Page 1


2

554 - Divendres, 01-02-2008


554 - Divendres, 01-02-2008

3


Solsona

Josep M. Montaner i Reig

L'empresa Ati-Markefin farà el projecte de dinamització turística de Solsona Direcció: Josep M. Borés Redacció: Ramon Estany Josep M. Montaner Dolors Pujols Edició: Francesc Xavier Montilla Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 25280 SOLSONA

info@elsolsones.net www.elsolsones.net Dip. Legal: L-267-1997 1.350 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Celsona Informació és possible, setmana rera setmana gràcies a l’aportació de molts col.laboradors que, de manera totalment desinteressada, ens ajuden a complementar tota la informació que aquí veieu publicada. A tots ells, moltes gràcies. Formen part de l’equip de suport de Celsona: Pep Mia Candi Pujol Lluís Cornet J. Clavé Marcel Ribera Montserrat Riu Enric Serra F. Torres J.H. Ramon Gualdo Jordina Tarré Agraïments especials a:

L'equip de govern de Solpresa municipal de serveis sona ha adjudicat a l'empresa turístics que pugui arribar a barcelonina, especialitzada autofinançar-se. El projecte en serveis turístics, Ati-Marha de servir, també, per imkefin, la redacció d'un projecpulsar un pla de senyalitzate de dinamització turística ció dels espais d'interès de la de la ciutat. ciutat i la resta del municipi La proposta presentada i aportar idees en relació per Ati-Markefin és la que a la futura illa cultural de va obtenir una major punSolsona. tuació de les 4 que van conEn aquest sentit, Caelles córrer al concurs convocat ha explicat que l'equip de per l'ajuntament. Amb un govern i els tècnics mupressupost de 6.000 euros La Casa Morató serà un dels espais clau nicipals estan estudiant la -el màxim que contemplava de la nova oferta cultural de la ciutat proposta de convertir la la convocatòria- la proposta Casa Morató en un centre guanyadora preveu la redacció del futur Pla d'interpretació sobre la història i el passat de Director de Turisme de Solsona. la ciutat de Solsona. Aquesta idea permetria El regidor de Promoció Econòmica de Sol- lligar diferents aspectes culturals i històrics sona, Josep Caelles ha destacat "la solvència" de la ciutat, com l'arquitectura del nucli antic, de l'empresa escollida i "l'experiència" que la indústria ganivetera o les manifestacions ha acreditat en treballs similars realitzats a folclòriques en un projecte turístic "unitari i Granada, Sòria o Alcanar. L'ajuntament pre- global per Solsona", ha comentat Caelles. veu que d'aquí a 3 mesos aproximadament els L'empresa Ati-Markefin forma part del tècnics d'Ati-Markefin tinguin enllestida una Grup Cerveró, una companyia empresarial proposta preliminar i es comencin a debatre especialitzada en serveis de consultoria, forels aspectes concrets del Pla. mació i gestió en el sector turístic fundada per L'objectiu final del Pla de Dinamització Josep Cerveró, exdirector general de Turisme Turística de Solsona és la creació d'una em- de la Generalitat entre els anys 1990 i 1996.

La Barra del Mia

Foto Llàtzer Apunts Gràfics, SL., no es fa responsable de l'opinió personal dels col·laboradors a Celsona ni de les errades en que aquests puguin incórrer. I es limitarà a publicar la correcció en una fe d'errades a la següent edició de la revista. Apunts no cobrirà els danys o perjudicis que qualsevol error pugui ocasionar. Queda reservat tot el contingut, i no se’n pot duplicar per mitjans físics, òptics ni informàtics cap part sense ordre expressa de l'empresa editora.

Telèfon

973 481719

4

554 - Divendres, 01-02-2008


Solsona

Josep M. Montaner i Reig

Aproven el projecte d'urbanització del carrer del Parc El projecte, aprovat per la Junta de Govern Local de Solsona, es troba ara en fase d'exposició pública L'ajuntament de Solsona ha aprovat la redacció del projecte d'urbanització del carrer del Parc, que rodeja la zona verda contigua al CEIP Setelsis. D'aquesta manera, continuen els tràmits previstos per aquesta zona i que han de culminar amb l'ampliació del pati del centre escolar. El projecte, que ha estat redactat pels serveis tècnics municipals, va ser aprovat el passat 14 de gener per la Junta de Govern Local de Solsona i actualment es troba en fase d'exposició Projecte d'urbanització del carrer del Parc de Solsona pública que s'allargarà fins al proper 25 de febrer. L'aprovació del projecte no va passar pel ple municipal i d'aprovació inicial i de contribucions especials abans no es pugui va ser aprovat en Junta de Govern Local "ja que es va optar portar al ple municipal del mes d'abril on s'espera que aquest per avançar els tràmits" atesa "la urgència" amb que s'han punt pugui tirar endavant definitivament. Superat aquest punt l'equip de govern obrirà el concurs d'acometre les obres de reordenament de la zona i d'ampliació públic per l'adjudicació de les obres del carrer que podrien codel pati, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Martí Abella. En aquest sentit, el titular d'Urbanisme del consistori mençar el proper mes de maig. Paral.lelament s'espera que el solsoní ha recordat que abans de suprimir el carrer Marià Fortuny i Departament d'Educació iniciï les obres d'ampliació del pati de completar l'ampliació del pati de l'escola s'ha de tenir el carrer del Setelsis amb la previsió que l'obra estigui enllestida el proper curs escolar. Parc "completament acondicionat al pas del trànsit rodat". El nou carrer del Parc tindrà 10 metres d'amplada total L'equip de govern preveu poder aprovar el projecte en Junta de Govern Local un cop hagi acabat el termini d'exposició i 6 metres de calçada. La vorera que dóna a la pujada del Caspública i s'hagin respost les al.legacions que s'hi puguin pre- tellvell medirà 2 metres d'amplada mentre que a la banda del sentar. El projecte, però, encara haurà de superar els tràmits pati tindrà de 2 a 5 metres d'amplada.

Solsona

Redacció

Educació ha adjudicat les obres del pati de l’IES Francesc Ribalta Es fan públiques les següents adjudicacions definitives referents als expedients de contractació que s’indiquen: Servei de Contractacions i Subministraments. Objecte del contracte: obres de tanca i connexió de patis a l’IES Francesc Ribalta de Solsona (Solsonès). Tipus de contracte: obra. Tramitació: ordinària. Forma: concurs. Pressupost base de la licitació: 155.587,15 euros, IVA inclòs, desglossat en les següents anualitats: Any 2007: 110.000,00 euros, IVA inclòs. Any 2008: 45.587,15 euros, IVA inclòs. Data d’adjudicació: 26 de novembre de 2007. Contractista: Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA. Nacionalitat del contractista: espanyola. Import d’adjudicació: 149.674,84 euros, IVA inclòs, desglossat en les següents anualitats: Any 2007: 110.000,00 euros, IVA inclòs. Any 2008: 39.674,84 euros, IVA inclòs.

Actuació dels bombers Diumenge passat, a quarts de sis de la tarda, es va produir una fuita d’aigua en un immoble de la carretera de Torà, davant el Caprabo. Una dotació dels bombers de Solsona s’hi va desplaçar ràpidament, solucionant l’incident. 554 - Divendres, 01-02-2008

5


Solsona

Servei de Premsa de l'Ajuntament de Solsona

Solsona edita un pòster amb consells per a la bona convivència veïnal És una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb la col.laboració del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració permanent de reunió; participar en L’Ajuntament de Solsona durà el reciclatge; no abandonar residus a terme una campanya de sensibilitvoluminosos al carrer, i no deixar zació sobre les normes bàsiques per cotxets d’infants i bicicletes als a la convivència veïnal a través d’un espais comuns de l’edifici són algupòster que es repartirà entre les assones de les normes que es recorden ciacions i les comunitats de veïns del mitjançant aquest pòster. municipi. Els cartells començaran a David Rod r íguez, regidor distribuir-se el dia 13 de febrer en una d’Acció Social, afirma que el proxerrada sobre la propietat horitzontal, pòsit d’aquesta campanya, iniciada a càrrec de l’advocat Ernest Estany, l’any passat des de la borsa d’haque es durà a terme a les 9 del vespre a bitatge de lloguer, és “aconseguir la sala cultural del consistori. Aquesta un bon ambient veïnal”, tant en iniciativa té la col·laboració del Pla els blocs de pisos amb presència Comarcal de Ciutadania i Immigració de població immigrant, com en la i el suport de totes les associacions de resta. Per això “ha estat necessari, veïns de la ciutat. per part de l’Ajuntament, conèixer Amb la finalitat de potenciar de primera mà les preocupacions la convivència veïnal en el si dels dels mateixos veïns o les dificultats blocs d’habitatges i, per extensió, amb què topen més sovint”, explica dels diferents barris del municipi, la Rodríguez. En total s’han fet tres regidoria d’Acció Social edita aquest reunions amb associacions de veïns cartell il·lustrat, en forma de còmic, agrupades, i una amb representants que reflecteix situacions que cal eviEl cartell es començarà a distribuir el dia 13 de febrer en dels col·lectius de nouvinguts en la tar o corregir i consells que faciliten una xerrada sobre la propietat horitzontal qual s’ha aprofitat per informar-los les bones relacions entre veïns. Les normes que s’hi especifiquen s’han extret de l’Ordenança de les normes i els codis que han de respectar com a intede convivència ciutadana i de les aportacions que s’han grants d’una escala. L’autor del pòster amb consells per a una bona conrecollit en les quatre reunions sectorials amb associacions veïnals i amb entitats d’immigrants, organitzades des de vivència ha estat Enric Prat, un jove solsoní de 19 anys. Per editar-lo, el consistori té la col·laboració de la Llei de la legislatura passada. Evitar sorolls molestos entre les 10 de la nit i les barris de la Generalitat, la Secretaria per a la Immigració 8 del matí; col·laborar a mantenir neta l’escala; conèixer del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Secretaria l’organització de la comunitat de veïns; col·locar les antenes d’Estat d’Immigració i Emigració del Ministeri de Treball parabòliques a la teulada; no utilitzar l’escala com a espai i Assumptes Socials.

ES NECESSITA

Conserges

d'ambdós sexes -Formació a càrrec de l'empresa -Contracte / Alta a la Seg. Soc.. -Possibilitat d'escollir torn (matí, tarda, nit, de dilluns a divendres i cap de setmana) -Compatible amb estudis i prestacions per minusvalia

Interessats truqueu al

649 09 40 99 6

554 - Divendres, 01-02-2008


Solsona

Servei de Premsa de l'Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament apel.la al consum moderat d’aigua El tercer trimestre del 2007 s’ha registrat un increment del 17% respecte el mateix període de l’any anterior Fent-se ressò dels comunicats del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, el consistori solsoní recorda a la població que es manté la situació d’excepcionalitat a les conques i les reserves d’aigua continuen disminuint. Per aquest motiu, el regidor responsable del Servei Municipal d’Aigua, Martí Abella, fa una crida a tots els sectors de consum (domèstic, industrial i rural) “per fer un ús eficient de l’aigua amb un consum moderat”. Tot i ser a mes de gener, Abella alerta que “no es pot abaixar la guàrdia”, ja que l’evolució de les reserves dels embassaments i els pronòstics meteorològics fan preveure que en el decurs del mes de març es pugui entrar en situació d’emergència –inclou la possibilitat de talls en el subministrament– en el sistema Ter-Llobregat, del qual forma part Solsona. Segons han explicat els tècnics municipals, la principal captació d’aigua de la qual s’abasta la xarxa solsonina, al riu Cardener, en aquests moments funciona a ple rendiment i els sistemes de bombatge treballen de 18 a 20 hores al dia, amb 180.000 litres l’hora. De la captació de Canalda, per contra, baixen 300.000 litres al dia, prop de la meitat de la seva capacitat, a l’igual que la captació de Lladurs. Igualment, de Fonts Caldes només poden bombar-se 15.000 litres l’hora, mentre que en situacions normals se n’extreu fins a 40.000 litres. En canvi, les últimes dades de què es disposa quant a consum dels abonats a la xarxa municipal, corresponents al tercer trimestre del 2007, posen de manifest que hi ha hagut un increment del consum respecte el mateix període de l’any anterior. Així, entre els mesos de juliol i setembre de l’any passat els solsonins van consumir 159.214 metres cúbics d’aigua, prop d’un 17% més que el 2006. Les precipitacions registrades durant la primera quinzena de gener no han estat suficients per sortir de la situació d’excepcionalitat, motiu pel qual el govern català continua demanant un consum racional de l’aigua per tal d’optimitzar al màxim els recursos existents. En la mateixa línia, l’Ajuntament fa una crida als ciutadans “perquè se sensibilitzin amb aquesta situació, controlin les pèrdues d’aigua i no caiguin en actituds de malbaratament”, afirma Abella. Tot i que el

Col.lector distribuïdor d'aigua de Solsona

consum particular pot semblar insignificant, “si multipliquem l’ús d’aigua en les nostres actituds quotidianes per tota la població de Solsona, poden haver-hi grans quantitats de recursos malgastats”. Si bé per ara no es preveu activar el pla de sequera d’àmbit municipal, el consistori està pendent de les instruccions que es puguin rebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’administració competent per dictar les mesures oportunes dins el Decret de sequera, segons ha indicat el regidor.

Consells d’estalvi Tanmateix, Martí Abella recorda que hi ha mesures que es poden adoptar per fer un ús moderat de l’aigua en l’àmbit domèstic i que l’Ajuntament va difondre a través d’una campanya l’estiu passat. Dutxar-se en lloc de banyar-se, en la higiene personal; aprofitar al màxim la capacitat de la rentadora i el rentaplats abans d’engegar-los; instal·lar difusors a les aixetes; col.locar sistemes reductors de la capacitat dels dipòsits dels aparells sanitaris, i utilitzar programadors del reg i sistemes gota a gota als jardins són alguns consells que contribueixen a l’estalvi.

Empresa de la construcció de la zona necessita:

1 Gruista amb carnet Interessats telefoneu al núm .

637 524 134

554 - Divendres, 01-02-2008

7


Solsona

Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

Solsona acollirà la tercera cursa del Campionat d’Espanya de Cross Country El Motor Club Solsonès va presentar a la sala gòtica del Consell Comarcal del Solsonès la tercera cursa del campionat d’Espanya de Cross Country Tant el president del motor Club Solsonès, Marià Chaure, el representant de la Diputació, Sr. Gomez, i el director de la cursa, Ramon Auguets, van destacar la importància que la única cursa del Campionat d’Espanya de Cross Country a Catalunya es celebri al Solsonès. La prova es realitzarà els dies 9 i 10 de febrer i el nucli central estarà ubicat al Polígon Industrial d’Olius a 4 Km de Solsona. El traçat tindrà 14 Km de recorregut on els corredors de cross i enduro podran disfrutar de valent. Els pilots professionals, els aficionats i veterans correran en el mateix circuit encara que en mànegues diferents. Una altra avantatja de la prova es que les motos no cal que estiguin matriculades. El dissabte a les 4 de la tarda, els millors 20 pilots inscrits, participaran a la Super-crono Race BMW dotada en 1000 euros de premi per al guanyador. Tot un espectacle per anar fent boca. Ja el diumenge, els veterans i aficionats, participaran en una mànega de dos hores i a les 12 del mig dia, els professionals disposaran de dos hores i mitja per voltar i decidir el guanyador. Entre els inscrits hi ha Marc Coma, Xavi Galindo, oriol Mena, Lorenzo Santolino i els locals Albert Cardona i Ramon Andreu. La cursa mourà uns seixanta voluntaris que vetllaran perquè tot vagi perfecte. Els espectacles gaudiran de bons aparcaments i de miradors espectaculars al mateix Polígon Industrial d’Olius, tocant a l’urbanització del Pi de Sant Just a la C-55. La BMW Super-Crono Race, Parc tancat, Boxes, Paddock, sortida, arribada i zona comercial estan concentrats en aquest Polígon. No cal dir que una cursa d’aquestes característiques anirà bé per la comarca, que estarà en plena ressaca de Carnaval.

Huguet, director de la cursa, Cardona, coordinador, Chaure, president del Motor Club i Gómez, de la Diputació de Lleida

La sala gòtica del Consell acollí una petita exposició sobre la cursa de Solsona

8

554 - Divendres, 01-02-2008


554 - Divendres, 01-02-2008

9


Solsona

Josep M. Montaner i Reig

La comissió de veïns del nucli antic reclama més coordinació i celeritat en les obres del Pla de Barris La comissió presentarà una sèrie de propostes perquè l'ajuntament les incorpori a l'execució de les obres del Pla d'Intervenció del Nucli antic La comissió de veïns del nucli antic de Solsona presentarà properament al consistori solsoní una sèrie de propostes encaminades a reduir les molèsties causades per les obres de remodelació del centre històric i a contribuir en el desenvolupament del projecte del Pla de Barris. La comissió, que agrupa veïns, propietaris d'immobles i comerciants del nucli antic reclama, entre altres mesures, que s'adjudiquin els treballs previstos en el Pla d'Intervenció del Nucli Antic a les empreses que les puguin realitzar "amb el menor temps possible" i que, a la vegada, es coordinin "de manera rigorosa" totes les empreses que intervenen en el projecte de millora dels carrers. A més, demanen que els trams d'obra siguin més curts i es formigonin al més aviat possible, que les obres es netegin diàriament i que s'endrecin els carrers durant el cap de setmana (traient els contenidors de runa i les tanques de les obres). Els membres de la comissió també han proposat a la regidoria d'Urbanisme que destini un tècnic municipal al seguiment diari de les obres. "Un interlocutor entre els veïns i l'ajuntament permetria resoldre problemes puntuals del dia a dia", asseguren els membres dela comissió.

Els veïns del nucli antic ja van exposar les seves propostes al regidor d'Urbanisme durant el procés participatiu sobre el Pla de Barris impulsat per l'ajuntament solsoní

l'estacionament per veïns i titulars de negocis". Reclamen també que es facin respectar les actuals zones per a vianants com la Plaça Sant Joan, el carrer Sant Miquel o la plaça Palau i que es persegueixin les actituds incíviques dels conductors. La senyalització dels edificis públics, la millora de la il.luminació, l'ampliació dels passos de peatons que connecten el centre històric amb la resta de la ciutat són altres de les reivindicacions que els veïns que integren la comissió proposaran a l'ajuntament. La Comissió de Veïns del Nucli Antic agrupa veïns dels diferents barris del centre històric i segons esl seus impulsors neix amb la voluntat d'aportar alternatives sobre totes aquelles qüestions relacionades amb el nucli antic. La potenciació de la zona com a centre residencial, turístic, comercial i d'oci és un altre dels objectius fixats per la comissió.

Altres propostes

Les propostes dels veïns contemplen també la necessitat d'implantar un model de mobilitat que sigui "respectat i aplicat" d'acord amb les ordenances municipals. Així reclamen que es defineixin les places d'aparcament al centre de la ciutat i que s'estudiï un sistema d'estacionament "que prioritzi

Entrevista a Judit Solé, responsable de l'Oficina de Desenvolupament Local de Solsona

"s'ha de canviar de mentalitat i obrir-se més al turisme" Quina serà la seva tasca? Consistirà basicament en impulsar actuacions per dinamitzar el comerç al nucli antic. En principi començarem per aquest aspecte, tot i que a la llarga, i un cop s'hagi creat i desenvolupat el Pla Director de Turisme, també hi participaria directament. En quines actuacions concretes té previst treballar? De moment la primera línia de treball serà l'elaboració d'una diagnosi sobre la situació real del comerç a Solsona i al Nucli Antic. Ara per ara no hi ha cap estudi recent d'aquestes carac-

Judit Solé és llicenciada en Història i tècnica en desenvolupament comercial i turístic 10

554 - Divendres, 01-02-2008


Solsona

Josep M. Montaner i Reig

terístiques i penso que és necessari per fer-nos una idea del que necessita la ciutat en matèrai de comerç. L'estudi ha de servir per fer un inventari dels locals buits que podrien esdevenir comerços, del nombre de botigues que hi ha i fins i tot dels sectors on hi ha poca oferta.

hagi una certa reticència però allà on s'han peatonalitzat carrers l'experiència demostra que la mesura ha repercutit positivament en els comerços i botigues. A més, s'ha de dir que la mesura ha de ser flexible i s'ha d'adaptar a cada cas concret. Es poden deixar alguns carrers oberts o permetre l'accés en vehicle al nucli antic en determinades hores i per determinats usos.

Quins són els aspectes que s'han de millorar per dinamitzar el comerç al centre històric? Un dels inconvenients és que al nucli antic hi ha pocs locals disponibles i en condicions per esdevenir botigues. Per això, un cop fet l'inventari de locals, des de l'ajuntament es podrien buscar solucions per millorar l'estat d'aquests locals. Això permetria donar facilitats a propietaris i llogaters per adequar els locals de cara a l'activitat comercial. Una altra mesura seria organitzar la circulació de vehicles al nucli antic.

Què creu que li falta al nucli antic per poder millorar la vida comercial, turística i cultural? El nucli antic de Solsona té un potencial arquitectònic enorme i molt ben conservat. Això es dóna en pocs casos a Catalunya, i penso que és un dels garns atractius de ciutat que cal saber aprofitar, i a més, Solsona conserva tradicions i festes locals molt importants i arrelades. Crec que ara fa falta un canvi de mentalitat, obrir-se una mica i no veure el turisme com una invasió sinó com una font de riquesa que, a més a més, pot contibuir moltíssim a preservar aquests valors propis de la ciutat.

S'haurà de tancar el nucli antic al pas de vehicles? Aquesta qüestió és complicada i abans de prendre cap mesura definitiva s'haurà de debatre amb els principals afectats que són bàsicament els veïns, botiguers i comerciants i la UBIC. De totes maneres, penso que a la llarga s'acabarà implantant la limitació del pas de vehicles al nucli antic. Serà una mesura progressiva i no té perquè afectar tots els carrers però crec que a la llarga els mateixos comerciants ho valoraran positivament.

Quins al.licients podem oferir? Cal replantejar i relligar alguns dels elements que ja tenim. Arquitectura, tradicions, artesania, comerç, gastronomia són elements que s'han de combinar per oferir una imatge de marca turística i comercal que faci més atractiva la ciutat. Aquest projecte s'haurà de combinar amb el Pla Director de Turisme que s'està elaborant amb l'objectiu de desenvolupar un model turístic que ens identifiqui i que es desmarqui del que ja hi ha en d'altres ciutats.

