Page 1


Solsona

Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament convoca el veïnat i els comerços del nucli antic per presentar-los un sistema de pilones més modern La sessió informativa serà el pròxim dimecres, dia 25, a les nou del vespre a la sala cultural Amb la finalitat de millorar la mobilitat al nucli antic i facilitar-hi l’accés amb vehicles al veïnat i als comerciants, des de les regidories de Governació i Urbanisme s’ha treballat en la proposta d’un nou sistema de pilones més modern que substitueixi l’actual, basat en mecanismes manuals. Abans d’iniciar-ne la seva implantació, l’Ajuntament vol exposar públicament aquesta proposta i recollir-ne les aportacions de la ciutadania, especialment pel que fa a les possibles ubicacions de les pilones. Per aquest motiu, es durà a terme una sessió informativa adreçada al veïnat i els comerços el pròxim dimecres 25 de gener a les nou del vespre a la sala cultural de l’Ajuntament. Anirà a càrrec de l’alcalde, David Rodríguez; el regidor d’Urbanisme, Salvi Nofrarias; la regidora de Governació, Isabel Roca, el caporal de la Policia Local, Marià Vendrell, i l’arquitecta tècnica dels serveis tècnics municipals, Eva Casals. L’alcalde assegura que en aquests moments no hi ha previst fer cap canvi d’horaris en el tancament del trànsit ni implementar cap altra mesura de mobilitat. “Encara que estiguem treballant en diferents propostes, volem tractar cada tema per separat”, manifesta.

La Barra del MiaCelsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Consell Comarcal del Solsonès

La Junta del Centre Sanitari del Solsonès i posteriorment el Ple del Consell Comarcal del Solsonès preveu aprovar el pressupost del Centre Sanitari del 2012 aquest divendres amb una reducció del 14%, amb la mateixa prestació assistencial Tot i els obligats reajustaments en el pressupost, es continuaran donant els mateixos serveis als usuaris, gràcies a l’esforç dels professionals del Centre i l’obertura de noves vies d’ingressos En la propera Junta del Centre Sanitari del Solsonès, que se celebrarà el proper divendres 20 de gener a Solsona, es proposarà aprovar el pressupost del Centre Sanitari del Solsonès que aprovarà tot seguit el Ple del Consell Comarcal amb una xifra total que ascendeix a 5.145.000 d’euros, el que representa una reducció d’un 13,80% menys respecte al pressupost de l’any anterior. Les mesures que es volen aprovar afectaran principalment les inversions reals, les depeses corrents i personal. Es reduiran en un 88,10% les inversions reals; una reducció d’un 8,49% en concepte de personal, i també es reduirà prop d’un 10% la despesa corrent. Per la seva part, el Consell Comarcal del Solsonès continuarà subvencionant al Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, tal i com s’ha vingut fent des de l’inici del Centre Sanitari. Concretament el personal de les àrees d’Administració, Secretaria, Tècnics, Intervenció i Recursos Humans dediquen part de la seva jornada laboral a desenvolupar tasques per al Centre Sanitari del Solsonès, per tal de donar suport administratiu, tècnic i de gestió. D’aquesta manera s’aprofiten les economies d’escala i, per mitjà de les sinergies entre les dues administracions, s’optimitzen els recursos, tot fent que el Centre Sanitari no hagi de patir les restriccions que han hagut de fer altres hospitals de Catalunya. Aquest suport que rep el Centre Sanitari per part del Consell Comarcal està valorat en 153.500 euros ( amb les taules salarials de l’Institut Català de la Salut el cost seria de 191.200 euros), dels quals el Centre Sanitari n’aportaria enguany al Consell Comarcal 107.580 euros que representa un 70%, amb la qual cosa el Consell Comarcal subvencionarà al Centre Sanitari amb un 30% del cost, és a dir amb 45.920 euros. Fent la gestió des del Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari té un estalvi de 83.620 euros, import que representa un 44% del cost total valorat d’acord en les taules salarials de l’ICS. Per la seva banda, el president executiu del Centre Sanitari, Albert Muntada, ha assegurat que “des de l’actual direcció s’està fent un important treball de contenció de la despesa, que des del primer dia ha comptat amb la total col·laboració dels professionals del Centre. Això, juntament amb la previsió de noves línies d’ingressos, permetrà la sostenibilitat de l’actual model sanitari de la comarca, tal com el coneixem, amb

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

serveis d’atenció primària, sociosanitari, urgències, SEM i especialitat sense que es vegi afectat el servei a l’usuari”. Pel que fa a la disminució de la subvenció del Consell Comarcal del Solsonès al Centre Sanitari, Albert Muntada ha afirmat que “la disminució de la subvenció del Consell suposarà un esforç assumible que es veurà repercutit en l’apartat d’inversions reals o obres en una època de contenció i reestructuració, a les que totes les administracions ens hi veiem obligades. Aquesta reducció de la subvenció en cap cas no significarà una reducció de serveis envers als usuaris ni ha d'afectar als professionals sanitaris.”
Consell Comarcal del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès preveu aprovar el pressupost per a l’exercici 2012 amb una reducció de 600.000 euros Solà ha manifestat que ara més que mai la nostra actitud ha de ser de contenció i reducció de la despesa, però amb la voluntat de garantir tots els serveis que es presten, tant als ajuntaments com als ciutadans per tal que amb menys puguem fer més capacitat de generació d’ingressos corrents com és el cas dels Ajuntaments que sí que generen recursos propis”. És per això que des del Consell Comarcal del Solsonès,“actuant amb sentit de responsabilitat hem hagut de prendre aquestes mesures difícils d’adoptar però a la vegada necessàries, per tal de no arribar a situacions més extremes. No obstant, el Ple acordarà el que consideri més pertinent, esperant que puguem compartir aquesta responsabilitat amb tots els grups polítics”. Aquests ajustos seran limitacions que impliquen un gran esforç per a tots, necessaris per optimitzar al màxim els recursos humans i materials per tal de reestructurar adequadament les diferents àrees del Consell Comarcal del Solsonès amb criteris d’eficàcia i eficiència.

En el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, que se celebrarà avui divendres 20 de gener a Solsona, es proposarà aprovar el pressupost consolidat que integra el Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès, el Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, la Fundació Pública Francesc Ribalta i l'empresa Iniciatives i Foment del Solsonès S.A, amb una xifra total de 13.091.590 d’euros, el que representa una reducció d’un 10,70% menys que el pressupost de l’any anterior. Centrant-nos pel que fa al pressupost del Consell Comarcal del Solsonès pròpiament dit, la xifra total serà de 7.833.170 euros, el que suposarà una reducció del pressupost del 7,09% respecte l’exercici del 2011, amb un estalvi de 597.530 euros. El Consell Comarcal del Solsonès proposarà en el Ple l’aprovació del pressupost de l’exercici 2012 amb una sèrie de mesures restrictives per tal de compensar les reduccions en les aportacions dels convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Solsona. Les mesures que es volen aprovar afectaran la major part de les àrees del Consell Comarcal. Es reduiran en un 18% les retribucions dels membres electes i s’aplicarà una reducció d’un 38% en les dietes per assistència a Comissions de Govern i Juntes de Portaveus. Es reduirà un 20% les inversions reals; una reducció d’un 5,54% en concepte de personal (incloent l’amortització d’una plaça de tècnic, la reducció dels sous del personal laboral, personal directiu fins a un màxim del 5%), i també es reduirà prop d’un 2% la despesa corrent, i un 1,39% en amortitzacions de préstecs. Les reduccions també afectaran significativament les aportacions a associacions i entitats de la comarca. El President comarcal, Joan Solà, s’ha volgut referir a les finances de l’ens comarcal per al proper any manifestant l'obligació d’haver de reduir el pressupost davant la difícil situació econòmica actual. Solà ha manifestat que “toca una actitud de contenció i reducció de la despesa, però amb la voluntat de garantir tots els serveis que es presten, tant als ajuntaments com als ciutadans per tal que amb menys puguem fer més”. Solà ha qualificat els pressupostos de "realistes, coherents i optimitzats” amb el context de recessió econòmica que es viu actualment. En el pressupost s’han aplicat reduccions que afecten tant a la despesa corrent com al capítol de personal, inversions reals i aportacions a entitats de la comarca. Per la seva part, el President del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà, ha manifestat que “el Consell es nodreix exclusivament d’ajuts finalistes per actuacions concretes i del fons de cooperació local de Catalunya i no té cap altra 

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012
Solsona

Ajuntament de Solsona

Fan definitiva la petita rotonda dels carrers de Pere Màrtir Colomés i del Mossèn Serra i Vilaró La mesura permet regular el trànsit i minorar la velocitat dels vehicles Entre aquesta setmana i la vinent, la brigada municipal de Solsona haurà construït una petita rotonda a l’encreuament dels carrers de Pere Màrtir Colomés i del Mossèn Serra i Vilaró. D’aquesta manera, es farà definitiva la illeta provisionalment habilitada durant les obres de construcció de la rotonda situada a uns cent metres de distància, a tocar de l’Hospital Pere Màrtir Colomés. La regidoria d’Urbanisme ha optat per mantenir aquest sistema de regulació del trànsit en aquest punt perquè “s’ha demostrat que minora la velocitat dels vehicles i farà la circulació més fluïda, especialment quan es reobri el carrer del Mossèn Serra i Vilaró”, explica el regidor Salvi Nofrarias. A més, “hem constatat la preferència dels veïns per mantenir la rotonda”. Aquesta illeta serà de tres metres i mig de diàmetre i es construeix amb peces d’acabat de formigó, que es pintaran més endavant, una vegada finalitzin els treballs d’urbanització del carrer del Mossèn Serra i Vilaró.Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012
Solsona

Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament saneja un solar del carrer del Metge Cots després de no localitzar-ne el titular Des d’aquesta setmana, el carrer del Metge Cots de Solsona té una nova fisonomia. La brigada municipal ha netejat un solar l’estat de deixadesa del qual havia provocat queixes veïnals. L’Ajuntament ha pres la iniciativa de treure la runa i les deixalles acumulades en aquest espai, a tocar d’un nou edifici residencial, després de diversos intents infructuosos de localitzar-ne el titular. L’empresa promotora del nou bloc d’habitatges, que fa cantonada amb el carrer d’Àngel Guimerà, era la responsable de tancar el solar adjacent i mantenir-lo en les condicions adequades de salubritat i seguretat, tal com estableix l’article 43 de l’Ordenança de convivència ciutadana. El consistori ha intentat reclamar-li el compliment de l’Ordenança de convivència ciutadana per escrit des de l’estiu, però l’empresa, amb seu a Reus, va desaparèixer, fet que havia encallat aquest problema.

D’aquí que el consistori hagi optat per netejar l’espai. “L’Ajuntament és responsable de la salut pública a la ciutat i, per tant, no podíem demorar aquesta actuació”, argumenta l’alcalde, David Rodríguez. Quan es localitzi l’empresa titular del terreny se li facturaran les despeses ocasionades.Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012
Notícies breus

Miquel Manzano

Dos ferits greus en una col·lisió frontal a la C-55 a Cardona ACN.- Dues persones van resultar ferides greus en una col·lisió frontal, dijous dia 12, a la C-55 a l’alçada de Cardona. L’accident es va produir a les 9.18 del matí al punt quilomètric 61 en sentit Solsona, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Van treballar en l’accident quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues sunitats de Bombers de la Generalitat. La policia va habilitar pas alternatiu.

El Carnestoltes deixarà un testament de 6.666 euros Des del passat cap de setmana ja es poden comprar les butlletes, a 2 euros, per al sorteig del Testament del Carnestoltes. Enguany, el premi consisteix en 4.666 euros per gastar als establiments de la UBAC (Unió de Botigues Amigues del Carnaval) i un rebost valorat en 2.000 euros, en total 6.666 euros. El número guanyador s’anunciarà el dimarts de carnaval a la mitja part del ball de disfresses. El número serà vàlid durant els 15 dies següents a la seva publicació. Si després d’aquest temps no es reclama el premi, el número perdrà la seva validesa en favor d’un nou número premiat. El sorteig serà realitzat davant notari.

Fuita d'aigua important a la zona de les restes del fossat del Palau episcopal Divendres passat es va localitzar una fuita d'aigua a la zona del fossat del Palau Episcopal. Aquesta fuita incontrolada no afectava cap usuari, per això s'ha trigat molt a descobrir la canonada trencada. La fuita es va fer evident a les restes del fossat, ja que sempre estava ple d'aigua. Ara ja s'ha controlat aquesta fuga, que podria ser que fes anys que perdés aigua.

Un ferit greu i un de lleu en un xoc frontal a Oliana ACN- Una persona va quedar ferida greu i una altra ferida lleu en el xoc frontal entre un turisme i una furgoneta que va tenir lloc dilluns al matí a la carretera C-14, al terme municipal d’Oliana. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu del matí i van obligar els serveis d’emergència a tallar la carretera en ambdós sentits de la marxa mentre van durar les tasques de recuperació i evacuació dels ferits i de neteja de la carretera. Dues dotacions dels Mossos d’Esquadra, una dels Bombers i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van treballat al lloc de l’accident. A les onze del matí ja es va poder circular per la carretera.

Una fuita d'aigua obliga a tallar l'aigua durant 5 hores a la zona del carrer Alcalde Moles

Els preus de l'habitatge a Solsona es mantenen després de la davallada

Segons el portal d'habitatge Nestoria, els preus dels pisos a Solsona han experimentat petites variacions entre el mes de novembre i el mes de desembre de 2011. L'increment més notable ha estat amb els pisos d'una habitació, que han pujat el seu preu un 5.8%. La resta fluctua entre el 0.5% i l'1.7%. Cal tenir en compte que en un any hi ha hagut una davallada notable al sector. Al desembre de 2010 un pis de 3 habitacions valia de mitjana 218.000 euros mentre que ara en val 156.000. Després de la baixada, els preus mitjans del metre quadrat a Solsona han pujat entre un 1.3% i un 3.5% respecte al mes de novembre. El metre quadrat per als pisos de dos dormitoris se situa en 1.880 euros i per a tres dormitoris 1.929 euros. Per tant, hi ha una estabilització en els preus. Preus mitjans d'habitatge a Solsona (euros/m²) segons el nombre de dormitoris

Una fuita d'aigua va obligar dimarts passat a tallar l'aigua a la zona d'habitatges del carrer alcalde Moles per reparar la canonada afectada. Concretament es va localitzar la fuita a la carretera de Torà, una junta es va obrir amb el pas del temps i això va fer que incidís sobre la canonada. El servei va estar aturat entre les 3 de la tarda i les 8 del vespre aproximadament. El mateix dia va quedar reparada l'avaria i es va tornar a tapar el forat. 10

Hab..... Nov 2011..........Des 2011............ Variació 1......... n/a....................n/a.................................. 2......... 1.856 e./m².......1.880 e./m²..........+1.3% 3......... 1.863 e./m².......1.929 e./m²..........+3.5% 4......... n/a....................n/a.................................. Preus mitjans d'habitatge a Solsona segons el nombre de dormitoris

Hab..... Nov 2011..........Des. 2011........... Variació 1......... 86.000..............91.000 euros....... +5.8% 2......... 117.000 . ..........119.000 euros.......+1.7% 3......... 158.000 ...........156.000 euros.........-1.3% 4......... 206.000 . .........205.000 euros........-0.5%

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

11


L'entrevista

Miquel Manzano

"...Ens agradaria que la gent col·laborés una mica més en la festa, sobretot la gent jove..." Pendonistes de la Festa de Sant Antoni Abat Sant Antoni Abat, patró de tots els animals, és una festa molt arrelada que reivindica la tradició cavallista i ramadera, i que manté el mateix esquema any rere any. Els pendonistes Guillem Nadal, Sara Torrecillas i David Casillas, juntament amb Cofestas, organitzen una de les festes més tradicionals de Solsona És difícil organitzar la Festa de Sant Antoni? No, la festa és més o menys com cada any. Canvien els concerts, però els actes segueixen les mateixes pautes. La qüestió és posar-se a treballar amb una mica de temps i ajudar en tot el que puguem. La junta col·labora molt, no només som els pendonistes, és a dir: tenim un equip al darrera que treballa molt.

Els pendonistes Guillem Nadal, Sara Torrecillas i David Casillas

Hi ha alguna novetat? Cada any es canvia un acte i enguany comptarem amb una exhibició canina. Amb tres gossos els agents amagaran substàncies estupefaents i s'ensenyarà a la gent com treballa aquesta unitat canina. Hi haurà un Mosso d'Esquadra que anirà explicant tot el procés.

El pressupost de la festa es ressenteix amb la crisi? Una mica. Les entitats públiques no tenen diners i als privats costa una mica trobar col·laboradors. S'ha d'anar compensant els costos dels actes. Per exemple enguany els Mossos col·laboren amb un acte i no ens cobren res, però el concert ens costa més diners. La Festa de Sant Antoni està molt arrelada a la comarca i per sort les empreses del Solsonès col·laboren molt per poder mantenir una mica la festa.

Després del malaurat accident que hi va haver l'any passat, s'ha millorat la seguretat de la cursa dels cavalls? Sí, es posaran tanques a tot el camp del Serra. Faran la tanca que es fa sempre pels cavalls amb cinta i a més la Policia Local posarà tanques a tot el camp del Serra. Hi haurà vigilància perquè la gent no entri als llocs delicats.

Quin programa heu preparat per l'edició d'enguany de la Festa de Sant Antoni? Comencem com sempre, a les 9 del matí hi ha la concentració a l'avinguda del Pont i esmorzar amb coca i xocolata. Seguidament Missa a la Catedral celebrada pel mossèn Enric Bartrina amb l'acompanyament musical del grup Akústix. A les 11.30 hi haurà els Tres tombs i la cercavila, aquesta any ens acompanya el grup de batucada d'Oliana. Durant la cercavila hi haurà una exhibició de doma vaquera a càrrec del Manolo Madruga. Aquesta exhibició acabarà al camp del Serra perquè no ho pot fer tot al carrer per manca d'espai. Tot seguit, es farà una exhibició de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra, les curses de cavalleries i per acabar la Gimcana. A les 9 de la nit es farà el sopar al Restaurant Gran Sol. A les 11.30 de la nit ball a la sala Polivalent amb el Grup Stresband i concert amb Dept, esperem que el jovent de Solsona s'animi a venir perquè és un bon grup. Diumenge clourà la festa amb l'obra de teatre No et vesteixis per sopar.

Diumenge es clou la festa amb una obra de teatre del grup de Navès Coll d'Arques... El grup de Teatre de Navès Coll d'Arques ens ofereix una obra que consisteix en un embolic de parelles. És molt divertida, són tres parelles molt embolicades entre ells. L'obra és al Teatre Comarcal de Solsona. Cal renovar algun aspecte de la festa o s'ha de mantenir amb els actes més tradicionals? Ens agradaria que la gent col·laborés una mica més en la festa, sobretot la gent jove. Costa molt que la gent jove vulgui col·laborar. També costa molt trobar pendonistes. Pel que fa a l'estructura de la festa hi ha actes que són obligats, cada any ja canviem un acte. Intentem fer actes per a tots els públics, una mica de tot per a tothom. Podríem canviar el teatre, però és una cosa que ja funciona bé i per tant no veiem la necessitat de canviar-ho. Sempre es podria afegir alguna cosa, però això ja serà els pròxims que vinguin.

