Page 1


A portada

Hereus de Crònicas Marcianas Direcció: Josep M. Borés Redacció: Ramon Estany Edició: Francesc X. Montilla Carina Montilla Raquel Traveset Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 25280 SOLSONA

info@elsolsones.net www.elsolsones.net Dip. Legal: L-267-1997 1.400 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Celsona Informació és possible, setmana rera setmana gràcies a l’aportació de molts col.laboradors que, de manera totalment desinteressada, ens ajuden a complementar tota la informació que aquí veieu publicada. A tots ells, moltes gràcies. Formen part de l’equip de suport de Celsona: Pep Mia Candi Pujol Lluís Cornet J. Clavé Marcel Ribera Montserrat Riu Enric Serra F. Torres J.H. Ramon Gualdo

Per aquells que escolten cada diumenge El Vermut de Solsona FM, la sensació que s’experimenta és la de trobar-se davant quelcom conegut, Ramon Estany, ja vist o escoltat, això sí, amb clau solsonina. I és que aquests nois i noia, influenciats pel tarannà escolta i diri- Redactor de gits per un periodista tan sagaç i valent com l’Oriol Montanyà, ens reme- Celsona Informació ten a un programa que ja és un clàssic en el món dels mitjans. Crònicas Marcianas, un programa criticat per la crítica i adorat per l’audiència. Podríem trobar similituds entre El Vermut i Crònicas: aquest inici editorial tan bon punt comença el programa amb les paraules acusadores i i incisives de l’Oriol cap a qualsevol fet d’actualitat, són el compte enrera per un programa desbocat a estones, reposat altres, en el qual els locutors es deixen anar, i si no fos perquè han de dur els auriculars posats, segur que saltarien i ballarien per la petita sala, al voltant de la taula com si d’un foc de camp es tractés. És un vermut potent que carrega contra els valors més sagrats, sense pèls a la llengua, i que fins i tot, amb la Xàldiga de Mn. Huguet, sap encendre les qüestions més senzilles. Música, humor, entreteniment, tertúlia, són ingredients d’un combinat que sembla destil.lat pel Xavier Sardà. La intervenció, al final del programa, del “Meliu”, ens recorda al “Sr. Casamajor” el simpàtic contertulià d’aquest periodista consagrat. Esperem, amb tot, que els nostres amics d’El Vermut no caiguin en la temptació de «tot per l’audiència», sobretot, perquè de competència no en tenen.

La Barra

Apunts Gràfics, SL., no es fa responsable de l'opinió personal dels col·laboradors a Celsona ni de les errades en que aquests puguin incórrer. I es limitarà a publicar la correcció en una fe d'errades a la següent edició de la revista. Apunts no cobrirà els danys o perjudicis que qualsevol error pugui ocasionar. Queda reservat tot el contingut, i no se’n pot duplicar per mitjans físics, òptics ni informàtics cap part sense ordre expressa de l'empresa editora.

Si la voleu rebre a casa, dirigiu-vos a la nostra oficina: Ctra. Torà, 25 - SOLSONA

Telèfon

973 481719 Mòbil: 617 01 29 51

2

440-Divendres, 11-11-2005


Solsona

Josep M. Borés

No hi haurà canvis al CAP de Solsona La gent usuària dels serveis del CAP no veuran retallats els serveis que fins ara ofereix el centre i fins i tot s’ampliaran els especialistes amb dues àrees més: urologia i digestologia. De fa uns quants dies, la rumorologia i el “m’han dit” ha corregut de boca en boca alarmant la població amb versions sobre la finalització del servei d’urgències al CAP de Solsona o el descontentament general intern cap a aquests canvis. Podeu, per fer-vos una idea del que estic dient, entrar a http:// www.elsolsones.net on diverses persones hi aporten aquest tipus de comentaris. Posat en contacte amb el Consell Comarcal, que és qui gestiona la sanitat a la comarca del Solsonès, i amb la direcció del centre, hem constatat que la comarca del Solsonès és especial pel que fa a la gestió sanitària, ja que no es fa enlloc més de Catalunya. La sanitat a la comarca és atesa per mitjà de la Fundació Centre Sanitari del Solsonès, fundació pública Comarcal que s’encarrega de mantenir tots els serveis. Aquests són: Àrea de Sòcio-sanitària (atenció als malalts de llarga durada) - Àrea bàsica de Salut (el CAP) - Pades (Servei a domicili a malats crònics) - Urgències i especialitats i Rehabilitació. Tots aquests serveis, els gestiona la Fundació Centre Sanitari a través d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya, que és qui aporta els diners necessaris per tal que funcioni. Pel que fa al tema sòcio-sanitari, que per fer-ho entenible són els llits que hi ha a l’hospital on malalts poden recuperar-se d’intervencions o avis amb recuperacions lentes poden disposar d’un servei atès, la Generalitat considera que aquest servei ja és més ampli del que les estadístiques indiquen pel CAP de Solsona i no fa viable la petició popular encapçalada per la Maria, que ja ha recollit més de 3000 signatures demanant l’ampliació d’aquesta àrea. Tanmateix el President del Consell, Joan Serra, ha valorat que “la comarca del Solsonès no s’hauria de considerar dins de la mitjana, ja que és força peculiar i amb necessitats prou específiques”. Per altra ban440-Divendres, 11-11-2005

da, ens han assegurat que continuaran insistint en aquest aspecte i no descarten el conveni amb altres agents socials per poder tirar endavant aquesta millora que reclama la població i que també entenen com a necessària. Preguntats els responsables sobre els canvis a Urgències i Especialistes que hem pogut llegir a la premsa comarcal, ens comenten que, ara com ara s’està en converses i que no hi ha res definit. S’està parlant d’una reorganització i que aquestes àrees es cuidarà de gestionarles directament Althaia de Manresa però que en cap cas no suposarà una pèrdua de capacitat del Centre ni una retallada en els serveis que actualment s’ofereixen. A més, cal anunciar que properament s’ha sol·licitat també la inclusió de dues àrees més en els Especialistes al centre sanitari: un uròleg i un digestòleg. A Solsona hi ha prevista la implantació d’un punt SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) que gestionaria directament el servei de la Generalitat i que en aquest cas substitueix al servei que fa uns tres anys s’està oferint a la comarca que, recordem que Lafuente disposa d’una ambulància medicalitzada i el centre l’equipa amb el personal, un metge. El servei és bàsicament el mateix que s’ha estat realitzant fins ara, tot i com ja he dit anteriorment, estem assistint a les converses i en cap cas no hi ha res definitiu sobre la taula. Si alguna cosa canviarà és el fet que el servei d’ambulància medicalitzada era d’ús comarcal i ara, el SEM veurà ampliada aquesta àrea d’actuació. Aquest servei disposarà del seu propi personal per atendre’l. Pel que fa a les emergències, cal recordar que com a Centre d’Atenció Primària és obligat de disposar d’aquest tipus de serveis i que en cap moment es parla de deixar-lo d’atendre, tan sols estem assistint a canvis en el funcionament. 3

El proper dia 22 hi ha una reunió per parlar sobre aquests temes i discutir a nivell polític del model de sanitat que es vol disposar al Solsonès i val a dir que quan les reorganitzacions a nivell intern siguin fermes, es podrà parlar de canvis. Mentrestant estem assistint a converses i negociacions que esperem que siguin per a millorar aquest servei bàsic i tant necessari per al benestar de la població. El que sí que és clar, i han volgut remarcar tots els responsables, és que el model assistencial que disposa la gent de carrer no canviarà cap a pitjor. Altra cosa és, evidentment, que l’organització interna d’aquests serveis representi canvis en l’estructura del Centre. Però això ja és una altra tema.

Teresa Canal pateix un lleu accident de trànsit Ahir dijous, Teresa Canal, diputada provincial i alcaldessa de Castellar de la Ribera, va patir un accident de circulació havent passat l’Hostal Nou. De resultes d’un avançament va topar frontalment amb un altre vehicle. L’accident qualificat per ella mateixa com a lleu, no ha comportat danys de gravetat i després de ser atesa al CAP de Solsona va ser enviada a Manresa. Al tancament de l’edició li realitzaven les corresponents proves mèdiques.


Solsona

Servei de premsa de l’Ajuntament de Solsona

Solsona començarà a restaurar la Torre de les Hores aquest any La Fundació Caixa Sabadell subvencionarà l’obra amb 3.000 euros A principi del mes vinent és previst que comencin els treballs de restauració de l’emblemàtica Torre de les Hores de Solsona, anomenada també campanar d’Isanta. El projecte, redactat per l’arquitecte tècnic Jaume Cuadrench, consisteix en el sanejament i la rehabilitació dels paraments interiors i les façanes, la reparació de la coberta i la renovació de la instal·lació elèctrica. Tot i mantenir les tipologies constructives de la torre, que data del 1500, es repicaran els paraments i les cornises exteriors; es condicionaran les gàrgoles de les façanes; es repassarà l’estructura de fusta de la coberta i es rehabilitarà l’acabat exterior de la teulada, amb la substitució d’un 60 per cent de les peces ceràmiques. També es repararà la fusteria interior i es millorarà la instal·lació elèctrica, tant interior com exterior. Per al finançament de l’obra, que està pressupostada en 35.130 euros,

La torre d’Isanta és un dels elements protegits en el Pla especial del nucli antic l’Ajuntament compta amb una subvenció atorgada per la Fundació Caixa Sabadell de 3.000 euros. Així mateix, el consistori ha sol·licitat per

Convocatòria de Ple

Solsona

El Ple de Solsona debat la modificació de les taxes Les taxes i els impostos municipals de Solsona s’incrementaran majoritàriament l’any que ve en un 4 per cent, d’acord amb l’augment previst de l’índex de preus del consum (IPC) interanual. Aquest serà un dels punts de l’ordre del dia del Ple que tindrà lloc dijous vinent, dia 17, a les 9 del vespre, en una sessió de caràcter eminentment econòmic. També es debatrà delegar la recaptació de la taxa de guals a l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Així mateix, se sotmetrà a votació la contractació d’un préstec per finançar les inversions de l’actual exercici. D’altra banda, es tractarà la modificació del pressupost del 2005 per ajustar-lo als ingressos i les despeses que comporta per aquest any la incorporació de l’ajut atorgada per la Llei de barris, així com un pla financer de les actuacions previstes en el Pla d’intervenció integral del nucli antic i subvencionades per la Generalitat. El Ple ordinari d’aquest mes s’avança una setmana a causa de la celeritat que requereix el tràmit d’aprovació i exposició al públic de la modificació de les taxes i els preus públics, per tal que les noves ordenances fiscals entrin en vigor a principi d’any.

aquest projecte un ajut de 22.830 euros al Pla d’inversions municipals de la Diputació de Lleida. Prèviament a l’inici de la intervenció a la Torre, la setmana que ve es convocarà la Comissió Assessora del Nucli Antic perquè valori els treballs previstos. Les façanes d’aquest edifici, ubicat al costat de la casa consistorial, estan catalogades amb el segon nivell de protecció del Pla especial del nucli antic. Segons aquesta categoria, s’admet la intervenció en les façanes sempre i quan es reconstrueixin amb els materials i les característiques originals. Punt de parada de la ruta turística pel nucli antic solsoní, antigament el campanar d’Isanta tenia una campana per tocar a foc i sometent i una altra per al rellotge que avui encara toca les hores. És per les festes del Carnaval quan aquest conjunt atrau més la curiositat de solsonins i visitants, en penjar-s’hi el ruc.

Ramon Estany

Nous bancs al Vall Calent Davant el local del Club de Jubilats Sant Jordi, els serveis municipals han habilitat dos nous bancs, que permetran als vianants descansar en els habituals passeigs per aquesta part de la ciutat. També s’han instal·lat nous fanals més amunt, a les proximitats del Centre Sanitari.

4

440-Divendres, 11-11-2005


440-Divendres, 11-11-2005

5


Solsona

Servei de premsa de l’Ajuntament de Solsona

L’alumnat del Consell Escolar Municipal solsoní rep un reconeixement del Parlament Les representants dels alumnes del curs passat participen en un acte dedicat a tots els consells escolars catalans El Parlament de Catalunya va distingir dilluns a la tarda la tasca cívica i participativa dels alumnes que en el darrer curs van formar part dels consells escolars municipals de Catalunya, entre els quals hi havia les delegades de l’Escola Arrels de secundària i l’Institut Francesc Ribalta de Solsona. Acompanyades de l’alcalde, Jordi Riart, com a president del Consell Escolar Municipal; Judit Puigpiqué, Anna Tàpia, Maria Padró i Sara Colell van rebre un diploma en un acte presidit pel president del Parlament, Ernest Benach, que va comptar també amb la participació de la consellera d’Educació, Marta Cid. Amb motiu dels 25 anys de recuperació de la cambra catalana, aquest acte institucional va servir per encoratjar els joves a participar en l’activitat pública per esdevenir ciutadans de ple de dret. Ernest Benach va destacar la importància dels consells escolars, com a espais de trobada de tots els actors del sistema educatiu –personal docent, pares i mares, i estudiants–, perquè “fan de l’educació un àmbit participatiu que intenta connectar la institució educativa amb la realitat quotidiana”. El president del Parlament va subratllar que “és en l’àmbit educatiu

on es crea el futur d’aquest país” i va posar de relleu que la participació en els consells escolars “fomenta la implicació personal i el compromís amb la societat en la qual vivim”. La consellera també va encoratjar tots els estudiants a implicar-se en els consells escolars dels seus respectius municipis i va manifestar que “tots som corresponsables de l’educació”.

Solsona

El 50è aniversari de la Coronació emet monedes commemoratives Les monedes, de plata, presenten a l’anvers la imatge de la Mare de Déu del Claustre i al revers el logotip del 50è aniversari. Les monedes són de plata amb llei de 999 mil·lèsimes i un pes de 30 grams amb un diàmetre de 40 mm. Se n’ha fet una tirada de 200 unitats i es vendran al preu de 45 euros. També és possible demanar per encàrrec monedes encunyades amb or de 917 mil·lèsimes i 41 grams de pes, al preu de 950 euros. Un altre dels productes del cinquantenari són els clauers de bronze, que es poden adquirir per 4 euros. També hi ha disponible el pòster del 50è aniversari de la Coronació il·lustrat per Pilarín Bayés. Tots aquests productes es poden adquirir durant els actes de l’Aniversari, a Joieria Rendé i Rafart Esports. Els pòsters estan a la venda a les llibreries de Solsona per un euro. 6

440-Divendres, 11-11-2005


Solsona

Servei de premsa de l’Ajuntament de Solsona

Solsona exhibirà cinema europeu amb la seva adhesió a la xarxa d‘El documental del

mes’

El Teatre Comarcal projectarà una estrena mensual els primers cinc mesos del 2006 L’Ajuntament de Solsona s’ha adherit al projecte CinemaNet Europe, la primera xarxa de distribució de cinema digital d’Europa, a fi d’oferir una estrena de cinema documental europeu el primer divendres de cada mes del gener al maig de l’any que ve. L’entrada serà gratuïta. Els documentals, que s’estrenaran de manera simultània a més de 180 sales europees, es projectaran al Teatre Comarcal en versió original subtitulada en català. Per fer-ho, Solsona s’inclourà a la mostra intensiva que a Catalunya porta per títol El documental del mes, a través de Parallel 40, membre fundador de CinemaNet Europe i representant del projecte a l’Estat espanyol. Amb aquesta iniciativa, es pretén apropar al públic el documental produït a Europa. Núria Giné, regidora de Cultura del consistori solsoní, ha considerat molt adient afegir-se a aquesta xarxa, “atesa la conveniència d’oferir a la comunitat educativa i a la població de Solsona en general la possibilitat de gaudir d’una oferta documental de qualitat reconeguda”. A més, l’exhibició en format digital permet que una ciutat petita com Solsona pugui oferir cinema de qualitat en igualtat de condicions que les grans capitals.

Les cintes s’exhibiran al Teatre Comarcal amb entrada lliure Abans de final d’any es determinaran les cintes que es projectaran al Teatre Comarcal. En un principi és previst afegir-se a aquesta xarxa durant els cinc primers mesos del 2006, tot i que la regidoria de Cultura valorarà la possibilitat de prorrogar el cicle en funció de l’acceptació que rebi per part del públic solsoní.

Solsona Aprèn a preparar amanides i macedònies originals Fruits Taribó de Solsona ofereix gratuïtament per a tots els seus clients un curs-demostració de com preparar originals amanides i macedònies amb diferents tècniques de tall. Aquesta demostració es farà el proper dissabte dia 19 a la botiga de la ctra. de Torà, d’11 a 1 del matí. Hi pot assistir tothom i al final de la demostració se sortejarà tots els plats preparats entre els assistents. Que vagi de gust.

Necessita corresponsal per cobrir les notícies de Sant Llorenç de Morunys Interessats, truqueu al 973 48 17 19 o envieu un correu electrònic a info@elsolsones.net 440-Divendres, 11-11-2005

7


Celebracions

Ramon Estany - Fotos: Resol

Lluït sopar de Sant

Cristòfol

La comissió de festes de Sant Cristòfol va celebrar el passat dissabte 29 d’octubre el sopar anual amb el qual es distingeixen els associats i nous organitzadors de la Festa Cent catorze persones van assistir al Sopar de Sant Cristòfol, en una vetllada on també hi va ser present l’alcalde de Solsona, Sr. Jordi Riart i la regidora de Cultura, Sra. Núria Giné, així com el president del Montepio de Conductors, Sr. Antoni Negre. En el decurs de l’acte, es van lliurar els premis per als camions més engalanats de la passada festa, que van correspondre a Jaume Roca, Carles Solé i David Rodríguez. També es va fer un merescut homenatge al Josep Solé Marmi, pels anys que ha estat al capdavant de la Comissió. I emotiu també va ser el reconeixement que es va tenir per al Ramon Castro, transportista que el darrer any va perdre Presentació oficial del ninot mascota la vida en un accident a la carretera. En el mateix sopar es va nomenar la Comissió nova encarregada d’organitzar la Festa de Sant Cristòfol del proper any 2006, que estarà integrada per Carles Solé, Miquel Ribera i Jaume Cases (absent per malaltia) i que podem veure a la foto de portada amb els membres de la comissió sortint. No va faltar un reconeixement als propietaris del Camp del Serra per les facilitats que van donar a l’hora de cedir aquest espai per organitzar els actes de Sant Cristòfol. I finalment, com a primícia “mundial”, el Montepio de Conductors va presentar allí mateix un ninot mascota que promocionarà l’ús de la cadireta al cotxe per als nens petits.

El Josep Fornell i el Pere Massana tallant el pastís

Important Grup de Recursos Humans implantat a tot Catalunya i en ple procés d’expansió, selecciona per la nova oficina de Solsona Solsona:

TÈCNIC DE SELECCIÓ Busquem una persona titulada en Psicologia i /o Relacions Laborals, amb experiència en tasques de selecció i habilitats per la relació amb els clients. Amb permís de conduir i cotxe propi. S'ofereix contracte indefinit i un sou fix + variable. Ref. MA02 Envieu c.v. + fotografia a l'adreça electrònica: recursoshumans@eurogrup.net No es descarta cap candidatura per motius retributius, indiqueu les pretensions econòmiques. La incorporació serà el 28 d'aquest mes de novembre

Moment de lliurament de premis 8

440-Divendres, 11-11-2005


Comarca

Comarca

El Solsonès es beneficiarà de 5 obres amb una subvenció total de 196.963.33 euros

El Consell obre la setzena edició del tradicional concurs de nadales adreçat bàsicament als escolars

(gairebé 33 milions de pessetes)

El certamen, al qual s’hi pot presentar tothom, ha obtingut sempre un gran ressò entre l’alumnat més jove de la comarca

La Diputació de Lleida invertirà en el Programa Específic d’aquesta corporació per a l’any 2006, la quantitat de 4.085.347,50 euros, cosa que representarà que un gran nombre de municipis de les comarques de Lleida es puguin acollir a aquest tipus d’ajudes. Així, per a la propera anualitat seran 102 els municipis als qual s’ha donat el vist-i-plau per al finançament d’alguna de les obres previstes proposades, compreses en un total de 128 accions computades. Aquest Pla se sotmetrà a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), pas previ indispensable per l’atorgament de les línies de subvenció. Predominen dins les obres: arranjaments de camins, obres de reconstrucció, enllumenat, obres de pavimentació de carrers, urbanització, rehabilitació de construccions, construcció de piscines, obres relacionades amb l’abastament d’aigua o millores i reformes d’edificis de titularitat municipal.

L’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal ha convocat un cop més el popular concurs de nadales del Solsonès, en el qual s’hi podran presentar obres inèdites fins el pròxim dia 1 de desembre. Les bases, que contemplen 9 categories distribuïdes en 2 modalitats, es poden recollir a les oficines del mateix Consell i s’han fet arribar també als centres educatius de la comarca, atesa la gran participació d’escolars que hi acostuma a haver cada any. El certamen preveu la participació dels nens i nenes més petits, des de 2 anys, amb la realització de dibuixos i, a partir dels 8 anys, la redacció de nadales. Albert Muntada, responsable d’aquesta conselleria comarcal, ha manifestat que “si l’any passat ja es va fer una reestructuració de les categories per ajustar-se a una realitat més palpable dels nois i noies, enguany també s’ha perfilat una distribució de premis més en consonància amb cada edat dels participants”. Pel que fa al jurat, l’integren tant dissenyadors com professionals de l’educació i la literatura, amb l’objectiu de premiar tant la presentació artística com la qualitat literària. Els treballs s’han de fer arribar al Consell Comarcal abans del dia 2 de desembre, i el veredicte es farà públic el dia 9, per tal que el lliurament de premis es pugui dur a terme en un acte públic el divendres dia 16, just abans de les festes nadalenques.

Diputació de Lleida M. Teresa Canal i Morera, diputada pel Solsonès a la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida ha autoritzat la segona plaça de servei d’assistència tècnica als ajuntaments (SAT) al Consell Comarcal del Solsonès L’Assistència Tècnica als Ajuntaments (SAT) és un servei que la Diputació de Lleida ofereix per tal de facilitar les gestions administratives dels ajuntaments, delegant la Diputació les seves competències als Consells Comarcals i així apropar i facilitar el servei a les secretaries. Aquest servei està a la disposició dels ajuntaments de les terres de Lleida per assessorar-los i donar-los resposta en les funcions jurídiques de secretaria i intervenció. Actualment la Diputació té autoritzada una plaça de SAT; Presta els seus serveis als ajuntaments de Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera, Guixers i Llobera. Per tal de reforçar l’Assistència Tècnica als Ajuntaments (SAT), i atesa la demanda per part dels consistoris municipals, la Diputació de Lleida ha autoritzat una segona plaça al Solsonès, per a la qual cosa properament ambdues administracions signaran el conveni corresponent. 440-Divendres, 11-11-2005

Consell Comarcal

9


Comarca

La Llosa de Cavall segueix augmentant reserves d’aigua

Acte d’agraïment dels caçadors als alcaldes de la comarca

Per bé que encara està en un nivell massa baix, l’embassament de la Llosa de Cavall ja ha assolit un 20’63%, el que equival a 16’51 Hm3 dels 80 que pot emmagatzemar. Recordem que, fa un any, aquest embassament estava al 74%, és a dir, estava quatre vegades més ple.

