió de Botiguers informa que avui divendres dia 13 de desembre, al matí La GROSSA visitarà Solsona. Farà un petit recorregut per alguns comerços de Solsona de 12h del matí a 13:30h.

Trobareu els actes a: http://www.ajsolsona.cat

Concert de Nadal

Església de Freixinet Diumenge 15 de desembre - 19:30h

Us recordem, que tot aquell que vulgui loteria de la Grossa de Cap d’Any, la pot trobar en comerços de la UBIC.

Coral “La Fònica” - Grup de Gospel - Coral infantil Us hi esperem !! Associació de Veïns de Freixinet i Rodalia

Orfeó Nova Solsona Jornada adreçada al Comerç Minorista Jornada per millorar la gestió del teu comerç

25 de desembre

Concert de Nadal “nadalesjazz” a la Catedral de Solsona a 2/4 de 10 del vespre.

Com puc millorar el meu negoci?

28 de desembre

Et donarem eines per fer del teu comerç un negoci més rendible Dilluns 16 de desembre de 2013. De 3 a 5 de la tarda. Objectius: Ajudar els comerços a reflexionar sobre el seu model de negoci. Adreçat a: Propietaris, responsables d’establiments comercials i qualsevol empresari o professional que vulgui fer el negoci més competitiu. Nombre de places: 15. Preu: Gratuït. Lloc de celebració: Cambra de Comerç de Solsona Professorat: Blanca Siurana. Economista i Assessora Tècnica comercial Programa: AUTOAVALUACIÓ DEL NEGOCI. Analitzar i distingir l’estat de situació i punt de partida del teu negoci. PUNTS DE MILLORA DEL PUNT DE VENDA. Avaluar l’espai comercial des de totes les vessants. CONCLUSIONS i RECOMANACIONS.

Cantada de Nadales pels avis de la Residència. 4 tarda.

28 de desembre

Cantada de nadales pels carrers del nucli antic. 7 tarda.

Orfeó Nova Solsona

Enguany el tradicional concert de Nadal es canviarà d’ubicació i es realitzarà al Teatre Comarcal de Solsona, el dimecres 25 de desembre a 2/4 de 10 del vespre. Esperem que aquest petit canvi no sigui molèstia per a vosaltres.

VII Campionat de botifarra Organitza Bar - Restaurant Cantàbric (tel. 973 48 29 51)

Partida de Santa Llúcia

Data: Dissabte 14 de desembre de 2013 Hora: De 3 a 4, inscripcions. A partir d'1/4 de 5, campionat Lloc: Bar-restaurant Cantàbric- Plaça Major - Solsona Preu per parella: 20 euros Premis: 1r: 75% de les inscripcions i trofeu patrocinat per Construccions Pere Canal (tel. 607 93 19 93) 2n. 20% de les inscripcions i trofeu patrocinat per Transports Jordi Serra. (tel 666 46 92 35) 3r: 5% de les inscripcions i trofeu patrocinat per Restaurant Can Flautes. (tel. 93 869 54 87 - Ctra. C-55 km. 53'5) 4t: Trofeu patrocinat per Bar Restaurant Cantàbric Del 5è al 8è classificat, un obsequi patrocinat per Bar Restaurant Cantàbric. Normes: Com a màxim s'hi inscriuran 63 parelles. Les eliminatòries seran directes i a 12 dats. L'organització es reserva el dret de modificar el programa.

Diumenge dia 15 de desembre - Missa a 2/4 de 12 del matí a la Capella de Santa Llúcia i canvi de priores. A la sortida hi haurà coca i barreja per a tothom.

Obrint armaris! Mostra d’objectes del Museu no exposats El Museu D. i C. de Solsona, amb motiu de la commemoració del 30è aniversari de la remodelació i reobertura del Museu, ha portat a terme el muntatge d’una exposició que porta per títol Obrint armaris! Mostra d’objectes del Museu no exposats. Lloc: Nova sala d’actes Manel Boixader Dates: Fins al 31 de desembre del 2013 Hi esteu tots convidats! 34

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Canvi d'ubicació del concert de Nadal de l'Orfeó


Futbol

Club Futbol Solsona

Pont de partits ajornats i entrenaments Durant aquest passat pont s’han recuperat partits ajornats del que va de lliga. El Benjamí A rebia el líder i es preveia un partit vibrant, el qual es va aigualir ja des de bon principi perquè els blancs i vermells es van posar 0-6 ja en el primer quart. Sense res a perdre ja, els jugadors dirigits per Carlos Domènech van jugar de tu a tu i van remuntar fins a l’ajustat 4 a 6. Però una contra va posar el 4 a 7 i feia caure les esperances solsonines de consumar l’empat. Per la seva banda, el sènior femení es desplaçava al difícil camp del Seva amb només 12 jugadores, fet que va condicionar el plantejament del partit. L’equip local es va trobar sempre més còmode sobre la gespa natural osonenca i va aconseguir el primer gol al minut 20 i el definitiu 2 a 0 al min. 71. Aquesta setmana tornen els partits vibrants de lliga al camp de futbol i en voldríem destacar dos en concret. El juvenil ( 3r classificat ) rep l’Agramunt, que va líder de la primera divisió. I diumenge a les 4 torna el futbol sènior amb un partit equilibrat per a sortir de la part baixa de 3a catalana entre el sènior B i el Verdú. Us hi esperem!!!

Els més petits van viure la xerrada tàctica del 1r equip

Horaris partits: 14 i 15 de desembre

Resultats partits ajornats 6 i 8 de desembre

Futbol

Bàsquet

CE Arrels

Resultats CE Arrels

El bàsquet del cap de setmana

L’Infantil “A” va jugar el seu partit aplaçat de la jornada 5 contra el C.F. Artés. Van imposar-se amb el resultat d’ 1-0. Felicitats, nois!

Aquest és el programa de partits del CB Solsona per a aquest cap de setmana. Els equips femenins es desplacen i els equips masculins i el premini mixt juguen a casa. Aquesta ja és la darrera jornada de la primera volta de la competició pels equips de promoció.

EQUIPS.................PARTIT.................................. RESULTAT

Partits a casa: Dia............. Hora...Categoria............................ Equip Visitant Dissabte, 14.... 09,30..... Mini Masc...Paidos - Asfe B, St Fruitós De Bages Dissabte, 14........10,45.......Premini Mixt ..C.B Corbera Vermell, de Corbera de Ll. Dissabte, 14.... 12,00..... Infantil Masc................................C. B. Corbera Dissabte, 14.... 16,00..... Cadet Masc....CB Castellet, St Vicenç de Castellet Dissabte, 14.... 17,30..... Sènior Masc.................................. C. B. Artés B Dissabte, 14.... 19,00..... Júnior Masc................................... C. B. Abrera

INFANTIL A..........CE Arrels - Artés.................................. 1 - 0

Propera jornada 10 EQUIPS.................PARTIT............................................HORA

