Page 1


Solsona

Redacció

Un conveni entre l’Ajuntament i particulars permet revaloritzar el camí del torrent de Ribalta S’inclou en el projecte de senyalització d’itineraris pel Vinyet, que es completarà aquesta primavera

Amb la finalitat de retornar els valors paisatgístics i naturals a la zona fluvial del torrent de Ribalta i condicionarne el camí que hi transcorre, un dels itineraris del Vinyet freqüentats per vianants i esportistes, l’Ajuntament de Solsona està executant un conveni de col·laboració amb els propietaris dels terrenys, que va ser ratificat per aclamació de tots els grups municipals en l’últim Ple. Tal com va manifestar Jordi Fraxanet, regidor de Medi Ambient, el conveni va sorgir de “la preocupació de l’Ajuntament d’endreçar un indret natural proper al nucli urbà apreciat pels solsonins i castigat per la tala d’arbres de fa uns quants anys”. Després d’haver sol·licitat els permisos corresponents a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i una vegada concedits, aquests dies els propietaris, conjuntament amb el consistori, estan tallant brots de pollancres i desbrossant arbusts i argelagues que ocupen el camí i dificulten el pas dels vianants.

bient i Turisme, consistent a posar en valor prop de cinquanta quilòmetres de camins del Vinyet, i que és previst completar aquesta primavera. D’aquesta forma es vol potenciar l’àmbit rural de Solsona com a atractiu esportiu, lúdic i turístic. Segons el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament i els tres propietaris del torrent de Ribalta (Esteve Algué i Cardona, de la Casa Carota, Josep Cardona Barrera, d ela Casa Trinxet i Josep Montaner Jounou de la Casa Pla de Godall, el manteniment de la vegetació al llarg del camí anirà a càrrec dels particulars. El camí seguirà sent de titularitat privada, però d’ús públic, per la qual cosa els treballs de manteniment del vial aniran a càrrec del consistori. Aquest conveni tindrà una vigència de quinze anys, prorrogable. En la darrera sessió plenària, el regidor de Medi Ambient va qualificar de “molt satisfactori” l’acord consensuat amb particulars. Per aquest motiu, “és una bona política per continuar treballant en un futur a l’hora de condicionar zones naturals apreciades pel lleure ciutadà”. En el mateix sentit es va expressar Jordi Riart, portaveu de CiU, que va acollir la fórmula favorablement, “sobretot perquè hi ha la complicitat dels propietaris”.

Plantació d’espècies autòctones de ribera Properament, la brigada municipal condicionarà el vial, l’adequarà amb grava i hi senyalitzarà la prohibició del trànsit de vehicles motoritzats. Així mateix, l’Ajuntament plantarà un centenar de freixes, una espècie autòctona de ribera. És previst que a partir de la tardor se’n puguin plantar d’altres, com salzes blancs, pollancres del país o albers. Aquesta actuació, que es desenvolupa en un tram de 825 metres de longitud situat entre el pont de la variant i l’estació depuradora, té per objectius millorar l’entorn paisatgístic del torrent amb espècies de ribera autòctones, tot eliminant esbarzers i altres espècies herbàcies i arbustives que dificulten el pas i poden comprometre el futur de les que s’hi plantaran, i facilitar el trànsit a peu o en bicicleta pel camí paral·lel al torrent per al gaudi i el lleure dels ciutadans. De fet, aquest itinerari és un dels que s’estan senyalitzant per mitjà d’un projecte conjunt de les regidories de Medi Am

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Solsona

Ajuntament de Solsona

Solsona reordena la mobilitat al triangle de Verge de Fàtima, Països Catalans i Manresa per evitar retencions Aquesta setmana la circulació s’ha restablert amb normalitat una vegada finalitzat el repintat de la senyalització horitzontal La regidoria de Governació de Solsona continua implementant els criteris establerts en el Pla local de seguretat viària. L’última actuació s’ha realitzat en l’àmbit del triangle que conformen el carrer de Verge de Fàtima, el tram més pendent de l’avinguda dels Països Catalans i la carretera de Manresa i avinguda del Pont. Se n’ha modificat la senyalització i s’han redissenyat algunes places d’estacionament amb el doble objectiu de millorar la seguretat viària i descongestionar el trànsit. Des d’ara, es podrà continuar circulant en els dos sentits de la marxa per l’avinguda dels Països Catalans, però els vehicles que pugin en direcció a la carretera de Manresa no podran girar a l’esquerra, sinó que s’hauran de desviar uns metres abans pel carrer de la Verge de Fàtima. El tram d’aquest vial comprès entre l’encreuament dels Països Catalans i l’avinguda del Pont ha passat a ser unidireccional en el sentit invers al que tenia fins ara i només permet la circulació en direcció ascendent, sense excepcions per al veïnat. D’altra banda, el trànsit de la carretera de Manresa en direcció a la rotonda no pot trencar cap a l’avinguda dels Països Catalans. Aquesta mesura pretén pacificar la circulació i evitar les retencions que fins ara s’hi formaven. Així mateix, aprofitant l’afectació del trànsit amb motiu de la nova senyalització, fa uns

Els vehicles de l’avinguda dels Països Catalans que vulguin circular en direcció a la rotonda han d’accedir-hi pel carrer de la Verge de Fàtima

dies la brigada municipal va arranjar el ferm d’un embornal que creua l’avinguda.

Estacionament en bateria invertida Una altra mesura vigent des d’aquesta setmana és el canvi del sistema d’estacionament a la banda esquerra del carrer de Verge de Fàtima. Les places s’han senyalitzat en bateria invertida, una sistema que obliga a aparcar en marxa enrere amb la finalitat d’incrementar la seguretat en les maniobres millorant les condicions de visibilitat en la reincorporació a la circulació. Aquest tipus d’aparcament també evita la invasió de la vorera per part dels vehicles. El mateix sistema es va començar a aplicar per primera vegada al municipi el mes passat a la zona d’estacionament situada entre els números 20 i 24 de la carretera de Manresa. Segons la Policia Local, està funcionant en un 90 per cent dels casos, ja que un canvi d’aquest tipus sempre requereix un temps de familiarització per part dels conductors. Tot i això, es preveu que a Verge de Fàtima la mesura funcioni al 100 per cent.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011
Breus

Redacció

Març tanca amb 860 aturats al Solsonès Representen 37 aturats menys que el febrer Les dades d'atur continuen baixant al Solsonès però no a Catalunya. A final de març el Solsonès comptava amb 860 persones aturades, 37 menys que a final de febrer. Per municipis, Solsona, amb 725 (-32), Olius, amb 43 (-4) i Sant Llorenç de Morunys, amb 29 (0) són les poblacions amb més aturats Castellar de la Ribera............................ 2 Clariana de Cardener............................ 8 Guixers.................................................. 0 Lladurs.................................................. 3 Llobera.................................................. 4 Molsosa, la............................................ 0 Navès..................................................... 4 Odèn...................................................... 5 Olius.................................................... 43 Coma i la Pedra, la................................ 8 Pinell de Solsonès................................. 8 Pinós...................................................... 9 Riner................................................... 12 Sant Llorenç de Morunys.................... 29 Solsona.............................................. 725 Total de la comarca........................... 860

Medi Ambient L'ajuntament de Solsona ha fet efectiu el pagament de 1.238'80 euros al Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, corresponent a la gestió de la fracció orgànica de la planta de compostatge de Tàrrega i Jorba durant el mes de febrer de 2011.

Ajut a les partides del Vinyet L'ajuntament de Solsona ha concedit un ajut de 400 euros a l'Associació de Veins i Veines de la Partida de Sant Bernat per pagar les despeses que comportarà fer un mur d'obra a la Plaça on hi ha la capella de Sant Bernat, des del Porxo fins a l'església.

Llicència per planta de producció elèctrica Prograig SL ha demanat llicència a l'ajuntament d'Olius per a la instal·lació d’una planta de producció d’energia elèctrica a partir de biomassa de procedència forestal a situar al polígon 3 parcel·la 34 del cadastre de rústica.

Trànsit col·loca un nou radar a Biosca que s'alimenta amb energies renovables Catalunya és pionera en el sistema, ja els ha instal·lat en dos punts de la xarxa viària El radar que combina energia solar i eòlica, el Servei Català de Trànsit l'ha instal·lat a l'Arboç (Baix Penedès). Catalunya ha estrenat un nou tipus de radar que s'alimenta amb energies renovables. Es tracta d'un sistema complementari als que ja hi ha, que estan connectats a la xarxa elèctrica, i s'ha col·locat fa un mes i mig en dos llocs de la xarxa viària catalana, ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio. Els nous radars s'han instal·lat a l'Arboç (Baix Penedès) i Biosca (Segarra). El dispositiu compta amb una placa fotovoltaica i un molí de vent amb aspes d'1,70 metres. Aquesta nova font d'alimentació del radar permet que es pugui instal·lar en punts on fins ara no es podia per la dificultat de portar el cablejat fins allà. D'aquesta manera, ha justificat Aregio, els controls de velocitat es podran situar en llocs on facin falta realment.

Llicència per activitat de turisme rural Carles Estany Díaz ha sol·licitat llicència a l'ajuntament d'Olius, per poder dur a terme l’activitat de turisme rural, com a allotjament rural, en la modalitat de masoveria a la casa Pallarès de Dalt situada al polígon 5 parcel·la 7 subparcel· la z habitatge 001.

Nou centre d'activitats musicals Maseja Solsona SL està tramitant llicència municipal d'obertura per a un centre docent d'activitats musicals al carrer de Sant Agustí, 26, baixos.

Ajut a entitats L'ajuntament de Solsona ha concedit un ajut de 200 euros a l'Associació Viure i Conviure Ateneu per pagar les despeses d'organització d'un ball de disfresses que es va dur a terme el dia 6 de marçEls dispositius tenen plaques fotovoltaiques i un molí de vent

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011
Breus

Redacció

La deixalleria de Ajut a la Societat de Solsona amplia serveis Caçadors L'ajuntament de Solsona ha concedit amb l’admissió de un ajut de 2.000 euros a la Societat de Caruna domèstica çadors Esportius de Solsona per sufragar La deixalleria de Solsona ha ampliat els seus serveis amb l’admissió de runa domèstica. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol donar sortida als residus que generen els particulars en construccions d’obres menors. Queden exclosos d’aquest servei els grans productors de runa, com constructors i instal·ladors. La taxa que s’ha d’abonar per aquest tipus de residu és de 16 euros per metre cúbic, amb un mínim de 5 euros per aportació. S’ha fixat en tres metres cúbics l’aportació màxima per ciutadà i any. Es demana als usuaris que la runa que hi traslladin sigui neta de residus valoritzables, com ferros, fustes, plàstics i vidres. Des de la regidoria de Medi Ambient s’informa també que aquestes instal· lacions recullen porexpan sense cap límit de volum i de forma gratuïta. La deixalleria municipal, ubicada al polígon de la Vinya del Teuler –s’hi accedeix per l’antiga carretera de Berga–, obre els dilluns de 10 a 1 i de 4 a 6, i de dimarts a dissabte, de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7.

El Ruc de Solsona, en plena cursa per a ser escollit Petit Tresor dels Països Catalans El Ruc de Solsona es troba en plena competició per a ser escollit Petit Tresor dels Països Catalans en el programa Mans de Catalunya Ràdio. La tria, que es fa mitjançant votació popular, es troba ara a la fase de semifinals. El Ruc de Solsona ha quedat enquadrat en la tercera semifinal i encara estaran obertes les votacions fins al 9 d'abril.

les despeses que han ocasionat les activitats que aquesta Societat ha dut a terme per regularitzar la població de coloms.

Decrets dictats pel president de la Diputació durant el mes de febrer (I) Aprovar el lliurament a justificar i el pagament del primer 60% de la subvenció concedida al SOM, el Solsonès obert al Món, per al Projecte sobre salut infants menors de cinc anys, al Salvador, per un import de 783,60 euros. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a la Coma i la Pedra, per a les instal·lacions per a la Festa Major, 2010, per un import de 3.400 euros. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a Castellar de la Ribera per a la reforma del cementiri municipal, per un import de 3.000 euros.

Nou bar restaurant Anna M. Canal i Orriols ha sol.licitat a l'ajuntament de Solsona llicència municipal d'obertura per a una activitat de bar restaurant al carrer Sant Agustí, 8, baixos.

Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pinell per intervenció arqueològica per investigar les estratègies d'ocupació del territori, per un import de 491,91 euros. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per al Programa de Producció de planta aromàtica i medicinal, per un import de 30.800 euros. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, per a les actuacions complementàries a l'àrea recreativa, per un import de 1.000 euros. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció a l'Ajuntament de Pinós per a la reparació de zones puntuals a la carretera L-300, entre Vallmanyà i Pinós, per un import de 40.000 euros.

Consell comarcal del Solsonès

Aprovació definitiva d’un projecte Aprovat definitivament per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 24 de març de 2011, el següent projecte: - Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de camins dels municipis de Castellar de la Ribera, Lladurs i Odèn, Comarca del Solsonès. 

Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció al C. C. del Solsonès per als treballs de desbrossada manual de vegetació a la xarxa de camins, 1a fase, per un import de 15.000 euros. Donar conformitat a la previsió de costos per a l'exercici 2011, relativa al Conveni per a la realització d'activitats firals, anys 2009-2011, presentada pel C.C. del Solsonès, per un import de 290.476,00 euros.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Publicacions

Comarca

Ramon Estany

Empresaris per al Solsonès

Signen conveni de fires, Consell comarcal i Empresaris per al Solsonès Dimarts passat, El president del Consell Comarcal Maria Chaure junt amb Albert Muntada, han signat conveni de Fires amb Empresaris per al Solsonès, el seu president Miquel Àngel Montaner i el responsables de l’àrea de Fires Jordi Viladrich i Anna Viladrich. Un conveni, que és, com ha dit l’Albert Muntada, bàsicament de col·laboració entre les dues entitats per compartir idees, recursos, i personal tècnic, per les diferents fires que es duen a terme a Solsona. Empresaris per al Solsonès també aconsegueix un benefici per als seus associats.

7.000 lectors setmanals del Celsona Informació Segons les dades de l'últim sondeig del Baròmetre de la comunicació Publicacions periòdiques setmanals i quinzenals BASE:Lleida (Q:quinzenal) (G:gratuïta) Comarques de Ponent Pir.(Q)(G)............48.000 ........... 12,8 % Pronto......................................................36.000............... 9,5% Hola.........................................................29.000 ...............7,7% Lecturas..................................................20.000.............. 5,3% Groc(Q)(G)..............................................16.000................ 4,1% Noguera Magazín(Q)(G).........................13.000............... 3,4% Interviú....................................................11.000............... 2,8% Som Garrigues(Q)...................................11.000............... 2,9% Diez Minutos...........................................10.000................ 2,6% El Jueves..................................................9.000 ................ 2,3% Semana....................................................9.000................. 2,3% Cuore.......................................................8.000................ 2,2% TP Teleprograma.....................................8.000................ 2,0% Celsona Informació...............................7.000 ............... 1,9% Les Mesures(G).......................................7.000................. 2,0% Mía..........................................................7.000 . ............... 2,0% íQué me dices!........................................6.000................ 1,6% La Veu de la Segarra...............................6.000................ 1,5% Nova Tàrrega...........................................6.000..................1,7%

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011
Vall de Lord

Entitats

Montse Riu

El riu Cardener ha augmentat el seu cabal a causa del desglaç

CTFC

Tècnics del CTFC assisteixen a la quarta reunió Grundtvig “TIRA” a Romania

Ja es nota el desglaç de la neu acumulada a les muntanyes a causa de la pujada de temperatures. El riu Cardener ha augmentat substancialment el seu cabal. Baixa amb força i la imatge del naixement és de les de postal. Aquest passat cap de setmana ja es va veure força gent disfrutant de l’àrea de picnic de les Fonts del Cardener gràcies a les temperatures primaverals que vàrem tenir a la Vall.

Del 27 al 30 de març, es va celebrar la quarta reunió del projecte Grundtvig TIRA (del qual el CTFC és líder) a la Transilvània romanesa, concretament a la localitat de Sfantu Gheorghe, Aquest projecte forma part de la convocatòria “Aprenentatge al llarg de la vida”, concretament dins d’una associació Grundtvig. En aquestes sessions de treball, els socis alemanys, hongaresos, romanesos, anglesos, juntament amb els tècnics del Centre, van posar en comú i valorar les bones pràctiques en matèria de formació i desenvolupament econòmic en el món rural. En aquesta reunió es va visitar la comarca de la Covasna i concretament el centre formatiu TG Secuiesc “Apor Péter” Technical High-School, la fundació LAM dedicada a la formació de grangers, ramaders i agricultors i una explotació ramadera que depenia de la fundació LAM.

Rituals de foc Durant aquest mes d’abril es pot veure als Claustres de l’Església de Sant Llorenç de Morunys la col.lecció de fotografies d’en Xavier Serra titulat “Rituals de foc”. La col.lecció de 21 fotografies ens deixa veure la importància que té el foc en les celebracions dels pobles. Es poden veure fogueres, correfocs, dracs i diables que omplen caloroses nits d’estiu en diferents pobles. De l’1 al 31 d’abril per tothom qui les vulgui veure, amb entrada lliure.Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Comarca

Comarca

Consell Comarcal del Solsonès

Arriba la IV edició de l’AUTOCAMP

Càmping El Solsonès Càmping El Solsonès de 1a categoria, amb el certificat mediambiental EMAS, va obrir les seves portes ja fa 24 anys i des de llavors ha anat augmentant la seva oferta per a donar un millor servei als seus clients. Actualment disposa de lloguer de bungalows de fusta, caravanes, roulottes, i també ofereix els serveis de bar – restaurant, supermercat , menjars per emportar i una àmplia zona esportiva. Tot i el context actual en el que ens trobem fa l’esforç i aposta per les noves tecnologies donant servei wifi a tot el càmping i com a gran novetat per aquest mes d’abril ha inaugurat una nova pista de pàdel que es ve a afegir a les completes instal.lacions que ja disposava (tennis, frontó, camp de futbol, mini-basket, minigolf...). Si voleu podeu gaudir de tots aquests serveis i instal.lacions esportives, doncs estan oberts a tothom!

El proper cap de setmana del 16 i 17 d’abril se celebrarà la quarta edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Solsona

El proper dissabte 16 d’abril Solsonès Fires s’iniciarà la IV edició AutoCamp, la quarta edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Solsona. La Fira comte amb la col.laboració de l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, el Motorrucs Solsona, el SIP Aoutdoor activities i els Amics dels Cotxes Clàssics del Solsonès. L’horari de la fira i exposicions serà el dissabte de 5 de la tarda a 9 del vespre, i el diumenge de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. El mateix dissabte a partir de les 5 de la tarda hi haurà la concentració i mostres de cotxes clàssics i la mostra de motos dels Motorrucs Solsona a la Plaça del Camp. Serà ja a les 6 de la tarda quan les autoritats locals i comarcals efectuaran la visita oficial a la Fira, on s’hi exhibiran vehicles 4x4 al camp del Serra. Per aquells qui s’hi atreveixin hi haurà un conjunt d’activitats participatives organitzades pels Motorrucs Solsona davant del portal del Castell. Finalment, diumenge a partir de les 10 del matí seguirà la concentració i mostra de cotxes clàssics i la mostra de motos dels Motorrucs Solsona a la Plaça del Camp. A continuació es produirà la sortida dels participants de la I Foto-ruta Autocamp a la Plaça del Camp. També per a tots aquells qui comprin un cotxe durant els dies de la Fira entraran en un sorteig d’un descompte de 1.500 euros. Els tallers participants a la fira són Repsevi, Auto-reparació del Solsonès, Alpi Motor Sampons, SL, Automòbils i Serveis Solsona, Garatge Catalunya, SL, Dièresi Autoreparació, SCCL, Tallers Serena, SL, GF Motors, SCP, Garatge Montaner, SA i Tallers Aufo Motor, SL.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Redacció
Olius

Ramon Estany

Extreuen en bones condicions el gra de la sitja ibèrica d'Olius Gra d'ordi ha estat emmagatzemat durant tres anys i mig en un dipòsit d´Olius de fa més de dos mil anys i n'ha sortit en perfecte estat Va ser un experiment plantejat pels arqueòlegs del Centre d'Estudis Lacetans a l’espai ibèric d’Olius, mitjançant el qual es volia recrear la tècnica dels ibers en l’emmagatzematge del cereal. Al setembre de 2007 es va fer l’operació d’omplir l’última sitja descoberta, quasi d'un metre cúbic d’ordi, el cereal preferit pels antics pobladors de la zona. Divuit mesos després es va descobrir i comprovar com el gra s’havia conservat perfectament. Llavors es va procedir a extreure una tercera part del contingut i tornar a tancar per a comprovar si es produïa alguna alteració amb un espai més gran de càmera d’aire. Aquest dissabte dia 2 d’abril de 2011, s’ha tornat a obrir per comprovar novament l’estat del cereal. Dos anys després novament s’ha demostrat que el gra Contemplant l'estat actual del jaciment d'Olius ha tingut una pèrdua en la part superior, la que es troba en contacte amb la càmera d’aire, però la resta es trobava en perfecte estat. Només una via d’aigua recent, ha malmès una part del contingut. La següent fase d’aquest experiment, consisteix a transportar aquest ordi, després de 42 mesos i reomplir una nova sitja situada a Verdú, en un altre assentament ibèric i demostrar com el gra formava part del mercat entre les diferents tribus ibèriques del territori.

L'alcalde d'Olius va ajudar també a obrir la sitja 10

Com ha explicat el responsable de la secció d'arqueologia del Centre d'Estudis Lacetans, Ramon Cardona, "Seguim la teoria que el gra d'Olius anava a parar al litoral per ser comercialitzat i això obligava a parades en aquesta ruta. Veurem si omplint les sitjes a Verdú amb aquest gra, perd molt o no." Cardona ha destacat que aquest treball està vinculat amb un programa d'agricultura experimental que es fa al jaciment dels Estinclells, a Verdú, que intenta reproduir de la manera més aproximada possible el sistema agrícola ibèric, com cultivaven, com sembraven, com collien el gra, com el trillaven, com l'assecaven, a través de les dades que s'extreuen avui dia d'una excavació. Aquest projecte disposa d'una ajuda de la CIRIT per tirar endavant amb tot això. Cardona ha remarcat que "fins ara estudiàvem el comportament del gra en aquesta sitja i ara el durem a Verdú, per veure com va el trasllat, i estudiar-ne el poder de germinació que té, cultivant parcel.les de 1000 metres quadrats amb diferents espècies de gra. Interessa molt perquè el gra que es troba en les excavacions va acompanyat d'herbes i elements que donen pistes de com el tractaven.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Olius

Ramon Estany

La part superior del gra magatzemat va ser l'únic que es va afectar per la humitat

La sitja té una profunditat de 2 metres, amb una capacitat aproximada de 3 metres cúbics i ha ajudat a esbrinar el secret de la conservació del cereal a l’època ibèrica, un bé preuat que generava importants transaccions comercials, i d’aquí que el nucli iber de Sant Esteve d’Olius fos considerat el graner dels lacetans.

Calia anar amb cura per no malmetre la sonda que registra les condicions de la sitja

Primer moment de sorpresa a l'obertura de la sitja

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

S'han pres mostres per analitzar

11


Pinós

Antonio Mora Vergés

Sant Pere de Vallmanya, Pinós El Solsonès Aturàvem el vehicle a l’ombra de la torre de Sant Pere de Vallmanya, pujàvem el Joan Escoda Prats i l’Antonio Mora Vergés, fins la petita plaça de l’església, i recollíem imatges de la façana, del campanar, i del petit fossar , que possiblement acull les despulles dels que lliuren aquí l’ànima al senyor des de l’any 951 , en que el terme apareix en un precepte que el rei Lluís d’Ultramar adreça al Monestir de Santa Cecília de Montserrat, confirmant una anterior donació del castell i les esglésies de ‘Valemaria’. De l’aparell romànic en que es bastí el temple primitiu en queda poca cosa, com em deia Mossèn Evarist Gómez Ruiz, fa uns anys a Vinaixa on exercia com a Rector – actualment és arxiprest del Baix Camp L’arxiprestat és una demarcació territorial que aplega diverses parròquies «per tal d’afavorir la cura pastoral a través d’una acció comuna» ; es conserva el romànic bàsicament en aquelles parròquies que al llarg dels segles no han tingut un creixement econòmic significatiu. És evident que a Vallmanya en algun moment del passat l’activitat econòmica va permetre fer no una sinó nombroses modificacions i reformes de l’església parroquial dedicada a Sant Pere. La realitat d’avui dissortadament és molt altra; el terme té una baixíssima taxa de població, i això pensem que condiciona clarament tots els aspectes de la vida diària, des de l’abastiment de les llars que s’ha de fer en poblacions allunyades, fins a la manca i/o escassetat de serveis públics bàsics, ensenyament, sanitat, cultura, lleure,..... La Catalunya posterior a 1.978, ara legalment democràtica, va seguir, i segueix les politiques econòmiques del que

Torre

m’agrada qualificar com ‘primer feixisme’, això explica en gran mesura l’èxit d’aquesta ‘democràciola’ que ha superat alhora el llistó del 20% d’aturats, i la necessitat d’importar fins l’aire – contaminat - que respirem. Aquesta ‘VALLIS MAGNA’, i les que trobarem més amunt i més avall, podrien tornar a emplenar-se de vida a poc que els capitostos barcelonins, deixessin de posar pals a les rodes, i practiquessin el que prediquen ‘ posar-se al servei del país’. No hem tingut ocasió de coincidir a ningú, i més enllà de la barcelonina percepció de ‘ poblet de pessebre’, quan ens acomiadem de Sant Pere de Vallmanya, tinc tota la sensació de sortir d’un cementiri, endreçat, polit, bucòlic, ... però cementiri al cap i a la fi.

Vista de Sant Pere 12

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Comarca

Consorci per al Desenvolupament de Catalunya Central

El consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central és l'entitat pionera en la sostenibilitat empresarial Una oportunitat innovadora per a la gestió empresarial en el medi rural El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central és l’entitat pionera en la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en les comarques del Solsonès, Segarra l’Anoia i Bages, una aposta responsable compartida amb 18 territoris de Catalunya, Balears i Aragó, que impulsa una nova estratègia de gestió encaminada a aconseguir un model empresarial responsable i sostenible tant en els aspectes ambientals, com en els econòmics i socials, viables en les dimensions de les organitzacions publiques i privades del medi rural. Noranta tres empreses catalanes beneficiàries d’ajuts LEADER estan implantant polítiques de RSE sota la tutorització de personal tècnic especialitzat. Amb aquesta xifra, el projecte de “Gestió Sostenible Rural” se situa com el principal programa d’aplicació pràctica de la RSE que es desenvolupa actualment a Catalunya. La principal missió del Consorci és sensibilitzar, motivar, assessorar i acompanyar a les empreses del seu territori a integrar aquesta nova cultura empresarial amb compromisos de sostenibilitat respectuosos amb les persones i l’entorn que l’envolta. Els serveis oferts, dins la convocatòria 2010, a les cinc empreses beneficiaris/es dels ajuts Leader, ha estat l’assessorament i tutorització gratuïta d’emprenedoria i d’implantació de la RSE, visites d’intercanvi d’experiències empresarials a altres territoris de Catalunya, formació gratuïta a les empreses sobre capacitació empresarial en aspectes de protecció de dades, planificació econòmica i aspectes ambientals. A més, s’han organitzat jornades de sensibilització sobre sostenibilitat empresarial destinades a tots als públics amb ponents experts del sector i casos pràctics del Solsonès i la Segarra. Tots aquests serveis es continuaran oferint en les pròximes convocatòries LEADER.