Divendres passat, la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès va acollir un acte d’agraïment cap als polítics i alcaldes pel suport que han donat a la modificació de la Llei de Caça. La Societat de Caçadors de Solsona i Comarca va agrair públicament als alcaldes i al diputat F.X. Ballabriga l’esforç i el treball dut a terme per modificar una llei que era considerada injusta amb les societats de caçadors ja que feia recaure en elles les responsabilitats dels accidents de trànsit provocats per la fauna salvatge. Un per un, tots els alcaldes van rebre la corresponent placa. També el president del Consell Comarcal, Sr. Joan Serra, i el diputat per CiU al Solsonès, Sr. F. X. Ballabriga.

Consell Català de l’Esport Es dóna publicitat a les subvencions concedides durant el primer semestre de 2005. Data de concessió: 20 d’abril de 2005 Beneficiari: Consell Esportiu del Solsonès. Tipus: convocatòria. Import: 17.842,59. Finalitat: Programa I Jocs Esportius Escolars.

Gisa ha tret a concurs la redacció dels projectes per reformar i ampliar el parc de bombers de Solsona El termini per a l’execució de la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les obres. • Pressupost base de licitació: 68.823,00 euros (IVA del 16% inclòs). • Garantia provisional: 2.0 % de l’import de la licitació • Presentació d’ofertes: Data límit: 23 de novembre de 2005 a les 13 hores. • Obertura de les ofertes: Tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 6 a les 10:50 hores del dia 13 de desembre de 2005

• Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A., Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya. • Objecte: Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic, l’estudi de patologies i el projecte d’activitats per a llicència ambiental i posterior direcció d’obra per a la Reforma i Ampliació del Parc de Bombers de Solsona. • Termini d’execució: 6 mesos per a l’Assistència tècnica per a la redacció dels Projectes i dels Estudis.

10

440-Divendres, 11-11-2005


Comarca

Nova publicació de la Diputació de Lleida La diputada provincial M. Teresa Canal, acompanyada del president del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Serra, ha presentat a la seu del Consell Comarcal, la nova publicació de la Corporació.

Teresa Canal, amb Joan Serra, durant la presentació de la revista L’acte de presentació de la revista va tenir lloc dimarts passat en presència de bona part dels alcaldes de la comarca a la seu del Consell Comarcal del Solsonès. La nova publicació té caràcter bimensual i compta amb dues edicions: una en paper -de la qual es faran 160.000 exemplars i que arribarà a totes les llars de la demarcació, comerços i establiments públics, associacions i entitats i escoles i instituts- i una altra edició electrònica que es podrà consultar a l’adreça www.diputaciolleida.net/revista. La revista de la Diputació de Lleida neix amb la voluntat d’apropar la institució a les persones que integren

440-Divendres, 11-11-2005

els municipis de les Terres de Lleida, d’oferir un millor servei informatiu a la ciutadania i a les comarques de Lleida i l’Aran, de donar suport als ens locals i de donar veu al propi territori a través dels Consells Comarcals i l’Aran. Canal va destacar en el decurs de l’acte que “amb aquesta actuació la Diputació de Lleida cobreix un espai informatiu que fins ara no estava cobert i es posa al mateix nivell que la resta de principals institucions del país i també de les mateixes Diputacions catalanes, les quals ja disposen de publicacions informatives pròpies”.

11


Comarca

Consell Comarcal

El Consell Comarcal recull les opinions dels usuaris del bus Solsona-Olius Els suggeriments de les entitats, empreses i població en general ha de servir per a millorar aquest nou servei de bus durant aquestes setmanes inicials de prova El bus Solsona–Olius, que està tenint una gran acceptació dins la població de Solsona i el nucli del Pi de Sant Just, tal com ho demostra l’increment setmanal d’usuaris, està recollint aquests dies els suggeriments de la gent per a ajustar-se encara més a la realitat social d’aquests municipis. El Consell Comarcal, mitjançant les enquestes que es reparteixen al bus i a la pròpia oficina d’atenció al ciutadà de la institució, està recollint diverses opinions diàries, a més de les reunions que s’estan mantenint amb centres educatius, empreses, comerç i entitats. Així doncs, d’aquestes opinions cal destacar-ne la demanda d’ampliació d’horaris tant al matí com a la tarda per poder

coincidir amb l’hora d’entrada a les empreses i al vespre amb l’hora de sortida de la feina. També es demana reajustar algun horari, demanda principalment de grups de treballadors d’empreses, que s’han manifestat a

favor d’aquest nou transport públic, però també han demanat aquesta millora en el disseny dels horaris de cara l’any 2006, que es podria reajustar buidant algunes hores d’escassa demanda, per afrontar-ne d’altres. A la vegada, cal destacar l’acceptació dins el col·lectiu estudiantil ja que l’estan utilitzant majoritàriament, com ho demostra que en les franges horàries d’entrada i sortida a les escoles, el bus transporta el major nombre de passatgers, sobretot després del darrer reajustament horari. Això no obstant cal recordar a la població que els trams horaris i les parades són les que figuren en els díptics distribuïts des d’un principi.

Torna a funcionar la màquina de preservatius ubicada a l’oficina de Joventut del Consell Comarcal La màquina dispensa unes 50 caixes de tres unitats al mes La màquina dispensadora de preservatius ubicada a l’exterior de l’oficina de joventut del Consell Comarcal, torna a estar en funcionament després de ser reparada dels desperfectes ocasionats per una bretolada. L’aparell, que està en funcionament des de fa més d’un any, aproximadament, dispensa caixes de tres preservatius a un preu simbòlic, amb un bon rendiment, segons l’empresa responsable. En aquest sentit, els caps de setmana sobretot, ha tingut una molt bona acceptació dins la societat solsonina, ja que es dispensen unes 50 caixes de tres unitats mensuals. 12

440-Divendres, 11-11-2005


Solidaritat

Solsonès Obert al Món inicia una campanya per ajudar els afectats per l’huracà Stan

Ramon Estany

Cicle de Conferències

Solsonès Obert al Món ens aproparà a les relacions econòmiques nord-sud Amb el títol “Comerç Just-Comerç Injust”, la propera xerrada organitzada per l’ONG solsonina debatrà les relacions comercials i de comsum entre el Nord i el Sud, de la mà de Jordi Pons, cap de l’Àrea de participació i campanyes de SETEM. La xerrada serà el proper dijous, 24 de novembre, a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès.

Jordi Pons, a l’esquerra, en una anterior conferència del SOM a Solsona

440-Divendres, 11-11-2005

13

La campanya consisteix en la possibilitat de fer donatius ingressant els diners al compte 0049 2595 08 239404 2547 fins al 30 de novembre. Aquests diners seran canalitzats per l’ONG solsonina directament cap a diverses entitats locals amb les quals ja està en contacte i que s’encarregaran de gestionar-los en els seus respectius països. S’ha escollit l’opció de l’enviament de diners perquè és més fàcil i ràpid, perquè permet a la població local destinar l’ajut en allò que resulta més necessari i perquè permet gestionar aquesta ajuda a nivell de comunitat, fent una distribució més equitativa alhora que es reactiva l’economia del país. La manca de recursos econòmics d’aquests països, sumada a la situació en què han quedat després del desastre fa que necessitin més que mai la nostra ajuda.


Breus Solsona i Comarca AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA

2304 21/9/2005

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 10 d’octubre de 2005, va aprovar definitivament i per unanimitat, l’estudi de detall i el projecte d’urbanització del Camí de Sorribes, els quals va ser exposats al públic durant els terminis reglamentaris sense que se’n deduís al·legacions.

Aprovar atorgar subvenció per import de 1.500 euros al Sol del Solsonès (Assoc. Familiars Malalts Mental i Drogodependents), per despeses adquisició nou equipaments.

MEDI AMBIENT I HABITATGE

2219 13/9/2005

Se sotmet a informació pública l’avaluació ambiental d’una explotació porcina de cria i engreix, promoguda per Copaga, Societat Cooperativa, al terme municipal de Navès. Se sotmet a informació pública l’avaluació ambiental d’una explotació porcina de cria i engreix, promoguda per Nova Genètica, SA, al terme municipal de Clariana de Cardener.

Aprovar justificació tramesa subvenció a favor Agrupació Defensa Forestal Sol Verd, per import de 7.000 euros per vigilància i lluita contra els incendis forestals.

ANUNCI de l’Ajuntament de Guixers, sobre contractació d’obres.

RELACIÓ DE DECRETS dictats pel President de la Diputació durant el mes de setembre

Per acord de Ple de l’Ajuntament de Guixers, de data 28 d’octubre de 2005, s’ha aprovat inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir al contracte d’obres per procediment obert mitjançant concurs. Simultàniament es convoca concurs públic per a l’adjudicació de l’esmentat contracte d’obres. Objecte del contracte: Instal·lació d’una línia elèctrica aèria d’alta tensió i tres centres de transformació intempèries de 50 KVA cadascun per a subministrament a diverses cases rurals del Sector de la Corriu. Lloc d’execució: Guixers. Termini d’execució: tres anys. Pressupost base de licitació: 344.803,88 euros. Garantia provisional. Import: 6.896,08 euros (corresponent al 2% de l’import de licitació).

2224 13/9/2005 Aprovar justificació tramesa subvenció a favor Ajuntament de Pinell, per import de 9.000 euros per condicionament de la pl. de l’església de Sant Climent.

2245 19/9/2005 Aprovar certificació d’obra i disposar que es transfereixi a l’ajuntament corresponent la quantitat que a continuació es relaciona, relativa a la part proporcional de la subvenció de l’esmentada certificació, corresponent a l’Ajuntament Pinós l’import de 24.587,33 euros.

Jornada de Formació al Seminari Hi van participar 30 voluntaris de diferents Càritas del Bisbat El passat 22 d’octubre al Seminari de Solsona, va tenir lloc una jornada de formació sobre Immigració en la que hi va intervenir Joan Lluís Casanoves, germà de la Salle que va explicar la seva experiència de treball en una escola del barri del Raval de Barcelona on treballa amb nois i noies immigrants i amb les seves famílies. Es varen conèixer casos reals gràcies a la dinàmica que va utilitzar i que consistia en posar-se a la pell d’aquests immigrants i intentar descobrir els seus sentiments i com estan vivint tot el que els està passant ... Deixar la seva família, el seu país, les seves arrels i arribar a un lloc nou, desconegut, on es parla un idioma diferent i els costums no són els mateixos. Sense lloc per viure, sense treball... També es va passar àudio - visuals amb imatges molt significatives i es va explicar anècdotes molt curioses.

Escales i baranes l’Auba, Freixinet

Visita al Grup d’Acció Local del Solsonès Dilluns passat, 7 de novembre, un representant de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) va visitar juntament amb el Grup d’Acció Local del Solsonès, algunes de les actuacions més exemplars que ha subvencionat el programa Proder de la comarca, per tal de respondre a la petició del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, i conèixer in situ les esmentades actuacions per tal de fer-ne difusió ja sigui a través de la web de la Célula para la Animación del Desarrollo Rural http://redrural.mapya.es o per tal d’editar-ho en la revista Actualidad Leader o bé com a experiències en jornades. 14

440-Divendres, 11-11-2005


Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Inauguració del curs d’estructura i redacció de documents en català Dimarts es va inaugurar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya el curs sobre estructura i redacció de documents en català, en el marc del pla de formació contínua organitzat per la Diputació de Lleida i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Aquest curs, que té una durada de 20 hores i es farà els dimarts i els dijous al CTFC, compta amb l’assistència de 18 alumnes. L’ACM, a través de la Diputació, subvenciona el curs al personal de l’administració local de Catalunya, per tal de millorar la seva formació de base i contribuir a la seva especialització.

440-Divendres, 11-11-2005

En l’acte d’inauguració, hi va assistir M. Teresa Canal, per part de la Diputació de Lleida, Neus Ollé, responsable del Consorci de Normalització Lingüística del Solsonès, i Ester Sanz, professora que impartirà el curs. M. Teresa Canal va destacar que

15

aquest any es faran unes 150 accions a tot Catalunya, 50 d’elles a Lleida, de les quals set corresponen al Solsonès. Alguns dels cursos que s’han fet són sobre control de l’estrès laboral i intel·ligència emocional, informàtica, legislació sobre medi ambient i urbanisme i anglès.


Oliana

Ramon Estany

Dos nous viaductes de la C-14 entre Oliana i Coll de Nargó s’anomenaran pont dels Raiers i pont de Sant Ermengol El Departament de Política Territorial i Obres Públiques posarà els noms de pont dels Raiers i pont de Sant Ermengol a dos dels nous viaductes resultat de les obres de millora de la carretera C-14 entre Oliana i Coll de Nargó. D’aquesta manera, la Generalitat recull les peticions del territori de batejar les dues estructures amb aquests noms, molt vinculats a la història i tradicions de la zona. El pont de Sant Ermengol

de les obres. Aquest pont ja existia abans de les obres i s’ha eixamplat dos metres –ha passat de 8,4 a 10,4 metres d’amplada– per tal d’arribar a la nova secció de la carretera. El pont té una longitud de 130 metres i està dividit en 5 trams de longituds variables entre els 24 i els 27 metres. Els raiers: els raiers, fins a principis dels anys 30, transportaven fusta i altres mercaderies des dels Pirineus fins a la plana i el litoral aprofitant el corrent dels rius. Les condicions d’aquest ofici, que consistia tant en la construcció d’embarcacions amb els troncs –els rais– com en la seva conducció fins als centres de transformació, eren dures i no excloïen cert risc. Coll de Nargó era un dels nuclis més importants de raiers a Catalunya. En aquest municipi es recreen cada estiu les baixades en rais i disposa d’un Museu dels raiers.

Està situat a uns 2,5 quilòmetres de l’inici de les obres, en un entrant del pantà d’Oliana, al costat de la zona de la Penella, al terme municipal de Peramola. Té una longitud de 292 metres –dividits en 4 trams– i una amplada de 10 metres. En la zona central, el tauler es recolza sobre piles de formigó armat d’alçada variable entre 12,85 i 16,25 m. Les piles i els estreps es recolzen sobre el terreny mitjançant pilots. Aquest pont, juntament amb els trams contigus, permet fer més còmode i segur el trajecte, ja que substitueix més d’un quilòmetre de revolts. Sant Ermengol: bisbe d’Urgell a principis del segle XI, va ser conegut per promoure la construcció de moltes esglésies –entre les quals va destacar la catedral de la Seu d’Urgell–, i molts ponts sobre rius i passos difícils. Va morir després de caure al riu mentre inspeccionava el pont que comunicava els pobles de Toloriu i Bar amb la riba dreta del Segre. Va ser un costum arrelat durant segles el fet que, en passar per damunt d’un pont, es resés una oració a aquest sant, patró de la diòcesi d’Urgell i, entre altres, dels constructors de ponts.

Millora de la C-14 La carretera C-14 constitueix l’eix Segre-Francolí, una important via de comunicació tant per al trànsit intern com per al de llarga distància. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat la millora d’aquesta via en un tram de 10,2 quilòmetres entre Oliana i Coll de Nargó, un projecte d’una envergadura considerable a causa de l’orografia de la zona. Els treballs, que suposen una inversió de fins a 64,6 MEUR, permetran millorar el traçat de la via, amb l’eliminació de revolts i l’eixamplament de la calçada. Així, el nou traçat se separa en bona part de l’actual i comporta la construcció de 5 túnels –que sumen prop de 2,6 quilòmetres– i de 4 viaductes –amb una longitud total de 742 metres. Es preveu que el tram condicionat pugui entrar totalment en servei a principis de desembre.

El pont dels Raiers Aquest pont està ubicat al terme municipal de Coll de Nargó, al pas de la carretera sobre el riu Sallent, prop del final

16

440-Divendres, 11-11-2005


Oliana

Marcel Ribera - Arxiu Fotografic Marcel Ribera

Pònt D’Arròs (I) El dia 25 i 26 d’octubre es va portar a terme el 7è Congrés d’U.G.T. Terres de Lleida a Pònt D’Arròs (Vielha-Mijaran) sota el lema: “Compromís. Amb tu i per a tu.” “Damb tu e per tu.” En les sessions de treball es va parlar i posteriorment El senyor M.Gallardo, Secretari General MCA-UGT. de Catalunya i la senyora Rosa Palau, Secretària d’Organització. votar els següents punts, tots, encaminats a “Millores pel territori”: *El Pla Territorial es va afiliar a l’U.G.T. a principis dels anys de Lleida. *Proposta de resolució: Infras80. Actualment és membre de la comissió de tructures de transports i mobilitat. *El Cales normes ortogràfiques i president de la secnal Segarra – Garrigues. *Proposta de resoció linguística de l’Institut d’Estudis Aranelució : Aeroport Lleida – Alguaire. *Proposta sos i responsable del centre de recursos. El de resolució: Ocupació. *Proposta de resosenyor Frederic Vergés ha publicat el dicciolució: Inmigració. * Proposta de resolució: nari Aranès-Català-Castellà-Francès. IgualCampanya de la Fruita. ment d’encomiable és la tasca que porta a Els delegats presents vam aprovar per terme en el món de la docència i l’estudi i counanimitat l’informe de gestió del, fins neixement de la llengua aranesa. La Sra. Rosa aquesta data, secretari general del sindicat, Palau va dir de la persona homenatjada: “és un Dionís Oña, persona que deixa el càrrec per referent en la lluita pel progrés i un referent per passar a ocupar i desenvolupar la tasca de la consolidació de la llengua aranesa”. responsable de Salut Laboral i Medi AmbiAquesta trobada es va desenvolupar ent d’U.G.T. de Catalunya. en un ambient molt cordial, no podia ser Entre altres coses Dionís Oña va desd’una altra manera en aquelles boniques terAlguns dels Delegats desplaçats a Pònt tacar la presència femenina en els dos pri- d’Arròs, per fer les votacions pertinents. res de la Val d’Aran. mers llocs de l’Organització. La Sra. Rosa Palau com a secretària general i Carmen Flores ocupant el càrrec de secretària d’Organització. En aquest punt haig de dir que al sindicat U.G.T. de Lleida és la primera vegada que una Els membres de l’Escola de música d’Oliana i tamdona ocupa el lloc de secretària general. bé de la Cobla Il·lusió es van desplaçar fins a Coll de Entre les personalitats invitades a l’esdeveniment, esNargó per amenitzar la festa del rovelló. Un bon nombre mentaré al síndic d’Aran, Carlos Barrera; el vicepresident de de persones van acompanyar als músics durant la cercala Diputació, Miquel Padilla, i també el primer secretari del vila. Els visitants també van gaudir del Museu dels RaPSC de Lleida, Joaquim Llena. iers i de les peces exposades al “LÍMIT K-T”, exposició Es va aprofitar per retre un homenatge a un afiliat, doreferent als dinosaures “El darrer regne dels dinosaures”. cent, de la Val d’Aran. El senyor Frederic Vergés afiliat a FeteUGT degut a la seva antiguitat dins l’organització (25 anys);

Festa del Rovelló

Membres de la Cobla Il.lusió. Algunes de les persones invitades al 7è Congrés. 440-Divendres, 11-11-2005

17


Solsona

Ramon Estany

Safari al Camp del Serra L’espectacle del circ ha fet acte de presència aquesta setmana a Solsona amb l’arribada del “Circ de París Roger Lanza”

Per uns dies, a Solsona hem tingut Zoo Dimarts, dimecres i dijous els solsonins hem tingut l’oportunitat de tornar a veure un circ com el d’abans, amb animals salvatges. Feia temps que no es veia a la nostra ciutat un circ amb tanta varietat de feres: lleons, girafa, dromedaris, camells, llamas i un toro americà. L’espectacle dels animals pasturant pel camp del Serra va despertar la curiositat de petits i grans, que, quan podien, s’apropaven a l’indret per contemplar uns animals tant insòlits com espectaculars. Llàstima que aquest exotisme ha hagut de viure’s en dies feiners, i probablement l’assistència al circ no haurà estat tan nombrosa com ho hauria estat en ple cap de setmana.

Aquest les ha de tenir molt ben posades

Estampa insòlita al camp del Serra

El toro americà, impassible des de la seva gàbia 18

440-Divendres, 11-11-2005


Conferències

Ramon Estany

L’activitat era organitzada dins del Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Solsonès

‘La immigració femenina magrebina’

Salua L’Aoaji Gharbi, responsable de l’Àrea de Diversitat Cultural del Centre UNESCO de Catalunya i presidenta de Tametutt, Associació de dones amazigues per la cultura i el desenvolupament va oferir divendres passat una xerrada sobre el procés d’integració de les dones del magreb Salua va explicar la situació de la dona magrebí, les caracterísitques que dificulten la seva integració en la societat

Salua L’Aoaji Gharbi, responsable de l’Àrea de Diversitat Cultural del Centre UNESCO de Catalunya i presidenta de Tametutt, Associació de dones amazigues per la cultura i el desenvolupament d’acollida i com ajudar a aquestes a la integració. També va advertir que la integració de la dona va lligada amb la de l’home, dins d’una família, si el marit s’integra, la dona també s’integrarà.

La xerrada va tenir lloc a la 2a planta del Consell Comarcal

Degut al camí d'accés, el restaurant Cal Nandes estarà tancat provisionalment de dilluns a dijous , excepte vigílies i festius. Gràcies OBERT:

DIVENDRES Dinars i Sopars

440-Divendres, 11-11-2005

DISSABTE Dinars i Sopars

19

DIUMENGE Dinars


Educació

Educació

Escola Arrels

Sortida a Calafell

Les músiques del món a l’Escola Arrels

El passat dia 26 d’octubre, un grup d’alumnes de 1r d’ESO del Crèdit Variable d’Arqueologia de l’Escola arrels II, vam fer una visita a la Ciutadella Ibèrica de Calafella (Tarragonès)

El ritme gitano apropa l’estil musical d’aquesta ètnia i la seva cultura als joves d’ESO

És un poblat reconstruït d’època ibèrica del segle III a.C. Allà vam poder veure com vivien els ibers, com eren les seves cases, la seva religió, la seva economia, etc. També vam fer dos tallers. Un sobre l’escriptura ibèrica i l’altre de construcció de toves, que són les peces que feien servir per fer les parets de les seves cases. Va ser una sortida força interessant i també divertida.

