Page 24

Associacions i Entitats

Associació de Donants de Sang del Solsonès

Presentació de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès Dimecres 27 de maig, a les 12 del migdia, al Consell Comarcal del Solsonès es presentà a la societat civil i als mitjans de comunicació l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. Presidiren l’acte el president del Consell Comarcal, sr. Marià Chaure, el gerent de la zona Centre i Vallès del Banc de Sang i Teixits, Dr Ramon Salinas, el President de la Federació Catalana de Donants de Sang, sr. Marc Ibars, i el president de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès, sr. Miquel Arnau. L’Associació de Donants de Sang del Solsonès (ADSS) es va constituir el 4 de març d’enguany. Té la seva seu social al Club Caixa Catalunya, Avinguda Verge del Claustre s/n, de Solsona. La finalitat d’aquesta associació és promoure la donació de sang i de plasma fent-ne la divulgació necessària mitjançant conferències i reunions informatives. En els estatus fundacionals es destaca el foment dels hàbits de solidaritat, la contribució a estimular l’hemodonació altruista al conjunt de la comarca del Solsonès i entre aquelles persones disposades a participar en la promoció de la donació de sang. L’ADSS s’ha creat a partir de delegats que col·laboren activament amb el Banc de Sang i Teixits des dels seus respectius municipis. L’entitat s’agrupa

amb la resta d’associacions de donants de sang en el marc de la Federació de Donants de Sang de Catalunya. Actualment Catalunya compta amb un total de 34 associacions de donants ja constituïdes. L’Associació de Donants de Sang del Solsonès (ADSS) està formada per persones que contribueixen d’una manera directa en els acaptes periòdics que es realitzen a la comarca, ja sigui com a donants o com a col·laboradors. Amb la constitució de l’ADSS es proposa els objectius de continuar sent una de les comarques amb un índex més elevat de donació de sang per cada mil

habitants l'any (70,5 l’any 2007, i 64,38 l’any 2008), i a la vegada informar i sensibilitzar la població de la necessitat que té el sistema sanitari de la sang. Per aconseguir aquests objectius es pretén, sobretot, arribar a la població immigrant, un col·lectiu força nombrós a la comarca. Membres de la Junta Directiva: President, Miquel Arnau Corominas; Vicepresident, Isidre Angrill Balletbò; Secretària, Núria Barcons Campmajó; Tresorera, Lídia Jiménez Pallarès; vocals, F. Xavier Jounou Bajo, Ramon Casas Canal, Jordi Barcons Mujal, Jaume Subirà Cambray, Manuel Jovells Cases, Albert Muntada.

El Solsonès és la primera comarca de la Catalunya central en índex de donació de sang Les altes xifres de donació de sang a la comarca del Solsonès la situen en termes relatius en el cinquè lloc de Catalunya. Durant el 2008, la mitjana de donació a la Catalunya Central va ser de 36,7 bosses de sang per mil habi-

tants, mentre que al Solsonès la xifra ascendeix al 64,38, que significa unes 881 bosses anuals (64 menys que el 2007). A la resta de comarques, establertes per la federació dins el territori central, el Bages situa el seu índex de donació al 40,2; el Berguedà, al 45; l'Anoia,

24

al 38,8, i Osona, al 37. El Solsonès disposa, actualment, de 3.000 donants de sang actius i 6.000 de censats (persones que han donat sang almenys una vegada). Pel que fa a Catalunya, els actius són 500.000 i els censats 900.000.

622 - Divendres, 29-05-2009

Celsona 622  

Divendres 29 de maig 2009

Celsona 622  

Divendres 29 de maig 2009

Advertisement