Solsona

Per tal de facilitar aquest acompanyament s’han dissenyat i elaborat diferents materials divulgatius, seguint criteris de responsabilitat social. En el marc de la fira de Sant Isidre d’aquest any 2011, el Consorci organitzarà una exposició sobre Responsabilitat Social Empresarial a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, per tal de gaudir a través de la combinació de text amb imatges gràfiques il·lustratives del concepte de RSE i els seus beneficis. Aquest projecte és finançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb el recolzament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya Per a més informació: Consorci per al Desenvolupament de Catalunya Central. Responsable: Laia Espasa Bosch (laiaespasa@lcc.cat ) Tel. 973 481 644 www.lcc.cat / www.gsrural.org

Redacció

Nomenament de representants al Consell assessor del viver d'empreses de Solsona L'ajuntament de Solsona ha nomenat l'alcalde David Rodríguez i el regidor delegat de Promoció Econòmica, Josep Caelles, representants municipals al Consell Assessor que es crearà per impulsar el projecte de viver d'empreses inclòs a la xarxa de vivers CEEI promoguda per la Diputació de Lleida, que s'ubicarà a l'edifici del Seminari.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

13


Oliana

Marcel Ribera. Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Plaça mossèn Francesc Tàpies (I) Quan s’ha acabat de fer una obra pública, sempre o quasi sempre es procedeix a la inauguració invitant a les autoritats corresponents, i si el lloc és dedicat a algun personatge de la ciutat, del poble o de la Vila també s’invita als parents, ... En aquest cas que ens ocupa era un religiós nascut a Oliana. Fa un temps es va fer l’arranjament de tres plaçes a la nostra Vila. Aquesta que s’ha inaugurat ara s’ha fet de nou, abans, en aquest terreny tan sols hi havia deixalles, males herbes, i perquè no dir-ho rates. Actualment s’ha guanyat un espai pel poble i visualment ha quedat en forma de amfiteatre, cosa que li dóna un aspecte de Familiars de l’homenatjat es dirigeixen cap a la plaça recolliment i, si convé, s hi pot desenvolupar prevere músic i compositor Mn. Francesc Tàpies, fill del poble, algun fet cultural. En alguns butlletins de l’Ajuntament ja s’havia anunciat el proper dia 26 de març, al que hi han estat convidats tots que en aquell racó del poble hi aniria una plaça i que estaria els familiars del compositor. Es farà una trobada de Tàpies, i una Missa d’Acció de Gràcies presidida pel Vicari General d’Urgell Mn. Joan Pujol, amb la presència de les autoritats civils i locals. Mn. Francesc Tàpies nasqué a Oliana el 1898 i morí a Tarragona el 1985. Fou deixeble de Mn.Enric Marfany, al Seminari Interdiocesà i fou mestre de capella a la Catedral de Lugo, estudià a Roma composició, orgue i gregorià amb destacats especialistes i acabà sent primer organista de la Catedral de Tarragona, on també fou canonge. En la seva obra, d’unes 250 peces, destaquen els oratoris. Oliana l’hi dedicarà una plaça molt cèntrica”. En el suplement del Full Dominical de la setmana del 21 al 27 de març hi deia: “El proper dissabte dia 26, Oliana retrà homenatge al Dr. Tàpies, fill que fou de la nostra Vila. A les Diferents autoritats, el batlle es dirigeix al públic assistent

dedicada a Mn. Francesc Tàpies; posteriorment, altres mitjans com per exemple: el Full Dominical i el suplement de l’esmentat full en van parlar. A continuació en teniu la transcripció. En el Full Dominical del 13 de març de 2011 hi sortia el següent escrit: “Oliana ret homenatge a Mn. Francesc Tàpies, fill del poble. El poble d’Oliana ha organitzat un homenatge al

Detall de la placa que presidirà la nova plaça

11’30 hores benedicció i inauguració de la plaça que portarà el seu nom, ubicada prop del cementiri. A les 12’00 hores solemne eucaristía, en honor de la Mare de Déu, sota l’advocació dels Àngels, la nostra patrona, amb la participació de la Coral Sant Andreu. Presidirà aquests actes Mn. Joan Pujol Balcells, vicari general de la Diòcesi. Tots hi sou convidats”, Nota: En el proper capítol comentaré com va ser el dia de la inauguració d’aquest espai públic.

Públic assistent a l’acte 14

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Seminaris

Consells

Ajuntament de Solsona

Èxit de participació a les activitats adreçades als solsonins a l’atur

Mossos d'esquadra

Ajuda'ns a evitar els robatoris a l'interior del vehicle

És previst programar un segon grup del taller de customització de roba

- No deixeu res de valor a l'interior del vehicle. - Procureu que els altaveus, els equips de música i de navegació GPS estiguin ocults. Si podeu, emporteu-vos-els. - I nt ent eu est a ciona r el veh icle en l lo cs il·luminats. - Podeu instal·lar alarma al vehicle - Si veieu alguna persona al voltant dels vehicles en actitud sospitosa, truqueu d'immediat al 112 - En cas que trobeu algun cotxe forçat, no toqueu res i truqueu al 112 - La vostra col·laboració és necessària. - La venda d'objectes robats és un delicte; si en teniu coneixement, denuncieu-la. Tots en podem ser víctimes. Mossos d'esquadra - 112 Emergències.

Una trentena de persones han assistit aquesta setmana a la primera sessió del seminari per incrementar l’ocupabilitat i deu dones estan prenent part al taller de costura per costumitzar roba. El Pla de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Solsona, que organitza totes dues iniciatives adreçades principalment a persones en situació d’atur, valora molt satisfactòriament l’acollida d’aquestes activitats. És previst programar més endavant una nova edició del taller de costura per donar resposta a les persones que han quedat en llista d’espera. El seminari “Reinventar-se”, conduït pel coach Vicens Castellano, té l’objectiu de proporcionar als participants les claus per adoptar l’actitud correcta en un replantejament del futur laboral. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Solsonès i el Ministeri de Treball i Immigració. Quant al taller per aprendre a reciclar vestuari, consisteix a transformar roba com una fórmula per estalviar en temps de crisi. L’imparteix Núria Passada, dissenyadora i professora de patronatge, costura i reciclatge. Se n’han dut a terme les dues primeres sessions i s’allargarà fins al 16 de maig. També finança aquesta activitat el Ministeri de Treball i Immigració.

ANUNCI

Convocatòria d’una plaça d’administratiu/iva L’Ajuntament de Solsona convoca una plaça d’administratiu/iva per a l’àrea d’Intervenció. El contracte serà temporal per substitució d’una baixa de maternitat. Es requereix el títol de Formació Professional de segon grau corresponent o equivalent. Les bases reguladores de la convocatòria estan publicades al web municipal (www.ajsolsona.cat). Les persones interessades poden presentar la instància adjuntant el currículum, amb la còpia de la titulació exigida, fins al proper 21 d’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

15


Educació

Xavier Vilardell - Fotos: Judit Colell - 1r d'ESO Escola Arrels

Excursió a Calafell

Com alguns sabeu el passat 21 de març els alumnes de 1r d’ESO de l’Escola Arrels que van escollir Arqueologia com a optativa del 2n Semestre vam anar a una excursió a Calafell. Però alguns ús direu: -Però un grup d’Arqueologia, que estudien les ciències del passat, què hi ha d’anar a fer a Calafell? Però si Calafell està al mar?! Doncs mira, jo us ho explico: la veritat és que d’excavar no ho vam fer, i la platja ni la vam tocar.

Sí? Tu creus això? I llavors com expliques les edificacions fetes amb fang, palla, calç... i les moltes i diferents estances dels habitatges? -Sí, en això tens raó. Però hi ha coses que estan com fetes de qualsevol manera. A sí? Doncs llavors diga’n una Doncs..., a veure... Cap, no? No en trobes cap, oi? Dons si sóc sincer no en sé trobar cap. Quan no tens la raó no la tens i ja està, no cal que siguis així de tossut, ja sembles el meu germà! Doncs deixa’m explicar a les persones que vulguin llegir el meu article. Jo començo ,d’acord? Com ja he dit el dia el dia 21 de març vam anar a Calafell i tal, tal, tal... Quan vam arribar a Calafell ens va atendre una simpàtica guia, la Noèlia. Al principi de la visita ens van explicar els inicis dels Ibers i fets que van succeir a tot el Mediterrani. Quan vam entrar al recinte emmurallat ens va parlar sobre la torre de defensa. La porta feta expressament era petita perquè els enemics anaven en files de quatre i amb la porta estreta s’avien de posar en fileres de dos en dos i amb això ja perdien temps que guanyaven els del poblat. Es veia que els soldats enemics sempre portaven l’espasa a la dreta i l’escut a l’esquerra, per això la torre estava a la dreta, on hi tenien l’espasa, llavors s’havien de girar perquè l’escut els protegís, ja no miraven cap a la porta sinó que miraven al mar. Això va ser el primer que ens van explicar i el següent va ser la construcció dels edificis. El terra era, bé, no n’hi havia de terra treballat però parets sí que n’hi havia, estaven dividides en dues parts: la part inferior de pedra i la superior feta de fang barrejada amb calç i palla. El sostre es feia amb més fang o amb canyes lligades amb un cordill. El següent lloc que vam visitar va ser una estança on hi treien la calç de la pedra, ni més ni menys era que feien com un munt de pedres calcàries amb un forat que servia per posar-hi llenya, cremaven la llenya i la

-I a Calafell què hi ha tan especial pels Arqueòlegs? A Calafell s’hi troba un gran jaciment arqueològic: La Ciutadella de Calafell. Es tracta d’un poblat Ibèric que van trobar al 1992 a dalt d’un turó. Tot va començar quan estaven fent uns fonaments per construir unes cases. Per sort l’Ajuntament d’allà se’n va adonar i va parar les construccions, les cases es van construir en un altre lloc i aquella zona la van excavar. Ara és un jaciment, una part és original i l’altra l’han reconstruïda. -Sí, sí, el que tu diguis! Però si només són quatre rocs vells mal posats i quatre pedres més noves de qualsevol manera!

16

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Educació

Xavier Vilardell - Fotos: Judit Colell - 1r d'ESO Escola Arrels

pedra anava quedant tova, ara era el moment en que agafaven un martell i hi picaven a sobre quedant com pols. El següent a visitar va ser algunes cases, res d’especial, unes habitacions buides molt fosques de tres o quatre metres quadrats. Una casa molt curiosa va ser una que estava rodejada de bancs de fang i una paret blanca, la única que estava pintada a tot el poblat, que representava la més important i llavors a quina família pertanyia? La veritat és que no pertanyia a cap família sinó que es tractava d’un lloc comunitari, era una sala de reunions i res més d’especial. Més enllà vam veure una casa que tenia moltes estances, era la del cabdill o cap del poblat. De recipients també hem vam veure molts, estaven fets de ceràmica i servien per transportar aliments de diferents cultures a través del Mediterrani. El cementiri es trobava una mica apartat de la ciutat i s’enterraven als morts de la següent manera: els incineraven però no del tot, sinó que deixaven per cremar els ossos, llavors posaven els ossos dins un pot de ceràmica i ho enterraven amb els seus objectes de valor i algun li posava el poble. Vam finalitzar la visita amb uns tallers: un grup feia teulades amb canyes, altres una paret amb uns motlles posant-hi

Educació

terra i amb un pal aixafar-ho, altres una estructura de pedra, i els que quedaven van ser els que més es van embruta: feien una espècie de rajoles amb uns altres molles. En alguns moments de la visita estàvem tan apassionats dins del passat que ni pensàvem que érem a Calafell ni en un jaciment arqueològic, tot aquell muntatge era tan espectacular i impressionant que fins i tot si no ho haguéssim sabut que era mig renovat ens ho haguérem cregut que era d’aquell temps Ens quedem amb una bona experiència aprenent i gaudint d’un gran dia -Carai, noi! Ara sí que sé que és interessant tot aquest món! I perquè no ho has vist amb els teus ulls, perquè és molt millor i espectacular.

Escola Arrels

Alimenta’t com cal i et trobaràs genial La setmana passada vam celebrar a la nostra escola la “setmana de la salut”. Els alumnes de cicle mitjà hem fet unes activitats engrescadores que han servit per conèixer millor els nutrients que ens aporten els aliments i així créixer saludablement. Vam convidar les doctores Imma González i Claustre Casserras, les quals per mitjà, de mascotes, power-point, carros plens a vessar d’aliments, jocs per preparar una dieta sana i equilibrada, ens van ensenyar la importància d’una bona alimentació per trobar-te en forma, sa i fort. Sí, sí, també a menjar aquells aliments que no ens agraden tant però que són imprescindibles per al nostre cos. Vam passar una estona entretinguda. Al final vam preguntar allò que no ens havia quedat prou clar i algunes preguntes relacionades amb l’esport i l’alimentació. “M’ha agradat molt perquè ha sigut divertit i he après moltes coses” (Natàlia) “Ha sigut molt bonica la presentació, les mascotes i molt ben explicat” (Oriol) “Ha sigut molt interessant” (Marta) “M’ha agradat molt perquè hem aprés coses noves” (Laia) “Ho ha explicat molt bé i ha sigut molt interessant (Iris) “M’ho he passat molt bé” (Gerard)

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

17


Educació

Xarxa Transversal d'Educació del Solsonès

Joma a les escoles del Solsonès Els nens i les nenes gaudeixen amb les seves creacions Del 28 al 30 de març es van realitzar sessions d’animació a la lectura als centres: Setelsis, Vinyet, Vall de Lord, SES de St. Llorenç i Arrels I (a la ZER van tenir lloc el dia 24 de febrer en el marc de les 11s Jornades Literàries a la Carral). Josep Maria Rius, Joma, va començar a treballar com a il·lustrador publicant dibuixos en revistes d’humor i en publicacions especialitzades en literatura infantil com Cavall Fort i Escola Catalana. Ha fet dibuixos per a llibres d’autors i ell mateix n’ha publicat uns quants. Com a exemple: “Per un botó”, que ha obtingut l’11è Premi Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta activitat forma part del Programa de Suport a l’Educació, per al curs 2010-11, que organitza la Xarxa Transversal d'Educació del Solsonès (Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal i Servei Educatiu del Solsonès).

Això és el que en diuen els nens i les nenes del Solsonès: En arribar s’ha presentat i s’ha posat el seu barret tirolès. Ens ha dit que ens explicaria què és un llibre i com es dibuixa. Ens ha ensenyat el seu tinter on a dins hi tenia un dibuix de la Caputxeta en lloc de tinta. Després ha agafat un llibre sense pàgines, hi ha posat un embut i tinta xinesa i ha dibuixat una mena de llop. Més tard ens ha ensenyat un llibre que en realitat era una capsa i on hi havia un dibuix d’un bosc amb un llop i la Caputxeta, una cinta vermella, una historieta, un fil i una agulla. Després ha agafat una maleta on hi havia la història de la Caputxeta Vermella, tota enganxada. També ens ha ensenyat un llibre amb uns plàstics que representaven els budells del llop on hi havia la iaia i la Caputxeta. L’últim llibre que ens ha ensenyat estava ple de pedres amb la història escrita. (Omar i Nil)

El que ens ha agradat més és que tenia una manera molt imaginativa d’explicar les coses. En Joma té molta imaginació tant a l’hora de dibuixar com d’explicar. Ha estat una explicació molt divertida perquè ens deixava col·laborar. (Carla i Anna)   Ens ha cridat l’atenció la manera de dibuixar i com ho feia de ràpid, però també que tenia un vestit de gala de pintor i un altre per fer la feina. Ha estat un honor que en Joma vingués de Barcelona cap a Solsona per explicar-nos coses tan interessants del dibuix. (Èric, Youssef, Paula)   Trobem que hem passat una estona molt agradable i divertida. Ens ha agradat la manera de ser del Joma, és molt imaginatiu. Ho tenia tot molt ben preparat i també ens ha agradat com ha fet col·laborar alguns nens i nenes. Nosaltres creiem que en Joma és un molt bon dibuixant i té molt sentit de l’humor. (Mihai i Irene).

De dibuixar ens va dir que es podia fer de tres maneres. Una amb el cap i es va destapar un tap que duia al barret i va dibuixar la mare de la Caputxeta. Després va obrir el pot de tinta que tenia enganxat a la jaqueta i va dibuixar la Caputxeta Vermella. Al final va obrir el pot de tinta que duia a la butxaca del davantal de la panxa i va dibuixar el llop i la iaia de la Caputxeta. Aquestes tres maneres de dibuixar eren: amb el cap, els pensaments; amb el cor, els sentiments i amb els budells, l’espontaneïtat. (Sheila i Maria)

Joma, del que ens vas ensenyar vaig aprendre moltes coses, però el que més em va agradar no van ser ni els escrits ni els dibuixos, sinó la manera d’explicar-te. Quan vas pujar a l’escenari, vaig pensar que seria entretingut però realment va ser molt divertit, sobretot quan et sucaves el pinzell al cap, a les tripes i al pit. (Núria Ginestà 5è)

Ens ha agradat molt perquè era molt divertit tot el que ens ha ensenyat: que els llibres poden ser moltes coses, la seva forma de dibuixar... (Agnès i Alexandra)

El Joma em va agradar molt, em va fer pensar com dibuixar amb el cap, amb el cor i amb l’estómac. Ens va explicar que del tinter en surten dibuixos. Va il·lustrar la Caputxeta Vermella amb el cor, la seva mare amb el cap i un llop afamat amb l’estómac. Ho vaig trobar molt i molt original. (Jonathan Santos 6è) Ens va explicar molts secrets per dibuixar. Vaig trobar que era molt creatiu, diferent i original. Va explicar-se molt bé, posant exemples interessants i entenedors, utilitzant metàfores,… Em va agradar molt perquè tenia molta imaginació i m’han servit molt els seus consells a l’hora de dibuixar. En general va ser graciós. Va estar molt bé la manera com ens ho va explicar tot: posant-se un vestit de pastisser, posant un paper amb un dibuix al pot de tinta, ... Ens va ensenyar que es podia dibuixar amb el cap (imaginació) amb el cor (sentiments) i amb l’estómac. També ens va dir que li agradava molt el conte de la Caputxeta Vermella. I ens va explicar com es feia un llibre, que aquest és com una capsa que la podem fer servir per transportar idees. També és com una maleta. Més que una xerrada va ser una activitat molt divertida ! (5è A) 18

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Educació

Xarxa Transversal d'Educació del Solsonès

Molt original per la seva manera d’explicar com es fa un conte. Molt interessant: ens va dir que es podia pintar amb el cap, el cos i amb l’estómac i això no ho havia sentit mai. Especial, va treballar molt el que volia fer. Em va agradar molt tot el que ens va explicar. Divertit i graciós. Em va agradar molt la manera de pintar. Ens va fer passar una estona molt divertida i diferent sobre com fer un llibre. (5è B)

Em va ajudar molt a treure el conte de dins de l’ampolla. Una nena va dir casa l’avia i el Joma va dir em sembla que diu Conte de la Caputxeta. A mi em va agradar quan va pintar amb el cap. A mi em va agradar vestit de pintor. A mi em va agradar quan treia pintura del cap, el cor i l’estómac. A mi em va agradar quan va dibuixar la mare de la Caputxeta. A mi em va agradar quan va fer el llop ràpid. (4 alumnes) M’agradaria saber perquè fa tan ràpid el llop. (2 alumnes)

Una xerrada molt original, plena de metàfores, del tinter sortien dibuixos i del llibre imatges... Xerrada encarada a nens més petits ( el tracte) encara que l’explicació era més per grans com nosaltres. Molt interessant, ens va explicar moltes coses que mai ens havíem imaginat com per exemple que el llibre és una maleta molt especial. Els seus arguments et feien pensar. Vam aprendre com es feia un llibre. Vam trobar a faltar més informació sobre el seu ofici de dibuixant. Hauria estat més bé que hagués dibuixat més. Molt divertida la seva exposició, em va agradar l’explicació de què es pot dibuixar amb el cap, el cor i les tripes. (6è A)

Només pots dibuixar contes amb el cap, el cor i l’estomac. - i amb pintura. No dibuixava, tenia tinta i sucava el pinzell, no és una part del cos, és que hi portava tinta. Però has d’obrir el tap del cor i t’has de recordar de tornar-lo a tapar, va dir que era molt important. Em va agradar molt com va dibuixar. Els dibuixos del Joma són una mica estranys. M’agradaria saber perquè els fa. M’ha estranyat que pintés persones de colors i tan ràpid. Algú sap dibuixar tan ràpid com el Joma. Em va agradar el conte que era com una casa. No, era una casa que tenia un conte. Jo no sé com va fer el llop amb l’estomac? - Sí , perquè es va menjar la iaia i va anar a l’estomac. A mi em va agradar molt el conte de la Caputxeta: A mi em va semblar que feia gargots amb el llop. Em va agradar tot però el full de paper molt gran que hi havia dins de la maleta, era molt bonic. Era un full molt gran que el doblega i escriu el conte. A mi em va agradar tot. M’agradaria saber com ha après a dibuixar tan bé, a mi m’agradaria ser pintora. Em va agradar molt la Ca. No n’havia vist mai cap com la que va fer el Joma. És escriptor. “Bueno” és il·lustrador i fa molts dies que ho fa. Si tinguéssim un any i sortissin els dibuixos tan bé com el Joma cauríem de cul a terra. Jo no entenc què ens va dir, ah! que dins el pot no hi havia tinta i que va sortir el dibuix de dintre del pot de pintura. Em va agradar la sorpresa de com va obrir el llibre i va sortir la Ca. Era un cuiner, no un pastisser, però anava negre i els cuiners van de blanc, per això pintava amb tinta negra. (P5)

Vam passar una agradable estona amb ell. Era un espectacle de màgia en el qual les eines de treball s’utilitzen amb una original diversió.La seva clara explicació ens motivava per obrir un món ple de colors. També ens va explicar una curiosa manera de saber què hi ha dins dels llibres. Després es va anar a canviar i es va posar el vestit de pintar. Era com un vestit de pastisser però negre. Tenia un pot de tinta al barret que era per descarregar els pensaments, un altre al cor per expressar els sentiments i un altre a l’estómac que era per dibuixar les coses dolentes. I al final ens va ensenyar, d’una manera entretinguda, com es feien els llibres i també va relacionar els llibres amb l’alimentació ja que aquests també ens serveixen per alimentar el nostre cervell i el nostre cos i per tant també són importants per a la nostra salut. Per això vam podem veure els llibres en conserva i una olla amb tot de llibres fent la cocció. (6è B) Tots els nens i nenes esperàvem que dibuixés però... no ho va fer. Ningú es va pensar que els llibres poguessin ser maletes o que d’un pot de tinta negra en sortissin dibuixos. No sabia que els llibres també tinguessin estómac i tripes.Em va sorprendre que d’un llibre en sortissin pedres. Em van agradar els llibres que ens va ensenyar. Ens va explicar com són els llibres i va dir-nos que s’han de cuidar. Els llibres no només són per llegir sinó per aprendre coses, per imaginar. (2n A) Els llibres en conserva, la Caputxeta i l’àvia dins la tripa ens va sorprendre molt. Em va semblar molt original ja que és dibuixant i no va fer ni un dibuix. Més que un il·lustrador semblava un actor dibuixant o un inventar. Semblava un mag. Ens ha volgut ensenyar que els llibres són molt divertits, si llegeixes et tornaràs intel·ligent, podràs crear històries i fer dibuixos. (2n B)

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

19


Educació

Educació

Llar d'Infants el Pi

Creixem a través de les experiències diàries a la Llar d'Infants el Pi

Consell Comarcal del Solsonès

El Consell cedeix llibres a l’Escola del Vinyet L’ens comarcal cedeix 60 llibres històrics del Solsonès de gran valor El vicepresident primer del Consell Comarcal del Solsonès, Albert Muntada, i la directora de l’Escola del Vinyet, Teresa Arderiu, han signat aquesta setmana un acord pel qual el Consell Comarcal del Solsonès es compromet a la cessió de 60 llibres històrics del Solsonès de gran valor. Aquest acord, Albert Muntada l’ha qualificat “com una col.laboració que volem seguir fent per tal de difondre la riquesa de la nostra comarca a través dels llibres històrics i és fonamental que aquests arribin a la gent jove”.

Ens submergim en la lectura!!

Educació

Redacció

Arrela’t al Sol Divendres 8 d’abril A l’hora del pati: esmorzar al pati cobert 11.20: xerrada per a l’alumnat de tercer i quart d’ESO: EDUCA’T: I SI FOSSIS TU? CONCERT - Séptimo A i Dj. Moon, 2/4 de 10 a Sant Isidre Dissabte 9 d’abril Torneig de futbol sala sènior masculí i femení. A partir de les 10. Al pati de l’escola Arrels I. Torneig de botifarra - 4 tarda. Gimnàs d'Arrels I. Gimcana infantil al pati d'Arrels I, a 2/4 de 5 de la tarda Xerrada: Vols saber què pensen, què senten, com viuen...? Malalties mentals i drogodependències en primera persona 8 del vespre. A la sala Cultural de l’Ajuntament.

Quin munt de cames aquesta senyora...pintem la VELLA QUARESMA!!

Diumenge 10 d’abril Torneig de bitlles catalanes - 11 matí. pl. de les Moreres. Torneig de futbol sala infantil i cadet masculí. A partir de les 10 del matí. Al pati de l’escola Arrels I. Acte de cloenda - 2/4 d'1 migdia a la plaça del Camp. Hi haurà l’actuació dels Castellers de Solsona En els diferents actes es podrà col·laborar amb la compra de polseres. Tots els beneficis obtinguts es destinaran al Sol del Solsonès.