Educació

Escola Arrels

Els nois i noies de primer cicle d’ESO, coresponents a primer i segon curs, han entrat en contacte aquests dies amb la cultura gitana per mitjà de la música, dins el marc de les músiques el món, promogut des del Consell Educatiu del Solsonès. En aquesta ocasió els alumnes van poder contactar amb la música flamenca i apofundir en la cultura de l’ètnia gitana, en el decurs d’unes sessions realitzades en el mateix centre, amb la participació de tres persones de Lleida d’aquest col.lectiu. Els nois i noies van palpar el ritme gitano amb intruments de prcussió d’aquest grup, interpretant diferents estils musicals a través d’un taller pràctic.

IES Francesc Ribalta

Taller de música gitana El passat dimecres dia 2 de novembre, vam anar a fer un taller de música al gimnàs. Van venir dos homes i una dona de raça gitana. Allà érem tots els alumnes de 1r d’ESO B i una professora. Van començar presentant-se, però no recordo com es deien. Ens van explicar d’on provenen els gitanos i, com que eren nòmades, cap a on emigraven. A part de tot això, ens van explicar què és un patriarca, quins costums tenen, què signifiquen en català algunes paraules gitanes, i que moltes paraules que utilitzem provenen del seu idioma. A continuació van tocar la guitarra mentre cantaven “Corazón partido” i també ho barrejaven amb el flamenc. En acabat, vam passar a la pràctica, tocant tot tipus d’instruments. Va ser una experiència increïble, i vaig quedar impressionat de la manera com tovaven els instruments. Jordi Sarri. 1r d’ESO B 20

440-Divendres, 11-11-2005


Educació

Escola Arrels

La castanyada Divendres dia 8 d’octubre, a la tarda, vam celebrar la Festa de la Castanyada. Feia dies que a l’escola preparàvem l’arribada de la castanyera Tana que, any rera any, ens captiva amb les seves històries i les seves danses tradicionals. El dimecres a la tarda, els pares i mares de l’escola van preparar els panellets amb molta il·lusió, amb els ingredients que havien dut els infants dies enrere, i a nosaltres ens va agradar d’anar fent el tafaner. I vam acabar la setmana fent la gran festa. Aquest any, però, va ser una celebració més tradicional, doncs gràcies a la col·laboració d’uns pares de l’escola vam coure castanyes al pati i ens les vam poder menjar ben calentones... I és que la castanyada ja ens recorda l’arribada de la tardor més avançada i ens fa començar a observar la caiguda de les fulles i els colors càlids dels arbres que envolten el pati de l’escola. Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració!

Envieu les vostres cròniques, opinions, anuncis... abans de dimecres al migdia a: info@elsolsones.net

o porteu-los a la nostra oficina Ctra. de Torà, 25

440-Divendres, 11-11-2005

21


Educació

CEIP Setelsis

Tercer visita la Fundació Miró El dia 2 de novembre, els alumnes de tercer van visitar la Fundació Miró de Barcelona, com a cloenda del treball que sobre aquest artista han anat realitzant al llarg d’aquest primer trimestre. De la Fundació, el que més els va admirar va ser el gran tapís que ocupa una de les grans parets del museu. Analitzant els quadres, nens i nenes van anar descobrint els símbols que usava l’artista per expressar personatges, situacions i estats d’ànim;

Davant de la Fundació Miró el dia i la nit, l’home i la dona... Una vegada reconeguts aquests símbols, els monitors acompanyants van proposar que escollissin el títol d’una de les obres: els resultats van ser sorprenents i divertits! Després de dinar al Parc de la Muntanya de Montjuïc, es van traslladar al Port per fer una volta amb la golondrina Lolita. Amb aquest mitjà de transport i gràcies a les explicacions d’un monitor molt amè van recórrer tota la zona portuària, tant la turística, com l’esportiva i la de mercaderies. Va ser una expriència emocionant i interessant.

A la golondrina

Teatre en anglès a l’escola El passat 26 d’octubre, el gimnàs de l’escola es va transfornar en un improvisat teatre. Era la Blancaneus, però no una Blancaneus normal i corrent sinó ben original ja que parlava en anglès i feia participar els joves espectadors de Cicle Mitjà i Cicle Superior. L’obra s’ha-

via treballat en les classes d’anglès: vocabulari, expressions,... i la representació va permetre sentir-les i practicar-les amb artistes nadius. A part d’aprendre anglès, vam passar una molt bona estona ja que l’obra es representava en clau d’humor.

Va ser una activitat molt participada

El valent príncep salva la Blancaneus 22

440-Divendres, 11-11-2005


Educació

CEIP Setelsis

La tardor és temps de visitar animals

P5 al Zoo

La visita de dilluns ja s’havia ajornat per culpa de la pluja, de manera que, en el moment de pujar a l’autocar, l’expectació era enorme. Abans d’entrar al Zoo vam esmorzar al costat del mamut del Parc de la Ciutadella. Un cop allà vam veure al natural els animals que havíem vist en foto, en ví-

Un grup de P5, molt contents

deo, etc., a l’escola. La grandària de l’elefant era com la que havíem dibuixat de mida natural: el vam reconèixer de seguida. Vam conèixer les dues petites girafes, amb el seu pare i la seva mare i vam veure l’ós com es banyava. Els fills i néts de Floquet de Neu es deixaven mirar i també ens miraven: ens feien llengotes i si ens sentien cridar, picaven fort amb el puny el vidre de la gàbia. El tigre ens observava mentre caminava i ens feia una petita esgarrifança. A la tarda els dofins van fer una funció que ens va agradar molt i cansats i contents, arribàvem a Solsona amb moltes coses apreses i encara més emocions viscudes.

Observant atentament la tortuga

Una gallina pon un ou mentre l’aguanten a coll Quan els de P4 van anar a Can Bajona van veure moltes coses: la vaca, les oques, els suaus conills, els enormes porcs senglars... però el més espectacular va ser quan van agafar una gallina a coll. Segons diuen alguns alumnes de P4 sembla ser que a causa de la forta abraçada, l’animal va fer un ou, allà mateix! Segons expliquen aquests joves alumnes va ser una experiència magnífica, ja que després el van donar a la cuinera i segur que en va fer una truita boníssima. A part d’aquesta anècdota, van anar a cavall, passejar pel bosc i veure en directe els animals que havien estudiat a l’escola. Fer de grangers per un dia va ser molt divertit! Arribada a Can Bajona

La gallina a coll

Observant els conills 440-Divendres, 11-11-2005

23


Sortides

Colla Gegantera del Carnaval

Sí, estimats lectors del Celsona informació, aquesta és l’última sortida de la Colla Gegantera del Carnaval, per aquesta temporada, és clar, perquè de cara l’any vinent ja comencem a preparar-ne el calendari! Doncs com us dèiem, per finalitzar la temporada els gegants del Carnaval, l’Olímpic, el Comte de l’Assaltu i un nan, que enguany s’han convertit en uns reserves d’or, els geganters de la Colla i els músics de l’orquestra els Tarsanets de la Costa van participar en la XXIV Trobada de gegants, dins les Fires de Girona, el passat diumenge dia 6 de novembre. La trobada, on hi participaren una trentena de colles, començà a les 9 del matí amb un bon esmorzar. Ja veieu que de vegades ens fan llevar d’hora. Continuà amb una plantada dels

gegants a la plaça Sant Feliu i un cercavila pels carrers del magnífic nucli antic de la ciutat de Girona. La festa acabà amb una ballada general, un pica pica pels geganters i l’entrega de records als participants. Així doncs, amb aquesta sortida a Girona donem per acabada la temporada gegantera 2005, de la que enguany podem destacar-ne un parell d’efemèrides: l’organització de la IV Trobada de gegants a Solsona, el passat mes de juliol i, la més important pels gegants i per la ciutat: la participació dels quatre gegants bojos a la setmana catalana dins l’exposició Universal d’Aichi 2005, a Japó, el passat mes de setembre. Ara toca passar comptes, fer balanç de l’any, renovació de Junta directiva i començar a preparar la manifestació gegantera del Carnaval 2006. Estem en contacte! 24

440-Divendres, 11-11-2005


Hallowen

Alba Santaeulària

Hallowen La nit del dia 31 d’octubre és quan les bruixes, els morts i els esperits malignes tornen a la terra. Abans que el cristianisme arribés a Gran Bretanya aquest dia era el darrer del calendari celta i feien una celebració per honorar els morts. Els celtes feien fogueres en llocs enlairats per donar la benvinguda a casa a les ànimes dels difunts. En el segle IX, l’església va instaurar el dia 1 de novembre com el dia de Tots Sants i, de fet, Halloween en anglès vol dir la vetlla dels sants, hallow (sant) i e’en està relacionat amb evening (vespre). Per tant, és una paraula molt religiosa tot i que avui en dia s’associa més amb el món pagà. La festa de Halloween va arribar a Estats Units a través dels emigrants irlandesos que es van establir allà i provenien del món celta. Els nens a Estats Units surten a la nit disfressats de coses de por i van per les cases dient Trick or Treat? Si diuen treat reben coses bones com caramels i si no trick vol dir que els nens fan una broma o una innocentada a la gent de la casa. Aquest any uns 25 alumnes de l’escola Chit-Chat vam tornar a anar per cases o botigues d’alguns dels nostres alumnes d’anglès. Tots disfressats vam recitar un poema de Halloween en anglès i la gent ens van donar caramels. Teníem alguns dràcules que portaven uns ullals tan autèntics que no els permetien menjar caramels i amb recança els van haver de guardar per més tard!

440-Divendres, 11-11-2005

25


Grup de Natura del Solsonès

Secció del Centre d'Estudis Lacetans

II Sortida i exposició de bolets Amb l’objectiu d’informar i donar a conèixer les diferents espècies de bolets que es troben a la nostra comarca, les seves característiques, així com de l’hàbitat on es poden trobar, el passat cap de setmana el Grup de Natura del Solsonès i dins dels actes del Xè Aniversari del Centre d’Estudis Lacetans, va organitzar una sortida per anar a buscar bolets i posteriorment va muntar una exposició dels mateixos, que es va poder visitar a partir del dissabte a la tarda i fins al diumenge a la sala la Quadra, sota la plaça de Sant Joan. Unes 24 persones es van distribuir per grups pels diferents tipus de boscos que hi ha a la nostra comarca: boscos de pinassa a les zones d’obaga de Clarà i Sant Bartomeu; boscos de pi roig i alzina a la zona de Timoneda; la roureda del Cap del Pla; els boscos de pi roig de Vilanova i Traveria; a més dels bosc de ribera de la zona del riu Negre. Bona part dels bolets recollits es van classificar i val a dir que no és una tasca fàcil. Se’n determinava l’espècie i es definia el seu valor: comestibles, no comestibles o sense valor i tòxics. Tot i trobar moltes espècies les quals no es van poder identificar, en total se’n van poder classificar 99. La següent taula mostra en nombre, les espècies classificades pel seu valor i hàbitat:

Un dels grups orgullosos dels seus cistells plens De totes aquestes algunes eren més conegudes i altres no tant i per tant no deixaven de ser curioses. Finalment cal remarcar que, a més de trobar bolets, es van trobar moltes altres coses alienes al bosc; ens referim a les ampolles, llaunes, garrafes...una gran quantitat de deixalles que la gent ha anat abandonant als boscos de la comarca i que no deixen de ser un problema mediambiental important. Si no volem que ens embrutin casa nostra, tampoc no embrutem el bosc, respectem-lo! La valoració final va ser molt positiva, amb força participació i molt interès, ja que passarem moltes persones a veure l’exposició durant tot el cap de setmana. Es consolida, d’aquesta manera aquesta activitat per part del Grup de Natura del Solsonès, la qual s’anirà fent i millorant any a any a Solsona. www.lacetans.org

Els experts classificant i intentant identificar les espècies més rares

Gírgola: Bolet típic de bosc de ribera

Els primers visitants

Aquí teniu una mostra del que es va recollir 26

Lactarius deliciosus 440-Divendres, 11-11-2005


L’Entrevista

Ramon Estany

Joan López García,

boletaire

“Els boletaires no volem reconèixer encara que la temporada s’ha acabat” • Com va la temporada de bolets d’enguany? No es pot dir que hagi estat bona, però tampoc dolenta. Ens hem salvat. L’any passat sí que va ser molt i molt dolenta.

• Ens queden encara dies de temporada de bolets? Quedaran dies depenent del temps que faci. El que sí que queda encara és temps pel camagroc, i el fredolic potser també. I això que jo he estat avui al matí amb la dona buscant bolets i hem trobat 7 o 8 rovellons petits. Això és senyal que surten ara. El problema és que al novembre no és gaire normal que es faci una campanya boletaire. Més aviat, pel rovelló ja està acabada, i de la llenega, alguna cosa encara en queda. Però és clar, els boletaires sempre tenim l’esperança que sortiran més bolets. I sovint això no és vàlid. Quan has vist que la llenega ha sortit on havia de sortir, ja està. A partir d’aquí, miracles no n’hi ha. El que passa és que els boletaires no volem reconèixer encara que la temporada s’ha acabat. Tot i així, no ens podem queixar gaire d’aquest any.

• S’estan collint força bolets aquests dies? No gran cosa. De llenegues, hi va haver una setmana que en vaig comprar 40 quilos en un dissabte; i semblava que la cosa aniria a més, però a la setmasna següent es va tallar en sec. I el rovelló tampoc no ha sortit en grans quantitats. La prova és que aquest any els bolets han anat cars perquè el fredolic mateix va a un preu respectable, i això que en un any de bolets no vol els fredolics a cap preu, quan aquest any, sembla que siguin un tresor.

• La sequera hi ha influenciat? Evidentment: per anar bé, convé que hi hagi unes primeres pluges a l’agost; això és garantia que sortiran els bolets. La pluja, aquest any quan ha arribat, ho ha fet massa tard.

L’Espurna del Mia

Una tesi doctoral sobre els bolets aconsegueix La tesi doctoral en què s’analitza el món “cum laude” a Solsona boletaire i els efectes d’un bosc cremat en els fongs al Solsonès, presentada per l’enginyer forestal Juan Martínez de Aragón...

440-Divendres, 11-11-2005

27


Sol del Solsonès

Grup de premsa

Agraim la col.laboració del Comerç, Indústria i Hostaleria per la venda de loteria del número 34.446 i properament anirem passant a recollir la matriu del talonari.

Sol del Solsonès celebra la castanyada Una vintena de socis, entre familiars i usuaris de l’Associació Sol del Solsonès, va celebrar la diada de tots Sants el passat dia 1. L’entitat va organitzar un berenar al local social. La trobada, que es va desenvolupar en un ambient molt distès, va servir per fomentar el diàleg i apropar els socis de l’entitat. Les festes populars són ocasions que Sol del Solsonès aprofita per aplegar els seus membres i simpatitzants. La propera reunió tindrà lloc en el marc de les festes nadalenques: LA TORRONADA.

Creu Roja

Grup de Voluntariat dels sense llar (Transeünts)

Transeünts El món és un i tots en formem part, però cadascú el viu i el veu a la seva manera degut a les situacions i/o opcions de vida. Totes aquestes formes de viure són acceptables sempre que estiguin dins el marc de la dignitat humana de les persones. Per arribar a aconseguir la dignitat humana són necessaris molts factors, alguns els controlem però altres no, per això avui som on som i demà ja es veurà. Que volem dir amb això? Què hi ha persones que la vida o camí que segueixen és una combinació de decisions afortunades o no, escollides o imposades que poden desencadenar a l’inici d’una vida com a TRANSEÜNT. Què és un transeünt? Una persona que no té un sostre propi, un lloc que el pugui sentir seu, d’un mateix, necessitat essencial per poder dur una vida estable, “normal”, normalitzada com la de la majoria de nosaltres. El col·lectiu dels sense llar en els darrers anys ha experimentat un canvi: hi ha més joves, dones, immigrants i persones qualificades i amb formació. Les causes que hi ha al darrere d’aquest drama social són estructurals, però les conseqüències afecten persones que es troben sense feina, que han perdut o han viscut un trencament de vincles familiars i socials i que es troben al carrer. El denominador comú és la falta d’habitatge i la precarietat material i personal en que es troben i cal que tractem els transeünts com a iguals. El col·lectiu de persones que podem gaudir d’una estabilitat, i creiem que podem canviar, ajudar i/o acompanyar a millorar la vida de les persones transeünts o simplement conèixer un món nou, interessant i molt gratificant en la vessant humana us convidem a participar d’un seguit d’articles informatius que esperem que siguin la llavor de reflexions necessàries per un món millor. Grup de Voluntariat dels sense llar( Transeünts) Càrites Arxiprestal Solsona- Morunys 973 48 19 20 - Passeig Pare Claret s/n. 25280 Solsona

Berenar popular celebrat el passat dia 1 al local social.

III Gran panera de reis En vistes a les festes nadalenques, Sol del Solsonès, fa una crida a establiments comercials i particulars de la comarca a fi d’organitzar la gran panera de Reis, que s’oferirà per tercer any consecutiu. A diferència dels anys anteriors, enguany es demana als col·laboradors que facin les seves aportacions voluntàries directament a la seu social de l’entitat (C/Josep Maria de Sagarra, 3 baixos) o que truquin al local perquè se’ls passi a recollir al domicili. Properament, els usuaris del club posaran a la venda la panera a diferents establiments de la comarca i a la parada de l’entitat que durant l’hivern s’instal·la al mercat setmanal dels divendres. Els beneficis recaptats es destinaran a cobrir despeses del club social. Els usuaris del Sol del Solsonès organitzen aquesta iniciativa amb molta satisfacció i agraïment a la solidaritat de la població de la comarca.

Si algú volgués fer la donació d’algun billar, encara que fos usat, pel club social del Sol del Solsonès, n’estaríem molt agraïts. SOL DEL SOLSONÈS TEL: 650867025 / 973483683 HORARI: DILL a DIV, de 16 a 20h Fest-te’n soci! Ets un sol! 28

440-Divendres, 11-11-2005


Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

Ha començat el taller d'instruments de Cobla Aquest dissabte passat, dia 5 de novembre, va començar el Taller d’instruments de cobla que organitzen conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l’Escola Municipal de Música de Solsona. Aquest taller està destinat a nens i nenes a partir de 10 anys i el seu objectiu és promocionar aquests instruments que no són gaire coneguts. Van assistir-hi 10 nens i nenes que s’ho van passar d’allò més bé. En aquest primer taller es va presentar la cobla, els seus instruments i la seva història, i es va interpretar diferents tipus de música que pot fer la cobla, ja que va quedar ben demostrat que no només sabem fer sardanes. Es va interpretar una sardana del mestre solsoní Joan Roure, una cançó popular que els nens van encertar molt ràpidament: en Pere Gallerí; vam interpretar una samba (Tequila Sunrise), el Ball del Drac i també el Bufi. Vam escoltar una dansa, una sardanova i una sardana obligada, i vam veure els instruments: com estaven fets, de quin material eren, si eren llargs o curts, si pesaven... Al final estàvem tant animats que vam ballar una sardana.

440-Divendres, 11-11-2005

Ens ho vam passar molt bé i és per això que us animem a venir a la pròxima sessió, on parlarem, explicarem, jugarem i ens ho passarem d’allò més bé amb els instruments de la cobla de vent - fusta: el flabiol i tamborí, el tible i la tenora. Aquesta sessió serà el proper 19 de novembre d’11 a 13h a l’Escola municipal de Música de Solsona. Us recordem que el taller està obert a tothom i que les pròximes sessions seran els dies 19 de novembre, 3 i 17 de desembre (d’11 a 13h). Per més informació podeu trucar al 973480563. Us hi esperem!!

29


Ep, la foto!

De celebració

De “ep, la foto!”

De festa

Societat De viatge

Aquest xicot diu que té 33 anys i que de petit volia ser torero o “cantaór”. Diumenge dia 13 fa 50 anys. Felicitats de part de la família

Envieu les vostres cròniques, opinions, anuncis... abans de dimecres al migdia a: info@elsolsones.net

o porteu-los a la nostra oficina Ctra. de Torà, 25

30

440-Divendres, 11-11-2005


L’Entrevista

Ramon Estany

Francesc Cortal i Prevosti, 34 anys, pintor i escriptor • Quin és el motiu d’exposar aquí a Solsona? Sóc d’arrels solsonines. Els meus pares i avis van nèixer aquí, i encara que no vaig nèixer a Solsona, hi he viscut pràcticament tota la vida, tret de quan vaig marxar un temps a l’estranger fa 6 anys i vaig tornar fa dos anys.

‘Solsona de nit’ Sala d’exposicions de l’Ajuntament Del 5 al 19 de novembre, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h; dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h

• I et dediques a la pintura? Pinto i escric, combinat amb altres feines.

• Els quadres són dedicats a Solsona i de nit? Sí, la majoria, i d’espais que recordo de quan era petit, de la infància, amb els amics, plasmats amb el meu estil, d’una manera original.

Francesc Cortal i Prevosti, pintor i escriptor barceloní d’arrels solsonines, exposa una sèrie de dotze acrílics de gran format sobre diferents cares nocturnes de Solsona. La mostra Solsona de nit, amb què Cortal exposa per primera vegada a la capital solsonina, és fruit dels records i les memòries de la infància de l’artista. Les tonalitats blaves són presents a totes les obres. Per a Cortal, aquestes peces són un reflex més del lligam entre l’escriptura i la pintura, “fonts simbiòtiques d’inspiració”.

• Has fet alguns estudis de pintura? Vaig estudiar però poc. Quan més vaig practicar va ser quan vaig estar vivint a Nova York, i allà, mirant art, és com més en vaig aprendre. • Com definiries la teva pintura? Hi ha qui ha dit, i m’agrada, que són com imatges de somni.

440-Divendres, 11-11-2005

31


Associació Estel del Solsonès 27 de novembre

Dinar de germanor en homenatge als socis de més de 85 anys Missa a la Catedral de Solsona. Dinar a Can Puig - Entrega d’obsequis als socis homenatjats. Ball en directe. Després de la Missa hi haurà servei d’autobús per traslladar-se al restaurant. Preu del tiquet: 20 euros. Hi pot participar tota la gent que vulgui, socis i no socis. Per més informació mireu programa a part.

La castanyada de l’associació Estel del Solsonès

Diumenge, 11 de desembre

Excursió Pre-Nadal

El passat diumenge dia 6 de novembre es va celebrar la tradicional Festa de la Castanyada i panellets al Club Estel del Solsonès. El local es va omplir de gom a gom. Aprofitant aquesta diada es van inaugurar les reformes del club amb la presència de l’alcalde de Solsona, Sr. Jordi Riart, i de la regidora de benestar i família de l’Ajuntament de Solsona, Montse Albacete. És digne de ressaltar la bona festa de la tradicional castanyada amb l’assistència de socis i no socis de Solsona i Comarca. Tothom va poder gaudir de panellets, castanyes, coca, moscatell i begudes. Finalment es va acabar amb una gran ballada en directe. Gràcies a tothom!!!