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

CB Solsona

JUVENIL A................Súria - CE Arrels .......................17:30 (Dissabte) JUVENIL B................Descansa............................................................... CADET.......................Manresa - CE Arrels.................11:00 (Diumenge) INFANTIL A..............Descansa............................................................... INFANTIL B..............Fruitosenc - CE Arrels............. 10:00 (Diumenge) ALEVÍ A....................Minorisa - CE Arrels.................. 10:00 (Dissabte) ALEVÍ B.....................Puigreig - CE Arrels................... 10:00 (Dissabte) BENJAMÍ A...............Cardona - CE Arrels.....................11:15 (Dissabte) BENJAMÍ B................Puigreig - CE Arrels................ 10:00 (Diumenge) PREBENJAMÍ............La Salle - CE Arrels.................... 09:30 (Dissabte) FS SÈNIOR A.............Teià - CE Arrels....................... 12:00 (Diumenge) FS SÈNIOR B.............Vedruna Balaguer- CE Arrels..... 13:00 (Dissabte) FS CADET-JUVENIL....CE Arrels - Esparreguera......11:00 (Diumenge)

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Desplaçaments: Dia................ Hora.... Categoria.............................Equip Local Dissabte, 14.... 09,30..... Infantil Fem...................... Remacat S. A. Súria Dissabte, 14.... 12,00..... Mini Fem....Paidos - Asfe B, St Fruitós de Bages Dissabte, 14.... 16,00..... Júnior Fem... UE Sant Cugat 3, Sant Cugat del V Diumenge, 15.. 12,30..... Sènior Fem...............................CB Castellbisbal 35


Futbol sala

Consell Comarcal del Solsonès

Lliga futbol sala comarcal

Lliga Divisió d'Honor Catalana F. Sala G. 3 J 9:

Jornada 11 - 30 de novembre i 1 de desembre Sant Llorenç de Morunys – Castellar de la Ribera..............2-3 Lladurs – Montmajor (ds 30 a les 16 h)............................. 4-3 KC Odèn “Braseria Bogart” – Navès.................................. 4-1 L’Auba Freixinet – Sant Climenç........................................ 2-6 Ardèvol – Clariana de Cardener.......................................... 5-2 Bar Castell – FS Olius .........................................................1-2 Clínica Veterinària El Solsonès – FS Solsona ................... 1-4 Llobera – Guixers La Pèrgola.............................................. 3-0

Llobera – Castellar de la Ribera Montmajor – Sant Llorenç de Morunys Navès – Lladurs St. Climenç – KC Odèn “Braseria Bogart” Clariana de Cardener – L’Auba Freixinet FS Olius – Ardèvol FS Solsona – Bar Castell (ds 14, a 16 h al pavelló) Guixers La Pèrgola – Clínica Veterinària El Solsonès (dg 15, a 11h al pavelló)

Pj..... Pg... Pe....Pp... Gf... Gc.....Pts

Bar Castell FS Olius Llobera Guixers “La Pèrgola” Kc Odèn “Braseria Bogart” Castellar de la Ribera Lladurs Cap del Pla FS Solsona Estanc de Baix Sant Climenç Sant Llorenç de Morunys Montmajor Ardèvol Clínica Veterinària “El Solsonès” Clariana de Cardener L’Auba Freixinet Restaurant Sant Llúcia Navès

11.......10....... 0.......1......45..... 16......... 30 11........9....... 0.......2......53..... 18......... 27 10........8....... 1.......1......45..... 12......... 25 11........7....... 2.......2......57..... 30......... 23 11........7....... 1.......3......48..... 23......... 22 11........7....... 1.......3......43..... 24......... 22 11........7....... 1.......3......38..... 24......... 22 10........5....... 1.......4......33..... 30......... 16 11........5....... 0.......6......40..... 39......... 15 11........4....... 1.......6......35..... 45......... 13 10........3....... 1.......6......30..... 42......... 10 10........3....... 0.......7......26..... 44........... 9 12........1....... 3.......8......24..... 61........... 6 10........1....... 1.......8......16..... 49........... 4 10........1....... 0.......9......12..... 54........... 3 10........0....... 1.......9......11..... 45........... 1

Sènior masculí diumenge 15 de desembre del 2013, a les 12:00 hores. Pavelló d´Altafulla Lliga Divisió d´Honor Catalana Futbol Sala, jornada 9: Equip patrocinat per TREPOVI

C.F.S. El Catllar At. - Futbol Sala Solsona Trepovi Lliga 1a Divisió Catalana Futbol Sala G. 5 - J. 9:

Sènior masculí B dissabte 14 de desembre del 2013, a les 15:00 hores. Pavelló d'Alpicat Lliga Primera Divisió Catalana Futbol Sala, jornada 9: Equip patrocinat per ELECTRICA DE GUIXES

Alpicat C.F.S. - F.S. Solsona B Elèctrica de Guixés

Jornada 12 - 14 i 15 de desembre

Classificació general

Futbol Sala Solsona

Lliga 1a Divisió Juvenil Futbol Sala G. 3 J. 10:

Juvenil masculí dissabte 14 de desembre, a les 15 hores. Pavellons Municipals de Solsona (pavelló vell) Lliga Primera Divisió Catalana Futbol Sala, jornada 10: Equip patrocinat per NAVES

Futbol Sala Solsona Navès Escola F. Pobla Segur i Comarca US HI ESPEREM!!!

Lliga 1a Divisió Cadet Futbol Sala G. 3 J. 11:

Cadet masculí diumenge 15 de desembre del 2013, a les 12:30 h. Pavellons Municipals de Solsona (pavelló nou) Lliga Primera Divisió Cadet Futbol Sala, jornada 11:

Futbol Sala Solsona - Alcarràs FS US HI ESPEREM!!!

Lliga 1a Divisió Infantil Futbol Sala G. 3 J. 11:

Infantil masculí dissabte 14 de desembre del 2013, a les 9:30 hores. Pavelló Inpacsa (Balaguer) Lliga Primera Divisió Infantil Futbol Sala, jornada 11:

Vedruna Balaguer C.E. - Futbol Sala Solsona

Golejadors EQUIP..........................................GOLEJADOR........ GOLS Olius................................................ Xavi Valverde....................15 Bar Castell...................................... Toni Cardona......................15 Lladurs............................................ Jose García.........................15 Olius................................................ Jordi Ritort.........................15 Solsona “Estanc de Baix”............... Sergi Alcázar.....................14 Guixers............................................ Carles Solé.........................13 Bar Castell...................................... Carles Pisa..........................12 Castellar de la Ribera..................... Ruben Pérez.......................11 Guixers............................................ Eduard Tripiana.................11 Clínica Veterinària Solsonès.......... Andreu Granados...............11 Sant Climenç................................... Albert Borràs.....................11 Montmajor...................................... Josep Fernández.................10 36

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Futbol sala


Tirada al Plat

Atletisme

Club de Tir el Solsonès

Primera tirada al plat solidària

5 solsonins a la Primera Cursa Circuit ARCS 2013 (Aguilar de Segarra) Aquest passat diumenge 8 de desembre a les 10 del matí tingué lloc la sortida de la Primera Cursa ARCS 2013. Aquest Circuit consta de 5 curses de Muntanya totes ideades per gaudir de diferents poblacions i els seus entorns de la Catalunya Central. Cursa amb sortida davant del local social d’Aguilar de Segarra, tenia un recorregut de 16 quilòmetres i un desnivell positiu de 700 m. Constava d’un traçat on podíem trobar corriols i molts trams tècnics. La prova la van finalitzar un total de 205 atletes, entre ells els cinc corredors solsonins: Jordi Masdenpinós, Xavi Aubarell, Efren Llobet, David Planes tots ells del Centre Excursionista del Solsonès i Pilar Bonache dels Fondistes del Solsonès. La cursa va ser guanyada per Jordi Sánchez del C.E. SÚRIA ESCALDATS amb (1:17:42). En l’apartat femení es va imposar amb autoritat Esther Hernández també del C.E SÚRIA ESCALDATS amb (1:31:42). L’últim atleta a finalitzar la prova ho va fer amb (2:50:05).