Per què creu que hi ha sectors tan reacis a aquest tancament? També hi va haver oposició en altres ciutats com Manresa o Vic. Penso que Solsona no és un cas aïllat i és lògic que en principi hi

Solsona

Servei de Premsa de l'Ajuntament de Solsona

Solsona commemora l’Any Rodoreda amb la representació de ‘La plaça del Diamant’ del TNC Les entrades anticipades es posaran a la venda a partir del 10 de març Solsona també es vol afegir a la commemoració del centenari del naixement de l’escriptora Mercè Rodoreda i oferirà el dia 23 de març, a les 7 de la tarda, la representació de “La plaça del Diamant” produïda pel Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta adaptació de la novel·la més popular de Rodoreda i una de les més representatives de la narrativa catalana contemporània és una de les produccions de més envergadura d’aquesta temporada al TNC. La regidoria de Cultura preveu que la demanda superi àmpliament l’oferta, limitada a 354 localitats. Per aquest motiu, el 40 per cent de les entrades es posarà a la venda anticipadament a partir del dia 10 de març a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Tot i això, es podrà adquirir un màxim de quatre entrades per persona. El mateix dia de la funció es podran comprar a taquilla a partir d’una hora i mitja abans de l’espectacle. El preu de l’en554 - Divendres, 01-02-2008

trada, en tots dos casos, serà de 20 euros. Aquest muntatge del TNC és una adaptació del dramaturg Josep M. Benet i Jornet, que dirigeix Toni Casares i protagonitza l’actriu Sílvia Bel, en el paper de Natàlia (Colometa). L’obra adaptada per la gira que arriba a Solsona té una durada aproximada de 3,5 hores, motiu pel qual només se’n representa una única funció. “La plaça del Diamant” serà, sens dubte, el plat fort d’aquest any al Teatre Comarcal de Solsona. Contractar aquesta obra costa a l’Ajuntament 14.500 euros, si bé el TNC, la Direcció General de Cooperació Cultural i la Diputació de Lleida col·laboren en la meitat del seu finançament. Més informació: www.anyrodoreda.cat www.tnc.cat/ca/index.html 11


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

Els ajuntaments de Solsona i Sant LLorenç volen "professionalitzar" i "despolititzar" la gestió de la clínica Volen que sigui el primer pas cap a la creació d'un hospital comarcal Els ajuntaments de Solsona i Sant Llorenç de Morunys van presentar dimecres passat a la Junta del Centre Sanitari del Solsonès una proposta per modificar els estatuts d'aquest ens, màxim responsable de la gestió del Centre d'Assistència Primària del Solsonès. L'objectiu de la iniciativa és "despolititzar" el funcionament del centre i "professionalitzar-ne al màxim la gestió", segons van explicar els respectius alcaldes de Solsona i Sant Llorenç de Morunys, Xavier Jounou i Enric Roures. La proposta es va presentar al consistori solsoní l'endemà d'haver-se entregat als membres de la Junta del Centre Sanitari i, tant l'ajuntament de Solsona, (ERC, PSC i El Comú), com el de Sant Llorenç (Independents-PM), confien que contribueixi a "millorar l'atenció sanitària i la gestió de la salut al Solsonès". Els impulsors de la proposta van demanar que no es facin "lectures polítiques interessades" ja que la salut "no ha de ser motiu de debat polític". A més, van recordar que durant la primera Junta del Centre Sanitari de la legislatura va ser el president del consell qui "ens va proposar de presentar una proposta de modificació dels estatuts". Amb la proposta damunt la taula els seus impulsors s'han compromès a debatre les propostes presentades però han assegurat que difícilment acceptaran una solució que no passi per modificar aspectes com l'excessiu pes polític que, segons ells, té actualment la Junta. A més, van avançar que si no es debaten les propostes optarien per demanar el traspàs de la gestió del centre sanitari a la Generalitat. "No volem arribar a aquest extrem però entre els dos ajuntaments sumem el 70% dels usuarius del centre i hem de vetllar per la seva salut", van assegurar els alcaldes de Solsona i Sant Llorenç. En aquest sentit, Roures considera que un organisme

Roures, Jounou i Rodríguez durant la presentació de la proposta a l'ajuntament

"amb un pressupost de 5 milions d'euros ha d'estar dirigit per professionals de la gestió" i amb coneixements del món de la sanitat "si pot ser". Roures va apuntar també que l'objectiu final és anar cap a la creació d'un hospital comarcal. "Hem de pensar en el futur, tenim cada cop més població, més usuaris i és imprescindible adaptar-nos a aquesta realitat", va remarcar Roures, que va assegurar, també, que l'actual edifici "quedarà petit" per encabir tots els serveis sanitaris assitencials que es presten i que es demandaran en el futur. La Junta del Centre Sanitari està formada per 21 membres i és l'organisme autònom del consell que gestiona la Clínica de Solsona. Les decisions que s'hi prenen han de ser ratificades posteriorment pel Ple del Consell Comarcal del Solsonès on CiU té majoria absoluta. Els seus estatuts es van crear a principi dels anys 90 i es van modificar per primer cop l'any 2000.

Chaure es mostra obert al diàleg però exigeix als autors de la proposta que no "polititzin" la salut El president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure, s'ha mostrat partidari de debatre la proposta presentada pels ajuntaments de Solsona i Sant Llorenç de Morunys, sempre i quan "no s'utlitzi per fer confrontació política". Segons Chaure, el grup que té la responsabilitat de gestionar el Centre Santiari és el de CiU, que té majoria al ple del Consell, tot i que ha volgut recordar que ja va donar entrada a la Junta del Centre Sanitari als grups de l'oposició presents al Ple del Consell Comarcal. El president comarcal ha assegurat que la proposta s'ha de debatre allà on toca i ha demanat que no s'utilitzi la voluntat de consens i dialeg dels dirigents del Consell per a finalitats polítiques "i menys en qüestions que afecten tant directament els ciutadans, com la salut", ha subratllat. Pel que fa als aspectes concrets de la proposta, Chaure veu dificil que aquesta prosperi si no hi són representats tots els municipis del Solsonès i si suposa l'eliminació de la comissió de govern. També ha posat en qüestió el criteri utilitzat per designar els representants dels usuaris i ha criticat que tant ERC com Independents PM vulguin reduir el pes polític de la Junta "quan els seus representants també són polítics". Chaure preveu que la Junta debati la proposta d'aquí a un mes aproximadament. 12

El president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure 554 - Divendres, 01-02-2008


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

Propostes bàsiques de reforma A continuació esbossem les línies generals de la proposta de modificació dels estatuts del Centre Sanitari del Solsonès presentada pels ajuntamnets de Solsona (ERC, PSC i El Comú) i Sant Llorenç (Independents-PM).

Creu Roja hi hauria: un representant dels cossos auxiliars i administratius del centre sanitari, un dels treballadors socials del Consell Comarcal del Solsonès, i un del Transport Sanitari (SEM). Usuaris: S'ampliaria la seva representació amb la incorporació de fins a 5 membres més, a banda dels actuals representants del Sol del Solsonès i del Consell de la Gent Gran de Solsona. Així, hi hauria un representant del Consell Municipal d'Educació i de la ZER (que alternarien a la Junta cada dos anys), un representant de les entitats esportives de la comarca, un del col.lectiu d'immigrants, un de l'Associació de Dones del Solsonès i un de salut laboral (elegit durant 2 anys entre el sindicat més votat a la comarca i els altres dos anys per l'Associació d'Empresaris del Solsonès).

Reducció dels representants polítics Actualment 21 persones integren la Junta del Centre Sanitari del Solsonès. 15 corresponen a un veí de cada un dels municipis de la comarca (generalment l'alcalde o un regidor de l'equip de govern de cada ajuntament). Els altres són: un metge que exerceixi al Solsonès, un representant del col.lectiu d'infermeres, un representant de la Fundació Pere Màrtir Colomés, un representant de la Creu Roja, un del Sol del Solsonès i un del Consell de la Gent Gran de Solsona.

Professionalització

Polítics: La proposta presentada preveu la divisió dels membres de la Junta en tres parts -política, professional i usuaris- i la reducció de 15 a 7 els representants polítics que la integren. Solsona per volum de població passaria a tenir 2 representants que mai podrien ser del mateix grup municipal. Així serien el regidor de sanitat de l'ajuntament i un regidor del partit més votat (en cas que coincidissin, s'escolliria un regidor del segon grup més votat). La resta de municipis ocuparien 5 membres més i per tant s'haurien d'agrupar per zones geogràfiques i escollir la persona que els representés en cada cas. La presidència de la Junta recauria, com fins ara, en el president del Consell Comarcal del Solsonès.

Els impulsors de la proposta volen que es doti la plaça de gerent del Centre Sanitari actualment vacant. Seria el màxim responsable de la gestió del centre, hauria de ser un càrrec de dedicació exclusiva i s'escolliria per concurs públic. A més, volen eliminar la comissió de govern i atribuir les seves facultats a la nova Junta que ha de ser el màxim òrgan de seguiment i control del Centre.

Altres mesures Creació d'una unitat d'atenció a l'usuari que incorpori els seus suggeriments, queixes i reclamacions. Realització d'enquestes per conèixer indicadors de funcionament del centre com el grau de satisfacció dels usuaris o el nombre d'atencions mèdiques entre d'altres.

Professionals: S'ampliaria el nombre i passaria dels 4 actuals a 7. Així, a més d'un representant dels metges, dels infermers, de la Fundació Pere Màrtir Colomés i de la

554 - Divendres, 01-02-2008

13


Comarca

Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

El Consell Comarcal oferirà nous tràmits perquè la gent pugui demanar hora i presentar instàncies des de casa seva Aquests tràmits es podran realitzar a traves del web comarcal: www.conselldelsolsones.org L’aplicació de les noves tecnologies és quelcom necessari en tot organisme i institució del nostre país. És per això que el Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha promogut l’e-TRAC. Aquest és un model que afegit al web del Consell Comarcal permet al ciutadà realitzar diferents tràmits des de casa seva. Així doncs, durant aquest primer semestre de l’any, a través del web del Consell es podrà presentar Instàncies genèriques, queixes i suggeriments, sol·licitar cita amb el President o els Consellers Comarcals, peticions a l’oficina del consumidor o bé presentar sol·licitud de beques de menjador o de beques transport escolar. Aquest projecte, recolzat pel Ple del Consell, continua a l’e-TRAM, creat per l’AOC i impulsat a la comarca pel mateix Consell Comarcal i que va dotar als ajuntaments del Solsonès d’aquesta plataforma perquè també des dels seus webs municipals, els ciutadans poguessin realitzar tràmits des de casa seva. Albert Muntada, vicepresident del Consell Comarcal i responsable polític d’aquest projecte, ha destacat "la voluntat de la institució comarcal d’utilitzar les noves tecnologies per

tal d’apropar-se al ciutadà". A més a més, creu que aquest nou aplicatiu "facilitarà els tràmits independentment d’horaris i els dotarà d’agilitat i seguretat".

El Consell aprova 27.000 euros per entitats, clubs i escoles Les noves bases de les subvencions, que impliquen major difusió del Consell en les actuacions realitzades, estaran obertes tot l’any i seran publicades a partir de la setmana vinent La setmana vinent es publicarà la nova convocatòria d’ajuts, per valor de 27.000 euros, que el Consell Comarcal del Solsonès concedirà aquest 2008 per promocionar les entitats culturals i socials, als esportistes i a les escoles, amb la finalitat de facilitar-los les activitats que aquests duen a terme. Un cop la convocatòria aparegui publicada al “Boletí Oficial de la Província” (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) els diferents beneficiaris tindran un termini de 20 dies naturals per presentar la sol·licitud de subvenció a les oficines del Consell Comarcal. Així doncs, s’obrirà convocatòria dels ajuts pel foment de l’esport base d’activitats esportives d’entitats federades, amb seu a la comarca del Solsonès, els ajuts per activitats culturals i socials de la comarca, els ajuts a llars d’infants, els ajuts a les AMPES i escoles del Solsonès per

a la realització d’activitats extraescolars i els ajuts als esportistes d’elit. Totes elles referents a activitats realitzades entre el 2007 i 2008. També s’obrirà la convocatòria dels ajuts individuals per a infants escolaritzats en llar d’infants per als cursos 2007-08, els ajuts individuals per activitats escolars, extraescolars, activitats de lleure i altres d’assimilables per aquest any 2008 i els ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques per a alumnes d’ensenyament obligatori de la comarca pels cursos 2007-08. El Consell Comarcal destinarà per aquesta convocatòria una dotació de 27.000 euros pels ajuts a les entitats, clubs, associacions i escoles de la comarca, a banda dels recursos que es destinen a menjadors escolars.

14

554 - Divendres, 01-02-2008


Comarca

Redacció

El Govern aprova la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del món local en la planificació i la direcció del sistema sanitari i es vol contribuir a la millora de la salut de la seva població El Govern ha aprovat la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès i n’ha aprovat els Estatuts. La creació d’aquest consorci és un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que té previst formalitzar un total de 37 Governs Territorials. Amb aquest, ja són 11 els ens constituïts (Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; el Garraf; l’Alt Urgell; Lleida; el Baix Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix Camp, i el Montsià), i al llarg d’aquest any s’enllestirà la resta. Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per

això tenen una composició equilibrada que garanteix la paritat en l’adopció de decisions entre els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament de Salut. Amb la creació d’aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i sociosanitària, són l’ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor prestació dels serveis sanitaris. Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques, i d’un dimensionat que inclogui com a mínim l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària. El Govern del Bages-Solsonès comprèn una població de 195.841 habitants. El Pacte per a la Salut del Bages- Solsonès es va signar el 27 d’abril de 2006 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis d’ambdues comarques.

Pinell

Ajuntament de Pinell

El Consell adjudica els contractes d’ampliació de l’abocador i de l’Arxiu Comarcal

Reunió de l’equip de Govern amb els veïns del poble de Pinell

La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 d’octubre de 2007, ha adjudicat el contracte per a l’execució de les obres d’ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès, al TM de Clariana de Cardener i la gestió d’aquest dipòsit, mitjançant procediment obert i en forma de concurs, a Depurambi Ibérica, SL, M. y J. Gruas, SA i Ingeniería y Tratamientos de Valorización, SL, que han constituït la unió temporal .M. Y J. GRUAS, SA., .INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, SL. I .DEPURAMBI IBÉRICA, SL,. .UNIÓ TEMPORAL DE EMPRESAS., abreujat .UTE SOLSONES NET., per la quantitat de 2.000.000,00 . pel que fa a les obres i 17,99 ./tona/any, IVA inclòs. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 29 de desembre de 2007, ha adjudicat el contracte per a l’execució de l’obra titulada: .Projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, en una part del Seminari Vell, seu del Consell Comarcal del Solsonès, 2a fase., mitjançant procediment obert i en forma de concurs, a l’empresa Constructora Auxiliar de Obra Pública, SL, per la quantitat de 202.489,81 ., iva inclòs.

L’equip de govern de Pinell ha quedat molt satisfet en veure que s’omplia el local social a la reunió del dissabte passat amb els veïns del municipi. Un dels objectius de l’actual equip de govern és fer reunions periòdiques amb els veïns per tenir-los informats de les actuacions que es fan en el municipi i poder-los escoltar. L’alcalde, Benjamí Puig, va començar explicant com s’havien trobat el consistori, tots els problemes que han tingut i com els han anat solucionant. Remarcant que administrativament era un desastre, va fer un repàs d’obres que havien quedat penjades de l’antic equip de govern i que ara s’estan executant, també va comentar la feina que estan fent i el que volen dur a terme aquest any. Com a objectius prioritaris, es vol portar a terme l’ampliació del local social, el parc infantil, canviar les bústies del municipi, activar la web municipal (ara inexistent) i promocionar el turisme amb uns llibrets o tríptics informatius. Després de tractar uns quants temes d’interès que afecten al municipi, es va fer una explicació detallada de l’estat de comptes. Per acabar, precs i preguntes, on van intervenir els veïns exposant necessitats, inquietuds i suggeriments que van ser escoltats per l’equip de govern.

554 - Divendres, 01-02-2008

15


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

La Generalitat vol donar un sou als alcaldes dels municipis petits Les retribucions només s'atorgaran als alcaldes de muncipis menors de 2.000 habitants Els 14 alcaldes del Solsonès -a excepció del de Solsona- podran rebre un sou fix mensual per part de l'administració autonòmica si finalment s'aprova el decret que està elaborant el Departament de Governació de la Generalitat. La mesura, que abasta tot Catalunya, permetrà que tots els alcaldes de municipis inferios als 2.000 habitants que ho sol.licitin, puguin percebre un sou mensual brut de fins a 1.430 euros sempre i quan s'acullin a la dedicació exclusiva. L'avantprojecte de decret que prepara Governació estableix un salari mensual fix en funció de la població de cada municipi. Així els alcaldes de poblacions inferiors als 500 habitants podran rebre una retribució mensual de 1.012 euros mentre que els alcalde que gestionen municipis d'entre 501 i 1.200 habitants podran percebre un salari de 1.430 euros al mes. Aquests trams, però, es fixaran, també, en funció del pressupost que té assignat cada ajuntament. El sou es repartiria en 12 mensualitats i l asegurat social anirà a càrrec de cada ajuntament. Al Solsonès s'hi podrien accollir tots els alcaldes de la comarca amb l'úncia excepció de la capital solsonina que supera els 9.000 habitants. A la província de Lleida, està previst que

Imatge de l'ajuntament de Llobera

la mesura pugui beneficiar a gairebé 200 alcaldes de municipis de menys de 2.000 habitants i a Catalunya podrà repercutir en més de mig miler d'ajuntaments. La Generalitat podria destinar uns 10 milions d'euros (1.600 milions de pessetes) anuals per pagar les retribucions dels alcaldes de petits municipis. En el transcurs d'aquest trimestre, els ajuntaments beneficiaris podrán acollir-se a les ajudes que preveu el decret elaborat pel Departament de Governació.

Entrevista a Marià Torra, alcalde del municipi amb menys habitants (130) del Solsonès

"seria bo reconèixer també la tasca que fan els regidors" Què li sembla la mesura de fixar un sou per als alcaldes dels petits muncipis ? En principi trobo bé que es destinin diners i recursos als municipis petits. Molts ajuntaments tenen dificultats per trobar fonts de finançament, i això, encara es nota més en les poblacions petites. Així que aquesta mesura crec que pot ajudar a millorar aquesta situació.

Aquesta mesura pot convertir la tasca dels alcaldes en una professió? Tot el que sigui avançar cap a la professionalització de la gestió municipal és positiu. Ara bé, la majoria de persones que ens dediquem a la política municipal en poblacions petites ho fem més per vocació de servei que per viure d'un càrrec. No hem cobrat mai res i fem aquest tasca perquè ens agrada i ho sentim.

És suficient? De moment el decret no està aprovat i encara poden canviar coses. Penso que seria bo deixar una porta oberta a reconèixer, també, la tasca que fan els regidors perquè ells també dediquen molt temps i esforços a l'activitat municipal.

Com s'hauria de plantejar aquesta mesura? Potser s'hauria d'haver enfocat d'una altra manera i destinar aquests recursos per una partida oberta que permetés destinar-los a la dedicació dels diferents regidors del consistori.

La mesura només afectarà als alcaldes amb dedicació exclusiva. Això pot ser un impediment per sol.licitar l'ajuda? Penso que sí perquè en municipis petits és difícil que els alcaldes puguin tenir dedicació exclusiva a l'ajuntament. A més, les xifres que de moment hi ha damunt la taula no són molt elevades i no tothom podrà deixar la seva feina sense que això els suposi perdre capacitat econòmica.

Pot ser que hi hagi més gent que es vulgui dedicar a fer política? És possible, però la tasca municipal és feixuga i tot i el component vocacional que té, exigeix hores i dedicació que amb un sou potser tampoc no es podria compensar. 16

554 - Divendres, 01-02-2008


554 - Divendres, 01-02-2008

17


Comarca

Ramon Estany

Del Canadà al Solsonès Quatre noies canadenques de 16 anys han compartit aquesta setmana a l’IES Francesc Ribalta la cultura del seu país amb l’alumnat de l’institut Aquestes noies estudien el cinquè nivell de secundària (l’equivalent a 1r de Batxillerat nostre) en una escola de Montreal, el College Sainte-Anne de Lachine, que ofereix dins l’oferta educativa un programa exclusiu al Quebec, que du per nom DéfiMonde i és d’un nivell exigent per tal de respondre a les necessitats d’un cert tipus d’alumnes que tinguin alhora bones aptituds escolars i un interès marcat per l’enriquiment de la seva cultura personal. L’alumnat al cinquè any realitza un projecte que consisteix en un viatge on posen a prova totes les seves aptituds. Van escollir Solsona perquè una de les noies ja va estar a la nostra ciutat l’estiu passat, amb motiu de les vacances. L’objectiu d’aquesta estada, que és de vàries setmanes, és viure una experiència cultural en un altre país, una altra llengua, tot presentant el Canadà i ajudant a practicar l’anglès i el francès als alumnes del país. Tot i que han trobat algunes diferències entre Catalunya i el Canadà, els agrada molt el nostre país i s’emportaran un bon record.

L’Emilie Ruddick, la Isabelle Nault, la Vanessa Knight i la Isabelle Lachance, al vestíbul de l’IES Francesc Ribalta

preguntes que l’alumnat solsoní els feia, i alhora, elles també demanaven coses i s’interessaven . De fet, han ressaltat la simpatia i la curiositat dels nois i noies, que han mostrat una gran participació Quan tornin al Canadà, hauran de fer un dossier i un treball, com a seguiment de l’activitat, ja que han de provar que han sabut adquirir una bona cultura general, sabent fer presentacions públiques i utilitzant fàcilment les eines informàtiques.

Participació a les classes de l’institut Durant aquesta setmana, les visitants canadenques han assistit a les classes de francès i d’anglès de l’institut, oferint una xerrada i un audiovisual sobre el Canadà, responent a les

Amb una de les classes de l’institut 18

554 - Divendres, 01-02-2008


Parròquia i Bisbat

Ramon Estany

Canalda

La Torreta (Preixana)

La Candelera i Sant Blai- Diumenge vinent, 10 de febrer, farem la benedicció de candels i fruits.

La Candelera i Sant Blai - Aquest diumenge, dia 3, a les del 10 matí, Missa i benedicció de candeles i fruits.

Clarà La Candelera i Sant Blai- Aquest diumenge, dia 3, a les 12, Missa i benedicció de candeles i fruits.

Castellvell Festa de la Candelera - Aquest diumenge, 3 de febrer, Missa a 2/4 de 12, amb benedicció de candeles i processó.