Sortida a les 8 del matí de l’Estació d’autobusos. Parada per esmorzar. Visita a Esplugues de Francolí i Monestir de Poblet. Gran dinar nadalenc a l’Hostal del Senglar. A la tarda farem una paradeta. Hi haurà un motiu nadalenc per tots els participants. Preu: 38 euros socis. 40 euros no socis. Podeu recollir els tiquets al local de l’Associació. Tel. 973 48 10 47

18 de desembre

Torronada del club Estel Se celebrarà la tradicional torronada nadalenca al nostre local. Torrons, neules, polvorons, coca de Solsona, cava i begudes. Ball en directe. Preu del tiquet: 6 euros (socis i no socis). Tothom hi es convidat! Apa, nois i noies, a participarhi!!! Podeu recollir els tiquets al local de l’Associació. Tel. 973 48 10 47

Hi Col.laboren: Departament de Benestar i Família de la Generalitat, Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès

La reformada perruqueria del Club Estel del Solsonès

Diumenge, 13 de novembre

Viatge de castanyada Excursió de la castanyada i panallets a Platja d’Aro. Hora de sortida: 7:30 de l’Estació d’Autobusos. Farem una paradeta per esmorzar i tot seguit visita a Segaró i rodalies. Al migdia dinar al restaurant La Terrassa de Platja d’Aro, amb espectacle inclòs. A la tarda castanyada amb ball en directe. Preu socis: 38 euros - No socis: 40 euros. Podeu recollir els tiquets al local de l’Associació. Tel. 973 48 10 47 32

440-Divendres, 11-11-2005


Empreses

La gasolinera Setelsis es prepara per donar més bon servei als seus clients L’Estació de servei Setelsis, com és costum cada any, fa una sortida cultural Aquesta vegada ha tocat a la mateixa ciutat de Solsona. Vàrem començar a les 9 del matí, amb un ampli esmorzar a l’hotel Sant Roc i una visita a les seves instal·lacions, restaurant, habitacions, etc. A les 10, la Montse Casas ens va anar a buscar i vàrem començar la visita turística, passant, pel portal del Pont, cate-

dral, places de Solsona, Consell Comarcal, Jutjat i un llarg, etc... La sortida va estar molt bé, ja que com a solsonins vàrem poder aprendre coses que desconeixíem de la història de la ciutat i que ens serviran per donar un millor servei i una millor informació als nostres clients.

440-Divendres, 11-11-2005

33


Concursos - Carnaval 2006

Artesania

Cambra de Comerç a Solsona - Josep M. Borés

Catàleg d’artesans i de productors ecològics

Concurs pàgina web L’Associació de Festes del Carnaval de Solsona convoca a concurs públic la creació i el manteniment de la pàgina web del Carnaval.

Tothom que faci tasques d’artesania o sigui productor de productes ecològics pot formar part d’aquest recull

Els requisits mínims de la pàgina són: • Informació del Carnaval 2006 • Arxiu dels anys anteriors • Secció de fotografies • Fòrum • Enviament de notícies • Botiga Virtual • Secció restringida per als socis

Es busquen artesans. Podríem titular així la tasca que ha endegat la seu de la Cambra de Comerç i Indústria a Solsona i el Celsona Informació. La proposta és recollir tothom que, a la comarca del Solsonès o rodalies, es dediqui a la producció de qualsevol article d’artesania, utensilis, regals, productes casolans, picapedrers, ferrers... i ampliant el ventall també caldria incloure tots els artistes que també comercialitzen els seus propis productes. El catàleg també vol incloure a tothom que produeix articles sota la denominació genèrica “d’ecològics”, productes naturals, herves, carns, ous... Aquest llistat formarà part d’una propera promoció de totes aquestes activitats que, amb els anys, està donant un important gir en la qualitat i l’atractiu que ofereixen aquests productes a tothom. Per formar part d’aquest llistat podeu enviar un correu electrònic amb una breu descripció de qui sou i què feu per correu electrònic a info@elsolsones.net o dirigir-vos a la seu de la Cambra, a l’Av. dels Països Catalans de Solsona.

El pressupost haurà d’incloure l’allotjament de la pàgina. El termini per presentar les propostes es tanca el 17 de novembre del 2005, i l’inici de la pàgina per a mitjans de desembre. Les propostes hauran d’incloure el pressupost i una pàgina de mostra del disseny, i s’hauran d’enviar a: carnavalsolsona@yahoo.es

CONCURS FOTOGRÀFIC

Cartellera

La bata de Carnaval arreu del món

Dins els actes del 10è aniversari del Centre d’Estudis Lacetans a Solsona

Es premiarà les fotografies que mostrin la bata de Carnaval en els llocs més llunyans, originals, inhòspits o emblemàtics

II Edició de l’Espai Despuig “Recerca i divulgació: el paper dels centres d’estudis i de les universitats”

L’Associació de Festes del Carnaval ha obert un concurs per animar la gent a fotografiar-se amb la bata del Carnaval durant les seves vacances i viatges. Qualsevol indret pot ser bo, ja que no només es valorarà la llunyania sinó també l’originalitat i creativitat de la fotografia. Sota el nom “La bata del Carnaval arreu del món”, el concurs quedarà obert fins abans de Carnaval. Els interessats podeu fer arribar les vostres fotografies a través de correu electrònic a l’adreça: carnavalsolsona@yahoo.es; a través de correu convencional a l’apartat de correus n. 67 de Solsona; o bé deixant-les a l’Oficina de Turisme. Amb la fotografia cal adjuntar-hi el nom i cognoms del concursant, així com també un telèfon de contacte. Totes les fotografies que es recullin passaran a formar part de l’arxiu del Carnaval i s’exposaran durant la festa hivernal solsonina.

• Dia: 12 de novembre de 2005 a les 18.30 • Lloc: Sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut de Solsona. Passeig del Camp s/n. Solsona • Organitza: Institut Ramon Muntaner, Centre d’Estudis Lacetans. • Amb el suport: Ajuntament de Solsona i El Punt. • Participants: Sra. Mercè Renom Pulit, Coordinadora General del Centre d’Història Contemporània de Catalunya - Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, historiador,

Creu Roja Solsona A la nostra entitat ja ha arribat el número de loteria nacional de Nadal. Si el vols adquirir pots passar per la nostra oficina (C/ Sant Agustí núm. 22), cada dia de 13-14 hores (excepte dijous) i de 17-20 hores. També el pots trobar en diversos establiments de Solsona.

SOM-HI! LA BATA DE CARNAVAL ARREU DEL MÓN! 34

440-Divendres, 11-11-2005


Cartellera Associació Catalana d’afectats de Fibromiàlgia

Eines de la medicina natural per tractar la fibromiàlgia

Concurs de Cartells de la Fira del Trumfo 2006

Xerrada a càrrec de Jordi Biona, psicòleg i terapeuta de l’Associació de Teràpies Naturals del Bages. Dia 11 de novembre de 2005 a les 8 del vespre a la Sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut. Organitza: Seu Territorial del Solsonès de l’ACAF

Al cartell hi ha de constar: Fira del Trumfo - Solsona - 4 i 5 de març de 2006 www.firadeltrumfo.com. També hi ha d’aparèixer la imatge d’un o més trumfos. La mida del cartell ha de ser DIN A3 (297 mm x 420 mm), a tot color, i s’haurà d’entregar sobre un suport rígid, al darrera en un sobre tancat amb pseudònim hi haurà de constar: el nom, adreça i telèfon de l’autor. Premi: 120 euros en vals de compra en botigues de la UBIC. Els cartells es podran entregar des del proper dilluns fins al dilluns dia 21 de novembre a la Cambra de Comerç en horari d’oficina. Per a més informació: 636 419 380 (Míriam) Properament podreu anar trobant informació de la Fira a la web: www.firadeltrumfo.com

CICLE DE CONFERÈNCIES. Curs 2005-2006

Tema: Política lingüítica de la Generalitat de Catalunya Avui, divendres, 11 de novembre, l’IES Francesc Ribalta acollirà una conferència sobre les línies d’actuació de la política lingüística a Catalunya, a càrrec del secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo. L’hora serà a les 12:30 i anirà dirigit a Cicles Formatius, GS, batxillerat i professorat. Lloc: IES Francesc Ribalta

L’Associació Cultural el Crit organitza:

Divendres de cinema musical Novembre, tots els divendres a les 22:00h Al Teatre Comarcal

EXPOSICIÓ: ‘EXPO-VAL, Exposició sobre valors i voluntariat’

• Divendres, 11 de novembre 2005

Sala d’exposicions de l’Ajuntament Del 21 de novembre a l’11 de desembre, De 18 a 21 h, els dies feiners; i de 12 a 14 i de 18 a 21 h, els dies festius

Quadrophenia (The Who)

• Divendres, 18 de novembre 2005 The Blues Brothers

• Divendres, 25 de novembre 2005

Sensibilitzar la població envers els valors i el voluntariat és l’objectiu de la mostra que organitzen l’Associació Internacional de Voluntariat, la Caja de Ahorros del Mediterráneo i la regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Solsona. Què uneix les figures de Rigoberta Menchú, Anna Frank, Martin Luther King o Pere Casaldàliga? La dedicació de tota una vida a algun valor determinat. Aquesta és una de les branques de la mostra EXPO-VAL, Exposició sobre valors i voluntariat, que fa també una introducció visual i conceptual als valors humans i mostra el voluntariat com un estil de viure aquests valors. La inauguració tindrà lloc el dia 21, a les 8 del vespre, a la sala d’exposicions de l’Ajutnament.

Purple Rain (Prince)

25 de novembre a les 20,30h A la sala d’actes del Casal de Cultura

Reunió sobre el POUM Organitzada: El Comú del Solsonès Oberta a tothom

NOVETATS TEMPORADA C. Bisbe Lasala, 7 - Tel. 973 48 13 26 - Solsona 440-Divendres, 11-11-2005

Tardor - Hivern 35


Centre Excursionista

Apunt immobiliari

Ofert per la immobiliària S.2000 INVESCON

Vendre o llogar (segona part)

XVIè CICLE de projeccions Teatre Comarcal de Solsona a 2/4 de 10 del vespre. L’entrada és gratuïta.

VENDRE

• 12 de novembre: Sur le fil des 4000, un film de Gillez Cappaz (millor film de muntanya 2004 del Festival Internacional de Cinema de Muntanya de Torelló) Pel·lícula sobre l’ascensió de 82 cims de més de 4000 metres dels Alps, desplaçant-se d’un a l’altre amb esquís i a peu. Pel·lícula (52')

Avantatges econòmics • Actualment, vendre és una bona operació. • S‘aconsegueix liquidesa • Tens uns diners per invertir en una altre habitatge millor.

Avantatges generals • T‘alliberes de tota responsabilitat sobre aquest immoble

Inconvenients generals • És una decisió més complexa • S‘ha de fer diverses gestions i tràmits • S‘han de tenir clars uns quants conceptes sobre lleis, urbanisme, finances, arquitectura, impostos.

• 19 de novembre: El Tsunami de Sumatra del 26 de desembre de 2004 per Sara Figueras Audiovisual sobre el Tsunami que va afectar a les costes de l’Oceà Índic i que va originar un dels terratrèmols més forts des de l’any 1900. Projecció digital de fotografia (45')

Inconvenients econòmics • Si existeix una hipoteca i el nou propietari no la subroga, s‘han de pagar les despeses de cancel·lació • Els diners guanyats amb la venda és increment de patrimoni i s‘ha d‘invertir en una altre habitatge o pagar-ne un percentatge alt a hisenda • A qui ven, li correspon pagar la plusvàlua (% sobre la diferència de valor que té el terreny de la casa actualment i el dia que es va comprar)

• 26 de novembre: L’aventura dels Raids per l’equip de raids Prosetel-95 Projecció on veurem les diferents modalitats d’esports que es practiquen en un Raid i la trajectòria de l’equip de raids Prosetel-95. Pel·lícula (60')

Grans parets als Estats Units per David Palmada i Xavier Sànchez Audiovisual digital de fotografia i vídeo de l’escalada de diverses parets dels EUA (Yosemite, Zion, Fisher Towers, Devi’ls Tower, ...). Projecció digital de fotografia que vam veure el passat dissabte

Centre excursionista del Solsonès

Excursió

Diumenge, 13 de novembre: Monistrol - Montserrat - Monistrol (A peu pel PR C-19). Distància: 24 km, aproximadament. Desnivell: 800 m. Hi haurà una reunió informativa el divendres, dia 11, a 2/ 4 de 9 del vespre, al local del centre, despatx núm. 3 del Casal de Cultura.

36

440-Divendres, 11-11-2005


Guia de serveis AUTOMOCIÓ

PINTURES

PASTISSERIES

GARATGE MONTANER Crta. Manresa, 1 - 973 48 06 00 DIÈRESI Autoreparació, SCCL Ctra. de torà, 20 - 973 48 03 21 TALLERS MONTSOL, S.L. Av. Sant Jordi, 25 - 973 48 27 05

BANCS I CAIXES

BENIGNO ALCÁZAR, S. L. C. de la Bòfia, 16 - 973 48 05 49

LA LIONESA C. Castell, 18 - 973 48 02 60

GESTORIES

ENVERNISSATS MARSOL, S.L. Venda i col.locació de porta-blocs, panells

Pol. Ind. Olius, 16-17 - 973 48 12 74

ALFIC Advocats - Economistes - Gestors Ctra. de Manresa, 75 - Local 2 - 973 48 31 95

QUEVIURES - BEGUDES BEGUDES DELFÍ C. de la Bòfia, 10 - 973 48 14 09 CAL COLL Ctra. Torà, 6 - 973 48 02 16

CONTAGEST PL Major, s/n Baixos - 973 48 17 70

IBERCAJA Pl. Camp, 8 - 973 48 03 09

BARS FRANKFURT DASAI Crta. Sant Llorenç, 4 - 973 48 08 66 Bar Castell ......................... 973 48 00 78 Only Party .......................... 973 48 29 17

CARNISSERIES

Carnisseria Angelina ........... 973 48 28 50

GESTORIA MAS 75 anys al seu servei Av. del Pont, 4 - 973 48 00 95

RESTAURANTS

JOIERIES

RESTAURANT CASTELL C. Castell, 8 - 973 48 00 78 RESTAURANT TRABUCAIRE Ctra, Sant Llorenç, 1 - 973 48 00 27

JOIERIA ESTER C. Sant Cristòfol, 3 - 973 48 28 52

MODA

EL CELLER del Solsonès

CONFECCIONS CT, S. L. C. La Bòfia, 9 baixos - 973 48 21 05

Restaurant - Pizzeria - Cafereria

Ctra. de Bassella, 2 - Tel. 973 48 32 01

TAXI TAXI BORÉS - 24 h. - 4 i 8 places 973 48 11 31 - 689 13 08 08 CARNISSERIA PALÁ Pl. Major, 4 - 973 48 02 64 CAN SOLVI Crta. Manresa Piscis baixos - 973 48 20 55 C. Castell, 35 - 973 48 11 67 Ctra. Torà - 973 48 12 90

TINTORERIES

ÒPTIQUES Òptica Jané, ....................... 973 48 34 29

CARBURANTS

TRANSPORTS AUTOCARS TARRÉS C. Sant Miquel, 13 - 973 48 01 29 TRANSPORTS I LOGÍSTICA J. VILADRICH C. Castell, 50 - 973 48 09 09

VETERINARIS

Clínica Veterinària Setelsis .. 629 39 12 46

ELECTRODOMÈSTICS TECNOSOL - ÉLITE Electrodomèstics - Audio - Video Ctra. de Manresa, 45 - 973 48 30 58

ESPORTS RIBERA ESPORTS PG. Pare Claret, 10 - 973 48 15 47

FERRETERIES - TALLERS

VIDEO

PAPERERIES - IMPREMTES

LA QUIMERA Av. Cardenal Tarancon, 10 - 973 48 17 37

Apunts Gràfics .................... 973 48 17 19 Gràfiques Muval ................. 973 48 04 10

PERFUMERIES PERFUMERIA TORRES C. La Bòfia, 9 - 973 48 13 04 C. Castell, 46 - 973 48 07 11

info@elsolsones.net

PERRUQUERIES

Ferreteria Vilbar ................. 973 48 01 54 Ganiveteria Pallarès Ctra. de Torà, 39 - 973 48 01 60

VIVENDA - CONSTRUCCIÓ CUINA ESTEL, S.L. Antiga Ctra. de Berga. - 973 48 20 07

Ctra. de Torà, 25 973 48 17 19

Perruqueria Bajona ............. 973 48 06 69 PERRUQUERIA LLUÏSA C. Llobera, 38- 973 48 26 55

BOMBERS

CREU ROJA

MOSSOS

POLICIA L.

URGÈNCIES

973 48 10 80

973 48 06 52

088

973 48 30 40

973 48 14 14

440-Divendres, 11-11-2005

37

FINQUES PLANES Api núm. 7.491 Des de 1975. C. Sant Miquel, 16 Tel. 973 48 35 25 - 973 48 35 26


Història

Jordi Guixé

20 N a Solsona

Sis cineastes nascuts en democràcia cerquen en la seva història personal la memòria de Franco 30 anys després de la seva mort “La representació dels records d’un temps no viscut” - “Un exercici fílmic contra l’oblit” En motiu del 30è aniversari de la mort de Francisco Franco, la productora de Barcelona Estudi PlayTime, en coproducció amb Televisió de Catalunya, ha dut a terme el rodatge d’una pel·lícula documental, titulada “ENTRE EL DICTADOR I JO”, amb el suport del Memorial Democràtic (programa inclòs dins el Departament de Relacions Institucionals i de Participació de la Generalitat), el Departament de Cultura de la Generalitat i la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. A Solsona s’ha aconseguit participar en l’estrena col·lectiva gràcies a la gestió i esforç de la secció de Memòria Històrica del Centre d’Estudis Lacetans i l’acolliment de l’Ajuntament d’aquesta ciutat. La pel·lícula es retransmetrà al teatre comarcal el mateix 20 de novembre a les 18.30h. L’acte està obert a tothom i l’entrada és gratuïta.

La pel·lícula El llargmetratge documental, d’aproximadament una hora, consta de sis peces de nou minuts cadascuna realitzades per joves directors que pertanyen a la primera generació nascuda en democràcia. A partir de la premissa: Quin va ser el primer cop que vas sentir parlar de Franco? els realitzadors accepten el repte d’emprendre un viatge de cerca per la seva història personal i la d’aquells familiars i amics més propers que els han d’explicar la història que ells no han viscut.

sentit a parlar, però que sovint sembla massa lluny en el temps per a entendre-la com a una part recent de la nostra història. La cerca personal dels sis joves realitzadors no representa una generació ni s’erigeix com a reflex d’una realitat present única i universal. Al contrari, aquest rastreig dins els records personals de cadascú permet a l’espectador recuperar els seus records propis, que com els dels joves realitzadors, està ple d’encontres i desencontres, de troballes i d’oblits.

La voluntat del film és donar veu a aquells que no han viscut el franquisme de primera mà, però que aporten un testimoni particular de com s’ha transmès la història i de quina forma la memòria col·lectiva d’un país és present en la història personal i en els records de cadascú.

L’estrena simultània La columna vertebral del projecte la conformen l’acte d’estrena col·lectiva del film i el posterior debat. Ambdós tindran lloc simultàniament a diferents punts de la geografia catalana, espanyola i internacional. La presentació del film anirà acompanyada en els punts amb més afluència de públic d’un director/a o d’un membre de l’organització del projecte. Després de la projecció s’obrirà el torn de paraula per a la taula de debat que introduirà el diàleg a partir de la reflexió del film.

Amb les diferents interrogacions: quins símbols queden? quins rebuigs perduren? quins testimonis ens han arribat? quines són les traces visibles en la història personal de cadascú? més que trobar respostes s’ha establert entre diferents generacions un diàleg, crispat a voltes, incomprès o indiferent d’altres, amb el que es posen en evidència quins han estat els mecanismes de transmissió utilitzats per explicar la història. Un retorn a la infància dels realitzadors, just després de la mort de Franco, que treu la pols a preguntes en molts casos suspeses en el silenci o enterrades en l’oblit.

Una pel·lícula col·lectiva “Entre el dictador i jo” parteix d’una idea comú proposada a sis joves realitzadors que han començat un viatge per a trobar la representació fílmica del seu record sobre Franco. El resultat és una peça col·lectiva que fa conviure sis peces personals i sis mirades independents. Sis pel·lícules curtes unides per un sol gest. En la suma de la diversitat hi trobem “Entre el dictador i jo”, una proposta unitària per representar una mateixa recerca, la manca de respostes, la desorientació, la representació d’una pregunta, d’un enigma pel qual no tenim la solució. La cerca per trobar l’ ”entre”, tot allò que queda entre la figura del dictador i les noves generacions.

Els protagonistes L’aposta pels joves realitzadors de la pel.lícula respon principalment a dos factors. Per una banda, la qualitat cinematogàfica dels seus anteriors treballs, i per l’altra, el fet de pertànyer a una generació nascuda en democràcia que, malgrat la proximitat amb l’època del franquisme, ha estat marcada per una distància entre la figura del dictador, de la que s’ ha 38

440-Divendres, 11-11-2005


Història

Jordi Guixé

Llistat de ciutats i pobles adherits a la proposta CASTELLAR DE N’HUG, ULLASTRELL, MOIÀ, LLIÇÀ

MANLLEU, AMETLLA DEL VALLÈS, CORBERA DE

D’AMUNT, NAVÀS, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS,

LLOBREGAT, CALLÚS, CANOVELLES i MATADEPERA.