El recorregut de la cercavila és el mateix de cada any? Sí, és el mateix de cada any, no hi ha cap variació. 12

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

13


Consell Comarcal del Solsonès

La jornada “Amb èxit a l’agenda” inicia un programa de suport a emprenedors i empresaris del Solsonès La jornada de treball té per objectiu enriquir experiències d’empresaris del Berguedà, Solsonès i comarques veïnes Dins del Pla de consolidació per empreses del medi rural, el proper dimarts 24 de gener, es celebrarà a l’Hotel Berga Park de Berga, la jornada “Amb èxit a l’Agenda”, organitzada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà i el Consell Comarcal del Solsonès. La jornada que se celebrarà de 10 a 12 h proposarà partir de la necessitat de compartir experiències entre empreses per afavorir la seva consolidació. Segons els organitzadors, la clau de l’èxit s’amaga en els èxits i els fracassos de les situacions que hem anat vivint. Si els analitzem, podem trobar oportunitats per aprendre i repetir les bones pràctiques i evitar aquelles que no ens han estat favorables. En aquesta sessió de treball es partirà de les experiències dels participants que es compartiran a través d’una dinàmica de grup i se n’extrauran conclusions que poden resultar bones pràctiques per a cadascun dels projectes empresarials assistents. La jornada serà gratuïta i anirà dirigida a emprenedors, autònoms i empresaris/àries de la comarca. Els que estiguin interessats poden inscriure’s per correu electrònic a: mgoretti.sala@solsones.ddl.net o bé per telèfon al 973 48 20 03. Aquesta acció s’engloba dins del programa general d’actuacions “Nou entorn, 9’s reptes”, dedicades als empresaris i emprenedors, i que tindran lloc a la comarca del Solsonès en els propers dos mesos.

El Consell d’Alcaldes aprova una moció per tal de sol.licitar una millora en els criteris d’implantació de la senyalització d’accessos en carreteres del Solsonès La moció serà presentada també en el proper Ple del Consell Comarcal del Solsonès En el passat Ple del Consell d’Alcaldes, celebrat el divendres 13 de gener, s’aprovà una moció del Consell Comarcal del Solsonès sol.licitant al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mesures que millorin els criteris d’implantació de la senyalització d’accessos en carreteres de la xarxa viària de la Generalitat. El Consell Comarcal del Solsonès, coneixedor de la dificultat que suposa la implantació d’infraestructures en un territori amb baixa densitat de població i orografia de muntanya com el Solsonès, ha endegat, juntament amb els ajuntaments de la comarca, un conjunt d’iniciatives encaminades a millorar els serveis a les masies, en especial les referents a comunicacions viàries i senyalització, dins la xarxa de camins d’interès comarcal. Segons els criteris per a la senyalització d’accessos en carreteres convencionals, definits dins el marc legal de la llei de Carreteres, la normativa preveu que es senyalitzi una única menció per accés, sense incorporar cap tipus de pictograma ni de menció substitutiva que acompanyi al nom propi de l’accés, i que només es podrà implantar una sola vegada per carretera i sentit. La primera mesura és sol.licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que tingui en consideració l’excepcionalitat de la comarca del Solsonès a l’hora d’aplicar els criteris tècnics de senyalització d’accessos, degut al seu model socioeconòmic, caracteritzat per la disseminació dels seus habitatges. A continuació, la següent acció serà la de donar suport a la proposta dels ajuntaments de la comarca del Solsonès, en la qual es plantejarà incorporar un mínim de tres mencions per accés, ja que una única menció es considera insuficient per millorar la senyalització de la comarca. Finalment, l’últim pas serà la incorporació en la senyalització d’accessos d’una nomenclatura referent a activitats econòmiques com ara: cases de turisme rural, restaurants, albergs i càmpings, a més de llocs d’interès natural i patrimonial.

14

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Consell Comarcal del Solsonès

Foto: Alba Saumell

El Consell Comarcal del Solsonès acollirà el Taller de Cant de Caramelles El taller intensiu de tècnica vocal anirà a càrrec de Cristina Khock i tindrà una durada de vuit sessions, els dissabtes 4, 11 i 25 de febrer i el 3, 17, 24 i 31 de març Arran de la reunió celebrada el passat 15 de setembre entre els membres representants del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, el SOLC música i tradició al Lluçanès, les colles de caramellaires del Solsonès i el Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, s’acordaren celebrar una sèrie de tallers amb l’objectiu de potenciar, promocionar i donar a conèixer les tradicionals caramelles que es celebren a la comarca del Solsonès, sota el marc de la Trobada de Caramellaires que es celebra cada dos anys en diferents municipis de la comarca, en funció de la colla que l’organitzi. Aquestes activitats s’englobaran dins dels Tallers per a la Festa, un programa formatiu i dinamitzador que Caramelles d'Ardèvol 2011 impulsa el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana que oferirà un conjunt d’eines per fer possible de Caramelles, la docent serà la Cristina Khock, i tindrà una la realització d’un projecte de creació, recuperació, millora o durada de vuit sessions, els dissabtes 4, 11 i 25 de febrer i el actualització d’una festa o element festiu, d’una determinada 3, 17, 24 i 31 de març, de 11.30 a 13 h. Els participants prenlocalitat. El projecte neix amb l’objectiu d’assolir el suport dran consciència del propi instrument: la veu i les relacions directe de l’administració, en aquest cas el Consell Comarcal físiques i anatòmiques que influeixen en ella, experimentaran del Solsonès a través del Patronat Comarcal de Turisme, amb la les possibilitats tímbriques i dinàmiques de la veu a través del participació activa de grups, associacions i entitats , a través de joc amb exercicis i cançons, entrenaran l’escolta de la pròpia la realització d’un conjunt d’activitats de caràcter formatiu. veu però també del so del conjunt per així millorar l'afinació, Dins el marc del projecte per a la renovació de la Troba- la comprensió harmònica i la sensibilitat a canvis de timbre i da de Caramellaires del Solsonès prevista pel proper 2013, els dinàmica. Aquest taller va adreçat no tan sols als caramellaires Tallers per a la Festa inclouran un taller de cant, una xerrada del Solsonès, sinó també a cantants, cantaires, directors corals en la qual s’explicarà què són les Caramelles i per què es fan, i mestres. un taller de construcció d’instruments i un taller d’escriptura El taller serà totalment gratuït, i els interessats a partiper a l’elaboració d’una cançó satírica conjunta per a la propera cipar-hi poden inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Solsonès, trobada de caramellaires. situada a la carretera de Bassella, 1 de Solsona (tel.: 973 48 23 El primer taller que es celebrarà serà el taller de cant 10), fins a l’1 de febrer.

El Consell Comarcal del Solsonès organitza el curs “Polítiques de dones i d’igualtat. Nous Reptes” La formació aprofundirà sobre les polítiques de dones i d’igualtat de gènere, la seva evolució i contextualització; el paper de les dones amb el seu temps i el treball, la conciliació i corresponsabilitat Els dies 24 i 31 de gener s’impartirà el curs “Polítiques de dones i d’igualtat. Nous reptes” de 18 a 20.30 hores a la Sala Francesca Llobera del Consell Comarcal del Solsonès. El curs va adreçat a càrrecs electes, personal de l’administració pública, membres d’entitats o consells de dones, etc i està organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès i l’Institut Català de les Dones. La formació aprofundirà sobre les polítiques de dones i d’igualtat de gènere, la seva evolució i contextualització; el paper de les dones amb el seu temps i el treball,

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

i la conciliació i corresponsabilitat. Durant el curs també es tractarà de l’aplicació de les polítiques d’igualtat per part de les administracions, els plans de polítiques de dones, els pressupostos amb perspectiva de gènere i la transversalitat de gènere. Finalment, es produirà un debat i bones pràctiques en l’aplicació de polítiques de dones a l’àmbit rural. Tot aquell que estigui interessat a inscriure’s en el curs pot trucar al telèfon 973 48 32 34 o bé enviar un correu electrònic atenciodona@solsones.ddl.net. 15


Comerç i empresa

Òmnium Cultural del Solsonès

Dynamic74

Òmnium Cultural del Solsonès Convoca la quarta edició dels Premis DRAC

L’empresa solsonina Dynamic74 equipa el centre d’interpretació de Serra de Tramuntana (Mallorca)

El certamen literari que enguany celebrarà l’acte de lliurament el divendres 20 d'abril, amb la projecció dels curtmetratges dels DRAC 2011 i un concert a càrrec de la Polifònica de Puig-reig, celebra la seva quarta edició amb un augment de dotació econòmica per als guanyadors

El passat dia 13 de gener es va inagurar el centre d’interpretació de Serra de Tramuntana (Mallorca) a l’edifici rehabilitat de Ca s’A m itger com a equipament principal del Pa rc Nat u ra l de Serra de Tramuntana, declarat l’any passat, patrimoni mundial de la Unesco. Dy na m ic74 és una empresa dedicada a la senyalització i la museografia que treballa en la producció de muntatges expositius i projectes de senyalització amb finalitats turístiques. Ha produït el muntatge expositiu d’aquest centre d’interpretació, compost per maquetes, panells lluminosos amb fotografies sobre la f lora i la fauna característiques de la muntanya mallorquina, creació d’espais tematitzats amb els personatges històrics més destacables com l’Arxiduc Lluís Salvador… També s’hi poden contemplar audiovisuals explicatius de la importància de la Serra. El projecte ha consistit en l’equipament del centre d’interpretació amb un total de 2000 m2 distribuïts en 3 plantes, en els quals s’ha habilitat uns itineraris temàtics a través de la història, el valor etnològic i natural i els personatges de la Serra de Tramuntana. La conceptualització de l’exposició ha anat a càrrec de Varis Arquitectes, que han estat galardonats amb els premis Bonaplata d’enguany per al disseny de museus.

Com ja és habitual, Òmnium Cultural del Solsonès ha fet públiques les bases dels premis literaris DRAC 2012, adreçats a promoure i fomentar l’ús de la llengua catalana. Després de l’èxit de participació de les edicions anteriors, en les quals s’han rebut treballs no tan sols de les quatre demarcacions catalanes, sinó també del País Valencià i les Illes, es convoca novament el certamen literari solsoní, amb la intenció de consolidar-se dins del panorama cultural del nostre país. Pel que fa a novetats significatives, cal esmentar l’augment de la dotació econòmica dels premis de les dues categories (poesia i relat curt) de 400 a 500 euros; i la presència de la Polifònica de Puig-reig per al concert de l’acte de lliurament, que enguany tindrà lloc el divendres 20 d’abril al Teatre Comarcal de Solsona. Seguint amb la línia de col·laboració encetada el 2011, els alumnes del CECC (Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya) estan duent a terme la realització de dos curtmetratges basats en els treballs guanyadors de la darrera edició, que s’estrenaran el mateix divendres, 20 d’abril. Les bases es poden trobar a www.premisdrac.cat, i el termini de recepció d’originals es clourà el dissabte 17 de març.

16

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Comarca

Olius

Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

“English course for cooperation projects”, promovent la cooperació entre grups d’acció local LEADER francesos i catalans

Ajuntament d'Olius

Trobada de col.lecionisme a Olius aquest diumenge

Aquest proper diumenge, 22 de gener dins el marc del mercat setmanal d’Olius, en el local tancat de la plaça de l’Olivera, se celebrarà una Trobada de col.leccionisme general. Al llarg de de tot el matí de diumenge, els assistents rebran un punt de llibre d’Olius especial per a l’ocasió i podran visitar les diferents parades amb la intenció a priori de cercar peces o trobar aquell objecte curiós o aquella publicació interessant que difícilment es troba. Paral.lelament a la trobada de col.leccionisme, el diumenge al matí se celebrarà el Concurs de Bitlles a la mateixa plaça i també s’ubicarà en el mateix emplaçament el Mercat Setmanal. La xarxa de grups d’acció local de la regió francesa de l’Auvergne (Réseau Rural Auvergne) amb la col·laboració de l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central han organitzat un curs d’anglès i viatge d’intercanvi en territori català. El curs ha tingut lloc a Solsona els dies 16, 17 i 18 de gener i els seus objectius han estat dotar d’eines i coneixements en llengua anglesa sobre conceptes de desenvolupament rural i projectes de cooperació, així com fomentar la cooperació entre els GALs d’ambdues xarxes. Els 40 participants han estat els equips tècnics i membres institucionals de GALs d’Auvergne i Catalunya i s’han visitat les experiències de l’Olivera a la l’Urgell, la "Ruta dels Castells" de la Segarra i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

17


Vall de Lord

Montse Riu - Fotos: Fum,Fum,Fum i Montse Riu

Èxit del Fum, fum, fum Tanca amb èxit el primer Parc de Nadal que es realitza a la Vall de Lord Durant els dies 2,3,4 i 5 es va dur a terme a la Vall de Lord el primer Parc de Nadal. L’activitat va comptar amb una molt bona assistència, aproximadament 300 usuaris. Entre infants i acompanyants varen gaudir de tots els racons i de totes les activitats programades. El primer dia l’acte central va ser la visita del Patge Reial, acte que va permetre a la gent de conèixer i veure el Parc de Nadal. El dimarts 3 de gener l’acte central era la representació de la llegenda dels Tres Savis Prudents dels Piteus a càrrec de la companyia Pinyot-Ortiz i el Lluís Atcher. L’acte tractava d’una narració de la llegenda en directe, per ser escoltada, vista i cantada. Aquesta companyia la varen estrenar en la Fira Meditèrrania de Manresa l’any 2010 i era el primer cop que la representaven a la Vall. El Lluís Pinyot hi posava la narració, el Toni Ortiz el dibuix en directe i el Lluís Atcher la música. L’endemà, animació infantil amb el Lluís Pinyot i l’últim dia també animació infantil però aquest cop amb l’Oriol Canal.

S'apropa Sant Antoni 2012 Aquest proper cap de setmana Sant Llorenç de Morunys gaudirà de la seva Festa Major d’hivern dedicada a Sant Antoni D’actes se’n podran veure de variats i diversos, tot i que l’acte central són Els Tres Tombs Nocturns. Aquest any des de l’organització, l’Associació de cavallistes de la Vall, volen recordar aquesta tradició, sobretot les persones i animals que treballaven als boscos del voltant i, era per aquest motiu, que els Tres Tombs se celebraven cap al capvespre. Per fer-ho en aquells temps anaven acompanyats de focs. Per poder commemorar aquesta tradició animen a la gent assistent a acompanyar els Tres Tombs amb una espelma encesa, per poder rememorar com el foc acompanyava al bestiar, posant llum al carrer fins a la seva arribada a la plaça Major. Un altre dels actes és la benedicció el diumenge al matí dels pans i dels animals, així com la Missa en honor a Sant Antoni. A part d’aquests actes n’hi haurà d’altres. El dissabte al matí, passejades a cavall a la Pista Hípica Municipal, Ball de nit al Bar Jardí i, el diumenge, l’esmorzar popular, el concurs d’anelles.

A part d’aquests actes hi havia una gran varietat de racons on els infants podien disfrutar d’allò més. L’Agència Catalana de Consum també va instal.lar-hi un racó. A més a més, també va fer una xerrada dirigida als pares. Tot això va ser possible gràcies a la iniciativa de 4 monitores de lleure: la Consol, la Lledó, l’Alba i la Pili, amb l’ajuda d’empreses, establiments i institucions. A part també varen comptar amb el suport de molta gent anònima que els va donar un cop de mà a l’hora de muntatge, desmuntatge, etc... L’Ampa de l’escola Vall de Lord i de la SI de Sant Llorenç també va implicar-s’hi activament. L’organització agraeix a tothom que ha ajudat a fer possible per primer cop a la Vall un acte d’aquestes característiques i espera poder-lo repetir el proper any.

18

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Vall de Lord

Montse Riu

El Club de jubilats celebra el sopar de cap d’any Des del club de jubilats de l’Arcada el passat 31 de desembre es va organitzar el sopar de cap d’any. El sopar va tenir lloc al local social annex al menjador escolar a Sant Llorenç de Morunys. Una trentena de persones van disfrutar d’un sopar amb crema de marisc, encenalls de pernil, escamarlans i gambes, cabrit al forn i de postres, tronc de Sant Silvestre. Per beure: vi, cava i aigua, cafetons, herbes i algun licor. El grans de raïm tampoc no van faltar a la festa. Durant el sopar es van "treure els Sants". Aquesta és una tradició que anys enrere es feia a les cases i ells la continuen. Es tracta d’escriure noms de sants, santes i mares de déu i es posen en una barretina, entre aquests sants ha d’haver-hi Santa Catalina i Sant Silvestre, les persones que treuen el nom d’aquests sants, segons la tradició són els que paguen la festa. També diu que era el més menut de la casa el que passava amb la barretina perquè la gent agafés el paper amb el nom del sant/a. Aquest grup de gent no fan pagar la festa a qui treu els sants, però en homenatge a aquesta tradició es fa un petit obsequi a tots els assistents al sopar, en aquesta ocasió el regal va ser una argolla per a posar el tovalló. La festa l’acaben amb música per ballar i disfrutar d’allò més l’entrada del nou any.

Torronada a l’Arcada Un cop acabades les festes nadalenques el Club de Jubilats L’Arcada celebra la seva torronada per acomiadar-se de les festes i, en aquesta ocasió, van aprofitar per celebrar la festa de Sant Antoni. El passat diumenge 15 de gener tota la colla, entre 40 i 50 persones, es reunien al local social annex al menjador escolar a la zona del Pavelló Poliesportiu de Sant Llorenç. Allí podien degustar tortell de reis, neules i torrons, tot remullat amb cava i alguna aigua. En aquesta ocasió es van coronar tres reines. Per acabar el berenar, cafès, tallats i camamilles. Finalment per poder cremar totes aquestes delícies, ball amb els acordionistes de la Vall, el Nogueres i el Borda. Des de l’Arcada el proper mes de febrer organitzen una excursió a Verdú, per tal de visitar el museu de joguines i autòmats de la població, i també, un taller de ceràmica. Un cop feta la visita, dinar i espectacle-ball a la discoteca Bogart de Calaf. Tothom qui estigui interessat a assistir-hi i vulgui més informació pot dirigir-se als membres del Club.

OPORTUNITAT

Negoci de Turisme Rural per llogar

647 626 024

620 819 423

Es traspassa llicència de taxi a Solsona amb vehicle inclòs. Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

19


Oliana

Marcel Ribera – Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Taurus: 50è aniversari

Estació de servei (Benzinera)

Enguany l’empresa Taurus ubicada a la Vila d’Oliana (Alt Urgell) celebra el seu 50è aniversari, és per aquest motiu que fa una crida a totes aquelles persones que puguin ajudar a muntar un museu de la comarca. Es demana que els que vulguin col.laborar i tinguin: fotografies, imatge gràfica, producte antic, revistes on aparegui publicitat, ..., ho facin saber posant-se en contacte amb número de telèfon: 661.217.081

L’estació de Servei (la benzinera) de la nostra Vila el passat mes de novembre de 2011 va celebrar el seu 50è aniversari. Era el 21 de novembre de 1961 quan aquesta estació de servei obria les seves portes per servir combustible a tots els vehicles. En aquell temps hi havia pocs cotxes a les carreteres. Un temps després els famosos 600 adquirits per gent treballadora ja van omplir més les carreters, aquelles carreteres amb sots inclosos. Estem parlant d’un temps en que el combustible era un monopoli de Campsa i era una obligació de cada benzinera tenir obert nit i dia (les 24 hores); a la nit quasi no passava cap vehicle, però l’establiment havia d’estar obert. Els camions funcionaven tots amb gasolina. Posteriorment el motor dels camions anava amb gasoil. Des de les pàgines de la nostra revista desitgem al sr. Manel Bars que per molts anys pugui seguir servint al públic i als seus vehicles.

Oficines i naus de l’empresa Taurus

Nominacions als premis Gaudí “Armats” per Pasqua a la benzinera d’Oliana

En el seu dia vaig treure la notícia de la projecció en diversos cinemes de la pel.lícula Catalunya Über alles! rodada en diferents escenaris de Lleida, especialment a Almacelles. Pel. lícula del lleidatà Ramon Térmens, fill, (el pare és un empresari molt conegut per les nostres contrades); cal dir que aquesta cinta és candidata en la categoria de millor pel.lícula en català del 2011. El cineasta Ramon Térmens també està nominat pel guió de l’esmentada cinta. Jordi Dauder optarà a títol postum en aquesta categoria, (recordem que El cineasta Ramon Térmens aquest magnífic actor va morir al setembre passat). Les nominacions als IV Premis Gaudí seran entregats el 6 de febrer per l’Acadèmia del Cinema Català a Barcelona.

Parròquia d’Oliana (moviment parroquial) El moviment parroquial de l’any 2011 a la Parròquia d’Oliana va ser el següent: Baptismes...11; Confirmacions...10; Primeres Comunioms...1; Matrimonis...1; Defuncions...22.