La Coma Presentació del Senyor- Aquest dissabte, 2 de febrer, Missa i benedicció de candeles. Sant Blai- Aquest diumenge, dia 3, Missa i benedicció de fruits.

La Mata (Llinars) Festa de la Candelera i Sant BlaiAquest dissabte, 2 de febrer, Missa i benedicció de candeles i fruits.

La Selva Sant Blai, a Marsinyac- Aquest diumenge, 3 de febrer, a 2/4 d’1, Missa i benedicció de fruits.

Madrona La Candelera i Sant Blai- Aquest dissabte, 2 de febrer, a les 6 de la tarda, Missa amb benedicció de candeles i fruits.

Montpol Festa de la Candelera al Santuari de Massarrubies - Aquest diumenge, 3 de febrer, celebrarem la festa de la Candelera i de Santa Àgata. A les 12 del matí, benedicció de les candeles a l’atri, Missa i, en acabar, benedicció del pa de Santa Àgata.

Solsona Festa de la Candelera - Aquest dissabte, 2 de febrer, es farà la benedicció de les candeles a la Missa del Claustre de les 10 del matí i a la Missa de la Companyia de Maria de 2/4 de 7 del vespre, que presidirà el Sr. Bisbe amb motiu de la Jornada de la Vida Consagrada. Sant Blai- Aquest diumenge, 3 de febrer, a la Missa de les 10 de la Catedral, es farà la benedicció de fruits i es venerarà la relíquia de Sant Blai.

La Diòcesi de Solsona celebra la Jornada de la Vida Consagrada El proper dia 3 de febrer, diumenge, la diòcesi de Solsona celebrarà la Jornada de la Vida Consagrada, jornada en la que les comunitats parroquials pregaran també especialment pels consagrats i consagrades de la Diòcesi. Amb aquesta finalitat s’han preparat uns punts de trobada a Navàs, Berga, Súria, Solsona, Cervera, Tàrrega i Mollerussa, per facilitar la participació, així com materials tramesos per la Secretaria General de l’URC com a ajuda per aquestes celebracions. La Companyia de Maria, de Solsona, celebrarà el dia 2 de febrer, a la tarda, un berenar de germanor, les Vespres i una Missa. La casa del Seminari, a Solsona, celebrarà les Vespres i el berenar de Germanor, el dia 3 a la tarda.

Recés Espiritual de Quaresma El proper dia 2 de febrer tindrà lloc el Recés Espiritual de Quaresma, dirigit pel P. Manel Bonilla, religiós carmelita de la Comunitat de Tàrrega. Serà a la Casa Seminari de Solsona, i començarà a 2/4 d’11 amb l’oració de Laudes i acabarà a les 5 de la tarda, amb les Vespres.

En recordança

Adéu, Rosa Rosa: Us estimo i no sé què faré per apartar els meus somnis, somnis que eren realitat, a totes hores, sempre tinc un record vostre, faci el que faci sempre sereu la meva padrina. Amb els meus somnis, penso, parlo però no em responeu i plorant em desperteu. Em costa d’entendre que us n'heu anat si vagi a on vagi esteu davant. Teniu el cor net i recordo la vostra imatge serena, les tardes i els dies juntes, la vostra mirada, la manera de donar consells, tant els petits com els grans, la generositat i la manera més humil de fer les coses i preocupar-vos de tots nosaltres. Vull guardar tots aquests records dins meu i pensar que he estat molt feliç tots aquests meus 40 anys al vostre costat. Us estimaré sempre. 554 - Divendres, 01-02-2008

En recordança:

El més sincer agraïment a totes les persones que ens han fet costat al llarg d’aquests 2 anys. Moltes gràcies a tothom; Família i amics de la iaia centenària. 19


El Reportatge

Josep M. Montaner i Reig

Una fotografia mostra l'antic portal d'Anníbal de Solsona La troballa apareguda al fons de l'arxiu Salvany revela l'existència d'una torre de planta rectangular adossada a la muralla de la ciutat Una fotografia de Solsona de l'any 1917 ha permès documentar gràficament el desaparegut Portal d'Anníbal de la ciutat i l'existència d'una torre defensiva adjacent de la qual fins ara no s'en tenia cap constància documental. La imtage, que s'ha trobat al fons de l'Arxiu Salvany de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona -digitalitzat recentment i que es pot consultar per internet- mostra part de l'antiga muralla medieval de Solsona, a més d'un portal d'entrada a la ciutat i una torre de planta rectangular, a la zona on actualment comença el carrer de la Regata, davant de la carretera de Bassella. Precisament l'aparició de la torre ha despertat l'interès dels arqueòlegs i historiadors "ja que corrobora l'existència Antic Portal d'Anníbal de Solsona. Foto cedida pel Consell Comarcal del Solsonès i l'Arxiu del Fons Salvany d'una construcció de la qual només se'n tenien referències escrites", ha assegurat l'arqueòleg municipal, Pere Cascante. A més, la torre que apareix a la imatgeés de planta rectangular "quan fins ara s'havia cregut que la muralla de Solsona hauria estat flanquejada només per torres semicirculars", ha subratllat Cascante. A més de confirmar l'existència de torres defensives de planta rectangular a les muralles de la ciutat medieval, la imatge permet situar l'origen d'aquetes torres entorn al segle XIV ja que en recintes emmurallats "van començar a ser substituïdes per torres circulars, més resistents i fàcils de defensar, a partir del segle XV", ha remarcat Cascante.

Portal d'Anníbal, Romà o del Martell El Portal d'Anníbal ja apareix en una fotografia publicada a la fi del segle XIX i inicis del segle XX en el llibre Solsona i el Solsonès en la Història de Catalunya d'Antoni Llorens i Solé i era conegut també amb els noms de Portal Romà o Portal del Martell. Tot i això, "la fotografia apareguda al fons Salvany és més interessant ja que mostra tot el pany de muralla i la torre rectangular adjacent", comenta Cascante. El Portal d'Anníbal era un portal secundari d'accés a la ciutat que connectaria el nucli de Solsona amb la zona dels horts i de la Ribera. El nom d'Anníbal es deuria al sobrenom amb que els estudiants del seminari batejaren posteriorment aquest portalper intentar recordar -a manera de llegenda- que Solsona fou un dels indrets per on va passar Anníbal, el cabdill cartaginés que amb els seus exercits va travessar els Pirineus i els Alps fins a arribar al nord d'Itàlia on va combatre els romans durant la segona guerra Púnica, dos-censt anys abans de crist.

Foto del Portal apareguda al llibre del Doctor Llorens 20

554 - Divendres, 01-02-2008


El Reportatge

Josep M. Montaner i Reig

Cascante però, ha descartat aquesta hipòtesi ja que antigament era habitual incorporar a la toponímia local noms de fets o personatges històrics rellevants "per tal que fossin recordats" encara que "no coincidissin amb la història real", remarca Cascante. L'explicació sobre l'origen d'aquest portal d'època medieval, i no romana, es trobaria als segle XIV, moment en què es basteix la muralla que ha arribat fins als nostres dies. Segons Cascante, el portal d'Anníbal comunicaria amb el Portal de la Vall de l'Hort -que es va excavar recentment a l'entorn de la plaça de Santa Llúcia- a través del pas de ronda paral.lel a la muralla. Aquest pas es convertiria posteriorment en un carrer anomenat carrer del Martell. La importància de la troballa rau en el fet que demostra que al pany de muralla de l'actual carretera de Bassella i del Vall Fred de Solsona "s'hi van bastir antigamnet torres de planta rectangular", ha assegurat Cascante. A més, Cascante ha recordat que aquesta idea ja es va començar a perfilar arran de la intervenció arqueològica que es va realitzar a l'actual Plaça de Santa Llúcia i Carretera de Bassella, que va posar al descobert

Zona actual on es trobava el Portal d'Anníbal

els vestigis d'una torre rectangular al costat de l'antic portal de la Vall de l'Hort. La destrucció de l'antic portal d'Anníbal o del Martell s'hauria produït, segons explica Cascante, a inicis del segle XX quan a partir "dels nous eixamples urbanístics projectats a Solsona" les velles muralles i portals van resultar un obstacle per l'obertura de nous carrers a la ciutat.

Fotografies, dibuixos i documents. Fonts d'informació per arqueòlegs i historiadors La troballa de fotografies, imatges o documents antics té una importància cabdal per la feina d'arqueòlegs i historiadors, ja que els permet conèixer elements del passat que no han arribat fins els nostres dies. La imatge del Portal d'Anníbal o del Martell ha estat trobada al fons de l'Arxiu Salvany de la Biblioteca Nacional de Catalunya per Joan Mondragón, afeccionat a la història i impulsor d'un projecte per recuperar el patrimoni cultural de la comarca que compta amb el recolzament del Consell Comarcal del Solsonès. El fons Salvany disposa de més d'un centenar de fotografies del Solsonès realitzades entre finals del segle XIX i principis del XX per Josep Salvany, metge nascut a Martorell l'any 1866 i afeccionat a la fotografia. El fons, que ha estat digitalitzat recentment, es pot consultar per internet a l’adreça: www.bnc.es/digital/salvany/ Segons ha explicat l'arqueòleg municipal, Pere Cascante "aquests documents són una ajuda molt valuosa per la nostra feina ja que ens permeten conèixer com eren les cases, els carrers i alguns dels espais de la ciutat ara desapareguts". Altres arxius als quals els arqueòlegs i historiadors recorren sovint per conèixer el passat de la ciutat de Solsona són el fons de l'Arxiu Mas a 554 - Divendres, 01-02-2008

Plànol de la Solsona del s.XVIII de l'arxiu Simancas

Barcelona, l'arxiu fotogràfic dipositat al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i altres arxius particulars com el del laboratori fotogràfic de Solsona, Ressol A més, pel que fa al passat urbanístic de Solsona, Cascante destaca també la documentació existent a l'arxiu de Simancas, on es conserva un plànol de la ciutat de Solsona de l'any 1743. Aquest document "és una autèntica guia de la ciutat, tal com era fa 250 anys" subratlla Cascante. El plànol de Simancas conté abundant informació sobre la disposició i noms dels 21

carrers, la situació de palaus i cases senyorials, així com, els temples, la muralla i els portals de la Solsona del segle XVIII. Però a banda de les fonts documentals, Cascante destaca també les excavacions que s'han anat realitzant a la ciutat. Intervencions recents com les realizatdes al Pou de Gel, la carretera de Bassella, la plaça de Santa Llúcia o Cal Carreres han ajudat a documentar científicament i recuperar un part de la història de Solsona avui desapareguda.


Carnaval 2008

Ramon Estany

El Carnaval reconeix la Comparsa del Gegant Boig La festa del lliurament dels Bojos va obrir els actes del Carnaval 2008 a Solsona, amb una celebració especial dedicada a la comparsa del Gegant Boig, que enguany compleix 25 anys. La pel.lícula de L'ombra del Gegant Boig ja es pot veure al Youtube Amb aquest acte, el Carnaval agraeix a aquells que d’una forma desinteressada el fan possible i sense els quals no es podria fer realitat. Gràcies a la seva feina, la seva il.lusió, empenta i participació, entre tots fan que el Carnaval de Solsona sigui un referent de tot el país. Aquest any, el Carnaval celebra un aniversari. Fa 25 anys que el Tòfol nano corre amunt i avall, i també fa 25 anys que una colla d’amics viuen i disfruten de la festa amb la mateixa bata i nom: són la comparsa del Gegant Boig. La gala es va iniciar a l’entrada del Teatre Comarcal amb una recepció amb cava i patates fregides i l’animació musical d’unes guitarres. A continuació es va poder veure un curtmetratge dedicat al Gegant Boig, i l’acte va continuar amb el lliurament dels premis de fotografia, cartell i Bojos, així com el sorteig d’un viatge en globus. Tot amenitzat amb l’humor i la gràcia d’un grup que a l’estil La Cubana, anava presentant els diferents actes. L’espectacle va cloure’s amb l’actuació del grup humorista El cansancio, que va fer gaudir un teatre comarcal ple a vessar de públic.

Teatre per començar el Carnaval Dissabte al vespre, més de 150 persones van gaudir amb la comèdia “Pintors Pintats”, adaptació de Dario Fo representada pel grup teatral de Navès Coll d’Arques. El repartiment per ordre d’aparició va ser: Jordi (maniquí): Carles Tristany - Llúcia (vídua): Roser Clotet - Eudald (pintor): Xavier Tristany - Joan (jefe): Xavier Casafont - Sr. Llorenç: David Solé - Anna: Alba Casafont Sònia: Clara Ballarà - Daina: Mireia Vila Presentació: David Solé, Clara Ballarà, Mireia Vila 22

554 - Divendres, 01-02-2008


Carnaval 2008

Ramon Estany

Lliurament dels Bojos Des de l’any 1984, l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona va decidir homenatjar aquelles persones que d’una manera o altra havien destacat dins la festa, tot fentlos lliurament d’una reproducció en miniatura del símbol del Carnaval solsoní, el gegant Boig. Des de llavors, fins als nostres dies, amb l’excepció de l’any 2006, s’han anat repartint aquestes estatuetes per agrair la tasca de persones,

comparses i entitats que han donat suport a la festa sense demanar res a canvi. Aquest any s’ha volgut reconèixer d’una manera especial la feina i la dedicació d’algunes comparses. La primera a rebre aquest guardó va ser la comparsa del Gegant Boig el 1986 i des de llavors l’han rebut altres comparses per la seva aportació i les ganes de col.laborar amb el Carnaval.

Gegant Boig N. 134 DAVID PORREDÓN “Per ser el Carnestoltes del 2007, per ser el més jove de la història i per la seva amabilitat i estima per a tots” L’últim guardonat d’aquest any és una persona que de ben segur, va viure el Carnaval de l’any passat d’una manera diferent. Primerament perquè durant unes hores el va viure darrera la barra, i després, perquè el van vestir d’una manera diferent a la manera que vesteix normalment, i finalment, perquè va ser el rei per uns dies. El seu somriure i el seu entusiasme va ser per tots el millor regal que un Carnestoltes podia regalar.

Gegant Boig N. 132 GENÍS COLELL Gegant Boig N. 131 GOGISTES SOLSONINS “Per haver-nos venut millor les entrades, per conèixer les guixetes de la Xelsa millor que ningú” Una entitat molt especial. Tot i ser amics de la música més espiritual, durant una colla d’anys no es perdien cap concert de carnaval, i a més a més són els primers d’arribar, puntuals, amables i eficients.

Gegant Boig N 133 ELS MECÀNICS “Gràcies a ells, la gent de Solsona puja any rere any a les carrosses de Carnaval” Una tasca que la majoria de la gent no veu però que és imprescindible. Vestits amb els seus monos de taller i amb el seu bon humor aquests quatre joves fan miracles amb els motors i la maquinària de les carrosses. 554 - Divendres, 01-02-2008

23

“Per haver donat color als nostres Carnavals. Per posar els seus tocs decoratius sempre que l’hem necessitat. Per treballar envoltat de pintures i sprais i per tots els grafittis que ha fet pel Carnaval” La persona responsable de posar el toc de color als Carnavals. És l’artista dels dibuixos de les noves carrosses. L’home dels sprais i de les pintures. Ningú no sap com s’ho fa per convertir els laterals dels autocars i carrosses en obres d’art.


Carnaval 2008

Ramon Estany

Lliurament dels premis dels concursos de fotografia i cartell de Carnaval

Agustí Padilla recull el premi

Antoni Targarona recull el primer premi.

Antonio Chaparro, un altre fotògraf local

Benvingut Xandri

Joan Peralta recull el premi

\Xavier Segués recull el premi

Carina Montilla, autora del cartell d'enguany

Els patrocinadors del sorteig del viatge en globus, TB Assessors i Immostudi i BBVA, amb el guanyador del premi, Jordi Vilà 24

554 - Divendres, 01-02-2008


Carnaval 2008

Ramon Estany

25 anys de bates vermelles i verdes Fundadors i expresidents: Albert Escamilla (A.C.S), Miquel Àngel Manzano, Joan Francesc Manzano, Marià Jounou, Josep Maria Gilibets, Xavier Pallarès, Teresa Cots, Joan Mujal, Jesús Altarriba, Joan Ramon Andreu. President honorífic: Robert Ribalta Tots ells van anar pujant a l’escenari per recollir de mans de la presidenta actual, la Teresa Cots, la boina de la comparsa i un mam, la mascota. En nom d’Albert Escamilla, que ja no és entre nosaltres, recolliren els records les seves filles, l’Helga i la Gal.la.

Fa 25 anys, a l’Aixeta, el dimecres de Carnaval de 1983, una colla de carnavaleros entusiastes van decidir muntar una comparsa. L’objectiu era clar: treballar per fer més gran el Carnaval de Solsona. I qui podia ser el seu gran patró? Cap altre que el Gegant Boig. L’any següent, el 1984, la comparsa del Gegant Boig sortia al carrer. En aquests 25 anys molta gent ha dut la bata vermella i verda. El Carnaval de Solsona ha anat creixent i han estat moltes les comparses que han nascut. Avui es fa un homenatge als fundadors i presidents, per haver fet possible aquest aniversari.

554 - Divendres, 01-02-2008

25


Carnaval 2008

Ramon Estany

El Tòful Nano estrena ball aquest Carnaval Una de les novetats del Carnaval 2008 serà l’estrena d’un nou ballet, el del Tòful Nano. La música i l’arranjament ha anat a càrrec del Roger Mas i el Xavier Guitó. La coreografia, ha estat feta com tots els ballets de Carnaval, pel Josep Dalmau (Rendé). Dalmau, que ha fet a més la música dels ballets de la Festa Major (óssos, nans, áliga i Drac ), avisa que es tracta d’un vals que acaba amb una música molt alegre que recorda la popular tonada d’un lloc proper i conegut.

La vaqueta recupera el seu ball

La imatge de la plaça ja es pot veure per TV Cable i per Internet

Un altre element del carnaval que ballarà serà la vaqueta. S’ha recuperat un ball oblidat, que també havia fet el Rendé, i que ja ningú no recordava.

La càmera de la plaça ja es pot sintonitzar al canal local de TV Cable. Aquesta imatge ens la ofereix Indesol-TV Cable i Produccions l'Ull Digital i ja és habitual als últims anys. Enguany la han instal.lada en una altra cantonada on es millorarà la visió dels ballets i de la gent que hi ha.. La imatge, com veieu a la fotografia, també es pot veure, en rigorós directe, des la web. a Http://www.elsolsones.net on hi ha l'apartat de Televisió i on es veu la retransmissió del carnaval arreu del món. Aquest servei és possible gràcies a la col.laboració de Produccions l'Ull Digital, Indesol TV Cable i Celsona Informació.

Les gallines tindran el seu ball El músic solsoní Joan Miquel Villaró ha fet l’arranjament d’una música que de ben segur que agradarà. Es comenta que és una mena de poupurri de cançons conegudes que parlen de les gallines.

L'espurna del Mia

26

554 - Divendres, 01-02-2008


Carnaval 2008

Ramon Estany

DIVENDRES 1 DE FEBRER

DIMARTS 5 DE FEBRER

VERIFICACIÓ - 18:02h BAIXADA DE BOITS - Hora: 18:57h Tot seguit... BALL DE LA PATACADA CONCERT DE CARNAVAL amb “Ron Vudu”+“Xitxarel.los” +“Hotel Cochambre” - 00:04 - SALA XELSA

COCA, FIGUES I VI BLANC 11:59h. - INICI A LA PLAÇA DEL CAMP FOC AL CARRER - 20:02h. - CARRERS DEL NUCLI ANTIC GRAN BALL DE DISFRESSES amb “La Banda del Drac” i a la mitja part... ELECCIÓ DE L’HEREU + ENTREGA DEL TESTAMENT - 23:32h. Lloc: SALA XELSA

DISSABTE 2 DE FEBRER Durant lo matí... NEU MUNTANT... CONCURS DE K-TIFES - 11:01h -PLAÇA DEL 3R’s IV MOSTRA GASTRONÒMICA-14:07h -PL. MAJOR JOCS REUNITS - 16:03h - CARRERS DEL NUCLI ANTIC PUJADA D’AUTORITATS-18:31h. DES DE L’AJUNTAMENT ARRIBADA DE S.M. CARNESTOLTES 19:04h.- CARRETERA DE TORÀ Seguidament... NOMENAMENT DEL MATARRUC D’HONOR, BRAMADA i BALLETS - PLAÇA DEL CAMP Tot baixant... PENJADA DEL RUC - TORRE DE LES HORES En acabar... INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS - SALA D’EXPOSICIONS DE L’AJUNTAMENT GRAN BALL DE CARNAVAL amb “Swing Latino” + “Sexyphonics” ESPECTACLE “GLANDE SORPRESA” A LA MITJA PART - 23:99 Lloc: SALA XELSA

DIMECRES 6 DE FEBRER - DIMECRES DE CENDRA

CAPELLA ARDENT - 11:01h. LA CRIDA 11:58h. - PLACES i CARRERS DE SOLSONA JUBILATS AL LLORO, GRAN BALL DE JUBILATS 16:02h. - SALA XELSA VETLLA I COMIAT - 18:58h. - CAPELLA ARDENT PROCESSÓ i ENTERRAMENT 19:29h. - DES DE LA CAPELLA ARDENT XIM PAM PUM XIUUU PATUM OHHH! 21:03h. - NOU PATÍ DE L’ESCOLA ( o no... ) BAIXADA i DESPENJADA 21:59h. - PORTAL DEL CAMP Fi De FeStA - 00:00h. - PLAÇA MAJOR

Motoball

DIUMENGE 3 DE FEBRER ...

UN CARNAVAL AMB AIRES DE TROBADA... Als vols de les 8 del matí... TRONADA i BALL DE L’ESCALDAT amb “Jordi Caselles” - PLAÇA MAJOR PLANTADA DE GEGANTS - 09:37h. Lloc: PLAÇA DEL CAMP Seguidament... PASSACARRERS I BALLETS Quan siguem a la Plaça... SERMÓ DE CARNAVAL PLAÇA MAJOR Tot seguit... PUJADA I FINAL A l’hora de dinar... DINAR DE GEGANTERS CONTRADANCES 17:07h.- INICI A LA PLAÇA DEL CONSELL TALLER INFANTIL - 18:08h. - SALA XELSA CAPTA DE GEGANTS - 20:04h. DES DEL PORTAL DEL CASTELL CONCERT amb “Day Dream Age” - 22:02h. - PL. MAJOR

MOTOBALL 08 Tots els jugadors de la selecció Carnavalera de l’equip internacional de Motoball resten convocats per al partit del dilluns dia 4 de gener a les 8h a la plaça del camp. Seria un detall que confirméssiu l’assistència al tel. 639478272, Lluís).