FIGARÓ-MONTMANY, SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, SANT BOI DE LLUÇANÈS, TONA, COLLBATÓ, CALAF,

TARRAGONA, SARRAL, TORREDEMBARRA, MONT-ROIG

MARTORELL, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS,

DEL CAMP, LA SÈNIA, LA POBLA DE MAFUMET, LA NOU

MONTCADA I REIXAC, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA,

DE GAIÀ, FERRAN, CUNIT, LLEIDA, LINYOLA, SOLSONA,

MASQUEFA, BARBERÀ DEL VALLÈS, SANT FELIU DE

LA SEU D’URGELL, SORT, TREMP, VALLFOGONA DE

LLOBREGAT, SANT QUINTÍ DE MEDIONA, CASSERRES,

BALAGUER, BELLPUIG, TÀRREGA, CERVERA, GIRONA,

PREMIÀ DE DALT, CERDANYOLA DEL VALLÈS, SANT BOI

OLOT, PALAU SABERDERA, LES PRESES, BANYOLES, TOS-

DE LLOBREGAT, CERVELLÓ, VALLDOREIX, EL PRAT DE

SA DE MAR, ARGELEGUER, FIGUERES, BCN (6), ALACANT,

LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ, SITGES, CALLDETENES,

ELX, VALÈNCIA (10), ALCOI, FRAGA, PERPINYÀ, SEVILLA

ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BERGA, TAVERTET, PALLE-

(3), CADIZ, ARÉBALO, TARRANCON, GALICIA, MADRID (3),

JÀ, CUBELLES, STA PEPETUA DE MOGODA, RUBÍ,

SALAMANCA , SANTIPONCE, ECIJA, PIZARRA,

BADALONA, GRANOLLERS, MANRESA, CARDEDEU,

LUMBRALES, BARCO DE AVILA, MORILLE, MIEZA,

SANT CUGAT DEL VALLÈS, BORREDÀ, SANT JUST DESVERN, ARGENTONA, LA LLAGOSTA, SANT LLORENÇ

LUCCA, PISA, ROMA, TORINO, LA PLAINE, MARSELLA,

SAVALL, SANTMARTÍ SARROCA, VILADECANS,

TOULOUSE, PARIS, LISBOA (2), LEIRIA, COIMBRA, VIANA

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, PINEDA DE MAR,

DO CASTELO, BERLIN, TÜBINGEN, HAIFA, UTRECHT,

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, SANT PERE DE RIBES,

MALTA, LONDRES,

L’Acudit del Simi

440-Divendres, 11-11-2005

39


Celebracions

Trobada de germans Serra Serra

Hola, amics, ja torno a ser aquí per explicar-vos una divertida història de les meves. Començaré dient que el passat dia 4 de setembre es va celebrar amb moltíssim d’èxit una trobada de cosins i tiets. La trobada va començar a les 2 del migdia en un divertidíssim dinar de germanor. Vam anar a dinar al famós restaurant de Can Puig, que es troba a la ctra. de Manresa. A la divertidíssima trobada hi érem aproximadament 50 persones, a dinar al restaurant Can Puig. La veritat us diré que allà no hi va faltar el bon humor i l’alegria de la gent que hi érem. El cert és que jo m’ho vaig passar força bé aquest dia perquè resulta que ens vam trobar gairebé tots els nebots i vam riure moltíssim, perquè tinc nebots amants de la diversió i la gresca. Oi que no sabeu com em deien abans, quan jo vivia a pagès? Doncs em deien El Xarpalla; i ara que visc aquí a Solsona em diuen Josep Serra, que és el meu veritable nom. La llàstima és que en aquesta divertida trobada no hi havia música per ballar després de dinar. Esperem que l’any que ve, si es torna a fer la trobada, els organitzadors es trobin amb ànims i posin música per animar la festa. Jo, aquí Solsona sóc molt feliç perquè tinc el meu propi hort i cada dia que puc el rego. M’encanta cuidar l’hort que tinc aquí a Sant Bernat. Hi ha una dita que diu així: Qui té un hort té salut, i és la pura veritat. Aviat vindrà l’hivern i el mal temps. Però diuen que al mal temps, bona cara. Jo sempre que puc i fa bon temps surto a passejar una estona per aquí el meu barri de Sant Bernat, que és la mar de bonic i té molts carrers per poder-s’hi passejar. Si

us agrada passejar, feu-ho, que diuen que va bé pel cos, la ment i les cames. És molt saludable i, la veritat, no contamina l’ambient. Us ho diu un amic que ho ha provat, i colorín colorado, la meva història aquí ha acabat. Salut i força al canut!

Els Sants de la setmana Divendres, 11 Sant Martí de Tours. Sant Menna. Dissabte, 12 Sant Josafat. Sant Emilià (Millán) de la Cogolla. Diumenge, 13 Sant Leandre. Sant Dídac (Diego) d’Alcalà; sant Estanislau de Kostka; sant Nicolau I el Gran; sant Homobò; santa Ennata. Dilluns, 14 Sant Serapi; sant Josep Pignatelli; santa Veneranda. Dimarts, 15 Sant Albert el Gran. Sant Eugeni; sant Leopold. Dimecres, 16 Santa Margarida d’Escòcia; santa Gertrudis. Sant Edmon. Dijous, 17 Santa Isabel d’Hongria. Sant Gregori Taumaturg; sant Iscle o Aciscle i santa Victòria. 40

440-Divendres, 11-11-2005


Poesia

Poesia

Hari

Endego noms

J.R. Marbà Alamàn

El meu racó

Els que no tornaren Uns amics no tenen pare, “va anar a la guerra i no va tornar”, diu la seva mare. Els que no tornaren, no sabien de què anava, era una guerra absurda, ells uns homes senzills amb ganes de viure. Retinc el moment aquest instant de vigília i son aquest suspir indefinit intens, profund retinc l’impecable segon al sentir dels sentits no puc consolidar res si el temps no s’atura amb mi si no vaig al ritme del meu rellotge circadià. Retinc l’agredolç de l’afecte amb vestit de tardor perenne qui sap si l’amor em té la porta closa i el cor adolorit? retinc la mirada de mirades foranes

de somnis reals presents, d’absents retinc l’estómac, la por la veu, la força retinc la llum, les aigües la calma, l’espera... i dic quan no toca i parlo quan no m’escolten endego noms en nom de l’esperança per si algú respon. Necessito apriar el temps perquè sovint fa de les seves enyorant la terra verge ara que llaurada i presta espera la sembra no saps com t’estimo mare, vida, terra.

Els que no tornaren, pares dels meus amics que no paren de plorar, i quants altres... que no puc citar. Els que no tornaren, ¿ els hem d’oblidar ? fills amants i senzills, soferts i valerosos, amb ganes d'estimar. Mirarem endavant, els que no tornaren vindran amb nosaltres, fins ponent, fins llevant.

440-Divendres, 11-11-2005

41


El Racó del Gregori

Gregori Solé

La meva història entre els teus dits “Mi historia entre los dedos” ments. Per no muntar xirinau a la causa, deixarem la història als meus dits. Per un altre que caigui en la temptació de fer valdre alguna ximpleria, ja que per la boca bufa el vent i l’aire es contamina de rucaries. Ara vull felicitar, per felicitar, perquè em fa gràcia felicitar el naixement de la infanta Elionor o Eleonor de Borbón, que, per circumstàncies del meu parer, és filla del príncep d’Astúries i de la Letícia Sabater. Ostres! quina caiguda de pèl de la meva fragància, ja que m’he equivocat. He posat les quatre potes fora de l’olla. Crec que a ella li encantaria perquè li agrada la quitxalla i la televisió. Però sí que té una dona, que presentava notícies que ara és donya Leticia Ortiz. Vejam, que si només tenen una nena, mourien muntanyes perquè fos la futura reina. Això sí, serà batejada amb l’aigua del riu Jordà, on Joan Baptista va batejar Jesús. Bé, com que esteu llegint la meva història entre els vostres dits, o si en un futur molt llunyà tinc esposa, que això és molt difícil, i que tingui algun successor, vull que el bategin amb l’aigua del riu Negre, que almenys és aigua del nostre país i de la nostra comarca, però vet aquí el meu somni. Bé, vull dedicar aquest coi d’escrit per primera vegada i última a tots els patrocinadors de disseny de la meva història i que ha motivat el somriure i la rialla de molts. Nota: Aquest cop la dedicació personal va a càrrec del Gregori que dedica el present escrit, és a dir, la nota a Josep M. Borés per la seva i seves editorials i gràcies a ell puc expressar pífies i ell també té històries al vostres dits. Abans de passar pàgina, gràcies per llegir-me i col·laborar.

Ep!, que tinc ganes d’expressar la meva gran història, ja que he acabat el meu Ramadà, per suggerir la meva pròpia opinió. Teniu els dits per passar pàgina, però en el fons la repasseu. Us dic gràcies per llegir-me i tenir audiència, però segur que rieu de les meves xarlotades, oi? Això per a mi és una pregunta de reflexió, ara que estic un xic eixerit i amb moltes ganes de fer un gran pas per endavant, per fer les ximpleries de sempre, però el que no faré es pentinar l’eriçó per no pixar fora del test, però fregar el que és nostre. Anem a gaudir, que la meva història passa pels teus dits, crec que en el fons tinc un xic de raó, ja que fullejant, passes pel meu racó, i a mi em fa il·lusió agrair l’interés d’algunes frases fetes que tenen sentit humorístic, les digui el Colo o bé el Josep M. Borés. És un orgull gran, una validesa que fa il·lusionar i plorar d’emoció. En el fons si escric aquí és gràcies a ells i a mi. Per fer les meves històries poca-soltes, algunes sense sentit i altres que fan pensar, vet aquí la consolació que tinc i estic content per fer-ho. He agafat el títol d’una cançó en castellà. És “Mi història entre tus dedos”, de Sergio Dalma. La veritat, us dic que és molt cert el que diu la cançó, ja que teniu el meu escrit als vostres dits, i gràcies per llegir-me; però ara no vull censurar res de res del meu escrit, ja que el meu escrit és meu, i no està a la Constitució. Bé, per no revolucionar el galliner (que prou que n’està!) ... així que ... nois, aquí he arribat al meu parlament de presentació perquè no passeu fulla. Mireu, ara en decret he fet com Moisés, que he anat al Castellvell, per veure si tenia les regles del joc amb condicions d’aprovar-les; com va fer Déu, amb les taules dels deu mana-

Poesia

Josep Maria Poblet

Temps al temps

Programa vital

Un luxe pervers

Viure una vida sencera clos a tota varietat, no acceptant cap punt i a part per fruir d'una quimera, m'esborrona i m'exaspera. Sols el batedor assenyat sap què és cugula i què és blat, car és ell qui bat gra a l'era. Potser un bon secret per viure és plorar quan cal plorar i fruir quan cal fruir, també riure quan cal riure, i amar ensems quan cal amar i morir quan cal morir.

Crec i exerceixo la fe que estimo com bé gratuït. Espero un futur fornit amb nou delit, nou alè. Vull assaborir el plaer d'estimar, do beneït. Fe, esperança, amor: un crit per exigir un viure ple. La fe és la llum que il·lumina a tothora nostra ment. L'esperança marca el rumb a qui per el món camina. I l'amor mou constantment els cors, a ritme de "zoom."

Em darien un diploma si sabés milions de mots, els oriünds i els rebrots del bell i nostrat idioma? Ara us puc dir un bon axioma: mai no podré emprar-los tots ni obligant-la a fer uns vots, ni esclavitzant-la, ma ploma. Però hom té un luxe pervers: trobar els mots inamovibles al diccionari de moda, només cal ordir el nou vers emprant els mots més païbles per fer entenedora l'oda.

"Omnia tempus habent"...si, "Tot té el seu temps" en llatí.

Qui ni creu, ni espera, ni ama, té en front seu un trist programa.

Si hom el meu vers rellegeix, que ho faci perquè el frueix.

42

440-Divendres, 11-11-2005


Opinió

GRUP DE TEATRE LACETÀNIA

“Pastorets, bons germanets!” Així saluda Llucifer els pastors per engalipar-los, posar els “polvos de moltdormir “ a les sopes i aconseguir que no puguin anar a Betlem. Ells, però, se’n surten, ve un àngel i els diu el què, i així, any rere any, els Pastorets acaben bé! Ai, però! Enguany resulta que Llucifer, d’amagatotis, ens ha posat sal a les sopes per a fer que, com uns dropos ens adormíssim i manquéssim a Betlem. I a fe que se n’ha sortit. Potser és perquè avui això dels àngels ja no es porta, o potser és que nosaltres no som tan bons i tan nets de cor com els pastors, no ho sé… però el cas és que se n’ha sortit: aquest any els Pastorets del Lacetània no arribaran a Betlem!! Enyorarem la valentia d’en Lluquet, la golafreria d’en Rovelló, el tartamudeig d’en Jeremies, els crits de Satanàs, les fugides dels pastors, les Fúries de l’Infern… tot un món de fantasia que forma part del nostre Nadal i que aquestes Festes trobarem a faltar. Dels motius se’n podria parlar, i força; els Pastorets són un espectacle difícil de dur a terme, sobretot per la gran quantitat d’actrius, actors i tècnics que calen, (als volts de 50 persones), i encapçalar-lo comporta molta dedicació, hores d’assaig i nits de dormir poc. Tot plegat fa que, a vegades, les agendes no lliguin, i que els compromisos d’uns i altres facin

impossible d’oferir allò que s’espera. És per tot això que us demanem disculpes; sentim molt no poder-vos oferir els Pastorets d’enguany. Ho hem intentat per totes bandes, però no ens ha estat possible, ho podeu ben creure. Al capdavall, som humans, i no sempre s’arriba a tot arreu. A banda de disculpar-nos, també volem dir gràcies. Gràcies a totes aquelles persones que amb el seu esforç han fet possibles durant tots aquests anys els Pastorets del Lacetània: directors, actors i actrius, muntadors, tècnics, il·luminadors, músics, traspunts, maquilladores, responsables de publicitat, de vestuari… junts ho hem fet possible, i plegats hi tornarem; de debò ! També un agraïment molt especial al nostre públic, que amb la vostra calidesa i la vostra presència ens heu acompanyat en tot moment i ens heu donat la força necessària per a tirar endavant. Moltes gràcies per ser al nostre costat. I a l’Ajuntament de Solsona, pel suport i la bona acollida que ens ha dispensat en tot moment. Finalment, una promesa solemne: l’ANY VINENT HI TORNAREM !! Sí, el Nadal 2006 els Pastorets volen tornar a Betlem, i oferir-vos altre cop aquest espectacle tan entranyable i tan nostre.

Postals a l'aire Silencis... en veu AL TA ALT

Si per anar plenament a la moda cal encaixar en els cànons de bellesa, i per a encaixar en els cànons de bellesa cal ser artificialment inhumà, només qui sigui artificialment inhumà podrà anar plenament a la moda.

Albert Muntada Diplomat en Ciències de l’Educació per la Universitat de Lleida postalsalaire@hotmail.com

440-Divendres, 11-11-2005

43

Si aquest silenci us suggereix alguna imatge interessant, no ho dubteu, envieu-la a l’adreça electrònica de la postal


Opinió

El Comú de Solsona

El Camp del Serra: una decisió benficiosa per a Solsona? El Grup Municipal d'El Comú continua demanant la justificació de l'augment de l'edificabilitat del Camp del Serra en 3.275 m2 de sostre Hores d’ara ja és quasi impossible un altre destí del Camp del Serra que no sigui el de l’especulació urbanística, legítima, però contrària al desig de la gran majoria dels solsonins i solsonines. Per tant, no discutirem més la decisió de CiU d’actuar al marge del que pugui sentir i desitjar la gran majoria dels nostres conciutadans. Però el que no podem acceptar és el silenci per resposta a la pregunta que li vàrem fer al Ple Municipal i també al Celsona 437 al Sr. Alcalde: per què s’ha requalificat l’edificabilitat del Camp del Serra, augmentant-la en un 25 % respecte a les previsions del POUM? El Sr. Riart ha defensat el seu conveni amb Camp del Serra Inversions S.L., amb paraules com: una solució òptima per a la ciutat o una decisió beneficiosa per a Solsona i fins i tot qualificant-la com una fita històrica per a la ciutat. Els arguments que el Sr. Alcalde dóna al Celsona 438 són: “...Solsona aconsegueix tres quartes parts del Camp del Serra, amb la seva urbanització sense cap cost, amb un 10 % d’aprofitament mig per a la ciutat i una reserva important de sòl per a habitatge social...”. El que el Sr. Alcalde considera arguments a favor del conveni no són altra cosa que les obligacions que té tot promotor per raó de la vigent Llei d’Urbanisme. Resulta poc seriós intentar confondre als solsonins volent-los fer creure que el compliment de la llei es pot considerar una concessió de ningú, ni molt menys mèrit de cap conveni. I que la cessió del 75% sigui una concessió, hem de deixar clar que tampoc no ho és. Novament és una prerrogativa que la Llei dóna a l’ajuntament. I fins i tot hagués pogut ser més alta. El POUM estableix per un altre sector tan emblemàtic com el del Camp del Serra, el Sector de la Farinera (Pl.Moreres-Pont), entre un 80,97 i un 86,36 % de cessió. Si és possible al Pont, també ho pot ser al Camp del Serra.

“D’altra banda, tot i que el POUM preveia un límit d’edificabilitat de 60 hab./ha, finalment s’ha resolt en 15 habitatges més per hectàrea. Tota negociació comporta compensacions per a les dues parts.” Queda clar doncs que s’ha augmentat un 25% l’edificabilitat (de 60 a 75). Segons se’ns diu perquè “(...)tota negociació comporta compensacions per a les dues parts”. Què ha rebut la ciutat a canvi?. Aquesta pregunta no ha estat contestada. Ja hem dit que no es pot confondre als ciutadans fent creure que són compensacions allò que són obligacions clarament estipulades en la vigent llei d’urbanisme. Què rep la ciutat a canvi de 3.275 m2 més de sostre edificable? I que cadascú faci números, al preu que aniran els habitatges al Camp del Serra, de l’important increment de negoci que això representa.

UNA DECISIÓ BENFICIOSA PER A SOLSONA?

PEL QUE FA A L’AUGMENT DE L’EDIFICABILITAT

La millor decisió tots sabem que hagués estat comprar el Camp del Serra. En últim termini el negoci l’hagués pogut fer la ciutat. No veiem per enlloc el benefici per a Solsona d’un conveni que només comporta beneficis per a Camp del Serra Inversions, S.L. El Sr. Alcalde ens acusa a El Comú “d’introduir dubtes sobre tot aquest procés” i fins i tot de “posar en entredit l’honestedat de l’alcalde”. Miri, Sr. Alcalde, dubtes en tenim molts i motius, com hem deixat clar anteriorment, no ens en falten. Però li ben assegurem que si fa públics els números que el seu govern ha fet per poder afirmar que aquest conveni és beneficiós per a Solsona, i aquest números són clars, transparents i convincents,

El Sr. Alcalde fa afirmacions com aquestes: “... s’ha ampliat en 1800 m2 per resoldre una contradicció de les Normes Subsidiàries de Planejament (NN.SS.) i evitar que repercutís sobre els veïns de l’entorn la pèrdua d’aquest sostre” Les NN.SS. estableixen amb claredat un límit màxim de 12.000 m2. A on és la contradicció? Com pot repercutir sobre els veïns una menor edificabilitat?. És tot el contrari. Ara sí que en sortiran perjudicats, especialment els del C. de la Sardana, on s’ha edificat amb PB+2PP i tindran davant seu edificis de PB + 3PP. 44

440-Divendres, 11-11-2005


Opinió

El Comú de Solsona

l’edificabilitat que el POUM ja contemplava: 60 hab./ha.

no ens costarà gens de reconèixer-ho i fins i tot felicitar-lo per la seva gestió. Pel que fa a l’honestedat de l’alcalde, no l’hem posada en cap moment en dubte. Però estarà d’acord amb nosaltres que quedaria molt qüestionada si no explica clarament als solsonins i solsonines per què ha decidit unilateralment augmentar l’edificabilitat del Camp del Serra? A un alcalde se li pressuposa que ha de defensar els interessos de la ciutat per sobre dels particulars. I nosaltres continuem tenint dubtes sobre els beneficis per a Solsona d’un conveni que incrementa, sense cap contraprestació clara, l’edificabilitat del Camp del Serra. Hi cap l’error de càlcul, involuntari, de bona fe, per què no? Seria bo reconèixer-ho, si fos el cas. Com que a El Comú creiem sincerament que aquest error hi és i que la llei ens permet menys edificabilitat, per això presentarem al·legacions. És una nova oportunitat per millorar el conveni. Esperem que no es desaprofiti i s’accepti

Opinió

Finalment. El Comú, com acabem de dir, presentarà al·legacions a l’acord pel que la majoria absoluta de CiU donava per bo el conveni del Camp del Serra. Les raons, les abans exposades. Però també: 1.- Perquè el conveni de CiU perjudica els veïns del nord del Camp del Serra (C. de la Sardana – PB+2PP), en establir PB+3PP per totes les edificacions. Proposem una edificació que passi de sud a nord de PB+3PP a PB+2pp. 2.- Proposarem que l’àmbit d’actuació de la urbanització del Camp del Serra s’ampliï a tot l’entorn immediat, per no deixar forats, zones cèntriques sense urbanitzar. No podem continuar gestionant la ciutat a pedaços. Cal una política urbanística més seriosa.

Ramon Gualdo

Prou hi ha temes per a la premsa: La nació... Rajoy... La COPE, etc. I si parlem de la nació? Som una nació. Ho dic a tots. Als que ho rebutgen frontalment, i als que hi volen posar un pedaç amb mots encreuats. No cal que repeteixi allò de: Història, llengua i cultura pròpies. M’agradaria que figurés a l’Estatut. Però si no hi figura, tampoc no hi patiu tant. Serem una nació hi ho som de molt abans de l’Estatut i de la Constitució. Fa més de dos-cents anys que ho som, i més de set-cents anys. I si parlem de Rajoy? Aleshores ja m’agafa mal humor. A aquest senyor li diria que estic disgustat per la campanya que va engegar en contra del nostre Estatut. A més de ser una oposició frontal, és una ofensiva brutal. Amb llenguatge matusser, amb maniobres verbals. La cançoneta de “canvi encobert de la Constitució” és mentida. La seva campanya porta crispació, fomenta sentiments anticatalans. En el seu discurs al Congrés es va mostrar intransigent i despectiu. A part d’aquest partit, broten altres grups esvalotats des de l’Espanya rància, que

440-Divendres, 11-11-2005

esmbla talment que conservin virtuds del clam “Una, Grande y Libre”, d’aquell temps en què manava aquell home que al Cel sigui, però... que, sobretot, que no torni. I si parlem de la COPE? No hi ha manera de parar els peus als disbarats que escampen? Noi, podríem jubilar al Sr. Federico? A ell, que no para d’insultar, de dir mentides, d’atacar els catalans i al nostre país? És trist haver de dir que es tracta de l’emissora dels bisbes. Al diari EL PUNT de diumenge passat, una editorial portava el títol de “Tal faràs tal trobaràs”, i esmentava que molts cristians deixen de posar la creu en favor de l’Església, a la declaració de renda. Que en algunes esglésies del Vallès a l’entrada de les misses es recullen firmes en contra d’aquesta cadena, i cita altres fets. Els bisbes catalans han intentat formular alguna queixa, però tímidament. Haurien de ser més valents, si tenim en compte que moltes paraules de la COPE sembren odi i insulten. I això no és gens cristià, gens ni mica.