Descobrim un mitjà de transport: EL TREN!! 20

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Llibres

Ramon Estany

“Trobàvem a faltar un calendari gastronòmic” Narcís Clotet El restaurant Kinoko de Solsona va acollir aquest dissabte 2 d’abril la presentació del llibre Cuina catalana per a festes i tradicions. L’acte, al qual hi van acudir més de 60 persones, va desbordar l’aforament de l’establiment, i va comptar amb la presència de l’autora del llibre, Kazuko Sano, l’editor, Narcís Clotet, i el director de la revista Cuina, Josep Sucarrats. “És bo que una persona de fora ens expliqui la nostra cuina tradicional”. Josep Sucarrats El director de la revista Cuina va iniciar la seva intervenció recordant els seus vincles amb Solsona, pel fet d’haver passat alguns estius a Sant Llorenç de Morunys, o haver tingut de professora de música a la Trini Mujal, o els vincles amb la família Llorens. Sucarrats va explicar com va conèixer la família Jou i el Tessin, i com un bon dia li van donar a conèixer l’obertura del restaurant japonès a Solsona, “treballant productes del Japó amb productes locals”, i és que Sucarrats va destacar que “a Kinoko he vist una visió més àmplia de la cuina japonesa”. Respecte al llibre, el director de la revista Cuina va recordar la gran tradició catalana de llibres de receptes, amb el primer llibre de receptes europeu, l’any 1324, El Llibre de Sent Sovi, així com la vitalitat actual, amb autèntics best sellers, com els llibres de l’àvia Remei. Sucarrats va lloar la qualitat del llibre, amè, entranyable, transmetent un punt “naïf i ingenu, d’algú que es mira una cuina que no coneix i es proposa d’explicar-ho tot perquè tothom ho entengui”, de dibuixos bonics i advertí als assistents “no us preocupeu si el taqueu, perquè els bons llibres de cuina són els tacats”. Acabà la seva intervenció el director de la revista Cuina valorant les aportacions de les cuines d’arreu del món a la cuina catalana, posant l’exemple dels canalons italians i convençut que “els japonesos segur que ens deixen alguna cosa”. Sucarrats recordà en aquest sentit la recuperació de la cuina tradicional,

“Trobàvem a faltar un calendari gastronòmic”. Narcís Clotet L’editor del llibre es va felicitar per l’èxit de la publicació, amb dos mil exemplars venuts i camí d’una segona edició. Recordà que el llibre són dos en un, perquè “trobàvem a faltar en el món editorial català, un llibre que fos calendari gastronòmic, que ens digués que és allò que es menja en les festes assenyalades”, i és que com va dir, “els catalans tenim la sort de disposar de molts llibres de cuina, però un recull bàsicament tradicional, costa”. I Clotet va subratllar que a Catalunya, res millor que una japonesa perquè ens expliqui què pertoca segons la tradició. La presentació va cloure’s, és clar, amb l’autora signant llibres i amb el públic tastant una deliciosa combinació catalana japonesa, uns bunyols de vent fusionats amb anko, un dolç japonès de mongeta vermella, acompanyats d’una copa de cava.

Amics i coneguts de la família Sano no es van voler perdre la presentació a Solsona del llibre

Unes 60 persones van assistir a la presentació del llibre

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Kazuko Sano, autora del llibre, Josep Sucarrats, director de la revista Cuina, i Narcís Clotet, editor del llibre

i la influència oriental, bàsicament japonesa, introduïda en els detalls naturals.

21


L'entrevista

El Portal Digital

“La gent té ganes de parlar, perquè ha callat durant molt temps”

Esther Miralles i Henares, geògrafa i estudiosa del cel Què porta al Solsonès una barcelonina durant molts anys dedicada a la cooperació internacional a l’Amazònia? Vaig venir per casualitat, perquè uns companys hi van trobar una casa per llogar molt gran i ens van proposar compartir-la a una colla d’amics. En un primer moment vaig dir que no, perquè estava molt ocupada, però vaig venir a veure l’indret i el vaig trobar molt bonic, i quan vaig tenir la primera filla, el 2003, ens vam plantejar fer una pausa de sis mesos per venir aquí. Des d’aleshores hi vivim fixos. La Vall d’Ora m’ha recordat l’Amazònia brasilera, on la distància marcava les relacions socials.

Què s’ha documentat dels consells de guerra de Solsona? N’hem pogut localitzar més de trenta. Els hem analitzat un per un i n’hem estudiat les acusacions, els càrrecs, les proves, els testimonis, les conclusions i les penes imposades. N’hem fet el buidatge d’informació i prepararem un web. Era una recerca estrictament documental, d’arxiu: vam anar a Capitania Militar de Barcelona i vam fotocopiar milers de folis que vam dipositar a l’Arxiu Comarcal. Estem portant documentació de fora del Solsonès, que està disponible perquè qualsevol estudiós la pugui fer servir.

Al Solsonès sembla que no va ser fins al 2005 que no es va Tot i ser geògrafa, s’ha especialitzat en la recerca de la impulsar la recuperació de la memòria històrica a través de història local. Quin és l’origen d’aquest interès? la secció d’història del CEL. Es fa suficient difusió d’aquests També per casualitats. Ha estat el fet de ser en el lloc treballs per donar-los a conèixer al gran públic? precís en el moment precís. Els que fem recerca ens Vaig començar amb el primer hem d’esforçar més. Des del llibre sobre Montpol, que em CEL fem cinema, exposicions, va portar a l’Arxiu Comarcal conferències i fem públics els “Avui els joves es pensen que tot del Solsonès, i posteriorment nostres treballs a través del lloc està a internet, però la xarxa és un vaig entrar en contacte amb web de l’entitat. Però malgrat gran oceà d’informació de quatre el Centre d’Estudis Lacetans tot, segur que hi ha una pro(CEL), quan es començava a porció molt gran de la poblacentímetres de profunditat” treballar en la línia de recerca ció a qui no arribem. Sempre sobre la Guerra Civil. trobem les cares de sempre en els actes i això vol dir que ens hem d’esforçar més. Amb el projecte de senyalització al carrer El principal projecte que té entre mans en aquests moments possiblement arribarem a més gent. és el de la senyalització de rutes i amagatalls dels emboscats de la Guerra Civil al Solsonès, pioner a Catalunya i l’Estat espanyol. Té cinc llibres publicats, tres dels quals se centren en el Sí, la principal recerca és la dels emboscats, desertors Solsonès. Quines són les peculiaritats que l’atrauen de la dins la rereguarda republicana. El Solsonès va ser una de les comarca? zones que va registrar més desercions, fet que la singularitza Les publicacions han estat fruit del treball de recerca dins la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya. D’aquesta local. El Solsonès és peculiar perquè manté unes estructures recerca es deriva un documental que estem rodant amb la pro- molt arrelades, molt de poble... Amb les fonts orals qui no vol ductora E2S i un projecte de senyalització pel Consell Comarcal. parlar no parla. És el primer filtre. Però un cop m’obren la porta Però amb el CEL també tenim altres línies de recerca obertes, de casa, en general la sorpresa que m’enduc és que la gent té com els consells de guerra que es van obrir al Solsonès durant ganes de parlar, perquè ha callat durant molt temps. Moltes el franquisme. Hem analitzat els de la capital i tenim pendents persones s’han desfogat i m’han explicat coses que no havien abordar tots els altres, que són més d’un centenar. Una altra explicat mai a ningú, perquè durant el franquisme s’havia imlínia és la recuperació de fonts orals amb testimonis sobre la posat un silenci repressiu molt fort. M’ha facilitat la recerca el Guerra Civil i el franquisme. fet de ser de fora i mantenir amb aquestes fonts una distància 22

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


L'entrevista

El Portal Digital

també d’edat. També hi ha persones que m’han explicat coses, però no han volgut ser gravades. I és curiós constatar que al cap d’unes quantes entrevistes en una mateixa zona, les històries es van trobant.

Esther Miralles Esther Miralles (Barcelona, 1970) és una de les persones que més s’han preocupat per documentar el simbolisme del monument de la plaça del Camp. Aquest element forma part del projecte de recuperació de la memòria històrica del Solsonès, terra d’emboscats. Geògrafa i estudiosa del CEL amb un extens currículum, és mare de l’Oriol i la Tina –fa la impressió de ser-ne una marassa, amb el capteniment propi d’una monitora de lleure– i viu isolada, amb la seva família, a la Vall d’Ora (Navès). La seva trajectòria professional i vital és fruit d’un encadenament d’esdeveniments fortuïts. Va venir a parar al Solsonès per casualitat, però no s’hi ha quedat per casualitat, perquè hi viu de gust. Aquest racó natural li recorda l’Amazònia brasilera, on també ha fet vida, en part perquè “la distància hi marca les relacions socials”. És de bona jeia, enèrgica i inconformista, i aboca passió en tot allò que fa a cada moment, conscient que demà, potser, s’haurà acabat. També és dispersa i noctàmbula: es dedica a la recerca de dia i a escriure de nit. Se sent afortunada de poder-ho fer i, especialment, de treballar amb fonts orals. Cada persona que entrevista li aporta una nova història.

Professionalment, s’ha dedicat a la recerca, la difusió, la docència, la cooperació... En quin àmbit se sent més realitzada? Quan treballava en cooperació internacional en un poblat indígena del cor de l’Amazònia, de poc contacte amb l’exterior, ho vaig viure amb absoluta passió. Va ser molt intens. Actualment estic aquí, en una altra etapa, en què també sóc mare, i m’agrada molt el que estic fent. Intento viure al dia i que cada dia sigui un repte. Sempre penso que hi ha mancances i que les coses es poden fer millor. Per això no tinc la sensació de sentir-me realitzada. Quina és la seva eina de treball irrenunciable? L’ordinador, un de portàtil i un de sobre taula. Però si no els tingués també faria la mateixa feina, perquè la documentació i els testimonis hi són igualment. Allò imprescindible són les fonts, no l’eina, ni per molt internet que hi hagi. Avui els joves es pensen que tot està a internet, però la xarxa és un gran oceà d’informació de quatre centímetres de profunditat.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

23


Bisbat

Ramon Estany

El bisbe de Solsona ja té més de 200 amics al Facebook El bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, té des del dia 1 d’abril una pàgina al Facebook Xavier Novell anirà publicant regularment notícies, fotos, videos, cartes i altres continguts relacionats amb el seu entorn com a bisbe de Solsona. D'aquesta manera, el bisbe de Solsona segueix les passes d'un altre bisbe català que fa un mes va obrir també un compte en aquesta xarxa social, el bisbe de Lleida, Joan Piris. Un altre prelat, l'arquebisbe Mons. Jaume Pujol, de Tarragona, també ha obert recentment un blog. Novell, que ha definit el seu perfil al facebook com a personatge públic, compta ja amb uns 220 amics a la xarxa, i aquesta primera setmana publica les activitats que ha dut a terme durant els últims set dies. El perfil mostra una imatge molt cuidada i rep al visitant amb un primer pla del prelat. A més, s'alerta que els comentaris inadequats seran retirats.

Mons. Xavier Novell rep al conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Més de 80 persones participen al recés de quaresma del Bisbat Va estar dirigit pel Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova

El dia 30 de març, a les 6 de la tarda, el sr. Bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, va rebre la visita de l’Honorable sr. Felip Puig, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. El sr. Felip Puig va visitar durant la jornada alguns pobles del bisbat de Solsona i, un cop arribat a la ciutat de Solsona, va visitar diferents indrets. Va ser a la tarda quan arribà al Palau episcopal, acompanyat de la sra. Mireia Canals, diputada al Parlament de Catalunya, i altres autoritats. Mons. Xavier Novell va rebre elsSr. Puig a una de les sales del mateix Palau i va poder conversar àmpliament amb el Conseller.

El passat cap de setmana, 2 i 3 d'abril, el Seminari de Solsona va acollir el tradicional recés de Quaresma que organitza l'Escola de Formació de Laics de les diòcesis de Solsona i Vic. En un ambient d'acollida, meditació i pregària, els prop de 90 participants van assistir a les conferències del Bisbe de Vic, les eucaristies i els diversos actes religiosos que hi van tenir lloc.

Més de 80 persones han assistit al recés de Quaresma 24

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Bisbat i parròquia

Opinió

Ramon Estany

CASTELLVELL

Missa mensual suprimida: Avui, 10 d’abril, segon diumenge de mes, no hi haurà Missa per raó del Pelegrinatge Parroquial al santuari del Sant Dubte d’Ivorra.

SANT FELIU DE LLUELLES

Pregàries pel bon temps: Dilluns, 11 d’abril, ens aplegarem a l’església de Preixana i pregarem perquè el Senyor ens doni un bon temps per la collita. Serà a les 8 del vespre, amb les parròquies veïnes de Navès, Linya i Besora.

SANT LLORENÇ

Viacrucis: Durant la Quaresma, els diumenges a les 5 de la tarda i els divendres a 2/4 de 7 del vespre, farem el Viacrucis.

SOLSONA

Viacrucis Quaresmal: Aquest Diumenge de Quaresma, a les 6 de la tarda, a la Catedral farem el darrer Viacrucis Quaresmal. Assemblea de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre: Tindrà lloc aquest diumenge, 10 d’abril, a les 5 de la tarda, a la sala de reunions del Claustre. L’ordre serà: Pregària i salutació. Lectura de l’acta anterior. Informe dels Administradors. Comptes de l’any 2010. Elecció de candidats a la Vintiquatrena per l’estament Eclesiàstic i per l’estament Gaudí. Torn de paraula. Tots els confrares tenen dret a vot. 44è Pelegrinatge a Lourdes amb malalts i minusvàlids: Com cada any, durarà 5 dies, del 28 de maig a l’1 de juny. Enguany serà presidit pel Bisbe de Solsona Mons. Xavier Novell i organitzat conjuntament per les Hospitalitats de Vic i Solsona. Inscripcions: Conxita Colomés 973 480887 (matí) - 973 481533 (tarda) , i Ca l’Ester 973 482852. Termini: 26 d’abril. Preus: Hotel Florida: individual 355, doble 295, triple 275. Hotel Mirasol: 305, 245 i 225 euros, respectivament.

Solsona acull una jornada sobre la nova evangelització El proper dissabte 16 d'abril el Seminari de Solsona acollirà una jornada diocesana que tindrà com a tema central el sacerdot i la nova evangelització. La jornada és oberta a tothom, preveres, laics, delegacions, consagrats, i s'iniciarà a un quart d'onze del matí, amb el res de les laudes. A les 11, el bisbe de Solsona presidirà la presentació de la jornada, per donar pas a les xerrades, que aniran a càrrec de Mn. Norbert Miracle, rector del Seminari Major interdiocesà. Cap a la una del migdia se celebrarà una eucaristia que anirà seguida d'un dinar. A la tarda, uns tallers i una pregària amb el Santíssim i vespres clouran la jornada diocesana. Per quedar-se a dinar cal trucar abans del dia 14 d'abril al 973 48 06 19 (matins, demaneu per Encarna).

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

25

Xavier Novell Gomà, bisbe de Solsona

He vingut per fer un judici L’evangeli d’aquest quart diumenge de Quaresma és la guarició del cec de naixement. És molt interessant, en el camí de conversió que ens hem proposat, adonar-nos que per ser cristià avui cal la guarició de la nostra mirada sobre tota la realitat. Vivim en una societat postcristiana. Malgrat que la nostra cultura ha estat afaiçonada pel cristianisme, darrerament s’ha generalitzat una explicació del món i de l’home sense Déu i una proposta moral contrària a l’evangeli. Ha nascut una cultura secularitzada: resten institucions, festes, costums i valors cristians, però buits de contingut. Aquesta cultura afecta tothom: es transmet a les escoles i universitats; es divulga a través de la literatura, el cinema i els grans mitjans de comunicació. Aquesta cultura s’expressa sota formes que van de l’ateisme a les noves espiritualitats, passant per una versió light del cristianisme. És particularment important per a nosaltres fixar-nos en la versió intraeclesial d’aquesta secularització. Molts podem experimentar la temptació d’una adaptació a la cultura postcristiana. Moguts per evitar les diferències que separen l’Església de la societat i per fer més accessible el cristianisme a tothom, hi ha el risc de plantejar un cristianisme amable i tolerant. Més greu és el fet que alguns des d’aquesta aposta s’afirmin com una alternativa al “cristianisme oficial o institucional”. Serien els cristians crítics, els cristians moderns, simpàtics per a un món que no suporta una Església que posa en crisi la cultura moderna. Quan algú troba en Crist la raó de tot i els criteris morals autèntics, experimenta la guarició d’aquesta mirada cultural postcristiana. Aleshores, per xocant que pugui semblar, hom s’adona de la falsedat de la cultura actual i de la veritat del missatge cristià amb tota la seva radicalitat. Com manifesta l’evangeli d’aquest diumenge, és inevitable que els canvis que es succeeixen a conseqüència d’aquesta guarició provoquin una diferència forta i provocativa amb les raons i el modus vivendi de la gent de la nostra societat i fins potser de molts cristians de les nostres parròquies. Com li va succeir al cec de naixement la persecució està servida i és fàcil que sigui particularment virulenta si es dóna a l’interior de la mateixa Església. Cal caminar vers aquesta guarició cultural. El papa Benet no para d’oferir-nos pistes a través dels seus escrits. Recentment ha publicat el seu segon volum sobre Jesús de Natzaret, continuació d’aquest magnífic instrument per fer el procés d’aquesta guarició. Podria ser el propòsit d’aquesta setmana: començar a llegir el llibre Jesús de Natzaret del papa Benet. I diumenge vinent, un pas més!


Conferències

Aula d'extensió universitària

La religió personal La Dra. Anna Serra i Zamora, actualment professora del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, va parlar de "la religió personal" en el sentit de la relació entre jo i Déu –realitat transcendent–, independentment de les religions concretes Va exposar que El coneixement transcendent, propi de la mística, té dues característiques: la inefabilitat – un coneixement que no es pot explicar amb paraules o raonaments–, i la qualitat noètica –que vol dir veure, percebre, i també pensar, reflexionar i conèixer. La paraula "mística" en grec vol dir ocult, secret, i té relació amb relligar – tornar a lligar–, rellegir –llegir i tornar a llegir a diversos nivells–, tenir cura, estar atent, tot això en el sentit de busca, d'investigació per arribar al fons que busquem, el coneixement Anna Serra transcendent, que està més enllà de la nostra limitació humana. Per això, una conclusió a la que arriba Anna Serra, Santa Teresa de Jesús seguint Sant Joan de la Creu, és que per poder trobar la realitat Santa Teresa de Jesús era vint-i-cinc anys més gran que transcendent hem de prescindir, renunciar i negar tota la nostra Sant Joan de la Creu i va fer la reforma de l'ordre femenina realitat material i sortir de l'espai–temps. de les Carmelites; Sant Joan va fer la reforma dels Carmelites masculins, i en va resultar una ordre molt més austera que es va Experiència directa de Déu anomenar dels Carmelites descalços. Això als "calçats" no els La mística és l'experiència directa de Déu, és la relació va agradar gens fins al punt d'empresonar-lo durant nou mesos, amb tot allò que transcendeix l'experiència humana. Per això el fins que es va poder escapar. Se'n va anar a Andalusia, treballava text místic sempre el trobem escrit en primera persona, perquè en un convent de monges com a consiliari i confessor. D'aquesta és l'explicació d'un fet viscut personalment. Com que és una època és la "Noche oscura del alma" a rel dels seus nou mesos de experiència que no es pot explicar amb paraules, els místics han presó, i com a consiliari de les monges va estructurar l'esquema utilitzat formes simbòliques i formes poètiques per explicar-nos que en va dir del "Monte Carmelo" o "Monte de perfección" a la seva experiència personal. El símbol és un significat que ens través del qual aconsellava les monges sobre la millor manera remet a un altre significat, com la poesia, que no està en les pa- d'arribar a trobar-se amb Déu. raules sinó entremig de les paraules i darrere de les paraules; el doble sentit de la poesia i del símbol és qui transmet el missatge. El discurs intel·lectual no serveix per explicar una realitat transcendent. Una altra manera de transmetre l'experiència mística és forçar el llenguatge fins el punt d'arribar a paradoxes, com trobem en els "modos" que Sant Joan de la Creu ens indica per arribar a la "Sabiduría", a la "Ciencia infusa": Ens diu "nada", que res no et distregui, despulla't de tot, que el dimoni no pugui agafar-se a res, no vulguis res, nega-ho tot per trobar-ho tot. És la paradoxa, és la imatge simbòlica. El catecisme ens diu que les potències de l'anima són tres: Enteniment, memòria i voluntat; doncs Sant Joan de la Creu ens demana que les neguem: Ens proposa no entendre, no recordar i no voler; despullar–nos de tot el que fa referència a l'home de l'espai–temps, de tot el que mira enrere, i canviar-ho per la Fe, l'Esperança i la Caritat, que miren endavant. És un camí de renúncia, de no posseir res ni físic ni psíquic. Qui actua és Deu, no sóc jo qui fa; és el Senyor qui guia els meus camins. Aquí a la terra no hi cap camí que porti a Déu; per al just no hi ha llei, quan s'arriba a la Saviesa no calen les lleis de la terra.

Què té la imatge que pugui explicar una vivència inefable? L'esquema autògraf que va fer Sant Joan de la Creu per explicar la seva visió del "Monte Carmelo", i tot el procés d'ascensió a l'autèntica saviesa, és un cal·ligrama, una poesia visual, i alhora verbal, que explica el procés de buidament i de despullament de tots els lligams humans per arribar a trobar-te cara a cara amb Déu. És molt interessant veure com les còpies i reproduccions que se n'han fet posteriorment tornen a caure de mica en mica a la valoració de las base humana que Sant Joan recomana superar i deixar enrere. Què té la imatge que pugui explicar una vivència inefable? En aquest cas és una estructura ascensional que va de baix a dalt i de fora a dins fins a fer néixer el que ja era dins. Déu sempre ha estat en nosaltres, cal descobrir-lo. Per arribar-hi hi ha tres camins, dos imperfectes, i el tercer no és camí, és una "senda", un camí estret i ple de dificultats que a través d'un buidament absolut culmina en la "Sabiduría, la Ciencia infusa". 26

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Associacions i entitats

Sol del Solsonès

Preparant el dia mundial de la salut mental La setmana passada ens van visitar al Sol la directora de FECAFAMM Marta Poll per continuar preparant els actes de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Solsona. A més es va aprofitar la visita per explicar-li el projecte Arrela't al Sol engegat pels nois i noies de tercer d'ESO d'Arrels. La Marta va acabar visitant els membres del club social que fan el curs de formació en artesania ceràmica.

El Sol participa en les jornades de reflexió de fecafamm Dissabte 26 de març va tenir lloc la III Jornada de Reflexió Interna de la FECAFAMM a la seu d'AREP de Barcelona i a la qual estaven convidats tots els membres de les associacions federades. L'objectiu d'aquesta trobada va ser oferir un espai de participació a la xarxa associativa federada, on es poguessin compartir experiències d'organització interna i de desenvolupament de projectes que eren d'interès de tots.

Associacions i entitats

Redacció

Creu Roja organitza un Taller "Treballem la ment" Organitzat per Fundació Catalunya Caixa i impartit per Creu Roja, tractarà de les funcions cognitives, els canvis en les funcions cognitives amb l'edat i exercicis pràctics per treballar la ment. S'impartirà els dies Dies: 7 i 14 d'abril de 2011 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. a la Fundació Catalunya Caixa (Club Sant Jordi). Inscripcions al Club Sant Jordi. Places limitades.

Foto: Xavi

El Sol a Solsona FM

Associacions i entitats

Ass. Viure i Conviure Ateneu

Buffet lliure Dissabte 9 d'abril a les 6 de la tarda, música pel nostre soci Josep M. Pensí. A continuació, sopar buffet: aigua, vi, còctel de cava i cava, postres, cafès i gotes. Preu: 12 euros.

Viatge a Barcelona Els dies 29 i 30 de març, el president del Sol, Enric Serra, la coordinadora Marta Garriga, Albert Pintó membre del club social i Maria José Ferrer com a familiar, van ser entrevistats a la radio per l'Ingrid, Gabriel, Dana, Ilona i Marta dins el marc del projecte Arrela't al Sol que han engegat els alumnes de tercer d'ESO d'Arrels. El Sol del Solsonès està sorprès per la gran predisposició i sensibilitat que tenen els alumnes de tercer d'ESO i la manera de treballar en xarxa compartint la responsabilitat entre tots. Agraïm la generositat i el treball que estant portant a través del projecte “Arrela't al Sol”.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

27

El 23 d'abril, viatge a Barcelona. Visitarem la Sagrada Família, el Palau de la Generalitat, la plaça de les Arenes, passejarem per les rambles per veure com és d'espectacular la "la Gran Diada". El preu és de 42 euros per persona. Per més informació i apuntar-vos-hi, passeu per l'Ateneu abans del dia 5 d'abril.

Viatge a Galícia i Portugal Viatge a Galícia i Portugal de 7 dies per la setmana del 5 a l'11 de setembre. Hotels excel.lents des del primer dia. Anirem a Palencia, El Grove, Coruña, Santiago, Vigo, Bayona, Portugal, Pontevedra, Gambados i Valladolid. El preu per persona és de 680 euros. Per més informació, a l'Ateneu.


Associacions i entitats

Associacions i entitats

Ómnium Cultural

Òmnium Cultural del Solsonès posa a la venda les entrades per als Premis Drac 2011 El certamen literari celebra la seva gala anual el 24 d’abril, diumenge de Pasqua. Els grans al·licients seran el concert de Pep Sala, la conducció de Xavier Solà (Catalunya Ràdio) i l’estrena dels Drac 2010 a la gran pantalla Els que vulguin gaudir d'una vetllada de lletres, cinema i música ja poden reservar les seves entrades per assistir als Premis Drac de Solsona, que se celebraran el proper 24 d'abril, a les 9 del vespre, al Teatre Comarcal de Solsona. La reserva es pot fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Solsona i al telèfon 647 513 520. El preu és de 19 euros, 15 per als socis d’Òmnium Cultural. Es tracta de la tercera edició d'aquests premis, que cada any comptem amb un major recolzament social i mediàtic, i que persegueixen un objectiu unànim: promoure la creació dins de la cultura i la llengua catalanes. Una de les principals novetats d’enguany és la projecció dels curtmetratges que han realitzat els alumnes de tercer del Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Els curts són les adaptacions lliures dels treballs premiats en l'edició dels Drac 2010: El préstec, de Miquel Torres (prosa) i Profidiosa Nostàlgia de Lleonard del Río (poesia). Els treballs són fruit d'una col·laboració que va establir Òmnium Cultural del Solsonès i el centre cinematogràfic i que esdevé pionera a Catalunya. La projecció dels curtmetratges serà el punt d'inici d'un acte conduït pel periodista Xavier Solà (Catalunya Ràdio), i que comptarà amb la presència de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, en l'any del cinquantè aniversari de la institució. El músic i compositor vigatà Pep Sala serà l'encarregat de posar el toc musical a la vetllada, per mitjà d’un dels concerts de la seva gira La taverna d'Old John. L’objectiu d’Òmnium del Solsonès és portar en cada cerimònia un músic reconegut pel seu compromís amb la cultura i la identitat catalanes, de la mateixa manera que ho van fer Roger Mas (2010) i Maria del Mar Bonet (2009). L'eix central de l'acte, òbviament, serà el lliurament dels premis Drac que reconeixen una obra escrita en prosa i a una altra en poesia. L'any passat van presentar-se a concurs una seixantena de treballs d'autors de punts geogràfics molt diversos, de tots els Països Catalans; enguany, la participació ha crescut espectacularment fins al 93 treballs. A més de la dotació econòmica de 400 euros cadascun, els premiats reben com a trofeu una escultura inspirada en la cua del Drac de Solsona, realitzada pel joier artesà solsoní Vicenç Jané, i la conversió de la seva obra en un curtmetratge que s’estrenarà en la gala dels DRAC 2012. 28

Redacció

Dissabte a 2/4 de 8 del vespre, Assemblea de joves de Solsona Aquest dissabte, 9 d’abril, a la sala d’actes del Casal de Cultura, els joves de Solsona podran expressar les seves inquietuds en una Assemblea que pretén crear una plataforma que representi el col·lectiu La trobada començarà a 2/4 de 8 del vespre amb una breu exposició del contingut de les reunions que l’Ajuntament va celebrar amb alguns joves. El resultat d'aquestes reunions ha portat a la convocatòria de l’Assemblea d’aquest dissabte. Es continuarà amb la participació dels assistents, que podran mostrar la seva opinió respecte al caràcter que hagi d’adquirir aquesta organització juvenil, les diferents iniciatives que es puguin prendre i les problemàtiques que suscitin interès entre els nois i noies. S’espera que al final de la reunió aquella gent disposada a tirar endavant aquest nou projecte posi en marxa aquesta agrupació de joves, tingui en compte les inquietuds que s’hagin recollit, i comenci a treballar sobre les activitats que hagi de dur a terme.

