1 minute read

KUMPPANIT

Tunnistetaan ja validoidaan kumppaneiden henkilöstön osaamista luomalla uusi profiili ”LUOVAN AJATTELUN JA MUOTOILUAJATTELUN eurooppalainen asiantuntija”.

KUMPPANIT  TURUN YLIOPISTO, Suomi  EURO-NET - Italia  SUCCUBUS INTERNATIONAL, Ranska  ART SQUARE LAB, Luxemburg  MIDSTOD SIMENNTUNAR A SUDURNESJUM, Islanti

Advertisement

Dokumentin tausta

Tämä dokumentti on projektin aikana tehdyn hyvien käytäntöjen (Good practice) tutkimuksen tulosta.

Hyvien käytäntöjen tutkimus on nostanut esiin esimerkkejä menestyksekkäistä eurooppalaisista oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä innovaatioista.

Projektikumppanit ovat valinneet Parhaan käytäntönsä (Best example) omasta maastaan. Keskeistä valinnassa on ollut innovaation luova toteutus.

VALINTAKRITEERIT hyvälle käytännölle:

Uudistavuus (todellisen muutoksen aikaansaaminen koulutusjärjestelmässä ja ammatillisessa koulutuksessa)

Siirrettävyys uusiin tilanteisiin (toistettavuus)

Jatkuvuus (kuten kestävyys)