El proper diumenge, 15 de desembre, a partir de les 10 del matí, el Club de Tir el Solsonès organitza la seva primera tirada solidària. El motiu és ben simple: destinar els beneficis de la tirada a col·laborar amb la Marató de TV3 que enguany destinarà la seva recaptació a l’estudi de les malalties neurodegeneratives. Per tal de fer-la una tirada especial, i amb uns motius ben diferents als que són habituals, l’organització desitjava fer una tirada diferent. Això els ha portat a escollir dues modalitats poc habituals.

Doble Trap

Bon paper dels solsonins:

La primera de les modalitats es tracta del Doble Trap. Aquesta modalitat consisteix en que, quan el tirador demana el plat des d’una de les posicions del trinquet, en comptes de sortir-ne un, en surten dos al mateix temps. El tirador té dos trets. Pot decidir si utilitza els dos trets per trencar només un plat, o si destina un tret a cada plat. En total sortiran 50 plats. El tirador que trenqui més plats, dels 50 possibles, serà el guanyador de la tirada.

David Planes: 21è. - 1:27:36 Efren Llobet: 28è. - 1:30:01 Xavi Aubarell: 69è. - 1:39:03 Jordi Masdenpinós: 124è. - 1:52:36. (Val a dir que en Jordi va anar fins Aguilar amb bicicleta). Pilar Bonache: 30a Fèmina - 2:41:50

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Tirada Rostollera En paral·lel, i en una segon trinquet de tir, tindrà lloc la tirada rostollera. Aquesta modalitat consisteix en trencar 15 plats que surten des d’un robot. La diferència amb les tirades al plat habituals és que la distància entre el tirador i el punt d'on surt el plat és una mica més curta, els plats surten una mica més lents, i no tenen tantes combinacions de direcció perquè només hi ha una màquina que els llença. Les persones interessades a participar en qualsevol d’aquestes modalitats podran fer-ho de diferents maneres. Podran inscriure’s a mode d’entrenament, o podran inscriure’s en mode competició. Els participants podran entrenar tants cops com vulguin abans d’inscriure’s a la tirada de competició. No obstant, a la tirada de competició només s’hi podran inscriure una única vegada. Hi haurà premis per a tots els participants inscrits a la competició. Però cal recordar que l’objectiu d’aquesta tirada no és guanyar el millor premi, sinó col·laborar per una bona causa: La investigació de les malalties neurodegeneratives, perquè la col·laboració no degenera. Per a més informació sobre la tirada podeu accedir a www.clubtirsolsones.cat Podeu veure la resta d’activitats per La Marató que es realitzen a la comarca a www.tv3.cat/marato/activitats/solsones

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Centre Excursionista del Solsonès

37


Taekwondo

Taekwondo Solsona

Campionat de Catalunya de Taekwondo de competició i de Hapkido exhibició Es va celebrar el passat 1 de desembre a Barcelona

Amb la capitana de l’equip Català Marta Calafell

Amb el director de Hapkido i la Federació Espanyola de Taekwondo i tots els membres de la selecció Catalana de Hapkido.

El mestre de l’escola de Taekwondo Solsona, Jorge Monteagudo, va participar en la modalitat de Hapkido i va aconseguir la primera medalla d’or per al club Solsoní. Actualment s'està preparant per al Campionat d’Espanya que es celebrarà el pròxim dia 20 de desembre a Marina d’Or formant part de l’equip de la Selecció Catalana. Amics de la bici

Sortida a Navès Dissabte passat els amics de la bici vam fer una altra sortida matinal. Ens vam trobar a la plaça Sant Joan a les 10 i vam anar cap El Pi de St. Just passant per camins, després per camins de bosc vam baixar per trobar la carretera de Berga prop del Molí del Pont. Vam anar pel costat del pantà de Sant Ponç fins a trobar un camí que ens va portar cap a Santa Llúcia de Navès. A la tornada vam passar per Linya i baixar altre cop cap al pantà per tornar cap a Solsona.

A Linya

Va ser un recorregut nou per la majoria de gent i ens va fer un dia molt assolellat, perfecte per anar en bici. La propera sortida serà dissabte dia 14 i ens trobarem davant del Casal per la banda de la carretera de Sant Climenç. Si voleu venir, segur que us agradarà veure llocs nous de la nostra comarca.

Una foto al Pantà de Sant Ponç 38

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Ciclisme


Lliga de botifarra

CDC i JNC del Solsonès, Xavier Solà i Bosch, Coordinador de La Lliga de Botifarra

Lliga de botifarra, 10 anys Resultats jornada 7

Classificació general

Freixinet – Llobera..............................................................5-5 Cambrils – Lladurs..............................................................2-8 C. de la Ribera – Olius Negre.............................................2-8 Navès – Càmping................................................................5-5 Olius Groc – Solsona..........................................................5-5

EQUIPS.................... PJ... PG...PE..... PP... PSG....PSP.. PSE...PSP....Punts

Sant Climenç, Descans

Càmping El Solsonès.. 6...... 2.......2........ 2....... 30....... 30....... 0......5170............6

Olius Negre................. 7...... 6.......1........ 0....... 47....... 23....... 0......6731.......... 13 Llobera........................ 7...... 4.......3........ 0....... 40....... 30....... 0......6249.......... 11 Lladurs........................ 7...... 4.......1........ 2....... 39....... 31....... 0......5484...........9 Solsona Can Mascaró 7...... 2.......2........ 3....... 32....... 37....... 1......5140............6

Pròxima jornada, 15 de desembre

Navès........................... 6...... 2.......2........ 2....... 30....... 30....... 0......5133............6

Càmping – Cambrils........................... Diumenge 6h, Càmping

Sant Climenç............... 6...... 2.......1........ 3....... 29....... 31....... 0......4657............5

Lladurs – C. de la Ribera.............. Diumenge 6h, Local Social

Castellar de la Ribera 6...... 2.......1........ 3....... 27....... 32....... 1......4329............5 Olius Groc................... 6...... 1.......2........ 3....... 24....... 36....... 0......4271............4

Olius Negre – Freixinet..................... Diumenge 6h, Bar Olius

Cambrils..................... 6...... 1.......1........ 4....... 25....... 34....... 1......4469...........3

Llobera – Olius Groc................... Diumenge 6h, Local Social

Freixinet...................... 6...... 0.......2........ 4....... 25....... 32....... 1......4318............2

Sant Climenç – Navès......................Diumenge 6h, Cal Mestre Solsona....................................................................... Descansa

Lliga de botifarra

PSG= Partides guanyades - PSP= Partides perdudes PSE= Partides empatades - PSP= Punts de partit

Antoni Márquez

Lliga de Botifarra del Solsonès 2013-2014

7a. Jornada

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Interesantíssima jornada amb 3 partides empatades i dues amb victòries contundents. Olius Groc – Solsona Can Mascaró, Freixinet – Llobera i Navès – Càmping El Solsonès van signar repartiment de punts. A la partida de Freixinet es produeix la curiositat que malgrat l’empat l’equip visitant quasi dobla els punts del contrari. Olius Negre continua amb la seva bona trajectòria i s’imposà al Castellar de la Ribera assolint la màxima puntuació de la lliga fins al moment i distanciant-se una mica més dels seus seguidors. La partida entre els dos equips més guanyadors de la lliga, Cambrils i Lladurs, es va decantar del costat dels visitants que es resisteixen a deixar escapar els dos capdavanters.