45


JNC del Solsonès

Concurs

Lliga de Botifarra 2005-2006

Societat d’ocellaires el Pasarell

Concurs de captura i anellament d’ocells El passat diumenge la Societat ocellaire “El Passarell” es va celebrar el 3r Concurs de Captura al Polígon d’Olius. Aquesta edició ha estat la que ha tingut més participació i en la que s’han realitzat més captures (55 ocells). Aquestes van ser les colles que en van agafar més... Ocells: Juan Carrasco Caderneres: Enric Bringués Passarells: Isidre Costa Pinsans: Jordi Sarri Verdum: Ramon Regada

Benvolguts botifarraires, Igual que en les anteriors edicions, vam comptar amb la col·laboració dels anelladors del Bages, que van anellar un total de 292 ocells, entre les captures del concurs i els ocells que van aportar la Societat. entre els ocells anellats cal destacar la gran quantitat de caderneres i un exemplar de pinsà mec, ocell poc freqüent a la comarca, més típic als països nòrdics. Els ocells anellats van ser: 221 Caderneres (Carduelis carduelis), 26 Pinsans comuns (Fringilla coelebs), 13 Passarells (Carduelis cannabina), 24 Verdums (Carduelis chloris), 14 Lluers (Carduelis spinus), 2 Gafarrons (Serinus serinus), 1 Pinsà mec (Fringilla montifrigilla), 1 Cruixidell (?). En l’anellament dels ocells s’enregistra el pes, envergadura, edat, sexe,... i això permet fer un seguiment de les migracions i conèixer millor el comportament i costums dels ocells. Aquesta setmana ens ha arribat la notiícia que als Alps francesos s’ha recuperat un exemplar de Llucareta (Serinus citrinella), exemplar que es va anellar en el concurs de l’any passat. La Junta agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, els Agents Rurals i els anelladors del Bages.

Ara que ja ha passat l’estiu i quasi la tardor, ja és moment de començar el que l’any passat va ser un gran èxit, una gran diversió, i amb un gran nivell de joc, la Lliga de Botifarra. Aquesta temporada s’acosta plena de cares noves i de petits retocs en les normes de joc. Tot seguit us en fem cinc cèntims: En primer lloc, crec convenient explicar quins són els equips d’aquesta nova temporada 2005-2006. Repetint de l’any passat i ja molt arrelats en el campionat trobem els de Lladurs, Pinell de Solsonès, Riner, Navès, Castellar de la Ribera, Olius i Odèn. Aquesta temporada s’hi ha afegit l’equip de Solsona. Us dono la benvinguda a la Lliga de Botifarra 2005-2006! Enguany, aquesta lliga s’ha dissenyat per ser molt més disputada i per aconseguir un millor nivell de joc i al mateix temps ser més entretinguda. El canvi més important el trobem en les partides, ja que en lloc de ser de vuit mans són de dotze i així la botifarra durarà més estona i quasi sempre es podrà arribar a cent un punts. Una altra novetat la trobem en la puntuació dels partits guanyats. Si la temporada passada l’equip que guanyava un partit rebia tres punts, aquest any en guanyarà dos i d’aquesta forma els partits empatats (que guanyen un punt) tindran molt més valor. Però, per sobre de tot, el més important d’aquesta lliga no són les normes, sinó les persones que la fan possible. Us desitjo molta sort i moltes manilles. El que demano a aquestes persones, o sigui a vosaltres, els jugadors, és que sapigueu gaudir jugant a la botifarra i pugueu compartir una bona estona amb els veïns de la nostra comarca. També vull recordar-vos que cada quinze dies podreu trobar els resultats dels partits en aquesta revista. Molta sort i molt bona lliga a tothom! Xavier Solà i Bosch, coordinador de la Lliga de Botifarra 46

440-Divendres, 11-11-2005


C.F. Solsona La manca d'encert sentencia el Solsona El Solsona no remata el partit i el Can Trias remunta el matx amb un jugador menys

C.F. Solsona , 2 - Can Trias, 1

Alineació: Ribera, Santi, Ubi, Sergio, Javi, Jaray, Àlex, Llosada, Xingu, Francesc, Solé. També: Micky, Souffiane, Xavi, Canal i Orrit

Aquest Solsona comença a apuntar maneres. Després de la brillant victòria per dos a cinc a Monistrol de Calders, l’equip blau rebia al Municipal d’Esports el Can Trias, equip amb el qual s’havia de confirmar el bon joc de l’equip davant el seu públic, i així va ser. El Solsona va dominar el joc davant d’un equip que mirava de jugar la pilota per terra i controlar la possessió. El Solsona pressionava en totes les seves línies, movia la pilota amb rapidesa i combinava una i altra vegada fins arribar a les immediacions de l’àrea rival. En la primera jugada ben trenada de l’equip solsoní, Sergio guanyava la línia de fons per la banda dreta i cedia a Solé, que amb molta sang freda, col·locava una vaselina perfecta al porter i defenses visitants aconseguint el primer gol del partit. El Can Trias, que no havia vingut de turisme a Solsona, no es va ni immutar i va seguir fidel al seu joc basat en la combinació, i després d’una indecisió de la defensa blava, tornava la igualada al marcador amb la mateixa moneda, una vaselina perfecta, davant la qual, Ribera només podia seguir la trajectòria de la pilota amb la mirada. Quinze minuts de partit, i tot tornava a estar com al començament. Lluny d’atemorir-se per la capacitat de remuntada del rival, el Solsona va continuar jugant amb la mateixa intensitat, segurs a darrere i incisius en atac. El Can Trias mirava de minvar l’ímpetu local adormint el partit a base de passades horitzontals esperant l’oportunitat de fer una passada en profunditat que permetés als seus davanters gaudir d’oportunitats de gol. Un Solsona molt més elèctric era,

440-Divendres, 11-11-2005

però, qui disposava de les ocasions de gol, fins que Santi centrava una falta lateral des de la banda esquerra de l’atac blau i Joan, en el segon pal, rematava la pilota amb una semi vaselina al fons de la porteria, col·locant el segon gol local al marcador a la mitja hora de joc. L’últim quart d’hora fou un atac i gol local. Bé, el gol no va arribar perquè els davanters solsonins no van estar encertats de cara a porteria. Primer va ser Francesc qui sol davant del porter va xutar al travesser, i posteriorment era Solé, un altre cop davant del porter, qui provocava el lament del públic després de veure que la pilota s’escapava per centímetres. La segona meitat va començar amb la mateixa dinàmica i als deu minuts Xingu gaudia de la millor oportunitat del partit quan rebia la pilota en l’interior de l’àrea petita, totalment desmarcat, però el seu xut era desviat pel porter visitant després d’una brillant aturada. A partir d’aquest moment el joc es va tranquil·litzar com a conseqüència del

47

desgast físic dels jugadors locals i el Can Trias va començar a estirar les seves línies. El contratemps pels visitants fou l’expulsió d’un dels seus jugadors de mig camp, amb la qual semblava que el Solsona no tindria problema per mantenir o augmentar l’avantatge al marcador. Res més lluny de la realitat però, el Can Trias aconseguia empatar el partit després de servir un còrner en el minut 65. Aquest gol va deixar glaçats els jugadors locals que miraven de respondre al segon gol encaixat més amb el cor que amb el cap, la qual cosa, provocava precipitació en la passada i errors inhabituals així com indecisions. El Can Trias per la seva banda, encoratjat i sense res a perdre, es bolcava a l’atac i a manca de cinc minuts per acabar el partit aconseguia el tercer i definitiu gol que li donava els tres punts davant la incredulitat de jugadors i aficionats locals, que no donaven crèdit del que havia succeït sobre el terreny de joc en aquests darrers minuts.


C.F. Solsona Alevins A 6/11/05

Solsona, 2 - Puig-Reig, 1 Alineació: Aleix Colell, Marc Martínez, Aleix Ribera, Mohamed, José Luís Barbero, Joan vendrell, David Alconchel, Guillem Barcons, Ferran Contreras, Èric Testagorda, Arnau Múrcia, Albert Aresté, Gerard Roca, Manel Gangolells, Robert Tripiana. Entrenadors: Josep M. Moreno, Sergi Alcàzar. Partit interessant, ja que els dos equips necessitaven els tres punts, el Puig - Reig per sortir de la zona de descens i el Solsona per col·locar-se en un lloc tranquil de la classificació El partit no pot començar més malament pel Solsona, ja que al minut 3 el Puig-Reig s’avançava al marcador després d’un contraatac, on la defensa local no hi pot fer res. Malgrat l’ensurt, els jugadors de casa comencen a avançar línies i a jugar a l’atac però deixen escapar moltes ocasions. Al minut 15 després d’una jugada des de la mitja, el Manel Gangolells la passa al Robert Tripiana i aquest fa un potent xut enviant la pilota al fons de la

C.F. Solsona

xarxa. El Solsona continua perdent pilotes al mig camp, cosa que facilita a l’equip contrari a jugar al contraatac, que és l’única arma que té. La primera part s’acaba amb una gran escapada d’un jugador del Puig-Reig que xuta la pilota a porta. Però l’Aleix Colell sap aturar-la molt bé. La segona part continua amb la mateixa tònica, i els jugadors locals desaprofitaven moltes oportunitats. Els aficionats comencem a patir perquè veiem que deixem escapar dos punts; però, a les acaballes, surt el Robert, i a l’últim minut marca el gol que dóna la victòria al Solsona. Malgrat que el Solsona s’emporta els tres punts hem de dir que no ha jugat al

Marc Martínez seu nivell. Però sí que hem de felicitar al Marc Martínez per la seva tasca com a defensa dret. Hem de mencionar també l’afició del Solsona, que amb els seus himnes i cançons donen suport important a l’equip. La setmana que ve juguem a Gironella i esperem que l’equip pugui esgarrapar tres punts. Ànims, nois!

Eugeni

Infantils

C.F. Joanenc 2 - C.F. Solsona, 4 Jugadors del C.F. Solsona: Albert Colell, Remí Viladrich, Isidre Costa, Òscar Domene, Arnau Bajona, Jordi Puig, Andreu Barniol, Jordi Sarri, Àlex Camps, Joan Rodríguez, Jordi Lluís Oliva, Nil Camañes, Vidal Ferrer i Jordi Villaró. Entrenador: Adrià Navarro. Delegat: Ramon Camañes. Autors dels gols: Isidre Costa, Àlex Camps, Jordi Puig i Andreu Barniol.

Victòria dedicada al Remí Dissabte passat, en un matí assolellat al Camp Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, els infantils del Solsona s’endugueren merescudament els tres punts cap a casa. Quin greu, però, la lesió del Remí, que, cap al principi del partit, en una disputa per la pilota amb l’extrem esquer, en caure a terra es va fracturar la clavícula. Tret d’aquesta lesió i la que rebé l’Albert en encaixar el segon gol, la resta del partit discorregué plàcidament. El Solsona, amb un cop de cap de l’Isidre, ja inaugurava el marcador al tercer minut de joc. Els solsonins dominaven clarament el joc del mig del camp i el Joanenc amb prou feines inquietava la porteria ben defensada per l’Albert. Quan l’Àlex féu el segon gol, recollint un llarg xut de l’Isidre en què la pilota passà per damunt del porter en una sortida precipitada, semblà que el partit ja estava re-

solt. Faltaven més de cinquanta minuts i el Solsona, amb tots els jugadors ben posats damunt el camp, encara gaudiria de més ocasions per a ampliar el marcador; tant el Joan com l’Àlex van estar a punt de fer-ho. No seria fins a la segona part que el Jordi Puig faria el tercer, engaltant un xut a l’esquerra del porter i, més tard, l’Andreu, aprofitant una passada del Vidal d’esquena a la porteria, faria el gol de la tranquil·litat amb una perfecta vaselina. Quan l’Òscar es va haver de posar de porter per a reemplaçar el lesionat Albert, els seguidors del Joanenc esperaven que el seu equip acabaria igualant el resultat; però, tant les intervencions del nou porter solsoní, com les de la resta dels jugadors van ser prou encertades perquè els tres punts viatgessin cap a Solsona. Remí, esperem que et recuperis aviat!

48

440-Divendres, 11-11-2005


C.F. Solsona Alevins B

Benjamins - Partit jugat el dia 29 d’octubre

C. F. Solsona, 0 Penya Blaugrana Manresa, 5

C.F. Solsona, 0 - C.E. Súria, 3

Alineació: Nil, Xavier, Genís, Marcel, Víctor, Òscar, Marc, Kevin i Carles - Entrenador: Juan J. Sánchez - Delegat: Josep Pujol Partit poc encertat dels benjamins del Solsona. Encaixen un gol en un llançament de falta, la pilota rebota en un jugador nostre i el Santa no hi pot fer res. La sort no acompanya l’equip ja que, primer el Víctor al minut 18 té una bona ocasió de gol i el Nil en falta directa estavella la pilota al pal travesser. A la segona part el Xavi també fa un fort xut de falta directa que el porter encerta a parar. El Súria, molt ben posicionat, fa pràcticament 2 gols seguits els darrers minuts del partit. Res més que felicitar els nostres jugadors pel joc i l’esforç realitzat.

Alineació: Arnau Xandri, Gerard Vilanova, Joseph Guerrero, Àngel García, Mariano A. Mota, Sergi Pujantell, Dídac Mercader, Adrià Ollé, Núria Pelegrina, Carla Alcázar, Jaume Colilles, Guillem Vila, Albert Bajona i Alex Pascual (porter). Entrenador: Eliseu El partit d’aquest cap de setmana va ser justet per part dels dos equips, tot i el resultat tan desigual. Els blaugrana van tenir més sort, però els de Solsona van fer més joc d’equip i millors jugades. El primer gol dels visitants va arribar en els primers minuts de joc. Els locals no vam deixar de lluitar i el Gerard i l’Àngel van protagonitzar dues jugades quasi consecutives d’atac que haurien pogut ben acabar en gol. Va ser en el contraatac d’una d’aquestes jugades que els de Manresa van aconseguir el segon gol. Cap al final del primer temps encara van aconseguir marcar-ne un altre. La defensa del Solsona va treballar de valent: el Jaume i l’Arnau van estar especialment encertats. La segona part va ser amb un joc més confós, es veien menys jugades clares. Els blaugrana van fer 2 gols més, un d’ells de falta directa. El Gerard va disposar d’una nova oportunitat de gol, però la sort no estava de cara. En aquesta part cal destacar l’Adrià, a la defensa, que estava molt lluitador. Cal felicitar l’Àlex, que en aquest partit s’estrenava com a porter. Tot i aquest resultat, cal dir que va fer un bon partit amb nombroses intervencions. Ànims, Àlex, i benvingut!

Benjamins - Partit jugat el dia 5 de novembre

C.E. Sagrada Família, 4 C.F. Solsona, 3 - Jabac Can Jofresa C.E., 4 C.F. Solsona, 0 Juvenil - 05-11-2005.

Jugadors: Juanjo, Eli., Chus (Albert), Lluís , Raül, Ernest (Josep), Àitor (Sabata), Hàzel, Ricard (Jordi), Xavi, Kike (Robert). Partit que es preveia que seria molt renyit, sobretot per la classificació dels visitants, segons a la lliga. Al final, el protagonista - trist - del matx va ser l’àrbitre, que tot i que va xiular malament per part dels dos conjunts, va perjudicar més als locals en dues greus errades d’apreciació que es van convertir en dos gols visitants els quals van condemnar un Solsona que es mereixia treure quelcom de positiu. Tot i això, el control del joc en els primers compassos del partit era dominat pels locals, sense gaire profunditat en el joc, però sí que tenien la possessió de la pilota. Però degut a un error de marcatge solsoní els visitants s’avançaven en el marcador. Gol que era contrarrestat per un gol de falta d’ Eliseu. A partir d’aquí va començar el ball de targes per part dels dos conjunts i el partit es va trencar, sent el Jàbac, després d’ una falta clamorosa sobre Raül, qui tornava a marcar. Amb aquest resultat s’arribava al descans. A la segona part, més del mateix: Eliseu tornava a marcar de falta i Josep de penal, mentre que el Jàbac en feia dos més; un, també de penal, pre-fora de joc del davanter visitant i amb un joc molt embrollat i espès, amb els dos conjunts nerviosos i fora del partit. Al final, derrota del Solsona que, la setmana vinent, visita el complicat camp del Vilanova, amb la intenció d’intentar recuperar, sinó tot, una part, del perdut a casa aquesta setmana. 440-Divendres, 11-11-2005

Alineació: Nil, Xavier, Genís, Marcel, Víctor, Oscar, Marc, Kevin, Carles, Paula, Joel, Albert i Àlex - Entrenador: Juan J. Sánchez - Delegat: Jaume Sánchez Els Benjamins del C.F. Solsona han arribat a Manresa amb tots els/les jugadors/es disponibles. El partit ha estat molt disputat tot i el resultat ( massa diferència de gols per com s’ha jugat). La primera part només s’ha perdut per un gol amb moltes ocasions desaprofitades pels nostres jugadors. Però, com sempre, arriba la segona part i és aquí on sempre es perden els partits. Cal tornar a felicitar els jugadors/es i animar-los a seguir. L’aprenentatge no ha acabat i queda molt camí a recórrer.

49


C.E. Arrels Benjamí 2a F-7 Grup 3

Infantil

CE Arrels: Lluís, Sergi, Ivaylo, Guillem, Roger, Àlex, Gerard, Natàlia, Albert, Ivan i Claustre

Bon partit i resultat injust

C.E. Arrels, 2 Pirinaica C.F., 8

C. E. Arrels 2 - C. F. Vilomara 2 Alineació: Magí, Cambre, Ramon (1gol), Roca, Aleix X., Carles T., Jordi P., Aleix B., Àlex V., Oriol (1gol), Jordi, Àlex A., Ferran i Jep.

No va poder ser L’equip benjamí del CE Arrels no va poder fer res davant d’un equip que en la segona part va ofegar als de casa. La primera part va estar força equilibrada, amb avantatge per al d’Arrels per dos gols a un, gols marcats, el primer en pròpia porta en intentar rebutjar una pilota dins l’àrea i el segon pel ROGER d’un bonic xut de vaselina. A la segona part va trencar-se la igualtat i els visitants aprofitaven totes les seves ocasions de marcar fins a deixar el resultat final en el 2 a 8 definitiu. Aquest dissabte es desplaçaran al camp del líder, el Sallent, que de segur serà un partit difícil però les ganes les hi posaran totes per poder sortir-ne amb un bon resultat al seu favor.

Roger Sala

Després d’una derrota contundent contra la Salle de Manresa tornàvem a tenir un partit complicat a casa contra el Pont de Vilomara, equip que teòricament ha d’acabar la lliga en les primeres posicions. Els jugadors de l’Arrels van començar molt motivats, ja que aquest va ser un error de la jornada anterior i no volien tornar-hi a caure. El partit va començar molt disputat, però eren els jugadors de l’Arrels els que arribaven amb claredat a la porteria contrària i feien lluir una vegada i una altra el porter visitant. En una d’aquestes oportunitats Oriol va aconseguir avançar als locals en el marcador. La resta de la primera part va tornarse a equilibrar i el Vilomara va aconseguir fer pujar l’empat al marcador després d’una falta d’atenció de la defensa local. Amb aquest resultat es va anar al descans. En la represa les coses van anar molt semblants, un equip dominava una estona i després l’altre. Era un anar i venir del control del partit. Tot i aquest descontrol era l’equip de l’Arrels el que aconseguia portar més perill a l’àrea visitant. Però cada vegada es topaven amb el mateix: un esplèndid porter del Vilomara, que parava tot el que li venia. Els davanters de l’Arrels aquest partit no estaven inspirats i cada vegada perdien el duel contra el porter. Després de veure que els davanters locals estaven desesperats va haver de sortir Ramon, central de l’equip, per aconseguir tornar a posar a l’Arrels per davant en el marcador. D’aquí fins al final del partit tot va seguir igual, però quan faltava menys de 5 min. per la finalització del partit, el Vilomara aconseguia empatar després d’aprofitar un rebuig del porter a l’interior de l’àrea. Amb aquests 5 minuts restants els solsonins encara van tenir un parell més d’oportunitats, però el porter va tornar a estar esplèndid. Com a conclusió, cal dir que l’Arrels va estar molt fort defensivament i que els davanters es van trobar amb un porter visitant molt inspirat i realment molt bo. Esperem aprendre dels errors i no deixar escapar punts a casa. La setmana que ve visitem un camp força dur, el Santpedor. Esperem tornar a casa amb els tres punts a la butxaca.

Lluís Sabata

Cadets

Penya Blaugrana, 0 C.E. Arrels, 1 Jugadors: Marc, Oriol, Pere, Sam, Manolo, Xavi Llorens, Gerard, Àlex, Adrian, Xavi Moncunill, Quirze, Kevin, Joanra, Miquel.

Mal partit, però victòria. Què podem dir d’aquest partit? Doncs pràcticament res. Va ser un partit amb moltes errades. El partit començà amb un domini local que trenava bones jugades, però no arribava amb perill a la nostra porteria. L’Arrels semblava adormit, perquè no és normal jugar tan malament, sense tocar la pilota i que ens dominés un equip com la Penya Blaugrana. Es va arribar a la mitja part amb el resultat de 0-0. Quan l’equip tornà a saltar semblava un equip nou, un equip que jugava la pilota, que triangulava, que agradava, tot plegat un miratge! En aquesta part l’Arrels creà més ocasions de gol, i en una d’elles, l’Àlex, dins l’àrea, marcà amb una mitja volta. Vull destacar l’actuació del Marc. Gràcies a ell vam poder mantenir la porteria a zero, gràcies. En resum, el més destacat d’aquest partit: La victòria i tres puntets més. 50

440-Divendres, 11-11-2005


C.E. Arrels Alevins 1a Divisió 05-11-2005

C. Efo 87, 0 - C.E. Arrels , 2 Alineació: Xavier Llordella , Aleix Reig , Raül Alcàzar, Guillem Sala, Èric Comellas, Marc Balletbó, Nourddin , Èric Pascual, Jordi Màrquez, Josep Armengol, Èric Bautista, Ferran Xandri, Àlex Novelles, Jordi Ollé, Ivan Martínez, Bernat Moreno. Gols: Èric Bautista 1, Ferran Xandri 1. Partit jugat amb molta força i molt de centre campisme per part dels dos equips amb una primera part amb poques ocasions de gol. L’equip local va jugar amb molta duresa però no va ser motiu perquè l’Arrels marqués el seu primer gol en un contraatac a pocs minut de la fi de la primera part. A la segona part es llançà obertament a l’atac, motiu pel qual van venir les millors ocasions de gol per part de l’equip visitant. Arrel d’aquestes jugades va arribar el segon gol i per postres la sentència del partit: el resultat final va ser de zero a dos. Partit jugat amb molta seriositat i disciplina i no deixant-se impressionar per part de l’equip local.

Aleix Reig

Prebenjamins - dissabte 29-10-2005.

C.E. Fruitosenc, 0 - C.E. Arrels, 4 Arrels: Daniel, Lluís, Juli, Ferran, Marcel, Manel V (3 g.), Marc G., Albert, Pere, Guillermo (1 g.), Manel E., Marc P., Marc C.