Associacions i entitats

Club Catalunya Caixa

El Club Catalunya Caixa enceta un curs de cuina catalana El cuiner Josep Coll impartirà a partir del 13 d'abril a les 5 de la tarda un curs de cuina catalana. Les inscripcions, al mateix Club.

Sortida al Teatre Kursaal El proper 12 d'abril el Club Catalunya Caixa organitza una sortida al teatre Kursaal de Manresa per veure l'obra Pasta Fullada, a les 4 de la tarda. Inscripcions al Club Catalunya Caixa.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Associacions i entitats

Colla gegantera de Solsona - Fotos: O. Creus

La colla gegantera presenta el disc de les músiques del Carnaval a Barcelona Calendari de les sortides d'aquest any. 30 d'abril, Sta. Maria del Camí (Mallorca) - 12 de juny, Santpedor - 9 de juliol, VII Trobada de Gegants a Solsona - 14 d'agost, Hospitalet de l'Infant - 2 d'octubre, Molins de Rei

El passat dissabte dia 2 la colla gegantera vam fer la primera sortida de l'any, vam assistir a la presentació del disc de les Músiques del Carnaval, al centre cultural de Can Saladrigues al Barri del Poble Nou de Barcelona. L'acte va començar amb amb la presentació dels llibres del carnaval i va prosseguir amb un concert ofert per l'Orquestra Patinfanjàs, que davant d'uns 40 assistents va fer un repàs de totes les cançons del carnaval. Per cloure l'acte es va fer un ballet de gegants i un parell de Bufis.

Associacions i entitats

Esperem veure-us en alguna d'aquestes trobades, si encara no sou socis i voleu fer-vos-en poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic solsona2003@hotmail. com o trucant al telèfon de la Colla 660.181.639 a partir de 2/4 de 10 de la nit de dilluns a divendres.

Club Estel del Solsonès

Tallers d’informàtica Nou curs de cuina Ja estan convocats els tallers d’informàtica pel segon trimestre del Club Estel patrocinats per l’Obra Social de La Caixa. Les inscripcions es podran fer fins el dia 12 d’abril en el mateix local.

Després de la bona acollida i la gran participació del Curs de Cuina de l’any passat s’ha programat un nou curset per després de la Setmana Santa. Tots els que hi estigueu interessats podeu fer les vostres reserves sense compromís de lloc i de menú. L’inici del curs els horaris i les característiques les indicarem més endavant.

Entre els tallers de primer nivell hem escollit el d’Internet que tindrà una duració de 4 hores setmanals fins a completar les 20 hores. En principi serà els dilluns i dimecres de 10 a 12 hores del matí.

Invitació

Del tercer nivell s’ha optat pel taller de Vídeo Digital i es portarà a terme els dilluns i dimecres de 3 a 5 hores de la tarda també amb una duració total de 20 hores. Aquest curs ja requereix uns coneixements més elevats de l’ordinador. Està previst que les classes comencin els dies 9 i 11 de maig. El nombre de places es de 11 per taller.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

La bona acollida del berenar i el ball amb regust a carnestoltes que vàrem celebrar el dia 26 de març al nostre local va animar als Joseps i algun soci, l’aniversari del qual era un canvi de dècada, a invitar als socis i amics a repetir l’experiència Com no podem refusar tan grata i sincera invitació, el dissabte dia 9 d’abril ens reunirem al local del Club a les cinc de la tarda per xerrar una estona i a veure. En nom dels generosos Joseps us hi esperem.

Cinefòrum Gent gran "Billy Elliot" A l'Esplai L'Estel del Solsonès. Dimarts 12 abril de 2011 a les 5 de la tarda. Organitza: Obra Social-Fundació "La Caixa". 29


Solsona

Solsona

Ajuntament de Solsona

Rebuda institucional de l’Ajuntament de Solsona al conseller Felip Puig

Oficina Parlamentària de CIU al Solsonès

El Conseller d’Interior visita el Solsonès

El consistori aprofita la visita per posar damunt la taula el futur Parc de Bombers de Santa Llúcia i el petit tràfic de drogues

El passat dimecres el conseller d’Interior, l’Honorable Sr. Felip Puig, va visitar la comarca del Solsonès acompanyat del delegat del govern a la Catalunya Central, Sr. Jordi Moltó, del director dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, Il·lm Sr. Josep Rafart, i de la diputada al Parlament de Catalunya, Il·ltre. Sra. Mireia Canals. El conseller va iniciar la jornada de visites a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Solsona, on va poder copsar els principals problemes que té a nivell de gestió el cos de Mossos d’Esquadra, així com també els principals problemes amb què es troba la policia autonòmica en una comarca com el Solsonès. Puig va estar acompanyat en aquesta visita a la comissaria pel director general de la Policia de Catalunya, Sr. Manel Prat. Seguidament el Conseller va visitar el Parc de Bombers de Solsona, on va poder conversar amb alguns membres del cos i fer un recorregut per l'edifici. Els Bombers li van reclamar una millora de les instal·lacions, així com també li van  expressar, tal com havien fet anteriorment els Mossos, els principals problemes amb què es troben a la comarca. Puig es va reunir també amb e l Bisbe de Solsona, l’Excm i Rvd. Sr. Xavier Novell. El Conseller va visitar el Consell Comarcal del Solsonès on el van rebre de forma sonora, com és tradició, els Trabucaires de Solsona. Puig va saludar el president del Consell, Il·lm Sr. Marià Chaure, així com també els consellers comarcals. Puig va signar el llibre d’honor i va adreçar unes paraules als membres del Consell. Allà Puig es va reunir també amb els caps de les ADF del Solsonès, que li van explicar la tasca que duien a terme a la comarca. Finalment el Conseller es va desplaçar fins a l’Ajuntament de Solsona on el va rebre l’alcalde, Il·lm. Sr. David Rodríguez, acompanyat per tota la corporació municipal. Puig va firmar, tal i com havia fet al Consell Comarcal, el llibre d’honor del consistori i va poder conversar amb tot el ple municipal sobre els principals problemes de la ciutat.

L’Ajuntament de Solsona va oferir una rebuda institucional al conseller d’Interior, Felip Puig, que durant la tarda va dur a terme una sèrie de reunions de treball a la ciutat. El titular d’Interior va signar en el llibre d’honor del consistori per segona vegada –la primera va ser l’any 2000, com a conseller de Medi Ambient del darrer govern de Jordi Pujol. En el decurs de la visita a l’Ajuntament, la corporació local va exposar a Felip Puig la necessitat d’agilitar els tràmits amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per urbanitzar el sector del polígon industrial de Santa Llúcia on s’ha de projectar el nou Parc de Bombers i l’heliport de Solsona. En segon lloc, també es va demanar al conseller d’Interior incrementar la incidència dels Mossos d’Esquadra en la lluita contra el petit tràfic de drogues a la ciutat. En aquest sentit, el consistori va recordar que la Policia Local està disposada a col·laborar en tot allò que faci falta per combatre aquesta xacra. Puig va comprometre’s a treballar per desencallar totes dues qüestions que inquieten l’Ajuntament. El conseller, que prèviament havia visitat les instal·lacions actuals del Parc de Bombers, va assegurar que el nivell de precarietat en què es troben fa urgent la construcció del nou equipament. Quant al tràfic de drogues, va afirmar que aquest tema és “una obsessió” del departament que dirigeix i va avançar que demanarà als responsables dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central i de l’ABP del Solsonès que articulin una resposta al problema.

30

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Municipals 2011

El Comú de Solsona

El Comú presenta la llista per Solsona Us presentem les persones que integren la llista del COMÚ de Solsona a les eleccions municipals del proper dia 22 de maig de 2011. Com ja sabeu, l’encapçala Jordi Fraxanet, el segueixen Isabel Rodríguez (2), Martí Abella (3), Montse Rodríguez(4), Quico Riu (5), David Guixé (6), Roser Fons (7), Eduard Corominas (8), Judit Rodríguez (9), Marcel·lí Corominas (10), Ester Vilardell (11), Ana Delgado (12), Pau Soldevila

Municipals 2011

(13). Com a suplents: Florenci Solé (14), Marta Barrera (15) i Joan Badia (16). La candidatura del COMÚ, que es presenta amb coalició amb Iniciativa per Catalunya Verds, està integrada per la combinació de persones amb llarga experiència política en el món local i persones joves, molt actives i compromeses amb les entitats solsonines.

Ramon Estany

El PSC es presenta per primer cop a Pinell Pinell del Solsonès té una nova candidatura per a les properes municipals. El PSC hi serà present per primera vegada a través d'Indepenedents per Pinell (Progrés Municipal), i en la persona de la Laura Martínez, una barcelonina de 34 anys establerta en aquest petit municipi solsonenc des de fa 2 anys. En la roda de premsa de presentació, el secretari comarcal del PSC, Josep Lluís Caelles, n'ha destacat la valentia, per ser dona, mestressa de casa, tenir una família i viure en un medi rural. Martínez, que és auxiliar de clínica, treballa actualment ajudant el seu

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

marit en un negoci d'hostaleria a Sant Climenç. Pel que fa als motius per presentarse en una llista a les municipals, Martínez ha subratllat que no s'ho havia plantejat mai però quan li ho van oferir, va acceptar, per "poder donar la meva opinió i fer aportacions al municipi", ja que considera que el fet de ser de fora no és un inconvenient per plantejar propostes i oferir idees, ja que "ho veig amb un altre punt de vista". En aquest sentit, Caelles ha assegurat que la voluntat del PSC sempre serà per sumar i fer aportacions pel municipi. 31


Municipals 2011

Ramon Estany

Esquerra se sent capaç de fer un canvi polític al Solsonès Dimecres passat al vespre, l'Hotel Sant Roc va acollir la presentació de les 10 llistes d'Esquerra que fins al moment s'han confirmat per a les properes municipals. I diem fins al moment, perquè segons fonts del partit s'està treballant en dues llistes més, fet que es valora molt positivament ja que seria una fita impensable fa 8 anys i pràcticament duplicaria el nombre de llistes presentades fa quatre anys. A l'acte, al qual hi van assistir tots els 10 caps de llista (David Rodríguez, Solsona - Benjamí Puig, Pinell - Josep Colell, Llobera - Jordi Tugas, Olius - Pere Garriga, Pinós - Sílvia Solé, Odèn - Albert Bajona, Clariana de Cardener Marc Sala, Navès - Joan Jou, Lladurs - Tibi Feixas, Riner), que van estar acompanyats per companys i companyes de candidatura i pel president del partit, Joan Puigcercós, i el diputat Carmel Mòdol. Va obrir l'acte l'alcalde i candidat per Solsona, David Rodríguez, que fent un repàs de la trajectòria d'ERC al Solsonès els darrers 12 anys, va reconèixer que per primera vegada a la història del Solsonès hi ha la possibilitat real de fer un canvi, "un canvi que és la continuïitat real del canvi produït fa 4 anys a l'ajuntament de Solsona". Rodríguez va subratllar el contrast entre "la paràlisi del Consell Comarcal i el dinamisme i energia de Solsona, Llobera i Pinell", i "tot i que no hem tingut les coses fàcils hem fet molta i molt bona feina". Per la seva part, el president d'Esquerra, Joan Puigcercós, va agrair la decisió dels candidats de formar part d'una llista, perquè "sense política no podriem canviar les coses" Puigcercós va destacar que "avui fem un

Foto de família dels alcaldables del Solsonès per ERC amb Joan Puigcercós

acte polític en majúscules", ja que "les persones que som aquí ens interessem pel bé comú". El president d'ERC va animar els presents perquè "comarques com el Solsonès necessiten més que mai fer política", i "no tot es pot decidir a Barcelona. Puigcercós no va obviar que "és un moment molt difícil pels ajuntaments" perquè a Catalunya "treballem amb un braç lligat a l'esquena" i els ajuntaments catalans també estan "discriminats". Finalment, va recordar els valors d'Esquerra, un partit que treballa per les persones, que dóna importància a l'educació, i que en termes rurals, "els catalans no volem ser masovers ni parcers, volem ser propietaris".

Candidats i candidates a regidors per Esquerra 32

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Municipals 2011

Municipals 2011

El canvi que la comarca necessita

Josep Pintó presenta la seva Candidatura independent per Sant Llorenç Morunys

Aquesta setmana Esquerra Republicana de Catalunya presentava les seves candidatures al Solsonès. Per primera vegada arribem, de manera directa o per mitjà de candidatures associades, a la xifra de 10 llistes. Aviat publicitarem una onzena candidatura i estem treballant per a fer-ne possible una dotzena. Poder-nos plantejar, en aquests moments, la presentació de 12 candidatures en una comarca de 15 municipis és una fita que ens fa ser molt optimistes i encarar amb solvència les properes eleccions municipals.

El passat diumenge dia 3 d’abril al Teatre Municipal de Sant Llorenç el sr. Josep Pintó va exposar el seu programa i va demanar gent disposada a acompanyar-lo per presentar-se a les properes eleccions municipals del dia 22 de maig. L’acte va iniciar-se amb l’exposició del sr. Ramon Folch, sociòleg i biòleg. Folch va comentar que ell actuava de “teloner” abans de les paraules del sr. Pintó. Folch. entre d’altres càrrecs. ha estat president de la Universitat Politècnica de Catalunya, forma part del Consell Assessor del govern en polítiques energètiques i de la Comissió d’Urbanisme com a professional. Actualment té una consultoria ambiental. Va parlar d’una manera general de la problemàtica de diferents pobles. Seguidament va ser el sr. Pintó qui va exposar les seves idees sobre “coses concretes de la nostra economia”. La seva idea es troba basada en la bioconstrucció (tècnica constructiva amb materials nets, aïllaments naturals, etc..., aprofitant materials del territori) , entre elles la nova escola per “fer de l’escola un punt estratègic”. També va exposar 2 branques més. La creació de sòl industrial mancumonant-se amb Guixers per atraure activitats foranes al municipi, aquest també bioconstruït, aprofitant recursos naturals com la biomassa per a convertir-la en gas pobre i poder-lo comercialitzar a les indústries, etc... Assistència sociosanitària amb la creació de pisos tutelats i centre intermig amb més serveis que els pisos tutelats. Tot això a llarg termini i de moment recuperar i impulsar comerços, indústries existents, etc. Per finalitzar l’acte va dir que estava buscant gent interessada per acompanyar-lo a la llista en les properes eleccions municipals. L’acte va tenir molt bona assistència, omplint el Teatre Municipal de la població.

Arribar aquí no és fruit de cap casualitat. Al llarg d’aquests anys hem demostrat que estem a prop de la gent, que som treballadors, que no ens arronsem davant les dificultats i que lluitem per superar-les. I que som gent seriosa, implicada en la millora dels nostres municipis i de la nostra comarca. Quan votem els ajuntaments estem votant també la composició del Consell Comarcal. En les properes eleccions municipals no només està en joc qui ha de gestionar els afers municipals sinó, també, els comarcals. La situació de paràlisi que ha viscut el Consell Comarcal els darrers anys contrasta enormement amb el dinamisme i l’energia amb què han estat governats els ajuntaments de Solsona, Pinell, Llobera, Clariana... És per això que els ciutadans de Solsona i de la resta de la comarca saben, internament, que ens mereixem l’oportunitat de gestionar els afers comarcals i de continuar, després d’una legislatura tan difícil, al govern de la ciutat i de la resta de municipis de la comarca que hem gestionat, i d’alguns altres. Avui ens trobem a la cruïlla d’un moment històric al Solsonès. Tenim l’oportunitat de produir un canvi a la comarca que ara ja, de manera molt majoritària, es percep com a inajornable. La gent d’Esquerra som els hereus de Macià i Companys i, al Solsonès, i pesi a qui pesi, som els hereus del Xavier Jounou. Aquesta és la nostra història i la base sobre la que s’assenten els fonaments dels nostres valors, que són els valors universals de la pau, del treball, de la igualtat i de la justícia. La nostra és una manera de fer política basada en l’honradesa, la humilitat, l’equitat i la proximitat. Ara és més a prop que mai que puguem fer, entre tots, una comarca millor, més justa i més pròspera. David Rodríguez i González Alcalde de Solsona, candidat a la reelecció per ERC

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Montse Riu

33


Municipals 2011

Municipals 2011

ERC-Solsonès

ERC presenta els components de la candidatura de Pinell de Solsonès

Ramon Estany

Marc Sala encapçalarà una llista independent per Navès La llista estarà vinculada a ERC

ERC Solsonès ha presentat una nova candidatura per a les municipals. En aquest cas ho fa en tot un feude convergent, a Navès, amb la llista d'Independents per Navès (Acord Municipal). Encapçala la candidatura el Marc Sala de la casa Sala de Linya, un jove pagès i ramader de 37 anys, casat, i pare d'un fill i una filla. Sala ha manifestat la voluntat amb la seva candidatura de donar una alternativa de vot a la gent de Navès. Alhora, ha lamentat la gestió de l'actual ajuntament, que ha realitzat despeses supèrflues, com l'adquisició del restaurant de Santa Llúcia, "no entenem aquestes inversions, quan hi ha una manca de camins i de serveis bàsics", explica Sala, que reconeix que vivim una situació de crisis i "no volem ser una oposició que diu no a tot, sinó constructius", i que amb un treball en equip "volem portar nous aires a Navès". En aquest sentit, Sala ha refermat la voluntat de ser una candidatura oberta a aconseguir també el vot dels descontents de CiU amb la manera de fer de l'ajuntament convergent de Navès. Conscient que és molt difícil guanyar, confia aconseguir alguns regidors. Amb aquesta llista, ERC ha presentat candidatures ja a 10 municipis del Solsonès, superant les 7 de les darreres eleccions.

Candiadtura erc pinell 2011

Divendres passat, ERC va presentar els membres de la candidatura de Pinell. Encapçalada per l’actual alcalde, Benjamí Puig, i seguit per Ezequiel Real, Mariona Martín i Vanessa Ginestà. Tal com ha expressat Benjamí Puig, “aquesta llista és una combinació de l’experiència adquirida en aquests quatre anys i la incorporació de gent nova amb una visió fresca i amb aportacions noves”. Sota l’eslògan “PER CONTINUAR PROGRESSANT”, la candidatura d’Esquerra vol continuar en la línea que ha anat seguint fins ara i que s’ha caracteritzat per l’esforç en la recerca de recursos pel municipi i en la seva màxima optimització. Alhora, la candidatura d’ERC a Pinell ha fet un esbós dels principals punts programàtics per desenvolupar en la propera legislatura i que són: - Asfaltatge i manteniment de camins. - Promocionar l’aplicació de mesures respectuoses amb el medi ambient i per a la prevenció d’incendis com motobombes, plaques solars per aigua calenta, fosses sèptiques ecològiques, entre d’altres. - Continuar potenciant el sector turístic. - Rehabilitar patrimoni. - Mantenir la cohesió social donant suport i organitzant festes, cursets, excursions, ... - Convocar reunions periòdiques amb els veïns per mantenir-los informats de les actuacions municipals. - Potenciar les tecnologies de la informació. L’alcalde de Pinell i candidat a la reelecció, Benjamí Puig, ha destacat la il·lusió i les ganes de treballar de tota la candidatura amb l’objectiu de millorar i modernitzar el municipi i mantenir la qualitat de vida dels seus veïns.

Marc Sala, segon per l'esquerra, en la presentació de la candidatura 34

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Municipals 2011

CiU Solsonès

Esteve Algué es preocupa pels barris de Solsona Es va reunir amb el president de l'associació de veïns del barri Josep Torregassa i amb representants d'altres entitats culturals, esportives i socials Dijous dia 31 de març, a la tarda Esteve Algué es va reunir amb el president de l'Associació de Veïns Josep Torregassa, Juan de Dios Avi, i va compartir les seves inquietuds. Algué, candidat de CiU a Solsona en les pròximes municipals, va deixar clar “que la proximitat amb els barris de Solsona serà una prioritat per tal de resoldre els problemes que hi puguin haver”. Abans Algué s'havia reunit amb Albert Viladrich, president de l'associació esportiva Lach. Viladrich, a més, és un jove emprenedor molt implicat en el teixit esportiu de la ciutat. Algué, també dijous, va visitar la Fundació Volem Feina, de caràcter social i que gestiona 400.000 euros de pressupont en labors de reinserció social i mediambientals. El president de la Fundació Volem Feina, Josep Montanyà, que al mateix temps és president de Càritas, va mostrar a diversos membres de la candidatura de CiU tot el treball pels més necessitats. Al vespre de dijous, Esteve Algué es va reunir amb una altra entitat solidària, el Solsonès Obert al Món. En la reunió, amb tres membres de la junta, el Som es va definir com una entitat que “viu amb passió” la tasca que realitza: xerrades de sensibilització, apadrinaments de nens amb desnutrició severa al Salvador, concert solidari de Festa Major, cooperació... A més, el Som proposa una taula de cooperació que agrupi totes les entitats de caire social, procés que ja s'ha iniciat. Seguidament, Esteve Algué es va reunir amb l'Associació d'Amics del Tractor d'Època del Solsonès. Amb gairebé tota la junta, Algué va compartir les inquietuds d'unes persones que han recuperat tractors antics, que organitzen la tractorada de l'11 de setembre i que col·laboren amb les caramelles de l'Orfeó. Ja divendres, Esteve Algué va reunir-se amb l'Agrupació de Geganters, que van explicar a la candidatura de CiU la tasca en favor del folklore solsoní, tant de promoció, conservació com manteniment, col·laborant activament en el Corpus i en la Festa Major. També van explicar que ja està preparat per executar-se l'obra de millora de l'anomenat “Quarto dels gegants”, al carrer St. Llorenç, que possibilitarà la visita dels gegants als turistes

Amb el Juan de Dios Avi, president de l'associació de veïns Josep Torregassa

de manera més apropiada i generarà que el folklore tingui un espai digne i global per ser guardat. Més tard Esteve Algué es va reunir amb la UBIC, que va presentar una sèrie de demandes a la candidatura per tal de treballar pel comerç de proximitat. La candidatura de CiU va prendre nota de les propostes, totes elles interessants i es va comprometre no només a reunir-se amb les entitats abans de les eleccions sinó també després, un cop passades les eleccions. Ja aquesta setmana, dilluns al matí, Esteve Algué va mantenir una conversa amb el president del Motor Club Solsonès, Marià Chaure. Aquesta entitat va reivindicar un camp provisional d'entrenament i, per extensió, la necessitat de què la Generalitat acabi de fer la llei d'accés motoritzat al medi natural. El Motor Club Solsonès considera que aporta turisme d'alt valor afegit quan munta una cursa. “Conèixer el dia a dia de les entitats i associacions solsonines ens ajuda a fer més gran el nostre projecte de ciutat per tal que tothom s'hi senti identificat, recollint totes les inquietuds dels diferents sectors”, ha destacat Algué.