Equip de Solsona de la Lliga Comarcal de Botifarra 2013-14

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

39


Patinatge

Club Patinatge Solsonès

Els Miserables i Sheila Lara del CP Solsonès brillen a la Festa del Patinatge Diumenge, 8 de desembre, els patinadors i patinadores del C.P. Solsonès van presentar a la Festa del Patinatge la coreografia Els Miserables, mentre que Sheila Lara recollia la placa commemorativa com a Campiona d’Iniciació de Debutants, temporada 2013

Els Miserables del CP Solsonès

Al Pavelló Poliesportiu de la població de Bell-lloc, diumenge dia 8, s’hi aplegaren més d’un centenar de patinadors provinents de diferents clubs de la Territorial de Lleida. El C.P. Solsonès va participar-hi amb la presentació del treball Els Miserables, integrat per la majoria de patinadors i patinadores del club. El muntatge va ser aplaudit i admirat tant per la seva posada en escena, com per la precisa coordinació entre els seus patinadors/res. La jornada es va desenvolupar en un ambient alegre i festiu. Van ser un reguitzell d’actuacions en grup per clubs, combinades amb actuacions de tipus individual, executades pels campions d’Iniciació d’aquest any, així com els campions

del Trofeu Federació de la temporada. En el cas del nostre club, Sheila Lara, campiona d’Iniciació de Debutants, va poder lluir una bona coreografia i acceptar la placa en honor al resultat final. Va ser una bonica tarda, enriquidora i molt positiva. Des del C.P. Solsonès volem agrair als patinadors/res que hi van participar amb el seu treball i el seu esforç. D’altra banda, no podem acabar la notícia sense donar les gràcies als pares i les mares, així com a altres companys, amics i familiars del club que van acompanyar-nos i ens van donar tot el seu suport. I de passada, desitjar a tots els nostres lectors, unes BONES FESTES DE NADAL! 40

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Sheila Lara, Campiona Debutants 2013


Bitlles catalanes

Bitlles catalanes

Consell Comarcal del Solsonès

Antoni Márquez

Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes 2013-14

Jornada 4

Jornades endarrerides (8 desembre)

La Fura-L’Arcada Grana.............................................. 243-287

Jornada 5

La partida més transcendent de les endarrerides que s'han jugat aquesta setmana era la visita del Solsona A davant l’Arcada Grana. El poc encert dels Piteus i la bona punteria dels solsonins van donar com a resultat una partida molt desequilibrada i amb una diferència de 119 punts. Aquesta victòria fa que el Solsona A empati amb l’Olius Negre al capdavant de la classificació en finalitzar la primera volta de la lliga. Només la diferència de punts els deixa en segona posició provisional. L’altre partida ha estat una sorpresa, donat que un empat sempre és un resultat poc habitual i també perquè ha estat el Càmping del Solsonès qui l’ha tret de la seva visita al Sant Jordi i davant el Solsona B. La Fura va rebre la visita dels dos equips de Sant Llorenç de Morunys i no van poder guanyar cap de les partides i van perdre la vuitena posició en favor de l’Arcada Grana. Final de la primera volta de la Lliga que tornarà el mes de març de 2014. Restarà una segona volta molt interesant tant en la lluita pel lideratge com per les posicions del mig i la part baixa.

L’Arcada Grana-Solsona A...........................................231-350

Jornada 7 Solsona B – Càmping El Solsonès ............................. 276-276 La Fura – L’Arcada Blau.............................................. 246-332

Classificació general Equips ......................... J........ G.......E............P........PJ.......... B........Punt Olius Negre................... 9.........8........ ............ 1...... 3157........223.......... 16 Solsona A...................... 9.........8........ ............ 1......2992.......212.......... 16 La Plana........................ 9.........6.......1............ 2......3024.......215.......... 13 Solsona B...................... 9.........5.......1............ 3......2842.......191.......... 11 Estel.............................. 9.........5........ ............ 4......2597.......164.......... 10 L’Arcada Blau............... 9.........4.......1............ 4......2898.......207............ 9 Olius Groc..................... 9.........2........ ............ 7......2583.......158............ 4 L’Arcada Grana............. 9.........2........ ............ 7......2571.......169............ 4 La Fura.......................... 9.........2........ ............ 7......2333.......142............ 4 Càmping El Solsonès.... 9.........1.......1............ 7......2409.......147............ 3

Classificació Regularitat Posició...Jugador.................. Equip............... Total.. Mitjana

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

1.............Jaime Fenoy............ Olius Negre...... 601........... 75,13 2.............Emili Quesada........ Solsona B.......... 519........... 74,14 3.............Miquel Casas.......... La Plana............ 516...........73,71 4.............Àngela Pujantell..... Solsona A......... 516...........73,71 5.............Manuel Nogales...... Olius Negre...... 652.......... 72,44 6.............Carme Colell........... Solsona A......... 646........... 71,78 7.............Miquel García......... Arcada.............. 426...........71,00 8.............Isaac Casas............. La Plana............ 351.......... 70,20

Jaime Fenoy de l’Olius Negre, lider de la regularitat individual en finalitzar la primera volta de la Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes del Solsonès

La setmana passada es va posar punt i final a la primera volta de la Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes del Solsonès. La segona volta començarà el cap de setmana 8 i 9 de març de 2014 amb el següent calendari: Jornada 10 - 8 i 9 de març C Olius Groc – Olius Negre La Fura – La Plana Solsona B – Solsona A (dissabte 8, a les 16h) Càmping El Solsonès – L’Estel Arcada Blau—Arcada Grana

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

41

Manel Solé de l’Arcada Blau, màxim anotador (82 punts) de la darrera jornada de la primera volta de la Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes


Antoni Márquez

Bitlles catalanes Tirada de la Fira de Santa Llúcia 2013 Com va sent tradicional en els darrers anys dins els actes de la Fira de Santa Llúcia a Navès, es fa la tirada de bitlles que organitza el grup de bitlles Estel i amb la col·laboració de la resta de participants. Aquest any ha comptat amb la participació de 6 equips, el doble de l’edició anterior. La competició ha estat molt renyida per la primera posició i no ha estat fins la darrera tirada que l’Olius Negre no ha assegurat el triomf davant l’Olius Groc. En tercera posició ha estat el Club Estel, seguits de la Plana, els Júniors que van poder avançar l’equip de Navès que tancava la classificació. Una jornada de bitlles molt interessant amb força participació i molt seguida pel públic present a la Fira.

