Page 1


ENERGOTEROM este o firmă cu capital integral privat, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului, nr. 201. Principalul obiect de activitate, de la înființare (martie 1994) şi până în prezent, a fost producția de țevi şi elemente preizolate cu spumă poliuretanică . Având, astfel, o experiență de 14 ani şi urmărind ultimele tendințe cu privire la materialele izolante, ENERGOTEROM Timişoara şi-a lărgit sfera de activitate, introducând din 2007 producția polistirenului expandat ignifugat folosit la izolări termice şi producția panourilor sandwich cu miez de polistiren expandat şi a panourilor sandwich cu miez de vată minerală pentru acoperişuri rezistente la temperaturi ridicate.

Misiunea noastră S.C. ENERGOTEROM S.R.L. Timişoara se angajează la “satisfacția totală a clientului” prin producție, dezvoltarea produselor şi service. Managementul se angajează la formarea angajaților pentru a oferi calitatea totală. Misiunea noastră este de a livra la timp produse de cea mai bună calitate, respectând cu strictețe cerințele clienților şi criteriile de performanță. Cu scopul de a ne îndeplini obiectivele şi a respecta politica noastră în domeniul calității, ENERGOTEROM va furniza produsele eficient, economic şi la timp, îndeplinind şi chiar depăşind cerințele clienților noştri. Acest lucru se va îndeplini printr-un program continuu de îmbunătățire a procedurilor operaționale şi a sistemului, străduindu-ne de a furniza clienților produse cu “zero defecte”. Produsele şi serviciile oferite de ENERGOTEROM vor respecta dorințele şi specificațiile clienților, fabricația aliniindu-se standardelor în vigoare. Responsabilitatea managementului este de a se implica în mod direct şi de a asigura resursele necesare pentru a garanta continuitatea în conformitate cu aceste cerințe. Cea mai importantă parte a politicii calității a ENERGOTEROM este de a atinge perfecțiunea în calitatea produselor şi serviciilor, oferite ca un rezultat al efortului colectiv şi angajmentului tuturor angajaților. Acest angajament la “Calitate” va fi realizat de la fabricarea produsului până la service, după vânzare. Prezentul Agrement Tehnic pentru 'Panouri sandwich ETT-IZOVAT-A', 016 - 02/277 - 2009, este valabil până la data de 30 septembrie 2012. Prezentul Agrement Tehnic pentru 'Panouri sandwich ETT-IZOVAT-P', 016 - 02/260 - 2008, este valabil până la data de 30 ianuarie 2012. Prezentul Agrement Tehnic pentru 'Panouri sandwich ETT-IZOSTIR-A și ETT-IZOSTIR-P', 016 - 02/259 2008, este valabil până la data de 30 noiembrie 2011.


Panouri Sandwich

Rezistenţă

şi

Siguranţă

6 7


ENERGOTEROM Timişoara şi-a lărgit sfera de activitate, introducând din 2007 producția panourilor sandwich cu miez de polistiren expandat şi a panourilor sandwich cu miez de vată minerală pentru acoperişuri rezistente la temperaturi ridicate.

Descrierea sistemului Panourile sandwich ETT vin să umple un segment deficitar pe piaţa de materiale de construcţii moderne din România şi sunt realizate după cele mai noi tehnologii existente pe piaţă la ora actuală, ENERGOTEROM Timişoara dispunând de o linie continuă automată de ultimă generaţie. Panourile se realizează în două variante funcţionale - pentru pereţi verticali (P) şi pentru acoperişuri (A) - ambele tipuri putând fi faricate în varianta cu miez din polistiren (IZOSTIR), respectiv cu miez din vată minerală (IZOVAT). Avantajele folosirii panourilor ETT IZOSTIR/IZOVAT sunt: Rezistenţă la foc - cerinţă tot mai des întâlnită; Izolare fonică - se poate folosi una din feţe perforată sau permeabilă pentru preluarea sunetului; Folosire de materiale ecologice - vată minerală bazaltică ecologică. Panourile ETT-IZOSTIR/IZOVAT îndeplinesc criteriile de performanţă principale, corespunzătoare celor şase cerinţe esenţiale precizate în Legea nr. 10/1995, modificată cu Legea nr. 123/2007 privind calitatea in construcţii.