Preveres a l’església parroquial de Sant Andreu 20

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Oliana

Marcel Ribera – Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Font de la Roqueta

Xerrada El passat divendres dia 13 a dos quarts de vuit del vespre, l’escriptor i lingüista Josep Espunyes va dur a terme una xerrada a l’Ajuntament d’Oliana sobre el “liberalisme i el carlisme als municipis d’Oliana i de Peramola”. L’acte el va organitzar l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell; l’esmentat acte es va centrar en la En Josep Espunyes “Primera Guerra Carlina o Guerra dels Set Anys”.

Ara fa uns mesos que es va fer un arranjament al voltant de la font de la Roqueta, (font que es troba als afores de la Vila) es van tallar els esbarzers, amb troncs d’arbres es van fer uns petits detalls, amb pedres es va Detall d’una part molt petita de la dur a terme un petit monòlit, ... font de la Roqueta Actualment amb la visita de porcs senglars, a l’esmentat lloc, tot ha quedat regirat i malmès...

Guia de serveis AUTOMOCIÓ Garatge Montaner Carretera de Manresa, 1....................... 973 48 06 00 Dièresi Autoreparació, SCCL Carretera de Torà, 20............................ 973 48 03 21

ARTICLES DE REGAL Articles de Regal Pellicer Carrer Sant Nicolau, 6. Solsona Telèfon: 973 48 11 59

BANCS I CAIXES Ibercaja Plaça Camp, 8....................................... 973 48 03 09

BARS - RESTAURANTS

ESPORTS Ribera Esports Passeig Pare Claret, número 10 Telèfon: 973 48 15 47

FERRETERIES - TALLERS Ferreteria Vílbar.................................... 973 48 01 54 Ganiveteria Pallarès............................. 973 48 01 60

GESTORIES Gestoria Mas 75 anys al seu servei Avinguda del Pont, 4 Telèfon: 973 48 00 95

Joieries Joieria Ester Carrer Sant Cristòfol, 3........................... 973 48 28 52

Restaurant Castell Carrer Castell, 8...................................... 973 48 00 78 Frankfurt Dasai Carretera de Sant Llorenç, 4.................. 973 48 08 66 Restaurant Trabucaire Carretera de Sant Llorenç, 1.................. 973 48 00 27

Gaudí Carretera de Sant Llorenç, s/n................973 48 31 55 Torra Stil................................................ 973 48 39 46

CARNISSERIES

ÒPTIQUES

Carnisseria Angelina......................... 973 48 28 50 Carnisseria Palà Plaça Major, 4......................................... 973 48 02 64 Can Solvi Carretera de Manresa Piscis baixos...... 973 48 20 55 Carrer Castell, 35.....................................973 48 11 67 Carretera de Torà.....................................973 48 12 90

Òptica Jané........................................... 973 48 34 29

construccions metàl.liques

Benigno Alcázar, S.L. Carrer de la Bòfia, 16.............................. 973 48 05 49

La Farga del Solsonès, SL Ctra. C-55, km. 78,5 - Pol. Pronisa - 25280 Solsona 973 48 01 51 - Fax: 973 48 05 69

ELECTRODOMÈSTICS Expert Rafart Carrer de la Bòfia, número 6 Telèfon: 973 48 31 32

MODA

PAPERERIES - IMPREMTES Apunts Gràfics.......................................973 48 17 19 Gràfiques Muval.................................... 973 48 04 10

PINTURES

PERRUQUERIES Perruqueria Bajona.............................. 973 48 06 69 Perruqueria Eva Avd. Cardenal Tarancón,1 Baixos.......... 973 48 37 66 Perruqueria Nuri Carrer Sant Agustí, 12............................ 973 48 29 05

PERRUQUERIES Perruqueria Lluïsa Carrer Llobera, 38 Telèfon: 973 48 26 55

PODOLOGIA Peusà, Centre Podològic Carrer Gaspar de Portolà, 4................... 973 48 16 09

QUEVIURES - BEGUDES Begudes Delfí Carrer de la Bòfia, 10...............................973 48 14 09 Cal Coll Carretera de Torà, 6.................................973 48 02 16

TAXI Taxi Albert Mas Borés - 5 places Servei 24 hores...............661 84 84 45 - 689 13 08 08 Taxi A l'hora Higueras - fins a 8 places Servei 24 hores....................................... 630 82 16 52 Eva Borés 24 h. - Fins a 9 places 973 48 39 17............................................630 11 16 39 Taxi 24 hores - Fernando Antón Callén 661 819 121............................................. 973 48 38 24 Autotaxi Ramon Castro Servei 24 h.............................................. 608 93 81 37 Taxi Joan Parcerisa Janer................... 620 72 81 05

TRANSPORTS Autocars Tarrés Carrer Sant Miquel, 13.............................973 48 01 29 Transports i Logística J. Viladrich Carrer Castell, 50.................................... 973 48 09 09

veterinAris Clínica Veterinària Setelsis. ............. 629 39 12 46

HABITATGE - construcció Cuina Estel, S.l. Antiga Carretera de Berga...................... 973 48 20 07 Finques Planes Api núm. 7.491 - Des de 1975. Carrer Sant Miquel, 16 Telèfons: 973 48 35 25 - 973 48 35 26

Bombers: 973 48 10 80 · Creu Roja: 973 48 06 52 · Mossos: 973 48 14 94 · Policia Local: 973 48 30 40 · Urgències: 112

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

21


Ogern

Alba Santaeulària - Fotos: Ramona Santaeulàlia

Gairebé 30 anys de Pastorets a la Baixa Ribera Salada

Ogern es va tornar a convertir en un pessebre durant aquestes festes de Nadal. La gent de la Ribera Salada es va tornar a reunir per representar el pessebre vivent i els Pastorets de Folch i Torres en una versió adaptada i reduïda. Queda ja molt enrera aquella primera representació de l'any 1983 al garatge de ca la Ramona, on l'escenari era muntat sobre bales de palla i per anar a adorar, una pastoreta portava un conill que l'agafava directament del coniller que ja era dins el garatge normalment. D'aquella época també en va sortir alguna parella i de fet, la gent anava en llocs foscos amb música i llums de colors per lligar; doncs el local de ca la Ramona oferia tot això sense necessitat de fer tants kms fins a la discoteca Big Ben de Mollerussa. Ara tot ha canviat i el local social d'Ogern té bona calefacció i aquest any els actors van poder gaudir d'un vestidors de luxe amb molt espai per poder arreglar-se bé. La gent de menys de trenta anys de la Ribera Salada no han vist mai un Nadal sense Pastorets o una festa de Reis sense cavalcada; per sort molts ho saben valorar i participen en aquesta activitat on l'ajuda de tothom és molt necessària. El jovent també troba divertit veure les fotos dels companys de classe vestits de dimonis o pastors al Facebook.

El públic també va respondre molt bé amb bona afluència i bons comentaris. Alguns deien que tenien curiositat ara per visitar Ogern i els pobles de la Ribera Salada de dia, ja que de nit ho van trobar màgic i encisador. Altres fets esperançadors de cara al futur d'aquestes representacions, és veure molts nois joves a l'escenari i moltes noies de la mateixa edat al públic divertint-se tot admirant els seus companys. Que per molts anys es puguin continuar els Pastorets de la Ribera Salada al ras i a cobert!

22

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Creu Roja El Solsonès

Club Estel del Solsonès

Horari més efectiu

Carta als socis

Us volem informar a tots i a totes dels horaris d’atenció al públic de La Creu Roja El Solsonès, ubicada a la sortida de Solsona, a la Crta. de Manresa Km.5

Benvolguts Ja tenim a prop la convocatòria per celebrar l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2012. Ha passat un any i és moment de fer balanç del funcionament del nostre club i presentar-vos els resultats de l’any que ha acabat i els projectes per l’actual. Per tal de posar-nos en contacte amb tots vosaltres, ens agradaria actualitzar la llista de socis amb les dades més recents. És per això que us demanem que tant els que han canviat de domicili, de número de telèfon o que hi vulguin afegir els seus correus electrònics, cosa que ens facilitaria una millor atenció comunicativa, es posin en contacte amb el president o la secretària de la junta i així renovar les nostres fitxes. Podeu passar directament pels locals del club, telefonar o enviar un correu electrònic amb totes les dades que ens volgueu facilitar. En el cas d'una nova inscripció com a soci cal portar una fotocòpia del carnet i una foto carnet si pot ser. Com més aviat tinguem aquesta informació podrem ja enviar les cartes de convocatòria de l’Assemblea evitant el retorn de correspondència com ha passat algun any. Juntament amb aquesta informació voldríem que tots els que teniu iniciatives, propostes i projectes que cregueu convenients per un millor funcionament de l’Associació els presenteu el dia de la reunió i també les coses que no han funcionat del tot bé i que es puguin corregir en el futur. Pensem que l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Club l’Estel ha de ser una part del nostre dia a dia on poguem estar a gust i compartir amb els altres les nostres aficions i les activitats que ens mantinguin en forma i acompanyats. La llista d’activitats i festes es repartirà i explicarà el dia de l’assemblea.

Com ja sabreu, La Creu Roja és una ONG, una organització sense ànim de lucre i, com a tal, també s’ha vist afectada per les retallades. Hem vist minvats els recursos destinats al personal laboral de l’oficina. Tot i així volem seguir mantenint la qualitat dels serveis que actualment estem oferint, doncs sabem de la importància que tenen. Les tasques que els voluntaris i voluntàries de la comarca porten desenvolupant des de fa anys estan sobretot caracteritzades pel seu caire social. Actualment la situació econòmica que estem patint fa que aquesta feina de suport social adquireixi una importància cabdal. Des de Creu Roja El Solsonès tenim l’esperit de millorar les accions que estem duent a terme però sobretot volem mantenir el suport que estem donant a les persones més necessitades. És per això que volem ser més efectius ajustant els horaris d’atenció al públic i concretant dies i hores d’atenció així com també posant a disposició un e-mail i un telèfon de contacte per tal que les persones interessades a demanar informació puguin adreçar-s’hi.

Gràcies a tots

Condol Volem donar el nostre més sentit condol a la família de

M. CLAUSTRE SUBIRÀ BASCOMPTE, sòcia n. 71 del nostre club, que ens deixà el dia 16 de gener per retornar a la casa del Pare. Que les nostres oracions facin més lleu aquesta pèrdua.

El nostre telèfon és el 973 48 06 52 El nostre e-mail és elsolsones@creuroja.org Direcció: Josep M. Borés Redacció: Miquel Manzano Edició: Francesc Xavier Montilla - Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

Formen part de l'equip de suport de Celsona: Pep Mia - Candi Pujol - J. Clavé - Marcel Ribera - Montserrat Riu - Enric Serra F. Torres - J.H. - Ramon Gualdo - Josep M. Montaner - Foto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

info@celsona.com - www.celsona.com - 973

48 17 19

Dip. Legal: L-267-1997 - 1.300 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d'abril de 1997

Celsona és una publicació socialment justa, no necessitant ni fent ús de cap subvenció ni ajut públic per al seu funcionament

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

23


CTFC

Bona acollida de les rutes micològiques instal·lades en una finca privada de Sant Llorenç de Morunys Malgrat la mala temporada boletaire, hi ha hagut molta demanda per accedir a la finca Durant l’any 2011, en el marc del projecte SylvaMED, s’ha portat a terme la primera experiència d’integració micoturística en una propietat privada a Catalunya. Amb aquesta iniciativa es pretén implementar un sistema de Pagament per Servei Ambiental (PSA) destinat a la conservació i gestió del recurs micològic a canvi de mantenir o millorar la prestació d’aquest servei proveït per l’ecosistema. Aquesta experiència, que s’ha dut a terme a la finca El Monegal (Solsonès), ha consistit, en una primera fase, en la creació de dues rutes micològiques amb panells informatius, la instal·lació d’una estació meteorològica i la creació de tres parcel· les per al seguiment de la producció i diversitat de bolets. Els treballs s’han dissenyat per garantir la conservació del recurs micològic i per fomentar el mico-

turisme, tal i com han fet, per exemple, a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó de manera pionera. Tot i que enguany la temporada de bolets no ha estat gaire bona, aquesta iniciativa ha despertat un gran interès entre els mitjans de comunicació, reobrint de nou el debat sobre la necessitat o no d’una normativa micològica a Catalunya. Paral·lelament s’ha registrat una demanda notòria per accedir a la finca pilot, ja sigui per recol·lectar o per realitzar un dels itineraris micològics. Durant la campanya boletaire de 2012 és previst començar a implementar el sistema de pagament, alhora que es seguirà invertint en el propi ecosistema.

El projecte SylvaMED El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), juntament amb 7 socis més de França, Itàlia, Eslovènia, Grècia i Catalunya, desenvolupen aquest projecte, amb l’objectiu del reconeixement i la valorització dels serveis ambientals dels boscos del Mediterrani per tal de contribuir a la protecció mediambiental i al desenvolupament rural sostenible, a través de l’aplicació de mecanismes de compensació econòmica que en facilitin la conservació, la gestió i el desenvolupament rural sostenible. El projecte, que es desenvoluparà fins al 2013, vol posar en valor els serveis que els boscos ofereixen al conjunt de la societat. Aquesta iniciativa és co-finançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L'espurna del Mia

24

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


L'entrevista

Miquel Manzano

"...Intentaré que per gran que em faci i per a prop o lluny que sigui estar involucrada en assumptes per fer un món millor..." Marta Puig Subirà, guanyadora del Premi Protagonistes del demà Marta Puig Subirà, solsonina de 16 anys, és la guanyadora de la segona edició del premi Protagonistes del demà, que organitza el Rotary Club de Solsona. Estudia 1r de batxillerat a l'escola Arrels II. La seva implicació i compromís amb la societat, bones qualificacions i esperit de superació li han valgut el reconeixement

pendent per edat, per dates... Cada campus té una activitat concreta: alpinisme, trekking i jo estic mirant si surt alguna cosa relacionada amb l'astronomia o també m'agradaria tirar cap al turisme. M'agradaria visitar algun país diferent per conèixer una mica més la cultura i la manera de fer de la societat.

Què significa haver guanyat el premi Protagonistes del demà del Rotary Club de Solsona? Jo estic molt contenta d'haver-lo guanyat. Significa que la implicació que tinc amb la societat realment serveix d'alguna cosa i hem de fer quelcom perquè no es perdi. Al final el que vas fent, encara que vagis una mica atrafegat, té la seva recompensa.

Ets una noia inquieta i amb moltes aficions: futbol, música... La veritat és que sí. M'agraden moltes coses i molt diferents entre si. El futbol, fins ara hi he jugat i m'agrada molt. Estic al grup de batucada Takumba amb molta il·lusió i ganes. L'astronomia és la meva gran afició. De fet ja has estat becada per estudiar astronomia? Al 2009 vaig rebre una beca per anar a l'observatori del Teide, un cop allà em van donar una altra beca per anar a Xina a veure l'eclipse total de sol. També em van donar una altra beca de Joves i Ciència de l'obra social de Catalunya Caixa, que anava pels 52 estudiants més ben qualificats i més motivats per la ciència, vam poder anar a Planes de Son a apropar-nos una mica a la ciència en concret que més ens agradava, en el meu cas l'astrofísica. A més, he anat a Grenlàndia a veure aurores boreals, tot i que això no ha sigut una beca, però el premi ha estat poder-hi anar i que em fessin de tutors legals els caps d'expedició.

Què vas haver de fer per aspirar al premi del Rotary? Les bases havien de ser primer un text amb les nostres aficions, tant a nivell més social com a nivell d'aficions. Llavors un text explicant la nostra realitat, la realitat de Solsona i la de la societat en general, és a dir els problemes que hi havien i maneres de solucionar-los. I finalment, un ideari al cap de 10 anys vista. Gràcies a les solucions que nosaltres donàvem als problemes, doncs com veiem la societat i com ens veiem a nosaltres. M'agradaria dir que el podria haver guanyat qualsevol, tots hi estem molt implicats, tant a nivell social com, per exemple en el meu cas, científic.

També trobes moments per dedicar-te al voluntariat? Sí, des de 6è de primària estic al voluntariat de Solsona Jove Ajuda i fem accions que penso que són molt importants per la societat de Solsona, com anar a la residència, fem paquets pels transeünts, a més fem espectacles a la residència o als llocs on se'ns demana. Intentem, a part de fer voluntariat, estar assabentats de les coses que passen al món per mitjà de les reunions que fem cada mes. A Barcelona l'any passat vam començar el consell de joves de Sant Joan de Déu, és el primer que hi ha a Espanya.

En què consisteix el premi? Ara estic mirant campus que hi ha arreu d'Europa, consisteix en anar dues setmanes amb gent d'altres països a fer un campus enalgun país d'Europa. Cada dia van sortint i estic

Com et veus d'aquí a 10 anys? M'agradaria veure'm havent pogut estudiar la carrera que vull, que és astrofísica. Dedicar-me a l'astronomia. Realment la vida dóna moltes voltes i no sé on estaré, però el que sí que sé és que m'agradaria continuar amb els ideals que tinc ara. Posar-me a tots els afers en el sentit social i fer coses per la societat, crec que tots hem d'aportar el nostre granet d'arena. Intentaré que per gran que em faci i per aprop o lluny que sigui estar involucrada en assumptes per fer un món millor.

Expedició a a una glacera de Grenlàndia

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

25


Solsona

Miquel Manzano

El nou grup de teatre Assaig a les 10 passa amb nota la seva primera prova Gairebé 350 persones van gaudir de les dues representacions de l'obra "Amor en blanc i negre"

El Bernat troba la Loli al piset del senyor Raimon

El nou grup de teatre de Solsona Assaig a les 10 va actuar el passat cap de setmana al Teatre de Solsona. La primera obra, Amor en Blanc i Negre de Juli Mathias, es va representar dissabte a les 10 i diumenge a les 6 de la tarda. En total, 340 persones van anar a veure aquesta divertida comèdia. Sota la direcció de Xavier Novelles, que també va fer d'actor, el nou grup de teatre va provocar un gran nombre de rialles entre el públic amb aquesta entretinguda comèdia. Assaig a les 10 va passar amb nota l'obra de debut, on hi van participar vuit actors.

El director de l'obra, Xavier Novelles, va presentar el nou grup de teatre

L'argument de l'obra és senzill però alhora desenfadat i entretingut. Un dels personatges protagonistes, en Raimon, munta un piset per atendre senyoretes i senyores necessitades d’atenció masculina; i com a tapadera, hi posa al costat un estudi fotogràfic. A partir d'aquí hi haurà embolics, les enredades i els malentesos que desemboquen en situacions divertides El grup de teatre Assaig a les 10 té previst oferir una altra obra cap al mes de maig amb els vuit actors que no van sortir a la representació d'Amor en blanc i negre.