Olius Negre guanyadors de la tirada de bitlles de la Fira de Santa Llúcia de Navès 2013

Olius Groc, 2n. Classificat

Equip de bitlles Estel, 3r. Classificat

Olius Groc, 2on. Classificat

Foto de grup dels participants

Classificació de la Tirada de la Fira de Santa Llúcia 2013-12-09 Equip................ Punts................ Bitlles Olius Negre........... 341....................... 26 Olius Groc . .......... 335....................... 24 Estel...................... 330....................... 23 La Plana................ 309....................... 19 Júnior.................... 272....................... 17 Navès..................... 261....................... 17

Individual: Noms dels jugadors Punts Bitlles 1 Manuel Pérez....................86.......... 8 2 Manuel Nogales................78.......... 7 3 Juanma Fresnadillo..........76.......... 6 4 Indalecio Mondéjar..........72.......... 5 5 Jaime Fenoy......................70.......... 6 6 Àlbert Llàcer....................70.......... 6 7 Lídia Borés.......................70.......... 5 8 Miguel Ferrer...................67.......... 5 9 Ramona Solé....................67.......... 5 10 Jose Ariza.........................67.......... 5 11 Joan Serra.........................66.......... 5 12 Toni Márquez...................64.......... 4 13 Miquel Casas....................64.......... 4 14 Nil Fernández...................63.......... 5 15 Dolors Vilà ......................63.......... 4 16 Koen Balcaen...................62.......... 4 17 Pepe Rubio.......................62.......... 4 18 Salvador Borés................. 61.......... 5 19 Antonio Ariza..................60.......... 4 20 Francisco Ariza................60.......... 3 21 Joan Puig..........................59.......... 4 22 Pep Barrera.......................58.......... 4 23 Montse Seuba...................58.......... 4 24 Joan Manent.....................58.......... 4 25 Jose Antonio Ferrer..........58.......... 3 26 Joan Vila Jr.......................55.......... 3 27 Toni Ferrer........................48.......... 3 28 Jose Roldán......................46.......... 2 29 Marcel·lí Xandri...............45.......... 2 30 Migue Ferrer....................45.......... 1 31 Lluís Montraveta..............44.......... 2 32 Joan Vila...........................39.......... 2 33 Pau Llàcer .......................39.......... 1

Classificació final “en brut” 42

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Bitlles catalanes


Educació

Institut Francesc Ribalta

Aprenem de manera pràctica

Quirze Abella obté un dels premis Bonaplata Joves pel seu treball de recerca “Vis aeri. L’helicòpter del Renaixement”

La setmana passada, els alumnes del PQPI d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic de l’Institut Francesc Ribalta vam anar a visitar dues botigues del centre de Solsona, Cal Davesas i Malú Accessoris, per veure com es preparava un aparador de Nadal. Fou una activitat molt interessant ja que ens van ensenyar com muntar un aparador exterior per tal que la gent s’aturi a mirar-lo i tingui ganes d’entrar a comprar a la botiga. Vam aprendre moltes coses noves i va ser molt entretingut! Volem donar les gràcies a aquests dos establiments per l’acollida que ens van dispensat. Anaïd i Rafiq

El dilluns dia 2 de desembre, Quirza Abella i Travesset va rebre el premi Bonaplata Joves pel treball de recerca realitzat el curs passat, éssent alumne de 2n de Batxillerat de l’Institut Francesc Ribalta. L’entitat que atorga aquests premis és l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya i els convoca amb l’objectiu de premiar aquells estudiants que hagin dut a terme treballs enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial. El jurat va premiar el treball del Quirze, titulat “Vis aeri. L’helicòpter del Renaixement”, per considerar que es tracta d’un estudi interessant, interdisciplinar, amb una bibliografia correcta i la formulació d’una hipòtesi, que verifica. El jurat va valorar també la recerca històrica (la figura de Leonardo, les màquines de guerra, les hidràuliques i de treball), la part científica (on explica el concepte de vol) i la tecnològica i experimental (amb la realització d’una maqueta de cada model). El premi, un diploma per al centre i un diploma i 600 euros per a l’alumne, fou recollit al Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona pel mateix Quirze Abella i el seu tutor del treball, Pep Porredon Bantolra.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Taller d’Apicultura per als alumnes de 1r d’ESO Dilluns passat, dia 9 de desembre, els alumnes de 1r d’ESO vam aprendre i gaudir escoltant l’Ernest, un jove apicultor de Torelló, que ens va explicar un munt de coses sobre el meravellós món de les abelles. Ens va ensenyar a distingir entre les reines, les obreres i els abellots; també ens va explicar la seva manera de viure i la seva organització dins del rusc... Vam conèixer els mètodes i les eines que fan servir els apicultors, les eines que empren i com es vesteixen. Al final vam poder fer un tastet de mels del país, observant la gran varietat de tonalitats i de gustos que hi ha, depenent de les flors i del seu nèctar. Cadascuna, però, amb un conjunt de propietats naturals que contribueixen a beneficiar la nostra salut.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

43


Educació

Escola Arrels II

Sortides de l’Escola Arrels II Un cop més, a l’Escola Arrels II s’han fet les sortides d’ESO a algunes capitals catalanes, enguany el passat 5 de desembre. Aquestes escapades permeten aprendre fora de l’aula i d’una manera dinàmica i significativa, ja que l’alumnat assimila millor l’aprenentatge tot passant-s’ho bé.

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Pel que fa a Barcelona, van anarhi els dos primers cursos. La sortida de 1r d’ESO va tenir com a eix central la vida egípcia. De bon matí, es va fer una parada al Maremagnum i tot seguit van dirigir-se cap a l’Imax Port Vell, on veurien un documental sobre les gestes egípcies i els descobriments de tombes tan rellevants com la de Ramsés el Gran i la seva relació amb la recerca científica. A la tarda, van fer una ruta per les cases modernistes del centre de la ciutat, com són la Casa Batlló, la Casa Amatller i la Casa Milà o Pedrera, entre altres. I per tal d’integrar-se en aquest ambient modernista del segle XX, van dinar als jardins del Palau Robert, un palau reconvertit en centre cultural. Finalment, els estudiants van visitar el Museu Egipci de Barcelona, on van fer una visita guiada a la col·lecció permanent del museu i un taller sobre la momificació. D’altra banda, els alumnes de 2n d’ESO van visitar Barcelona des d’una vessant històrica, principalment. Al matí van seguir una ruta pel barri gòtic, mentre els explicaven com vivien els barcelonins el 1714 i què va passar durant aquell darrer any de setge. Això va permetre que, tot passejant pels carrers on havien succeït els fets, l’alumnat pogués recrear una part de la nostra història, el final de la Guerra de Successió a Catalunya. Van aprendre què havia significat el setge de Barcelona i com les tropes borbòniques van aconseguir entrar a la capital catalana. El recorregut va continuar pel centre i van visitar obres arquitectòniques cabdals com són la catedral de Barcelona i Santa Maria del Mar i, fins i tot, el mercat del Born. Per acabar, d’acord amb l’ambient nadalenc que ja es respirava a la ciutat, van anar a veure la fira de Santa Llúcia, en la qual van poder comprar figuretes pel pessebre i adorns de tota mena per aquestes festes. 44