GAS I BON CARNAVAL

Concurs del dibuix del 25è aniversari del Tòfol Nano (Carnaval 2008)

DILLUNS 4 DE FEBRER - CARNAVAL INFANTIL

ESMORZAR, BALL DE L’ESCALDAT i ESPECTACLE INFANTIL amb “Jaume Barri” - 08:47h. - SALA XELSA BAIXADA D’AUTORITATS 10:43h. - INICI A L’AJUNTAMENT ARRIBADA DE S.M. CARNESTOLTES i LA MISS FORASTERA DE FORA amb “Pepsicolen” - 11:17h. - AVINGUDA DEL PONT SERMÓ i BALLETS - 12:13h. - PLAÇA MAJOR En acabar... PENJADA DEL RUC -TORRE DE LES HORES CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES amb “Pepsicolen” 16:01 - SALA XELSA CORREFOC INFANTIL 19:00h. DESPENJADA DEL RUC 19:34h. - TORRE DE LES HORES MOTOBALL3 - 20:03h. - PLAÇA DEL CAMP AL K-RRER, Ier CONCURS DE GRUPS MUSICALS 22:03h. - PLAÇA MAJOR 554 - Divendres, 01-02-2008

En motiu del 25è aniversari del Tòfol Nano, la comparsa va fer un concurs de dibuix entre els nens de 3r. i 4rt de primària de les escoles de Solsona. Els guanyadors, han estat: 1er Premi: Ferran Moreno 2n. Premi: Raquel Pleixats 3r. Premi: Pol Solé Els dibuixos participants es podran veure a la Sala d’Exposicions d el’Ajuntament

27


Carnaval 2008

Ramon Estany

Les comparses vesteixen de Carnaval els carrers Diumenge al matí l’activitat era frenètica pels carrers i places de Solsona. Calia deixar a punt l’engalanament dels carrers amb motiu del Carnaval i les diferents comparses treballaven a bon ritme per vestir de festa amb motius originals i divertits l’interior del nucli antic de la ciutat. Després del dinar d’enramadors i engalanadors, es procedí a dur les banderes a la Xelsa. Se sortí de la plaça Major havent dinat (a 2/4 de 4 o dit d’una altra manera, a les 15:30h). Llavors es baixà en processó fins a la sala Xelsa amb la Patinfanjàs.

Una representació del Mocós

Aquesta és la relació de comparses i carrers engalanats. Gegant boig: Des del portal del Castell fins al Valentí Tòfol Nano: Des del Valentí fins a la Caixa Penedès. Mocós: Des de la Caixa Penedès fins a cal Davesas. Caníbals: C. St. Miquel - Matarrucs: C. St. Cristòfol Gijos: St. Josep de Calassanç - Gallines: C. Mirabalda Fogueretes: C. del Bou - Sugus Caran: C. Llobera (començant pel costat de la plaça i fins que en tinguin prou) Tinturerus: C. St.Llorenç (començant des de cal Sampare i fins que en tinguin prou) - Els 4 Bojos: C. de la Mare de Déu - De més verdes en maduren: C. St. Josep de Calassanç Geganteta: Plaça de l'Ajuntament - Piratou’s: C. St. Pau La comparsa dels Oriols

Tancant la processó de banderes, la Geganteta

La Geganteta va penjar les trenes davant l'ajuntament

La comparsa dels Pira Tous

La comparsa dels Tinturerus 28

554 - Divendres, 01-02-2008


Les Suguscaran

Que contents que van els Margaritus

Ep, la foto!

Les bates del Tòful nano

Els arreventar-ho tot 554 - Divendres, 01-02-2008

29


10 anys de carnaval

Celsona Informació

10 carnavals al Celsona. La mirada crítica del Mia Ja han passat 10 edicions en les que el Celsona ha fet ressò del Carnaval. Aquesta efemèride ens ha fet gràcia i per això us hem fet un recull dels 10 millors acudits del Mia fent referència al Carnaval, amb els 10 Matarrucs d'Honor que van venir aquells anys. Bon Carnaval a tothom!

Carnaval 1998 - Celsona número 42 - El Negre de Banyoles era el tema del dia que va acabar amb el seu trasllat del museu. També es parlava del Museu Geganter de Solsona... Els Matarrucs d'honor del 98 van ser la Marta Cáceres i el Xavi Díaz.

Carnaval 1999 - Celsona número 96 - Queixes generalitzades dels veïns per la brutícia, les pixades i vomitades a les entrades del casc antic de Solsona. Els Matarrucs d'honor del 99 van ser el Grup Musical Gossos

Carnaval 2000 - Celsona número 149 - Un anunci de l'associació de festes aixecava polseguera. Els que no tinguin llotja, no seuen. Els Matarrucs d'honor d'aquell any van ser la gent de Catalunya Cultura

Carnaval 2001 - Celsona número 200 - Els Follets de les Obagues oferien Els Pastorcills per primera vegada, paròdia que va arrasar com ho demostren les 4 edicions següents. Javier Gurruchaga de l'Orquesta Mondragón va ser-ne el Matarruc d'Honor. 30

554 - Divendres, 01-02-2008


Carnaval 2002 - Celsona número 249 - Les tasques es prohibeixen i ja tenim tema. Albert Om, periodista, va ser-ne el Matarruc d'Honor.

Carnaval 2003 - Celsona número 302 - Per primera vegada es feia un Boig especial de plata. El Rei d'Espanya va ser uns dels Matarrucs més celebrats, encarnat per Toni Albà.

Carnaval 2004 - Celsona número 353 - Acabar el Carnaval i Eleccions a la vista. Van ser les eleccions de l'11-M. El Matarruc d'aquell any va ser Gerard Quintana de Sopa de Cabra.

Carnaval 2005 - Celsona número 402 - El Pou de Gel va ser cobert amb una lona negra per protegir-lo. El Matarruc d'aquell any va ser Enric Majó. Carnaval 2006 - Celsona número 455 - L'alcalde de Solsona Jordi Riart no va ser present a l'obra dels Follets de les Obagues, La Passió segons Sant Ateu. El Matarruc d'aquell any va ser Antoni Bassas.

Carnaval 2007 - Celsona número 507 - El Sermó del Carnaval no és publicat al Celsona per decisió de la Junta. El Matarrucs van ser la Lloll Bertran i el Celdoni Fonoll. 554 - Divendres, 01-02-2008

31


Olius

Marcel Ribera - ARXIU FOTOGRAFIC: Marcel Ribera

Pregoner de Sant Sebastià El dissabte dia 19 l’escriptor i president del Grup Excursionista d’Oliana va ser l’encarregat de llegir el pregó a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. D’aquesta manera en Jordi Pasques i Canut va donar el senyal del començament de la festa de Sant Sebastià a la Seu d’Urgell. En l’esmentada capital durant tot el dissabte i diumenge es van dur a terme diferents actes en els quals va participar molt activament la Germandat de Sant Sebastià, creada l’any 1855.

En Jordi Pasques meditant

Vilanova i la Geltrú amb les típiques palmeres

Excursió El passat 20 de gener un grup de persones van anar a la Festa de Xató que se celebrava a Vilanova i la Geltrú. Es portava a terme un “Concurs de Salses”. L’Àpat del dinar va ser a Vallirana i, com no podia ser d’una altra manera, va haver-hi Xató.

Romàntic racó de Vallirana 554 - Divendres, 01-02-2008

32

554 - Divendres, 01-02-2008


Ep, la foto!

Ramon Estany

Aniversari a l'Spùtnik

Aqui tots s'apunten als aniversaris

Celebrant aniversari a l'Aixeta

Feliç aniversari, Betlem i Sara

Ep, la foto

De València a l'Sputnik

Un gran equip de futbol

Societat Aquest amor de persona fa 18 anyets. Felicitats de part de les teves nenes.

Envieu-nos els vostres articles, opinions... abans de DIMECRES al migdia al nostre correu electrònic o porteu-los a la nostra oficina.

info@elsolsones.net Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA 554 - Divendres, 01-02-2008

33


Educació

Formació d’Adults

Carnaval al Centre de Formació d’Adults Aquesta setmana els alumnes de Català llindar han volgut iniciar el carnaval a les seves classes, amb indumentàries apropiades a la festa. Després de treballar molt també hi ha hagut temps per riure, cantar i ballar. Des del Centre us desitgem un BON CARNAVAL a tothom.

Educació

Cartellera

Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

Convocatòria de proves de llengua catalana per al 2008

Sopar de COU curs 85-86

Dia 23 de febrer, dissabte. Interessats truqueu al 677 827 978 (Ramon Estany)

Aquesta setmana (DOGC núm. 5059, de 30 de gener) ha sortit publicada la resolució per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Com en els dos anys anteriors, la data de les proves s’escaurà entre els mesos de maig i juny, ja que només hi ha una única convocatòria per a cadascun dels certificats generals: bàsic (A), elemental (B), intermedi (B), suficiència (C) i superior (D). El termini d’inscripció comença dilluns vinent, dia 4 de febrer, i s’acabarà el dia 20 de febrer. En el web http://www.gencat.cat/llengua, clicant l’enllaç ‘certificats de català’, hi ha el text íntegre d’aquesta convocatòria.

Cursos de català per a adults Del 4 al 14 de febrer es pot formalitzar al Servei Comarcal de Català del Solsonès la inscripció als cursos de català presencials i a distància del segon quadrimestre febrer-maig.

Dissabte que ve, al Casal Popular la Fura, hi haurà un concert a 2/4 d’11 del vespre amb el “Xivatazo”, i a les 12h, començarà un altre concert amb “Histèria i els ninots”.

Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal de Català del Solsonès

Llistes de naixença Puericultura C. Bisbe Lasala, 7 - Tel. 973 48 13 26 - Solsona

Pre-mamà Roba 0-2 anys

LIQUIDACIÓ TOTAL ROBA TALLES GRANS 34

554 - Divendres, 01-02-2008


Educació

IES Francesc Ribalta

Teatre en anglès

Tallers de sexualitat al Centre Sanitari

Aquesta setmana els alumnes de 1r i 2n d’ESO vàrem anar al teatre comarcal, on vam assistir a la representació en anglès de l’obra “Romeo and Juliet”, a càrrec de la companyia IPA Productions, sota la direcció de Sue Flack. Es tracta d’una adaptació a l’actualitat i a l’anglès modern de la famosa obra de William Shakespeare. La història té lloc als carrers i cases d’una ciutat moderna, on els Capulet organitzen una festa i Romeu i Marcuito, uns nois de la família Montesco, s’infiltren d’amagat. Tibalt, cosí de Julieta, sospita de l’amor entre Romeu i Julieta i repta Romeu a un combat a mort; apareix Marcuito, a qui mata Tibalt. Després Romeu mata Tibalt. Romeu i Julieta s’acaben casant d’amagat a casa d’en Frare Llorenç. Després d’un malentès, Romeu es mata bevent una poció i, en veure’l Julieta, se suïcida. Els alumnes, al principi, dèiem que no entendríem res de l’obra en anglès, però no va ser així perquè els actors vocalitzaven i s’expressaven molt bé. Amb la posada en escena d’aquesta obra, els actors pretenen oferir als estudiants una representació totalment en anglès, amb la qual es diverteixin, per tal de motivar-los en el seu estudi de la llengua anglesa. Per acabar, volem donar les gràcies als serveis educatius per fer possibles aquestes activitats.

El dia 29 de gener, els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Francesc Ribalta vam fer una visita al CAP, on ens van explicar diferents temes relacionats amb el món de la sexualitat. En primer lloc, vam fer un joc a través del qual vam conèixer la rapidesa amb què es poden contagiar les malalties de transmissió sexual. Després ens ensenyaren tots els mètodes anticonceptius que existeixen. A continuació vam parlar de la part afectiva de la sexualitat, mitjançant dibuixos i làmines. En resum, podem dir que vam aprendre que la sexualitat engloba molts aspectes: l’atracció d’una persona per una altra, la importància de la sexualitat amb amor, etc. Realment ens ha semblat molt interessant, hem après moltes coses noves i volem agrair a tots els professionals del Centre Sanitari del Solsonès la seva dedicació a aquesta tasca. Maria, Bianca, Ariadna i Elisabet

Maria Garrido i Roger Davins

Llibres

Coneixes algú d’aquesta fotografia? Estem fent un llibre sobre la història de les germanes Carmelites que han passat per Solsona i de les coses que han fet a més de cuidar avis. Tens alguna fotografia o saps d’algú que en tingui alguna referent a l’Hospital? Pots fer-la arribar al Celsona o a la Gasolinera, o bé per correu electrònic: famontaner@terra.es info@elsolsones.net 554 - Divendres, 01-02-2008

35


Comerç i Empreses

Natur House

Una dieta sana i equilibrada ajuda a millorar la figura Vols perdre 11 talles en pocs mesos? Eliminar alguns quliets de més sense renunciar a cuidar la teva salut? Amb Natur House pots. Un equip de professionals experts en nutrició t'assessoren perquè puguis aconseguir el pes i la talla ideals sense haver de renunciar a menjar bé i de manera saludable. A Natur House s'elaboren Plans Dietètics Personalitzats d'acord amb la problemàtica específica de cada client i amb l'objectiu de proporcionar el màxim benestar i resultats desitjats. Entra a la botiga que recentment han obert al Passeig Pare Claret número 18 de Solsona i aconsegueix la teva talla ideal. Sense dietes restrictives, sense prohibicions i amb un seguiment mèdic estricte aconseguiràs reduir el teu pes en pocs mesos i mantindre'l sempre. El secret de l'èxit es troba en dissenyar un pla específic de nutrició adaptat a les característiques de cada persona i els resultats són immediats. Un expert en nutrició t'aconsellarà i t'ensenyarà a reduir i controlar el teu pes d'una manera saludable. De manera fàcil i senzilla aprendràs a cuidar-te i a menjar de manera saludable i equilibrada. Natur House posa a la teva disposició un equip de metges, dietistes, farmacèutics, i tècnics

en nutrició perquè puguis aconseguir la figura que desitges. Per això, compta amb més de 170 dietes diferents que s'adapten a les necessitats específiques de cada persona i que et garanteixen una dieta sana i equilibrada Natur House és una empresa líder en el sector de la dietètica i la nutrició a Espanya, actualment està present a més de 15 països a tot el món i més de 300 professionals avalen la seva trajcetòria. Vine a Natur House: cuida't i millora la teva figura.

36

554 - Divendres, 01-02-2008


Salut

Anna Guitart Tristany Logopeda col.legiada 623

La deglució atípica La deglució atípica en els infants provoca en la majoria de casos maloclusions dentàries. La combinació de la teràpia miofuncional realitzada pel logopeda amb el tractament ortodòntic és fonamental Durant la nostra vida existeixen dos patrons de deglució: - el patró de deglució infantil, que es presenta des del naixement i fins a l’aparició de les primeres dents temporals - i el patró de deglució adulta, en el qual la llengua anirà adoptant una nova posició dins de la boca que es mantindrà la resta de la vida. El manteniment de la deglució infantil, més enllà de l’època d’alimentació amb biberó, és considerat un mal hàbit i pot tenir conseqüències en el creixement de les dents, sobretot pel que fa a la forma i la posició. Aquesta immaduresa en la deglució s’anomena deglució atípica i consisteix a realitzar uns moviments inadequats amb la llengua i amb la musculatura veïna a l’hora d’empassar la saliva o els aliments.

La logopèdia disposa de la teràpia miofuncional per tal de rehabilitar aquestes alteracions. Aquest tractament es defineix com el conjunt de procediments i de tècniques utilitzats per a la correcció del desequilibri muscular orofacial, la creació de nous patrons musculars en la deglució, la creació de patrons adequats per a l’articulació de la parla, la reducció d’hàbits nocius i el millorament de l’estètica bucal. Caldrà, per exemple, aprendre a fer gimnàstica amb els òrgans orofacials (llengua, llavis, galtes..), a utilitzar el nas per respirar, a descobrir on ha de col·locar la llengua quan menja o a pronunciar correctament els sons alterats. Aquest tractament és aconsellable que es realitzi conjuntament amb el tractament ortodòntic, així millorarem l’estètica bucal però també el mal hàbit que ha desequilibrat la deglució o la parla. El treball fet durant les sessions de logopèdia ha d’anar acompanyat del treball que cal fer a casa. No oblidem que estem modificant hàbits que s’han consolidat durant els anys i, per tant, l’esforç per canviar-los serà important.

Les causes que poden provocar el manteniment d’aquesta deglució infantil poden ser: - Mals hàbits: ús perllongat del xumet, succió del dit... - Una respiració bucal - Factors genètics Podem detectar un nen amb deglució atípica si: - Interposa la llengua entre les dents a l’hora d’empassar - Realitza moviments amb el cap i fa soroll a l’hora de menjar - Li queden restes de menjar a la boca després d’empassar - Té la necessitat de beure molta aigua durant els àpats - És lent quan menja A llarg termini les dents es van deformant per l’acció constant de la llengua, que va empenyent en empassar. A més, se’n poden derivar altres dificultats com l’alteració en l’articulació de diferents sons de la parla.

554 - Divendres, 01-02-2008

37


Associacions i Entitats

Casal Popular la Fura

Segon aniversari de la Fura El Segon Aniversari de la Fura es va obrir amb un campionat de bitlles catalanes celebrat a la Plaça Sant Pere amb la participació del Club de Jubilats Estel del Solsonès, el Club de Jubilats Sant Jordi i un equip de la Fura. El Club de Jubilats Sant Jordi es va endur el Trofeu del "1r Campionat Casal Popular la Fura de bitlles Catalanes". A les 5 h, ens va visitar el grup d’animació WAKANNAKA que va aparcar el seu “rulot” a la Plaça Major on hi van desplegar tota classe d’actuacions de pallassos, trapezis, malabars ... tot berenant amb coca i xocolata. A 2/4 de 8, la professora Blanca Serra ens va explicar les repercussions que els borbons han deixat al nostre país des de la derrota d’Almansa el 25 d’abril de 1707, l’11 de setembre de 1714 ... I com Franco va recollir, educar i posar com a successor el rei que ens mana ara. I que l’actual Constitució Espanyola el nomena com a Cap Suprem dels Exèrcits de Terra, Mar, Aire ..., això sí, l’eximeixen de qualsevol responsabilitat... A continuació vam sopar a la Fura, i vam celebrar el Sorteig de la Panera de la Fura. El núm. guanyador és el 148. El guanyador pot passar-la a recollir a les tardes al Casal Popular la Fura o avisant a algun Membre del Casal.

Agraïments a totes les botigues i establiments de Solsona que ens han ajudat a confeccionar la panera: Cal 65, Ca l’Adroguer Nou, Ca l’Anita, Cal Baldomero, Cal St. Antoni, Cal Massana, Can Solvi, Carnisseria Riloc, Cal Molins, La Lionesa, Forn de Sant Joan, La Vinícola, Els Girasols, Dietètica Estel, La Cuca de llum, La Carmanyola, El Ninot de paper, Cal Jaumet del Forn, Cal Candi, Vilbar, Irca, La Clau, Niu Color, Cal Sampons, Congelats Varaldés, Taribó, Colmado Latino, Cal Dach, Cal Verdaguer, Carns Jané, Cal Candi A tots ells, moltes gràcies I tot fent les postres, el Ton Ramonet, el Marc Grifell i l’Eladi, ens van delectar amb els seus monòlegs que precedien el concert de Folk-Tradicional de la “La Carxofa i La Ceba”.

Els més petits es van divertir de valent

Blanca Serra durant la conferència sobre "El cost de la monarquia espanyola"

38

554 - Divendres, 01-02-2008


Partits Polítics

El Comú del Solsonès

Trobada d'intercanvi d'opinions a Pinós El passat dimarts dia 22 de gener, membres de El Comú de Solsona, es van reunir a Ardèvol amb els/les membres del Grup d’Opinió- Comú de Pinós per treballar en els temes que els preocupen sobre el seu municipi. Es tractava d’una trobada d’intercanvi d’experiències i opinions, on un dels coordinadors de El Comú del Solsonès, Quico Riu, va remarcar el recolzament des de la seu central del partit. Es van tractar diferents temes, tals com el Pla de Camins, ja que malgrat haver-hi un conveni firmat de l’anterior legislatura, sembla que es vol modificar sense aconseguir la unanimitat que el primer va tenir. Altres

temes tractats van ser la Planta de Compostatge, ja que on es vol situar té un impacte visual molt fort per trobar-se envoltada de punts turístics i d’interès patrimonial. També es va parlar del Parc Solar, dels focs del 98 i del Patronat de turisme del Solsonès. La conclusió va ser que la coordinació entre els diferents COMUns de la comarca és forta per tal d’aconseguir els objectius de cada municipi. Així, doncs, tenim un objectiu COMÚ: que les coses es comencin a fer bé i es deixin de banda els personalismes i amiguismes.

Associacions i Entitats

Associacions i Entitats

Sol del Solsonès

Club Estel del Solsonès

Ball de disfresses per a jubilats Dimecres 6 de febrer - 4 de la tarda Com cada any El Club Estel del Solsonès participa amb el Carnaval de la Gent Gran de Solsona amb el ball de disfresses amenitzat per Joan Badia per als Jubilats a la sala Xelsa, el dimecres dia 6 de febrer a les 4 de la tarda. Hi haurà premis per a les millors disfresses i berenar per a tothom. Preu: 6 euros. Esperem la vostra participació.

Assemblea general de socis i col.laboradors Diumenge, 17 de febrer - 5 de la tarda Tot seguit de l'assemblea es farà un berenar de germanor per a tothom. Gràcies per la vostra assistència.

Aparador carnavalenc del Sol del Solsonès

Us convidem a visitar la nostra pàgina web a: www.soldelsolsones.org. 554 - Divendres, 01-02-2008

Gran calçotada a Valls Diumenge, 24 de febrer Properament n'anirem informant...

39


Decrets

Cursos

Redacció

Ramon Estany

L’Escola Agrària del Solsonès presenta una quinzena de cursos i activitats per al 2008

DIPUTACIÓ DE LLEIDA DECRETS dictats pel president de la Diputació, durant el mes de desembre (I) 3433. 4-12-2007

Dimecres passat va tenir lloc a l’Escola de Capacitació Agrària del Solsonès la presentació dels cursos i oferta formativa per aquest any

Certificació d’obra PIM-2007/180 i disposar que es transfereixi a l’Ajuntament corresponent la quantitat que a continuació es relaciona, relativa a la part proporcional de la subvenció de l’esmentada certificació, corresponent a l’Ajuntament d’Olius l’import de 7.875,80 euros.