El Manel en una calorosa conversa amb la Remei

La Carme acabada de casar amb el Roc

La Maria arriba al pis per pendonejar

26

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Solsona

Miquel Manzano

Repartiment per ordre d'aparició: MANEL: Ivan Vila BERNAT: David Porredon REMEI: Montse Albacete RAIMON: Xavier Novelles LOLI: M. Àngels Casafont CARME: Paloma Hernández ROC: Esteve Sances MARIA: Laura Mujal Entre els dos dies de representació 340 persones van passar pel Teatre Comarcal de Solsona

El Bernat es reconcilia amb la Loli

El Roc demanant explicacions al Manel

L'equip que va fer possible l'obra Amor en blanc i negre

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Direcció: Xavier Novelles Traspunt: Laura Mujal, Gabriel Vilaginés Escenografia i decorats: Xavier Novelles, Esteve Sances, Gabriel Vilaginés Maquillatge: Nuri Pujol i Teresa Marmi Il·luminació i equip de so: Òscar Izquierdo Equip auxiliar: Irene i Glòria Besora, Kiko Montilla Disseny gràfic: Grafkic

27


Indrets amb misteri (Solsonès)

Jaume Clavé

El Port del Comte El Pedró dels Quatre Batlles La serra del Port del Comte està coronada per un seguit de cims força suaus, com el Gespequera, Tossa Pelada, Tossal d’Estivella, Tossa de la Comtessa i el més alt, el Pedró dels Quatre Batlles de 2383 m. d’altitud damunt el mar i que és el darrer eslavó d’una cadena muntanyosa que, arrencant de Cap de Creus, té la virtut de dividir Catalunya en dues conques fluvials, la de l’Ebre, a través del Segre, i la mediterrània, rius la Tet, Ter, Llobregat i Francolí. Aquests divisòria d’aigües tan important també parteix el Solsonès en oriental i occidental, deixant en passar dues meravelles, com són l’enigmàtic Pla de Riart i la serra de la Torregassa, la qual fa possible que a Solsona no hi arribin les boires del Segre, ja que en saltar com un trampolí s’esvaeixen a l’acte. Tota aquesta estructura prodigiosa respon a un pla predeterminat. Esquiant al Port del Comte

La neu Aquest cims de la serra del Port del Comte, tot arrodonits, semblen munteres de materials trits, com si algú els hi hagués anant dipositant per assolir l’alçada precisa per a la formació de la neu. La depressió del Pedró dels Quatre Batlles, endorreica, sense vessament, esdevé un dipòsit per la neu, com tots els cims circumdants que d’aquesta faisó retindran la neu que es fondrà a la primavera per a alimentar les deus impressionants de la ribera Salada a Sant Quintí de Cambrils i de les Fonts del Cardener a La Coma. També el forat de la Bòfia, un avenc profund, tenia la funció de guardar la neu tot l’any i així poder subministrar begudes fresques als pobles i ciutats durant l’estiu. No oblidem que la neu és una meravella de Déu. Si fos negra o d’un altre color, es fondria molt de pressa i no serviria per guardar aigua per l’estiu, ja que la blancor resisteix més els raigs del sol.

L’estació d’esquí Els empresaris solsonins Mujal i Montanyà van tenir la pensada de fer aquí una estació d’esquí, la més meridional del Pirineu. També hi volien fer, junt amb la urbanització, una capella, però la clerecia no es veia amb cor d’atendre-la. Uns anys deurien fer molts milions de pessetes i altres cap perquè mancava la neu, un accident imprevist. Ara el problema continua essent el mateix. No saben els nous empresaris a què és degut? Doncs, als chemtrails, els quals quasi a diari inunden l’aire de núvols falsos que assequen els vertaders. Es calcula que les fumigades van començar per allà l’any 1996. Que s’informin, si més no, a la web lleidatana “fumiganlleida”, de les infinites que hi ha a tot el món (a Catalunya n’hi ha a Vic, Girona, Barcelona, també a València, Madrid, Sevilla, Segovia... aquests no dormen a la palla) sobre la gravíssima qüestió, i comprendran moltes coses i fins i tot hi trobaran instruccions per a neutralitzar-los amb els orgonits i cloudsbusters, unes pedres de quars i metalls que algunes empreses ja venen.

El Comte Arnau El Comte desconegut de la nostra serra va ser el famós i llegendari Comte Arnau, fundador èpic de Catalunya, com cantà Verdaguer i que deuria viure en aquestes contrades. El topònim ha de ser molt anterior a l’Imperi romà; si no, com se n’hauria dit d’aquesta serra abans de dir-se’n Port del Comte? Els noms de muntanyes, rius, fonts... són antiquíssims i es perden en la fosca dels temps. Pedraforca, Montserrat i Port del Comte ens diuen ben clar que el català ja es parlava abans dels romans. En resum, sense capella ni patró, sense cap record pel Comte Arnau i sense cap estratègia contra les esteles químiques, com voleu tenir neu al Port del Comte!

Esteles químiques entrecreuades, cosa impossible en tràfic aeri normal

28

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Opinió

Psicoteràpia

Ramon Gualdo

Només per no tenir documents, a la presó Ja s'ha dit, i ja s'ha comprovat, que els CIE (= Centre d'internament d'Estrangers) no funciona pas com cal. Moltes persones migrants, pel sol fet de no tenir documentació en regla, són empresonades. Sense haver comès cap delicte són capturades de manera arbitrària per la policia. Oficialment, aquests centres s'anomenen "establiments públics de caràcter no penitenciari". Un joc de paraules que amaga el que en podríem dir sense embuts, una xarxa de camps de concentració. Allà dins hi viuen en condicions infrahumanes. Ha estat denunciat per diverses organitzacions i entitats, però els papers es perden pel camí. A més no hi deixen entrar membres de les ONG. Per citar algun d'aquests centres a Catalunya, esmentem el de la Zona Franca, un soterrani

Poesia

La dieta Dukan és perillosa?

mig fosc, i sense ventilació. Ja s'ha demanat que es tanqui. Ja veurem si s'aconsegueix. Repetim: Aquelles persones empresonades no són pas delinqüents. Només han comès una falta administrativa. Algun testimoni ha pogut parlar, i diu que allà es pateix maltractaments verbals i físics. L'alimentació i l'atenció sanitària són insuficients. Si es queixen els toca el rebre. Un senegalès va protestar per la manca d'higiene, i els agents el van pegar i el van deixar baldat. Ja tenim, doncs, davant d'aquesta situació, un altre exemple de com els drets humans no es respecten gens. Doncs, s'hauria d'exigir que aquests establiments nefastos o bé es tanquin o que els renovin de dalt a baix, amb nous sistemes, i que no siguin una cosa vergonyosa i injusta.

Josep Maria Poblet

Un u per cent M’ha incrementat la pensió un u per cent, el P.P. i l’ I.R.P.F també molts més, i es creuen que jo sóc ruc, i no veig això. Ministra Fàtima Báñez, com ja és costum ens enganyes, emulant companys ministres faents pinotxos sinistres esculpits a les Espanyes. Báñez, surts en el diari amb bella faç innocent,

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Sergi Ballespí Doctor en Psicologia

però aquest ful u per cent no augmentarà el meu erari ni enganya un octogenari. En un Estat d’opereta ple de tics tercermundistes hem, anys ha, una fireta d’on surten molts Vips ministres. El nou govern, sens que es noti, farà sempre el que li roti. Però als nats a l’Est del Segre ja no ens colen gat per llebre.

La psicologia de les dietes miracle és ben curiosa, i ara que ens voldrem treure els quilos guanyats per Nadal és el moment d’analitzar-la. Aquest dilluns l’Ara dedicava un reportatge a doble pàgina sobre el frau de les dietes fraudulentes. Segons Albert Goday, cap d’endocrinologia de l’Hospital del Mar, “la Dukan és el paradigma del que no hauria de ser una dieta perquè té característiques que la fan perillosa”. L’Associació Espanyola de Dietistes la qualifica directament de “frau” i d’il·legal”, i la desaconsella per ser “un risc per a la salut pública”. Per què 10 milions de persones segueixen una dieta considerada perillosa? Una dieta que augmenta el risc de càncer de còlon i de mama, una dieta de la que moltes persones han sortit amb un funcionament renal alterat? D’una banda, perquè el bocaorella és un sistema de màrqueting poderós. A més, el llibre de Pierre Dukan ha romàs sovint, ben visible, als estants dels més venuts. I és clar, qui no s’anima a seguir un mètode del qual tothom en parla, que amb la veïna ha fet meravelles i que t’aprima molt i ràpid. La cobdícia humana no té límits, però passa factura, perquè les dietes fraudulentes, com els llibres d’autoajuda, són èxits de vendes però malmeten la salut, fan perdre el temps i indueixen a engany. Perdre pes és molt més viable quan no és un objectiu en sí mateix, sinó una conseqüència d’un canvi d’hàbits. I el canvi d’hàbits mereix una sèrie de consideracions psicològiques que s’han de tenir en compte. En absència de problemes metabòlics són aquestes qüestions les que fan fracassar la dieta i provoquen l’efecte rebot. Parlo de bregar amb la gana i la tortura del deler; de la importància de les expectatives, les actituds, els pensaments; de la força del Jo i adherència al tractament; de mantenir la motivació; de la previsió d’àpats difícils; de la prevenció de recaigudes... I si no ho tens tot previst, salten els vells hàbits i a la que et descuides menges. Tot plegat una llàstima perquè, cuidant una mica la psicologia, el canvi s’aconsegueix i es sosté. sergi.ballespi@uab.cat

29


Opinió

Opinió

Ramon Solé i Capdevila. President del Comitè Local de CDC de Solsona

No hem de callar, hem de demanar responsabilitats allà on toca Tant El Comú, com ICV, han perdut inqüestionablement les últimes eleccions en aquest país; les municipals a Solsona pel Comú, i les autonòmiques per ICV, en no poder formar de nou el tripartit. A la vida a ningú no li agrada perdre en res, però no arribar a entendre que la grandesa de la democràcia és la llibertat dels ciutadans per decidir qui els governa, i que això comporta l’alternança de formacions polítiques en els governs, és desconèixer la seva més elemental essència. Lluny de fer autocrítica, el sr. Fraxanet, en l’article titulat “Hem de continuar callats?” i publicat en el Celsona núm. 755 de 5 de gener d’enguany, es despatxa a gust contra els seus contrincants polítics, convertint-los en enemics a abatre, i el que és més greu, desqualificant els ciutadans que no el varen votar, tractant-los de desinformats i massoquistes, per haver votar les opcions polítiques que, evidentment, no combreguen amb les d’ell, en aquest cas CiU. Per després, sense especificar en res, començar a escampar no se sap quines acusacions a cegues per allò d’escampar femta, que alguna cosa queda. Tot plegat molt digne. Encerta en el fet que no podem estar callats. Haurem de recordar, doncs, l’herència tripartita trobada a la Generalitat pel govern de CiU. Cal recordar al sr. Carod Rovira lluint tot cofoi “la clau”, ens va amagar, però, que era la clau de la caixa, que un cop oberta se’n cuidarien de buidar-la per emplenar-la de factures i deutes, alguns signats fins al 2107. Exacte, fins al 2107, gairebé un segle. Concretament, enguany, el cost del deute suposa haver de pagar 6 milions d’euros diaris d’interessos, més o menys el pressupost de dues conselleries. Tots sabem el dèficit provocat pel tripartit l’últim any al govern, 8.352 milions d’euros, el 4,2 % del PIB, i això quan eren conscients que perdrien les eleccions. Es pot dir, doncs, sense por d'equivocarnos, que aquest últim any varen fer una política econòmica de terra cremada sense importar-los gens les conseqüències; ni pel país, ni pels ciutadans. És cert que estem patint una crisi global, exceptuant alguns països dels anomenats emergents, encara que on s’ha acarnissat més aquesta crisi a l’eurozona és, de moment, a Grècia, Irlanda, Itàlia, Portugal i Espanya. Entre el 2007 i el 2008 va esclatar la bombolla immobiliària amb totes les seves conseqüències. Què va fer durant l’any 2008 el govern tripartit a la Generalitat per minimitzar-les? Doncs augmentar la plantilla de funcionaris en 5.000 més, i acumular un dèficit de 5.000 milions d’euros. Les conseqüències d’aquesta voràgine gastadora l’estem patint els qui no en tenim cap culpa. Però en comptes de fer autocrítica els qui sí en són responsables en bona part, d’actuar amb prudència i de col·laborar per minimitzar-ne les conseqüències, doncs no: La seva estratègia política és la de fugir d’estudi; uns cridant a no se sap quines revoltes socials, i d’altres, veient-les venir, es fan rendistes de la política. El sr. Saura s’ha fet col·locar al Senat, el sr. Montilla, com que no en deu tenir prou amb més de 112.000 euros anuals de sou d’expresident, també s’ha fet col·locar al Senat i el sr. Carod, d’alt càrrec a la Xarxa Sanitària de Santa Tecla de Tarragona. Qui en dóna més. És clar que no hem de callar, hem de parlar, i tant que ho hem de fer, sobretot per demanar responsabilitats als qui toca. Que ja és hora. 30

ERC-Solsonès

Transició nacional o de bracet del PP? En plena voràgine sobre l'aprovació dels pressupostos del la Generalitat, i amb ERC que manté la política de mà estesa i la voluntat d'arribar a un acord raonable amb el Govern de la Generalitat, Duran Lleida beneïa dimecres (11 de gener) al Congrés espanyol els comptes públics presentats pel Govern de Rajoy i CiU els votava a favor. Només dos dies abans (9 de gener), el conseller d'Economia i Coneixement, Mas-Colell, havia afirmat categòric que aquests comptes públics del PP eren un desastre per a Catalunya. En declaracions a RAC1, el conseller deia que l'augment de l'IRPF anunciat pel govern espanyol podia acabar sent «asfixiant» per a Catalunya. Mas-Colell recordava que la pressió fiscal que suporten els catalans era «de les màximes del món» malgrat que els serveis que reben a canvi són «mediterranis». La diferència, per al conseller, radicava en «els diners que surten de Catalunya i no tornen». Per això mantenia que quanta més pressió fiscal hi ha «per la banda de l'IRPF estatal» més «s'amplia aquest marge de diners que no tornen», una situació que «es pot convertir en asfixiant». El President Mas, el mateix 9 de gener, des de Londres, sortia al pas de l'ofensiva del PP responsabilitzant les autonomies del dèficit i denunciant que el gruix del dèficit corresponia a l'administració central i al·ludia al «malbaratament espanyol», tota vegada que denunciava «el drenatge fiscal continu» d'Espanya cap a Catalunya. Però l'endemà Mas, des de Madrid i simultàniament al paradoxal suport de CiU als pressupostos del PP que «asfixien» Catalunya, feia un segon gest de suport cap al PP. Mas apuntava que li era «familiar» la «música i la lletra» d'un Executiu nou (Rajoy) que obre els calaixos i es troba amb més dèficit del previst, abonant-se al discurs del malbaratament de recursos que ha fet el PP, centrat en episodis com les delegacions catalanes, TV3 o tot allò relacionat amb la llengua i la cultura. CiU va arribar al Govern de la Generalitat prometent el Concert Econòmic (després canviaria la terminologia per Pacte Fiscal) i parlant d'una transició nacional. Però els dies passen i els acords que haurien de fer visible la voluntat de liderar una majoria pel Concert Econòmic i la Transició Nacional estan donant pas a una cerimònia de gestos i acords als antípodes d'allò que havien emfasitzat i promès als seus votants i a tota la ciutadania.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Opinió

Opinió

Jordi Riart i Vendrell - Exalcalde de Solsona

De l’abundància a l’escassetat

Miriam Campos – Kala Solsona

La Ictioteràpia

Els experts cada vegada més, són de l’opinió que la situació actual és el reflex de la crisi de consciència i de valors que pateix la nostra societat. Hem passat de l’abundància, malbaratant recursos de tota mena i obsessionats per l’afany de lucre a curt termini, a l’escassetat, amb el convenciment de que tot allò que ens falta ens deixa incomplerts.

Quan un dirigent menteix, perd tota autoritat malgrat mantingui els mecanismes de poder La Ictioteràpia és un mètode relaxant que activa la circulació sanguínia alhora que realitza un peeling natural rejovenidor de la pell, deixant-la sana; sobretot dirigida a persones amb psoriasi (malaltia de la pell no contagiosa), durícies, èczemes i pells seques. Els responsables de fer aquesta tasca són uns peixets anomenats Garra Rufa, originaris de Kangal Turquia. Els Garra Rufa tenen propietats curatives que ens ajuden a prevenir i pal·liar algunes malalties de la pell, mitjançant un micro-massatge relaxant alhora que segreguen un enzim anomenat Dithranol, la funció principal del qual és regenerar i hidratar la pell d’una manera sorprenent. Aquests peixos, d’una manera instintiva, realitzen la descamació de les pells mortes mitjançant una microsucció delicada, ja que no tenen dents i no poden provocar ni infeccions ni malalties ni fer mal. A més, estimulen els punts d’acupuntura i exfolien els excessos de queratina (la queratina és l’acumulació de proteïnes que junt amb els aminoàcids, creen durícies). Es recomana que la sessió sigui de 30 minuts, per a que els beneficis comencin a ser efectius. Per a poder començar el tractament és necessari netejar a fons la part a tractar per tal d’eliminar tot tipus de restes de cremes, olis, maquillatge, etc. Un cop neta la part a tractar, s’introdueix en una mena d’urna on es troben els Garra Rufa. Aquests, ràpidament s’apropen per començar a menjar-se les impureses de la pell per deixar-la neta i hidratada i proporcionar un efecte relaxant. Quan els peixos comencen a fer la seva feina es recomana no moure’s i relaxar-se el màxim possible per obtenir un millor resultat. Encara que des de fora sembli que el tractament és dolorós o incòmode, és mentida; la sensació provocada pels Garra Rufa és similar a unes lleugeres bombolletes. Un cop finalitzada la sessió s’eixuga la part tractada i s’aplica una crema hidratant que arriba fins a la dermis, ja que els porus de la pell queden totalment nets. Degut als rumors que ens han arribat de que amb la ictioteràpia es poden contraure malalties, només volem dir que no és cert, ja que les urnes disposen d’uns equips que depuren l’aigua constantment, es realitzen anàlisis cada dia i els Garra Rufa disposen d’un descans entre sessió i sessió per a comprovar l’estat tant dels peixos com de les urnes. Els peixos no tenen dents; per tant, no poden provocar ferides a la pell. I està prohibit realitzar el tractament si es tenen fongs, ferides obertes, etc.

L’economista Raimon Samsó, ho explica al seu llibre El código del dinero (Ed. Obelisco) I diu que “és un error de percepció, ja que en última instància no som millors perquè tinguem més. La riquesa significa molt més que tenir diners. Implica salut, temps lliure, independència, llibertat, coneixement, pau interior... Aquesta és l’autèntica prosperitat” afirma Samsó. Recentment, un reportatge de TV3 centrat en alguns dels aeroports construïts últimament a l’estat espanyol, posava en evidència no tant sols la manca de previsió a l’hora de fixar la seva utilitat, sinó que il·lustrava el cúmul d’excessos i abusos comesos en la seva construcció, que només pot explicar-se des de la mentalitat que genera la cobdícia dels seus promotors. Pistes d’aterratge on no hi aterra cap avió, passarel·les de viatgers que no porten enlloc i escultures gegantines abandonades, una mostra del conjunt de despropòsits que només de veure-ho ens fa mal. En definitiva, milions d’euros llençats que tant sols han servit per corrompre els valors essencials amb l’excusa de generar riquesa i prosperitat.

No és més ric aquell que més té, sinó aquell que menys necessita Sovint, alguns dirigents han confós l’autoritat amb el poder. Manar és exercir el poder, però l’autoritat només s’adquireix donant exemple de manera continuada, amb la veritat per endavant i quan un dirigent menteix, perd tota autoritat malgrat mantingui els mecanismes de poder. Així, doncs, és important recordar que no és més ric aquell que més té, sinó aquell que menys necessita. La crisi actual està generant un canvi necessari per al nostre desenvolupament i caldria viure-la com una gran oportunitat, ja que difícilment, i podríem afegir per sort, res no tornarà a ser com abans.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

31


Bisbat i parròquia

Glossa

Redacció

El bisbat de Solsona inicia un curs d’aprofundiment bíblic L’Escola de Formació de Laics del Bisbat de Solsona inicia aquest mes de gener un curs d’aprofundiment amb l’objectiu d’oferir a l’alumnat els continguts bàsics per a un coneixement global de l’Antic Testament, a fi de poder-ne fer una lectura des de la fe i la raó, una lectura creient i una lectura orant. Segons ha explicat el bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, es respon a la petició feta per molts exalumnes des de fa molts anys, d’oferir un Curs d’aprofundiment després del Curs Bàsic. I tot i (Arxiu) Inici de Curs EFL 2011-2012 que la resposta s’ha fet esperar, “arriba en un format de gran qualitat: un curs intensiu sobre l’Antic Testament” . El curs l’impartirà Mn. Marc Majà i Guiu, “un professor jove, que està al dia i que és del nostre bisbat”. L’acord amb l’Institut de Ciències Religioses de Lleida (IREL), permet a més que aquest curs equivalgui a l’assignatura d’Introducció a l’Antic Testament pròpia del currículum de Grau en Ciències Religioses. Mons. Novell ha recordat la sensibilitat de l’EFL cap “al gran objectiu pastoral de la Nova Evangelització”, ampliant les seves ofertes per tal de ser no només “el planter de nous evangelitzadors, sinó també l’espai de formació permanent de totes aquelles persones que estan involucrades plenament en la tasca de la Nova Evangelització i que convé que no descurin ni la seva formació bíblico-teològica, ni la seva formació espiritual”. Finalment, el bisbe de Solsona acaba desitjant que aquest curs sigui un èxit i demanant que tots els alumnes que han passat pel Curs Bàsic de Formació de laics i no han continuat els estudis, prioritzin en la seva tasca eclesial la participació en el mateix, “perquè heu de fer un gran Servei d’evangelització, convé que us prepareu bé!”. El Curs va adreçat principalment a persones amb desig de tenir eines per tal de poder llegir i aprofundir en la riquesa que ofereix l’Antic Testament. També a mestres, professors i educadors de tots els nivells educatius i molt especialment aquells que imparteixen continguts de religió catòlica o tenen responsabilitats pastorals en centres educatius. El curs tindrà lloc al Seminari de Solsona els dissabtes 21 de gener, 11 de febrer, 31 de març, 21 d’abril, 19 de maig i 9 de juny. Les inscripcions es poden fer al rector o mossèn de cada parròquia o directament a Teresa Gené Camps: efl@bisbatsolsona.cat. El cost de la matrícula són 70 euros.