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Educació

Escola Arrels II

Pel que fa a 3r d’ESO, el grup va visitar Girona. Van seguir un itinerari per poder conèixer tots els llocs més emblemàtics de la ciutat. Així doncs, al matí van conèixer les empremtes de la civilització islàmica, tot recorrent el call jueu i contemplant els banys àrabs. Tot seguit, també van poder examinar l’art tant gòtic com romànic catalans: la catedral, l’església de sant Narcís i sant Pere de Galligants. Igualment, durant el dia va ser inevitable no gaudir d’encants de la ciutat com ara el riu Onyar i els seus ponts i les cases penjants que l’acompanyen. Per acabar el dia, a la tarda hi va haver una visita guiada al Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol, a partir de la qual els estudiants van aprendre la història de la imatge en moviment.

Tarragona. Altrament, no van oblidar-se pas de resseguir una de les primeres grans obres dels conqueridors: la muralla que envoltava la base militar, juntament amb les torres corresponents: les de l’Arquebisbe, Cabiscol i Minerva.

Ja per últim, l’alumnat de 4t d’ESO va anar a Tarragona, on va viure de primera mà bona part del conjunt arqueològic de la ciutat. Així doncs, no es van perdre la bellesa de les ruïnes de l’amfiteatre romà situat vora el mar, juntament amb les restes de la basílica, les quals fan palesa la importància de Tàrraco dins l’imperi romà. Igualment, també hi va haver temps per examinar la història romana tot fent una visita al Museu Arqueològic de

Educació

El bon temps va acompanyar tots els grups i va permetre que les visites fossin agradables i fruit d’uns bons records. Així doncs, l’alumnat de secundària de l’Escola Arrels II va viure un dia d’escola diferent i especial.

Escola El Vinyet

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Compartim amb les famílies Dimarts 26, dos quarts de cinc i les llums de les aules no s’han tancat a l’hora un cop ens hem acomiadat dels infants. Les aules recobren en aquest moment la vida del temps de materials. Sona una música que ens convida a seure tranquil· lament i posar-nos a punt per escoltar el conte, els protagonistes són pares i mares encuriosits per aquests instants que cada matí viuen els seus fills i filles. Un conte especial, El nen de la Helen Buckley, ens fa pensar en la nostra responsabilitat d’acompanyar cada dia les criatures. Tot seguit presentem un material, una proposta, i arriba el moment en que cada u pot escollir un material per jugar, per pensar, per posar-se un repte, per escriure allò que em proposo o per solucionar una operació. Hem de canviar el nostre esquema de com hem après per posar-nos en situació de com els nens i nenes aprenen manipulant, experimentant i raonant. Hem vist com els més petits a partir de les seves necessitats més d’acció espontània i moviment tenen un tipus de material més adaptat a ells. I seguim amb els materials del grup de mitjans i de grans caracteritzats per poder desenvolupar el raonament, l’abstracció i les operacions. Ha estat una sessió que s’ha viscut amb molta calma, amb expectativa i interès, amb ganes de conèixer i tornar-hi.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

45


Educació

Escola Arrels Primària

Contacontes a Arrels Durant aquests dies, a la biblioteca de l’escola Arrels Primària, han vingut tres àvies molt eixerides a explicar contes als nens i nenes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial. La Rosa, la Paquita i la Maria han explicat tres contes molt diferents però molt interessants i pedagògics. Els nens i nenes s’ho han passat molt bé i han escoltat molt atentament les àvies, que amb l’expressivitat han sabut motivar i captar l’atenció dels nostres alumnes. Des de l’escola, volem donar les gràcies a les àvies per haver vingut a la biblioteca i poder continuar aquests cicles de contacontes que organitzem any rere any i que són tan interessants i enriquidors pels nostres alumnes.

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

MOLTES GRÀCIES ROSA, PAQUITA I MARIA!!!

46

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


Educació

Escola Arrels

Pares de l’Escola Arrels s’engresquen! “Un taller de manualitats de Nadal, un de cuina nadalenca i un altre de primers auxilis per als infants de 0 fins a 3 anys han fet que els pares de l’escola gaudíssim, aprenguéssim i passéssim una estona junts.” Tots sabem que si l’escola i la família actuem de forma coordinada l’educació dels nostres fills aconsegueix una nova i valorada dimensió, una coherència i eficàcia en tot el procés educatiu. El potencial i la capacitat d’aprenentatge i maduració augmenten si les relacions són fluïdes i constructives. Per això, a la nostra escola tenim molt present el què pensen i el què ens manifesten els nostres pares i mares; hem d’anar junts, fent pinya i construint dia a dia l’escola on ens hi sentim a gust tots, la nostra. L’AMPA de l’escola ARRELS, des de fa bastants cursos, ens ofereix per aquestes dates algun taller per compartir una estona i tot conversant plegats, aprendre una manualitat de Nadal. En el Taller de Manualitats vam poder fer unes estrelles que en sí semblen complicades però explicades pas a pas per la nostra infatigable Núria Bastida, resulten fàcils de fer i molt apropiades per decorar la nostra llar aquests dies. Les mares i àvies que hi van participar van poder endur-se les estrelles ja acabades a casa per començar a engalanar. Aquest any, a més a més, hem pogut gaudir d’un taller que farà que ens llepem els dits, doncs amb l’ajuda de la Claustre Real, cuinera experimentada de la nostra escola de primària, hem cuinat uns plats que podrem repetir-los en aquests àpats

que s’acosten tan plens de bones estones amb la família. De primer, un còctel de pinya i gambes que a més de fer molt bon aspecte quan ens el vam menjar el gust també s’hi corresponia. Era deliciós! De segon, un salmó a la melmelada i sèsam que el contrast de sabors feia que fos un plat molt adequat i complert. Sols van faltar els torrons per semblar que era Nadal. En van gaudir força mares i segur que més d’un familiar en podrà gaudir a casa i voldrà que repetim l’any vinent. El dissabte, la Llar d’Infants va organitzar una xerrada pels pares i mares dels infants de P0 fins als de P3 de l’escola, amb un tema tan interessant com els primers auxilis, es titulava “ NOCIONS BÀSIQUES DE SOCORRISME PER A PARES” realitzada per Jordi Santasusana, infermer i pare de l’escola. Vam parlar de com actuar davant les ennuegades, les cremades, les intoxicacions, les picades d’insectes...Va ser una trobada molt complerta on els pares van poder compartir inquietuds i neguits. Els pares i les mares van poder seguir tranquil·lament i sense presses la xerrada ja que es disposava de servei de guarderia amb les mestres que els infants ja coneixen. Per tant, pares i fills van passar un matí agradable a l’escola de primària. Només ens resta agrair a totes les persones que han fet possible aquests tallers i la xerrada i a tots els assistents per ajudar-nos a assolir un dels objectius que té l’escola que no és altre que ens la sentim nostra, que la gaudim, que hi participem, que la fem créixer i que ens l’estimem....- serà així com es farà palès el nostre lema: “L’ESCOLA ARRELS, CREIXENT AMB TU”.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Xerrada Primers auxilis

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

47


Societat

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Sense la vostra assistència aquest èxit no hauria estat possible! Moltes gràcies a tots/es i FELIÇOS 40!!!!