3434. 4-12-2007

Certificació d’obra PIM-2007/180 i disposar que es transfereixi a l’Ajuntament corresponent la quantitat que a continuació es relaciona, relativa a la part proporcional de la subvenció de l’esmentada certificació, corresponent a l’Ajuntament d’Olius l’import de 148,50 euros.

L’acte va omplir la Sala d’Actes de l’Escola i va comptar amb la presència del Cap de l’Oficna Comarcal del DAR, el President del Consell Comarcal del Solsonès, la Directora de l’Escola Agrària, el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústria Agroalimentària, l’Alcalde d’Olius, i el Cap de Servei de Formació Agrària. En el decurs de l’acte es van lliurar els diplomes als participants als cursos de l’any passat, un agraïment a una empresa col.laboradora i la presentació dels cursos i activitats per aquest any. La setmana vinent n'oferirem un ampli reportatge.

3439. 4-12-2007

Certificació d’obra PIM-2006/95 i disposar que es transfereixi a l’Ajuntament corresponent la quantitat que a continuació es relaciona, relativa a la part proporcional de la subvenció de l’esmentada certificació, corresponent a l’Ajuntament de Clariana de Cardener l’import de 25.207,45 euros.

3517. 11-12-2007

Justificació tramesa subvenció a favor Ajuntament Lladurs, per import de 5.352,70 euros, per grava per arranjament de camins.

Cursos tecnològics NIVELL BÀSIC MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS (Cultius extensius herbacis) NIVELL BÀSIC MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS (Cultius extensius herbacis) BENESTAR ANIMAL PER A TRANSPORTISTES BENESTAR ANIMAL PER A TRANSPORTISTES BENESTAR ANIMAL BENESTAR ANIMAL HORTICULTURA ECOLÒGICA

3519. 11-12-2007

Justificació tramesa subvenció a favor Agrupació Defensa Forestal Sol Verd, per import de 8.000 euros, per vigilància i lluita contra incendis forestals.

3522. 11-12-2007

Modificació de l’import de la subvenció en la quantitat de 3.917,31 euros del Pla de Petites Ajudes de l’actuació “pavimentació de la serra de Llinars” de l’Ajuntament d’Odèn.

Activitats complementàries SOLUCIÓ DE PROBLEMES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ANGLÈS II ANGLÈS III ELABORACIÓ DE CONSERVES DOLCES I SALADES

3548. 12-12-2007

Certificació número 7 condicionament Ctra. LV-3002 d’Hostal del Boix al Miracle, per import de 100.909,47 euros.

3560. 13-12-2007

Informàtica DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II TRACTAMENT DE LA IMATGE

Certificació d’obra DL-2004/571 i disposar que es transfereixi a l’Ajuntament corresponent la quantitat que a continuació es relaciona, relativa a la part proporcional de la subvenció de l’esmentada certificació, corresponent a l’Ajuntament d’OLIUS l’import de 188,44 euros.

Activitats de transferència tecnològica Condicionalitat en les explotacions agràries Producció local i comerç de proximitat Aprofitament de la biomassa forestal 40

554 - Divendres, 01-02-2008


Coaching al minut? I per què no!

ActionCOACH

Coaching: programar el nostre GPS vital Amb una certa freqüència tinc l’oportunitat de mantenir una conversa com la següent: - Escolta’m, i tu a què dius que et dediques? - Sóc coach de negocis, la meva dedicació és el coaching empresarial. - Com dius, cou… qué? Aleshores, a partir d’aquesta darrera pregunta màgica, s’inicia la meva argumentació del que significa la paraula coaching i més concretament el coaching empresarial, una de les actuals passions de la meva vida. El terme coaching, segons “wikipedia” prové del terme anglès to coach, és a dir entrenar. Literalment: “A l’entorn empresarial i personal es coneix per coaching el procés interactiu i transparent mitjançant el qual el coach o entrenador i la persona o grup implicats en aquest procés, busquen el camí més eficaç per a assolir els objectius fixats utilitzant els seus propis recursos i habilitats”. Fent una mica d’història, es diu que el terme va sorgir al voltant dels segles XV i XVI en la ciutat hongaresa de Kocs (a uns 70 km de Budapest) situada entre Viena i Pest. Per a realitzar aquesta ruta s’utilizava un carruatge de cavalls que incorporava per primera vegada un sistema de suspensió que el convertia en el mitjà de transport més còmode en aquell moment: kocsi szekér (“carruatge de Kocs” i pronunciat cotxi).Aquest mot aviat va derivar en la paraula “cotxe”. És així com el terme coach, transportava persones d’un lloc a un altre: al·legòricament el coaching transporta a les persones d’on estan, a on volen arribar. La ICF (International Coach Federation) defineix el coaching de la següent forma: “Coaching és l’aliança amb un client a dintre d’un ambient de provocació d’idees i d’altíssima creativitat que l’ajuda a aconseguir el seu potencial professional i personal.Aquesta aliança en el temps permet als clients assolir resultats satisfactoris en les seves vides personals i professionals. Els coaches ajuden a millorar l’acompliment dels seus clients i la qualitat de les seves vides, estan entrenats per a escoltar, observar i adaptar el seu propi enfocament a les necessitats específiques dels seus clients. Els coaches busquen suscitar solucions i estratègies en el client i creuen que el seu client té una creativitat innata i que són recursius. El treball del coach és proveir el recolzament necessari per a resaltar les habilitats, recursos i creativitat que el client ja té.” En aquest moment, quan sembla que el meu interlocutor ja s’ha format una idea aproximada de a què dedico unes quantes hores de la meva vida, aprofito per a donar-li la meva visió pràctica del coaching: l’art de treballar amb les persones. En aquest procés procurem determinar, 554 - Divendres, 01-02-2008

establir i clarificar una sèrie d’objectius personals i professionals amb les persones a les quals entrenem i, a partir del cononeixement del punt en el qual estem, establir un pla d’acció per a aconseguir aquests objectius. El coaching és acció. Si parlem concretament del coaching empresarial, aleshores del que es tracta és de crear una pertorbació en la zona de confort de l’empresari, motivar-lo per a que s'ho qüestioni absolutament tot mitjançant la realització de preguntes provocadores, que ens portin a respostes moltes vegades sorprenents i a accions efectives. Des d’aquest punt de vista, pot també interpretar-se com una xarxa de solidaritat, en la qual els professionals posem els nostres coneixements, experiència i formació al servei d’altres professionals per a ajudar-los a solucionar problemes en els seus negocis. Com a coach m’he adonat que el coaching és tan eficaç en grans, mitjanes i petites empreses, ja que la seva base es fonamenta en ensenyar a fixar objectius concrets i a prendre decisions. L’èxit d’aquest procés rau en que és l’inici del que anomenem la seqüència de la capacitació: de la incompetència inconscient, a la incompetència conscient (primera etapa en un procés de coaching), i d’aquí a la competència conscient i a l’estadi final de la competència inconscient. És a dir, s’inicia el camí quan l’empresari es fa conscient dels aspectes de la seva vida i de l’empresa que s’han de modificar per a millorar. Les regles de l’economia, de l’empresa i el treball estan canviant al mateix ritme que el nostre món digital regit per les tecnologies de la informació. Ara se’ns jutja segons noves normes. Ja no és només important la preparació i l’experiència, sinó com ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres. La nova me41

sura pressuposa que tenim suficient capacitat intel·lectual i preparació tècnica per a exercir en el treball; en canvi es concentra en certes qualitats personals, com la iniciativa i l’empatia, l’adaptabilitat i la persuasió. Les aptituds humanes constitueixen la major part dels ingredients que porten a l’excel.lència laboral, molt especialment, al lideratge. En el fons, un procés de coaching és com programar el funcionament del nostre GPS vital. Quan fem servir un GPS per desplaçarnos amb el nostre vehicle hem d’indicar-li l’origen de la nostra posició i la destinació a la qual volem arribar, juntament amb una sèrie de paràmetres com són els avisos, rutes alternatives, camins efectius, etc. De la mateixa manera el coaching és com un GPS que ens guia a la vida per a dirigir-nos cap el destí vital (personal i professional) que hem escollit, portant-nos per les successives etapes establertes en el pla de ruta. De totes maneres no cal capficar-s'hi. Ja ho avisa el manual d’usuari: “En qualsevol moment el GPS pot ésser reprogramat en totes les característiques de funcionament, fins i tot en la determinació del punt d’arribada”.


Ecologia crítica

Lluís Brotons i Alabau. Llicenciat en Ciències Biològiques

“Jo no contamino, utilitzo biodièsel”... o potser sí que contamino... La societat actual es caracteritza per una taxa de consum d’energia mai abans enregistrada en la seva història. El combustible provinent de fonts d’energia no renovables, com el petroli, forma la base d’aquest consum emprat majoritàriament en transportar béns i persones d’una banda a l’altra del territori. Ara bé, el petroli no és una energia renovable, i l’enorme dependència energètica que tenim d’aquest recurs ens crea molts problemes, especialment de tipus ambiental. Sembla però, que una part d’aquest problemes tindrien una data de caducitat propera. L’alternativa proposada seria conrear l’energia per generar biocombustibles reciclables que reduirien la nostra dependència del petroli i contribuirien a una menor emissió de gasos contaminants. Aquesta solució sembla tan definitiva que fins i tot a l’autobús urbà que uneix Solsona i Olius hi podem llegir ben clarament la següent màxima “Jo no contamino, utilitzo biodièsel”. Però, podem realment creure que quan utilitzem l’autobús urbà de Solsona no contaminem? Amb la informació disponible actualment no sembla clar que la generalització de l’ús d’aquest biocombustible sigui la solució a tots els nostres problemes energètics tal i com afirma la publicitat de l’autobús. En primer lloc, el biodièsel només suposa una fracció del combustible utilitzat, la major part segueix provenint del petroli. Segon, resulta que malgrat ser cert que el biodièsel utilitza productes vegetals que tenen un origen agrícola en primera (plantes oleaginoses) o segona instància (olis usats), la producció d’aquest combustible també comporta una important despesa energètica (transport de l’aigua per regar, utilització de fertilitzants, recol.lecció de collites, transformació de la matèria prima en biodièsel, etc). Tenint en compte aquesta despesa,

estudis recents publicats en prestigioses revistes científiques apunten que l’estalvi energètic que es deriva de la utilització del biodièsel és molt baix o fins i tot negatiu, de manera que contaminaria més la producció i combustió del biocombustible que la producció i combustió del petroli tradicional!. Per si això no fos suficient, el conreu de vegetals per a biocombustibles pot tenir efectes ambientals i econòmics molt negatius en crear una dependència directa entre la producció d’aliments i la producció energètica. Aquests efectes ja s’han deixat notar en molts llocs del planeta amb importants impactes sobre les taxes de desforestació en zones tropicals o l’increment del preu d’alguns aliments bàsics com el blat de moro degut a la major demanda a la que està sotmesa la seva producció per motius energètics. Potser el biodièsel pot ajudar a conscienciar sobre la necessitat de canviar les nostres actuals fonts energètiques principals, però ben segur que no resoldrà aquest tema tan complex ni evitarà, de manera miraculosa, que la nostra necessitat de transport deixi de contaminar el territori. En tot cas, si utilitzeu el transport públic no ho feu només perquè utilitza biodièsel. I si de veritat no voleu contaminar, doncs utilitzeu menys combustible, del tipus que sigui, o fins i tot no n’utilitzeu gens i aneu a peu o amb bicicleta...

Els Sants de la Setmana Divendres, 1 Sant Cecili; sant Brígida d’Escòcia; beates Maria-Anna Vaillot i Otília Baumgarten. Dissabte, 2 Presentació del Senyor, antigament Purificació de Maria, i popularment la Candelera (pel ritu de la llum). Mare de Déu patrona dels cerers i dels electricistes; altres advocacions marianes: Candela (Valls), Candelaria (Tenerife), Ajuda (Barcelona), Calle (Palència)...; sant Corneli. Diumenge, 3 Sant Blai; sant Anscari (Òscar). Santa Claudina Thévenet ; sant Francesc Blanco i companys; beat Esteve Bellesini; beat Joaquim de Siena. Dilluns, 4 Sant Andreu Corsini; sant Joan de Brito, i beats Rodolf Acquaviva, prev., i companys, Francesc Pacheco, Carles Spínola, preveres, i companys, Jaume Berthieu, prev., i Lleó-Ignasi Magin; sant Gilbert; santa Joana de Valois; santa Caterina de Ricci; sant Josep de Leonessa. Dimarts, 5 Santa Àgata o Àgueda. Santa Calamanda. Dimecres, 6 Sant Pau Miki, i companys (franciscans, jesuïtes i laics). Sants Pere Baptista, Martí de l’Ascensió i Francesc de Sant Miquel; santa Dorotea; sant Amand; festa del Sant Misteri de Cervera. Dijous, 7 Sant Ricard; sant Teodor; santa Juliana; santa Coleta.

Envieu-nos els vostres articles, opinions...

abans de DIMECRES al migdia

al nostre correu electrònic o porteu-los a la nostra oficina.

info@elsolsones.net Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA 42

554 - Divendres, 01-02-2008


Opinió

Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC.

Parcs eòlics, parcs solars El que té de dolent la crisi econòmica i l’inici del compte enrere en l’ús de combustibles fòssils, ho té d’interessant l’impuls a les noves energies netes: eòlica i solar. No hi ha res millor que la necessitat per forçar el canvi de costums i usos en un tema tan delicat com és l’energètic. Els qui som alcaldes veiem canvis inusualment ràpids i radicals en aquesta matèria, sense poder pronosticar fins on arribaran. De passar a llegir el que fan en altres països o regions d’Espanya, a tenir projectes damunt de la taula, ha passat un instant. I els projectes es multipliquen, perquè uns n'impulsen altres, i la gent escèptica es convenç quan veu que un veí tira endavant un projecte que ell havia refusat. I com en tot, passem d’un extrem a l’altre, sense haver-nos preparat degudament a nivell normatiu i legislatiu. I aquí comencen els problemes, sobretot si es tracta de projecte eòlics perquè tenen un major impacte visual, però també alguns solars es troben amb tramitacions impròpies d’un país modern i eficient. Segons dades del propi Ministeri d’Indústria i de la Conselleria d'Economia, de qui depèn a Catalunya el tema energètic, la mitjana de temps per començar i acabar els tràmits per un parc eòlic de dimensions mitjanes, era de 7 anys. Sí, ho heu llegit bé, set anys. Ara s’han introduït dreceres i suprimit tràmits, perquè en dos anys sigui possible tenir la llicència corresponent. Tota una revolució si s’aconsegueix. Ho veurem aviat. Quant als parcs solars, la tramitació no baixa dels 2 anys si es vol fer tot bé. I sempre i quan ningú no s’adormi en les gestions. És a dir, que el promotor corri, que l’ajuntament corresponent faci volar els papers, i que algú empenyi la Generalitat perquè cada departament informi i aprovi el més ràpidament possible la seva part.

Opinió

Però si aquesta és la situació, el que no s’acaba de solucionar és el pacte territorial i social que comporten aquestes instal·lacions. Tothom elogia l'aposta per les noves tecnologies però ben pocs les accepten a tocar de casa seva. Tornem a tenir un nou problema. La majoria de gent demana que es posin en llocs on no es vegin, i en matèria eòlica, això és impossible i en la solar, complicat i en alguns casos tampoc no és factible. Estem, doncs, en un moment crucial per tenir èxit o fracassar en un tema tan essencial com aquest. Si volem ser congruents i conseqüents, amb la greu situació d'escalfament global, hem de sacrificar algunes coses. En primer lloc, apostant per menys despesa energètica i millor eficiència a tots els nivells, però, després haurem de conviure amb alguns impactes visuals nous, i que voldríem en altres llocs; però hem de ser solidaris i comprensius perquè no podem posar en un altre lloc el que no volem nosaltres aquí. Si no, farem una roda sense final que no porta enlloc i que només serveix per endarrerir la solució i complicar la vida a tothom. I podem treure’n beneficis pel conjunt. Ho hem vist en algunes d’aquestes pàgines, com determinades instal·lacions suposen compensacions importants per als ajuntaments que les acullen. I quan diem ajuntaments volem dir municipis que tindran millors serveis i equipaments pagats amb aquestes compensacions. No està encara inventat el poder fer truites sense trencar ous. I ara en matèria energètica toca fer un pas endavant ràpid i contundent. Contemporitzar, lluny d’arreglar res, o continuar espatllant. D’aquí la necessitat que les administracions regulin adequadament i els ciutadans acceptin unes servituds raonables per aconseguir una millor vida global.

Ramon Gualdo

L’estat espanyol i els drets humans Parlem especialment de la política exterior en el tema dels drets humans. El president del govern espanyol, en els darrers anys ha mantingut reunions amb cap d’Estat de molts països, i dins de les relacions amb aquests països, es tracten apartats sobre la necessitat de vetllar pel respecte dels drets humans. Però, malgrat reunions, converses, acords, paperam... la cosa no ha acabat de rutllar pas tal com caldria. Algun exemple: En les relacions mantingudes amb la Xina o amb Rússia, no s’ha pas donat prioritat a la matèria. No s’ha tingut prou valor per exigir - o almenys demanar - que s’aturin els reguitzells de barbaritats que es cometen en aquells països, i que els governants hi fan els ulls grossos. I s’adopten postures semblants davant d’altres governants de diferents indrets. Amnistia Internacionsl ha fet seguiments de les actuacions davant del tema, i s’ha vist que hi ha manca de 554 - Divendres, 01-02-2008

compromís ferm. I això que bé és prou sabut que per exemple a Rússia i a altres zones, amb l’excusa de lluitar contra el terrorisme, es cometen moltes atrocitats i els drets humans queden arraconats. Si anem fins a Colòmbia ens trobem amb fets semblants, i si fem quilòmetres amunt i avall també ens hi trobarem. Des de diferents organismes s’ha demanat al govern espanyol que davant d’aquestes situacions no faci tant el ronsa, que no sigui tan tímid. Doncs, tots plegats, també ho hauríem de demanar: Cartes al govern, cartes a les administracions, cartes a la premsa, xerrades, manifestos, etc. Perquè ens hi va la pell, en tots sentits: Si els drets humans es trinxen, la pell de l’esquena, algun dia també en pot resultar plena de blaus i esgarrinxades.

43


Opinió

Martí Abella - Regidor d’Urbanisme

En política tot s'hi val? Jo no ho veig així, però no sembla que pensi el mateix l’ex-alcalde Riart que ens va acostumant a veure article rera article com confon el desig de continuar manant amb el miratge de viure permanentment en un món mancat de respecte a les persones i a les regles del joc democràtic, vaja, com si visqués en un etern carnaval. Personalment crec que de la pràctica política és raonable esperar-ne un cert debat d’idees i que d’aquest enfrontament en sorgeixi polèmiques i debats acalorats, el que no porta al lloc i ens fa a tots més pobres és basar la confrontació en termes de rancúnia personal i ressentiment existencial. El 27 de maig de 2007 Solsona va estroncar una manera de fer política caciquil i excloent, practicada històricament per les classes benestants més preocupades per mantenir els privilegis que per dur el progrés i la modernitat. El senyor Riart sempre ha dit sentir-se un bon hereu d’aquesta manera de fer. Des de la signatura de l’acord municipal de progrés, ha quedat clar que una de les principals peces a abatre es diu Martí Abella, persona incòmoda pel Sr. Riart, potser per raons tan “escandaloses” com acceptar l’oferiment de l’actual alcalde de deixar la feina que exercia a Barcelona per col·laborar a dur endavant un nou ajuntament amb noves maneres de fer. Vaig posar una condició: cobrar el mateix sou que havia estat rebent la darrera persona que a aquest ajuntament ha sumat dedicació laboral exclusiva amb responsabilitat de govern, és a dir el senyor Riart. Per ell és escàndalòs que algú altre pretengui arribar al mateix nivell de sou que ell es va auto adjudicar. No l’importa gens que pel camí jo hagi sortit perdent diners i possibilitats laborals. Aquesta visió recargolada de la realitat encara pot augmentar d’intensitat i ganes de fer mal, quan inventa complots i

Opinió

manipulacions de nens “amb fins partidistes”, o és capaç d’enganyar tot el poble i dos departaments de la Generalitat durant dos anys per acabar decidint el contrari del que ell mateix havia consensuat i acordat. Ara li sobra temps, ja que exercir l’oposició treballant i aportant alternatives no li interessa gaire, i es dedica a revisar hemeroteques, total per només trobar un vell muntatge periodístic sense cap ni peus, del qual no en pot tenir coneixement directe, i tot i així, sense fonament pretén fer-me actor principal d’una comèdia que ell mai no ha vist ni sap de què anava (si vol li ho explico, a ell i de pas als ignots navegants d’internet que es creuen amb dret de condemnar-me pel buidat de la casa de Valldonzella 12). En fi, també m’agradaria saber explicar-li al senyor Riart que ni set mesos, ni vint-i-set, són suficients per endreçar una herència plena d’embolics urbanístics, greuges amb persones que s’han sentit maltractades o abandonades per l’ajuntament, de demandes urbanístiques que mai no rebien resposta o per resoldre la colla de sol·licituds de llicències d’obra acumulada al llargs dels anys. Mentrestant li demano que pari les desqualificacions de temes importants com són els processos participatius, encara que ell no hi cregui i menyspreï participar-hi. Li mantinc que la valoració de la casa Morató no podia basar-se en una edificabilitat hipotecada per la càrrega d’una catalogació patrimonial que feia inviable econòmicament qualsevol operació immobiliària normal. I li faig saber que l’actual equip de govern de Solsona no es creu infal·lible i per tant l’opinió i l'experiència de qui ha estat alcalde de Solsona durant 4 anys ens interessa molt, però per poder donar-li crèdit cal que abandoni el ressentiment i el cinisme. Sí això és possible tots hi guanyarem.

