Page 4

Solsona

Ramon Estany

“no es podia fer d’altra manera que posant una dedicació exclusiva”

Xavier Jounou “Ens ha semblat que els regidors amb delegació de l’alcaldia i amb dedicació parcial, alguns d’ells, en les seves feines, han rebaixat les hores de dedicació fins a un 20%. Ens va semblar, per tant, que l’estipulat fins ara de 430 euros nets al mes s’havia d’arrodonir per compensar la pèrdua que tindrien. En el cas del Josep Caelles, el motiu del seu sou és perquè es visualitzi que és el segon tinent d’alcalde i a més perquè porta unes regidories de molta dedicació. En el meu cas personal, serà dedicació exclusiva, amb una retribució de 2.500 euros, i en quant al primer tinent d’alcalde, Martí Abella, aquí és potser on ho hem d’explicar més bé. El Martí Abella, fins ara, treballava a Barcelona, i pujava un cop a la setmana per fer les seves feines com a regidor

de l’oposició, però jo li vaig demanar quina podria ser o no la seva disponibilitat de pujar a treballar íntegrament a l’Ajuntament de Solsona, i tenir unes dedicacions molt àmplies. Creiem que tota l’àrea d’Urbanisme, Habitatge, Serveis Municipals d’Aigua, enllumenat i a més a més la nova regidoria de Participació no es podia fer d’altra manera que posant una dedicació exclusiva. El Sr. Abella s’ho va pensar i va acceptar l’oferiment. Vam trobar l’escull que tenia un sou elevat i ell va posar a disposició el que creia que havia de percebre per compensar. Hem arribat finalment a un acord que cal dir, que si en el decurs de la legislatura creiem i ell veu que no cal en la seva dedicació aquesta exclusivitat, es rectificarà l’acord.”

“això equival a una càrrega per l’ajuntament que sobrepassarà probablement els 4.500 euros de cost”

Jordi Riart “És lícit, faltaria més, però aquesta diferenciació del primer tinent d’alcalde respecte a la resta de regidors i fins de l’alcalde, d’entrada ens sorprèn. Dic això, perquè si no vaig errat, el primer tinent d’alcalde cobrarà nets els 2.900 euros més els 200 del portaveu, i per tant, seran 3.100 euros nets mensuals, i això equival a una càrrega per l’ajuntament que sobrepassarà probablement els 4.500 euros de cost. Quan el primer tinent d’alcalde de l’ajuntament passat cobrava 850 euros. Una cosa que sí destacaria és que aquest sou sobrepassa el del propi alcalde. Jo diria que no és estrany trobar en algun ajuntament que hi hagi càrrecs professionals, tècnics bàsicament, que cobrin més que l’alcalde. Però són càrrecs estrictament professionals. Això podria tenir una lectura que no m’agradaria que fos així, si

és que aquest sou respon a que farà més feina o tindrà més responsabilitats que el propi alcalde. Evidentment, si això fos així crec que no seria propi. Per tant, aquesta diferència de 3.100 euros respecte dels 2.500 euros que cobra l’alcalde, veig que és una diferència que alguna justificació tindrà. Potser, la justificació passa per arreglar una situació personal del primer tinent d’alcalde, que deixa una feina a Barcelona i la ve a fer a Solsona. Però, evidentment, sí que entenc que no és una feina tècnica la que farà el tinent d’alcalde, és un càrrec polític, i per tant fa una feina de gestió política de les carteres encomanades i voldria entendre que no té més responsabilitats polítiques que les del propi alcalde. I això m’agradaria que m’ho aclarissin.”

“aquesta dedicació exclusiva ha d’acabar significant un estalvi important en les despeses de l’ajuntament i una millora en l’eficiència del servei”

Martí Abella “Puc dir d’entrada que poso a disposició de qui vulgui comprovar-ho, el meu sou actualment a l’empresa on treballo, al qual renuncio després d’estar 22 anys treballant-hi, i encara que en el decurs del debat al respecte d’aquesta situació algú ha plantejat que evidentment la meva vida familiar milloraria o m’estalviaria viatges de Barcelona, puc dir que estic renunciant a un lloc a on he arribat després de 22 de treballar sempre al mateix lloc. I a més a més, la meva dedicació a la política al Solsonès des de fa 4 anys ha estat sempre a base d’anar retallant el meu sou. Quan l’alcalde em planteja poder venir a treballar aquí amb dedicació exclusiva, jo em plantejo també que estic disposat a continuar perdent una mica més però no d’una manera massa important, i en aquest sentit sí que crec que és just que al nivell d’una antiga dedicació exclusiva que hi havia en aquest ajuntament, de l’ordre similar al que jo estava cobrant a Barcelona,

encara que per sota. No demano cobrar més del que cobrava més a l’Ajuntament de Solsona, amb responsabilitat i dedicació exclusiva. Aquest és un plantejament que es pot discutir, però entenem que per un costat a l’ajuntament de Solsona pot semblar que sigui més car que en situacions anteriors però també hem de dir que el fet que hi hagi una persona que forma part de l’equip de govern amb dedicació exclusiva dedicada a temes d’urbanisme, de barris, d’empresa d’aigües i enllumenat creiem que aquesta dedicació exclusiva ha d’acabar significant un estalvi important en les despeses de l’ajuntament i una millora en l’eficiència del servei. Si això és així, nosaltres considerem que el fet que algú cobri un sou que pot ser discutible tindrà alguna raó que el justifiqui. Si no aconseguim aquesta eficiència i millora, humanament donarem la raó a qui ho vegi contràriament a la nostra posició.” 4

524- Divendres, 6-7-2007

Celsona 524  

Celsona 524 desde les dates: 6/7/07 al 21/6/07

Advertisement