(Arxiu) Participants del curs de l'EFL 32

Xavier Novell Gomà. Bisbe de Solsona

Vocació (2) Fa dos mesos, amb motiu de la cadena de pregària per les vocacions, vaig invitar a pregar contínuament per les vocacions. Aquella glossa portava per títol “Vocació (1)” per indicar que hi hauria una segona part. Calia completar aquella invitació amb una reflexió sobre com un jove pot escoltar i respondre a la vocació. Els textos bíblics d’aquest diumenge passat ens en donaven algunes pistes. Déu crida enmig de la vida ordinària: hi ha algun fet que trenca la irrellevància de la quotidianitat, que genera una sorpresa que el jove no sap com interpretar, que li planteja un interrogant que haurà de resoldre. El jove que es troba en aquesta circumstància necessita algú que l’ajudi a desxifrar el que li està passant, ja que tot sol difícilment se n’adonarà que es tracta de la primera manifestació de la crida de Déu. El Sant Pare, en el discurs de comiat als joves voluntaris de la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid, ajudava tots els joves que en aquell gran esdeveniment havien experimentat aquest fenomen. Els deia: “És possible que en molts de vosaltres s’hagi despertat tímidament o poderosament una pregunta molt senzilla: Què vol Déu de mi? Quin és el seu designi sobre la meva vida? Em crida Crist a seguir-lo més de prop?”. La crida normalment es produeix en la quotidianitat i és difícil de reconèixer com a tal, el jove la descobreix nítidament si es disposa a escoltar Déu, a entrar en la seva intimitat. Tant Samuel com Andreu, després de l’ajuda clarificadora d’Elí o de Joan el Baptista, s’adrecen a Déu per escoltar-lo, per estar amb Ell. Heus ací les dues pistes d’una bona pastoral vocacional: quan els joves manifesten símptomes que Déu els està “rondant”, cal ajudar-los a plantejar la pregunta per la vocació i cal invitar-los a cercar el temps i el lloc per retirar-se a escoltar Déu i tractar-hi íntimament. Fa anys, una estadística entre els joves italians afirmava que el 15% dels nois en la infància o adolescència s’havien plantejat la vocació sacerdotal. És clar que en la pastoral vocacional no falla la crida de Déu sinó les ajudes eclesials per interpretar-la i l’audàcia dels joves per escoltar la voluntat de Déu sobre les seves vides.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Bisbat i parròquia LLOBERA

Festa de Sant Sebastià.- Diumenge, 22 de gener, Missa a les 10 del matí.

MIRAVÉ

Festa de Sant Vicenç.- Diumenge, 22 de gener, a les 12, Missa i benedicció del pa.

VALLFEROSA

Festa de Sant Antoni de Puig-redon.Diumenge, 22 de gener, a les 12, Missa en honor de sant Antoni Abat.

Adoració al Santíssim Sagrament.Cada dimarts, a la Catedral, es fa l’exposició del Santíssim, a l’altar de la Mercè, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Estem invitats a fer-hi una estona de pregària. Hi ha la possibilitat de confessar-se i també es fa el rés de Vespres. Despatx parroquial.- Els dies propis de despatx parroquial són els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de les 12 del migdia a 2/4 de 2. Per a hores convingudes, podeu trucar al telèfon parroquial: 973 48 0123.

SOLSONA Calendari Arxiprestal 2012.- Si algú encara no té el calendari, el pot passar a recollir a la Casa de la Parròquia, en horari de despatx, o bé a la Cúria del Bisbat, els matins de les 9 a les 2. Setmana de pregària per la unitat dels cristians.- Amb el lema «Tots serem transformats per la victòria de Nostre Senyor Jesucrist», fins al dimecres, dia 25 de gener, se celebra l'Octavari de Pregària per la Unitat dels Cristians. Es fa aquesta pregària cada dia a la Missa de Lestonnac, a 2/4 de 8 del vespre. Projecció d'un reportatge sobre el Pare Pius.- El proper dijous, dia 26 de gener, als Locals parroquials es projectarà un vídeo sobre el frare italià Sant Pius de Pieltrecina, conegut com el Pare Pius («Padre Pio»). L'horari serà a 2/4 de 5 de la tarda. Està obert a tothom.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

DEFUNCIONS Castellar de la Ribera.- El 27 de desembre, Francisco Pujantell Santaeulàlia, de 73 anys. Solsona.- El 3 de gener, Miquel Rascón Torralba, de 81 anys. El 3 de gener, Rosa Capdevila Casafont, de 81 anys. El 6 de gener, Manuel Hernández Melero, de 77 anys. El 8 de gener, Juan Casas Pujantell, de 76 anys. El 8 de gener, Dolors Arbós Pinet, de 92 anys. El 8 de gener, Miguel González Castro, de 67 anys. El 10 de gener, Lluís Marsinyach Subirana, de 63 anys. El 15 de gener, Claustre Subirà Bascompte, de 83 anys.

33

PREGUEM PELS DIFUNTS SOLSONA: Dia 21.- A 2/4 de 7 de la tarda, Antònia Viladrich Viladomat (3r a.); esposos Jaume Cases (15è a.) i Palmira Gilibets. A les 8 del vespre, Antònia Casals Vila; Rosa Vilardell Estany; esposos Llúcia Vilà Brichs i Ramon Gangolells Rafart; i també per les qui es diuen Claustre i ens han deixat durant el 2011. Dia 22.- A les 10 del matí, Francisco Mas Villordina; Rosa Vilardell Estany; Antònia Casals Vila; esposos Joan Malé Rial i Rita Riu Malé (1r a.); Joan Carol Serra i Paula Costa Orrit, i fills, Andreu i Joan; Florenci Serra i Concepció Moncunill, Llúcia Vilà Brichs i Ramon Gangolells Rafart. A 2/4 de 12, Francisco Mas Villordina; Rosa Vilardell Estany; esposos Josep Casanovas Alsina i Fe Ruaix Obradors (5è a.); Joan Malé Rial i Rita Riu Malé (1r a.); Florenci Serra i Concepció Moncunill, Llúcia Vilà Brichs i Ramon Gangolells Rafart. A 2/4 d’1, Salvador Rius Cuadros, Francisco Mas Villordina, Fermí Vila Sala (13è a.) i família Espuga Solé, Rosa Vilardell Estany; esposos Florenci Serra i Concepció Moncunill, Llúcia Vilà Brichs i Ramon Gangolells Rafart. Dia 23.- A 2/4 de 8 del vespre, esposos Ramon Soriguera Porta i Àngela Calderé Anguera. Dia 26.- A les 10 del matí, esposos Pere Obiols i Carme Capa. A 2/4 de 8 del vespre, Soledat Folch Albets; Rossend Marsinyach Muntanyà; esposos Pere Obiols i Carme Capa.


Bisbat i parròquia

Informació dels projectes de Mans Unides portats a terme l’any 2011

Nova iniciativa de la parròquia de Solsona

La parròquia de Solsona us convida al SOPAR ALPHA

Mans Unides del Bisbat de Solsona, amb la recaptació de l’any 2011, ha pogut sufragar els projectes següents: A Benin (Àfrica occidental): Programa continuat d’alfabetització i formació per a dones, que va incloure els temes d’higiene, nutrició, salut, drets i deures, així com altres aspectes destinats a promoure l’autosuficiència de la dona i reduir la mortalitat infantil; d’aquesta millora se’n podran beneficar indirectament unes 150.000 persones. Cost 99.271 euros. Al Paraguai oriental: Programa de capacitació i formació d’agricultors, orientant-los en una millor utilització dels recursos naturals, dotant-los de sistemes de producció més eficients i d’una planificació més adequada dels conreus per tal de millorar el rendiment de les seves explotacions; amb aquest programa s’ha ajudat a 220 famílies camperoles, unes 1.100 persones que viuen en una situació de pobresa extrema. Cost:79.894 euros. A Nzara (Sud del Sudan): Participació en la construcció d’una escola de primària en una població de grangers que viuen amb menys d’un euro al dia. Mans Unides hi ha aportat la construcció de dues de les aules per a 100 alumnes i el seu equipament. Cost: 20.000 eruos Els dos primers projectes s’han cobert amb les aportacions bàsiques provinents de les quotes de socis, donatius de col·laboradors, col·lecta a les esglésies i ingressos d’activitats solidàries (tómboles, festivals, etc.). El tercer projecte (l’escola) s’ha pogut portar a terme gràcies al llegat d’una persona que va decidir continuar essent solidària fins i tot després de la seva mort, al que s’hi ha sumat l’aportació del bisbat i dos donatius més. Quant als ingressos, el resum és el següent: Suma col· lectes de les parròquies (36.541,87 euros); Socis, donatius i activitats diverses (158.854,91 euros); Llegat rebut en herència (5.323,72 euros); Aportació del bisbat (3.502,10 euros). Mans Unides, en nom dels pobres que no tenen veu, vol donar les gràcies a tots els que han fet possible aquestes obres que han alleugerit el patiment i les mancances en que es trobaven aquests germans nostres.

«Una oportunitat per a explorar el significat de la vida» Una

Alpha

sopar

oportunitat per a explorar el significat de la vida

Us convidem al Sopar-Presentació ALPHA, en el qual soparhi han participat més de 40 milions de persones arreu del món en les ciutats dels seus països. Ara es fa a la nostra INVITACIÓ AL ciutat de Solsona. SOPAR – PRESENTACIÓ Dijous, dia 2 de febrer de 2012. A la Sala dels Sants Dijous, 2 de febrer Màrtirs del Palau Episcopal. A de 2/42012 de 9 de la nit.

Alpha

a les 20,30 h A la sala dels sants màrtirs

ALPHA és un bon sopar en episcopal un ambient agradable entre del palau Confirmar l’assistència: amics que comparteixen vivències. Tels. 973 48 01 23 661 84 84 47 parroquiasolsona@hotmail.com ALPHA és un espai de diàleg on totes les opinions són respectades i tothom pot dir la seva. ALPHA és una xerrada sobre un tema relacionat amb la vida. ALPHA és un lloc per fer nous amics i per portar-hi els qui ja tens. ALPHA és un espai d’acolliment on tothom és benvingut. ALPHA no et deixarà indiferent, comprova-ho! ALPHA és un sopar on hi pots anar amb tota llibertat i sense cap compromís. Podeu demanar informació i confirmar la vostra assistència a la Parròquia de Solsona (tel. 973 48 01 23) o bé al mòbil 661 84 84 47. No us el perdeu!

Festa de Sant Antoni Abat Aquest dissabte, 21 de gener. Missa a la Catedral a les 10 del matí. Celebrarà mossèn Enric Bartrina. Seguirà la benedicció del pa que es repartirà als assistents. A les 12, benedicció dels animals al carrer Castell i els tres tombs.

Jornada de la Infància Missionera Aquest cap de setmana es fa la col·lecta destinada als nens i nenes de les Missions. Enguany pensant especialment en els d'Amèrica. Trobareu els sobres als bancs de l’església. 34

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


CF Solsona Juvenil "A" - Dissabte 14/01/2012

Cadet

Escola de F. Tàrrega, 4 CF Solsona, 0

CF St. Llorenç de Morunys, 1 CF Solsona, 4

Jugadors: Carles, Remí (Èric), Cots, Murcia, Puig, Aresté, Jaume, Sena, Bernat (Moussa), Axel (David) , Abde (Codina).

Alineació: Albert, Carles, Alex V, Àngel, Serni, Arnau, Amir, Victor, Nil, Ossama, Alex S. També: David, Marcel, Moha, Gonzalo i Joan.

Un cop molt dur

Dos partits seguits guanyats, i un contra el líder!!!

El Solsona rep un cop molt dur, en sortir golejat del camp del Tàrrega. Tot i això, el resultat va estar condicionat per les decisions arbitrals, que van ser decisives en Arnau Múrcia l’esdevenir del matx. Tot i això, el Solsona va fer una mala primera meitat, contra un rival que el superava en tots els aspectes. Però els joves jugadors solsonins, a còpia d’empenta van poder defensar molt bé la porteria de Carles i tan sols en una ocasió, en una jugada espectacular del Tàrrega, podien els locals avançar-se en el marcador. A la segona part tot va canviar i els jugadors del Solsona, més tranquils, van començar a tocar la pilota i a dominar el partit, fins que va arribar la jugada clau: falta sobre Moussa que l’àrbitre deixa seguir, furt de pilota local, penal en contra del Solsona, gol i expulsió de Jaume. Amb el dos a zero i amb un jugador més va tornar el domini local que va acabar de sentenciar el partit. Setmana dura pel Solsona, que s’haurà de refer anímicament, per rebre la visita del Balaguer, un altre gran de la categoria, el proper dissabte dia 21 a casa a les 5 de la tarda.

Aquest dissabte els cadets del Solsona es van desplaçar dins la comarca i van anar a jugar a St. Llorenç de Morunys, 1r equip a la classificació d’aquesta temporada, recordant que l’any passat van ser uns partits bastant difícils El Carles, un gran de jugar i amb molts nervis. La primera part la podem resu- treball en defensa mir en dos minuts, ja que al minut 30 els i imposant-se al seu atacant locals es posaven per davant al marcador gràcies a un remat de còrner al segon pal, però un minut més tard era Nil qui igualava el marcador i així es va arribar a la mitja part amb un empatat. A la segona part hi van haver diverses oportunitats per part dels dos equips. Però va ser el Solsona qui, al minut 31 de la segona, es posava per davant gràcies una falta picada per Àngel que bota davant del porter i aquest no la pot blocar i Amir sol l’empeny al fons de la xarxa. Encara estaven celebrant el segon gol del Solsona quan 3 minuts més tard era Gonzalo qui feia el tercer després d’una passada d’Ossama. Era el gol de la tranquil·litat per arribar al final del partit. I ja quan faltaven dos minuts pel final, Àngel feia el 4 després d’una falta picada per Arnau des de la banda i així arribàvem al final del partit. Molt bon partit vist a St. Llorenç per part dels dos equips però amb un Solsona determinant en atac en els últims minuts del partit.

Infantil

Puigerdà CF, 2 - Solsona CF, 0 Agustín, Arnau, Ponç, Xavi, Marc, Àitor l, Ramon, Fran, Guille, Noe, Íker, Pol, Adrià, Manel, Francesc, Ortigosa, Genís, Àitor C. Un partit de molta intensitat, on els locals no van regalar res. El Solsona, amb molt respecte sobre el rival, va intentar per tots els mitjans emportar-se el 3 punts. Una primera part molt igualada, en la qual el Solsona va poder arribar a tenir una diferència al seu favor. Però finalment es va arribar al descans en un just empat. Realitzant molts canvis, es va Bon debut del Francesc començar una segona part on els del Rodríguez Solsona van intentar mantenir-se junts per a mantenir la possessió i pensar en una contra. Dos errors en la defensa fan arribar en el minut 48 i en el 60 el definitiu 2-0, amb un mal gust de boca perquè s'hauria pogut guanyar el partit. Però contents per tot allò posititu. Cal destacar el suport i les paraules que va dedicar al vestuari el president del club que va demostrar que no perd vista a cap equip del futbol base. No ens podem relaxar. També cal destacar l'actuació de Francesc, el nostre nou company, que va demostrar que s'ho agafa amb moltes ganes.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Benjamí “B”

Santpedor C, 4 - CF Solsona, 2 M. Barniol, M. Brotons, A.Vendrells, I. Cardona, R. Anglarill, T. Solé i A. Pérez.També: J. Pallissa i E. Colell. Gols: Roger i Alexis

Parlem de futbol Gran partit dels blaus, que afrontaven molt seriosament i amb un rigorós ordre tàctic el partit. Molt aviat ens trobàvem amb un gol de Roger després d'una gran jugada d'Alexis. El domini era solsoní, i els locals només Roger sortien a la contra gràcies a la qualitat del seu millor jugador, que va estar totalment controlat per la Tate. A la represa, els propis errors ens van condemnar, encaixant gols que ja van ser impossibles de remuntar tot i l'últim gol d'Alexis. 35


CF Solsona Aleví “A”

Benjamí “A”

CE Súria “B”, 4 - CF Solsona, 8

La Salle Manresa “A”, 6 CF Solsona “A”, 2

El partit es presentava molt emocionant, ja que teníem l’oportunitat de passarlos a la classificació. El matx no va decebre, nervis del primer a l'últim minut. Va començar malament pels escapolats, ja que en la primera jugada d’atac dels de casa en un xut ras s’avançaven al marcador. Però l’equip no es va intimidar i abans del final del primer quart Arnau Corbera, ja guanyàvem per 1 a 2. gran partit i Al segon quart res no va canviar: Uns molta ambició blaus fent bon futbol ficaven distàncies al de jugar a futbol marcador, amb gols d’Andrei i Modes. Gran primera part vista al municipal, ja que a la mitja part del partit el resultat era de 2 a 4 favorable als blaus, i amb ocasions de gol pels dos equips. Al començament del tercer quart es va veure la pitjor versió dels blaus, ja que només en cinc minuts ja ens havien empatat el partit. A partir d’aquest fet els nostres van veure que se’ls podia escapar el partit i en l'últim minut del quart amb un gran xut d’Andrei i una mica de sort ens tornàvem a avançar al marcador. L’últim quart es preveia molt intens, però va ser aquí on els nostres van treure el seu millor futbol, i en només 5 minuts més ja ens havíem col·locat amb el resultat final de 4 a 8. Molt bon partit dels nostres, que sí que van treure l’orgull i van voler jugar -i molt bé- al futbol. A seguir treballant per anar evolucionant! Sort!!!

Jugadors: David, Marc, Hug, Bernat, Núria, Ainoa, Enric, Jordi, Miquel i Daniel.

Pablo, Ferran, Joaquim, Miquel, Andrei, Ricard, Eduard, Arnau, Andreu i Modestas.

Tres quarts negatius i un de positiu Aquest cap de setmana passat el benjamí A del Solsona es va desplaçar fins a Manresa per disputar un dels darrers partits de la primera volta. El Solsona s’enfrontava al tercer classificat de la categoria, cosa que ja feia pensar que seria un partit difícil. A aquesta dificultat, s'hi va afegir el fred intens que va omplir el camp durant tot el matx. El primer quart el Solsona va sortir adormit i enfredolicat, cosa que va portar les seves conseqüències. Just als cinc minuts de l’inici del partit els blaus van encaixar el que seria el primer gol, de sis que en vindrien. Tot i així van saber aguantar aquest resultat la resta del quart. En el segon quart una sèrie de córners en contra i remats a la frontal els van passar factura. El segon dels de la Salle augmentava la diferència en el marcador. Després del descans, amb el fred posat a la pell, el Solsona no va donar la seva millor cara, cosa que va comportar que el quart es tanqués amb un cinc a zero. Aquesta diferència en el nivell de joc de cada equip es feia cada cop més notable. Els manresans portaven el ritme del partit i l’augmentaven minut a minut, malgrat portar ja cinc gols. Ja portaven aleshores tres quarts amb un resultat negatiu. El quart quart va començar amb un ritme més alt per part dels solsonins. Gràcies a aquesta nova “motivació” dels jugadors van arribar els gols. Primer, en una jugada dins l’àrea, un jugador de La Salle va provocar unes mans i conseqüentment un penal. Amb aquest penal transformat en gol per part de l’Hug, els solsonins es posaven cinc a un. Minuts més tard va arribar un nou gol dels manresans. Tot i això, a l’últim minut de joc, l’Enric va saber aprofitar un mal refús del porter i va marcar el gol que tancaria el partit. Així acabava el partit i el quart quart que havia sigut favorable als blaus.

