Page 15

Comarca

Ramon Estany

Coll de Jou – Port del Comte – Cruïlla Tuixen ............207.971 C-26 – St. Pere de Graudescales ................................. 158.904 Ctra. Prades..................................................................173.297 Santuari de Pinós – Ardèvol ....................................... 136.590 Vallmanya – Cabot.........................................................76.685 L-300 – Pont de les dues aigües ................................... 197.973 Camí de Matamargó ................................................... 362.384 Camí de Matamargó a Vallmanya ...............................258.863 Nucli de Pinós ................................................................78.437 L-301 – Prades ............................................................. 157.166 De Sant Just a la LV-3002 ............................................144.107 El Miracle – Casamartina ........................................... 260.380 Camí de Trullàs ...........................................................129.075 Camí de Sant Martí de Riner ....................................... 311.451 Serra de Sant Jaume .......................................................44.136 Torregassa C-451 ........................................................ 224.839 C-149a Sant Climent-Llorenç .........................................49.077 Camí de Sallent ............................................................136.938 C-149a Serra de Sant Tirs ........................................... 282.468 Camí de Clarà ..............................................................152.708 Sant Julià de Ceuró- Les Grioles .................................271.873 Camí d ela Ribera Salada ............................................ 451.571 Camí de la Mora Comdal.............................................414.569 Pla de Busa .....................................................................52.947 Camí de la Selva .......................................................... 311.272

Comarca

Moment de la signatura del conveni

Camí d ela Mora ..........................................................190.589 Camí de Pegueroles .................................................... 278.022 Camí de Joval...............................................................190.276 Camí de Canalda.......................................................... 113.476 Camí de Miravé ............................................................ 23.067 Total inversió .......................................................... 6.549.402

Ramon Estany

Justícia nomena els jutges de Pau de Navès, Lladurs i Castellar de la Ribera La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió de data 12 de juny de 2007, anuncia el nomenament per al càrrec de jutges de pau: Jutge de Pau titular de Castellar de la Ribera, partit judicial de Solsona; Neus Ollé i Torrent. Jutge de Pau substitut de Castellar de la Ribera, partit judicial de Solsona; Josep Bosch i Argerich. Jutge de Pau titular de Lladurs, partit judicial de Solsona; Joan Vilà i Cantó. Jutge de Pau substitut de Lladurs, partit judicial de Solsona; Josep Porredon i Rovira. Jutge de Pau titular de Navès, partit judicial de Solsona; Jaume Argerich i Prat. Jutge de Pau substitut de Navès, partit judicial de Solsona; Lluís Sala i Sampons. Els Jutges de Pau prendran possessió del seu càrrec respectiu en el termini dels vint dies naturals següents a l’endemà de la publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de la Província; amb el jurament o la promesa previs davant el jutge de Primera Instància i Instrucció del Partit, o del Degà si n’hi ha varis. La durada del manament es computarà des de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de la Província per a un període de quatre anys. 524 - Divendres, 6-7-2007

15

Celsona 524  

Celsona 524 desde les dates: 6/7/07 al 21/6/07

Advertisement