Amb l'Agrupació Geganters de Solsona

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

A la Fundació Volem Feina 35


Opinió

Treballar i gestionar amb sentit comú Moltes de les inquietuds o reptes que em plantegen les entitats, les empreses o els particulars amb qui ens estem reunint són de fàcil solució si s’aplica el sentit comú. Gairebé sempre són els ciutadans qui coneixen més a fons els problemes i, per tant, les millors solucions. Em comprometo a treballar i gestionar els recursos de l’Ajuntament amb sentit comú. I per a fer-ho, res millor que escoltar les necessitats d’entitats, empreses i particulars ara però sobretot després de les eleccions. No pot ser que abans de les eleccions s’escolti, s’atengui, es visiti i que després l’Ajuntament s’oblidi de gran part dels solsonins. Això no ho farem sota cap concepte. No pot ser que una entitat, particular o emprenedor se sentin estranys o incòmodes quan van a l’Ajuntament. La nost ra ma nera de fer política es basa en aplicar el sentit comú i ens sembla que les entitats, empreses i particulars n’estan carregats. Per això, si assolim l’alcaldia no dubtarem en reunir-nos amb qui faci falta i a iniciativa de qui faci falta: entitats, empreses, particulars o del propi Ajunta ment per tal de ser més eficaços en la gestió de la cosa pública. Sé que ens hi ajudareu. Avui més que mai ens cal agilitat en la resolució de problemes, molts d’ells importantíssims per a cada ciutadà. Per tant, actuarem i treballarem amb la màxima celeritat. Solsona ho necessita, els ciutadans ho necessiteu. No us defraudarem. Esteve Algué, candidat de CiU a l’alcaldia de Solsona

Opinió

Joan Roma i Cunill, President de la Fed.XI del PSC

Balanç de mandat Interessant llegir Celsona, sempre, però molt especialment en aquestes dates on apareixen nous articulistes i opinadors sobre temes recents o llunyans. Semblaria que alguns fan com els mals estudiants, en que pocs dies abans d’un examen es posen a estudiar frenèticament. Tots sabem que aquestes foguerades mai no surten bé. El bon estudiant, com el bon govern, o fa els deures quan toca o, malament. Aquesta introducció ve a tomb dels darrers articles apareguts a la revista, signats per l’ex-alcalde Riart, o el nou cap de llista de CiU, i algun altre membre de l’executiva. És evident que comparar el llarguíssim mandat de CiU, de 28 anys seguits, amb els 4 anys del govern d’Entesa, es fa molt difícil, per no dir impossible. Els temps històrics mai no es repeteixen i les circumstàncies polítiques, tampoc. El cert, però, és que aquest mandat que culminarà el 22 de maig ha estat molt intens i extens. I malgrat la pèrdua irreparable de l’alcalde Jounou, el relleu ha estat impecable i ha permès continuar la feina al mateix ritme que a l’inici. Mirat des de fora, però, amb prou visites i contacte amb la ciutat, com per poder fer una valoració objectiva, l’equip de govern municipal pot servir d’exemple per molts altres municipis, en els quals les relacions internes han estat complicades, han creat inestabilitat i deslleialtat. No ha estat aquest el cas de Solsona, i cadascú ha sabut estar en el seu lloc. I , ara toca presentar balanç i passar l’examen dels ciutadans. No seré jo qui faci el balanç pormenoritzat de la feina de govern. Toca fer-la a l’equip de govern i a cada partit que n’ha format part. En tot cas, i com a dirigent del PSC a la Catalunya Central, sí podem dir que la feina feta pels nostres representants ha estat excel·lent. No és amor de pare ( políticament parlant) sinó fidel reflex de la realitat. 36

No és fàcil governar una petita ciutat com Solsona, té alguns avantatges respecte de les grans ciutats, però també clars inconvenients, entre els quals hi ha la impossibilitat d’alliberar membres de l’equip de govern, per dur a termes les tasques municipals. I és que un ajuntament d’aquest tamany ja no es pot portar a estones perdudes, o en un dia a la setmana, o unes hores en cap de setmana. La majoria de càrrecs de govern, comporten una molt elevada dedicació , a part del corresponent entusiasme. Sense les dues coses, un govern no funciona. He fet un seguiment puntual de la dedicació i feina feta per en Josep Caelles, i ningú no podrà dir que no hi ha posat tota la dedicació i entusiasme, al càrrec que ostenta, així com la plena lleialtat al partit majoritari i a l’alcalde. No s’han vist per enlloc discrepàncies públiques, ni problemes de protocol, ni ostentacions de poder, sinó compliment del pacte de govern i servei al municipi. Exactament el mateix comportament per part de l’Encarna Tarifa, segona representant del PSC a l’equip de govern, formant un tàndem Caelles- Tarifa, ple d’eficàcia i dedicació. Ara és hora de fer balanç, i els ciutadans han tingut ben a la vista, la feina feta, continuació d’anteriors tasques fetes per CiU, però imprimint un segell propi, unes noves prioritats i un altre tipus de gestió. El PSC es torna a presentar, amb una llista àmplia, representativa de la ciutat i suficientment preparada per assumir nous reptes a la ciutat de Solsona.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Opinió

Martí Abella - Portaveu d’El Comú

Quatre anys que anuncien la millor Solsona Acaba un període de quatre anys en que la ciutat de Solsona ha pogut saber què passa quan el govern no és ni autoritari ni distant, i dirigeix sense manar. S’acaben quatre anys d’un govern que ha parlat i debatut amb veïns i veïnes com mai no ho havia fet, s’ha convocat representants cívics, econòmics i culturals, quan calia prendre decisions transcendents. Entre els convocats no puc esmentar els representants de CiU, malauradament no hi ha hagut manera de fixar un dia per regularment informar i compartir les tasques de gestió de la ciutat. Políticament han estat quatre anys d’oposició virtual, només visible als plens municipals, durant quatre anys Solsona ha viscut sense aportacions del grup més votat. Aquest temps el govern de la ciutat l’han exercit tres grups polítics units pel compromís amb la ciutat i els ciutadans, per l’esforç de millorar, l'honestedat i la transparència en el tracte. Som vuit persones recolzades pels respectius grups, cohesionades al voltant de la figura del l’alcalde, primer l’estimat i admirat Xavier Jounou, ara el respectat David Rodríguez. El compromís va quedar segellat en el Pacte de Govern, públic i concret. La guia que ha indicat prioritats i fórmules de treball d’aquests quatre anys. Tal i com retreu el portaveu de CiU, hi ha hagut objectius importants que no s’han assolit. El Consell de Ciutat, els Pressupostos Participatius, la construcció de la nova escola del Vinyet, o la piscina coberta. Quatre anys és molt temps i alhora poc marge per transformar Solsona, s’ha acumulat massa inèrcies de tants anys de governs bi partits moguts per interessos personals i encotillats per l’esplendor passat, incapaços de veure les necessitats del conjunt dels ciutadans o de preveure el futur de la ciutat. Com a mínim el govern de ERC/Comú/PSC va concretar els objectius compromesos i no ens cauen els anells si hem de reconèixer que han quedat compromisos bàsics per resoldre. Pel que fa al meu grup puc garantir que el que no s’ha aconseguit aquests anys serà la base del compromís pels quatre anys que vénen. I per acabar, voldria rebatre, apassionadament, la mentida que el món convergent torna a escampar amb el desvergonyiment que li és propi. Afirmen que el govern actual no ha fet res més que dur a la pràctica els objectius que ells havien elaborat, la Llei de Barris, l’ordenació de l’Av. Sant Jordi, el POUM, la millora de les escoles públiques, la dignificació dels equipaments, el desplegament del Pla Director de l’Aigua, o altres. Això és fals i les hemeroteques ens ajudaran a comprovar com la majoria d’aquests projectes són reivindicacions i propostes electorals de la resta de grups municipals que any rera any empenyien als successius governs de CiU a assumir-los. Malauradament la principal prova de que no han estat projectes nascuts de la voluntat de CiU és la manera en que els va desenvolupar. La Llei de Barris en dos anys de marge i 3,7 milions d’euros disponibles de les vendes de patrimoni (dels quals, per cert, no en quedava ni rastre quan accedírem al govern), no havia iniciat ni un sol carrer ni el projecte de l’Illa Cultural ni cap inversió important, l’ordenació de l’Av. Sant Jordi, una antiga demanda que l’alcalde Riart va acceptar, però no va saber gestionar, el resultat és ben sabut, un enfrontament despietat amb els veïns. El POUM va ésser la

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

principal proposta política de Fòrum/El Comú i ERC durant anys, quan per fi CiU accedeix a plantejar el model de ciutat del futur, ho fa d’amagat de la resta de grups municipals, utilitza un succedani de procés participatiu i les decisions les pren l’alcalde, l’equip redactor i algun propietari beneficiari dels convenis urbanístics. De la millora de les escoles públiques, què en podem dir que no se sàpiga, l’ampliació de l’Escola Setelsis es va convertir en una pantomima tragicòmica que va posar en evidència el poder que encara conservaven antics estaments i significades famílies a la Solsona del segle XXI. I per altra banda la solució a la manca de previsió municipal en la creació de la segona escola pública va ser ben trobada, però de moment ja li ha costat a l’Ajuntament de Solsona 567.863,23 euros en pagament d’un lloguer amb opció de compra que resol un problema que no és competència municipal. Dels nyaps en la gestió d’equipaments: pavelló d’esports II, sala polivalent, adequació del Casal de Cultura i compaginació amb les necessitats de l’Escola de Música, etc. en parlarem un altre dia, aquests escrit s’ha fet massa llarg. Per sort aviat els ciutadans podran escollir el tipus de quatre anys que volen tornar a viure, els dels projectes sense ànima, o els de sentir-se partícips dels afers de la seva ciutat.

PROGRAMACIÓ TARDOR - HIVERN 2010 L'Informatiu: Divendres a 2/4 de 2 del migdia i a les 8 del vespre Repetició: Dissabte i diumenge a les 4 de la tarda Si Vols: Divendres a ¾ de 9 del vespre Repetició: Diumenge a les 12 del migdia Ràdio Insti: Dimecres a 2/4 de 5 de la tarda Retransmissió del ple municipal (quan s'escau): Dijous a les 9 del vespre El Rebost dels Contes: De dilluns a divendres a 2/4 de 9 del vespre Repetició: Dissabte a les 5 de la tarda Nova Orleans-Solsona, en una estona: Divendres a 2/4 d'11 de la nit Repetició: Diumenge a 2/4 d'11 de la nit Salut amb Creu Roja: De dilluns a divendres a la 1 del migdia Camins: Dissabte a les 12 del migdia Repetició: Dijous a les 11 del matí Pluràlia (mensual): Dimarts a 2/4 de 8 del vespre Repetició: Dimecres a les 11 del matí Societat Anònima: Dilluns a les 11 del matí Repetició: Divendres a les 7 de la tarda Parlem de Pilotes: Divendres a les 5 de la tarda Repetició: Dissabte a les 7 de la tarda Entre Tots: Dissabte a les 10 del matí Repetició: Dijous a les 5 de la tarda Electrozona: Dimecres a 2/4 de 10 de la nit

Telèfon: 973 48 42 25 - www.solsonafm.cat 37


Opinió

Ramon Solé i Capdevila. President del Comitè Executiu Local de CDC de Solsona

Les conseqüències dels desgavells del tripartit No podia ser pitjor. Se sabia que la situació econòmica que deixava el tripartit a la Generalitat era nefasta, el president Artur Mas avisava que com a mínim li farien falta dos anys per poder endreçar les finances i posar ordre a la casa. Ara bé, un cop s’han trobat amb la realitat, aquesta ha resultat ser d’una magnitud inimaginable que ha obligat a prendre decisions traumàtiques i indesitjables que si no es fes així, sense cap mena de dubte, aniríem de cap a l’abisme. El que no han explicat el actors del tripartit, i seria interessant, o obligatori, que ho fessin, és fins on estaven disposats a arribar amb el seu desgavell econòmic i la “voràgine” gastadora sense solta ni volta que ha comportat hipotecar aquest país per molts anys. En tenim un clar exemple en infraestructures sense un pla previ de viabilitat i que en menys d’un any s’han convertit en insostenibles, per exemple, per citar-ne una, l’aeroport de Lleida. A hores d’ara tres companyies aèries n’han marxat, i ara es debat el seu futur. Tot plegat és conseqüència d’un model polític que ha resultat ser desventurat. Els tripartits. L’experiment que va néixer per desfer CiU ha servit per dissoldre la Generalitat dins el model autonòmic espanyol com una comunitat més que ha anat a menys en tots els camps. Per exemple, en tant sols l’últim any de tripartit el dèficit ha estat d’uns 7500 milions d’euros i un acumulat total de més de 40.000 milions d’euros. Un disbarat monumental. Aquesta ha estat la trista i lamentable herència que ens hem trobat a la Generalitat, obligant-nos a prendre les decisions traumàtiques per evitar enfonsarnos d’una manera irrecuperable. Ningú amb dos dits de front no pot pensar que els ajustaments i retallades que s’estan duent a terme a la Generalitat són desitjades per CiU. Únicament i exclusivament són el fruit de la disbauxa econòmica del tripartit i de les seves mentides a l’hora de donar les xifres de deute real. En tot aquest afer hi ha un gran desaparegut, l’exconseller Antoni Castells, aquell que quan se li demanava explicacions fugia d’estudi carregant contra CiU, patia una ciuciuitis crònica. I ERC, gestora dels tripartits en nom del seu particular independentisme, encara gosa marcar paquetet. D’aquesta manera de treballar en tenim un exemple a Solsona. El tripartit solsoní, només entrar a l’ajuntament, es va dedicar a modificar projectes que havia endegat o bé començat a executar l’equip de CiU. Per exemple (per raons d’espai només en citaré un), la urbanització de la Cabana del Màrtir. Avui podríem tenir tot l’espai urbanitzat sense cap cost pels solsonins i l’escola acabada. Ara, per poder començar l’escola, s’haurà de fer un carrer amb una aportació per part de l’ajuntament d’uns 200.000 euros. La resta de la urbanització ja es veurà com es tira endavant i el temps que estarà empantaganada. No oblidem que també hi havia projectat construir-hi la piscina coberta, amb el sistema d’escalfament de l’aigua amb biomassa i que havia de subministrar aigua calenta a la resta de serveis i edificis de la zona. Aquesta serà l’herència del tripartit a Solsona, infraestructures d’una necessitat indiscutible empantaganades, que s’hauran de desencallar, i d’altres totalment fora de lloc en aquests moments. Per exemple, el centre cívic, del que ja veurem quina en serà la utilitat real i el cost a suportar.

38

Opinió

Ramon Gualdo

Consultes sobiranistes O, si voleu, consultes cíviques sobre la independència de Catalunya. Aquest diumenge en tenim una altra fornada. Serà a Barcelona i a uns quants municipis més. Des que van començar, amb aquell brot ufanós, resplendent, a Arenys de Munt, el 2009, ja n'hi ha hagut més de cinc-centes al nostre país. Me n'alegro. Sí: En tinc una alegria de que s'hagin anat celebrant aquestes consultes. Ha estat un despertar per a molts ciutadans que potser teníem el pensament endormiscat, amb rutines mentals, que són com una boira que ens fa veure la situació borrosa. També és una cosa positiva que el fet hagi cridat l'atenció de la premsa de països diversos del nostre món. Les consultes també han estat una neteja a la gola, per a saber prununciar el mot "independència", sense pors inútils, amb naturalitat, i alhora amb il·lusió i amb espurnes d'esperança. Ens han ajudat a tenir somnis, a començar a pensar en els camins que podem fressar per a que les nostres passes caminin fermes cercant la llibertat. És just fer constar que les consultes s'han dut a terme amb dignitat, amb civisme, i també amb alegria, amb serenor... han estat unes lliçons de democràcia. Doncs, bé. Desitjo que aquesta sembrada de consultes, posades al solc de les nostres terres, tinguin l'adob de la nostra feina. Que quan les plantes facin florida, agafin uns colors ben vius. Que les flors portin olors de llibertat.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Opinió

Opinió

Jordi Badia i Pujol - Filòleg

Com anem?

Autodisciplina i harmonia social

Josep Pla definia el seu país dient que era aquell territori on dius “bon dia” i et responen “bon dia”. Això, a aquest escriptor empordanès, li servia per a marcar en poques paraules els límits dels Països Catalans, arreu on es parla català. Avui dia, tanmateix, també en les salutacions hi ha interferències del castellà. Un castellanisme molt arrelat és *què tal. Per a evitar-lo, podem escollir entre una colla de formes correctes. Per exemple, com va?, com anem?, com estem?: Com va, amics i amigues? Com anem, Joan? Val a dir que aquest *què tal també és fa servir, erròniament, quan hauríem de dir, simplement, com o què: Com va la nova feina? [i no pas: *Què tal, la nova feina?], Com t’has trobat aquest matí? [i no *Què tal t’has trobat aquest matí?], Què t’ha semblat el meu despatx? [en comptes de *Què tal t’ha semblat el meu despatx?]. Hi ha una altra salutació que no és pròpia del català i que, lamentablement, se sent moltes vegades: *Bones! Aquest calc del castellà el podem canviar per qualsevol forma habitual, com ara hola, o bé bon dia (si és al matí): Bon dia, que heu vingut per la conferència? [i no pas: *Bones, que heu vingut per la conferència?]. La salutació bona tarda, acceptada pels diccionaris, és discutida per molts experts, perquè no sembla que sigui gaire genuïna del català (de fet, mentre és de dia, podem dir bon dia tranquil·lament). En canvi, bon vespre és ben nostra i estaria bé que la féssim servir; a les illes Balears és la forma habitual de salutació quan és fosc, llevat del moment d’anar-se’n d’un lloc: llavors es diu bona nit. Ara, dissortadament, ja no se sent gaire una salutació que abans era molt corrent: Déu vos guard! Alguns l’eviten perquè sembla una forma antiquada, i alguns altres perquè tenen una mena de prevenció contra expressions provinents de la religió catòlica. Però, fet i fet, quan diem adéu també fem servir una expressió d’origen religiós. I adéu ho diu tothom, independentment de les creences de cadascú. I parlant d’acomiadar-se, recordem que, a més d’adéu, hem de preservar, sense vergonya, les solucions tradicionals. No pot ser que s’escampin formes estranyes, com, per exemple, *ens veiem. Dir *ens veiem és simplement absurd, perquè expressa un acte present (‘ara ens veiem’). Tinguem en compte que quan ens acomiadem d’algú li expressem un desig: o bé de retrobar-lo (a reveure, ja ens veurem) o de bona sort (que vagi bé, salut, adéusiau o passi-ho bé).

Direcció: Josep M. Borés Redacció: Ramon Estany Edició: Francesc Xavier Montilla - Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

Jordi Riart i Vendrell - Portaveu del grup municipal de CiU

El poble japonès està vivint la pitjor crisi des de la segona guerra mundial. Un terratrèmol seguit d’un tsunami devastador i un accident nuclear, dels més greus després de Txernòbil, han marcat la vida i la història d’aquest país. La tragèdia ha estat immensa i els danys són incalculables. Davant el drama i la magnitud de la catàstrofe, s’han produït les primeres reaccions d’ajuda provinents de la comunitat internacional, però, desgraciadament, s’està generant més alarma que solidaritat, ens estem interessant més per les conseqüències del que pot succeir en els aspectes econòmics que influeixen en la borsa i els mercats internacionals, així com del perill de la contaminació nuclear, que per saber sobre les necessitats del poble japonès i de com estan afrontant la situació que els toca viure.

S’està generant més alarma que solidaritat El fet més destacable és, però, l’actitud dels japonesos donant mostres d’un civisme que no destaca en els titulars informatius. Disciplina, ordre, resistència, solidaritat i compromís personal per lluitar contra les adversitats i superar la situació de catàstrofe nacional, són els trets diferencials d’aquest poble que ens està donant una lliçó a tots. El mèrit rau en el codi de conducta d’una societat on preval el sentit comunitari contraposat a l’individualisme. Només cal observar el fet que no s’han produït saquejos ni aldarulls. L’autodisciplina i l’harmonia social són valors presents al llarg de la història del país i ja en els segles passats el govern japonès, aplicava el concepte de responsabilitat social quan es produïa un delicte, ja que castigava a tot el poble i el culpable era condemnat al rebuig i a la marginació pels seus conciutadans.

Els japonesos, una societat on preval el sentit comunitari contraposat a l’individualisme Els valors que hi ha darrera una actitud compromesa i patriòtica no estan de moda en el nostre entorn. Massa sovint nosaltres preferim criticar, reclamar ajuda i esperar que els altres resolguin els problemes, abans que implicar-nos i assumir la nostra pròpia responsabilitat. El govern japonès, agraeix les mostres de suport i l’ajuda internacional, però confia sobretot en la seva gent i el seu esforç per recuperar la normalitat. Això, a més de ser un exemple a seguir els fa ser, com a persones, més forts davant les adversitats.

Formen part de l'equip de suport de Celsona: Pep Mia - Candi Pujol - J. Clavé - Marcel Ribera - Montserrat Riu - Enric Serra F. Torres - J.H. - Ramon Gualdo - Josep M. Montaner - Foto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

info@elsolsones.net - www.elsolsones.net - 973

48 17 19

Dip. Legal: L-267-1997 - 1.300 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d'abril de 1997

Celsona és una publicació socialment justa, no necessitant ni fent ús de cap subvenció ni ajut públic per al seu funcionament

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

39


Cartellera Grup de Natura "Els deserts temperats del sud-oest d'Amèrica del Nord" Divendres 8 d'abril: Xerrada A càrrec de Pere Casals. La xerrada serà a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Cultura de l'Ajuntament de Solsona.

Sortida als Monegros Diumenge 10 d'abril: L'objectiu de la sortida és conèixer la flora i les comunitats vegetals d'ambients àrids, així com també altres elements naturals propis d'aquests ambients. Visitarem la zona de la Laguna de la Playa. La idea és sortir un grup de persones des de Solsona i trobar-nos amb un altre grup de persones a Bujaraloz, des d'on ens desplaçarem cap a la Laguna de la Playa. Es preveu sortir de Solsona a les 8 del matí i tornar al vespre. Cal dur dinar. Per a coordinar cotxes o per a més informació, contacteu amb Núria Serena (669454561).

XERRADES Quins beneficis aporten les xarxes socials a l'empresa? Des del Consell Comarcal del Solsonès i Empresaris per al Solsonès us convidem a la xerrada informativa sobre: Quins beneficis aporten les xarxes socials a l'empresa? La xerrada tindrà lloc el proper dimarts 12 d'abril de 6 a 8 del vespre a la sala gòtica del Consell Comarcal del Solsonès, i serà impartida pel Centre d'Aplicacions TIC de Manresa (CATIC). L'assistència és gratuïta però cal confirmació prèvia al correu mgoretti. sala@solsones.ddl.net

caramelles

exposicions

Vols cantar Caramelles?

"La música ens mou"

L'Orfeó et convida. A partir de 12 anys. Assaig aquest divendres dia 8 i divendres que bé dia 15 d'abril. A les 10 de la nit, a la sala de l'Orfeó, al primer pis del Casal de Cultura. Les cantarem els dies 24 i 25 d'abril i 8 de maig de 2011.

Del 10 al 17 d'abril a l'Aula de Cultura de la Caixa Penedès de Solsona (c. Castell, 17). Aquesta mostra ofereix un recull de les activitats musicals que han fet aquest curs els participants d'Amisol, en forma de fotografies i audiovisuals, gravades durant les sessions.

Ja han començat els assajos de les caramelles Els assajos començaren dissabte passat però si voleu encara sou a temps a afegirvos-hi. Recordeu que assagem els dissabtes a les 4 de la tarda a l’Esplai (Passeig Pare Claret al Casal de Cultura, baixos). Les Caramelles infantils estan organitzades per l’Esplai Riallera i és una activitat oberta a tothom.

Festes majors 16a Festa del Pubills de Llobera (Hostal Nou) Dies 9 i 10 d'abril de 2011 Dissabte, 9 d'abril: A 2/4 de 4 de la tarda, Concurs de botifarra comarcal. Primers classificats: un pernil, Segons classificicats: una caixa de cava. Trofeu a la parella mixta o femenina millor classificada. Diumenge, 10 d'abril: a 2/4 de 7 de la tarda, Gran Ball amenitzat per Trèvian Entrada gratuïta. Durant el ball hi haurà servei d'entrepans calents i begudes.

ball Ball per a la Gent Gran El dia 10 d'abril, 19 h al Club Catalunya Caixa (Av. Mare de Déu del Claustre, 20) El conjunt Crystal posa música a una nova sessió de ball per als avis de Solsona. És una activitat organitzada pel Consell de la Gent Gran i és oberta a tota la població de la tercera edat. El preu de l'entrada és de 7 euros per parella i 4 per persona. 40

El càmping El Solsonès mostra fotografies de natura de diferents països En aquesta mostra hi han contribuït membres del Grup de Fotògrafs de Natura del Solsonès, secció del Centre d'Estudis Lacetans. L'exposició es pot visitar cada cap de setmana fins a l'estiu.

Mostra fotogràfica sobre la festa dels Català Fins al 25 d'abril a la Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal.

concerts Despertadors Atòmics actuen a Barcelona Divendres 8 d'abril a les 9 de la nit actuaran a la Nau Ivanow (c. Hondures 28, Barcelona) En el que serà el concert de presentació del seu àlbum l'Ofici del rellotger a la capital. No cal dir que ens farà il·lusió veure-us-hi! Podeu comprar l'entrada anticipada a telentrada i més informació i altres dates a www.despertadorsatomics.com

Música Sacra a Cardona VII Cicle de concerts a la Col.legiata 16, 23, 24 d'abril de 2011 Dissabte, 16 d’abril, 7 de la tarda: Missa de difunts de Francesc Valls. Entrada gratuïta Dissabte, 23 d’abril, 7 de la tarda: Alfons X el savi. Les "Cantigas" de Montserrat Diumenge, 24 d’abril, 7 de la tarda: Rèquiem de Gabriel Fauré Lloc: Col·legiata de Sant Vicenç. Castell de Cardona - Tel: 938 684 169. Més informació: www.cardonaturisme.cat

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Futbol

Ramon Estany

La presentació d’equips del CF Solsona omple de jugadors el municipal En total, 220 jugadors i jugadores que s’han fet la foto oficial alhora que es presentaven davant l’afició i els espònsors

El primer equip del CF Solsona

El CF Solsona ha fet en una calorosa tarda de diumenge, 3 d’abril, la tradicional presentació dels equips del futbol base. Hi han assistit pares, aficionats i autoritats locals i comarcals, com l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, i el conseller comarcal d’esports, Joan Solà, que han acompanyat a l’entitat, i al seu president, Isidre Angrill, en una jornada festiva en la que s’han pogut veure damunt la gespa del camp tots els equips del conjunt blau solsoní, des dels pre benjamins i babies fins al primer equip, passant per benjamins, alevins, infantils, cadets, juvenils, i juvenil femení. En total, 220 jugadors i jugadores que s’han fet la foto oficial alhora que es presentaven davant l’afició i els espònsors. La presentació dels equips ha tingut lloc abans del partit de Primera Territorial entre el Solsona i La Pobla de Segur. A banda de la notícia esportiva, el públic que ha assistit a l’estadi municipal ha pogut veure una de les últimes obres que s’hi han fet: Una marquesina nova a l’edifici dels vestuaris que protegeix aquella zona de la pluja i els elements.

Cadet Juvenil Femení

L'equip dels Babies

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

La Junta directiva 41


Futbol

CF Solsona

Campionat de Catalunya | 1a Territorial | Grup 5

CF Solsona, 1

Aleví "A"

Solsona, 7 - Puigcerdà, 0

CF Pobla de Segur, 2

Molt bon partit!

CF Solsona: Miquelet, Obiols, Joanet, J. Codina (Martín), Cots (Barbens), Mosqui, Miki, Moncu, Pau (Casanovas) (M. Vilar), Alfred.

El dissabte passat l’aleví A del CF Solsona va canviar l’horari habitual per rebre al Puigcerdà a 2/4 d'1. Va ser un partit plàcid on els de la Cerdanya van arribar en comptagotes i sense massa perill. En les dues primeres parts semblava que els solsonins no tinguessin masses ganes de jugar. En canvi, Fran, autor de 4 gols ells hi posaven molta entrega i esforç. Tot i això es va arribar a la meitat del partit amb un 3 a 0 a favor local, amb dos bons gols de Fran i un d'Andrei. Ja a la tercera i quarta part va semblar que els solsonins anessin a acabar de matar el partit i mitjançant un bon joc col·lectiu de toc, van rematar als de Puigcerdà amb 2 gols més de Fran, un d'Andrei i un altre de Noè. La nota més bona del partit va ser que la porteria de l'Agustín va tancar a zero. Gràcies a una molt bona defensa i a un també gran Agus. Partit molt complert!

Partit dirigit pel sr. Zacarias, bastant desorientat i no gaire ben coordinat amb els seus auxiliars en la senyalització de les faltes. Molt sever en la targeta vermella directa a Miquelet, tot i que el penal existia, però hi havia un jugador més endarrerit i un altre en línia. Amb uns inicis d’alternances, els visitants anaven a mantenir a zero el seu marc i treure profit d’alguna oportunitat a la contra, com així va ser. Corria el minut 15 i un jugador del Pobla guanya l’esquena a la defensa, s’escora cap el lateral dret de l’àrea local, Miquelet surt sense controlar la situació i li fa penal, sent expulsat per l’àrbitre. Es produeixen canvis en el Solsona, i es llança el penal, representant el 0 a 1. El Solsona ataca i Pau té una clara oportunitat, enviant l’esfèrica per sobre el travesser. El Pobla controla la situació, evitant gol en xuts perillosos de Pau i Alfred. Una combinació de Puig, Alfred, Pau, i Moncu xuta amb perill. En una jugada ràpida, els visitants centren sobre l’àrea local, Barbens no arriba a rebutjar, veient-se superat per alt, obtenint el seu segon gol els visitants. En la segona part el Pobla està molt ben posicionat, la precipitació local no fa només que afavorir el seu interès amb el marcador clar. Algunes jugades de perill per part d’ambdós conjunts, però el temps de joc es va exhaurint. En el min. 88, Casanovas encerta a superar el porter visitant (1-2). Tot són presses i, amb pressió sobre el marc visitant, finalitza l’encontre. Ha estat una pena no poder treure un resultat positiu, que ens permetria anar amb tranquil·litat per la taula classificatòria. Aquest diumenge, a La Seu, ho tindrem difícil, però cal intentar-ho. Propera Jornada: Campionat de Catalunya de Primera Territorial (Grup 5): Diumenge, 10 d’abril de 2011, a les 5 de la tarda (17:00 h), al Camp Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell. CF La Seu d'Urgell & CF Solsona

Aleví "B"

Solsona, 1 Santpedor, 4 Pablo, Andreu, Joaquin, Alex, Pere, Ivan, Oriol, Eduard, Ricard. El Resultat és enganyós, ja que l'Aleví B va fer un gran partit, ja que en circumstàncies normals podria ser que haguessin guanyat (decisions arbitrals, etc...) però això no és excusa. Sempre s'ha de treballar el màxim possible i de vegades no pot ser. El primer quart va ser molt intens, Pablo amb oportunitats per als dos equips; per la inconmensurable part del Solsona, gràcies al nostre porter continua aixi Pablo, amb una actuació veritablement magnífica va evitar que el primer quart acabéssim amb més gols en contra. Cal dir que el primer gol dels visitants va ser en pròpia porta amb un refús del Quimi. El 2n quart, el mateix, continuant amb una espectacular actuació del Pablo. Al 3r ens fan el 0-2 a la sortida d'un còrner i ja a l'últim quart. Els visitants tornen a marcar 0-3. Però amb una ràpida reacció dels blaus en Ricard, després d'una gran assistència de l'Eduard, fa el 1-3. Però quan el Santpedor fa el 1-4 ja és impossible remuntar. Enhorabona pel bon partit realitzat i ànims...