Marcel Colell - El Comú

Decisius?????? DECIMONÒNICS són aquests que cada vegada que s’acosten eleccions diuen que a Madrid ells seran decisius. Penso que no ho han estat ni ho han volgut ser mai. Si fos d’una altra manera ho han dissimulat molt bé. I no volem pas que ho siguin; les lleis que Zapatero ha pactat amb ells van en contra dels interessos de la majoria dels catalans i catalanes; al revés de les que ha pactat amb altres grups com ICV-EUA. No em voldria fer pesat amb un article de precampanya electoral; però ens ho posen tan fàcil que no m’he pogut estar de fer el comentari abans de parlar del darrer ple del Consell Comarcal, on els consellers de CiU van revalidar amb nota el títol de decimonònics en dos punts: 1.-Representants al Consell de caça del Parc del Cadí . Al Solsonès li toquen 4 representants a aquest organisme. Dos alcaldes, un del Consell Comarcal i un propietari. Doncs nomenen representant dels propietaris un alcalde amb l’excusa que el seu Ajuntament és el propietari amb més hectàrees de

tot el parc. El de les hectàrees és un criteri del segle XIX en societats retardades. En les democràcies modernes, des de la revolució francesa, voten les persones. Cap organisme polític no pot anomenar el representant d’un col.lectiu; han de ser els seus membres. Si no fes una altra cosa, faria riure que un partit que no para d’acusar el Govern de no deixar-nos ser amos de les nostres finques, ens vulgui imposar fins i tot el representant dels propietaris a un consell de caça. 2.- Patronat de Turisme: Tres tasses del mateix brou, però una mica més complicat. A més de President, vicepresident, secretari i depositari, el patronat el formen 10 vocals NOMENATS PEL CONSELL COMARCAL. Però per maquillar-ho es diu que representen una entitat, encara que, alguns, no hi hagin estat mai associats. Per principi, estem contra els verticalismes com aquest. Més perquè la vida ha demostrat que les coses muntades al revés o amb criteris contradictoris no funcionen i la ineficàcia pagada amb diners de tots no es pot permetre. 44

554 - Divendres, 01-02-2008


Opinió

Joan Vàzquez i Mendieta - Secretari General d’IPCENA

Rèplica sobre l’avet de la plaça de Solsona Al Celsona del divendres passat es van publicar tres articles d’opinió, suscitats a partir del que vaig realitzar des d'IPCENA ara fa dues setmanes, en referència al titular d’aquest article, referit a l’opinió expressada pel Sr. Joan Roma, del PSC. Certament resulta difícil debatre’l, no pas per la veracitat de les seves opinions, sinó tot al contrari, per l'absoluta manca d’arguments consistents. D’entrada, el Sr. Roma, no entra en la qüestió essencial del meu article, que no és cap altra que mostrar el meu desacord en la tallada d’un avet per ser una espècie valuosa biogeogràficament degut al seu caràcter relictual i per tant escassíssima en aquestes latituds. Sense ànim de menysprear al Sr. Roma, vull dir-li que la seva poca sensibilitat ambiental ja ha quedat prou patent en més d’una ocasió: entre d’altres, ens referim a la polèmica de l’escorxador de Navès. En un inici va manifestarse en contra del projecte d’escorxador, afegint-se el PSC a un contenciós de la plataforma. Però la seva convicció contrària a l’escorxador li va durar ben poc. El Sr. Roma va canviar-se de camisa amb l’entrada del primer tripartit a la Generalitat, i de la crítica va passar quasi a l’adoració de l’esmentada indústria, sense que res no hagués canviat respecte a les repercussions ambientals negatives d’aquesta indústria, tot al contrari. En referència a l’article del Sr. Lluís Brotons, lamento que s’hagi agafat com a principal argument de crítica la referència

Opinió

feta a l’arbre metàl.lic al que feia al.lusió en el meu article. La meva intenció només era de posar varis exemples d’alternatives. No estic d’acord en la seva opinió quan afirma que els productes que es deriven del bosc no són econòmicament viables. Si això passa, en bona part es deu a la manca d’inversió en I+D. Perfectament podríem tenir indústries de derivats de la fusta molt viables, com tenen a Àustria, Alemanya, França o altres, només cal mirar la web de marques com GUTEX, per adonar-se’n. Personalment, continuo pensant que tallar un arbre per col.locar-lo per les festes de Nadal no és una acció gens educativa. Estic d’acord en que la gestió forestal al nostre país és nefasta, per no dir inexistent. A l’últim punt del seu article, considera que degut a que l’avet és una espècie relativament rara, al Solsonès, proposa ficar una pinassa en substitució de l’avet. Certament te raó que l’avet és rar al Solsonès, tant rar que quasi és inexistent. Per últim, vull comentar l’article del Sr. Alcalde de Solsona i del regidor de medi ambient de l’ajuntament. Esmenten que des d'IPCENA vàrem trametre una carta, però no un document. Jo diria que la carta ja té la consideració de document. En tot cas, si com dieu, el medi ambient és una prioritat pel vostre Ajuntament, des d’IPCENA estarem encantats i disposats a col. laborar amb l’ajuntament de Solsona.

F. Torres

Alegria o plaer passatger En aquest suposat estat de benestar social en que vivim els països desenvolupats, es troba a faltar un quelcom tan fonamental per a la vida de l’ànima i del cos com és l’alegria. D’aquesta necessitat s’aprofita el món de la publicitat donant solucions en els mitjans de comunicació televisius, mostrant unes imatges somrients i felices amb la compra de milers d’articles que moltes vegades compren, més per desig que per necessitat Influenciats per l’efecte publicitari confonem l’alegria per la satisfacció d’un desig momentani. Sabem per pròpia experiència que al darrere d’un desig satisfet n'arriba un de nou vers una altra persona o cosa, perquè el desig el tenim vinculat a la nostra vida. En canvi, l’alegria és tot un sistema de valors, suposa un estat de consciència i empatia vers tots els essers vivents pel fet de participar del mateix cicle vital i compartir el mateix món. És un atribut de l’ànima que queda reflectit en el cos, però no depèn de la satisfacció de qualsevol desig sorgit. Crec que l’alegria, igual que l’amor, té un poder transcendental. Milers de pàgines a la Bíblia, i el mateix Crist

554 - Divendres, 01-02-2008

en persona, ens inviten a l’alegria. Sant Francesc d’Assís ho defineix dient a la tristesa “malaltia babilònica”, i ho repeteix dient que “l’alegria és el segon remei contra les mil insídies del dimoni”. Sant Francesc de Sales assegurava que “la tristesa és contrària al servei de l’amor diví”. Sant Tomàs Moro, en les seves oracions, entre altres coses, demanava a Déu, “que li donés una ànima que sabés riure's d’un acudit per poder donar un poc d’alegria a la vida i compartir-la amb els demés”. És evident que hom en la vida es troba amb moltes ocasions de dolor i mai no hi manquen situacions de plors. Però del que jo aquí intento parlar és de l’alegria com a base que tot ho sosté, d’una manera d’entendre el món i la nostra existència, d’una captació serena i esperançada de la realitat, pensant que val més un dia alegre amb mig pa, que un dia trist amb un faisà. També en el llibre dels proverbis hi ha una frase que ens assegura que, “el qui en el seu cor té alegria viu en una continuada festa”.

45


Opinió

Luis López Higueras - Taxista

La gran mentida del taxi a Solsona Com és sabut, el sector del taxi en gairebé totes les ciutats és un col.lectiu una mica especial. Només hem de mirar els telediaris un parell de setmanes per trobar alguna notícia relacionada amb aquest col.lectiu, ja que costa troba unió entre els seus integrants, ja sigui per les diferències culturals dins del mateix col.lectiu, per l’avarícia en el treball sense importar que un company teu no treballi i tu estiguis donant feina a un taxi que sigui d’un altre poble que no li pertanyi treballar a Solsona i així de passada aixafes una mica més el coll als teus companys. És igual, tant és, llavors prens cafè amb ells al bar i parlem de com va de malament la feina i que si continuem així haurem de plegar. Llavors tornes a casa i intentes educar els teus fills amb lliçons de moralitat i convivència. Sabeu els usuaris del taxi a Solsona que el 90% de la feina que dóna la Seguretat Social a Solsona el fa el mateix taxista i el 10% que queda ens la repartim entre els demés i ningú no ens sap donar cap explicació de per què és així? Ja que són uns diners públics i haurien d’estar repartits. Algú sap per què des de fa set anys només hi ha un taxista que fa serveis de Diàlisi a Solsona, cosa que genera grans ingressos, i per a la resta de taxistes és impossible entrar en aquesta roda ja que des de Manresa ens diuen que depèn de Solsona i des de Solsona ens diuen que no arriben usuaris que ho necessitin. Sabeu els usuaris del servei de diàlisi que aneu amb taxi que us pertany a cadascú un taxi individual i no un de col.lectiu com us volen fer veure alguns amb interessos en el trasllat?

La veritat és que som un col.lectiu hipòcrita capaç de criticar si un company cobra cinc euros menys nosaltres en cobrem deu menys. Alguns es pensen que d’això se’n diu saber portar bé el negoci. Jo particularment penso que és propi de persona hipòcrita i irresponsable. Bé, mentim contínuament, quan enviem a un client un taxi de fora de Solsona, perquè estem ocupats i els diem que no n’hi havia cap disponible. Havent-hi vuit taxis, algun n’hi haurà, de lliure! Quan enviem els nostres pares, fills, cosins, gendres, etc. A fer algun servei amb un cotxe particular i els diem als clients que no ens fiem de cap més. Algun serà de fiar! Per cert, sabeu els usuaris del taxi que en cas d’accident si aneu en cotxe particular no seríeu indemnitzats i que us podeu negar a pagar el trasllat? Sabeu els usuaris de taxi de Solsona que hi ha una taxista que no té llicència per treballar a Solsona i que està denunciada reiteradament pels demés taxistes? Així que el qui la truqui des de Solsona ha de saber que està col.laborant amb aquest frau i que algun dia l’aturaran i aquest client haurà de sol.licitar un altre taxi per tornar a casa. Llavors, que no intenti inculcar valors a ningú. Aquesta és la meva professió, que he escollit lliurement i de la que algun dia n’espero dir orgullós: Sóc taxista de Solsona.

L'Acudit del Simi

46

554 - Divendres, 01-02-2008


Opinió

Imatges

M. Nadal

Ramon Estany

El Solsonès en un spot de televisió

Aclariment Encara que em declaro atípic, independent de qualsevol “política” del caire que sigui, de règims o fanatismes de partits, religió... i fins i tot esportius (com n’hi ha alguns)... no per això deixo d’escriure imparcialment, aquests acudits, amb l'única intenció de col·laborar per alegrar un xic les festes del Carnaval, amb la il·lusió que puguin agradar, a qui caiguin a llurs mans. Sincerament!

Humor Franco va merèixer el nom de “Hombre Rana” pels nombrosos pantans que feliçment va inaugurar. Un dia que es dirigia a una inauguració, veient una gran bassa d’aigua va baixar del cotxe i es va dirigir a un grup de gent, que s’ho estava mirant, i seguit d’un nombrós sèquit, començà el discurs... "Españoles todos... desde este Pantano, que vamos a inagurar...?" El ministre d’Obres Públiques, el va tocar amb el colze i li apuntà a cau d’orella... "Excelencia... ¡Que esto no es un Pantano, sólo son unas desgraciadas e inoportunas INUNDACIONES!..."

Els creatius publicitaris de la casa d’automòbils SAAB van escollir alguns dels paratges de la nostra comarca per enregistrar un anunci del vehicle Saab 93. L’spot s’ha pogut veure recentment per televisió i en ell es veu com un model d’aquesta marca corre per una carretera del nord del Solsonès.

Una dona i el seu lloro són contraris a Pinochet... En tots els sentits (El Lloro) Que mori Pinochet...! Que mori Pinochet...! Té uns veïns que simpatitzen amb el General, estan indignats, i amenacen denunciar-la. La dona prega al lloro que calli, però ell hi torna, amb el "mori Pinochet! mori, mori". La dona decideix anar a veure el capellà per explicar-li la greu situació. El mossèn li recomana... Porti el lloro i veurem què es pot fer: El meu sap part de la Missa, i moltes oracions, de tant sentir-les n’ha après algunes. Passades unes setmanes li telefona que hi vagi, que l'ha de veure. La dona, molt contenta, creu que l’assumpte ja és solucionat. -Veurà... la cosa s’ha complicat una miqueta... el teu continua amb el "Mori Pinochet, mori Pinochet" i el meu li contesta amb un cant semblant al Gregorià responent-li "T'ho deemanneem senyoorrr...!"

Videoclip dels Pell de Serp Pell de serp ha editat el seu segon videoclip amb imatges dels seus darrers concerts, inclosos els realitzats el novembre passat amb el mític Marky Ramone, bateria dels Ramones. En aquest cas es tracta de la cançó “Jo no em vull fer gran” de Tom Waits amb una adaptació de la lletra per part del Cudi. Aquest tema pertany al primer disc de Pell de Serp, “El cos t’ho demana” (Mediadavid 2007). Els trobareu al Youtube, buscant “pell de serp”.

Un altre discurs de Fidel Castro... en un mal any...: -Y a partir de ahora, tendremos que sacrificarnos más,... (una veu): -Trabajaremos el doble...! Fidel: -Habrà menos alimentos...! (una veu): -Trabajaremos el triple...! Fidel: -Y las dificuldades crecerán...! (una veu): -Trabajaremos cuatro veces más...! Fidel (es gira i diu al jefe de Seguridad): -Averigua quién es el idiota que va a trabajar tanto! - No se preocupe, Comandante, es el sepulturero! 554 - Divendres, 01-02-2008

47


Poesia

Joana Cervera

Poesia

Josep Maria Poblet

Fins ara

Somnis de glòria

Fins que l’almanac del cordill

Mentre el somni va durar,

no en dibuixi d’altri

el meu subconscient, al llit

em quedo amb el model

fruí com mai no ha fruit,

de canvi lunar emprat

n’hi hagué per sucar-hi pa,

àdhuc el calendari de lkxa

quin llibertador somniar!

desdibuixa el pas de lluna plena a un erroni creixent fixem-nos-hi bé la part fosca a la dreta indica el minvant

Vaig llevar – me reeixit, amb nous zel, tremp i delit, i amb més força que un tità... Llegeixo en els vostres ulls

la llum baixa fins la fosca

la pregunta pertinent:

fosca del tot serà la nova

i el teu somni de què anava ?:

i altre cop creix com un fil

-“ Catalunya, sense esculls,

pintat daurat de cel

forta, altiva, independent,

fins a un tall de síndria

per nous mars, lliure, orsava...”

al cantó esquerra de la nit éxtasi de ple damunt la mar. És quan m’adono

I jo feia de remer en aquell vaixell cimer...

que visc entrellums i em sé del Sol car sempre em ve de gust i s’hora baixa m’enamora quan la calma sembla parlar no hi ha res que ho deturi arriba i prou... llum que ho embolcalla tot blanqueja de pedra el marge d’un to amorós

Emigraran de nou Josep roman capficat perquè un llarg tram de la via del T.G.V es construiria ran son Temple, soterrat.

que la besaries

Jesús molt amoïnat

què té l’amor que dura tan poc?

diu a sa mare Maria:

fins al canvi de lluna

“-Tornem, mare, a l’establia

fins ara...

no passi res i fem tard” “- No podem tornar a Betlem, que està plena de paranys. Mira, quan llegim l’edicte tots tres ens en tornarem, com vam fer, fa dos mil anys, a viure, de nou, a Egipte. Quan veu, la Família Santa, que passà al Carmel, s’espanta.

48

Poesia

Isabel Alguacil i Palazón

La vida es como una ruleta La vida es como una ruleta: nos va marcando con flechas que van dejando huellas. Vamos por caminos de rosas cruzamos por los desiertos y cruzamos mares, y subimos montañas. Y cuanto más andamos más son nuestros pesares de la vida, y nuestras almas se quedan más confundidas Y si vós leéis estas letras me comprederán. Y se dará cuenta que mis heridas, ya no duelen tanto. Voy caminando por el bosque sin rumbo, y voy escuchando los cantares de los pájaros en su propia libertad. Y aquí en solitario entre los pinares, bajo las sombras me tumbo contemplando los valles y praderas. Y entre tanta soledad y el canto de los pájaros me quedo dormida. Y sueño que todo es poesía. Poesía en movimiento inspiracion en cada momento que va vistiendo la tarde de melancolía. Mariposas que agitan sus alas de todos los colores, llenas de alegría van rodeándome de luz y harmonía rompiedo el silencio de mi soledad. Pero al despertar, veo la pura realidad cruel como la vida misma. Y mi corazón llora porque te estoy perdiendo. Yo soy como una flor que se va marchitando lentamente y mi alma y mi corazón se dan cuenta de que tu necesitas una flor llena de vida para tu precioso jardín. Y esa flor no soy yo pero yo sin fuerzas te siguiré diciendo que te amo con todo mi corazón. 554 - Divendres, 01-02-2008


Escacs

Escacs

Club d’Escacs l’Elefant de Solsona

Consell Esportiu del Solsonès

Fase Comarcal d’Escacs

L’Elefant comença fregant taules

Divendres passat es va disputar la fase comarcal d’escacs, on diferents escaquistes del Solsonès van lluitar de valent per alçar-se amb la victòria. D’ells, els dos primers de cada categoria, defensaran el nom de la comarca a la propera Fase Territorial dels Jocs Esportius de Catalunya. Es va disputar el campionat de les categories benjamina, alevina i infantil i, entre d’altres, els campions van ésser: Èric Ferrer (CEIP Setelsis) en benjamins, Arnau Sancebrià (Escola Arrels 1) en alevins i Daniel Canals (SES Sant Llorenç de Morunys) en infantils.

Diumenge passat, 27 de gener, va començar altra vegada el Campionat Provincial d’Escacs 2008, on l’Elefant de Solsona defensa la seva primera categoria dins la territorial de Lleida. L’Elefant rebia el Baix Segre, de Mequinença, un rival força similar als solsonins. Amb tot, la primera jornada sempre és una incògnita, en el sentit que les forces no estan calibrades i tot rival pot sorprendre. Per ordre de forces, l’Elefant de Solsona presentà la següent alineació: J.Figueras (1), X.Sendarrubias (1), M.Anton (1), J.Tordesillas (0), F.Simal (0), J.A.Blanch (0), J.Duarri (0) i O.Duarri (0), resultant al final una victòria mínima 3-5 pels visitants. L’evolució de la jornada fou la següent: amb un inici gens propici per als locals, Oriol Duarri va ser sorprès en l’obertura i, malauradament, perdia. Blanch també notà la manca de forma que dóna la competició i tombava el rei. Simal va plantar cara, però situava un marcador parcial 0-3. A Joan Duarri li va mancar molt poc, doncs tot i el desavantatge material, portava la iniciativa i mantenia pressió al rival, però no fou suficient i fou derrotat. L’emptat (les taules, en terminologia escaquista) encara era matemàticament possible! Anton va ser més resolutiu i feia el primer punt solsoní de la temporada. Sendarrubias sumava un altre punt local i se somiava amb l’empat de l’equip. Les partides de Figueras i Tordesillas estaven ajustades, però podien ser solsonines. Al final del temps disponible, van tenir finals d’infart amb resultats oposats: Figueras va acabar consolidant la victòria, però Tordesillas va deixar escapar el punt. Llàstima de derrota, quan l’empat era tan proper... Amb tot, cal destacar la bona acollida al nou local de joc per la competició: el Club de Jubilats Sant Jordi, sempre amb la predisposició de l’Isidre Angrill. Gràcies! Diumenge vinent és Carnaval, però la competició no s’atura. Hi ha un desplaçament complicat a Bellpuig.

13 ANYS

APTA

'un

ra d

om p

LA

EL O

r la

pe

VA L

pe r0 c

,5 0

LA BÚSQUEDA (EL DIARIO SECRETO) • Divendres, 1 - 10.15 nit (Dia de l'espectador) • Dissabte, 2 - 11.00 nit • Diumenge, 3 - 7.30 tarda • Dilluns, 4 - 10.15 nit

Eu RF ae AN r ntr A SQ ad os T a UE O DA

EL ORFANATO • Dimenge, 3 - 5.15 tarda

Les partides van tenir lloc al Club Sant Jordi 554 - Divendres, 01-02-2008

49

540 - Divendres, 26-10-2007

1


Futbol

CF Solsona

Juvenils - 1a Divisió Grup 2 Jornada 16 - Dissabte, 26-01-08

1r Equip - 1a Territorial Grup 4 Jornada 18 - Diumenge, 27-01-08

CF Solsona, 2 EF Mercantil de Sabadell, 3

CF Cerdanyola del Vallès, 2 CF Solsona, 0

CF Solsona: Juanjo, Santi, Raul, Obiols, Alarcon, Javi, Miqui, Escalé, Freixes, Eliseu i Vilaseca. També: Candi, Ribera, Sala i Codina. Gols: Primera part (1 – 0). Min. 40. Segona part (2 – 0). Minut 65.

CF Solsona: Barbens, Llorens, Moreno, Rodri, Madruga, Novelles, Moncu, Bernat, Joan, Miquel i Josep M. També: Oriol, Cristian, Víctor R i Roger. Gols: Primera part (0 – 2). Segona part (2 – 3). Gols: Joan i Novelles.

No es va poder fer res davant un gran conjunt

Gairebé!!! En l’inici de la segona volta, el Solsona rebia al Mercantil de Sabadell (una de les escoles més potents de futbol base) que a l’anada havia endossat un sis a u, als blaus. El partit es va posar d’esquena ben d’hora, ja que els forasters, en quinze minuts havien foradada la porteria local per dues vegades. El primer temps va seguir la mateixa tònica, la pilota, el control i el ritme de joc el dominaven i tenien els visitants, però tampoc no provocaven gaire perill. La segona part es va iniciar amb un gir brusc del partit. El Solsona era qui manava i tenia ocasions (se’n va fallar 3, de claríssimes) i, com sempre, en el primer xut a porteria dels forasters van fer el tercer. Poc després, Joan, de falta directa, retallava distàncies. I, després de fallar una altra ocasió, Novelles va fer el dos a tres, quasi sense opció a res més.

Diumenge passat, al matí, el Solsona es va desplaçar a Cerdanyola del Vallès per a disputar el primer partit de la segona volta. El Cerdanyola, un dels equips amb més pressupost, i equip candidat a pujar de categoria, va esborrar del partit, durant els noranta minuts de joc, a un Solsona que es va veure superat en tot moment. La primera part, un Solsona ben sòlid en defensa, va aguantar bé l’empenta local fins gair bé la mitja part, en que a la sortida d’un còrner, el davanter local guanyava l’esquena al defensor blau i rematava al fons de la xarxa, a la perfecció. El segon temps va ésser un xic més entretingut, però el Cerdanyola va seguir avassallant el Solsona, que ben poc podia fer per a contrarestar a un locals, pletòrics, que, als vint minuts de joc, feien pujar el segon gol del matí, que seria el del resultat definitiu. La setmana vinent, el Solsona rebrà al Mollet del Vallès i es mirarà de trencar la mala sort de resultats a casa.

