Page 1

Beth Bracken, Jennifer Bell

Srame ljivi Sta in govorni nastop

9 789612 783884

9 789612 783884

17,50 â‚Ź

Beth Bracken

¡ Jennifer Bell

Srame ljivi Sta in govorni nastop


Beth Bracken Sramežljivi Staš in govorni nastop Prevod: Jerneja Planinšek Žlof Ilustracije: Jennifer Bell Urednica: Tadeja Petrovčič Jerina Oprema in prelom po izvirniku: Lidija Murenc Izdala in založila: Društvo Mohorjeva družba in Celjska Mohorjeva družba d. o. o. Za založbo: predsednik Jože Planinšek CM in ravnateljica dr. Tanja Ozvatič Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ulica 23, SI-3000 Celje www.mohorjeva.org © Celjska Mohorjeva družba, 2018 Vse pravice pridržane Naslov izvirnika: Too Shy for Show-and-Tell © 2012 by Picture Window Books. All rights reserved. This Slovenian edition distributed and published by © Društvo Mohorjeva Družba, 2018, with the permission of Capstone, the owner of all rights to distribute and publish same. © 2012 Picture Window Books. Vse pravice pridržane. Pravice za slovensko izdajo in prodajo © Društvo Mohorjeva Družba, 2018, z dovoljenjem založbe Capstone, ki je imetnik vseh izdajateljskih in prodajnih pravic zanjo. Natisnila tiskarna Dravski tisk d. o. o. v 800 izvodih Celje-Ljubljana 2018 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111(73)-93-32 087.5 BRACKEN, Beth Sramežljivi Staš in govorni nastop / Beth Bracken ; ilustrirala Jennifer Bell ; [prevod Jerneja Planinšek Žlof]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 Prevod dela: Too shy for show-and-tell ISBN 978-961-278-388-4 294257408


Beth Bracken

¡ Jennifer Bell

Srame ljivi Sta in govorni nastop


Staš je bil molčeč fant. Nihče ni vedel ničesar o njem.


Rad je imel tovornjake, vendar tega ni vedel nihÄ?e.


V petek: govorni nastop


Staš je bil skoraj ves četrtek zaskrbljen. Za predstavitev pred sošolci si je zamislil nekaj čudovitega, a bilo ga je strašansko strah.


Staš je bil na smrt prestrašen. Ni želel nastopati pred vsemi. Že ob sami misli na predstavitev ga je trebušček začel zares hudo, hudo boleti.


ZamiĹĄljal si je, da bo gotovo rekel kaj neumnega.

Ali da bo zameĹĄal besede.

Ali da se bo onesvestil.

Ali da se bo razjokal.


Beth Bracken, Jennifer Bell

Srame ljivi Sta in govorni nastop

9 789612 783884

9 789612 783884

17,50 â‚Ź

Beth Bracken

¡ Jennifer Bell

Srame ljivi Sta in govorni nastop

Beth Bracken, SRAMEŽLJIVI STAŠ IN GOVORNI NASTOP  

Celjska Mohorjeva družba, 2018

Beth Bracken, SRAMEŽLJIVI STAŠ IN GOVORNI NASTOP  

Celjska Mohorjeva družba, 2018

Advertisement