Panouri Sandwich Panouri Panouri Sandwich Sandwich

46 9 8 99

Lăţime: lățimea panourilor este de 1000±1 mm (în varianta P sau A, cu polistiren / vată). Grosime: panourile pot fi fabricate cu grosime cuprinsă între 30 ÷ 200 ±1 mm cele cu miez de polistiren, respectiv 60 ÷200 ±1 mm cele cu miez de vată minerală. Lungime: lungimile de fabricaţie pot fi între 2000 ÷12000 ± 5 mm. Panourile ETT IZOSTIR/IZOVAT se livrează la dimensiunea solicitată de client, diminuând mult pierderile de la punerea în operă. Fețele panourilor sunt din tablă de oțel galvanizată şi protejată cu lac poliesteric, culoarea fiind în funcţie de cerinţele clienţilor , grosime: 0,45 — 0,6 mm. Tabla de oțel folosită pentru panourile sandwich ETT este conform EN 10142 (SREN-10142-2003), EN 10147. La cererea clienților se pot utiliza şi alte acoperiri: tablă de aluminiu, tablă zincată, tablă inox, membrană bituminoasă, membrană PVC. Panourile se realizează pe linie automată continuă de ultimă generație, utilizând drept miez fie polistirenul expandat ignifugat ETT 15, fie vata minerală (min 100kg/m³). Energoterom asigură şi întreaga gama de accesorii realizate din aceeaşi tablă de oţel. Panourile sandwich ETT permit realizarea unor lucrări durabile dacă se respectă prevederile privind întreținerea acestora. ENERGOTEROM acordă o garanție a produselor pentru o perioadă de 5 ani şi o durată de viață a panourilor de minim 20 de ani. Materiile prime se aprovizionează de la furnizori specializați, cu documente privind calitatea acestor materiale. Calitatea panourilor este asigurată prin control intern şi control extern periodic, efectuat de ganisme autorizate.

or-

Acest control permanent al calității este asigurat atât prin controlul procesului de fabricație, cât şi prin controlul tuturor materiilor prime folosite în acest proces.


Panouri Sandwich IZOSTIR

10 11


Panourile cu miez de polistiren se utilizează ca elemente de construcții autoportante la realizarea pereților şi învelitorilor construcțiilor civile şi industriale. Panourile sandwich IZOSTIR produse de ENERGOTEROM sunt elemente de închidere pentru acoperiş, ETT-IZOSTIR-A, şi pentru pereți exteriori, ETT-IZOSTIR-P. Aptitudinea de exploatare în construcții a panourilor sandwich IZOVAT: •Rezistenţă mecanică şi stabilitate Panourile sandwich ETT-IZOSTIR nu influenţează rezistenţa si stabilitatea clădirilor. •Securitate la incendiu Panourile sandwich ETT-IZOSTIR-P pentru pereți se încadrează, în funcție de reacția la foc conform standardului SR EN 13501-1:2007, în clasa B-s3, d0, cu condiția punerii în operă cu toate muchiile închise cu tablă. •Igienă,sănătate şi mediu Panourile sandwich ETT-IZOSTIR nu sunt toxice, nu sunt poluante şi nu degajă noxe, nu sunt radioactive, iar elementele componente nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerigene sau a substanţelor potenţial cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1957/1995. •Siguranţă în exploatare În cazul în care sunt montate în conformitate cu prevederile proiectului de execuție şi instrucțiunile de montaj ale producătorului, panourile nu pun probleme deosebite. Acestea prezintă caracteristici fizico-mecanice care asigură siguranța în exploatare. Puse în operă, bine fixate, panourile nu prezintă pericol de accidentare pentru utilizatori. •Protecţia împotriva zgomotului Este asigurată izolarea la zgomot aerian, prezentând o protecţie fonică corespunzătoare (indice de izolare la zgomot aerian de cca. 23dB - 25dB). •Economie de energie şi izolare termică Utilizarea panourilor sandwich ETT-IZOSTIR la clădiri civile şi industriale permite satisfacerea cerinţelor privind izolarea termică şi economia de energie, prin alegerea corespunzătoare a grosimii termoizolaţiei, în gama 60, 80, 100 mm.


Panouri Sandwich IZOSTIR Panouri sandwich cu miez de polistiren pentru acoperiĹ&#x; ETT-IZOSTIR-A

12 13


ENERGOTEROM Timisoara execută panouri sandwich IZOSTIR şi pentru industria alimentară şi farmaceutică, camere frigorifice,etc., datorită luftului mai mic de 3mm în zona de îmbinare şi a fețelor exterioare fără profilare (lise).

