Page 12

Comarca

M. Teresa Canal i Morera, Diputada pel Solsonès a la Diputació de Lleida, grup CIU

La Diputació de Lleida aprova les convocatòries per a la Concessió de Subvencions a entitats esportives i entitats que realitzin activitats cíviques i d’interès comunitari La Junta de Govern de 8 de febrer de 2010, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats que desenvolupin activitats en l’àmbit esportiu. Podran ser objecte de subvenció les despeses específiques derivades de l’organització i participació en esdeveniments esportius, amb un màxim de dos peticions per entitat. Poden ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les entitats que realitzin activitats en l’àmbit de l’objecte d’aquests ajuts sempre que reuneixin alguna de les condicions següents: • Entitats esportives amb seu o delegació a les comarques de Lleida. • Entitats esportives que desenvolupin activitats a les comarques de Lleida. • Altres entitats i persones físiques que organitzin activitats esportives a les comarques de Lleida. Les sol.licituds de subvenció es poden presentar fins el 24 de març de 2010. Així mateix la Junta de Govern de 8 de febrer de 2010, també

va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats cíviques i d’interès comunitari. La finalitat d’aquest ajut és la col.laboració econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’activitats cíviques i d’interès comunitari que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre de les comarques de Lleida. Poden ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les entitats que realitzin activitats en l’àmbit de: • Programes d’activitats cíviques. • Programes d’activitats que tinguin com a finalitat el foment de l’associacionisme, la participació ciutadana i la solidaritat. • Realització de congressos, jornades, seminaris, cursos i similars. Aquestes entitats han de disposar de seu social o delegació a les comarques de Lleida. Les sol.licituds es poden presentar fins el 24 de març de 2010.

La diputació de Lleida exigirà de nou a la diputació de Barcelona l’arranjament del tram de carretera Su-Cardona El grup de CiU va presentar la moció sol.licitant l’arranjament, que va rebre el suport de tots els grups polítics L’itinerari viari que uneix la carretera C-451 de Guissona a Solsona, a l’alçada de l’Hostal del Boix, amb la població de Cardona està format per les carreteres LV-3002 i BV-3001 que són titularitat de les diputacions de Lleida i de Barcelona, respectivament. A més de permetre l’accés a nombroses masies dels municipis de Llobera i Riner i petits nuclis de població, entre ells el de Su, es tracta d’un itinerari de gran importància turística ja que es troba en el seu traçat el Santuari del Miracle al terme municipal de Riner. La Diputació de Lleida, mitjançant dues grans intervencions des de l’any 2001, ha realitzat el condicionament, eixample a 7 metres i millora de la totalitat de la carretera LV3002, incloent una variant al Santuari del Miracle. La inversió ha estat de 4,3 milions d’euros. Resta solament per executar la variant del nucli de Su. Per la seva part la Diputació de Barcelona, tot i que ha anat reparant el ferm de la carretera BV-3001, no ha afrontat mai

un condicionament integral per deixar la totalitat de l’itinerari en les mateixes condicions que el de la demarcació de Lleida. L’adequació d’aquesta carretera dins la demarcació de Barcelona significaria l’obertura d’una via de comunicació de gran transcendència entre el sud de la comarca del Solsonès i la Catalunya Central, facilitant l’accés del Solsonès a Barcelona. És per tot això que com a diputada pel Solsonès del grup de CiU a la Diputació, he demanat en el proppassat Ple celebrat a la Diputació de Lleida el dia 19 de febrer, que aquesta intercedeixi davant la Diputació de Barcelona, per al condicionament del tram Su-Cardona, i així donar continuïtat al tram lleidatà ja arranjat de l’Hostal del Boix-Su, i completar d’aquesta manera aquest eix de comunicació entre el Solsonès i el Bages, facilitant l’accés a Barcelona. Tots els grups polítics de la Diputació (CIU-PSC-ERCUA-PP) van votar a favor de la Moció mitjançant la qual s’ha acordat que la Diputació de Lleida continuarà demanant a la Diputació de Barcelona l’arranjament del tram Su-Cardona. 12

660 - Divendres, 26-02-2010

Celsona 660  

Divendres 26 de febrer de 2010

Advertisement