Bon partit Partit matiner, el jugat a Sant Fruitós. Però vist el joc desplegat per l’equip damunt un espectacular terreny de joc i el resultat final va valer la pena el llevar-se matí. Gairebé tot el partit es va desenvolupar en terreny del Fruituosenc, els nostres porters van tenir molt poca feina i la que tingueren la van resoldre sense problemes, el Daniel seguint amb la bona línia de l’any passat i el debutant, Lluís, mostrant fusta de bon porter. Al darrera van jugar com a central-lliure el Ferran i al seu costat el Juli i el Marc C., com a laterals, tallant-ho tot i intentant sempre jugar la pilota per terra. Al mig del camp varen jugar el Manel V., el Marcel, el Guillermo, el Marc P. i el Pere. Tots cinc van dominar el joc i la pilota sempre la tenien ells. Els del Fruituosenc no la van ni olorar. I al davant el Marc G. i el Manel E. movent-se d’un costat a l’altre, obrint espais per a que des del mig del camp el Manel V. els endollés 3 gols i el Guillermo un altre. Es va poder veure un bon equip. A mesura que passin les jornades i es vagi jugant podrem valorar el seu potencial però, d’entrada, i per ser el primer partit: “collonut”.

Josep Armengol

Prebenjamins - dissabte 05-11-2005.

C.E. Arrels, 2 - C.F. Sant Pau, 2 Arrels: Daniel, Lluís, Juli, Ferran, Marcel, Manel V (1 g.), Marc G., Albert, Pere, Guillermo, Manel E., Marc P., Marc C., Aitor, Toni (1 g.).

Sobre el darrer minut

Partit molt igualat, el que vàrem jugar aquest dissabte contra el Sant Pau. Hi va haver bon joc i oportunitats per totes dues bandes. Va marcar primer el Sant Pau i els nostres van saber donar la volta al marcador amb dos bonics gols del Manel V. i el Toni. Quan semblava que tot estava decidit arribà l’empat del Sant Pau. Si cal destacar alguns aspectes del partit comentaríem la remuntada al marcador, amb el primer gol oficial del Toni, i la bona actuació dels dos porters, el Daniel i el Lluís. La resta de l’equip en la seva línia habitual, intentant jugar sempre la pilota encara que ens suposi algun ensurt, des de la defensa fins a la davantera. L’Àitor, el Juli, el Marc C., el Ferran i el Marc P. van tapar tots els forats. El Marcel tant va jugar al mig del camp com a la defensa controlant el ritme del partit. El Manel V., el Guillermo i el Marc G. van jugar al mig del camp ofensiu. El Pere i l’Albert eren els mitjos defensius i el Manel i el Toni van jugar en punta. Tenim un equip equilibrat en totes les seves línies i es va poder veure sobre el terreny de joc. 440-Divendres, 11-11-2005

51

Manel i Toni


C.E. Arrels Benjamins – dissabte 5-11-2005

Dia 22 d´octubre

Arrels: Marc S., Marc P., Adrià, Josep Maria, David (2), Miquel P.(1), Lleïr, Edu, Miquel S., Livian.

Jugadores: Goretti Aymerich, Mireia Casado, Eva Gangolells, Ester Bajona, Ivette Casafont, Nerea Alós, Pilar Isanta Delegat: Joan Casado Gols:1 Ester Bajona, 4 Nerea Alós, 5 Pilar Isanta

C.E. Arrels, 3-C.E. Sant Pau “A”, 4

Futsal Mataró 3 - C.E. Arrels 10

Quina llàstima! Dissabte passat, els petits de les Arrels vam enfrontarnos al primer equip dels benjamins del Sant Pau. Partíem d’un avantatge important però, i és que jugàvem al nostre camp i teníem el suport del nostre públic incondicional (pares, mares, germans, etc.). Malgrat tot, això no va ser suficient per fer que els tres punts es quedessin a casa. El partit es va iniciar amb moltes ganes per part dels dos equips. Però van ser els visitants els que primer es van avançar al marcador en dues ocasions ben finalitzades (2-0). Nosaltres, però, vam saber mantenir-nos en el partit i en dues ocasions (primer de xut llunyà i después des del punt de penal) David va trobar el camí de la porteria (2-2). D’altra banda, en una jugada plena de força i coratge, Miquel P. va marcar el gol que ens avançava en el marcador (3-2) i amb el qual s’arribaria al final del tercer temps. Però va ser en el quart temps, quan se’ns va escapar el partit de les mans. Els visitants, aprofitant dues jugades desafortunades nostres, van saber capgirar el marcador (3-4) i van saber-lo mantenir fins al final del partit. En definitiva, va ser un partit del que n’hem d’aprendre moltes coses per tal de seguir-nos formant dia a dia com a jugadors de futbol. Som-hi nois!!

Debut i victòria L´equip femení cadet de futbol sala encetava la temporada al camp del Mataró. Després de 10 minuts de contenció en defensa, la Pilar Isanta aprofitava un llançament de córner per encarrilar el partit. La primera part va acabar 2-5 amb molt bones combinacions, molta rapidesa al contraatac i una defensa molt ben plantada que no deixava crear joc al rival. La segona part va començar amb un penal en contra que només va veure l´àrbitre. En aquest moment (3-5) les coses semblava que es podien tòrcer, però novament el molt bon saber estar en defensa i els contraatacs, que van enfonsar al rival, van fer de la segona part un recital de joc per part del C.E. Arrels

Dia 5 de novembre

C.E Vallirana,1 - C.E Arrels,1

David i Miquel

Jugadores: Goretti Aymerich, Mireia Casado, Eva Gangolells, Ester Bajona, Ivette Casafont, Nerea Alós, Pilar Isanta, Nina Alet. Delegat: Joan Casado. - Gols: Pilar Isanta.

Empat amb regust de victòria

Partit de defensar, com indica el marcador. Les noies del C.E Arrels van poder treure un empat de la difícil pista del Vallirana. El partit no va ser gaire vistós, però sí que va ser de lluita, d’entrega i un cop més de saber estar en defensa. L’equip contrari ensopegava amb la defensa molt ordenada de l´Arrels i no podien arribar amb claredat. Les poques ocasions de l’equip contrari es trobaven amb la portera, que va fer tres parades vitals per l’equip. L’equip C.E Arrels va tenir les ocasions més clares del partit, però en definitiva va ser un empat amb regust de victòria. 52

440-Divendres, 11-11-2005


C.E. Arrels

Billar

2a divisió F. Sala Femení “B” grup 1

Campionat de Tardor de Billar per parelles

F.S. Pallejà, 0 - C.E. Arrels, 5 Jugadores: Judit, Neus, Alba, Mercè (1), Marta (1), Elena, Anna (1) i Jèssica (1). Entrenador: Dídac

Necessitàvem una empenta i... “Toma!” No està malament, gens malament! Ara sí que sembla que va de bo. Aquest cap de setmana passat, ens vam desplaçar al magnífic pavelló del Pallejà, allò sí que és un pavelló, i la resta... deixem-ho estar. La primera impressió va ser fatal! les noies del Pallejà tenien una pinta de “Ronaldinyes” que Déu n’hi do! durant l’escalfament, ens van caure els ànims per terra, i ja ens vèiem una altra derrota al damunt, però no! perquè en aquesta ocasió l’Alba va defensar la porteria de meravella i en general la defensa i tota la resta també van estar de conya! Vam posar el llistó molt alt, vam sortir al camp i vam trencar la tradició dels 15 minuts de glòria. En aquesta ocasió vam començar a jugar molt concentrades i ben posicionades en el camp, així que els gloriosos 15 minuts es van allargar tot el primer temps i part del segon. El primer gol no es va fer esperar massa, aquest, va ser obra i creació l'Anna, que li roba la cartera a la portera i només ha d'empényer la pilota dins la porteria contrària. Després la Mercè ens va deleitar amb un magnífic gol de cap, i després la Jèssica, que no se’n pot estar, va marcar un “golasso” des del córner i la Marta va fer el penúltim. El que falta ens el van regalar les mateixes noies de l’equip contrari, ja que vam aconseguir que es posessin en un gran estat de nervis i que el seu joc fos fatal, marcant-se així un gol en pròpia porta. El partit va estar molt bé i el millor va ser l’entrenador, el Dídac, que, quan ja guanyàvem per 0-4, va treure la seva vena més guerrera i ens va fúmer la bronca com si perdéssim per 10 gols. Però ja està bé, ja, que així ens espavilem una miqueta. Per cert, que vam tenir el gran debut de la Judit i la setmana passada el de la Neus. Ah! i demà, juguem a casa, contra el P.B.Cervelló, a la una al pavelló, ens veiem allà!

C. Castell, 8 - Tel. 973 48 00 78 SOLSONA 440-Divendres, 11-11-2005

L’Sputnik ha finalitzat un mes dels campionats de billar, en el qual hi han participat vuit parelles. L’acte de lliurament de trofeus va tenir lloc el passat diumenge a les 8 del vespre. Els primers classificats van ser: 1ers, Teni i Enric Miquel, 2ns, Cèsar i Kata, 3rs, Edu Puit i Xavi Puit i 4rts, Òscar Solé i Edu Solé.

Campions, Teni i Enric Miquel.

Recollint el segon premi, el Cèsar

Els tercers, Edu Puit i Xavi Puit 53


C.B. Solsona

Cadet

Campionat mini femení nivell “C”

C. B. Solsona, 62 - Vila Vila Artès, 33 Raquel Estany2, Alina Civil, Maria Garrido 4, Núria Riu 14, Mireia Ribalta 4, Paula Duràn 8, Sarai Masdenpinós, Raquel Anglarill 8, Èrika Bernadó 8, Magda Lafuente 2, Sheila Orrit 12, Anna Capdevila. Parcials: 6-4 / 18-6 / 36-13 / 42-21 / 54-30 / 62-33.

Còmoda victòria Sense fer un gran partit, les solsonines no van tenir cap complicació per desfer-se de l’Artès. El primer període va ser el més fluix, amb errors constans i descol·locació total a la pista. Sort que les rivals es van afegir a les imprecisions. A partir del segon tot va canviar: una bona defensa, que permetia recuperacions, i una millor ubicació a la pista van fer que les jugadores locals agafessin un còmode avantatge que es va mantenir fins al final. Acabada la primera volta i el C. B. Solsona es manté líder solitari del grup. Aquest proper diumenge rebrà la visita del Martorell.

Sènior Masculí - 5 novembre 2005

C.B. Roquetes “C”, 55 Hotel Sant Roc Solsona, 98 Parcials; 19-19 28-43 42-61 55-98 Jugadors; Díaz 14, Call 26, Viladrich 12, Baena, Comas 5,-5 Inicial-Pera 4, Caelles 13, Merino 25, García.

CB Solsona, 66 Salle de Manresa, 40 Xavi(4), Casals(2), Jordi(15), Dani(11), Gerty(0), Cases(2), Joan(10), Abella(6), Xetos(8), Lluís(10)

L'equip cadet supera a la potent Salle i se situa líder L'equip cadet del CB Solsona va guanyar diumenge passat a casa al fins aleshores líder, la poderosa Salle de Manresa. Una gran defensa va propiciar arribar al final del 1r quart amb avantatge al marcador (18-13) I així va seguir durant tot el partit. Els cadets van mantenir un ritme excel·lent de partit que els manresans no van poder seguir en cap moment i on els solsonins es van endur una merescudíssima victòria per 26 punts d'avantatge final (66-40). La setmana que ve, tenim un partit contra el Moià, cuer de la classificació que promet espectacle solsoní!!!!

Júnior femení

Massa patir amb el rival més dèbil El partit d’aquest passat dissabte,va ser del tot irregular,..ja per començar els solsonins van arribar al pavelló amb massa poc temps per canviar-se i escalfar bé. Això va provocar el que seria una desafortunada acció involuntària del Roger Comas, que es va trencar, per estar fred. A pista, mentrestant, es patia excessivament per poder anotar, i l’altre equip es reservava en una defensa zonal 2-3, que als solsonins els va costar de trencar, tot i que el dia abans s’havia entrenat sobre aquesta possibilitat. Però la falta de lideratge momentani sobre la pista va provocar moltes incerteses, tirs en males posicions, i grans errors en defensa. Errors de falta de concentració i, sobretot, per falta de ritme. Sota la cistella els locals ens van anul.lar en rebot, i això va passar factura. Els parcials, molt ajustats, no reflecteixen el que es va jugar. Moltes accions individuals van salvar la situació en els moments més difícils. El Díaz o el Viladrich encaraven i solucionaven, amb certa dificultat. El Xavier Merino, bufant molt, va assumir per moments la part anotadora, jugant per fora, per contrarrestar el domini local sota la cistella. D’aquesta manera es va jugar bé. Ens va donar més seguretat, tanta que el Caelles es va retrobar amb la cistella (gran amor perdut!), i va anotar tres triples quasi consecutius,(uf!!). Però si cal destacar algú, i no per sobre de tot, sinó per assumir responsabilitats que anaven massa enllà de les seves atribucions, aquest va ser sens dubte el Marcel Call, totalment present a pista: va liderar un Solsona que va anotar 37 punts en un quart(4), deixant els locals en 13.Va saber estar a pista tot i els problemes que hi havia, i ja ho hem comentat: va ser un gran Marcel. Indiscutible. Un altre cop la zona presentada pel Solsona va ofegar un Roquetes, molt inferior i que quasi surt amb més de 100 punts a l’esquena. Bon partit pel resultat, però inferior al nivell que s’ha d’exigir per poder estar aspirant a una bona campanya. Aquest dissabte és el primer partit realment complicat que es troba el Solsona aquest any. A veure què passa!!!!! PD: No es pot arribar tan just als partits, de temps i de joc. Estaria bé més ritme. 54

C.B Navàs, 65 C.B Solsona, 84 Ari2, Sílvia 13 (1 triple), Paula 2, Gemmeta 6, Laura.C 4, Laura V. 14, Clara 18, Diana 15, Eva 2, Mariona i Alba 7. Les jugadores taronja van fer un gran partit contra un rival fort, en que només havia perdut un partit el qual de 8 punts i a casa la Salle Bonanova. El partit va començar amb intercanvi de cistelles entre els dos equips, cap equip no es distanciava de l’altre i així el primer quart arribava amb un ajustat 16 a 19. El segon quart va començar molt bé per les solsonines. Un parcial de 2 a 11 en 4 min. deixava entreveure un partit mes fàcil. Però la ràpida contesta de l’equip local no es va fer esperar i així doncs les locals feien un parcial d’11 a 2 deixant poc avantatge a l’equip visitant. L’últim minut del quart va ser visitant que amb un parcial d’1 a 7 es tornava a allunyar un xic del marcador. Així, a la mitja part, 31 a 39. El tercer quart va ser esplèndid: un parcial de 9 a 28 deixava quasi el partit sentenciat: 40 a 67. D’aquest tercer quart val a destacar el parcial de 4 a 27 els últims 6 min. El quart quart va ser l’únic que van guanyar les locals: 25 a 17, per deixar un marcador de 65 a 84. Cal destacar totes les jugadores pel gran partit en defensa, així com destacar la Clara (18p) acompanyada per Diana (15), Laura.V (14) i Sílvia (13, 11 al segon quart), que van portar la batuta anotadora de l’equip. Enhorabona, nenes, ara no abaixem el ritme. 440-Divendres, 11-11-2005


C.B. Solsona

C.B. Solsona

Infantil Femení Nivell B Grup 2

Crònica infantil B

Parcials: 9-12 12-20 20-29 / 28-37 38-48 46-50 Jugadores: Cristina 18, Laura, Andrea 5, Ari 2, Belén 2, Míriam 4, Laia G. 2, Laia V. 9, Carme 4.

Jaume 14, Mingu 2, David 7, Martí 8, Andrei 2, Xander 3, Dani 4, Genís 8, Brian 9

Ens van faltar un parell de minuts

Una vegada més, els jugadors de l’infantil “B” van sortir dormint al partit, sense ambició ni cap tipus de motivació. El partit en si, es podia haver guanyat, treballant amb més ganes i, tot i que falta treballar, i molt, en la mentalitat dels jugadors i la seva capacitat de sacrifici, alguna millora s’ha notat (almenys no ens queixem tant!). A partir d’això només queda seguir esperant i intentant motivar els jugadors, a veure si finalment demostren que volen jugar a bàsquet amb tot el que això comporta, ja que fins ara tampoc no han donat tot el que poden, i ells ho saben. M’agradaria comentar que tot i que la setmana passada alguns van “plegar d’hora” de l’entrenament, no s’ha acabat de notar la millora esperada. No estaria malament que es fes notar.

CB.Solsona, 46 CB.Esparreguera, 50

Spai Recover SA Súria 67 C.B. Solsona “B” 56 Llàstima dels 5 primers quarts!!!

Vibrant partit de les noies de l’infantil “B” del CB Solsona que, tot i la derrota, vam mantenir fins a l’últim minut l’opció de guanyar a l’equip d’Esparraguera. Al començament vam sortir nervioses i descol·locades, tot al contrari que el nostre rival, més tranquil en el joc, i que ben aviat va trobar-se amb el marcador a favor. Però no se’ns van escapar gaire, i vam començar a reduir distàncies i a centrar-nos en el joc a partir de la mitja part. En l’últim quart vam sortir molt motivades, a per totes. L’objectiu era clar, nosaltres havíem de fer almenys 10 punts, però elles ni un, calia fer un gran esforç en defensa. El parcial va ser de 8 a 2, només ens va faltar una mica de sort i dos minuts més de partit, però vam demostrar que podem jugar molt bé quan estem convençudes que podem guanyar. Estem en la bona línia, però cal que continuem millorant en alguns aspectes, com els tirs lliures (aquest diumenge en vam fallar fins a 12).

Crònica infantil A

C.B.Esparreguera 34 C.B.Solsona “A” 48 Tot i les adversitats ... Basant-me en que era un partit amb un entrenador diferent, que mai no els havia entrenat i que no ens coneixíem, estic content de la resposta a la pista dels jugadors i del respecte mostrat per tots ells. El partit no ha estat gaire senzill, ja que l’Esparreguera mai no s’ha deixat vèncer amb facilitat, i mai no ens hem pogut escapar en el marcador per trencar el parti: sempre recuperaven. Tot i això, els jugadors han mostrat prou capacitat per saber parar el partit i jugar, en moments on el públic pressionava molt (bombo inclòs!) i els jugadors rivals es creixien. Però no tot seran elogis, ja que alguns d’ells, ja sabran qui són, no van escollir les millors opcions en moments puntuals, i de vegades això provoca reaccions espontànies que cal pulir dins de l’equip. També és important un pelet més de concentració en fer una defensa tota pista ja que, si un falla,...és un colador!

Infantil-Femení:

C. B. Grup Barna, 35 Solaona/Torelló B. F., 79 Berta Codina 10, Elena Sierra 5, Cristina Prat 8, Judith Formatgé 2, Carla Carbonell 18, Anna Sepúlveda, Marta Cintas 8, Anna Estany 4, Paula Vilaginés 12, Cristina Bubé 12. Parcials: 6-20 / 13-32 / 21-66 / 35-79.

Bona imatge i classificació assegurada Un altre bon partit dominat aquesta vegada des del principi. En el primer quart ja s’ha vist un equip: molt motivat, jugant amb el cap i amb molt poques errades. Això ha permès molta confiança i un alt parcentatge d’encert, que a més a més s’ha anat incrementant a mesura que passaven els minuts. Al final, una còmoda victòria i el Solsona/Torelló líder invicte del grup, amb la classificació assegurada per competir a la següent fase amb els millors equips del país. I això quan falta per jugar encara tota la segona volta. Una important fita, el que han aconseguit aquestes jugadores amb tan poc temps. Cal destacar també la gran jugadora Carla Carbonell, que està convocada per la selecció Catalana, per disputar el campionat d’Espanya aquest hivern… Enhorabona, Carla, i que tinguis molta sort! 440-Divendres, 11-11-2005

Marc

Pre-mini

C.B. Solsona, 32 - Paidos, 50 Parcials: 8-2, 8-10, 12-16, 16-18, 27-32, 32-50 Roger 8, Queralt 6, Èric 6, Marc C. 4, Maiol 3, Aleix G. 3, Aleix N. 2, Nick, Joan Pau, Marc G., Marc R.

Més Lluita! Bon joc dels solsonins davant un rival difícil. Gràcies a la bona defensa de la primera part, els marcadors van quedar molt igualats. Però la falta d’energia dels nostres jugadors a la segona part i el bon atac i encert a les cistelles del Paidos van sentenciar el partit. Ànims, nois, que aneu molt bé! 55


P. B. Solsona Meroil P.B. Solsona Meroil, 5 - Casa Alcalà, 2 Javi protagonista PB SOLSONA ep, Santacana i SOLSONA:: Albert, Obiols, Sito, Lleïr, Caball, Javi, Erola, Ivan, PPep, Romero CASA ALCALÀ ALCALÀ: Quiles, Alsina, Ferrer, Ortí, Gavira, Esteller, Mata, Illescas, Piñero i Albarracín Àrbitres Àrbitres: Peran i Diego Gols: 1a. part : 1-0 min. 5 Javi, 1-1 min.7 Alsina - 2a. part : 1-2 min. 30 Ortí , 2-2 min. 33 Javi,3-2 min. 33 Javi, 4-2 min.38 Javi, 5-2 min.39 Javi El partit que aquest dissabte es va disputar al municipal de Solsona va tenir un protagonista clar: el JAVI ALCONCHER, ja que va ser l’autor dels cinc gols de la penya. A banda d’això cal dir que el partit no va ser gaire fàcil per als locals, ja que l’equip del Prat de Llobregat va sortir a buscar la victòria des de el primer minut de joc fins a l’últim fent un joc de molta pressió en tota la pista, posant les coses complicades per als de MEROIL. La primera part va acabar en empat a un gol i amb jugades força interessants per les dues bandes. La segona va començar amb la mateixa tònica que la primera, o sigui: amb igualtat durant els deu primers minuts i ocasions per les dues bandes, encara que amb jugades mes clares per part dels forasters. En una d’aquestes ocasions els del Baix Llobregat van aconseguir batre la porteria de l’Albert i semblava que decantaria el partit al seu favor, ja que els de casa no acabaven de trobar el camí de la porteria visitant. Però al cap de tres minuts i en un obrir i tancar d’ulls el JAVI s’encarregava de culminar en gol dues bones accions dels jugadors de MEROIL, i així donar la volta al marcador. Els visitants van quedar tocats per aquesta acció que tot i provarho, de totes maneres topaven amb l’ALBERT que els parava qualsevol acció de gol. Els solsonins van continuar controlant la pilota ara que estaven en avantatge i després de diferents ocasions va tornar a ser el JAVI qui en els últims dos minuts de joc aconseguia els altres dos gols del seu compte particular. Això sí: amb la col·laboració de l’equip.

P.B. Solsona Meroil - Juvenil P.B. Solsona Meroil, 0 Pallejà CFS, 5 Èric, Josep Miquel, Marc, Dani, Pau, Quim, Eloi, Montraveta i Joan

P.B. Solsona Meroil

Aquest dissabte els de MEROIL es desplaçaran a la pista de Pallejà, una pista que és complicada tot i la classificació que ocupa l’equip actualment, ja que compta amb una afició de les més sorolloses de la categoria.