Sarcină Grosime admisă panou (Kg/m²) (mm) 60 80 80 100 60 90 80 100 60 100 80 100 60 110 80 100 60 120 80 100 60 130 80 100 60 140 80 100 60 150 80 100 60 200 80 100

L/150 4.37 5.17 4.68* 4.20 4.97 4.16* 4.06 4.80 3.74* 3.93 4.55* 3.40* 3.82 4.17* 3.12 3.72 3.85 2.88* 3.52 3.58* 2.67* 3.54 3.34 2.50 3.22 2.50* 1.87*

1 deschidere L/200 L/250 3.97 3.69 4.70 4.36 4.68* 4.68* 3.82 3.54 4.52 4.19 4.16* 4.16 3.69 3.42 4.36 4.05 3.74* 3.74* 3.57 3.31 4.22 3.92 3.40* 3.40 3.46 3.22 4.10 3.81 3.12 3.12 3.38 3.14 3.85* 3.71 2.88 2.88 3.30 3.06 3.58* 3.58 2.67* 2.67* 3.21 2.98 3.34 3.34* 2.50* 2.50 2.92 2.71 2.50* 2.50* 1.87 1.87*

L/300 3.46 4.26 4.70 3.34 3.94 4.16* 3.22 3.81 3.74* 3.12 3.69 3.40* 3.08 3.58 3.12 2.95 3.49 2.88* 2.88 3.58* 2.67* 2.81 3.33 2.50* 2.55 2.50* 1.87

L/150 5.40* 4.86* 4.33* 4.80* 4.32* 3.85* 4.32* 3.89* 3.46* 3.93* 3.54* 3.14* 3.60* 3.24* 2.89* 3.32* 2.99* 2.66* 3.09* 2.78* 2.47* 2.88* 2.59* 2.31* 2.16* 1.95* 1.73*

Lmax (m) 2 deschideri L/200 L/250 5.39 5.00 4.86 4.86* 4.33* 4.33* 4.80* 4.82 4.32* 4.32* 3.85* 3.85* 4.32* 4.32* 3.89* 3.89* 3.46* 3.46* 3.93* 3.93* 3.54* 3.54* 3.14* 3.14* 3.60* 3.60* 3.24* 3.24* 2.89* 2.89* 3.32* 3.32* 2.99* 2.99* 2.66* 2.66* 3.09* 3.09* 2.78* 2.78* 2.47* 2.47* 2.88* 2.88* 2.59* 2.59* 2.31* 2.31* 2.16* 2.16* 1.95* 1.95* 1.73* 1.73*

L/300 4.71* 4.86* 4.33* 4.53 4.32* 3.85* 4.32* 3.89* 3.46* 3.93* 3.54* 3.14* 3.60* 3.24* 2.89* 3.32* 2.99* 2.66* 3.09* 2.78* 2.47* 2.88* 2.59* 2.31* 2.16* 1.95* 1.73

Valorile L max sunt determinate de atingerea săgeții admise. Valorile L* max corespund voalării montanților tablei cutate.

L/150 4.86* 5.53* 4.92* 4.23 4.91* 4.37* 4.91 4.42* 3.94* 4.46* 4.02* 3.58* 4.09* 3.69* 3.28* 3.78* 3.40* 3.02* 3.50* 3.16* 2.81* 3.27* 2.94* 2.62* 2.46* 2.21* 1.97*

3 deschideri L/200 L/250 4.94 4.59 5.53* 5.43 4.92* 4.92* 4.75 4.41 4.91* 4.91* 4.37* 4.37* 4.59 4.26 4.42* 4.42* 3.94* 3.94* 4.45 4.13 4.02* 4.02* 3.58* 3.58* 4.09* 4.01 3.69* 3.69* 3.28* 3.28* 3.78* 3.78* 3.40* 3.40* 3.02* 3.02* 3.50* 3.50 3.16* 3.16* 2.81* 2.81* 3.27* 3.27* 2.94* 2.94* 2.62* 2.62* 2.46* 2.46* 2.21* 2.21* 1.97* 1.97*

L/300 4.32 5.11 4.92* 4.15 4.91* 4.37* 4.00 4.42* 3.94* 3.88 4.02* 3.58* 3.77 3.69* 3.28* 3.67 3.40* 3.02* 3.50* 3.16* 2.81* 3.27* 2.94* 2.62* 2.46* 2.21* 1.97*


Panouri Sandwich Panouri Sandwich IZOSTIR Panouri sandwich cu miez de polistiren pentru pereți exteriori ETT-IZOSTIR-P