Horaris partits futbol base CF Solsona Dissabte 9 d'abril de 2011 Cadet..........................Puigcerdà ( 16 H )..............................................FORA Infantil.......................Sant Pau ( 18 H )...............................................FORA Aleví “A”.....................Súria ( 12 H ).....................................................FORA Benjamí “A”................Puigreig ( 10 H ).................................................FORA Benjamí “B”................Manresa “C” ( 11:15 H )......................................FORA Prebenjamí “A”............Vilomara ( 9:45 H )............................................. CASA Prebenjamí “B”...........*Descansa..........................................................FORA Femení.......................*Descansa Dissabte 10 d'abril de 2011 Juvenil “B”.................Joanenc “B” ( 16:30 H )......................................FORA Aleví “B”....................Vilomara ( 17 H )................................................FORA 42

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Futbol

CF Solsona

Juvenil "B"

CF Solsona "B", 2 CE Arrels, 2 Villa, Oliva (Juanjo), Raül, Múrcia, Comellas (Camañes), David (Remí), Marc (Andreu), Higon, Abdellah, Valero (Sarri (2 gols)), Vidal. Partit molt emocionant, el disputat pels dos equips de la ciutat i on les Arrels han començat dominant en el joc i de seguida i a ran d’una gran falta es posaven per davant en el marcador. Tot i aquest fet el porter de les Arrels havia estat providencial en dues clares ocasions de gol del Solsona i que podien haver fet canviar el signe del partit. Aquest gol ha deixat tocats als jugadors del C.F. Solsona, que no han sabut reaccionar i no podien entrar en el partit. Això ho ha aprofitat l’equip de les Arrels per imposar el seu joc i crear grans ocasions de gol, com un pal. Al final, el que era inevitable i el Solsona encaixava de penal el segon gol, en una jugada de desencert de la defensa local. Aquesta situació ha obligat al tècnic solsoní a realitzar canvis en l’equip i que han sorgit efecte, perquè han donat certa calma a l’equip del Solsona i més quan Sarri feia una gran gol i escurçava distància. Aquest gol ha deixat tocat a les Arrels i això ho han aprofitat els dos davanters del Solsona per treure’s del barret una bona jugada de pressió, i que feia que Sarri fes el segon en el seu compte particular, just a les acaballes de la primera part. A la segona part els homes de Paquito han sortit més desperts i han controlat el matx i han gaudit de grans ocasions de gol, però que no han sabut materialitzar. Les Arrels ha notat el desgast físic, però ha gaudit d’una ocasió clara de gol a les acaballes del partit i que hagués estat definitiva per les aspiracions d’un i altre equip. Al final, repartiment de punts en un derbi marcat per l'esportivitat entre els dos equips. La propera setmana el Juvenil “B” del Solsona visita el camp del Joanenc, amb la intenció de treure els tres punts i continuar així sortint de la part baixa de la classificació i poder buscar una posició més còmoda a la part mitja alta de la taula.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Cadet

CF Solsona, 1 - CF Gironella, 0 Adrià, Serni, Alex V, Gerard, Simó, Axel, Joan, Amir, Abde, Guillem, Aleix. També: Carles, Joan S, Jose Luis, Alex S.

Tot i les moltes baixes sumem tres punts més Els cadets del Solsona dissabte es van enfrontar al CF Gironella, penúltim classificat. El partit va començar amb la possessió de pilota pels locals i tenint algunes ocasions de gol, que molt bé el seu porter anava desviant i blocant. 1a part bastant clara pels de blau. Però no arribava l'objectiu, que era fer un gol i jugar amb més tranquil·litat. Àlex Valverde: bona La segona part era un monòleg de la primera actuació a l’eix de la però amb la sort que a falta de 12 minuts per acabar defensa el partit els visitants es quedaven amb 10 jugadors, ja que una lesió i el fet de fer tots els canvis feia que no pogués entrar ningú a substituir-lo. I seguidament, tres minuts més tard, Joan feia un passi en profunditat que Aleix definia picant-la per sobre el porter. Resultat 1 a 0. Així, amb aquest gol i dues ocasions més arribàvem al final del partit. ***Cal recordar als nois que - juguem contra qui juguem - sempre hi hem d’anar amb ganes***

Infantil

CF Solsona, 4 - St. Salvador de Cercs, 3 David, Xavier, Iker, Ricard, Genís, Marcel, Guillem, Víctor, Gonzalo, Nil, Albert T, Albert C, Marc, Carles i Ivan. El dissabte al matí jugaven a casa contra el St. Salvador de Cercs. El matx va estar molt emocionant des del primer minut a l'últim. Els nostres van sortir bé al camp, triangulant i fent bones ocasions de gol. Però en la primera que van tenir, els visitants es van avançar al marcador. Al segon quart un Solsona que volia més en la primera que vam tenir una bona passada d’Íker, l’agafava Gonzalo per tornar a igualar el partit. Íker. Gran treball i Ocasions pels nostres, però la sort i el porter visitant assistència al mig feien impossible avançar-se al marcador. I quan camp semblava que acabaríem així, una falta al mig del camp, el sol feia una mala passada al nostre porter i la pilota es cola a dins la porteria. Mala sort... La segona part va ser una còpia de la primera: Uns blaus que triangulaven bé i tenien ocasions. Però un altre cop, en la primera que van tenir els de Cercs va ser suficient per deixar el marcador amb 1 a 3. Es ficava molt difícil, però gràcies a uns escapolats que van seguir jugant a futbol i aconseguint bones ocasions, al final del quart havíem empatat el partit. Amb gols d’Ivan i Nil respectivament. L’últim quart era aquí, i més emocionant no podia ser. I tant ho va ser que en els últims 2 minuts de partit una bona paret entre Ivan i Gonzalo va ser la clau per aconseguir el 4 a 3 definitiu. Cal felicitar tots els jugadors perquè sempre hem intentat jugar a futbol. A seguir treballant per anar evolucionant. Sort i ànims!!! 43


Futbol

Futbol

CF Solsona

Benjamí "B"

CF Solsona, 1 - Guardiolenca, 2 Prebenjamí "A"

Joanenc "D", 0 CF Solsona "A", 13 El passat dissabte dia 2 d’abril el pre-benjamí del Solsona va anar a jugar a St. Joan de Vilatorrada contra el Joanenc "D". El partit per als del Solsona era més com un entrenament, ja que sabien com era aquell equip i sabien que eren bastant superiors. Tot i així els blaus van sortir molt motivats i van tenir moltes ocasions que es reflecteixen en el resultat. El partit no va tenir gaire història a causa de la superioritat esmentada abans. Els de l’equip contrari van tenir les seves ocasions, però no van poder materialitzar-les amb gol.

CE Arrels

Alevins "A"

CF Pardinyes, 0 - CE Arrels, 14 Guillem Ribó, Lluis Pijuan, Albert Pijuan, Guillem Bajona, Guillermo Morales, Manel Estany, Toni Moreno, Lluis Villaro.

Imparables Només explicant que el primer gol del CE Arrels arribà als 40 segons de la xiulada inicial i que el millor jugador dels locals fou el seu porter us podeu imaginar com es desenvolupà la resta del partit. El domini i possessió de la pilota fou dels solsonins, més del 90 per %, i els gols varen anar arribant després de llargues jugades. Vista la gran superioritat de l'Arrels damunt el terreny de joc i que amb un futbol directe la golejada hauria pogut ser d'escàndol els verd-i-blancs optaren per jugar possessions llargues intervenint-hi tots els jugadors i circulant la pilota amb rapidesa i criteri. D'aquesta manera s'aconseguí que les contínues ocasions fossin fruit de boniques i elaborades jugades d'equip. Com a rival el CF Pardinyes, format per jugadors de primer any, va plantejar un valent partit. Però poca cosa van poder fer davant el contundent joc desenvolupat pels solsonins.

Alevins "B" Prebenjamí "B"

Gimnàstic C, 9 CF Solsona, 0 Jugadors/es: Aaron, Maria, Joel, Carles, Àlex, Pol, Nil, Júnior i Dani. Entrenadors: Rubén Pérez i David Pérez. Delegada: Cristina Serra

Resultat enganyós Els solsonins van perdre per 9 gols a 0 davant del Nàstic C manresà en un partit on el resultat no va fer justícia. En el primer quart, tots dos equips van començar amb molta empenta, tot i que eren els visitants els que portaven la iniciativa. Tot i així, cap dels dos no va poder obrir el marcador. Resultat: empat a 0. Ja en el segon, novament els blaus tenien la possessió de la pilota i gaudien de bones oportunitats, però la defensa local feia molt bé la seva tasca. Resultat: continuava l’empat a 0. El tercer quart va ser decisiu per desequilibrar la balança a favor dels locals. Tot va venir en un més que dubtós penal assenyalat al límit de l’àrea en contra del Solsona. El Nàstic no va perdonar i va fer pujar el primer gol en el marcador. Tot i la ‘bufetada’, els solsonins van intentar capgirar el marcador... sense èxit. Els locals es van créixer i aquí es va acabar el partit. Gol i final. Resultat: 2 gols a 0. L’últim quart va accentuar encara més la ‘superioritat’ local, com a conseqüència de la quantitat de canvis que eren per un costat (els solsonins només eren dos) i de la davallada dels visitants. Resultat final: 9 gols a 0. Tanmateix, cal destacar el gran esforç dels blaus, que van plantar cara fins el gol del rigorós penal tot i tenint importants baixes, tocant bé la pilota i oferint detalls d’equip molt interessants! Ànims i endavant!

CE Arrels, 5 - CF Navàs, 3 Guillem Vilà, Ferran Colell, David Colell, Marc Pujol, Agustin Carrizo, Agustin Moreno, Kadder Guettaf, Marc Casaldàliga.

Victòria treballada Emocionant partit, el que varen disputar la darrera jornada al municipal de Solsona el CE Arrels i el CF Navàs. El Navàs es presentà a Solsona a tan sols dos punts de l'Arrels i amb el clar objectiu de guanyar i avançar-los en la classificació. Però no comptaven amb que al davant es trobarien amb un equip molt compacte, on els jugadors solsonins es van deixar la pell al camp, i en tot moment van aguantar la cara al partit. El CE Arrels amb un excel·lent treball a la porteria i amb una defensa inexpugnable va buscar des del primer minut la porteria rival per deixar clar que la victòria no se'ls podia escapar. Amb una pressió a tot el camp el setge a la porteria rival fou constant i contundent. En resum: emocionant partit amb molts gols i en que la victòria merescudament va caure del costat de l'Arrels i això els permet continuar en zona champions.

C. Castell, 8 Solsona 973 48 00 78 44

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Futbol

CE Arrels

Prebenjamí B | 26/03/11

Paidos Sant Fruitós, 2

Benjamí A

Solsona, 1

CE Arrels, 4

Arrels, 1

Gols: Elliot (2), Javi, Jan.

Aleix, Pol, Marc, Jordi, Albert, Dídac, Ala, Arten i Daniel. Solsona: M. Barcons, A. Cami, P. Barbens, M. Bajona, J. M. Macías i Modes. X. Rodríguez, M. Mujal, A. García, G. Robles, G. Estany i P. Serra.

Bon partit el que es va veure entre Paidos i Arrels. No podia començar millor per a nosaltres, ja que a la primera arribada a porteria, l’Elliot feia el primer gol del partit després d’una bona passada de l’Eder. A partir d’aquí, ens vam confiar i el Paidos ens va empatar el partit. Durant la segona part el Paidos va dominar el joc i va fer pujar el segon gol Jan Closa va ser un al marcador. Després del descans i ja a la dels jugadors que tercera part, veient-nos superiors al rival, van marcar un gol en ens vam despertar de cop i vam començar aquella jornada a tenir un munt d’ocasions que no vàrem saber materialitzar, cosa que hauria fet que el resultat hagués estat molt més ampli. Ja a la quarta part vam sortir a donar-ho tot i en una bona jugada entre el Javi i l’Elliot marcàvem el 2-2. Seguidament, i a la sortida d’un córner, després d’un rebot, el Jan va engaltar un xut amb la dreta que entrava per tot l’escaire, un molt bon gol. I ja quasi al final del partit, després de tenir un munt d’ocasions, el Javi va fer el 2-4 que ens assegurava els 3 punts. Victòria important que ens permet col·locar-nos a mitja taula de la classificació.

Repartició de punts al derbi Empat a 1 amb dos equips amb sistemes molt diferents. Nosaltres vam intentar imposar el nostre joc i ells el seu. El nostre, més elaborat, i el d'ells molt més directe. El partit en si, pensem que va tenir un denominador del joc, que vam ser nosaltres. Ells es van aguantar a darrere per sortir molt ràpids a la contra. El primer quart nosaltres vam sortir molt nerviosos, cosa que ens va impedir imposar el nostre joc. I això va fer que el Solsona ens marquès l'1 a 0, obra del seu jugador franquícia. El segon quart va ser quan nosaltres ens vam treure els nervis i la pressió de sobre i vam buscar el gol amb insistència que no va arribar per mala sort o per les bones intervencions del porter local o com a vegades els pals, com una jugada al minut 6 on vam estavellar dues pilotes al pal a la mateixa jugada, semblava que la pilota avui no volia entrar. L'empat es va resistir en aquest quart, amb el qual vam arribar al descans amb 1 a 0 a favor del Solsona. Al tercer quart va ser quan nosaltres, després d'insistir, vam trobar una escletxa en la defensa solsonina i vam poder batre al bon porter solsoní, obra d'Ala, 1 a 1. Amb 1 a 1 vam enfrontar l'últim quart, nosaltres bolcats a l'atac mentre el Solsona mantenia una defensa molt forta esperant sortir a la contra per batre a Aleix, que s'ha de dir que no va tenir massa treball. Nosaltres vam estar més a prop de la victòria que l'equip local ja que nosaltres vam planejar un partit molt més ofensiu. A destacar: el bon fer dels dos equips, cadascú a la seva parcel·la. Felicitar els dos equips pel matí tan entretingut que ens van oferir i desitjar que els dos equips continuïn en la seva progressió i del que sí que podem estar segurs és que en aquest poble hi ha futur amb això del futbol, la matèria prima i és que són els jugadors. Només els hem de cuidar i això està a les mans dels que ens agrada el futbol, sigui qui sigui, jugui on jugui, passi el que passi, pel bé del futbol a la nostra ciutat, ajudem aquests petits jugadors a arribar on hagin d'arribar. Això és escrit des del punt de vista d'un seguidor del CE Arrels.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Cadet | 1a Divisió | Grup 8

Manlleu CE, 7 CE Arrels, 1 Jordi Vila, Xavi, Arnau, Sala, Albert, Olle, Roger, Alex, Piju, Ossama i Oualid també Ribera, Ivo, Garcia i Houssain.

No res a dir Els cadets del CE Arrels van tornar de Manlleu amb una derrota, després que l’equip local, ja a la primera meitat guanyava per un clar 3 a 0. Els solsonins van intentar-ho però no sortia res, ja que la ben col.locada defensa local tallava una i altra vegada les opcions de que disposaven. A la segona part varen aconseguir retallar les diferències amb un golàs del Xavi, que amb una vaselina va superar al porter manlleuenc, posant el 4 a 1 al marcador. Però una vegada més, i ja en van tres de seguides, els contraris en un minut van aconseguir dos gols. Això va trencar tota reacció solsonina i ja a l’últim minut varen fer el setè al transformar un penal. Aquest cap de setmana, degut al viatge de fi de curs, descansarem. 45


Futbol Sala

CE Arrels

1a Divisió Femení Base | Grup 1 | Temporada 2010/2011 | Diumenge 02/04/11

Juvenil- Cadet | Divisió d’honor

Corbera, 2

Rubí Cefs, 1

Arrels, 3

F. Esp. Arrels "A", 2

Arrels: Sílvia, Èrika, Natàlia, Judit, Alba (1) I Laura (2). Entrenador: Miquel Serra - Delegat: Lluís Pujol.

Jugadores: Carla Ferrer, Anna Magin, Laia García, Paula Vilà, Tània Bonillo, Laura Moreno, Maria Moreno, Ramona Sató, Urgell Marco, Svetlana Klymyuk. Entrenadors: Miquel Bonillo. Delegat: Jaume Garcia.

Partit amb ofici Espectacular desgast físic de les nostres jugadores. Vàrem viatjar a Corbera amb tant sols sis jugadores, cosa que ens va suposar tenir la Sílvia a la porteria i esperar el rival. Ens va anar molt bé per avançar-nos en el marcador en el primer contraatac que tingué la Laura 0-1, però a partir d’aquesta jugada es va ressentir de la lesió que ja arrossegava. Els esforços s’havien d’anar multiplicant per part de totes, ja que tot i empatar-nos amb un gol de fortuna, l’Alba ens tornaria a posar pel davant en el marcador abans de la mitja part 1-2. A la segona part sortíem a aguantar el resultat com fos, però tot i les mancances físiques que començàvem a arrossegar, la lesionada Laura, traient forces de l'impossible, marcà l’1-3 de penal, cosa que ens va servir per emportar-nos els tres punts, tot i fer un segon gol l’equip local 2-3. Cal destacar les bones aturades de la Sílvia i l’esforç de totes les altres jugadores.

Victòria important!! Partit disputat dissabte al migdia davant un rival directe i que ja en el partit d'anada ens va presentar molts problemes i només vam poder-lo empatar. El partit es va disputar amb molta calor i amb una mica de retard, cosa que ens va complicar entrar en el partit. La primera part va ser molt disputada i les porteres dels dos equips van tenir molta feina i la van fer molt bé. Es va decidir en una falta injusta que ens va costar el primer gol. A la segona part, i com sempre, vàrem seguir lluitant igual i fruit d'això vam poder fer dos gols que ens van donar la victòria i que ens asseguren quasi definitivament la quarta plaça del campionat i ens dóna molta alegria i tranquil·litat per jugar els partits que ens queden. Moltes felicitats i no afluixeu!!!

Tenis taula

Redacció

3a jornada del campionat clausura IES Francesc Ribalta de l'extraescolar de tenis taula

El Daniel Coll, imparable El Daniel Coll segueix oferint recitals de tenis taula cada divendres a la tarda.De moment compta amb els 18 punts, que són el mateix que 18 sets guanyats. Per la seva banda, Eduard Ortigosa amplia d'un punt el seu avantatge amb l'Èric Círia. Continuarà l'emoció, però, pel segon lloc. I la Marta Casas segueix evolucionant en el seu joc, ara incorporant-hi un bon servei. Cada divendres a la tarda, més emoció. Però el més important és l'actitud de tots: molt positiva.

Classificació general 1. 2. 3. 4. 46

Daniel Coll..........................................................................18 punts Eduard Ortigosa..................................................................12 punts Èric Círia...............................................................................9 punts Marta Casas........................................................................... 1 punt

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Futbol Sala

Futbol Sala

Olius

Consell Comarcal del Solsonès

Olius Solmèdic, 2

Jornada 24 | 2 i 3 d'abril

Montmajor, 1

Bar Castell - Guixers “La Pèrgola”................................. 3-9 Bar Peter – Llobera....................................................... 0-8

Olius: Tot, Tet, Messi, Marc, Titu, Jesus, Valverde i Ivan. Gols: Marc, Titu.

L’Auba Freixinet - Castellar de la Ribera ........................ 1-5 Ardèvol - Sant Climenç ................................................ 2-8

Acabem demanant l’hora

Clariana de Cardener - Expert Rafart Navès................... 2-3

Dissabte passat es va disputar el partit contra el Montmajor. El partit es presentava complicat, ja que en la primera volta ens van remuntar un 0-3 a favor, i per aquest partit teníem 6 baixes. El partit per això va començar bé. Amb una bona circulació de pilota les ocasions anaven arribant. En una combinació entre Marc i Ivan arriba el primer gol del partit, aconseguit pel Marc. Acte seguit Tet fa una excel·lent passada a l’espai perquè Titu, d’un xut sec, faci el 2-0, arribant al descans amb aquest resultat. La segona part els visitants van sortir a pressionar una mica més. Tot i així les ocasions més clares van ser pels d’Olius, que van perdonar massa de cara a porteria. Els últims minuts de partit l’ambient es va escalfar i es va entrar en una dinàmica de protestes i entrades fora de lloc per part dels visitants. En una jugada plena de confusió el Montmajor retalla distàncies fent el 2-1. Gairebé no hi va haver temps per res més, acabant el partit amb victòria local. Destacar el Jesús, que va debutar aquesta temporada després de gairebé un any sense jugar per lesió, realitzant un magnífic partit.

Olius Solmèdic– Montmajor ......................................... 2-1 Sant Llorenç de Morunys - Clínica Vet. “El Solsonès”....... 5-4 Lladurs Sputnik – FS Solsona Estanc de Baix .................. 3-6

Classificació general

PJ

PG PE PP GF GC

PUNTS

GUIXERS "LA PÈRGOLA"............................ 24......24..... .......  ...... 143....30........... 72 FS SOLSONA ESTANC DE BAIX................... 23......19.....  ....... 4..... 114....55........... 57 BAR CASTELL............................................. 24......18.....1...... 5..... 120....71........... 55 CASTELLAR DE LA RIBERA......................... 24......17.....1...... 6..... 110....44........... 52 OLIUS SOLMÈDIC....................................... 24......16.....2...... 6..... 100....60........... 50 LLOBERA................................................... 23......14.....3...... 6...... 93.....41........... 45 SANT CLIMENÇ.......................................... 24......12.....1..... 11..... 89.....65........... 37 BAR PETER................................................ 23.......9......2..... 12..... 95....121.......... 29 ARDÈVOL................................................... 24.......8......4..... 12..... 94....117.......... 28 SANT LLORENÇ DE MORUNYS.................... 24.......9......1..... 14..... 95....107.......... 28 CLÍNICA VETERINÀRIA "EL SOLSONÈS"...... 24.......7......5..... 12..... 56.....90........... 26 EXPERT RAFART NAVÈS............................. 23.......7......3..... 13..... 75....108.......... 24

La setmana que ve ens desplacem a Navès i esperem continuar amb la ratxa de victòries.

MONTMAJOR............................................. 24.......6......2..... 16..... 62....110.......... 20 CLARIANA DE CARDENER.......................... 23.......4......2..... 17..... 69....103.......... 14 L'AUBA FREIXINET..................................... 24.......3......2..... 19..... 41....116.......... 11

Bitlles

LLADURS SPUTNIK.................................... 23.......1......1..... 21..... 63....156............ 4

Consell Comarcal del Solsonès

Jornada 13 | 2 i 3 d’abril

Jornada 25 | 9 i 10 d'abril

Olius / Fura.................................................................344 26.....................212 8 Càmping El Solsonès / Solsona A....................................223 12.....................306 22 Solsona B / Arcada.......................................................296 16.....................320 24 Estel Descansa

- FS Solsona Estanc de Baix - Bar Castell (dissabte, a les 18.00 h al pavelló)

Jornada 12

- Guixers “ La Pèrgola” – Bar Peter (dissabte, a les 19.00 h al pavelló)

La Fura / Solsona B......................................................260 17.....................297 19

- Llobera - L’Auba Freixinet (dissabte, a les 18.30 h a LLobera)

Bitlles catalanes

Equips J G E P PJ B PUNT Equip Bitlles Solsona (A)...................... 12........11........ -.......... 1....3958..... 278........ 22 Equip Bitlles Arcada . .......................... 11.........7......... -.......... 4....3521..... 261........ 14 Equip Bitlles Olius............................... 11.........7......... -.......... 4....3245..... 184........ 14 Equip Bitlles Càmping El Solsonès......... 11.........6......... -.......... 5....2744..... 148........ 12 Equip Bitlles Solsona (B)...................... 11.........5......... -.......... 6....3435..... 228........ 10 Club Bitlles Estel................................. 10.........1......... -.......... 9....2770..... 175.......... 2 Equip Bitlles La Fura............................ 10.........1......... -.......... 9....2347..... 135.......... 2

Jornada 14 | 9 i 10 d'abril - Fura / Estel - Arcada / Olius

- Castellar de la Ribera - Ardèvol (dissabte, a les 18.30 h a Castellar de la Ribera) - Sant Climenç - Clariana de Cardener (dissabte, a les 17.00 h a Sant Climenç) - Expert Rafart Navès – Olius Solmèdic (dissabte, a les 16.30 h a Navès) - Montmajor - Sant Llorenç de Morunys (dissabte, a les 18.30 h a Montmajor)

- Càmping El Solsonès / Solsona B - Solsona A Descansa

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

47


Futbol Sala

PB Solsona

Sènior femení | Jornada 20 | 2/4/11

PB Solsona Solmèdic, 1 UE de Sants - FSF Castelldefels, 0 Paula, Nuvi, Elena Capdevila, Merxe, Ester, Anna Serra (C), Raquel i Neus. Entrenador / Delegat: Josep Maria Guitart. Baixes: Anna Gil, Clàudia, Jess, Elena Tarifa i Alba. Gol: Merxe

Tres punts importants Partit complicat des de l'inici amb un equip rival tancat i esperant alguna contra. Domini de la Penya sense ocasions de gol massa clares. La segona part, més domini, i als minuts finals ha arribat la recompensa del gol, fet per la Merxe, després de fer una bona combinació amb l'Ester. Punts necessaris per tenir més tranquil· litat a la classificació.