Aquest petit, dimarts 17, farà 30 anys! Moltes felicitats, t'estimo, Cari! 48

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013


L'entrevista

Miquel Manzano

"...Penso que tenir el segell de qualitat de l’Associació és un plus..." Ramon Colell, president de l’Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès Ramon Colell és des del passat mes d’agost president de l’Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès. Aquest Nadal han preparat diverses activitats per promocionar els productes elaborats pels associats. Colell ens ho explica i també ens parla de la situació actual de l’entitat i de diversos projectes que s’han de desenvolupar

Un dels projectes més importants de l’entitat és la creació d’una botiga virtual... D’aquest tema en va parlar un mitjà de comunicació que va explicar que la cosa estava molt avançada, però no és així. És un tema que s’està parlant i s’està treballant, però val molts diners i l’associació no en té tants per poder-ho fer. Si hi hagués les ajudes suficients... però de moment és inviable poder-ho tirar endavant. Estem intentant buscar finançament.

Quines activitats ha preparat per aquest Nadal l’Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès? Per Nadal hem previst diverses activitats com una exposició a l’Ajuntament, un mercat de Nadal al portal del Castell, diversos tallers i un punt de venda fix al carrer Castell anomenat “El Raconet de Nadal”. Cada any intentem fer alguna cosa més per donar sortida als artesans i que la gent ens vegi amb ganes de fer coses.

Amb la feina que fa l’associació es nota que els productes d’aquí són més coneguts? Sí. Fa un temps no es notava tant, però ara sembla que sí. Ens agradaria comptar amb associats que vinguessin del sector de l’agricultura ecològica o que busquessin un segell de qualitat. Penso que tenir el segell de qualitat de l’Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès és un plus. Quin és l’estat actual de l’associació? Actualment som entre 35 i 40 socis. Hi ha diversos punts de vista, això és molt bo dins d’una associació perquè et permet avançar cap a una idea més bona. Tenim la idea de donar-li un caire més social a l’associació. Ens agradaria poder realitzar tallers com els que fem ara per Nadal per gent jubilada o persones que busquen al·licients a la vida. Per dur a terme aquest projecte, que permetria donar a conèixer oficis que es poden arribar a perdre, necessitem el suport de diversos sectors, tant a nivell polític com de poble.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

Fins i tot la gent podrà ser artesà per un dia... Aquesta setmana han començat els tallers que realitzem des de l’associació. Qui vulgui s'hi pot apuntar, hi ha diverses opcions, s’ofereixen tallers com mitja i ganxet, el ferro des de l’agricultura, scrap, elabora el teu propi centre de Nadal, nino-mitjons i acunyació de paraules. Uns quants membres de l’entitat estem disposats a ensenyar el que fem perquè la gent en pugui gaudir. Pot ser molt interessant donar a conèixer les formes de treballar. Amb aquests tallers despertem les ganes de la gent per fer artesania. Si pensem en la gent gran, ens interessa tenir-los entretinguts i que no es quedin a casa.

Els Artesans per Nadal Exposició Sala d'exposicions Ajuntament de Solsona Divendres, dissabtes, diumenges i festius de 18h a 20h

La setmana passada es va estrenar el Raconet de Nadal situat al carrer Castell. Sembla que està tenint molt bona acollida... Sí. Consisteix en una exposició – venda dels productes d’alguns artesans, aquesta iniciativa es fa amb la col·laboració de la fundació Volem Feina. Sembla que està tenint bona acollida. Valorarem si pot ser interessant mantenir aquest espai més enllà de Nadal.

Mercat de Nadal Portal del Castell. Dissabte 21 de desembre de 11h a 20h Punt de venda "El Raconet de Nadal" Issim (carrer Castell,38) Fes-te artesà per un dia Tallers de mitja i ganxet, el ferro des de l’agricultura, scrap, elabora el teu propi centre de Nadal, nino-mitjons i acunyació de paraules. Ubicació i informació: Plàstik K (passeig Pare Claret, 15), Mans i Mànigues (carrer Sant Miquel, 12) i Cambra de Comerç (av. Països Catalans, 7).

Des de final d’estiu vostè presideix l’entitat. Com ho porta? Sóc una persona que tinc molta feina. Des de final d’estiu em vaig comprometre a ser el president fins a la pròxima renovació de junta. No tinc intenció de continuar, en l’època que hi sóc intento fer el màxim, però penso que s’ha de donar pas a la joventut.

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

49


Tracta’m bé

ACN / Redacció

Els alumnes del Solsonès coneixen els maltractaments a la gent gran amb un programa de sensibilització

Els alumnes de segon de primària de l’escola El Vinyet mostren els dibuixos de com es veuen de grans

La campanya ‘Tracta’m bé’ arriba a les escoles del Solsonès a través del projecte ‘Aules amb tracte’ amb l’objectiu de promoure entre els infants els bons tractes envers les persones grans. El programa s’ha iniciat aquest mes d’octubre a totes les escoles de la comarca i s’allargarà durant tot el curs. Una de les tècniques dels Serveis Socials, Maribel Bella, ha explicat que els infants són un “col·lectiu bàsic a l’hora de treballar la prevenció i la sensibilització”, ja que “és molt millor començar des de ben petits a promoure els bons tractes perquè de grans ho facin”. El treball es farà per cicles i cada trimestre arribarà a una franja d’edat determinada amb activitats pensades especialment per a ells. D’aquesta manera, els alumnes de cicle inicial han estat els primers a treballar amb l’activitat ‘Un dia seré gran, molt gran’. Els nens i nenes han fet un dibuix sobre com s’imaginen de grans. A partir d’aquí, els alumnes “s’han d’imaginar com volen viure, com volen ser cuidats i quin tipus de vida tindran” amb l’objectiu que “es posin a la pell de la gent gran i que no la vegin com un col·lectiu extern, sinó fer-los protagonistes”, ha detallat Bella.

Sortides

El segon trimestre l’activitat arribarà als alumnes de cicle mitjà amb l’activitat ‘Un dia vaig ser petit, molt petit’. Finalment, durant el tercer trimestre, el treball es farà amb els nens i nenes de cicle superior amb l’activitat ‘Contes per fer-se gran’. Els alumnes de segon de primària de l’escola El Vinyet de Solsona han participat activament en les activitats de la campanya ‘Aules amb tracte’. La seva mestra, Anna Tarrés, ha explicat que, a banda de fer els dibuixos, han visitat també un casal de gent gran i han organitzat debats de reflexió al voltant del respecte a aquest col·lectiu. A la majoria de dibuixos, els nens s’han caracteritzat amb un bastó, cabells blancs i ulleres. La Maria Marbà ha explicat que, de gran, es veu “amb unes quantes arrugues però fent moltes coses: cuidant un hort, plantant tomàquets i anant al ‘mercadillo’”. De la seva banda, en Roc Arrufat ha explicat que, per ell, tractar bé les persones grans vol dir “ajudar-les si tenen alguna dificultat, per exemple, si no poden baixar una escala”. En el mateix sentit s’ha expressat en Denís Ferrer, que creu que una aula amb tracte vol dir “tractar bé a les persones grans, ajudar-les a travessar la carretera o a agafar les coses”.

