AVCB-VSGB

AVCB-VSGB

Bruxelles, Belgium

L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale est une asbl au service des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale, créée et gérée par eux.

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die ten dienste staat van de lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die door die overheden zelf werd opgericht en wordt beheerd.

www.avcb-vsgb.be