Classificacions Equip........................................... Pj.....Pg....Pe....Pp... Gf..... Gc......Dif......Pts 1 Rubí Cefsf.................................19.....15..... 2...... 2.....62.....27.......35....... 47 2 Capellades Cefsf.........................20.....12..... 4...... 4.....52.....38.......14....... 40 3 Castellbisbal FS...........................20.....12..... 3...... 5.....66.....30.......36....... 39 4 AE Penya Esplugues.....................19.....11..... 3...... 5.....54.....32.......22....... 36 5 Vallirana AE................................20.....11..... 3...... 6.....48.....39....... 9........ 36 6 Sant Vicenç de Castellet AFS.........20.....11..... 0...... 9.....53.....46....... 7........ 33 7 Estel Vallseca.............................20..... 8...... 5...... 7.....43.....38....... 5........ 29 8 Bar Mi Casa FSCE........................20..... 8...... 4...... 8.....53.....47....... 6........ 28 9 Cornellà CFS...............................20..... 7...... 5...... 8.....43.....36....... 7........ 26 10 PB Solsona Solmèdic.................20..... 8...... 1..... 11....28.....38...... -10...... 25 11 Sant Boi CF...............................20..... 7...... 0..... 13....36.....69......-33...... 21 12 Alheña CE.................................19..... 5...... 5...... 9.....28.....57...... -29...... 20 13 Esparreguera CFS.......................19..... 1...... 4..... 14....18......49......-31........ 7 14 UE de Sants - FSF Castelldefels......20..... 1...... 3..... 16....10......48......-38........ 6

2a Divisió femenina Sala | Jornada 20 Resultats CAPELLADES C.E.F.S.F............................. CORNELLÀ C.F.S............................. 1-1 BAR MI CASA F.S.C.E............................... VALLIRANA A.E............................. 6-2 CASTELLBISBAL F.S...................................BOI SANT C.F............................... 8-2 A.E. PENYA ESPLUGUES................ SANT VICENÇ CASTELLET A.F.S.................. 0-1 P.B. SOLSONA SOLMÈDIC........ U.E. DE SANTS - F.S.F. CASTELLDEFELS............ 1-0 ALHEÑA C.E....................................... ESPARREGUERA C.F.S......................... 1-0 ESTEL VALLSECA....................................... RUBÍ C.E.F.S...............................0-3

Juvenil masculí | 1a divisió | Jornada 20 Resultats MARISTES MONTSERRAT LLEIDA...............BALAGUER C.F.S.............................4-6 CORBINS C.F........................................... BALAGUER C.F..............................3-8 TORRES DE SEGRE CLUB AT....................... ALCARRÀS F.S......................... ajornat SANT JULIÀ C.E..................................... ARC D´ADA E.F.S............................ 3-3 P.B. SOLSONA SPUTNIK............................. TÀRREGA F.S............................... 0-2 BAR RESTAURANT MORENO´S C.F.S...............................................(equip retirat) ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA..........................................................(descans)ANDORRA F.C...................................... ACLE GUISSONA U.E.......................... 4-2

Sènior femení | J 15 (partit ajornat) | 3/4/11

PB Solsona Solmèdic, 0 AE Penya Esplugues, 3

Classificacions Equip........................................... Pj.....Pg....Pe....Pp... Gf..... Gc......Dif......Pts 1 ARC D´ADA E.F.S.........................19.....17..... 1...... 1.... 102.....30.......72....... 52 2 ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA.....18.....16..... 0...... 2.....86.....29.......57....... 48 3 SANT JULIÀ C.E...........................18.....15..... 1...... 2.... 112.....33.......79....... 46 4 ANDORRA F.C..............................18.....10..... 0...... 8.....62.....57....... 5........ 30 5 BALAGUER C.F.............................19..... 9...... 2...... 8.....66.....62....... 4........ 29 6 BALAGUER C.F.S..........................19..... 9...... 1...... 9.....67.....65....... 2........ 28 7 ACLE GUISSONA U.E....................18..... 7...... 3...... 8.....69.....87...... -18.......24 8 TÀRREGA F.S...............................19..... 8...... 0..... 11....51.....74...... -23.......24 9 P.B. SOLSONA SPUTNIK................18..... 6...... 1..... 11....64.....65.......-1........19 10 TORRES DE SEGRE CLUB AT.........17..... 6...... 0..... 11....45.....64...... -19.......18 11 CORBINS C.F..............................18..... 5...... 0..... 13....57....101.....-44.......15 12 ALCARRÀS F.S...........................18..... 3...... 2..... 13....28.....73......-45.......11 13 MARISTES MONTSERRAT LLEIDA..19..... 2...... 1..... 16....35....104......-6......... 7 14 BAR RESTAURANT MORENO´S C.F.S. (equip retirat)

Paula, Nuvi, Anna Gil, Neus, Merxe, Clàudia, Elena Capdevila, Natàlia Pujol, Natàlia Klymyuk i Mireia Vila. Entrenador / Delegat: Josep Maria Guitart. Baixes: Raquel, Jess, Anna Serra, Ester, Elena Tarifa i Alba

Un rival superior El diumenge tocava partit aplaçat davant un bon rival i que es juga l'ascens de categoria. El partit va començar amb domini visitant i moviment de la pilota. A nosaltres ens costava defensar, intentàvem alguns atacs sense encert, i elles cada cop creaven més perill, fins que van marcar l'1 a 0 amb una bona triangulació, i poc després en una pèrdua de pilota ens marcarien el 2 a 0. La segona part vam sortir més endollades i vam ser capaços de crear ocasions de gol i també com de costum un pal, però elles en una contra van sentenciar el partit amb el 3 a 0, que ja va ser el resultat final. Aquesta setmana toca partit difícil al camp del Sant Vicenç de Castellet. Esperem aconseguir un bon resultat. Ànims i sort! Equip patrocinat per SOLMÈDIC I SPUTNIK

Equip patrocinat per SPUTNIK Juvenil masculí - Dissabte 9 d´abril del 2011, a les 11:15 hores. Pavelló Municipal de Llardecans. Primera Divisió Juvenil, jornada 21:

Sènior femení dissabte 9 d'abril del 2011, a 2/4 de 4 de la tarda. Pavelló Municipal de Sant Vicenç de Castellet. Segona Divisió Femenina Sala, jornada 21:

Arc d´Ada E.F.S. P.B. Solsona Sputnik

Sant Vicenç deCastellet AFS - PB Solsona Solmèdic 48

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Futbol Sala

BTT

PB Solsona

Club BTT del Solsonès

Sortida a la neu

1a Nacional B | Jornada 22

PB Solsona Trepovi, 1 Salou FS, 6 Seuba, Erola (C), Eli, Ritort, Joan (cinc inicial), Ivan Alsina, Albert Fernández, Hazel, Sam i Dani. Entrenador: Albert Viladrich. Delegat: Josep Vidal. Baixes: Quique i Vilaseca. Gols: Ivan Alsina (1 a 1 minut 16)

Rival complicat La Penya afrontava un altra jornada de lliga, contra un rival complicat i un molt bon equip, el Salou F.S., que està fent una gran temporada i ocupant les primeres posicions a la classificació. El partit va començar molt ben encarrilat per l'equip visitant, ja que al primer minut de joc aconseguia fer el primer gol del partit. La Penya intentava empatar amb algunes ocasions i el Salou, amb més possessió de pilota, també gaudia de bones ocasions. A falta de quatre minuts pel final de la primera part Ivan Alsina marcava per la Penya l'empat a un, i quan aquest resultat semblava que seria el definitiu als primers vint minuts de joc, el Salou feia el seu segon gol a l'últim minut de la primera part, en una falta picada amb estratègia i ben executada, deixant el marcador a la mitja part en 1 a 2. A la segona part la Penya intentava empatar el partit. Però va ser el Salou qui feia el tercer gol. Amb aquest resultat al marcador, i els minuts que anaven passant, la Penya va decidir sortir de cinc, amb porter jugador, a falta de cinc minuts pel final del partit, per intentar remuntar. Però va ser l'equip visitant qui aconseguia el quart gol. Durant els dos últims minuts de joc a la Penya li van expulsar dos jugadors i el Salou feia dos gols més deixant el marcador definitiu en 1 a 6. Equip patrocinat per Trepovi, Solmèdic, Benzinera Setelsis i Prosetel 95 Sènior masculí dissabte 9 d'abril del 2011, a 3/4 de 6 de la tarda. Poliesportiu Municipal de Gelida. Primera Nacional B, jornada 23: Gelida Industrial F.S.C. P.B. Solsona Trepovi

Diumenge 3 d’abril, el Club BTT del Solsonès va organitzar la, ja tradicional, sortida a la neu Aquesta sortida, s’ha convertit en una clàssica del club, després de 14 anys ininterromputs en que s’hi ha pujat. A 2/4 de 8 del matí pujaven els més valents directament en bicicleta, 1 hora més tard ho feia la resta del grup en cotxes i fins a Coll de Jou. Allà i després del reagrupament pujaren tots fins als Prats de Bassies. Després de l’ascens i a dalt de tot, un bon esmorzar i tornar a baixar per la mateixa pista ja que la quantitat de neu, encara acumulada, va fer impossible creuar fins al Port del Comte. La propera clàssica del club és la sortida dels 100 km, que es farà el dissabte 30 d’abril. Abans, però, es disputarà la primera etapa de la VOLCAT - ARA LLEIDA. Serà el divendres Sant 22 d’abril i la sortida serà a les 10 a la plaça del Camp. Des del club volem continuar animant tothom a participar en les activitats que anem organitzant. Així que salut i pedals!!

Classificacions Equip........................................... Pj.....Pg....Pe....Pp... Gf..... Gc......Dif......Pts 1 OLIMPIC FLORESTA......................22.....15..... 4...... 3.... 110.....67...... 43....... 49 2 PALLEJÀ F.S................................22.....15..... 2...... 5.... 101.....69.......32....... 47 3 SALOU F.S..................................22.....15..... 2...... 5.....94.....65.......29....... 47 4 SANT VICENÇ C.F.S......................22.....14..... 4...... 4.... 105.....77.......28....... 46 5 BALAGUER C.F.S..........................22.....12..... 4...... 6.... 108.....81.......27....... 40 6 CAN TITO VILANOVA CAMÍ............22.....11..... 3...... 8.....94.....71.......23....... 36 7 ESPARREGUERA C.F.S...................22.....11..... 3...... 8.....92.....73.......19....... 36 8 SANT ANDREU DE LA BARCA C.F.S. 22.....11..... 3...... 8.....97.....84.......13....... 36 9 JIP PRATS DE REI........................21..... 8...... 3..... 10....69.....93...... -24...... 27 10 F.S. SPORT ESPLUGUES..............22..... 7...... 5..... 10....63.....84...... -21...... 26 11 LA SALLE GRACIA F.S..................22..... 5...... 7..... 10....83.....97...... -14...... 22 12 A.E.J. RIERA NIVELL 28..............22..... 7...... 1..... 14....77.....98...... -21...... 22 13 SANT SADURNÍ F.S.....................22..... 6...... 3..... 13....79.....87.......-8....... 21 14 FUTSAL SANTPEDOR...................22..... 4...... 5..... 13....53.....97......-44.......17 15 GELIDA INDUSTRIAL F.S.C............22..... 5...... 2..... 15....52.....91......-39.......17 16 P.B. SOLSONA TREPOVI..............21..... 1...... 5..... 15....40.....83......-43........ 8

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

49


Bàsquet

CB Solsona

Campionat de Catalunya | Sènior masculí | 2a Cat.

Cadet femení

UE Barberà "B", 77

CB Solsona, 63

TB Assessors CB Solsona, 62

Súria, 36

Oriol Gavaldà (0), Alexis Pardo (3), Xavier Viladrich (4), Roger Comas (9), Nikita Ergin (3), Valentí Sala (20), Jordi Ramon (21), Pere Roca (2). Parcials: Min. 10 / 20-12. Min. 20 / 38-29. Min. 30 / 58-47. Min. 40 / 77-62.

Maria R , Maria V , Anna S 2 , Júlia F 4 , Anna D, Núria T 17, Maria F 17, Queralt 21, Anna C, Núria C 2, Cristina. Parcials: 10-5, 20-10, 14-11, 19-10

Taronges mecàniques. Cap i cua

Matí perdut

Excel·lent partit de les nostres, joc de tiralínies en moltes fases del partit i combinacions geomètriques en velocitat que deixaven a les rivals amb un pam de nas. Per fi un partit brillant a la segona volta, a l’alçada del potencial de les solsonines, amb un extens repertori d’estratègies defensives, rapidesa en la combinació i encert en el tir final. El primer i el tercer quart van ser dominats amb ordre tàctic, defensa rigorosa, sobretot en el primer, i atac pausat. El segon i quart període van ser protagonitzats per un repertori d’anticipació i combinacions màgiques que deixaven les taronges en situacions de clar avantatge. A destacar, dos triples, l’entusiasme i la lluita.

El passat cap de setmana el TB Assessors CB Solsona es desplaçà a Barberà del Vallès amb la intenció de fer un gir en la tònica negativa de resultats que acompanya l’equip, i endur-se una victòria important de cara al final de temporada. El fet de jugar el partit en horari matinal, però, no acompanya gaire els solsonins que segueixen fent de les seves, i els costa trobar el ritme i "despertar-se" en aquests partits. La crònica del partit en sí no té gaire història. Els taronges van sortir a jugar el partit i durant els dos primers períodes es van mantenir en la lluita. El marcador al minut 18 era de 30-29, però un primer “estat de letargia” solsoní permetia als locals aconseguir un parcial de 8-0, que deixava les coses difícils de cara a la segona part. Els locals, un equip de molt alçada, no aconseguien desempallegar-se definitivament dels solsonins. A manca de set minuts pel final només 8 punts separaven ambdós conjunts, però, com ja va sent costum, el cansament dels solsonins degut a la manca de rotació provocada per les baixes, no permetia plantar cara al final i feia decantar el partit i la victòria del costat local. Un nou partit perdut que ens complica la classificació final per intentar agafar avantatge de camp en un hipotètic play-off de descens. Cal esmentar el bon debut del Valentí Sala, buscat en excés per part dels seus companys, que a vegades semblaven desentendre’s de la responsabilitat ofensiva compartida que haurien de tenir més jugadors (la prova és que el 60% de tirs de camp van ser entre només dos jugadors). No pot ser que jugadors sèniors que juguen 25-30 minuts per partit, no anotin ni forcin cap falta personal de tir. També incidir en el bon debut del Nikita aquesta temporada, jugador que si no s’espatlla pot ser un bon element per l’equip sènior. Apartat especial mereix el tema de les baixes. A les lesions greus del Ferran i el Quico, la baixa mèdica del Dani, cal afegir la baixa del Valentí Farràs per desmotivació (problema que segons paraules del Coordinador tècnic esportiu Joan Pujol ja comença a vegades en les categories inferiors), i la desaparició del que podria ser millor jugador de la categoria, el Xavi Merino, que ha deixat tirat el club i l’entrenador que havia apostat per ell. Malgrat tot, segur que la falta d’implicació d’uns quants no es carregarà la il·lusió de la majoria. Aquest dissabte el TB Assessors CB Solsona rep la visita del cuer, el Mira-Sol de sant Cugat, un equip que en els 26 partits disputats fins al moment encara no coneix la victòria. Esperem que sigui un partit on tots els nostres jugadors puguin agafar confiança, s’acabi d’acoblar el joc dels nous fitxatges, i s’assoleixi una important victòria. Si voleu gaudir del joc animant l’equip, el matx serà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló “nou” solsoní.

Premini mixt

Escola Joviat, 63 CB Solsona, 45 Bon partit del premini mixt del CB Solsona, que tot i perdre va saber plantar cara a l’equip de l’Escola Joviat aquest passat dissabte a Manresa. Al primer període vam sortir un pèl adormits, però a partir d’aquí vam guanyar la resta de parcials de la primera part, amb una bona defensa i un bon joc d’equip en atac. A la segona meitat la nostra intensitat va disminuir i l’equip rival, o millor dit, el jugador número 9 (recolzat per un parell de jugadors del seu equip), va impedir que el Solsona s’emportés l’encontre. Bona defensa del CB Solsona que va saber anul·lar l’estrella de l’equip contrari en més d’una ocasió i bona aportació ofensiva de l’Arnau i la Marta. Cada vegada juguem més en equip i això es nota. 50

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Bàsquet

CB Solsona - Més info.: www.cbsolsona.com

Calendari del cap de setmana del CB Solsona

Júnior femení

CB Solsona, 60 Anfer Navarcles, 37

Aquest cap de setmana podreu gaudir de quatre partits oficials a casa, entre ells, el primer equip, que juga el dissabte a les 7 de la tarda, i que necessita el suport de l'afició en la recta final del campionat. No falteu a la cita! S'ha ajornat el partit que havia de jugar el cadet masculí i descansa el júnior femení. Pel que fa als desplaçaments, n'hi ha tres i, a més, l'Escola de Bàsquet del Club participa en una trobada a Santpedor.

Judit 16, Marta 2, Belen 13, Mireia, Nira 10, Raquel E. 3, Laia 2, Cristina, Sheila 8, Estel 2. Parcials: 15-20, 9-5, 20-17, 16-5 S’està a punt d’acabar la temporada però sembla que les júniors del Solsona no volen acomiadar-se amb un mal gust de boca i guanyen al Navarcles amb una diferència de 23 punts. En el primer quart ja es podia veure que seria un partit molt lent i sobretot amb grans problemes pels pivots dels dos equips per rebre a la zona. De mica en mica, però, el Solsona ha intentat buscar millors opcions tant de tirs exteriors com a dins de la zona amb un gran treball en defensa i rebot de les pivots. A partir de la segona meitat del partit, els contraatacs han marcat la diferència i el Solsona ha pogut jugar una estona tranquil. Cal dir també que totes les jugadores han fet un treball increïble. Els ànims i l’esforç de totes fa que dia a dia sigui un equip més complert i unit. Ànims per seguir endavant pel que queda de temporada, noies!

Partit a casa:

Dia i hora Categoria Equip Visitant Dissabte, 9 / 10.30 h................Pre-mini mixt........................CE Vilatorta de St. Julià de Vilatorta Dissabte, 9 / 12.00 h.................. Mini mixt................................................. CB Castellbisbal Lila Dissabte, 9 / 17.30 h................ Júnior masc......................................................Cerberus Artés A Dissabte, 9 / 19.00 h..........Sènior masc. 2a. Cat...................MIRA-SOL 1 de St. Cugat del Vallès

Desplaçaments:

Dia i hora Categoria Equip Local Dissabte, 9 / matí...................Prebenjamí mixt.............Trobada d'escoles de bàsquet a Santpedor Dissabte, 9 / 10.30 h................Infantil masc............................................................CB Cubelles Dissabte, 9 / 09.00 h..................Cadet fem.......................................Joviat - La Salle Manresa 1 Diumenge, 10 / 12.30 h...... Sènior fem. 3a. Cat.........................................Himesa Sallent Asfe

Mini mixt

St. Pere Terrassa, 40 CB Solsona, 41 Emoció fins al final Final ajustadíssim a Terrassa davant l’equip de St. Pere. Molta igualtat durant tot el partit, amb alternances contínues al marcador i diferències que no superaven els 7 punts. Entràvem al darrer període perdent d’un punt (37-36). Un parcial de 0-5 ens donava avantatge (37-41) i un triple dels egarencs a 10 segons pel final retallava la distància a la mínima expressió. No hi va haver temps per res més. A la tarda, partit sense gaire història davant el líder de la categoria, l’Sferic de Terrassa. Un equip de molt nivell que ens derrotava 93-45.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

51


Patinatge

Solsona Patí Club

El Solsona Patí Club al IV Trofeu de la Sal

Jèssica H. Pallarès puja al podi El diumenge dia 3 d’abril, a la població veïna de Cardona, es va celebrar el IV Trofeu de la Sal de patinatge artístic organitzat per la secció de patinatge del Foment Cardoní. Del Solsona Patí Club hi varen participar Paula Martínez i Mercè Llordella a la categoria Aleví; Ariadna Fortes ho va fer a la categoria Juvenil; i Jèssica H. Pallarès va competir a la categoria Júnior. En aquesta competició s’hi van reunir prop de dos centenars de patinadors d’arreu de Catalunya i tots ells amb un alt nivell. A la categoria Aleví, hi participaven un gran nombre de patinadores que l’anterior temporada havien aconseguit arribar al campionat estatal. Per aquest

D’esquerra a dreta: Mercè Llordella, Paula Martínez i Ester Fornell (entrenadora)

motiu seria una competició d’alt nivell. Mercè Llordella va sortir amb força, uns salts boníssims i bones cabrioles però una caiguda en una d’elles va fer que rebés una penalització; això va fer que aquesta patinadora, que es mereixia del tot estar damunt del podi, hagués de quedar-se'n fora, tot i tenir més puntuació que algunes de les patinadores que hi van pujar (una penalització força injusta, però l’esport és així) i la Mercè va finalitzar en quarta posició. La Paula Martínez va fer un programa a assegurar, buscant uns salts i unes cabrioles correctes, però amb el nivell tant alt que existia en aquesta competició no es podia assegurar i s’havia de lluitar per estar prop del podi. Finalment la Paula se va situar en setena posició amb un bon patinatge tant a nivell tècnic com artístic però sense arriscar en cap moment pel perill de fallar. Les dues patinadores solsonines varen mostrar a tota Catalunya que a Solsona es fa un patinatge molt bo i amb tots els seus patinadors amb un nivell molt alt. A la categoria Juvenil hi participava Ariadna Fortes. Aquesta va ser la seva última competició de lliure abans de passar per quiròfan, fet que la tindrà sense posar-se uns patins com a mínim sis setmanes. L’Ari va donar-ho tot a pista: va patinar com ens té acostumats, realitzant

A l’esquerra Ariadna Fortes, al centre Ester Fornell (entrenadora) i a la dreta Jèssica H. Pallarès

una bona coreografia amb uns bons salts i cabrioles, tot això va fer que fregués el podi quedant en quarta posició. A la categoria Júnior hi teníem a Jèssica H. Pallarès, que va ser la seva primera competició a categoria, i ho va fer d’allò més bé: era una jornada on estrenava mallot de competició, coreografia i categoria, i això és difícil per a tot esportista. La Jèssica va demostrar que amb ganes i il·lusió tot es pot fer: en aquesta competició va pujar al podi com a Subcampiona Júnior del IV Trofeu de la Sal. Moltes felicitats Jèssica, Mercè, Ari i Paula! També volem que tota Solsona desitgi molta sort a Ariadna Fortes que el proper dissabte participarà al Campionat de Catalunya de Figures Obligatòries que se celebrarà a Mollet on intentarà aconseguir una plaça pel Campionat d’Espanya, una fita difícil però que aquesta patinadora pot aconseguir gràcies al treball i la constància. Molta sort, Ari!

El Solsona Patí Club al Trofeu Iniciació Marta Miró i Gemma Colilles tenen opcions d’estar a la final El diumenge dia 3 d’abril, a la capital les deu millors del grup per classificar-se lleidatana, es va celebrar la 2a Volta del per a la final. Trofeu Iniciació al pavelló “11 de Setembre”, La Marta Miró va realitzar un bon organitzat pel Lleida Patinatge Artístic i la programa intentant millorar-se en cada Federació Catalana de Patinatge – Territomoment: va patinar amb velocitat i esforrial de Lleida. çant-se en cada element tècnic que havia de Del Solsona Patí Club hi van parrealitzar, això va fer que mostrés a tothom ticipar la Marta Miró i la Gemma Colilles, la seva gran evolució en molts pocs dies fent ambdues del nivell Debutants, acompanyaque aconseguís estar en una bona novena des per la Montse Auguets com a tècnic. posició, intentant també buscar una plaça La Gemma Colilles va sortir molt i per a la final. molt nerviosa, realitzant un bon programa El Solsona Patí Club us felicita a però sense poder mostrar tot el que havia A l'esquerra: Gemma Colilles, al centre totes dues i us anima a seguir treballant per Montse Auguets (monitora) i a la dreta millorat en les últimes setmanes tant a nivell Marta Miró aconseguir els vostres objectius. tècnic com artístic, tot i així va finalitzar en una bona onzena posició amb opcions d’intentar quedar de Moltes felicitats Marta i Gemma! 52

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Patinatge

Club Patinatge Solsonès

Esther Moreno, campiona de la 2a. Volta Iniciació Tretze patinadores del C.P. Solsonès participen en la 2a. Volta Iniciació dels certificats C i A, a Torregrossa i Lleida, el dissabte i diumenge 2 i 3 d'abril. Esther Moreno aconsegueix l'or i el campionat del grup A1 El passat dissabte, dia 3 d'abril, al pavelló poliesportiu de Torregrossa, cinc patinadores van representar el nostre club en els certificats C i A. Van trobar-se diversos clubs de la territorial de Lleida, i es van ajuntar una gran quantitat de patinadors, que van ser subdividits en 4 grups pel certificat C i 2 grups per l'A. Laia Vantolra i Gemma Torrent van participar en les competicions referents al grup C2, mentre que Esther Moreno, Sheila Lara i Sandra Colell, ho van fer en el grup A1. Pel que fa al diumenge dia 3, al pavelló Onze de Setembre de Lleida, van ser Maria Massana, Izabell Pop, Alba Massana, Andrea Marín, Laura Solanellas i Xènia Vantolra les participants del grup C1, mentre que Sira Capdevila ho feia en el grup A2 i Alexandra Massana, en el grup C3. Esther Moreno va tenir una impecable posada a pista, una dificultat molt ben resolta amb un axel final que la situaven, directament, al primer lloc del podi

Sira Capdevila, A2

Alba Massana, Laura Solanellas, Xènia Vantolra, Maria Massana, Izabell Pop i Andrea Marín, C1

i per tant, aconseguia el títol de Campiona de la 2a. Volta Iniciació, per segona vegada consecutiva. Tots plegats ens ho vam passar molt bé. Cal felicitar a les nostres patinadores per la seva magnífica tasca, i el seu treball tant acurat. De la mateixa manera, cal agrair als acompanyants, familiars i amics, el seu suport i el seu caliu durant tot el cap de setmana. Moltes felicitats per la Laia, la Gemma, la Sheila, la Sandra, l'Esther, la Maria, la Izabell, l'Alba, l'Andrea, la Laura, la Xènia, la Sira i l'Alexandra ! A les entrenadores i a tots plegats, moltes gràcies i moltes felicitats per tot i per tots!