Dissabte de Carnaval, el Solsona es desplaçarà al camp del San Lorenzo de Terrassa (recordem que és a l’únic equip que s’ha pogut guanyar en el que es porta de lliga). I, dijous, es desplaçarà a Riuprimer per a jugar el partit ajornat que ens falta.

Prebenjamins

EF Castellgalí – Bages Sud, 1 - CF Solsona, 25

Jugadors del C.F. Solsona: Andrei Turc, Adrià Barniol, Albert Cases, Eduard Navío, Joel Sevilla, Oriol Grau, Gerard Robles i Àlex Santander. Entrenador: Rubén Pérez - Delegat: Andreu Grau

Allau de gols Dissabte passat, els vuit prebenjamins blaus, acompanyats dels seus familiars i de l’entrenador Rubén, que es desplaçaren fins a Castellgalí es van fer un tip de celebrar gols, 25. A cada una de les quatre parts, que són de només dotze minuts, el Solsona blau va fer 6 gols, excepte a la tercera en què en marcà 7, però també en rebé 1. N’hi hagué de tota mena, fins i tot algun xut al travesser. Tot i que els solsonins feien de mitjana un gol cada dos minuts, es pot dir que les jugades ben trenades i l’alegria amb què es movien damunt el nou camp de Castellgalí va ser el millor. El proper partit al nostre camp és contra el colíder del nostre grup, el F.C. Pirinaica. Segur que no hi haurà tants gols. Hi hagi el resultat que hi hagi, el més segur és que tornaran a passar-s’ho bé i acabaran sabent-ne una mica més.

Solsonins i castellgalins 50

554 - Divendres, 01-02-2008


Futbol

Futbol

CF Solsona

CE Arrels

Infantils

Pre benjamins - Dissabte 26-gener-2008

Manresa, 6 - Solsona, 1

CF Santa Clara, 0 CE Arrels “A”, 8

Bon partit, resultat no ens acompanya

Guillem Ribó,, Guillem Ribó, Albert Pijuan, Lluís Pijuan, Ferran Colell, David Colell, Toni Moreno, Lluís Villaró, Marc Casaldàliga, Guillermo Morales, Manel Estany

Partit amb només un color, el verd de l’Arrels

Els infantils del C.F.Solsona es van desplaçar dissabte a la capital del Bages, Manresa, per a disputar-hi el primer partit de la segona volta. Sabíem, que seria un partit, complicat des del principi, però confiàvem en les nostres possibilitats, ja que aquí a Solsona, havíem guanyat el Manresa, per 5-3. El “match” va començar amb molta intensitat, tots dos equips, es trobaven ben situats en el camp, i la igualtat en va notar des del primer moment. La primera part anava passant, i era el Manresa, qui dominava el partit i controlava la possessió, però que no aconseguia crear cap ocasió de gol. I quan ja semblava que s’arribava a la mitja part amb empat a 0-0 al marcador, el Manresa es va avançar mitjançant el seu davanter dret. Va ser una jugada molt “tonta” . La segona part prometia emoció, però va ser tot el contari, ja que al minut deu el Manresa ja guanyava 4-0, faltava encara vint-i-cinc minuts, i com és lògic, el Solsona, no es va rendir, tot al contrari, es va llançar a l’atac i va aconseguir marcar un gol que encara ens donava alguna esperança de poder remuntar el partit, quan faltava quinze minuts per final del partit, el Blat va tenir una ocasió, que si arriba a marcar, segurament, ens hagués donat molts ànims, i tal i com estava anant el partit, segurament haguéssim remuntat. Després d’això, es pot dir que el partit ja s’havia acabat, el Manresa, va aconseguir marcar dos gols més, fet que va produir la desil·lusió entre el public solsoní, i sumar una nova derrota per als blaus. En resum, va ser un bon partit, amb un resultat, injust. La setmana vinent, el Solsona juga a casa, contra el Puigcerdà, un rival situat a la part baixa de la classificació. Des d’aquí animem tota la gent a que vingui a animar l’equip en aquesta lluita per la salvació. El partit serà diumenge a les 12:45.

554 - Divendres, 01-02-2008

Partit dominat en tots els seus aspectes per l’Arrels, només cal veure el marcador final per adonar-nos que no hi va haver rival. I és que gairebé tot el partit es disputà a camp del Santa Clara. Els nostres disposats a no deixar-se sorprendre, doncs aquests partits sovint són els que costen més de plantejar, van saltar al camp amb ganes de deixar resolt el partit aviat per a, després, jugar amb tranquillitat. Hem comentat que partits com el d’aquesta jornada són els que costen més d’afrontar, s’havia de superar a un teòricament inferior, si fem cas de la classificació, un camp de petites dimensions i aconseguir mentalitzar als jugadors de l’Arrels i mantenir durant tot el partit la tensió. I us podem assegurar que tot s’aconseguí, es va sortir a jugar saben que els partits es guanyen al terreny de joc i s’han de jugar amb intensitat des de la xiulada inicial fins el darrer segon del partit. La petita dimensió del camp no va deixar desenvolupar el joc habitual de l’Arrels però es va saber compensar amb una pressió constant que va permetre recuperar moltes pilotes al mig de camp evitant que els manresans s’acostessin a la porteria defensada pel Guillem Ribó. En resum, partit dominat pel joc d’atac de l’Arrels, un atac i gol constant. De gols se’n van veure de diverses factures, de contraatac, de jugada per banda, pressionant al davant i robant la pilota...etc, i se’n podien haver fet molts més. Les oportunitats foren constants i si no en van entrar més fou degut a la mala sort. Tots els nostres van jugar a un gran nivell, fins i tot, encara que no ho sembli per la poca feina que va tenir, el Guillem Ribó. Potser el partit més tranquil d’aquest temporada. És molt difícil jugar de porter un partit on no es té gaire feina, no acabes d’entrar mai en joc, estàs fred...etc però per contra si t’arriba un atac l’has d’aturar. I el Guillem va saber estar en les dues úniques ocasions que van tenir els bagencs.

51


Futbol

CE Arrels

Prebenjamins

Benjamins – A Jornada: 29 (26-1-08)

CE Artés, 1 - Arrels, 3

CE Berga, 3 - CE Arrels, 5

Àngel, Marc, David, Joan, Alae Eddine, Arnau Valls, Sergi, Lluís, Pol, Andreu i Gerard

Jugadors: Daniel Soria, Laia García, Guiu Montaner, Marc Gonzàlez, Marcel Xandri, Manel Vila, Roger Oriola, Anna Magin, Aitor Colell, Juli Pallarès.

Aquesta setmana sí!!!

Molt bon partit

A la fi sembla que la bona “ratxa” ha tornat al nostre equip. A l’acabament del partit jugat a Artés el passat cap de setmana, es podien veure altre cop les carones de felicitat dels nostres petits, (també dels pares, no ens enganyem!), i és que l’ocasió s’ho mereixia, una victòria molt ben aconseguida on es va poder veure que si es lluita per la pilota i no ens encantem quan la tenim als peus, les ocasions de gol són moltes, i encara que no totes acabin en gol… alguna o altra entra. Ànims nois, seguim així!!!.

Alae Eddine

Els benjamins d´Arrels no van donar mai per perdut el partit que va ser molt igualat, malgrat que van començar adelantant-se al marcador amb un gol del Marcel. Però els bergadans van capgirar el marcador arribant al descans amb un resultat de 2 a 1. La segona part va ser espectacular. Els jugadors d´Arrels es van posar Marcel Xandri les piles i amb un bon joc van remuntar el resultat advers. Vàrem poder veure el porter Daniel parant quasi allò imposible. El Guiu, que defensava i estava a tot arreu. El Marcel, que va marcar un gol de “crack”. El Manel va marcar 2 gols gairebé seguits. El Roger també va fer entrar la pilota dins la xarxa contrària. L´Anna, l´Àitor i el Juli van estar molt actius i el Marc, que feia de capità, no va desentonar amb la resta de l´equip. Guiu Montaner Esperem tenir un bon resultat aquest dissabte de Carnaval, que ens visita el Joanenc i es troba en els primers llocs de la classificació.

Sergi Vendrell

Infantil - 2a Divisió - Jornada 14 (26-1-08)

Avià “B”, 3 - Arrels, 3

Alineació: Xavi, Màrquez, Raül, Ramon, Nil, Sala, Pau, Ollé, Pasqual, Nourdin i Guilli. També Bauti, Comelles, Bernat, Ferran, García i Axel .

Calendari del CE Arrels

Un partit dura fins que es xiula el final!!!

El pròxim cap de setmana els nostres equips jugaran a casa, menys els Sènior i els Cadets, que disputaran els seus partits a Sanaüja i al Pont de Vilomara, respectivament. Esperem tornar a ser forts a casa, altre cop, i que passeu tots un BON CARNAVAL!

El passat cap de setmana vam anar a Avià, que era el penúltim classificat. Sobre el paper semblava un rival fàcil, però tot va canviar al terreny de joc. La primera part va ser molt igualada i vam poder avançar-nos amb un llançament de falta de Raül. L’Avià tenia un centre campista molt complert que ens feia anar a remolc però vam poder anar al vestidor am 0 a 1 al marcador. A la segona part vam poder tapar bastant el millor jugador de l’Avià i ens creaven menys perill i vam aconseguir el segon gol, obra de Bauti. Semblava tenir el partit controlat però en un error ens van fer l'1 a 2. Un minut més tard el Sala va marcar amb un fort xut l'1 a 3 a cinc minuts del final. Semblava que seria el gol de la tranquil·litat, però l’Avià no es va enfonsar i amb cinc minuts ens va empatar el partit en el temps de descompte. Amb aquest partit vam poder observar que s’ha d’estar atents fins que l’àrbitre xiula el final!! La setmana de carnaval ens visita el Berga a les 12:30 al municipal. Sort! 52

554 - Divendres, 01-02-2008


Futbol

CE Arrels

Aleví 2a divisió Grup 27

CF Vilomara 0 - CE Arrels 2 CE Arrels: Lluís, Josep M., Albert, M Serra, Pau, Lleïr, Guillem, David, Arnau, Oriol, Roger, Alejandro, D Torrent e Ivaylo - Gols: Ivaylo i Roger Aquesta setmana el alevins de l’Arrels van aconseguir amb molt d’esforç la victòria en el seu desplaçament al Pont de Vilomara. El partit va començar amb domini dels solsonis però aquests no van ser capaços de marcar cap gol fins a falta de tres minuts per acabar el partit. El primer, aconseguit per l’Ivaylo després de pescar un

refús a l’interior de l’àrea. El segon va ser un gran gol, aquest d’en Roger, que després de robar una pilota al mig camp, en plena cursa, va saber aixecar la pilota per damunt del porter local amb una vaselina que sentenciava el partit. Aquest dissabte ens les veurem amb el Valls de Torroella a les 11 del matí al municipal de Solsona

III Territorial G.22

Arrels, 1 - La Fuliola, 0 Arrels: Manu, Anton, Dorel, Sorin, Doru, Jean, Carlos, Samir, Cosmin, Alin, Andrei. També: Jordi, Fodor, Ahmed. Gol: Alin - Àrbitre: Sr. Martínez Lujan

Suspès al minut 40 de la primera part Aquest partit, el primer de la segona volta, era interessant. L’Arrels volia oblidar el 8-1 de la primera volta, mentre que els de l’Urgell necessitaven la victòria per no quedar despenjats del grup d’equips que poden mantenir aspiracions reals a l’ascens. Sense fer un bon partit, els locals van controlar el joc en tot moment, buscant amb certa insistència la porteria visitant però sense acabar de definir. La Fuliola es limitava a defensar la porteria, buscant sorprendre amb algun contracop que va ser ben resolt per la defensa. El domini de l’Arrels va augmentar quan, al minut 15, un jugador visitant era expulsat per les seves reiterades protestes a l’àrbitre. Uns minuts després, Alin robava una

554 - Divendres, 01-02-2008

pilota al central contrari i, en l’u contra u amb el porter, obria el marcador. Arran del gol, La Fuliola va intentar estirar una mica les línies, però sense massa efecte en el control del partit. Finalment, i arran d’una falta al mig del camp, Jean i un jugador contrari s’encaraven, veient tots dos la tarja vermella. Alguns jugadors visitants, de forma poc comprensible, s’encaraven amb el col·legiat, que es va veure obligat a suspendre el partit. Ara, és la Federació qui haurà de decidir si es dóna el partit per acabat o decideix la seva continuació. El proper diumenge, visita complicada a Sanaüja, un tercer classificat que ha deixat escapar molts pocs punts del seu camp.

53


Bàsquet

CB Solsona

Campionat de Catalunya Sènior Masculí Segona Categoria

CB Llívia, 75 - TB Aassessors CB Solsona, 83 CB LLÍVIA: Carrillo (3), Ramírez (14), Bové (12), Romero (9), Domenech (7), Prado (7), El Kanze (3), Domingo (7), Michael (13). TB ASSESSORS CB SOLSONA: Marc Pera (0), Quico Rafart (11), Pau Colell (0), Xavi Díaz (5), Jordi Vives (0), Sergi García (0), Xavi Viladrich (4), Xavi Merino (29), Ferran Torres (15), Fèlix Codina (0), Marc Sala (19). - Parcials: Min. 10 16-20. Min. 20 42-42. Min. 30 56-59. Min.40 75-83.

Bon partit i millor resultat Aquest diumenge a la tarda els jugadors del TB ASSESSORS CB SOLSONA van fer el desplaçament més llarg de la temporada fins a Llívia, d’on van tornar amb la victòria en el primer partit de la segona volta. El partit en sí va ser de clar domini taronja en el joc, però sempre mantenint aquella incertesa en el marcador que tant “agrada” als solsonins, ja que a vegades sembla que costi distanciar-se en el marcador. Els jugadors del Joan Pujol sempre van anar davant en el marcador, amb un bon domini del joc interior, i aprofitant l’absència per lesió del millor jugador del Llívia. Només en el minut 7 del tercer període els locals s’avançaven d’un punt, i va ser en aquest moment quan els solsonins es van veure contra les cordes i van reaccionar. Unes quantes cistelles interiors consecutives entre el Merino i el Ferran tornaven a posar el Solsona per davant, i feien agafar un avantatge ja definitiu de 13 punts, que es va anar mantenint, donant vida als locals, fins al marcador final de 75-83. Aquest marcador deixa el bàsquet average favorable als solsonins, que en el partit d’anada havien perdut de 6 punts a la pròrroga. El costat més positiu del partit va ser el poder tornar a gaudir dels pivots solsonins. Bona recuperació anímica del Xavi Merino que va fer un partit com els que ens tenia acostumats la temporada passada, i també comentar que el Xavi Díaz comença a recuperar el ritme després de 2 mesos de lesió. Sensació agredolça en el problema “crònic” dels solsonins en els tirs lliures. El Ferran, que fins ara tenia molts problemes en aquest aspecte, aconseguia un excel·lent 90%

amb 9 de 10 encerts. Mentrestant, el Sala tenia en aquests tirs un trist 15% d’encert, i el Quico acabava amb un 3 de 7 (hauran de treballar durant el Carnaval a veure si la fiquen). La part negativa del partit va ser la lesió del Fèlix per un problema d’abductors. Esperem que amb les dues setmanes que queden fins al següent partit es recuperi per continuar ajudant l’equip. Aquest cap de setmana de carnaval els nois del TB ASSESSORS CB SOLSONA han ajornat el seu partit, un partit que es jugarà en horari poc habitual el proper divendres 8 de febrer a les 21:45 hores al pavelló solsoní. Esperem que el públic solsoní respongui tot i l’hora, i es pugui veure un bon partit contra un CB Santpedor “A” situat en la part alta de la classificació. Des d’aquí, desitgem un BON CARNAVAL A TOTHOM!!!

El calendari del bàsquet Malgrat la festa del Carnaval, la competició oficial no s’atura. Molts equips, però, han gestionat l’ajornament del seu partit i, per tant, la jornada d’aquest cap de setmana pels equips del CB Solsona serà minsa de partits: quatre partits a casa i dos desplaçaments. Cal felicitar i encoratjar els equips que no han ajornat el seu partit. Es mereixen que anem al pavelló a animar-los i donar als jugadors el suport que es mereixen. I cal fer una menció especial al Mini mixte A, que degut a les dificultats que ha posat l’equip local no ha pogut canviar el partit i dissabte haurà de matinar de valent per desplaçar-se a Navàs. Doncs, amb aquestes circumstàncies, aquesta és la programació completa dels partits del CB Solsona del cap de setmana:

C. Castell, 8 Solsona 973 48 00 78 54

554 - Divendres, 01-02-2008


Bàsquet

CB Solsona

Infantil femení

Campionat de Catalunya Cadet Femení

Bloc 3-Brichs Solsona/Torelló, 57 CBF Sarrià “1”, 52

CB Solsona, 44 Eix Tècnic Navarcles, 49

Parcials: 15-11 / 26-23 / 41-42 / 57-52. Berta Codina 2, Míriam Martínez 8, Carla Carbonell 21, Belen Armengol 17, Cristina Buvé 4. –cinc inicial-. Elena Sierra, Mar Portet 2, Paula Vilaginés, Anna Estany, Betània Ginés 3.

Raquel.E 2, Raluka.M, Núria.R 6, Mireia.R 2, Nira.C 6, Queralt.R 5, Irene.B, Maria.G 6, Magda.L 10, Sheila.O 7.

Partit ben jugat però amb mala sort

Emoció del primer a l’últim minut

Les noies de Riu esports i moda van canviar la imatge dels últims partits. Van jugar amb més agressivitat tant en atac com en defensa i això es va notar molt, ja que les solsonines podien correr al contraatac. Però aquesta actitud s’ha de manifestar més sovint. No podem fer 2 partits dolents i un així, ja que hem demostrat que podem jugar millor del que havíem fet fins ara en aquest 2008. Hem de ser més regulars i tenim equip per a ser-ho. Bé, el primer quart va ser de domini solsoní. Les jugadores toronja atacaven amb encert i havien defensat bé. Fruit d’això 12-7 al final de quart. El segon quart el joc igual que el resultat: va ser molt igualat, 8-8, les locals havien fallat algun contraatac i havien perdut ocasions per ampliar la diferència. El tercer quart va ser visitant: 7-10 que imposava la superioritat en alçada en aquest quart sota els taulers. A la mitja part s’arrivaba amb un marcador de 27-25. La segona part va començar amb la mateixa igualtat que l'altra. El parcial va ser de 6-6. El cinquè quart va ser calcat al quart, tant en joc com en resultat: 6-6. Les jugadores pecaven d’encert en el tir, com l’equip visitant, pero els dos equips ho suplien molt bé amb la defensa, jugant amb molta agressivitat,. El sisè quart les visitants van començar molt fortes i amb un parcial de 8-0 en 4 minunts obrien una àmplia renda al marcador. Tot i així van disposar d’oportunitats per empatar. El posar-se per endavant, però, no va poder ser. 5-10 per acabar el partit 44-49. Cal dir que en aquest quart tant com en tot el partit l’encert al tir lliure va ser molt baix 2/20. Si haguéssim tingut més encert haguéssim pogut guanyar el partit. Hem de millorar aquest aspecte. Per concloure, cal felicitar les nenes per l’enterga demostrada en tot el partit, però aquesta entrega es veurà també al partit de després de Carnaval…???

Molta expectació per la visita a Solsona de l’ex-UB Barça. Recordem que el club de Sarrià s’ha quedat tots els equips de les categories del Barça, menys el primer equip sènior que està a Olesa. El partit ha estat a l’alçada de les circumstàncies, sobretot pel que fa a l’afluència de públic i l’emoció; nomès ha faltat una miqueta més de bon bàsquet; de totes maneres no ha sigut un mal partit. Les Barcelonines han sigut les primeres d'anotar (0-4), les locals, més desencertades, han trigat gairebé 4 minuts a fer-ho. La forta defensa i la poca efectivitat ha fet que el marcador estigués el màxim d’igualat; ha sigut en l’últim minut del primer quart quan les locals han agafat un “màxim” avantatge de 4 punts. Al segon quart hi ha hagut la possibilitat d’obrir una escletxa en el marcador; però la poca efectivitat, sobretot en els tirs lliures, no ho ha permès; s’ha arribat al descans amb un ajustat 26-23. A la represa dues badades consecutives han fet que el Sarrià es tornés a posar per davant. A partir d’aquí s’ha entrat en una fase en la qual el STOBF ha portat lleugerament la iniciativa del joc però el baix percentatge d’encert ha fet que el marcador s’anés alternant en mínims avantatges per cada equip. Però a manca de dos minuts per acabar, les locals han canviat a una defensa zonal. Això ha bloquejat les barcelonines; juntament amb el talent ofensiu que ha tingut una vegada més la Belén Armengol, s’ha aconseguit una important victòria. El STOBF continua sense brillar però efectiu en victòries.

Infantil masculí nivell B2

CB i UM “B”, 68 - CB Solsona, 56

Parcials: 8-8, 20-23, 34-28, 46-45, 62-53, 68-56 Jugadors: Agustí 7, Christian 7, E.Ortigosa 19, Roger 2, Perera, Pau, Xiloè 6 i Nikita 18 L’equip que patrocina l’Hostal Nou va fer un molt bon partit, tot i la derrota, en el tercer enfrontament d’aquesta temporada amb els manresans. Els parcials durant el matx van ésser mol igualats i no va ser fins als darrers minuts que els manresans van poder gaudir d’un clar avantatge. Del l’enfrontament, cal destacar l’encert des de la línia de 6,25 m., tant dels nois del CB i UM com dels del CB Solsona (7 triples), i el gran esforç de tots els taronges, així com el bon partit en atac de l’Eduard Ortigosa i el Nikita Ergin.

info@elsolsones.net - Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA 554 - Divendres, 01-02-2008

55


Bàsquet

CB Solsona

Mini "A"

Mini "B"

C.B Solsona “A”, 49 - Paidos, 109

C.B Solsona “B” 49 Sant Fruitós, 60

5-17, 14-7, 2-17, 6-14, 8-9, 4-14, 6-7, 4-24 Roger 2, Aleix 12, Queralt 6, Marc G. 6, Marc R. 2, Pau 3, Anna 2, Èric 8 i Martí 8.