Arxiu Comarcal del Solsonès

Visita escolar a l’Arxiu comarcal El dia 26 de novembre l’Arxiu Comarcal del Solsonès va rebre la visita dels nens i nenes de 5 anys de l’Escola Setelsis. Els vam ensenyar tot l’arxiu i, a més a més, van poder veure tot el què hi guardem: llibres, revistes, fotografies, documents antics, pergamins... També els vam explicar que gràcies a tenir tots aquests papers guardats i ordenats, els nostres historiadors i investigadors poden saber què va passar i com es vivia abans a Solsona i a la resta de Catalunya. 50

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

Si desitgeu alguna fotografia de les que surten publicades, us les podem enviar per correu electrònic

Sensibilitzar els infants del Solsonès sobre la problemàtica dels maltractaments a les persones grans i promoure els bons tractes cap a aquest col·lectiu és l’objectiu de la campanya ‘Aules amb tracte’, promoguda per l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. La iniciativa forma part del projecte ‘Tracta’m bé’, pioner a Catalunya, i que pretén donar visibilitat a un fenomen amagat i que cada cop té més incidència. Durant tot el curs, els alumnes de les escoles de la comarca treballaran diferents activitats de sensibilització sobre els bons tractes a la gent gran. Els alumnes de cicle inicial han iniciat l’activitat a través del dibuix imaginant-se com seran quan arribin a la vellesa.


Música

Televisió

Escola Municipal de Música de Solsona

L’Escola de Música en el 2n encontre de l’OITLL i en la JOCIT El 30 de novembre i l'1 de desembre els alumnes d’instruments orquestrals i d’acordió de l’Escola Municipal de Música van participar al 2n encontre de l’OITLL (Orquestra Infantil de les Terres de Lleida) a Ponts. Aquest projecte educatiu va sorgir de la inquietud de vàries escoles de música i conservatoris de les terres lleidatanes per crear un conjunt instrumental simfònic on els alumnes poguessin experimentar la vivència del treball col·lectiu, de la companyonia i del gaudi de tocar. Durant el cap de setmana i sota la direcció d’Albert Gumí, els alumnes van preparar obres de diferents autors i estils que finalment van interpretar en el concert fet a la Sala de Ponts. També el passat cap de setmana va tenir lloc la 3a edició de la JOCIT (Jove Orquestra Catalana d’Instruments Tradicionals) a Tarragona. Enguany, l’activitat va tenir una durada de tres dies repartits en assaigs parcials amb diferents especialistes de cada instrument i assaigs “tutti” amb el director i compositor de l’obra encarregada per l’ocasió, en Xavier Pastrana. El Cançoner és el títol de l’obra que un bon nombre de joves intèrprets d’instruments dins l’àmbit de la música tradicional de vàries escoles de música de Catalunya van interpretar al Teatre Nou de Tarragona. Finalment recordar-vos que dins dels actes de La Marató de TV3, l’Escola hi col·labora amb el Concert de Nadal, el proper dissabte 14 a les 17:30 a la Sala Polivalent, amb la participació dels grups corals, l’orquestra de corda i la banda. US HI ESPEREM!!

Redacció

El Solsonès disposarà d’un canal de televisió per cable i Internet a partir de l’any vinent La iniciativa, impulsada per Albert Muntada, compta amb un acord amb Indesol i Canal Taronja per a crear aquest nou projecte empresarial de comunicació Tan sols un mes després d’haver aparcat 18 anys de gestió política a la comarca, Albert Muntada ja ha creat un grup empresarial amb inversors catalans dedicat al sector serveis i a les comunicacions audiovisuals. El primer projecte s’ha concretat impulsant un canal de televisió que es podrà veure a Solsona a través del cable, a la Catalunya central per mitjà del Canal Taronja en TDT, i arreu també per Internet. La nova televisió, que es cuinarà en uns estudis ubicats al nucli antic de la ciutat, pretén ser una plataforma al servei de les administracions, entitats, clubs i associacions de la comarca tant per a informar de les seves actuacions a la població com per a donar a conèixer el Solsonès de portes enfora. Aquest mitjà de comunicació compta amb el suport tecnològic i mediàtic del Canal Taronja de Manresa, fet que permetrà difondre les notícies i esdeveniments d’interès del Solsonès a les comarques de Bages, el Berguedà, l’Anoia i Osona, així com reportatges, entrevistes i publicitat entre d’altres. Pel que fa a Solsona, els abonats al cable tindran l’oportunitat de gaudir d’un canal íntegrament amb continguts locals amb una cobertura molt més àmplia. Aquests continguts, però, també es podran veure per Internet, a través d’una web dedicada únicament a la nova televisió. L’acord definit per Muntada inclou, a més a més, l’intercanvi de programació amb diferents televisions locals de Catalunya.

Demaneu-nos-les a: info@celsona.com

SOLSONA FM – PROGRAMACIÓ 2013/2014 L’Informatiu: divendres a la 1 del migdia i a les 7 Salut amb Creu Roja: de dilluns a divendres a 2/4 de la tarda (repeticions dissabte i diumenge a les 3 d’1 del migdia de la tarda) Butlletins informatius diaris: de dilluns a dijous a El Rebost dels Contes: de dilluns a divendres a 2/4 la 1 del migdia (repeticions el mateix dia a les 8 del de 9 del matí i a les 9 del vespre (repetició dissabte vespre i l’endemà a les 9 del matí) a les 9 del matí) Racó de poesia: dilluns a les 9 del matí (repetició Entre Tots: dissabte a les 10 del matí (repetició dissabte a la 1 del migdia) dimarts a les 10 del matí) Naturalment: divendres a les 10 del matí (repetició Electrozona: dissabte a 2/4 d’11 de la nit (repetició dimarts a 2/4 de 10 del vespre) dimecres a 2/4 de 10 del vespre) Descobreix: dissabte a 2/4 de 12 del migdia Rodamóns: dilluns a les 10 del matí (repetició (repetició dijous a les 10 del matí) diumenge a les 11 del matí)

El Compromís Ciutadà: diumenge a les 8 del vespre En Femení: dimecres a les 10 del matí (repetició diumenge a les 10 del matí) GPS: divendres a les 8 del vespre (repetició dilluns a 2/4 de 10 del vespre) L’Aula: diumenge a les 12 del migdia (repetició dimecres a les 12 del migdia)

I connexions amb els serveis informatius i els programes de La Xarxa

107.5 FM - www.solsonafm.cat · Busca’ns al Facebook i al Twitter · Més informació: 973 48 42 25 - info@solsonafm.cat

Celsona 854 - Divendres, 13-12-2013

51


Celsona 854 w  

Divendres 13 de desembre de 2013