Page 30

Tradicions

Marcel Ribera. Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Quaresma (I) la Butlla; llavors, l’abstinència quedava reduïda al dimecres de cendra. Per saber l’origen de l’esmentada Butlla, hauríem de seguir la història fins trobar al papa Gregori VII. Hi havia diferents Butlles, les quals servien per diferents intencions, lògicament el preu i la classe també era diferent. Com a exemple serveix dir que, n’hi havia que servien per als que anaven a lluitar, per construccions d’esglésies, etc. Recordo aquell famós concili Vaticà II on es van parlar i remoure moltes coses, una d’elles va ser abolir la Butlla. Si ens remetem al Butlletí Oficial Eclesiàstic de l’1 de febrer de 1932 podrem veure molt detalladament algunes dades per adquirir la Butlla, en aquest cas cal aclarir que era “por Sumario General de Cruzada”. Permeteu-me que ho transcrigui literalment, donada la seva importància... 1º- Para aquellos cuyos ingresos anuales no excedan de 2.500 pesetas.........1’00 ptas. 2º- Desde 2.501 pesetas de ingreso hasta 5.000.....................................2’50 ptas. 3º- Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000...................................5’00 ptas. 4º- Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000.................................10’00 ptas. 5º- Desde 25.001 pesetas de ingreso hasta en adelante...........................25’00 ptas. La mujer casada debe tomar el Sumario General de la misma clase que su marido; los hijos de família sin ingresos propios, el de ínfima clase. Daquesta mateixa data també hi ha la forma d’aconseguir "unas indulgencias", però que cal abonar les següents quantitats : Por el sumario de difuntos..........................................................................1’00 ptas. Por el sumario de Composición....................................................................1’00 ptas. Por el sumario de Oratorio Privado.............................................................10’00 ptas. En el proper capítol parlaré un xic més de la Quaresma. Especialment per als lectors més joves, que poden veure que en cada època hi ha les seves coses, i que per molt que els sembli que ara les coses van rectes... que mirin una mica retrospectivament i veuran que "allò d’abans" sí que era sacrifici...i els de més edat, amb aquesta lectura recordaran alguns fets de la Quarema, quan tenien uns anys menys...

Segons el diccionari, Quaresma és el període de quaranta dies que, en el cicle de l’any litúrgic cristià, precedeix la festa de Pasqua. Els diccionaris fan definicions curtes i precises. Comentaré més detalladament aquests quaranta dies, perquè hi ha coses molt curioses, especialment en èpoques passades. La paraula Quaresma quasi sempre l’associem a “abstinència i sacrifici”, certament com ja he dit abans, en èpoques passades era així, però no ens enganyem; actualment no és igual, almenys per la majoria de la gent. Quaresma dit d’una altra manera, d’una manera més profunda, són: els quaranta dies de preparació per la Pasqua, recordant aquella quarantena en què Jesús va dejunar al desert...també va ser el moment de les temptacions. Recordem però que abans de tot això hem celebrat el carnaval, temps de disbauxa... Tornant a èpoques passades cal dir que: el dejuni i l’abstinència que establia l’església, prohibia menjar carn que provingués de sang calenta. Hi havia alguns casos molt concrets en què quedaven exempts de cumplir aquestes normes. Eren: els malalts, els menors de set anys, o els que prenien (compraven)

Detall de dues Butlles amb el segell original

Els “Armats” no poden faltar en aquestes dates

“Màscares” fetes de farina de pa en una pastisseria de Venècia 30

660 - Divendres, 26-02-2010

Celsona 660  

Divendres 26 de febrer de 2010