Aleví “B” - 4a divisió - Grup 4

Navàs "B", 10 – Solsona "B",1

Arnau, Joti, Gerard Estany, Marta, Oriol, Pere Algué, Àlex, Gerard Robles, Unai, Roger i Pere Barbens. Entrenadors: Hazel Orrit i Jordi Balletbò. Delegat: Ramon Bajona. Gols: Àlex

Continuem igual… Dissabte passat ens desplaçàvem direcció Navàs, per jugar el partit corresponent a la 13 jornada de lliga. El partit començava amb un contratemps: la lesió de Pere Barbens a la roda Àlex Garcia va marcar el seu d’escalfament. Com ja va sent habitual, els jugadors 1r gol de la del Solsona van sortir adormits al terreny de temporada joc i vam encaixar un parcial de 9-1 als 2 primers quarts. A la represa, es va notar una millora considerable. Ja no érem aquell equip tou en defensa. La circulació de pilota era l'adequada, pressionàvem correctament la sortida de pilota del rival...en fi, semblàvem un altre equip. Es van crear diverses ocasions de gol, però cap no va voler entrar. El partit va acabar amb el resultat de 10-1. Al final del partit es va lesionar l’Unai. Des d’aquí volem desitjar-li una ràpida recuperació. La setmana vinent juguem diumenge contra l’Avinyó.

Juvenil “B”

* va descansar Aleví “C”

Súria A, 10 Solsona C, 0 Marc, Àlex, Zoe, Jose, Guillem, Puig, Serra. Sembla que la setmana blanca va deixar K.O. els jugadors solsonins, ja que només amb 7 jugadors el físic Gran actuació del es va notar molt. El Súria va ser molt nostre porter Marc superior i així es va reflectir al resultat. Ànims!!! i a seguir traballant i a gaudir del futbol.   36

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


CF Solsona Prebenjamí “A”

Cadet - juvenil femení

Solsona "A", 7 - Navàs, 0

FC Cerdanyola del Vallès, 2 CF Solsona, 2

Victòria amb esforç El dissabte anterior el prebenjamí A del CF Solsona va disputar un gran partit de futbol enfront el Navàs. Tot i el resultat que reflecteix el marcador final, la victòria va costar molt d’aconseguir, ja que, enfront de l’equip solsoní, hi havia un Navàs molt lluitador i amb una defensa exigent. Malgrat això al final del primer quart el Solsona va acabar amb una diferència positiva de 2 David Casaldàliga, gols en el marcador, i sobretot gran treball defensiu s’ha de destacar en aquesta part per la seva part i en tot el partit el treball de la defensa Solsonina. Les dues següents parts varen ser més igualades, però el Solsona va aconseguir augmentar un gol la diferència. En l'última part, els dos equips van sortir a donar-ho tot i van fer gaudir amb una gran part final d’atac. La més productiva, però, va ésser per a la davantera solsonina, que va aconseguir 4 gols en aquesta última part. Cal remarcar una altra vegada el gran treball defensiu durant aquest partit. Amb una defensa tan activa es rebran pocs gols i si, a més a més es complementa amb un bon centre del camp i davantera, poden acabar sorgint grans partits.

Prebenjamí “B” *

va descansar Futbol Base - CF Solsona

Horaris partits 21 i 22 de gener Dissabte 21 de gener Juvenil "A"..................................Balaguer (17h) - Casa Juvenil "B"............................... Puigcerdà (15h) - Casa Cadet ......................................... Sallent (9:15h) - Casa Aleví "A"..................................Artés "B" (11h) - Casa Aleví "C"................................... Callús (13:30h) - Casa Benjamí "A"................... Gironella "B" (12:30h) - Casa Benjamí "B"...................... Gimnàstic "F" (11h) - Casa Prebenjamí "A"............................ Pirinaica (11h)- Fora Prebenjamí "B"................ Joanenc "C" (12:30h)- Casa Femení......................................Gimnàstic (19h)- Casa Diumenge 22 de gener Infantil........................Sagrada Família (9:15h) - Casa Aleví "B"........................... Avinyó "B" (10:45h) - Casa

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

El Solsona s’endu un més que treballat empat d’un camp molt difícil i amb unes circumstàncies límit Aquest dissabte les noies del futbol 11 es desplaçaven a Cerdanyola del Vallès per afrontar el partit corresponent a la primera jornada de la segona volta. El partit prometia ser més que complicat. En primer lloc, per la manca de jugadores amb les que ens presentàvem (finalment 11...). Per altra banda, degut al nivell del rival amb que ens enfrontàvem, el qual ens havia golejat en la primera jornada fent mostra d’un futbol molt efectiu. I per últim degut al cop moral que ens endúiem en l'última jornada després de caure golejats a casa. Tot i això, les noies blanc-i-blaves van fer ús d’orgull i, en una demostració de competitivitat mai no vista fins a la data, van aconseguir realitzar el partit més seriós des que el conjunt existeix. El primer temps va ser d’un domini aplastant per part de les nostres, que amb la possessió de la pilota sota el braç feien anar de cul a les locals. Malgrat això, l’equip no acabava de decidir-se marcar i en aquest desconcert el Cerdanyola aprofitava per avançar-se al marcador. Les jugadores, però, veient que podien imposar el seu domini, aconseguien en poc temps igualar el marcador i fins i tot es podien haver avançat si l’àrbitre hagués donat per vàlid un xut que s’estavellava al travesser i votava, al seu criteri, a la línia: una jugada tant dubtosa com còmica, ja que posteriorment a aquesta situació una jugadora cerdanyolenca agafava la pilota amb les dues mans entenent que havia estat gol i l’àrbitre fent-se l’orni no sancionava el clar penal. Tot plegat, va quedar en una anècdota i el partit ens posava una nova prova, ja que en iniciar la segona part les locals es tornaven a posar per davant. Tot i això, quan semblava que tot estava dat i beneït, el Solsona aconseguia l’empat que feia justícia al treball realitzat per part de les nostres jugadores. En resum, aquest dissabte el Solsona va fer un partit sorprenentment magnífic, fins i tot l’empat sembla poc, tenint en compte el nivell demostrat de l’equip. Segurament va faltar una mica d’intencionalitat en algunes accions per tal d’aconseguir el gol. Felicitats, noies, un partidàs on es va poder veure el que s’espera d’aquest equip!!!!

Propera jornada

Campionat de Catalunya de 2a. categoria. Grup 5 Diumenge 22 de gener a les 4 de la tarda Camp municipal d'Esports de Cervera

CD Cervera - CF Solsona

Campionat de Catalunya 4a. categoria. Grup 22 Diumenge 22 de gener a les 4 de la tarda Camp municipal d'Esports de Solsona

CF Solsona B - CF Sanaüja Per problemes informàtics aquesta setmana no us podem oferir les cròniques corresponents a aquestes dues categories. La propera setmana us n'oferirem un resum. 37


CE Arrels Infantil

Cadet  -  2a Divisió -  Grup 19. - 14-1-12

CE Arrels, 3 - CF Calders, 2

CE Arrels, 1 UE Minorisa Sagrada - Font, 1

Porters: Guillem Ribó, Bilal Challal. Defenses: Albert (1g.) i Lluís Pijuan, Marc Pujol, David i Ferran Colell, Guiu Muntaner, Guillem Bajona. Centrecampistes: Manel Estany, Guillermo Morales, Agustín Moreno (1g.), Marc González, Kadder Guettaf, Marc Casaldàliga, Abel León. Davanters: Toni Moreno (1g.), Lluís Villaró, Roger Oriola, Agustín Carrizo, Tomàs Jané, Pau Aguilera.

Jugadors:  M.Sala,  Arnau,  Josep M.,  Houssein,  Manel,   Pijuan (1 gol), Albert,  Davi,  X.Llàcer,   Miquel, Roger,  Marcel,  M.Caelles,  X.Duró  i  Oriol.   

Un punt, molt treballat

Primera part bona i la segona per a oblidar

Els cadets d’Arrels van rebre dissabte passat al Municipal de Solsona, el Minorisa Sagrada Font, equip que com indica el seu nom és la unió de dos bons clubs de la ciutat de Manresa. El partit des de bon principi va ser molt complicat. Els jugadors del Minorisa, tots ells de segon any, amb un físic impressionant per part de la majoria dels seus integrants, Guillem Pijuan, bon no van deixar en cap moment jugar partit l’Arrels amb fluïdesa. Els visitants, al cap de poc temps de començar la primera part van marcar el primer gol de la tarda. Amb el seu joc de molt de contacte i moltes vegades una mica dur van controlar el partit fins arribar al descans. La segona part va tenir un inici semblant, però l’Arrels amb moltes ganes de remuntar va començar a crear una mica més de perill a la porteria contrària. Les ocasions s’anaven alternant. Finalment, quan només faltaven un parell de minuts per acabar el partit, un jugador local va fer una passada a l’espai, que el Roger va controlar i aprofità per xutar a porteria. Tot i que el porter en primera instància va rebutjar la pilota, el Pijuan que acompanyava la jugada va  aprofitar el rebot per marcar l’empat a un. Volem destacar l’esforç i el gran treball de tot l’equip, que van lluitar intensament, fins a l’últim segon per poder treure un resultat positiu.

Guillem Ribó, un porteràs

Dos partits en un, una primera meitat molt bona i una segona on els solsonins, contagiats per qüestions alienes al joc i espessos, van veure perillar la renda meritòriament aconseguida damunt el terreny de joc. La primera part es desenvolupà, durant els 35 minuts, en el camp visitant; amb un CE ARRELS sentne l’amo i senyor. Els porters locals no van intervenir en cap moment en el desenvolupament del joc. Amb una defensa molt segura, un mig del camp asfixiant i una davantera pressionant, els visitants es van veure incapaços de lligar dues o tres passades. L’Albert Pijuan, de fort xut fora l’àrea, i l’Agustín Moreno de penal, provocat pel Lluís Villaró, van aconseguir els dos gols que suposaven el provisional 2-0 al descans. La segona part començà de la millor manera possible. Encara no havia transcorregut el primer minut de joc quan el Toni Moreno, finalitzant magistralment el primer atac, feia pujar el 3-0 que semblava deixar sentenciat el partit. Però a partir d’aquest primer minut, els solsonins van treure el peu de l’accelerador i això ho van aprofitar els visitants per a col·locar un inquietant 3-2 al marcador, amb les dues úniques jugades d’atac de tot el partit, consistents en una rematada de cap i un penal injust només imaginat per l’àrbitre. Quedaven 10 minuts per davant, que foren ben jugats pels de casa, sense patir en defensa i gaudint d’unes quantes ocasions de gol més, una de les quals finalitzà en gol que l’àrbitre anul·là injustament. La propera setmana el CE ARRELS visitarà en jornada dominical al CF LA SALLE, una altra pedra de toc per calibrar el bon moment de joc i resultats de les darreres jornades. 38

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


CE Arrels Benjamí 7, 2a divisió - campionat de lliga - grup 22

Benjamí “B” – Tercera divisió – Grup 11

Arrels, 10 - Lleida “E”, 0

Arrels “B”, 1 - Súria “B”, 2

I també golegem el Lleida

Derrota que podia ser victòria

Golegem el Lleida i fem un gran futbol. El partit va començar amb algunes indecisions defensives per part nostra que el Lleida no va saber aprofitar per avançar-se al marcador, potser les úniques ocasions que va tenir l’equip del Segrià durant tot el partit. Ben aviat nosaltres vam començar a manar sobre del camp amb un futbol excel· lent amb arribades per banda, alternant grans Marc Colillas, autor d'un combinacions pel centre. El Dídac feia més esplèndid gol de volea bons si calia als seus companys, amb el seu joc habilidós i de toc suau, i així és quan arriba el primer gol mitjançant el nostre matador Carles, que posa la pilota dins de la xarxa per primera vegada. Com se sol dir en aquests casos, s’obre la llauna i comencen a arribar els gols i les pilotes al pal, ja que vam estavellar fins a cinc pilotes al pal. Una de Dídac amb dos pals seguits a la mateixa jugada. Concretem, partit excel·lent per part nostra amb bon joc, gols, pals i boníssimes combinacions. Puc ser repetitiu, però és el que veig i és la realitat. La setmana que ve ens desplacem a Cervera, on esperem repetir o fer un joc semblant i amb això aconseguir una nova victòria. Claus del partit: el control del partit i de la pilota per part dels jugadors de l’Arrels. A destacar: el que ja s’ha comentat del Dídac, que amb el seu partit va fer més bons, si calia, els seus companys. I el Carles que no cal fer-lo més bo, perquè ja ho és. Això, i el gran gol fet per Marc Colillas en una esplèndida volea.

El dia 14 ens enfrontàvem al Súria, que era el 6è classificat. La primera part va ser molt igualada, els jugadors dels dos equips jugaven molt bé, això vol dir perfecte. I es va acabar en un empat 0-0. La segona part els solsonins jugaven bé, però va arribar el gol del Súria. Ben aviat hi El Javi va tenir una va haver un possible penal, actuació molt destacada però l’àrbitre no el va xiular. sota els pals Descans. A la tercera part els jugadors de l’Arrels jugaven força bé, però es mantenia el 0-1. Última Part: Arribava la darrera part i els jugadors de l’Arrels i del Súria es mostraven nerviosos per la incertesa del resultat. I va ser apassionant, perquè els dos equips continuaven buscant el gol. I aleshores van arribar els gols, els primers minuts el Súria marcava el 0-2. I quan faltava poc per finalitzar el partit l’Arrels va fer el 1-2.

Jugadors: Javier, Anaas, Albert, Aina, Aleix, David, Elliot. Suplents: Jaime, Laia, Glòria, Riel, Marc, Pau. Gols: Riel (1).

Aleix, Marc Ariza, Marc Colillas, Dídac, Aniol, Albert, Carles, Arian, Artem i Andreu. Gols: Carles 2, Artem 2, Arian, Dídac, Albert 2, Marc Colillas i Aniol.

A destacar: El bon partit que va fer en Pau, que va tenir moltes oportunitats de gol. Ara ens centrem en el pròxim partit a fora contra el barri Sagrada Família de Manresa, el dia 21 de gener a 2/4 de 12.

Juvenil - 2a divisió - G.19

Arrels, 2 - Súria, 1

Arrels: Magí, Najim, Alí, Sala, Isma, Jordi, Nourddin, Dani, Xandri, Ferran, Marc. També: Àlex, Ramon, Ivo, Chafik. Gols: Ferran, Najim

Partit incert L’Arrels ha hagut de patir fins al final per assegurar la victòria. La primera part ha estat dolenta. Els locals no han tingut les idees clares i no han estat capaços de desplegar el seu joc. El Súria tampoc no ha fet res, però ha tingut una ocasió claríssima per marcar quan, després d’una errada defensiva, un davanter seu s’ha quedat sol, amb la pilota controlada a tres metres de la porteria i incomprensiblement ha preferit buscar una passada abans que afusellar el Magí. La primera part ha acabat sense gols. Després del descans, l’Arrels ha sortit amb un altre ànim. Tot i no desplegar tampoc el seu millor joc, com a mínim ha pogut dominar més el partit. Als cinc minuts, una bona jugada d’atac de l’equip ha permès al Ferran

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

superar el porter rival. El gol ha tranquil·litzat l’equip, que ha intensificat el seu domini i ha pogut crear més ocasions, fins que el Najim, en una segona jugada, ha pogut marcar després d’un refús defensiu. El partit semblava resolt, però els solsonins no han estat capaços de matar-lo i el Súria ha continuat fent el seu joc. Quan faltaven 10 minuts per al final, l’equip bagenc ha retallat distàncies, però l’Arrels ha pogut controlar el partit fins a la seva fi sense concedir cap altra ocasió. Malgrat que el resultat ha estat bo, el joc fet no ho ha estat tant, i cal seguir treballant per millorar. El proper dissabte visitarem el Minorisa Sagrada-Font, un equip molt complicat a casa seva.

39


Futbol sala - Lliga comarcal

Futbol sala

Consell Comarcal

CECR Cambrils

Preferent catalana sala – G. 5 - Temp. 2011/12 (J. 13)

PARTITS AJORNATS

Bar Castell – FS Solsona Estanc de baix........................................................ 10-7 Bar Castell – Guixers "La Pèrgola"..................................................................2-3

Escola F. Sala Alta Segarra, 8 CECR Cambrils, 7

JORNADA 14

C. E. C. R. Cambrils: Jose Romero, Joan Obiols, Serena, Sabata, Chivu (1), Ferni (2), Bernat, Pere, Jesús (4), Jordi Obiols, Kata.

Castellar de la Ribera – Clínica Veterinària "El Solsonès"..................................4-1 Solsona "Estanc de Baix" – Guixers "La Pèrgola".............................................3-2 Bar Castell - Montmajor............................................................................... 10-1 Sant Llorenç de Morunys – Restaurant Santa Llúcia Navès............................. 5-11 Olius "Solmèdic" – Lladurs Cap del Pla...........................................................5-1 Clariana de Cardener – Llobera......................................................................0-7 L’Auba Freixinet – Esportiu Cardona..............................................................1-10 Ardèvol – Sant Climenç.................................................................................4-9

Primera part desastrosa i derrota a l’últim segon Aquest dissabte vam caure derrotats per la mínima davant l’Escola F. Sala Alta Segarra. Perdre es pot perdre, el que sap greu és perdre quan es regala la primera part del partit. Els primers vint minuts van ser els pitjors d’aquesta temporada, ens van superar en totes les facetes del joc,... i el que és pitjor: ens van superar amb actitud... i quan això passa no hi ha res a fer.... El partit va començar amb els locals jugant força bé, amb possessions llargues i generant perill. Nosaltres perdíem moltes pilotes... així al minut 8 el resultat ja era de 2 a 0 pels de la Segarra. Vam reaccionar mínimament escurçant distàncies, però en uns últims minuts desastrosos ens van fer dos gols més. Al descans 4 a 1. A la segona part vam sortir millor. Ara bé, en una contra fan el cinquè. A partir d’aquí vam millorar molt en atac i amb dos gols de Jesús ens posem 5 a 3. Amb tot, donàvem moltes facilitats defensives i ens van marcar el sisè. No vam defallir i amb gols de Jesús i Ferni ens posem 6 a 5. Tornem a fallar al darrere i ens fan el setè. Fent un últim esforç, amb gols de Chivu i Ferni empatem. Quedava un minut i disposem d’una ocasió claríssima que atura el porter. I quan queden vint segons, penal i expulsió de Jose Romero. L’àrbitre havia xiulat abans (crec que ni ell no sap que havia xiulat) i davant la pressió dels locals dóna penal: el vuitè gol dels de la Segarra. A manca de cinc segons encara tenim una última ocasió per empatar... En fi, derrota. Si juguem com a la primera part perdrem molts partits. Si juguem amb l’actitud de la segona i polim algun aspecte serem difícils de batre..... tot depèn de “les ganes” que hi posem. El proper partit serà el dissabte 28 de gener a Cambrils davant el Tremp FS, un dels equips capdavanters de la categoria.