Els juvenils de la Penya van tornar a ensopegar en el seu partit d’aquest cap de setmana que va enfrontar-los amb el Pallejà, un equip amb més experiència que el nostre. L’equip, però, ha estat molt més ben situat a la pista que en partits anteriors. Això demostra que el treball de l’entrenador comença a fer efecte i que de mica en mica van agafant l’aire a la competició i ben aviat arribaran els primers triomfs.

JORNADA 7 Montseny CEAE - Proartesa St Sadurní ................................. 7-6 FS Sant Andreu - AE Sant Feliu FS ....................................... 7-4 Gimnàstic Tarragona - Esparreguera CFS ............................. 2-5 Vila - seca FS - PB Castelldefels ............................................ 6-6 Sant Julià CE - Cristec Balaguer CFS ..................................... 4-4 L'Ametlla de Merola - CF Corbera Tecno ............................... 0-2 PB Solsona MEROIL - Casa Alcalà ......................................... 5-2

info@elsolsones.net

Sicoris Loanca - Pallejà FS .................................................... 5-4 56

440-Divendres, 11-11-2005


Penya Barcelonista de Solsona i Comarca

La junta

Desplaçaments per veure el C.F. Barcelona La Penya Barcelonista de Solsona i Comarca organitza per l´últim cap de setmana del mes de novembre un desplaçament al Camp Nou per presenciar el partit de lliga F. C. BARCELONA – RACING DE SANTANDER. Si voleu anarhi, la despesa de l´autocar és de 7 euros per als socis i de 15 euros per als no socis.

de Solsona i Comarca, organitza un desplaçament a la ciutat de Villareal per veure el partit de lliga VILLAREAL – F. C. BARCELONA. Aquest partit es jugarà el primer cap de setmana de desembre. En el cas que us interessi venir amb nosaltres, podeu trucar els divendres al telèfon 647625877 o anar al local de la Penya Barcelonista des de les 19 a les 21 hores. La data límit per inscriure´s és el divendres 18 de novembre pel partit BarçaRacing de Santander i el divendres 25 de novembre pel partit Villareal – Barça.

El preus de les entrades són: 1. Tribuna .......................................................... 54 – 59 euros 2. Lateral ............................................................ 39 – 44 euros 3. Gol ................................................................. 25 – 32 euros 4. General ................................................................... 19 euros

FES-TE SOCI !!! Si us voleu fer socis de la Penya Barcelonista gaudireu d’avantatges al llarg de tota la temporada. Us podeu dirigir al local de la Penya ( C/ Salvador Espriu 10, apart. de correus 68) o dirigir-vos a qualsevol membre de la junta o al telèfon 647625877.

El cost final sortirà de la suma de l´entrada i de l´autocar (el preu de l´autocar queda inclòs automàticament en el preu total) També us volem dir que les Penyes de la Zona Ponent Nord de Lleida, en la qual està integrada la Penya Barcelonista

Futbol Sala Argelich Golmés 4 Blue Green Navès 3

Divisió d’honor - Futbol Sala

Rajolí d’or Llardecans, 5 C.E.C.R Cambrils, 6

Jugadors: Joan Casals, Ramon Muntada, David Estany, Pau Soldevila, Joan Borés, Ton Padullés, Moisès Xandri, Lluís Vilaseca, Ramon Malé i Jordi Divins.

C.E.C.R CAMBRILS.- Romero, Estany, Vilaseca (1), Sabata (1),Obiols, García(1) i Cases(3), X.Espuga

Nova derrota de l’equip navesenc La vuitena jornada va ser de nou una mala jornada per l’equip de Navés. Uns primers compassos del partit una mica adormits per part del jugadors visitans van donar l’avantatge de 2-0 a l’equip de casa transcorreguts tan sols 10 minuts de partit. Vist el resultat, i que el partit se’ls havia posat coll amunt, el Blue Green Navès va despertar per les urgències del moment i va aconseguir fer-se amo del joc. D’aquí arribà el 2-1, que instaurà en Joan Borés d’un bon xut en una gran jugada trenada per tot l’equip. Tot i que el Navès portava el pes del partit, l’equip de Golmés va continuar practicant el seu futbol: xutar la pilota fos d’on fos; d’aquesta manera arribararen els dos primers gols i d’igual manera arribarien el 3-1 i el 4-1 en la represa. Una segona part dominada de cap a peus per l’equip visitant amb un joc intens i ràpid es va posar, incomprensiblement, amb un marcador molt advers: 4-1. Davant la incredulitat dels jugadors visitants, i veient que el Golmés en tot el partit no aixafà l’àrea i que el seu joc era molt superior al del rival, no va desistir en la voluntat d’aconseguir els tres punts en joc. Deu minuts finals d’un fort joc i d’una pressió insistent per tot el camp van fer que el partit es tornés en un atac i gol del Blue Green Navès, aconseguint el 4-2, obra d’en Ton Padullés, i seguidament el 4-3 definitiu, obra d’en Lluís Vilaseca. La manca d’encert cara porteria i els primers minuts de joc passiu, feren que una setmana més els punts no pugessin al caseller de l’equip de Navès.

Victòria agònica del Cambrils El propassat dissabte el Cambrils va treure els tres primers punts en joc al difícil camp del Rajolí d’Or Llardecans. L’equip local es presentava com a segon classificat, amb 14 punts, mentre que el Cambrils arribava com a quart classificat (13). Així, i gràcies a la victòria, el Cambrils va sobrepassar l’equip de Llardecans a la classificació. El Cambrils va començar molt bé, controlant el joc i arribant a porta amb facilitat. Així, al minut 7, ja dominava per 0-3 amb dues dianes de Jesús i una de Sabata. La primera part va transcórrer més o menys tranquil·la i, a manca de 4 minuts, el Cambrils guanyava per 1a 4 amb un altre gol de Xavi García, però aleshores van arribar els pitjors minuts del Cambrils i el Llardecans es va col.locar amb un 3 a 4 al descans. La segona part fou molt igualda: El Cambrils aconseguia avantatge de dos gols i els locals reduïen distàncies. Al final, gols de Vilaseca i Jesús van aconseguir mantenir el resultat favorable al visitants. Val a destacar el gran partit de Romero i la reaparició de X.Obiols després de la greu lesió de genoll. El proper dissabte dia 12 el Cambrils juga a fora de casa. Serà enfront el Jips Prats de Rei, actual líder amb 17 punts (el Cambrils 2on amb 16 punts) i un equip amb el qual ja ens havíem enfrontat altres vegades. Serà sens dubte un partit tens, disputat, amb agressivitat i un públic local que sempre ratlla la provocació. 440-Divendres, 11-11-2005

57


Lliga comarcal JORNADA 5 - 5 i 6 DE NOVEMBRE

JORNADA 6 - 12 I 13 NOVEMBRE FONDA NIN - CAMBRILS (dissabte a les 18.30 h a St. Llorenç)

CASTELLAR DE LA RIBERA - CAMBRILS ........................... 8-1 BAR CASTELL - FONDA NIN .............................................. 8-4 EXCAVACIONS J. RIBERA - LLADURS ................................ 4-4 ESPORTIU FREIXINET - MONTMAJOR .............................. 4-2 ARDÈVOL - SOLSONA ....................................................... 3-7 CLARIANA DE CARDENER - HOMBRES G .......................... 5-0 OLIUS - ST. LLORENÇ DE MORUNYS ................................. 2-6 CLÍNICA VETERINÀRIA "EL SOLSONÈS" - ST. CLIMENÇ ... 2-4 LLOBERA ............................................................... DESCANSA

LLADURS - BAR CASTELL (dissabte a les 18 h a Lladurs) MONTMAJOR - EXCAVACIONS J. RIBERA (dissabte a les 17.h a Lladurs) SOLSONA - ESPORTIU FREIXINET (diumenge a les 12 h al Pi) HOMBRES G - ARDÈVOL (diumenge a les 13 h al Pi) ST. LLORENÇ DE M. - CLARIANA DE CARDENER (dissabte a les 19.30 h a St. Llorenç)

CLASSIFICACIÓ GENERAL

ST. CLIMENÇ - OLIUS (diumenge a les 11.15 h a St. Climenç) LLOBERA - CLÍNICA VETERINÀRIA "EL SOLSONÈS" (diumenge a les 12.45 h a Llobera) CASTELLAR DE LA RIBERA DESCANSA

Lliga comarcal

GOLEJADORS

J.A.

Castellar de la Ribera, 8 Cambrils, 1 Gols Castellar: Miquel Canal 3, J.A. Colomés 2, Xoldi 2, Roger Cardona 1. Gol Cambrils: Marc Cardona. Partit amb moltes baixes per part dels dos equips. Només 1 jugador per banqueta. A més, el Cambrils va patir problemes físics d’algun jugador durant el partit. No obstant això, es va veure bon futbol sala, especialment a la primera part, on els dos equips van tocar força bé. El Castellar, més fi en atac i molt concentrat en defensa, va poder anar al descans amb un contundent 5 a 0. La segona part va ser semblant i el Marc Roma (porter del Castellar), que tornava després de 7 mesos, va excel·lir en les seves parades evitant que el Cambrils remuntés algun gol. Molt bon partit del Miquel Canal. Les seves sabatilles esportives van passar gana, van ser reparades amb esparadrap i van aconseguir 3 magnífiques dianes. L’equip del Clariana 58

440-Divendres, 11-11-2005


Trial

Pau Xarau - General Manager - STUDIO AVENTURES TEAM

Carla Calderer, campiona de Catalunya de trial femení La pilot de Trial de Sant Llorenç de Morunys, CARLA CALDERER, del TEAM HONDA MOTOR GAS i actual pilot de la REIAL FEDERACIÓ MOTOCICLISTA ESPANYOLA, pilotant la seva MONTESA 4 temps, ha aconseguit aquest diumenge - a l’última prova del CAMPIONATO DE CATALUNYA DE FÈMINES, celebrat a Ripoll - la MEDALLA D’OR per segon any consecutiu. El Trial fou com de costum, tal i com ens tenen habituats els del MOTO CLUB RIPOLL, de perfecta organització. Recordem que RIPOLL té concedida la celebració, l’any 2006, del CAMPIONAT D’EUROPA DE TRIAL, tant Femení com Masculí. Part de l’Equip Nacional va ser present en aquesta competició: DANI GIBERT, DANI OLIVERAS i CARLA CALDERER. Tots ells, en les seves respectives categories, van pujar al PODIUM. CARLA ja ha aconseguit un altre dels seus objetius: ser campiona un cop més al CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TRIAL DE FÈMINES.

Motor Club Solsonès

Reconeixement de Carla Calderer Avui, gràcies a tots els mitjans de comunicació, administracions, federacions, C.A.R. Sant Cugat, fàbriques, espònsors, mànagers, etc. Ho hem aconseguit. Dic “hem” perquè us incloc a tots, ja que sense el vostre ajut avui no podria celebrar l’honor de ser CAMPIONA DE CATALUNYA. Gràcies.

Lluís Novelles

6 de novembre de 2005

Enduret de Les Gunyoles Diumenge passat, es va disputar l’última prova d’enduro de nens del Campionat de Catalunya d’enguany a Les Gunyoles (Garraf). Amb gairebé un centenar de participants, la cursa va transcórrer per un terreny molt pedregós i amb força pols, la qual cosa no va impedir que els joves pilots gaudissin al màxim de la pràctica d’aquest esport. Els representants solsonins en aquesta ocasió i categoria iniciació van ser: en Lluís Villaró Martin, que assolí una meritòria 17a posició; Miquel Pujol Canal, que va fer una notable 24a plaça i Ramon Mascaró Sala que va fer bona la 26a posició final. Des de Motor Club Solsonès, volem felicitar tots els nostres joves pilots que han pres part en el campionat, i que ens han representat arreu de Catalunya amb orgull i bones maneres, també als pares, familiars i espònsors que ho han fet possible. Felicitats a tots i ànims per la propera temporada. 440-Divendres, 11-11-2005

59


Motor Club Solsonès

Lluís Novelles

05 de novembre de 2005

Open de Catalunya i Trofeu Júnior: I Open Pista i Ral·li El passat dissabte va disputar-se, a Cassà de La Selva, el I Open Pista i Ral·li, el qual puntuava per a l’Open de Catalunya de ral·lis d’asfalt, Trofeu Júnior i per a l’Open RACCHyundai. Un total de 61 equips van inscriure’s a la prova, dels quals finalment 43 van arribar a meta. La cursa constava de 2 trams a recórrer en dues ocasions cadascun, Montnegre, especialment complicat i on hi hagueren importants baixes, i Els Àngels. El guanyador absolut de la cursa va ser el pilot gironí

Marc Blázquez, acompanyat de Narcís Bosch, als comandaments d’un Renault Clio Sport de la Divisió 4. Segons van ser Joan Ramírez i Josep M. Ramírez, amb un Mitsubishi Evo VI, a 19 segons de diferència. En tercer lloc es van classificar Albert Vall-Llobera i Roger Palau (Renault 5 GT Turbo), a 1 minut 40 segons del guanyador. L’equip del MOTOR CLUB SOLSONÈS Xavi Vila Eloi Ramellat al volant del seu Peugeot 106 i amb el dorsal 28 van fer un destacat paper en el seu segon ral·li Open de Catalunya, quedant 4t de la categoria Júnior i 28 de l’escraig. En Xavi conforme anava avançant la cursa anava millorant els seus temps i això queda pales amb els resultats que feia a cada tram, ja que rebaixava el seu propi temps en uns 10 segons per tram. Després dels dos primers trams l’equip Vila Ramellat anava 37è de la general i amb un gran pilotatge van aconseguir acabar en 28ena. posició, cosa que els garantia la 4rta. posició dins els júniors. Esperem poder continuar gaudint dels èxits d’aquest jove equip i us convidem a encoratjar-los el proper dia 19 en el seu tercer ral·li.

Motor Club Solsonès

Eleccions per la renovació de junta El dissabte, 3 de desembre de 2005 al local núm.9 del Casal de Cultura es convoca eleccions per la renovació de la Junta. El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de novembre. Condicions dels aspirants: majoria d’edat. I estar en possessió del carnet de soci de l’any en curs. Més informació, als membres de la junta 60

440-Divendres, 11-11-2005


Ràdio i Televisió

Ramon Estany

La televisió blaugrana retrata l’afició solsonina Territori Barça és un espai de 30 minuts que ofereix una mirada difent del Barça, coneixent les diverses penyes barcelonistes Entre dijous i divendres passat, un equip de reporters del programa “Territori Barça” que s’emet pel canal Barça TV, va ser a Solsona, on a banda de registrar els espais i monuments més emblemàtics de la nostra ciutat, va filmar i entrevistar la gent de la Penya Barcelonista. Una entrevista al presi-

dent del club, Jordi Estany, una animada tertúlia al bar L’Aixeta i també una entrevista al metge Toni Fernàndez entre altres va servir per mostrar com es viu el barcelonisme a Solsona. El canal Barça TV és més que un canal de televisió. Es tracta d’una oportunitat per a aprofundir, conèixer i gaudir molt més a fons l’univers blaugrana. Programació les vint-i-quatre hores al dia, on els protagonistes són el Barça i la seva gent: Socis, simpatitzants, jugadors, entrenadors, directius... Un canal obert a tot el món, perquè tots puguin aportar la seva visió. Aquest nou canal compta amb una gran varietat de gèneres televisius, des del talk-show als programes d’entrevistes i debat, passant pels informatius i productes que permetin escoltar la veu del soci, dels simpatitzants i dels treballadors del club. Per descomptat, les retransmissions esportives de totes les seccions del club tenen un pes importantíssim en tot el projecte.

Programació de Solsona FM 107’5 Divendres 13.30 h. L’Informatiu. Amb Noemí Vilaseca i Jaume Ribó

De Dilluns a Dijous

Diumenge 12.30 h. El Vermut

Dilluns, 09.00. l’Asterisc (rep.)

17.00 h. L’Asterisc. El repàs de l’actualitat esportiva amb Josep Àngel Colomès, Gerard Cases i el seu equip.

Dimarts, 11.00. El Vermut (rep.)

16.00 h. Camí de Ronda Un programa d’entrevistes interculturals que condueix Noemí Vilaseca 20.00 h. L’Informatiu. (repetició) 20.30 h. El Rebost dels Contes . 22.00 h. Nova Orleans - Solsona, 440-Divendres, 11-11-2005

22.00 h. Nova Orleans - Solsona, (repetició)Espai dedicat al jazz, el blues i Cada dia 20.30 h. El Rebost dels Contes . música negra, amb Cesc Martí. 61


Ràdio i Televisió

Programació de Ràdio Pinós, 107’0 FM De dilluns a divendres - MATINS.COM: De 08:00 a 12:00 Magazzine d’actualitat des de COM. - S’HA ACABAT EL BRÒQUIL: De12:00 a 13:00 Miquel Jiménez Programa d’humor des de COM Ràdio. - LA NOTÍCIA AL PUNT: De 10:00 a 13:00 en cada punt horari i 6 minuts, la notícia més destacada del Solsonès, Bages, Segarra, Noguera i Anoia. z SENSE INTERRUPCIONS: De dilluns a divendres de 14:00 a 20:00. Pep Ritort posa el repertori musical House & Dance. z MUSICAL DE RÀDIO ALTIPLÀ: De dilluns a divendres de 20:00 a 22:00. Música seleccionada per Ràdio Altiplà.

z NOVA ONA: Dimecres de 22:00 a 23:30. Música negra a càrrec de Laura Damians. Repetició el divendres a les 02:30 i a les 13:10. z SCANDOL ACTUAL: Dijous de 22:00 a 23:30. Música Pop i al gust de la audiència amb Lause Grima. Repetició el dissabte a les 02:30 i a les 13:15. z DANCE MÚSIC: Divendres de 22:00 a 23:30. Música Dance i obert a peticions des de Ràdio Altiplà a càrrec de Gerard Trench. Repetició els dimarts i dijous a les 02:30 i a les 15:30.

z NEW MÚSIC: Dimarts de 22:00 a 23:30. Música Dance & House a càrrec de Jordi Viladrich i Franscesc Casamort. Repetició el dijous a les 02:30 i a les 13:10.

z A TOT GAS: Dissabte de 19:00 a 20:30. Programa dedicat a tot tipus de cançons, a càrrec de Gerard Barcons i Toni Navines. Repetició el dilluns a les 02:30 i a les 22:00.

z SOM DIUMENGE: De 08:00 a 10:00 Habaneres i Sardanes. z NO NAME: Diumenge de 19:00 a 20:30. Música en catàla, a càrrec de Rosa Vilaseca i Lause Grima. Repetició el dimarts a les 02:30 i a les 13:10 z NUESTROS MEJORES AÑOS: Diumenge de 22:00 a 23:00. Núria González i Carmen Pavon porten música del seu temps plenes de records. Repetició el diumenge a les 02:30 i a les 13:15.

CINEMA

z RADIO DISCO MÒBIL: Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 i dijous a les 21:00 amb Dj Nomar.

z 3x3 MAGAZZINE: Dissabtes d’11:00 a 13:00. Magazzine de rissoterapia, notícies, metereologia, entrevistes... a càrrec de Desiré Osillos, Gerard Trench i Vanesa Grau. Realitzat des de Ràdio Altiplà. Repetició el diumenge d’11:00 a 13:00.

z ROCK TERRÒS: Dissabte de 21:30 a 23:00. Tot tipus de música rock a càrrec de David i Marc Closa. Repetició el dimecres a les 02:30 i a les 13:10.

13 ANYS

LA LEYENDA DEL ZORRO • Divendres, 11 (1/4 d’11 nit) dia de l’espectador • Dissabte, 12 (11 nit) • Diumenge, 13 (5 i 2/4 de 8 tarda) • Dilluns, 14 (1/4 d’11 nit) 62

VA

e Lp r pe

r la

5 0, m co

0

pra L

r Eu

d'u

e na

E AL

YE D

os

ntr

ND

ad

a

A

Z EL

OR

RO

440-Divendres, 11-11-2005


Passatemps

Raquel T.

Les 7 diferències Dijous passat l’Aixeta es va transformar en un plató de Canal Barça. Entre copa i copa, 7 diferències es van posar en aquestes dues fotos, ens ajudes a trobar-les?

Horòscop

www.jovesapiens.ad

Àries (21-3/20-4) Aquesta setmana l’activitat social serà frenètica. I ja està bé, però no t’oblidis que hi ha coses i compromisos que s’han de fer igual i que no es poden abandonar, com els estudis. Centra’t una miqueta amb allò que realment t’interessa.

Lleó (23-7/22-8) La teva vida emocional és un assumpte íntim, que et pertany, i hauries de vigilar amb qui la comparteixes. Discreció i flirteig no són una bona combinació. Pensa-hi!

Sagitari (22-11/20-12) Aquesta setmana t’hauràs d’empassar l’orgull, que a vegades us caracteritza, per evitar una caiguda. El teu humor oscil.lant et pot ajudar en hores baixes. Deixa la presa de qualsevol decisió per una altra setmana.

Taure (21-4/20-5) El temps de diversió no s’ha de negar mai. Tens molts amics que faran que t’ho passis bé, i hauries d’obrir-te i de compartir el teu món interior amb algú amb qui confiïs realment.

Verge (23-8/21-9) Els teus companys aquesta setmana no cooperaran gaire i serà difícil que hi hagi comunicació i sobretot comprensió. Així és que si no t’hi has d’entendre val més que no hi quedis i que te’n distanciïs una mica.

Capricorn (21-12/19-1) Si de normal ja sou molt enamoradissos, aquesta setmana anireu d’aquí cap allà com el vent. Nosaltres ja sabem que us costa molt aferrar-vos a una persona, però l’altre no ho sap.

Bessons (21-5/21-6) Aquests dies la inspiració serà la teva companya inseparable. Sigues caut, però aprofita-la, que per això et visita. Llença’t i no et tallis, aquell company/a tan especial per a tu t’està esperant.

Balança (22-9/22-10) Hi ha alguna cosa que no et deixa dormir. Aquesta setmana estaràs neguitós. I és que tindràs una sorpresa agradable que esperaves i que pot canviar algun aspecte de la teva vida.

Aquari (20-1/18-2) Algú que està molt a prop teu vol ajudar-te, però només falta que tu ho vulguis. Pensa-t’ho bé abans de refusar l’oferta, perquè oportunitats com aquestes no es tenen cada dia.

Cranc (22-6/22-7) Posseeixes un món interior força ric al qual li hauries de prestar una mica més d’atenció. Si els altres no ho saben veure és el seu problema. Dedica’t aquests dies a cuidar-lo i ha enriquir-lo més.

Escorpí (23-10/21-11) Sembla que estàs llest per tirar endavant la relació especial que mantens amb aquella persona que t’omple en molts sentits. Només falta que l’altre ho vulgui.

Peixos (19-2/20-3) La teva vida social passa per un bon moment: tens més possibilitats, invitacions i proposicions que mai. Per tant, no et quedis a casa quan pots sortir i passar-t’ho bé.

440-Divendres, 11-11-2005

63


Celsona 440  

11 novembre 2005