14 15


Panouri Sandwich IZOVAT

16 17


Panourile cu miez de vată minerală completează gama de utilizări a panourilor sandwich, fiind o soluţie modernă şi rapidă în construcţia de hale, depozite, acoperişuri diverse, amenajări de şantier, camere frigorifice,etc. Panourile sandwich IZOVAT produse de ENERGOTEROM sunt elemente de închidere pentru acoperiş, ETT-IZOVAT-A, şi pentru pereți exteriori, ETT-IZOVAT-P. Aptitudinea de exploatare în construcții a panourilor sandwich IZOVAT: •Rezistenţă mecanică şi stabilitate Panourile sandwich ETT-IZOVAT nu influenţează rezistenţa si stabilitatea clădirilor. •Securitate la incendiu Panourile sandwich ETT-IZOVAT-A sunt realizate din: - tablă de oţel ( clasa de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501 - 1:2007 şi performanţă la foc exterior clasa

);

- miez din vată minerală bazaltică ( clasa de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501 - 1:2007 ) Panourile sandwich ETT-IZOVAT-P se încadrează, în funcție de reacția la foc conform standardului SR EN 13501-1:2007, în clasa B-s1, d0, cu condiția punerii în operă cu toate muchiile închise cu tablă. •Igienă,sănătate şi mediu Panourile sandwich ETT-IZOVAT nu sunt toxice, nu sunt poluante şi nu degajă noxe, nu sunt radioactive, iar elementele componente nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerigene sau a substanţelor potenţial cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1957/1995. •Siguranţă în exploatare În cazul în care sunt montate în conformitate cu prevederile proiectului de execuție şi instrucțiunile de montaj ale producătorului, panourile nu pun probleme deosebite. Acestea prezintă caracteristici fizico-mecanice care asigură siguranța în exploatare. Puse în operă, bine fixate, panourile nu prezintă pericol de accidentare pentru utilizatori. •Protecţia împotriva zgomotului Este asigurată izolarea la zgomot aerian, prezentând o protecţie fonică de 26dB - 28dB. •Economie de energie şi izolare termică Utilizarea panourilor sandwich ETT-IZOVAT la clădiri civile şi industriale permite satisfacerea cerinţelor privind izolarea termică şi economia de energie, prin alegerea corespunzătoare a grosimii termoizolaţiei, în gama 60, 80, 100 mm.


Panouri Sandwich IZOVAT Panouri sandwich cu miez de vată minerală pentru acoperiş ETT-IZOVAT-A

18 19


La concepția panourilor sandwich cu miez de vată minerala ETT-IZOVAT, s-a avut în vedere realizarea unor produse performante care să răspundă cerințelor domeniilor specifice de utilizare. Profilarea tablelor, lipirea lamelelor din vată minerală, presarea şi debitarea panourilor se fac pe linii de fabricație continue, automatizate.

Sarcină Grosime admisă panou (Kg/m²) (mm) 60 80 80 100 60 90 80 100 60 100 80 100 60 110 80 100 60 120 80 100 60 130 80 100 60 140 80 100 60 150 80 100 60 200 80 100

L/150 4.37 5.17 4.68* 4.20 4.97 4.16* 4.06 4.80 3.74* 3.93 4.55* 3.40* 3.82 4.17* 3.12 3.72 3.85 2.88* 3.52 3.58* 2.67* 3.54 3.34 2.50 3.22 2.50* 1.87*

1 deschidere L/200 L/250 3.97 3.69 4.70 4.36 4.68* 4.68* 3.82 3.54 4.52 4.19 4.16* 4.16 3.69 3.42 4.36 4.05 3.74* 3.74* 3.57 3.31 4.22 3.92 3.40* 3.40 3.46 3.22 4.10 3.81 3.12 3.12 3.38 3.14 3.85* 3.71 2.88 2.88 3.30 3.06 3.58* 3.58 2.67* 2.67* 3.21 2.98 3.34 3.34* 2.50* 2.50 2.92 2.71 2.50* 2.50* 1.87 1.87*

L/300 3.46 4.26 4.70 3.34 3.94 4.16* 3.22 3.81 3.74* 3.12 3.69 3.40* 3.08 3.58 3.12 2.95 3.49 2.88* 2.88 3.58* 2.67* 2.81 3.33 2.50* 2.55 2.50* 1.87