8-9, 9-6, 13-5, 2-13, 2-2, 3-13, 2-10, 10-2 Maiol 13, Fran 6, Aleix S., Júlia, Martí 11, Marc 5, Aleix N. 5,Pau 5, Carla, Xavi 4, Shelly.

El Solsona s’emporta una pallissa justament El dissabte dia 26 a les 10:45 el Mini “A” rebia el millor equip de tota la fase regular. En un partit que no va tenir color des del principi, en que els jugadors no van saber com sortir-se'n, de la pressió plantejada des del principi pel Paidos, (i això que ho havien entrenat el divendres abans del partit de dissabte). Durant tot el partit no vam defensar hi vam regalar molts punts per perdudes de pilotes a l’hora de treure de fora. El tema tirs lliures no va ser gaire positiu per fallar tants tirs lliures. Hem de ser més lluitadors i no podem baixar els braços, mai. Hem de ser un equip lluitador fins al final i no deixar la responsabilitat en dos o tres jugadors, ja que el bàsquet és un joc d’equip. Tot i això l’entrenador en té tota la culpa. Després de reflexionar, s’ha acabat el bon rotllo als entrenaments, s’ha de ser més dur als entrenaments i no agafar-nos les coses a la lleugera. A partir d’ara jugaran més estona els jugadors i jugadores que entrenin amb ganes i mostrin actitud i els jugadors que no es comportin jugaran el mínim independentment dels noms. Als pares i mares els demano paciència, ja que fins ara no han pogut passar-s’ho bé amb el joc dels seus fills, però en les pròximes setmanes veuran la millora. La setmana vinent juguem a la pista del Navàs. Ara és quan comencem la nostra lliga.

Un Solsona fluix perd justament contra el Sant Fruitós El dissabte dia 26 a les 9:30 es disputava un interessant partit en que el Solsona s'hi jugava molt. Va ser un partit molt disputat al començament, Però un mal 4 i 6 períodes van donar-li un avantatge quasi impossible de recomptar amb 2 quarts i ho va confirmar el penúltim període: només un bon vuitè quart va permetre millorar el resultat. Les claus de la derrota van ser: En atac, les moltes cistelles fallades a sota, i els tirs lliures 4/19 . En defensa van ser els rebots defensius, el Sant Fruitós tirava 2 o 3 vegades més que el solsonins a causa de no tancar bé els rebots. La setmana vinent els jugadors i jugadores del Mini ”B” no juguen per haver suspès el partit contra el Berga.

Cadet Masculí 26-1-2008

CB Solsona B, 75 CB Igualada B, 69

Pre-Infantil Masculí

CB Solsona, 45 CB Sant Pere la Sirena 40 Sergi(2), Gerard(4), F.Xavier, Quirze(10), Francesc(5), Marc, Jordi(17), Jose, Edgard, Jan(7) - Parcials (7-6),(14-14),(21-20),(27-30),(31-36),(45-40). El dissabte al matí es va jugar la tercera jornada corresponent a la segona fase de competició, el partit es preveia igualat després dels resultats de les dues primeres jornades, on els dos equips arribaven invictes. Els jugadors d’ambdós equips van demostrar que no volien perdre el matx des del primer minut de joc. En la primera part del partit la igualtat va ser màxima i cap dels dos conjunts no va aconseguir diferències clares al marcador, deixant el partit molt obert de cara a la segona meitat. En aquesta part del partit els jugadors del Solsona van sortir amb les intencions de marxar en el marcador, però els jugadors tarrassencs van aconseguir una petita diferència de 3 punts en el quart període i de 5 punts en el cinquè. Amb el partit en contra, una reacció excel.lent del conjunt local amb un parcial al final del partit de 9 a 0 sentenciava un partit molt complicat. Només em queda desitjar un BON CARNAVAL a tots els jugadors i a tots els pares. Que passeu una bona festa. 56

Jaume 24p, Domènec 0p, Martí 22p, Brian 7p (eliminat per 5 faltes), Ostap 13p (eliminat per 5 faltes) Sanders 9p (1 triple), dani 0p, Nikita 0p i David 0p. 8 de 16 (1p), 32 de 71 (2p), 1 de 10 (3p), 19 faltes personals, 17 pilotes perdudes i 8 assitències. Entrenador: Joan Caelles i l’àrbitre, el Sr. Torné (bé) Cal destacar l’actitud dels solsonins, seriosos i atents, en un cap de setmana en el que s’han jugat dos partits (un el de dissabte a casa i l’altre el diumenge a Terrassa) per tal de tenir un Carnaval amb pau. També el poder anotador del Jaume Martí i el sacrifici en defensa de l’Ostap, sobretot a Terrassa, davant de dos jugadors molt alts.

27-1-2008

CN Terrassa, 58 CB Solsona B, 72

Jaume 23p (1 triple), Domènec op, Martí 18p, Brian 13p (1 triple), Ostap 1p, Sanders 3p (1 trriple), Dani 2p, Genís 8p (2 triples) i Nikita 4p. Cap eliminat i 14 faltes personals, 27 pilotes perdudes, 13 de 22 (1p), 22 de 56 (2p), 5 d’11 (3p) i 8 assistències (4 del Martí) Entrenador: Joan Caelles. L'àrbitre, Sr. Jover, bé. 554 - Divendres, 01-02-2008


Atletisme

Club Fondistes del Solsonès-Prosetel

V CURSA DE L’OLI

Sancho Ayala 3r a Les Borges Blanques Diumenge dia 27 de gener de 2008 a Les Borges Blanques va tenir lloc la 5a Cursa de l’Oli, amb rècord de participació: 524 atletes inscrits. Els Fondistes del Solsonès-Prosetel van ser representats per Sancho Ayala i Josep Alconchel. A les 10 del matí es va donar la sortida a la Cursa de l’Oli 2008, sobre una distància de 10’360 metres en un circuït mixt (asfalt i terra), amb boira i molt de fred. Sancho Ayala ben aviat es va col.locar al capdavant de la cursa juntament amb Carlos Oriach i Josep M. Marichica, que va marcar un ritme molt fort, la qual cosa va fer que ben aviat quedessin tots tres sols al capdavant, fins els quilòmetres

finals que Marichica va marxar tot sol cap endavant, entrant primer a la meta amb un temps de 33’53 minuts. Segon va ser Carlos Oriach amb un temps de 34’05 minuts. Seguit de Sancho Ayala que està en un extraordinari estat de forma i amb un temps de 34’27 minuts va ser 3r de la general i primer de la seva categoria. Josep Alconchel amb un temps de 45’17 minuts va entrar al lloc 193 de la general. La categoria de dones va ser guanyada per Maria José Gallardo amb un temps de 43’56 minuts. Segona va entrar Betsabé Cabrero amb un temps de 44’32 minuts. I en tercer lloc va entrar Lucía Caballero amb un temps de 43’16 minuts. L’últim atleta a passar la línia de meta ho va fer amb un temps d'1 hora i 11 minuts.

Pròximes curses 10 de febrer: Mitja Marató de Barcelona 17 de febrer: Mitja Marató de Gavà-Castelldefels 24 de febrer: Mitja Marató de Balaguer Més informació: Ribera Esports i www.atletisme.com

Bitlles Catalanes

Ramon Estany

El Club Bitlles Solsona rep el patrocini de Prosetel L’empresa de carburants solsonina Prosetel ha iniciat aquesta setmana la col.laboració amb el Club Bitlles Solsona. En concret, els ha subministrat uns folres polars com a equipament, amb l’anagrama del club. El lliurament d’aquesta roba d’abric esportiva va tenir lloc dilluns passat a la seu del Club sant Jordi. 554 - Divendres, 01-02-2008

Jugadors i president del Club Bitlles Solsona, rebent les equipacions de Prosetel de mans del Miquel Montaner 57


Futbol Sala

PB Solsona La Xurre

Primera nacional B Campionat de lliga 07 /08

Vilaseca FS, 2 PB Solsona la Xurre, 6 VILASECA FS: Òscar, José Luis, Israel, Marc, Daniel, Guillermo, Andreu, Isaias, Nicolás David i Juan PB SOLSONA: Seuba, Erola, Ricard, Ivan, Alsina, Quique, Vicenç, Divins, Jordi i Javi Àrbitres: Ribó i Tru Gols: 1a part: 0-1 min.6 Ricard,0-2 min.11 (pp), 1-2 min.12 Andreu 2-2 min. 13 Andreu, 2-3 min.18 Vicenç - 2a part:2-4 min.30, Vicenç 2-5 min.38 Ivan, 2-6 min.39 Ivan

Gran victòria de la Penya

La Penya va tornar de Vilaseca amb el punts del partit, després de guanyar el partit avançat a la jornada de Carnaval, en una pista on els locals van perdre el primer partit des de la temporada passada. Els de LA XURRE van sortir a jugar el partit al seu estil de joc, amb una defensa ajustada i aprofitant les contres. Això va fer que aconseguís avançar-se amb dos gols als deu minuts de joc. La reacció local va ser empatar el partit en un minut. Quan semblava que podrien girar el marcador, els solsonins van tornar a centrar-se i en un còrner a falta de dos minuts per arribar al descans van tornar a marcar, deixant el marcador en el 2 a 3. Aquest gol va fer mal als tarragonins i va donar ales als de LA XURRE, que van sortir a disputar la segona meitat amb molta moral. Després d’uns primers deu minuts de joc altern a les dues porteries els de la penya van tornar a marcar el quart gol. Això va desesperar als vilasecans, que llavors van decidir de sortir a jugar amb porter jugador per estar en superioritat en atac. Els que van treure avantatge van ser els del Quim Sala, que després que el seu porter tallés una pilota amb la mà fora

l’àrea, van aprofitar la superioritat numèrica a la pista per fer el cinquè gol. Ja amb aquesta renda al lluminós, els solsonins van dedicar-se a controlar la pilota i en un contracop de tres contra un van acabar marcant el sisè gol de manual. Amb aquesta victòria es veu que l’equip té ganes de sortir dels llocs perillosos de la taula, cosa que s’haurà de corroborar el proper partit a casa davant l’Sporting Esplugues. Però això no serà fins el dia 9 de febrer. Ara toca gaudir del Carnaval

Juvenil 1a divisió Grup 3 / Jornada 13

Fincas Legna B, 1 PB Solsona la Xurre, 3 PB SOLSONA LA XURRE: Ivan, Jordi, Marc, Albert, Walter, Josep Miquel, Nil i Èric Gols: Èric, Marc i Albert

Dotze de dotze Els juvenils de la penya continuen intractables en el seu camí per la primera divisió, aquest cap de setmana van jugar el partit que estava ajornat a Reus i es va acabar de la mateixa manera que havien acabat tots els disputats fins al moment: amb victòria. El partit va ser dominat en tot moment pels solsonis, encara que no es va sentenciar fins a l’últim minut amb un gol de l’Albert Fernández. Els solsonins tornaran a jugar el dia 16 de febrer, un cop hagi passat la jornada de descans amb el Salou B. 58

554 - Divendres, 01-02-2008


Futbol Sala

Futbol Sala

PB Solsona La Xurre

Laura Sala

Navès, 3 - Oliana, 2

Sènior femení 2a divisió B Grup 3 / Jornada 11

Ponys, 1 PB Solsona La Xurre, 1

Jugadors: Romero, Àlex, Borés, Ton, Lluís. També Muntada, Moi, Reig, i Pep

Des de bon inici, el joc el van aportar els dos equips

Partit intens i força controlat per les de la penya, que es van avançar al marcador a la 1a part amb un gran gol de la Merxe, que va encaixar la portera per tot l’escaire. Després van poder aguantar la pressió que les locals, a partir d’aquest gol, feien a tota la pista. Les de LA XURRE van deixar escapar un parell d’ocasions clares amb xuts poc encertats. També van estar de sort en els contraatacs de les locals, que no van transformar. Diguem que van estar igualades les ocasions de gol. A falta de 4 minuts per acabar el partit, les locals ens van marcar el gol de l’empat. Pista difícil amb un sol que enlluernava de cara, però no és excusa perquè ens falta concentració al camp als moments claus. Després de Carnaval jugarem el pròxim partit davant el CE Vacarisses i serà a les 5 de la tarda.

El Navès va sortir ben posicionat al camp. Tot i així les ocasions no arribaven, i per part de l’equip visitant tampoc no sorgien. Aleshores, per dir-ho d’alguna manera, sel’s va encomanar el seu joc, i fruit d’una badada en un contraatac van aconseguir el 0-1. El partit es començava a complicar, però lluny de baixar la guàrdia els de Navès van intentar empatar. Per mala sort, al cap de 2 minuts l’Oliana va tornar a avançar-se en un altre contraatac 2 contra 1, i així va acabar la primera part. Ells defensaven molt bé i als contraatacs feien mal, però Romero ho parava tot. A la represa, Moi -en una jugada embolicada- va marcar l'1 a 2. Per segona vegada Moi va tornar a marcar en una jugada conjunta que va acabar marcant el segon gol, 2 a 2. El partit es va posar de cara i Pep de contraatac va marcar el gol definitiu de la victòria. Va ser un partit poc brillant, però va valer els 3 punts. Positivament destacaríem simplement la remuntada de l’equip local i les ganes de guanyar que es van mostrar. Negativament destaco el pobre joc desplegat, ja que no s’acabaven les jugades creades. El pròxim partit serà contra el Bellcaire a Castellar a les 16:00, partit contra el 3r classificat.

Envieu-nos les vostres cròniques... abans de DIMARTS al migdia a l nostre correu electrònic o porteu-los a la nostra oficina. info@elsolsones.net - Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA 554 - Divendres, 01-02-2008

59


Trial

P. X. - General Manager

Carla Calderer, també amb GAS GAS La pilot lleidatana Carla Calderer, en la seva cinquena temporada com a membre de l’equip nacional de trial, inicia una nova campanya fent aliança amb GAS GAS, englobada també en el si de l’equip “Non Stop Bikes”. En total, aquesta jove de 19 anys realitzarà 30 proves dividides entre els campionats del Món, d’Europa, d’Espanya i de Catalunya de fèmines, competint també en el Trial de les Nacions i en el nacional i regional Màster absoluts. En l’actualitat, Calderer és subcampiona d’Espanya de Trial de Féminas i es va classificar setena absoluta en el nacional Sènior C de 2007, quedant quarta del món en el trial de les nacions per equips de la passada temporada, en la qual va rebre el guardó de Millor Esportista Femenina de Lleida. Carla Calderer

Motor

entrena sota les ordres de Pau Xarau, a Sant Llorenç de Morunys, lloc que la va veure néixer, i es mostra “molt contenta davant l’acord arribat amb GAS GAS, que em permetrà lluitar amb totals garanties en tots els certàmens en els quals prendré part aquest any”. Calderer pilotarà una GG TXT Pro 250 i tindrà qualitat de pilot semi-oficial de la marca gironina.

Motor Club Solsonès

Campionat d'Espanya de Cross Country Caspe (Zaragoza) L'Albert Cardona i el Ramon Andreu varen prendre part a la segona prova del campionat d'Espanya de cros country que es va celebrar a Caspe. El passat diumenge dia 27. El recorregut tenia una longitud de 18 km. i s'hi tardava 21 minuts. El terra era arenós amb absència de pols, ja que hi havia molta boira. Era camps a través, quasi tot de corriols, cosa que dificultava molt els adelantaments. A les 8,30 del matí es va fer la volta de reconeixement al circuit. Hi havia molta boira i feia un fred intens. Els nostres pilots varen dir que al recorregut camps a través hi havia moltes pedres que amb la boira no es veien i adelantar era molt difícil. S'havia d'anar molt amb compte de no caure. A les 9,30 es va donar la sortida a la categoria sènior B en la qual participa l'Albert Cardona. Va fer una bona sortida i es va col·locar en sisena posició. I va anar recuperant posicions fins a posar-se en quart lloc a la tercera volta. A partir d'aquí li varen comencar les difilcultats. Li va sortir la cadena en topar amb una pedra, i es va endarrerir. Cinc minuts a reparar i en intentar recuperar va patir algunes caigudes, cosa que va significar baixar a l'onzena posició. I quinze a la general. El Ramon Andreu va sortir al cap de dos minuts a la categoria de veterans. Va fer una molt bona sortida, es va col-

locar en quarta posició, va fer una cursa molt conservadora, sense excessos ni precipitacions, controlant els rivals. I va finalitzar en quart lloc i dotzè a la general Al campionat, l'Albert Cardona està el vuitè a sènior B i el Ramon Andreu novè a veterans. La pròxima cursa és a Solsona el dia 10 de febrer.

60

554 - Divendres, 01-02-2008


Motor

Motor Club Solsonès

3h de resistència de Ponts

La prova va ser guanyada per a Javier García Vico (actual pilot del Mundial de motocross) amb un total de 74 voltes.

El passat diumenge, 27 de gener, es va iniciar el Campionat de Catalunya de 3h de Resistència. La prova inicial va ser celebrada a la localitat de Ponts, el circuit al principi estava glaçat, però a mida que anava sortint el sol s’anava convertint en pols i moltes roderes, posant a prova el físic dels pilots. A la sortida varen prendre part 80 equips, en els entrenaments Xavier Subirana- Toni Casellas varen aconseguir la 39 posició scratch. Jordi Angrill aconseguí la 51 posició i Toni Vilar- Ivan Gangolells la 52. En la 1a Hora de carrera l’equip format per Subirana- Casellas anava situat en la 38a posició, l’equip format per Vilar- Gangolells remuntava i se situava en la 45a posició i Angrill estava situat en la 52a posició. En la 2a hora l’equip Subirana- Casellas se situava 37a posició pagant la conseqüència d'una caiguda que els feia perdre 2 voltes, Vilar- Gangolells en la 44a i Angrill en la 64a també pagant la conseqüència de 2 caigudes. Al final de l'esdeveniment els 3 equips acabaven en la següent classificació:

El grup de pilots volem agrair l’ajuda dels amics i familiars, així com també l'assistència.

Toni Casellas- Xavier Subirana (RIU esports): 4s classificats Júnior 125 i 35a posició scratch amb un total de 65 voltes. (Husqvarna wr125) Toni Vilar- Ivan Gangolells: 2ns classificats Júnior Superiors i 41a posició scratch amb un total de 64 voltes. (Honda cr 250)

Us anunciem que el 17-2-08 se celebrarà el MEMORIAL TONI SOLER. El 24-2-08 s’iniciarà el Campionat de Catalunya d’Endurades a Constantí.

Jordi Angrill:11è classificat en la categoria Júnior 4t i 68a posició scratch amb un total de 60 voltes. (TM 450) Àngel Carrasco: 77e scratch i 20e de Sènior 4t i va patir petites avaries mecàniques. (Yamaha 250 4t) 554 - Divendres, 01-02-2008

61


Carnaval 2008

Kiko M.

Una sala Xelsa plena assaja pel Carnaval Diumenge a la tarda va servir perquè la gent i els gegants que omplien la sala Xelsa poguessin assajar els balls i cançons per aquest Carnaval. Per començar la festa l'actuació de "Kumbes del Mambo" que va donar pas a l'assaig dels ballets presentats per l'Elis Colell. El ball del Buffi i tot seguit un concert van donar el tret de sortida d'una festa que va començar de ple ahir dijous. Els gegants "grans i petits" preparant-se pels balls del Carnaval

Els artistes de les contradanses

El ball de dimarts a migdia "Coca, figues i vi blanc"

Assajant pel Dimecres de Cendra

62

554 - Divendres, 01-02-2008


Diferències

Marta C.

Les 7 diferències La comparsa dels Caníbals sempre fa muntatges espectaculars al carrer Sant Miquel. Podríeu trobar les 7 diferències entre les dues fotografies?

Horòscop - FEBRER

Núria Picola

ÀRIES

LLEÓ

SAGITARI

TAURE

VERGE

CAPRICORN

BESSONS

BALANÇA

AQUARI

CRANC

ESCORPÍ

PEIXOS

Aquest mes el teu interès primordial són els grups i les organitzacions. Les teves amistats tendeixen a ser més espirituals. Si cerques parella estaràs més pràctic que no pas romàntic. Et trobes en ple auge professional i continues amb possibilitats d’ascens i augment de sou. També estaràs molt intuïtiu pel que fa a l’economia. Procura no precipitar-te amb finances arriscades. Cuida’t la salut. Durant aquest mes has d’evitar les activitats arriscades o estressants. Les figures d’autoritat et poden provocar força ansietat. També has de vigilar la dieta. És un mes actiu en les relacions afectives Aquest mes pots trobar-te un antic amor, per resoldre problemes del passat. És un moment en que pots fer transformacions interiors. Necessites una dieta de desintoxicació.

La relació de parella progressa o es trenca, no quedarà igual. També es posa a prova l’amistat. Pots tenir somnis molt interessants. Procura canviar hàbits i pautes mentals i emocionals. Aquest mes estaràs una mica esgotat i pot ser que no estiguis gaire per la teva feina. En l’amor hi ha trobades romàntiques si ets solter. Cal que vigilis la salut, beu molts líquids. Hi ha possibles canvis laborals. Poden entrar nous treballadors a la teva empresa. Sembla que hi ha trasbalsos financers amb les figures paternals. L’amor va força bé. Si cerques una relació tindràs èxit. Aquest mes has de fer menys activitats i agafar-te les coses amb calma. Si hi ha problemes a la llar, és el moment de corregir-los. Es posaran a prova els amics, però serà positiu.

Plaça Olivera, 3 baixos El Pi de Sant Just - 25286 Olius Tel. 973 48 38 76 554 - Divendres, 01-02-2008

La teva intuïció financera és excepcional, si has de comprar o invertir, pots fiar-te’n; però has de reflexionar i consultar allò que consideris necessari. Els teus familiars poden mostrar-se dramàtics i temperamentals. Tindràs guanys procedents d’algun projecte creatiu. També és possible que gastis més amb els teus fills i les seves diversions. Si has de conduir, fes-ho amb precaució i no et distreguis. Enhorabona! Estàs en el moment de màxima esplendor. És un mes fonamentalment feliç, i els altres estan molt contents de complaure’t i col.laborar amb tu. La teva economia pot estar en un moment de canvi. El cosmos t’impulsa a fer les coses que més t’agraden, causes benèfiques i altruistes. I també a explorar els teus poders espirituals. Si has tingut cura de la teva salut, no hi haurà problemes.

Núria Picola Huguet Tarot psicològic - Cartes astrals - Previsions nuriapicola@terra.es - www.nuriapicola.com 63


Celsona 554  

Celsona 554 del 1/2/08 al 7/2/08

Celsona 554  

Celsona 554 del 1/2/08 al 7/2/08

Advertisement