JORNADA 15 | 21 i 22 de GENER

Clínica Veterinària "El Solsonès" – Solsona "Estanc de Baix" (diumenge 22, a les 12 h al Pavelló) Montmajor - Guixers "La Pèrgola" Restaurant Santa Llúcia Navès - Bar Castell Sant Llorenç de Morunys - Olius "Solmèdic" (Div. 27 de gener 20.30 al Pi) Lladurs Cap del Pla – Clariana de Cardener Llobera – Ardèvol Sant Climenç – L’Auba Freixinet Esportiu Cardona – Castellar de la Ribera (Dj. 2 de febrer, 10 h al Pavelló)

CLASSIFICACIÓ GENERAL ..........................................PJ.... PG.... PE...PP.. GF... GC...PUNTS Guixers "La Pèrgola"..................... 14...... 13........ .......1..... 91......30.........39 Bar Castell................................... 14......10....... 2.......2..... 84......39.........32 Castellar de la Ribera.................... 14......10....... 2.......2..... 73......25.........32 Esportiu Cardona.......................... 14......10....... 1.......3..... 80......63......... 31 FS Solsona Estanc de Baix............ 14.......9........ 3.......2..... 86......38.........30 Llobera........................................ 14.......9........ 2.......3..... 81......35..........29 Sant Climenç................................ 14.......7........ 4.......3..... 61......53.........25 Clínica Veterinària "El Solsonès".... 14.......7........ 2.......5..... 51......45..........23 Olius Solmèdic............................. 14.......5........ 2.......7..... 66......48......... 17 Ardèvol........................................ 14.......5........ 2.......7..... 51......78......... 17 Restaurant Sant Llúcia Navès........ 14.......5......... .......9..... 65......78......... 15 Clariana de Cardener.................... 14.......4........ 1.......9..... 37......73......... 13 Sant Llorenç de Morunys............... 14.......2........ 2...... 10.... 55......82..........8 Montmajor................................... 14.......2........ 1...... 11.... 43.....102..........7 Lladurs Cap del Pla....................... 14.......2......... ...... 12.... 54......98..........6 L'Auba Freixinet............................ 14.......  ......... 1...... 13.... 12.....101..........1

Dissabte, 28 de gener de 2012. Pavelló de Cambrils 19h. Preferent Catalana Sala – Grup 5 - Jornada 14

CECR Cambrils – Tremp FS

MÀXIMS GOLEJADORS

Equip...........................................Golejador..............................................Gols Esportiu Cardona.......................Antonio Requena............................................ 27 Clínica Veterinària........................Albert Caelles............................................... 25 Llobera......................................Rossend Davins............................................. 24 Guixers "La Pèrgola"...................Eduard Tripiana............................................. 24 FS Solsona Estanc de Baix............Sergi Alcazar............................................... 24 Restaurant Sta. Llúcia Navès.......... Ivan Alsina................................................. 23 Olius Solmèdic............................. Xavi Cazorla................................................ 23 FS Solsona Estanc de Baix............Sergi Beltran............................................... 23 Montmajor................................. Josep Muntada.............................................. 22 Castellar de la Ribera.................... Rubén Pérez................................................ 22 Guixers "La Pèrgola"...................... Carles Solé................................................. 20 Sant Climenç.............................. Jordi Torregasa...............................................19 Rest. Sta. Llúcia Navès..........Josep Ramon Fernàndez....................................... 18 Lladurs.........................................David Pérez................................................ 18 Bar Castell....................................Vicenç Biols................................................ 18 Bar Castell.....................................Carles Pisa..................................................14

Us hi esperem!!!

40

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Futbol sala femení

Arrels PB Solsona

Sènior – 2a Divisió – Campionat de lliga – Grup 2

AE Penya Espluges “B”, 6 - Arrels PB Solsona, 0 Svitlana, Anna, Laura, Judit, Natàlia, Maria i Meritxell.

Derrota justa Dissabte vàrem jugar a les quatre de la tarda a Esplugues en un pavelló bastant “cutre”, per dir-ho d’alguna manera. Vam trobar-nos davant d´un gran equip que feia una rotació quasi perfecta. Malgrat això vam poder aguantar tota la primera part sense encaixar cap gol gràcies a l´esforç de totes les nostres 7 jugadores. A la segona part tot canvià a partir del minut tres, quan vam encaixar el primer gol i de seguida vingué el segon. Aleshores el nostre equip es va desmuntar moralment i físicament, tot i que vam continuar lluitant fins al final. El següent partit serà dissabte dia 21 a les 16 hores al pavelló municipal de Solsona contra F.S.F. Bon Salvador (partit ajornat de la 9 jornada).

Lliga de botifarra

CDC i JNC del Solsonès, Xavier Solà i Bosch, President de la JNC del Solsonès

Lladurs, campió d’hivern!! L’última jornada de la primera volta ha sigut d’allò més divertida! Set equips es disputaven ser els camipons d’hivern, i finalment, l’equip de Lladurs ha sigut vencedor de la primera volta, guanyant per la mínima als de Castellar. Solsona es posiciona segon després d’una treballada victòria a Olius. Freixinet dóna la sorpresa a Cambrils i queda tercer. Navès guanya a Sant Climenç en un partit molt igualat. Queden set jornades i catorze punts en joc. Res no està decidit. Sort a tots!!

Resultats Lladurs – C. de La Ribera....................................................6-4 Cambrils - Freixinet.............................................................4-6 Navès – Sant Climenç..........................................................5-4 Olius – Solsona.................................................................... 3-7

Classificació

Pròxima Jornada, 29 de gener Navès - Cambrils: Diumenge, 2/4 de 6h, Local Social Solsona – C. de la Ribera: Diumenge, 6h, Bar El Casal Sant Climenç - Freixinet: Diumenge, 6h, Local Social Olius - Lladurs: Dissabte, 7h, Bar Olius

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

41


Futbol sala

Penya Barcelonista Solsona i Comarca

Territorial Catalana - Futbol sala Jornada 13: 14 i 15/1/2012

Primera divisió - Femení - Futbol sala Jornada 11: 14 i 15/1/2012

Alcarràs FS, 4 PB Solsona Trepovi, 2

Arrels PB Solsona Solmèdic, 5 Futbol sala femení Almacelles, 2

Falta de punteria

Va tocar remuntar

La Penya va disputar el seu partit de lliga en diumenge al matí i desplaçant-se cap a Alcarràs, per jugar contra aquest equip, que en cas de victòria de la Penya l´haurien igualat a la classificació. El partit va començar amb més ocasions per la Penya i més clares, però la falta de punteria i el porter local van fer que no pogués marcar cap gol en aquesta primera part. L´ equip local també disposava d´alguna oportunitat de gol i a falta de dos minuts per arribar a la mitja part va cometre la cinquena falta. Però el marcador a la fi de la primera part era com la setmana passada, amb empat a zero gols. La segona part seguia la tònica igual, i fins a falta de nou minuts pel final no va arribar el primer gol, que va ser de l´equip local després d´una falta. El gol de l´empat semblava que no volia entrar i a falta de tres minuts pel final, i amb els dos equips amb cinc faltes, la Penya decideix sortir de cinc amb porter jugador. Però al següent minut, amb dues pilotes robades per l´Alcarràs, aconseguia fer dos gols més i deixar el marcador en tres a zero. I ja a l´últim minut encara es marcarien tres gols més, el primer de Hazel reduint distàncies al marcador, el segon de l´Alcarràs que aconseguia el quart i el tercer de Carles marcant un bonic gol i deixant el marcador definitiu en el quatre a dos. Aquest proper cap de setmana hi ha jornada de descans. Equip patrocinat per TREPOVI, SOLMÈDIC, BENZINERA SETELSIS I PROSETEL 95

Partit interessant, el que es va veure dissabte al pavelló, amb un equip visitant plantant cara des del primer moment i arribant amb perill a la porteria de la Raquel, però poc a poc ens vam anar treient la son de les orelles i començàvem a desplegar el nostre joc habitual i va arribar una bonica combinació en la qual l’Ester faria una bona assistència a la Natàlia, la qual marcaria el primer gol i donava una mica de tranquil.litat. A la segona part semblava que el partit el teníem controlat però en dues contres l’Almacelles es posava per davant en el marcador, fet del tot inusual aquesta temporada. I els dubtes s’apoderaven de l’equip solsoní, amb molt temps per endavant la qualitat de les solsonines va tornar a aparèixer i una Mireia inspirada posava les coses al seu lloc. Bona victòria que ens serveix per mantenir els tres punts d’avantatge respecte al segon classificat. Aquesta setmana juguem un partit aplaçat al camp del Balaguer, dilluns a les 21.45 hores, un dels rivals directes per aconseguir el primer lloc, ja que només ha perdut un partit en el que portem de campionat. Equip patrocinat per SOLMÈDIC

Jugadors: Seuba, Ritort, Toni, Carles, Joan (c) (cinc inicial), Sera, Ricard, Sam i Hazel Entrenador: Albert Viladrich. Delegat: Josep Vidal. Baixes: Erola, Eli i Dani Gols: Hazel (3 a 1 minut 39), Carles (4 a 2 minut 39)

Jugadores: Raquel (c), Nuvi, Natàlia, Mireia, Merxe, Paula, Jess i Ester. Entrenadors: Josep M. Guitart i Marc Angrill. Baixes: Elena, Neus, Pilar, Nerea i Anna S. Gols: Mireia(4), Natàlia(1)

Sènior femení dilluns 23 de gener del 2012, a les 21:45 hores. Pavelló Inpacsa (Balaguer). 1a Divisió Femení Futbol Sala, partit aplaçat jornada 8:

Check Systems Balaguer Arrels PB Solsona Solmèdic

Sènior masculí dissabte 28 de gener del 2012, a les 19 hores. Pavellons Municipals de Solsona (pavelló vell). Territorial Catalana Futbol Sala, jornada 14:

Futbol

P.B. Solsona Trepovi - La Seu d´Urgell C.F.S.

Penya Barcelonista Solsona i Comarca

US HI ESPEREM!!!

Desplaçament al camp nou per veure el partit de lliga FC Barcelona - Real Societat

Juvenil - Primera divisió - Futbol sala  Jornada 11: 14 i 15/1/2012

Torres de Segre Club At., 3 PB Solsona Sputnik, 0

La penya organitza pel cap de setmana del 4 i 5 de febrer un desplaçament al camp nou per veure el partit de lliga FC Barcelona - Real Societat

Equip patrocinat per SPUTNIK

Juvenil masculí dissabte 21 de gener del 2012, a les 17:30 hores. Pavellons Municipals de Solsona (pavelló vell). Juvenil Primera Divisió Futbol Sala, Partit aplaçat jornada 3:

Per a més informació o inscripcions, els divendres dies 20 i 27 de gener a la tarda al bar del casal des de les 19 a les 21 hores. La data límit per apuntar-se és el divendres dia 27 de gener. www.lapenya.cat

PB Solsona Sputnik - Escola F. Sala Alta Segarra US HI ESPEREM!!! 42

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


CB Solsona Júnior masculí

Cadet femení “A”

CB Vilatorrada, 59 Transmoisès CB Solsona, 62

CB Solsona, 45 - Lloret de Mar, 63

Parcials: 9-8, 5-13, 19-9 i 14-21. Punts: Gerard 2, Christian 23, Quirze 4, Moi 7, Jan 8, Nikita 14, Pau G. 2, Cesc 2, Edu, Pau M. Xiloe i Jordi. Màxim avantatge Solsona: +15 (19-34) - Màxim avantatge Vilatorrada: +4 (6-2)

Mala arrencada de la segona fase i derrota que ha de servir per corregir el camí. En atac, poc joc col·lectiu i manca d'idees davant una defensa ben posicionada. En defensa, massa facilitats a unes rivals que van saber aprofitar-ho amb combinacions ràpides. Al darrer quart, una lleugera millora en el joc d'atac serveix per maquillar el resultat.

El rebot ofensiu dóna una victòria treballada El passat dissabte 14 de gener, l’equip júnior del CB Solsona es va desplaçar a St. Joan de Vilatorrada. El primer període va ser molt igualat, i els solsonins només van poder aconseguir un avantatge de 2 punts. Però un canvi de mentalitat al segon període va fer que el Solsona se n’anés al descans amb una certa diferència de punts 27-38. Això va fer que el Solsona sortís molt més relaxat a la segona meitat, amb una defensa amb zona que, al cap de 3 minuts del quart es va suprimir i es va passar a defensar individual. La defensa en zona va fer que el St. Joan de Vilatorrada s’acostés als solsonins i així el partit fou més igualat. Al quart període, el partit arribà a la recta final molt emocionant. Però la bona actitud dels jugadors solsonins va fer que el CB Solsona es posés a 8 punts del rival. A partir d’aquell resultat, el partit es va calmar bastant i finalment els solsonins van aconseguir la victòria. Això ens dóna més esperança per pujar posicions en la classificació. Després de les vacances, es volia veure una bona actitud i uns bons resultats per part de l’equip solsoní, i així fou. S’ha de continuar així i la setmana que ve s’ha de fer un bon partit contra el CB Navàs. És un bon rival, 4t en la classificació, s’ha d’intentar aconseguir una nova victòria i seguir amb la mateixa actitud que aquest passat dissabte.

Parcials: 15-22 , 8-10 , 5-19 , 17-12

Premini-mixt

CB Solsona, 41 - CB Santpedor, 55 Jugadors: Sergi, Jordi, Guiu, Aina, Ares, Pol, Pere, Joan, Nil, Ferran, Mourat

Aquesta setmana els petits del club disputaven el primer partit a la categoria B-2. Això significava que el rival seria bastant més dur, i no només en aquest partit sinó en la resta de temporada. Per tant, era necessari jugar amb la màxima concentració i motivació possible. El CB Solsona va començar dominant amb un parcial 8-5, però el Santpedor es va anar despertant i els resultats de la resta de parcials van ser d'empat o de victòria per l'equip visitant. En l'atac el nostre joc va ser molt desorganitzat i amb presses, cosa que va provocar la pèrdua de moltes pilotes. Pel que fa a la defensa, va ser el principal motiu pel qual es va perdre el partit. Està molt bé que es corri en atac però una bona defensa és essencial per a guanyar els partits. I hem d'entendre que en la defensa la feina de cada jugador és indispensable i que si ens despistem un moment estem perjudicant al treball de tot l'equip. El que ens toca ara és continuar treballant per tal d’aconseguir els millors resultats possibles en aquesta segona fase i continuar aprenent. Endavant, Solsona!

Calendari del cap de setmana del Club Bàsquet Solsona Cap de setmana amb 10 partits, 6 a casa i 4 desplaçaments. Descansa el Mini masculí i el Cadet A femení. Atenció: recordeu que el partit del primer equip és dissabte a dos quarts de 6 de la tarda i s’enfronta a uns dels equips de la part alta de la classificació. Us esperem a animar l’equip! Partit a casa: Dia.......................Hora.......Categoria.......................................................Equip Visitant Dissabte, 21......... 09,30...... Infantil masc..................................C. B. SANT PERE TERRASSA Dissabte, 21......... 11,00...... Preinfantil masc.............................C. B. SANT PERE TERRASSA Dissabte, 21......... 12,15...... Júnior fem......... C. B. MONTPEDRÓS de Sta. Coloma de Cervelló Dissabte, 21......... 16,00...... Cadet masc.......................................... C. B. SANTA PERPÈTUA Dissabte, 21......... 17,30...... Sènior masc. 3ª. Cat......................C. B. ÓPALO CERDANYOLA B Dissabte, 21......... 19,00...... Júnior masc.......................................................... C. B. NAVÀS

El passat 12 de gener va ser l'aniversari del nostre capità. Felicitats!!!

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Desplaçaments: Dia.......................Hora.......Categoria...........................................................Equip Local Dissabte, 21......... 11,00...... Mini fem....................................... DOTS SANT QUIRZE, B. C. B Dissabte, 21......... 12,00...... Cadet fem. B.............................................BÀSQUET SANT BOI Dissabte, 21......... 12,30...... Premini mixt ................................................HIMESA SALLENT Diumenge, 22....... 12,30...... Sènior fem.................................................C. B. VILATORRADA 43


Escola Arrels

El Cicle Superior de l’escola Arrels al Port del Comte

Els dies 11, 12 i 13 de gener el Cicle Superior de l’escola Arrels vam anar a esquiar al Port del Comte. Tot i que hi havia poca neu i va fer molta calor, van ser uns dies divertits que ens van servir per conèixer el món de l’esquí i també per a millorar la nostra tècnica. Durant aquests dies vam poder compartir experiències amb alumnes d’altres escoles i amb els nostres mestres. Cada dia fèiem tres hores de classe amb monitor i dues hores lliures, on posàvem en pràctica el que ens havien ensenyat prèviament. Després de recollir el material tornàvem a Solsona força cansats, però contents i amb ganes de tornar-hi.

Consell Esportiu del Solsonès Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Curs 2011/12

Fase comarcal d’esquí alpí i surf de neu La Coma i La Pedra (Estació d’esquí del Port del Comte) - 9 a 13 de gener de 2012 La setmana passada, del 9 al 13 de gener de 2012, els escolars del Solsonès, la van dedicar a la Campanya d’Esquí del Solsonès. De dilluns a divendres, una vintena de nenes i nens de la ZER del Solsonès van practicar l’esquí alpí i a partir de dimecres i fins divendres, s'hi van afegir uns cent vuitanta nens i nenes de les Escoles: Setelsis, Arrels 1, Vall de Lord i SES Sant Llorenç de Morunys. Els nens i nenes han pogut gaudir d’unes jornades a l’estació d’esquí de Port del Comte (La Coma) on uns han pogut

Alumnes a punt de pujar al remuntador

experimentar i aprendre noves sensacions amb esquís i taules de surf als peus o bé tecnificar i depurar el seu estil, en el cas dels més avançats. I tot gràcies als professors de l’Escola d’Esquí i Snowboard del Port del Comte. Més, endavant, quan la neu ho permeti, la ZER del Solsonès i l’Escola El Vinyet podran gaudir de les seves jornades d’esquí de fons a Tuixent la Vansa. 44

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Zer del Solsonès

Sortida d’esquí de l’alumnat de la Zer del Solsonès

Tot i no gaudir d’un hivern de nevades i d’unes temperatures pròpies de l’època en la qual ens trobem; la passada setmana, l’alumnat de la Zer del Solsonès va poder dur a terme la sortida d’esquí. El dilluns dia 9 de gener, incerteses, inquietuds, nervis, ... envaïen ben d’hora el cap de l’alumnat, mestres, i fins i tot pares, esperant arribar al Port del Compte i veure neu, i poder així efectuar satisfactòriament l’activitat proposada. Els nostres ulls es quedaven perplexos en observar les muntanyes rocoses i verdes, sense neu, i un sol esplendorós que escalfava de valent. Esquiarem? Doncs sí, per uns camins de neu, que amb molta cura havien aconseguit mantenir els treballadors de l’estació d’esquí del Port del Comte. Poques pistes es trobaven obertes i en ple funcionament, però les suficients per poder efectuar un bon curset d’esquí, i perfeccionar la tècnica d’aquest esport. Esmorzar, anar a buscar el material necessari, i, a la feina. Unes intensives 2 hores de monitor i una hora lliure amb els/les mestres, formaven les tasques del matí. A les 13 hores, més tard que aviat, tocava recuperar forces amb un bon àpat.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Havent baixat el menjar, l’alumnat es preparava per a la següent hora de monitoratge amb unes bones dosis de crema i unes baixades d’escalfament. Cunya, paral·lel, xus, ... i encara amb forces d’acabar la classe i continuar esquiant fins a les 16 hores, quan tristament tocava tornar el material i de nou cap a Solsona. Vint alumnes van ser els que van gaudir d’una setmana intensa d’esquí, bon ambient, relacions amb altres companys/es de la Zer, i de mestres diferents als habituals. Tot un seguit de moments que ben segur seran difícils d’oblidar. El dijous, 12 de gener, es va organitzar el dia d’esquí al Port del Comte. S’hi van apuntar 4 alumnes més de la Zer. Tot i haver-hi algú que aixafava per primera vegada la neu, i després de caigudes, nusos amb les cames, esquís, pals,..., i molt cansament, va poder dir que baixava la pista sense aterrar i d’una peça. Tot plegat, fruit de l’esforç i les ganes de l’alumnat, i del bon fer dels monitors de l’estació d’esquí. Des de la Zer del Solsonès volíem agrair el treball, la implicació i el tracte rebut per aquests professionals de l’escola d’esquí que han fet gaudir al nostre alumnat i han aconseguit engrescar-los a seguir esquiant.