L/150 5.40* 4.86* 4.33* 4.80* 4.32* 3.85* 4.32* 3.89* 3.46* 3.93* 3.54* 3.14* 3.60* 3.24* 2.89* 3.32* 2.99* 2.66* 3.09* 2.78* 2.47* 2.88* 2.59* 2.31* 2.16* 1.95* 1.73*

Lmax (m) 2 deschideri L/200 L/250 5.39 5.00 4.86 4.86* 4.33* 4.33* 4.80* 4.82 4.32* 4.32* 3.85* 3.85* 4.32* 4.32* 3.89* 3.89* 3.46* 3.46* 3.93* 3.93* 3.54* 3.54* 3.14* 3.14* 3.60* 3.60* 3.24* 3.24* 2.89* 2.89* 3.32* 3.32* 2.99* 2.99* 2.66* 2.66* 3.09* 3.09* 2.78* 2.78* 2.47* 2.47* 2.88* 2.88* 2.59* 2.59* 2.31* 2.31* 2.16* 2.16* 1.95* 1.95* 1.73* 1.73*

L/300 4.71* 4.86* 4.33* 4.53 4.32* 3.85* 4.32* 3.89* 3.46* 3.93* 3.54* 3.14* 3.60* 3.24* 2.89* 3.32* 2.99* 2.66* 3.09* 2.78* 2.47* 2.88* 2.59* 2.31* 2.16* 1.95* 1.73

Valorile L max sunt determinate de atingerea săgeții admise. Valorile L* max corespund voalării montanților tablei cutate.

L/150 4.86* 5.53* 4.92* 4.23 4.91* 4.37* 4.91 4.42* 3.94* 4.46* 4.02* 3.58* 4.09* 3.69* 3.28* 3.78* 3.40* 3.02* 3.50* 3.16* 2.81* 3.27* 2.94* 2.62* 2.46* 2.21* 1.97*

3 deschideri L/200 L/250 4.94 4.59 5.53* 5.43 4.92* 4.92* 4.75 4.41 4.91* 4.91* 4.37* 4.37* 4.59 4.26 4.42* 4.42* 3.94* 3.94* 4.45 4.13 4.02* 4.02* 3.58* 3.58* 4.09* 4.01 3.69* 3.69* 3.28* 3.28* 3.78* 3.78* 3.40* 3.40* 3.02* 3.02* 3.50* 3.50 3.16* 3.16* 2.81* 2.81* 3.27* 3.27* 2.94* 2.94* 2.62* 2.62* 2.46* 2.46* 2.21* 2.21* 1.97* 1.97*

L/300 4.32 5.11 4.92* 4.15 4.91* 4.37* 4.00 4.42* 3.94* 3.88 4.02* 3.58* 3.77 3.69* 3.28* 3.67 3.40* 3.02* 3.50* 3.16* 2.81* 3.27* 2.94* 2.62* 2.46* 2.21* 1.97*


Panouri Sandwich Panouri Sandwich IZOVAT Panouri sandwich cu miez de vată minerală pentru pereți exteriori ETT-IZOVAT-P

20 21


Clasificarea rezitenței la foc

Clasificarea rezistenței la foc, cu domeniu extins de aplicare, a panourilor sandwich cu vată minerală bazaltică produse de ENERGOTEROM este în conformitate cu standardul EN13501-2:2007+A1:2009. Denumire produs: Panou

sandwich pentru acoperiș, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT A60, 60mm grosime.

Denumire produs: Panou

sandwich pentru acoperiș, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT A100, 100mm grosime.

Denumire produs: Panou

sandwich pentru acoperiș, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT A150, 150mm grosime.


Panouri Panouri Sandwich Sandwich Denumire produs: Panou

sandwich pentru perete, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT P60, 60mm grosime.

Clasificarea partiției:

Clasificarea peretelui exterior:

Denumire produs: Panou

sandwich pentru perete, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT P100, 100mm grosime.

Clasificarea partiției:

Clasificarea peretelui exterior:

Denumire produs: Panou

sandwich pentru perete, cu miez de vată minerală, ETT IZOVAT P150, 150mm grosime.

Clasificarea partiției:

Clasificarea peretelui exterior:

22 8 23


Paleta de culori

RAL 3009

RAL 8017

RAL 3005


Panouri Panouri Sandwich Sandwich

RAL 5015

RAL 9002

RAL 5009

RAL 9006

25 24 25


Adresă: Calea Şagului, nr. 201, cod 300517, Timişoara Telefon: 0256 - 217081 Fax: 0256 - 217082 E-mail: ett@energoterom.ro URL: www.energoterom.ro


energoterom  

energoterom panouri