Alexandra Massana, C3

Esther Moreno, Campiona A1

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Gemma Torrent i Laia Vantolra, C2 53

Sandra Colell, Esther Moreno i Sheila Lara, A1


Natació

Consell Esportiu del Solsonès i Centre d’Esport i Salut Espaigua

Fase Comarcal de Natació, JEEC Curs 2010/11 Consell Esportiu del Solsonès i Centre d’Esport i Salut Espaigua Al llarg dels mesos de febrer i març s’ha disputat la Fase Comarcal de Natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Curs 2010/11. El Centre d’Esport i Salut Espaigua i el Consell Esportiu del Solsonès n’han estat els organitzadors i la participació i el nivell ha augmentat considerablement. Molts d’ells

Benjamí femení 25 M Esquena 1 Aina Pla Sunyer................................... 00’24”70 2 Judit Merino Moreno............................. 00’24”99 3 Iris Capdevila Canal..............................00’25”30 25 M Braça 1 Sira Capdevila Canal............................. 00’26”99 2 Pat Camarero Santaeulària....................00’27”53 3 Judit Merino Moreno.............................00’28”32 25 M Papallona 1 Judit Merino Moreno............................. 00’21”87 2 Sira Capdevila Canal.............................00’23”26 3 Cristina Ramos Garriga..........................00’23”89

s’han pogut classificar per la fase territorial que es disputarà el proper diumenge, 10 d’abril, a la piscina del Col·legi Episcopal de Lleida. Les primeres posicions dels diferents estils i categories les podeu veure, tot seguit:

25 M Papallona 1 Gerard Flotats Boix............................... 00’23”16 2 Marc Ariza Jordan................................. 00’26”35 3 Albert Algué Garriga.............................00’28”02 25 M Crol 1 Gerard Flotats Boix............................... 00’18”73 2 Gerard Sala Sardans............................. 00’19”81 3 Albert Algué Garriga.............................00’20”72

Aleví femení

Aleví masculí 50 M Esquena 1 Àitor Gonzàlez Vilaseca......................... 00’45”21 2 Arnau Sala Santaulària......................... 00’48”13 3 Ferran Sala Santaulària........................00’50”30 50 M Braça 1 Andreu Casals Arderiu...........................00’52”02 2 Manel Estany Jané............................... 00’55”23 3 Àitor Gonzàlez Vilaseca......................... 00’56”30

50 M Esquena 1 Gisela Flotats Boix................................ 00’46”68 2 Ainhoa Font Pacheco............................00’50”09 3 Maria Comellas Vila.............................. 00’50”47

50 M Papallona 1 Manel Estany Jané............................... 00’46”68 2 Arnau Sala Santaulària......................... 00’47”03 3 Ferran Sala Santaulària........................ 00’48”24

50 M Braça 1 Gemma Ribera Badia............................ 00’51”03 2 Laura Algué Garriga.............................. 00’52”81 3 Gisela Flotats Boix................................00’57”08 4 Andrea Sfarlea..................................... 00’58”14

50 M Crol 1 Àitor Gonzàlez Vilaseca..................... 00’41”73 2 Lluís Villaró Martin............................... 00’43”29 3 Andreu Casals Arderiu........................... 00’44”32

25 M Esquena 1 Gerard Flotats Boix...............................00’23”87 2 Albert Algue Garriga.............................00’25”92 3 Gerard Sala Sardans............................. 00’26”34

50 M Papallona 1 Gemma Ribera Badia............................ 00’46”50 2 Laura Algué Garriga.............................. 00’50”47 3 Andrea Sfarlea.....................................00’50”80

100 M Esquena 1 Iris Capdevila Canal...............................01’41”75 2 Janet Van Der Graaf Mas........................01’45”26 3 Cristina Cabestany Bastida.....................01’45”33

25 M Braça 1 Gerard Flotats Boix............................... 00’23”40 2 Gerard Sala Sardans............................. 00’26”15 3 Albert Algué Garriga............................. 00’26”99

50 M Crol 1 Gemma Colilles Jimenez........................00’38”81 2 Gemma Ribera Badia.............................00’41”47 3 Laura Jounou Roca............................... 00’41”80

100 M Braça 1 Clàudia Sala Sardans............................ 01’40”89 2 Ariadna Ortiz Gallego............................01’49”22 3 Iria Pujol Colell.................................... 01’50”96

25 M Crol 1 Sira Capdevila Canal............................. 00’19”02 2 Elisabet Ramos Garriga......................... 00’21”46 3 Rut Marmol Barons............................... 00’21”63

Benjamí masculí

54

Infantil femení

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Natació

Consell Esportiu del Solsonès i Centre d’Esport i Salut Espaigua

100 M Papallona 1 Iris Capdevila Canal.............................. 01’43”05 2 Cristina Cabestany Bastida.....................01’44”33 3 Janet Van Der Graaf Mas........................01’47”25 100 M Crol 1 Iria Pujol Colell.................................... 01’27”20 2 Iris Capdevila Canal.............................. 01’27”73 3 Janet Van Der Graaf Mas....................... 01’29”60

Infantil masculí 100 M Esquena 1 Víctor Vàzquez Ariza..............................01’42”15 2 Pol Solé Angrill.....................................01’49”58 3 Roger Ribera Martínez...........................01’51”33 100 M Braça 1 Pol Solé Angrill.................................... 01’50”03 2 Roger Ribera Martínez...........................01’55”07 3 Víctor Vàzquez Ariza..............................01’57”17 100 M Papallona 1 Víctor Vàzquez Ariza............................. 01’39”78 2 Roger Ribera Martínez...........................01’47”77 3 Pol Solé Angrill.....................................01’53”16 100 M Crol 1 Íker Pujol Colell................................... 01’28”33 2 Víctor Vàzquez Ariza..............................01’28”42 3 Roger Ribera Martínez.......................... 01’29”89

Canicros

Cadet femení 100 M Esquena 1 Júlia Cots Llorens..................................01’41”53 2 Marta Grifell Torres............................... 01’43”58 3 Anna Montraveta Clotet.........................01’49”05 100 M Braça 1 Natàlia Pujol Gualdo..............................01’45”72 2 Júlia Cots Llorens..................................01’49”66 2 Jília Mascaró Sala.................................01’49”66 3 Laia Burgués Palau................................01’55”01 100 M Papallona 1 Marta Grifell Torres............................... 01’39”44 2 Júlia Cots Llorens..................................01’43”63 3 Marta Marsenyach Novelles....................01’44”58 100 M Crol 1 Júlia Cots Llorens..................................01’27”14 2 Marta Grifell Torres............................... 01’28”89 3 Jília Mascaró Sala.................................01’31”23

Cadet masculí 100 M Esquena 1 Roger Sala Colilles............................... 01’29”78 2 Ismael Maya Castillo............................ 01’36”39 3 Pau Vilar Flotats.................................. 01’59”52

100 M Braça 1 Roger Sala Colilles............................... 01’33”94 2 Pau Vilar Flotats...................................01’40”19 3 Guillem Vila Jou....................................01’47”75 100 M Papallona 1 Roger Sala Colilles............................... 01’20”01 2 Pau Vilar Flotats...................................01’37”11 3 Ismael Mayal Castillo............................01’44”12 100 M Crol 1 Roger Sala Colilles............................... 01’18”00 2 Ismael Mayal Castillo............................01’18”42 3 Pau Vilar Flotats.................................. 01’23”93

Juvenil masculí 100 M Esquena 1 Èric Pascual Riu................................... 01’28”44 2 Ramon Coll Velasco.............................. 01’40”97 100 M Braça 1 Èric Pascual Riu................................... 01’34”39 2 Ramon Coll Velasco.............................. 01’39”84 100 M Papallona 1 Èric Pascual Riu................................... 01’23”08 2 Ramon Coll Velasco...............................01’26”05 100 M Crol 1 Èric Pascual Riu....................................01’11”08 2 Ramon Coll Velasco...............................01’26”05

Anna Simon i Ampurdanès

Marta Bosch, campiona de Catalunya de Canicros femení Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l’avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà que ara ja s’acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes...

... perquè l’objectiu no és arribar, sinó anar-hi junts. Tot i que era el primer any que s’embarcaven en l’Odissea de la competició, la Marta Bosch i el Duc han arribat a la seva Ítaca en un temps rècord. Per això, el mes de març passat van ser proclamats flamants Campions de Catalunya de Canicross* en la categoria “femenina” (sort que el Duc encara no sap llegir, perquè el punt del gènere ens el podria discutir). Després d’haver-se enfilat a l’esglaó del pòdium, però, han vist que

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

l’horitzó que marca el final del camí se’ls escapava més lluny. La Marta i el Duc han deixat enrere, per aquest any, la pols del camí per encetar senders de neu. El cap de setmana passat traçaven les seves primeres petjades d’esquís i peülles en la calçada de l’Skijoring** amb un primer lloc en la categoria femenina i un segon lloc en la classificació global. A partir d’aquest primer tast de neu, la parella guanyadora comença a dibuixar reptes més ambiciosos per l’any vinent: atrapar el temps i perseguir l’horitzó? Vagin on vagin, els seguirem el rastre... Canicross: Modalitat esportiva en que un gos es lliga a un corredor amb un arnés, de manera que inicien una cursa conjunta per un terreny que sol ser de terra, però que també pot ser neu. Skijoring: Modalitat del canicross sobre neu en que els participants 55

Marta Bosch aconsegueix la segona posició global en la cursa de Skijoring

segueixen el seu gos amb esquís de fons en modalitat patinador.


Esquí

Montse Riu - Fotos: Begoña Aguirrezabal

Cursa social Club d'Esquí Port del Comte El passat dissabte dia 2 d’abril va disputar-se a la pista del Llop a l’Estació d’Esquí Port del Comte, la Cursa Social del Club d’Esquí Port del Comte. Tot va començar amb la Cursa gaudint d’un calorós dia. Al vespre la festa va continuar amb un berenar-sopar servit pel Bar-Restaurant Bon Dia i amb la presència de 209 persones. Seguidament, projecció d’un resum fotogràfic del que ha estat l’actual temporada, per acabar amb l’entrega de trofeus als guanyadors de les diferents categories. Les classificacions van ser les següents:

ABSOLUTS

Femení: 1r................................. Sílvia Alsina 2n............................... Júlia Herrada 3r............................... Judit Albalate Masculí: 1r.................................Víctor Llonch 2n..................................Lluís Agulló 3r....................................Ricard Geli

CLASSIFICACIONS PER CATEGORIES Pre-aleví femení 1r.............................. Anna Muntada 2n.................................Blanca Julià Pre-aleví masculí 1r................................. Oriol Bajona 2n.................................. Pol Casado 3r................................ Arnau Llobet Aleví I femeni 1r..............................Laura Martínez 2n............................ Ariadna Bajona 3r.................................. Aina Arranz

Aleví i masculí 1r..................................Carlos Viñas 2n..................................... Nil Serra 3r...................... Paulinas Krasauskas

Infantil II femení 1r................................. Sílvia Alsina 2n.................................... Alba Solé 3r................................ Andrea Rubio

Aleví II femení 1r............................. Laia Casasayas 2n..............................Francina Adell 3r.............................. Claudia Moller

Infantil II masculí 1r.................................... Marc Muxí 2n....................................Pere Adell 3r................................... Marc Moya Màster B femení 1r.................................. Yolanda Viu 2n................................ Sonia Gibert 3r......................Begoña Aguirrezabal

Aleví II masculí 1r................................Arnau Bajona 2n............................... Josep Lancho 3r.............................. Jordi Vallverdu

Màster B masculí 1r................................ Enric Pintado 2n................................. David Serra 3r................................. Enric Caubet

Infantil I femení 1r.................................. Maria Serra 2n.................................. Sofia Adell 3r................................. Berta Selma

Màster A femení 1r.......................Monica Laencuentra

Infantil I masculí 1r..................................... Àlex Muxí 2n.............................Roger Estalella 3r............................... Norman Bisbe

Màster A masculí 1r...................................Jordi Freixa 2n............................... Albert Estella

56

Juvenil I femení 1r.......................... Cristina Fàbregas 2n.................................. Elsa García Juvenil I masculí 1r................................ Victor Llonch 2n.................................. Ricard Geli 3r............................ Adrià Casasayas Juvenil II femení 1r................................ Júlia Herrada 2n............................. Andrea Torrent Juvenil II masculí 1r...................................Lluís Agulló 2n....................... Albert Van Eeckout 3r................................. Pedro García Sènior femení 1r............................... Judit Albalate 2n..................................Lidia López 3r..............................Andrea Luelmo Sènior masculí 1r.............................. Marc Recasens

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Esquí

Esquí

Club d'esquí Solsona - Racing 7

Bernat Moreno, segon a la classificació final de la "Audi Copa España Infantiles II" d’esquí alpí

Jaume Oriol, escollit nou president de l’Associació d’Escoles d’Esquí catalanes La Seu d’Urgell va acollir una reunió de treball de tots els directors de les escoles d’esquí de Catalunya en què es va escollir Jaume Oriol, director de l’escola de l’estació del Port del Comte, nou president de l’Associació d’Escoles d’Esquí de Catalunya (AEEC). Durant la jornada de treball es va posar damunt de la taula un seguit de propostes per a la remodelació i el bon funcionament general a l’entorn de l’ensenyament de l’esquí recollides pel delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins, així com pel president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Ramon Carreras, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. Segons el secretari general de l’AECC, Paco Cerdà, els deu directors de les escoles d’esquí de Catalunya volen reivindicar que cal regular l’activitat de l’ensenyament de l’esquí per evitar l’intrusisme professional que actualment afecta els professors que tenen una formació qualificada. En aquest sentit, Cerdà remarcava que aquesta reivindicació es fa arribar als ajuntaments dels municipis que tenen camp de neu i al Govern català per consolidar aquesta regulació de titulacions. Per la seva part, Oriol va subratllar la importància d’aquesta regulació en el sector, ja que aquests professionals de l’esquí no només representen les estacions, sinó també el territori. El president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern també assenyalava la importància que els futurs practicants de l’esquí s’iniciïn a través de les escoles, i per això és necessària la formació d’aquests professionals, així com que estiguin titulats. Davant d’aquesta petició de regular el sector, Alins va manifestar la voluntat de la Generalitat de donar suport a aquesta activitat i regular-la. “Ens fem ressò de les seves peticions perquè sense uns bones escoles d’esquí no podem oferir un bon nivell d’esquí al país.” Alins va explicar que es treballarà braç a braç amb els professionals per elaborar una normativa adient. La jornada de treball va comptar amb la participació i presència dels directors de les escoles d’esquí del Port del Compte, Vaquèira-Beret, Boí Taüll, la Molina, Vallter, Portainé, Núria, Masella i Tuixén. Actualment Catalunya disposa de 1.500 professors d’esquí titulats, dels quals 800 des­envolupen la seva activitat als camps de neu de la demarcació de Lleida.

L’esquiador solsoní Bernat Moreno, component de l’equip Racing7 i representant del Club d’Esquí Solsona es va proclamar subcampió d’Espanya en la modalitat d’eslàlom i tercer classificat de la supercombinada als Campionats d’Espanya d’esquí alpí, categoria Infantils-II, que es van celebrar a l’estació d’Espot els dies 1, 2 i 3 d’abril. Tots els corredors del circuit estatal van arribar en plena forma a aquesta prova, la darrera puntuable per la “Audi Copa España Infantiles II”, fet que va mantenir l’emoció fins al darrer moment. En una segona màniga de l’eslàlom “d’infart”, Bernat Moreno va desplegar tot el seu potencial tècnic i de concentració, marcant el segon millor temps, a 43 centèsimes del guanyador, Ignacio Rodríguez de la federació andalusa. Aquests magnífics resultats li han permès a l’atleta solsoní consolidar el segon lloc definitiu a la classificació final del ranking estatal i mantenir la seva plaça com a membre del programa “Salomon Junior Team” la propera temporada.

El Club d’Esquí Solsona als campionats d’Espanya absoluts d’esquí alpí Els dies 13, 14 i 15 d’abril es celebraran els Campionats d’Espanya Absoluts d’esquí alpí a l’estació granadina de Sierra Nevada, on hi participaran dos esquiadors juvenils del Club d’Esquí Solsona, l’Ester Noguera i el Joan Marc Moreno, també components de l’equip Racing7. L’acadèmia Racing7 sempre ha comptat amb els millors tècnics a nivell nacional. En els seus inicis va estar sota la direcció esportiva d’Albert Rovira, actualment segueix amb la mà ferma de Vicky Font i ofereix a tots aquells atletes de la Catalunya Central que es vulguin comprometre en el món de l’alta competició d’esquí alpí un programa complert que els permeti una formació esportiva i psicològica de qualitat.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

Redacció

57


Atletisme

Caminades

Club Fondistes del Solsonès - Prosetel

Alba Santaeulària

Caminades dels Agermanaments dels Castellars

33a Cursa del Corte Inglés Diumenge dia 13 de març de 2011, es va disputar la 33na Cursa del Corte Ingles, un recorregut de 10’766 km, amb una participació de 58.847 atletes, unes de les tres proves amb més participació del mon, i la primera d’Europa. Els Fondistes del Solsonès van ser representats per, Jaume Creus, Aaron i Eduard Bosch. La cursa va ser guanyada per Mohamed Benhmbarka amb un temps de 33’12 minuts, segon va entrar Otmane Btaimi amb 33’18 minuts i tercer va ser Samir Ait amb 33’55 minuts. La categoria de dones va ser dominada per l’atleta manresana Txell Calduch que amb 38’58 minuts es va proclamar guanyadora. Segona va ser Hasna Bahon amb 39’58 minuts i tercera va entrar Ainna Lebedieva amb 41’01. L’Aron i l’Eduard van anar junts i amb un temps de 45’08 i 45’15 minuts van entrar als llocs 247 i 259 de la general. En Jaume Creus va entrar al lloc 1642 de la general amb un temps de 56’08 minuts.

Diumenge passat una quarantena de persones vam caminar de Castellar del Riu a Guardiola de Berguedà, uns 28 km passant per fagedes, boscos frondosos, pobles niners deshabitats, petjades de dinosaure a Fumanya, vistes de muntanyes nevades, etc. Estem arribant al nostre destí per haver anat caminant, per etapes, als quatre municipis de Catalunya que es diuen Castellar. El diumenge 17 d’abril arribarem a Castellar de N’hug. Vam començar a caminar Castellar del Vallès, vam anar a Castellar de la Ribera, a Castellar del Riu (Pi de les tres Branques) i ara ens queda Castellar de N’hug, però abans hem de fer una etapa força dura d’uns 22 km llargs i la major part són de pujada. Suarem la cansalada però valdrà la pena! Començarem a caminar a Guardiola de Berguedà a les 8 del matí. Ens emportarem el dinar i l’esmorzar i quan arribarem a Castellar de N’hug, l’ajuntament ens donarà una mica de berenar abans de tornar a Solsona al voltant de les 7 del vespre. Agafarem l’autocar a l’estació d’autobusos de Solsona a les 6.30 del matí. Intenteu apuntar-vos abans del dia 13 d’abril Per més informació: Alba Santaeulària: 973 481668 / 636855371

5.8000 persones van participar a la Cursa Corte Inglés

Pròximes curses 9 d’abril:...................Mitja Marató de Cunit 10 d’abril..................Cursa dels Bombers 10 km 10 d’abril..................Marató de Lleida 17 d’abril..................Mitja Marató de la Garrotxa 30 d’abril..................Mitja Marató l’Obaga Castellar de la Ribera Més informació: www.atletisme.com i www.fondistesolsones.org

58

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Concerts

Ramon Estany

ZAB Trio porta a l'Sputnik el seu so personal

Remendaos a l'Sputnik El grup de rumba fussió actuarà avui divendres a 2/4 d'11 de la nit al pub Sputnik El grup va néixer el 1997 a Sant Joan de Vilatorrada (Bages, Barcelona) pel plaer de tocar música en companyia d'amics i familiars. Remendaos ofereix una eclèctica proposta musical que parteix de la rumba i deriva cap a múltiples estils. Convençuts que la llibertat és l'essència de la vida, la seva música transita per llocs diversos, des de la rumba catalana fins a una sevillana en pastera passant pel reggae o barrejat amb les noves tendències del house.

El divendres 1 d'abril el pub Sputnik va obsequiar un públic fidel amb l'actuació del trio instrumental ZAB, format per Jordi Bastida (guitarra), Ignasi Zamora (baix) i Andreu Moreno (bateria). Tocaren temes originals del grup i algunes versions de sempre cantades per les cordes elèctriques. Un concert on destacaren la peça amb que van obrir la nit, Power Blues, i d'altres com Cissy Strut, Ideofunk, Revelation i Little Wing, peces en que mostraren la seva genialitat, especialment en els solos de baix i bateria. ZAB és un trio instrumental amb un diàleg musical influenciat per personatges com Jeff Beck, John Scofield, Jimi Hendrix o Weather Report.

Fira de Sant Isidre

Ramon Estany

Jordi Bastida. Sabadell, 1988. Guitarra i veu de tècnica molt depurada, amb sons cuidadosament elaborats i ritme impecable sols superats pels seus espectaculars solos. Ignasi Zamora, Badalona 1961. S'inicia als 14 anys en bandes de rock i blues. Posteriorment estudia amb diversos professors: baix, harmonia, piano i solfeig, a escoles com el Taller de Músics i alhora com alumne lliure al Conservatori del Liceu de BCN. Ha col.laborat, entre d'altres, amb Joan Albert Amargós, Jordi Bonell, Riqui Sabatés, Josep Más 'Kitflus', Salvador Niebla, Víctor Ammann, i ha coincidit en alguna jam session amb Tete Montoliu i Branford Marsalis. Ha format part de grups de diferents conceptes musicals, tals com, Mónica Green, Mone, Laura Simó, etc. Actualment forma part dels grups de Lucrecia, Parrita, Estamos Reunidas amb Laura Simó i Carme Canela al front. També col.labora amb el grup de Riqui Sabatés i lidera el seu propi trio i la banda Sam's Blues Band. Andreu Moreno i Vila, Solsona, 1988. Ha estat Alumne de l’Escola Municipal de Música de Solsona (1999-2005) i de l’Àtic Taller Musical (Solsona 2002-2005). Alumne de l’Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu (2006-2009). Master class amb Andre Mallau del Conservatori de Perpinyà sobre amalgames i independència. (estiu del 2005) Professor de bateria, combo i informàtica musical a l’Escola Municipal de Música de Solsona (cursos 2006-07/07-08/08-09). Bateria de la Big Band de Sallent del 2003 al 2007. Bateria del grup Pell de Serp entre el novembre de 2007 i el maig del 2008 fent concerts a: les festes de Sant Narcís de Girona i la sala Apolo 2 de Barcelona telonejant a Marky Ramone and Friends, Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida, Pub Stones de Lleida, etc. Bateria del grup Despertadors Atòmics, Dachsomnia liderat per Ivan Dach (Roger Mas, Marky Ramone, Pellofes Radioactives) de FusSoul i moltes d'altres bandes i formacions.

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

59

Ja són a la venda els números de la rifa de la Fira de Sant Isidre El Manolo ens ensenya els números de la rifa de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que sortegen un cap de setmana en una casa rural per a 4 persones al Poble Rural Puigarnau-Pubilló (Canalda). Anirà amb combinació amb les últimes quatre xifres del número del sorteig de la ONCE del dimarts 17 de maig. En cas que no sortís, se sortejarà cada dimarts fins que surti el guanyador. Cada butlleta val un euro.


Societat

Si els coneixeu feliciteu-los, ja que el dia 9 és el seu aniversari i el dia del seu casament. Felicitats de part de tota la família.

El dia 8 d'abril aquesta parelleta fa 50 anys que es van casar. Moltes felicitats. De part de tota la família.

Comencen les activitats Arrela't al Sol

Hi ha hagut temps per als jocs i l'entreteniment al Sol del Solsonès

Els joves d'Arrels han participat en un taller de cuina al Sol del Solsonès

60

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Teatre

Lacetània Teatre

Escenes 2011 Coincidint amb la inauguració a Solsona d’un nou espai teatral, el TATRAU Teatre el dissabte 16 d’abril es farà també la presentació del cicle Escenes 2011, cicle teatral que organitza Lacetània Teatre, amb el patrocini de l’Ajuntament de Solsona i El Consell Comarcal. Aquest any Lacetània Teatre assaja un nou format per a aquest cicle teatral: d’una banda oferint produccions pròpies en aquest nou espai, i de l’altra allargant els dies de funció . L’obertura estable de la sala es farà el 23 d’abril, coincidint amb l’inici de les representacions. Així doncs, fins al 29 de maig es podran veure : No és tan fàcil, de Paco Mir el 23 (22h), 24 (19h), 25 (19h) d’abril i 1 maig (19h). Amb direcció de J.F. Manzano. Una comèdia sobre el final d’una relació de parella. No cau la nit, de J. M. Parcerisa el 7, 8, 14 i 15 de maig. Els dissabtes a les 22h i els diumenges a les 19h. Aquest jove membre de Lacetània Teatre escriu la seva primera obra i n’assumeix també la direcció. Una al·legoria sobre la realitat política i cultural del nostre país.

Homes, de F. Pereira, F. Verdés, S. Belbel, JM Benet i Jornet. 21, 22, 28 i 29 de maig. Els dissabtes a les 22h i diumenges a les 19h. Una nova versió d’aquesta obra ja representada a Solsona amb èxit, ara sota la direcció d’A. Albareda. Una conversa entre dones sobre les complexes relacions amb els homes. Venda d’entrades: A l’Ajuntament i, una hora abans de l’espectacle, al TATRAU TEATRE. Preu: 10 euros. Abonament per a tres obres: 25 euros. Lloc de la representació: TATRAU TEATRE, C. Sta. Llúcia, 23

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

61


Concerts

Ramon Estany

Els solsonins embadaleixen amb els pasdobles reorquestrats de la Festa Major La Banda de l'Escola Municipal de Música de Solsona oferí el passat diumenge 3 d'abril al Teatre Comarcal la segona actuació del seu segon cicle de concerts. Interpretà obres de Hans Zimmer, Doran Furlano, Jacob Maan, John Barry, Lennon i Mc. Cartney i Ralph Ford. També interpretaren els pasdobles: La Festa Major de Solsona de Ramon Pujol i Llanas, i La Geganta del Manel de Joan Roure i Jané, reorquestrats per a banda gran per Albert Fontelles i Ramonet. Els quaranta músics que van pujar a l'escenari van rebre un generós aplaudiment per part de les 200 persones que van omplir el Teatre i van gaudir amb la interpretació de les peces musicals, particularment les adaptacions per a orquestra dels pasdobles de la Festa Major, un projecte musical que tindrà continuïtat amb properes reorquestracions de la resta de temes festius.

Exposicions

Ajuntament de Solsona

Una exposició mostra els fruits de l’activitat musical entre els usuaris d’Amisol ‘La música ens mou’ es podrà visitar del 10 al 17 d’abril a l’Aula de Cultura Caixa Penedès de l’activitat artística i creativa en grup. Aquesta iniciativa adreçada als usuaris d’Amisol s’ha posat en marxa aquest curs per primera vegada amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Rotary Club de Solsona. El projecte finalitzarà el juny amb un concert de cloenda obert al públic. Mentrestant, els solsonins poden conèixer els primers resultats de l’experiència per mitjà d’aquesta exposició, organitzada per l’Escola Municipal de Música amb la col·laboració del consistori i l’Obra Social de Caixa Penedès. Es podrà visitar les tardes de dilluns a divendres, de 2/4 de 6 a 8, i els matins de dissabte i diumenge, d’11 a 1.

Aquest curs una trentena d’usuaris del servei de teràpia ocupacional d’Amisol participen en una activitat musical inèdita a l’Escola Municipal de Música de Solsona. L’exposició La música ens mou, instal·lada a l’Aula de Cultura Caixa Penedès del 10 al 17 d’abril, mostra els resultats d’aquest projecte a través d’un recull de fotos i enregistraments audiovisuals. La mostra posa de manifest que “tothom pot escoltar, crear i tocar la seva música, sense limitacions ni fronteres”, expliquen els músics que dirigeixen l’activitat, Javier Juanco i Marta Lorenz. I és que “el més important són la realització i el creixement personal” que es deriva 62

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011


Diferències

Marta C.

Les 7 diferències Dissabte passat l'Orquestra Patinfanjàs, va oferir un concert al centre cultural de Can Saladrigues al Barri del Poble Nou de Barcelona. Van fer un repàs de totes les cançons del Carnaval en motiu de la presentació del disc de les Músiques del Carnaval. Solucions del Celsona 716

L'acudit del Simi

Celsona 717 - Divendres, 8-04-2011

63


Celsona 717  

Divendres 8 d'abril de 2011