45


Bitlles

Lliga d'hivern de bitlles Bar l'Olivera del Pi de Sant Just Organitzada pel grup de bitlles d'Olius i patrocinada pel Bar l'Olivera, se celebra al Pi de Sant Just la lliga d'hivern, amb la participació de 7 equips de 3 jugadors més un reserva. Jugant entre tots a una volta. L'enfrontament és entre dos equips alhora fent les 9 tirades seguides. Es juga els diumenges a les 11 a la plaça de l'Olivera, tenint prevista la finalització l'últim diumenge de gener. A continuació us mostrem els resultats de la primera jornada i la classificació:

L'equip Solsona 1 el formen: Ramon Andreu, Josep Serra, Josep Santaulària, Pablo Vitutia i Pere Oriola

Solsona 2 el formen: José pelegrina, Emili Quesada, Carme Colell i Teresa Serra 46

L'equip Olius 1 el formen: Jaime Fenoy, David Cervilla i Manuel Nogales

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Motorrucs - Motor Club Solsonès

Josep M. Borés

Seguretat vial per a motoristes Divendres passat, al local social del Motogrup Motorrucs, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, van fer una presentacióreunió sobre les normes de seguretat vial i sobre les causes més freqüents d'accidents pels usuaris de les motos i en els que hi érem convocats els membres dels dos clubs de motos de la comarca, els Motorrucs i el Motor Club Solsonès. El Joan i el Rafa dels Mossos i el Josep de la Policia Local ens van informar del percentatge d'accidents que pateix el nostre col.lectiu, amb una remuntada significativa en l'augment d'accidents durant el 2010, amb 131 accidents on es va veure implicada una moto i amb una especial reprecusió de gent amb edats compreses entre els 31 a 40 anys. Davant d'això, el cossos de seguretat fan aquests recordatoris per "potenciar la sensibilitat per mitjà de la formació i reduir la sinistralitat" com presentava el Joan i és que davant d'un accident, el motorista és

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

la persona més desprotegida i la que generalment en surt més perjudicada. Una especial atenció va estar dirigida cap als consells de seguretat a l'hora de circular en moto. El consell que se'ns va demanar és que apliquéssim el "PAR": Preparació Anticipació i Respecte a les normes, com una bona actitud a l'hora de circular per aquestes carreteres. També es van estar comentant diversos videos de situacions d'accidents reals ocorreguts i vam estar veient les possibles causes dels desastres. La trobada també va servir perquè els Motards féssim preguntes específiques i ens resolguéssin dubtes aprofitant la seva presència. La conclusió va ser bona, durant la reunió, de prop de dues hores, i en tot moment es va poder veure ànims i ganes de participació. Els agraïments cap als Mossos i Policia Local van cloure una jornada que caldria fer més sovint.

47


Foto: Miquel Manzano - Celsona Informació Foto: Miquel Manzano - Celsona Informació

Club Esportiu Arrels - Aleví A (Temporada 2011/2012)

Club Bàsquet Solsona - Cadet femení B (Temporada 2011/2012) 48

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Música

Solsona FM

Redacció

Roger Mas, Els Catarres i Nyandú en un concert solidari a Vic

El Rebost dels Contes es renova A partir de la setmana vinent, l’espai infantil de contes de Solsona FM agafa un nou rumb. Oriol Canals, educador i animador infantil, assumeix el timó del programa, que s’anirà renovant de mica en mica. Durant els primers mesos es continuarà amb la fórmula de les últimes temporades, en la qual diversos solsonins i solsonines expliquen contes i històries de tots els temps i d’arreu del món. Paulatinament, s’aniran incorporant cançons i noves veus al Rebost dels Contes. Hi haurà contes del món narrats per nens i nenes d’altres poblacions de Catalunya i el mateix Oriol Canals també n’explicarà i en cantarà. Si hi ha alguna persona disposada a col·laborar en aquest espai, pot fer-ho enviant un correu electrònic a contes@solsonafm.cat. El Rebost dels Contes manté el seu horari d’emissió diària, de dilluns a divendres a 2/4 de 9 del vespre, però canvia la repetició del cap de setmana, que a partir d’ara passarà a ser els diumenges a les 10 del matí.

(Arxiu) Actuació de Roger Mas el desembre passat al Teatre de Solsona

El Parlem de Pilotes entrevista l’entrenador del juvenil del Solsona

El solsoní Roger Mas, Els Catarres i Nyandú són tres de les onze formacions musicals que participaran en un seguit de concerts solidaris que acollirà la sala Pasternak de Vic aquest dissabte 21 de gener. La recaptació es destinarà a la creació d’unes noves instal·lacions pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras de Vic, gestionat per l’Associació Sant Tomàs. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d’Osona. Les entrades anticipades al concert tenen un cost de vuit euros, mentre que a taquilla en valdran deu. Aquest dissabte 21 de gener a les 7 de la tarda començarà un seguit de concerts de diferents grups, un total d'onze, que col·laboren de forma desinteressada en la tercera edició d’aquest concert solidari per recaptar fons organitzat per l’Associació Sant Tomàs de Vic.

Miquel Alsina Ayala, entrenador de l’equip juvenil del Club Futbol Solsona, serà el convidat d’aquest divendres al Parlem de Pilotes de Solsona FM. Un juvenil que l’any passat va guanyar la lliga i que, després de l’ascens, està duent a terme una gran campanya a la Primera Divisió del campionat de lliga. Amb Miquel Alsina també parlarem dels objectius a curt i a llarg termini d’un dels millors juvenils de la història de la ciutat així com també del futur que li espera al primer equip, entre altres qüestions. El programa esportiu Parlem de Pilotes, conduït per Gerard Roca, s’emet en directe divendres de 6 a 7 de la tarda. No hi falteu!

PROGRAMACIÓ SOLSONA FM L’Informatiu: divendres a 2/4 de 2 del migdia i a les 8 del vespre (repeticions dissabte i diumenge a les 4 de la tarda) Salut amb Creu Roja: de dilluns a divendres a la 1 del migdia Engresca’t a parlar bé el català (Xarxa COM Ràdio): de dilluns a divendres a les 10 del matí Camins: dissabtes a les 12 del migdia (repetició dijous a les 11 del matí) Electrozona: dimecres a 2/4 de 10 del vespre (repetició dissabtes a 2/4 d’11 de la nit)

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

Entre Tots: dissabtes a les 10 del matí (repetició dijous a les 5 de la tarda) Nova Orleans-Solsona, en una estona: divendres i diumenges a 2/4 d’11 de la nit El Rebost dels Contes: de dilluns a divendres a 2/4 de 9 del vespre (repetició diumenges a les 10 del matí) Parlem de Pilotes: divendres a les 6 de la tarda (repetició dilluns a les 11 del matí).

En Femení: dimecres a les 11 del matí (repetició diumenge a les 5 de la tarda) Societat Anònima: dimarts i diumenges a les 11 del matí L’hora Tonta: diumenges a les 12 del migdia (repetició dimarts a les 5 de la tarda) Saps què m’han dit?: divendres a les 11 del matí (repetició diumenge a les 7 de la tarda) Retransmissió dels plens municipals: quan s’escaigui

Més informació a: www.solsonafm.cat - http://solsonafm.blogspot.com Facebook Twitter - 973 48 42 25 - info@solsonafm.cat 49


Foto: Miquel Manzano - Celsona Informació

Club Futbol Solsona - Aleví C (Temporada 2011/2012)

Societat

Àtic, taller musical

Nadal a l'Àtic 2011 Els alumnes de l'Àtic vam fer la cantada de Nadal per col·laborar amb la Marató de TV3 i gràcies a aquesta activitat i, sobretot, a la gent que va participar donant diners, vam poder recollir 101,78 euros.

Felicidades Zaida por el día de tu cumpleaños.

També vam fer el Casal de Nadal durant els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre on vam fer unes activitats lúdiques pels nens de 4 a 10 anys, per passar una bona estona aprenent i jugant i per fer més entretinguts els últims dies de l'any 2011. Vam deixar volar la imaginació disfressant-nos de pirates, cantant i fent manualitats.

De parte de tus amigos de Solsona. 50

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Llar d’Infants el Pi

Les joguines Arribant de les vacances de Nadal i veient que els Reis també havien passat per la Llar d’Infants el Pi… Recordar tot el que ens havien deixat als balcons de les nostres cases els tres Mags d’Orient ens entusiasmava… és per això que la setmana passada, vam voler aprofitar aquests records tan màgics per aprendre una cançó en anglès que parla de les joguines, a la vegada experimentàvem amb el que la cançó ens explicava…un munt de joguines que van sortir de dins una capsa blava!!! Però sabeu la tonada de la nostra cançó?? Fa així: “I love my teddy bear, my yellow teddy bear, I love my train, I love my ball, I love my teddy bear”.

Escola Bressol

A l’escola bressol hem tornat amb moltes ganes! Després de la festa de Nadal a l’escola amb les nostres famílies, on el tió ens va cagar moooltes coses i de les vacances de Nadal, hem arribat a l’escola amb moltes ganes! En arribar a l’escola les mestres ens tenien moltes activitats preparades!! Dilluns, vam fer experimentació amb els papers d’embolicar dels nostres regals de reis! I quin munt de papers, fins i tot ens hi podíem amagar a sota!!! I dimarts...vam portar a l’escola una joguina dels reis! Va ser molt i molt divertit! I ara ens endinsem en el fred...i estem coneixent moltes coses, hem portat de casa gorros, bufandes, guants.... i hem fet un racó d’hivern! I a l’entrada de l’escola tenim un ninot de neu, i el vestim amb gorros, bufandes i també li posem guants! I és que....quin fred que faaa!

Els cavallets amb el regal dels reis!

Institut Francesc Ribalta

Escola Agrària del Solsonès

Endavant els clubs de lectura! Aquest curs 2011-2012 l'Institut Francesc Ribalta ha iniciat dos clubs de lectura adreçats als alumnes de 1r i 2n d'ESO. Durant aquest segon trimestre, els alumnes dels clubs poden gaudir de la lectura en llengua castellana. L'activitat està sent tot un èxit!!! Fins i tot, hem hagut d'ampliar les places per tal d'acollir el màxim nombre d'alumnes possible. A més, tenim constància que l’alumnat hi està participant activament i amb entusiasme. Durant el tercer trimestre, els/les alumnes podran continuar satisfent el seu plaer per la lectura; llavors serà en llengua catalana. Aprofitem aquestes ratlles per agrair molt efusivament la generosa aportació econòmica de l'AMPA del nostre centre, que ha estat destinada a l'adquisició dels llibres de lectura que s'utilitzen en aquests clubs de lectura.

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

51

Cursos d’adults 2012

Acte de presentació El dimecres 25 de gener, a les 6 de la tarda, tindrà lloc l’acte dels presentació de cursos i activitats de transferència tecnològica del 2012 per als professionals del sector rural. L’acte és obert a totes les persones que vulguin informació sobre la temàtica dels diferents cursos o vulguin conèixer l’Escola Agrària. En el transcurs d’aquest acte es lliuraran els certificats d’assistència a les persones que van fer algun curs durant l’any 2011. De la mateixa manera que en els anys anteriors, hi ha un ventall força ampli de temes perquè tothom en pugui trobar algun que satisfaci les seves expectatives de formació: benestar animal, seguretat i prevenció de riscos laborals, informàtica, tècniques de conservació dels aliments, la vinya i el vi, cuina, vida rural i salut, artesania al món rural, gestió i promoció de producte turístic i cultural a àrees rurals... En el transcurs del mateix acte s’iniciarà la inscripció als diferents cursos i activitats de transferència tecnològica.


Solsonès Modelisme

Josep M. Borés

Esmorzar 2012 Diumenge passat va ser el dia que els socis i simpatitzants del Solsonès Modelisme van celebrar l'esmorzar social. Una trentena de modelistes van gaudir d'un esmorzar de carns a la brasa amb pa amb tomàquet, cafè i gotes pel que ho volia. La jornada s'aprofita per fer entrega dels carnets de soci de l'any. Enguany el carnet porta impresa una fotografia de l'any 1998, a l'estrena de la pista asfaltada. Després d'esmorzar, els aparells es posen en marxa. Vam poder gaudir de les evolucions dels helicòpters elèctrics, d'avions tradicionals, de velers, de cotxes i algun que altre "bitxo" volador força curiós com va ser la Marieta voladora que podeu veure a la foto. Com sabeu, cada diumenge hi ha volada al camp d'Olius, que el trobareu després de la rotonda del Pla d'Olius, en direcció a Sant Llorenç per la Llosa al punt quilomètric 2.

52

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Curtmiratges

Miquel Manzano

Associació de dones

Unes trenta persones a la primera sessió del Curtmiratges

Miquel Manzano

La dra. Karolin Eva Kappler explica com passar de la violència de gènere a la criança de la pau

El Casal Popular la Fura va acollir, divendres dia 13, la primera sessió del Curtmiratges, un nou festival de curtmetratges que es dóna paral·lelament a Barcelona i Solsona. A la sessió hi van assistir unes trenta persones per veure els cinc curtmetratges.

L'Associació de Dones del Solsonès va organitzar una conferència, divendres dia 13, a la sala Francesca de Llobera del Consell, sobre els efectes individuals, socials i culturals de la violència de gènere i la possibilitat de fer el salt d’una societat governada en termes de violència cap a una gestió de les complexitats quotidianes i la criança de la pau.

Unes 30 persones van votar el curtmetratge que més els va agradar

Els curtmetratges que es van projectar van ser: La huida de Víctor Carrey, Tabú de Vincent Coen & JeanJulien Collette, Nadie tiene la culpa de Esteban Crespo, (En)terrados d'Àlex Lora i per últim, Daisy Cutter d'Enrique García y Rubén Salazar. El públic participa en aquest nou festival, ja que en cada sessió escull el curtmetratge que més li ha agradat. A partir d’aquestes votacions el públic atorgarà un dels premis del festival. A més també hi haurà el premi del jurat i de l'organització. La propera sessió de Curtmiratges serà el segon divendres de febrer a les 9 del vespre. Es podran veure cinc curts més dels 30 seleccionats d'entre gairebé 300.

Karolin Eva Kappler acompanyada de Ramona Santaeulàlia, de l'associació

La Dra. Karolin Eva Kappler és cofundadora de l'Institut COBAWU (COmplexity BAlanced World United). Ha realitzat diversos treballs sobre la violència de gènere i la violència intrafamiliar, concentrant-se en els aspectes quotidians que en fan un problema social amagat i ignorat. Actualment treballa sobre la transició de la societat actual cap a una societat sense violència vivint en pau. La sociòloga va estructurar la seva conferència en tres eixos: anàlisi de la situació actual, cap a on volem anar? i com hi arribem?. Kappler va explicar un cas en que una dona patia abusos sexuals i com aquesta va afrontar aquest problema després d'estar tota la vida "fugint d'aquesta memòria". També va relatar el cas d'una família amb crisi, on una de les filles del matrimoni es va rebel·lar en contra dels seus pares i on la violència familiar va ser molt visible. Pel que fa a com viu la societat la violència la conferenciant va explicar que hi ha una invisibilitat de la pròpia violència degut a l'absència d'una realitat comuna. A més també va explicar que un grup social exposat a un conflicte bèl·lic té molt risc de patir algun tipus de violència familiar o de gènere. Segons Kappler si volem anar cap a una pau activa "s'han de denunciar estigmes i prototips d'homes i dones". A la part final de la conferència la doctora va parlar de com arribar a la criança de la pau i va destacar que cal reduir el trauma, augmentar l'empatia, modular l'epigenètica i saber gestionar la complexitat.

La gent esperava impacient el començament de la primera sessió

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

53


Cartellera Grup de Natura del Solsonès - Centre d’Estudis Lacetans

VIII Cens d’ocells aquàtics hivernants al Solsonès

Pinós Festa Major de Sant Vicenç 2012

Dissabte 21 de gener. Lloc de trobada: plaça del Camp. Horari: sortida a les 9 del matí i tornada a les 2 del migdia.

Dissabte 21 de gener A les 17:30 h. Campionat de botifarra A les 20:30 h. Entrepà de pernil gratuït per a tothom Tot seguit Ball de nit amb JORDI CASELLAS EL LOCAL DISPOSA DE BONA CALEFACCIÓ

Un any més, aquest gener es realitza el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. El Grup de natura del Solsonès i el Cos d’agents rurals del Solsonès coordinen la realització d’aquest cens al Solsonès. Anima’t a prendre-hi part! Material: binocles i guia d’ocells qui en disposi. Activitats gratuïtes i obertes a tothom Per a més informació: http://www.lacetans.org/gns gns@lacetans.org

Diumenge 22 de gener A les 11:30 h. Missa en honor de Sant Vicenç US HI ESPEREM A TOTS!! BONA FESTA MAJOR

Sol del Solsonès Festa de la mosca Puck

Conferència: Aspectes terapèutics i altres usos del cànnabis

Divendres 27 de gener 18:30 Comença la Festa a davant de l’Ajuntament de Solsona amb la BATUCADA TAKUMBA

Dissabte 21 de gener del 2012 a les 7 de la tarda. Lloc: Sala d’Actes del Museu D. i C. de Solsona

19:00 Presentació i cançó de la Mosca PUCK a la plaça Major composada per l’ESCOLA DE MÚSICA ÀTIC.

Demà dissabte tanca l'exposició sobre els usos i la versatilitat del cànem que els Amics del Museu de Solsona han portat a terme, des del mes de setembre passat, a la sala d'exposicions temporals del Museu D. i C. de Solsona. L’acte final serà una conferència que porta per títol "Aspectes terapèutics i altres usos del cànnabis". La pronunciarà el doctor Santiago Nogué, cap de la secció de Toxicologia Clínica de l'Hospital Clínic i professor titular de la mateixa matèria a la Universitat de Barcelona. Serà presentat pel doctor Joaquim Fernàndez, metge internista de l'Hospital Clínic i professor de Medicina de la Universitat de Barcelona. Hi col·labora el Museu Diocesà i Comarcal.

19:30 Concert d’ACCÉS DENEGAT. 20:45 Final de Festa Hi haurà botifarrada, amb cansalada i all i oli. També CÒCTELS SENSE ALCOHOL per a tothom!!! Mosca PUCK: Zzzzzzzz, uzz hi espero a totzzz, no hi podeu faltar!!! ORGANITZA EL SOL DEL SOLSONÈS, LA COMISSÓ DEL PLEAS I ELS AMICS DE LA MOSCA PUCK. Amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola Àtic i el Consell Comarcal.

L'Ateneu presenta:

Taula rodona La sanitat pública, present i futur

Xerrada sobre el tema: Seguretat viària i ciutadana

Divendres 27 de gener a 2/4 de 9 de la nit. Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Solsona Av. dels Països Catalans, 7, baixos

Lloc: Ateneu - Divendres, dia 27/1/2012 a les 6 de la tarda. Amb la col·laboració dels mossos d'esquadra i la policia municipal. S'agrairà l'assistència

Ponents: - Representant de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Bages - Representant de Dempeus per la Salut Pública - Representant de Fòrum Català d’Atenció Primària - Representant del Centre Sanitari del Solsonès - Representant de l’Ajuntament de Solsona

L'ateneu prepara un dinar el proper diumenge dia 29 Tant per a socis com per a simpatitzants. Interessats passeu per l'Ateneu i us n'informarem.

Calçotada Estem preparant una calçotada pel mes de febrer. Continuarà...

Moderador: Joan Montraveta Organitza: Plataforma en defensa de la sanitat pública del Solsonès 54

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012


Diferències

Troba les 7 diferències Sabríeu trobar les 7 diferències entre aquestes dues imatges del Bernat i el Manel a l'obra Amor en blanc i negre que va representar aquest cap de setmana passat el grup de teatre solsoní Assaig a les 10? Solucions del Celsona 756

L'acudit del Simi

Celsona 757 - Divendres, 20-1-2012

55


Celsona 757  
Celsona 757  

Divendres 20 de gener de 2012

Advertisement