Page 1

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2018 MART AYI SONUÇLARI

SAYI 88


REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Mart ayında bir önceki aya göre %0.39 oranında artış gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %3.68 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %80.10 oranında artış gerçekleşmiştir.

YÖNETİCİ

ÖZETİ

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.32 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.51 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 11.70 puan fazla artış göstermiştir.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0.50 oranında artmış; 2+1 konut tipinde %0.49 oranında artmış; 3+1 konut tipinde %0.33 oranında artmış ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında artmıştır.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.63 oranında artmış; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.52 oranında artmış; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.32 oranında artmış; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.33 oranında artmış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.13 oranında artmıştır.


Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı %4.5 oranında, metrekare bazlı ise %4.2 oranında stoklarda erime gözlemlenmiştir.

YÖNETİCİ

ÖZETİ

Mart ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8’lik (son 6 aylık ortalama %5) kısmı yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlenmiştir. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (%44) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Mart ayında peşinat kullanım oranı %38, banka kredisi kullanım oranı %21 ve senet kullanım oranı %41 olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında satışı gerçekleştirilen konutların %22’si bitmiş konut stoklarından oluşurken, %78’i ise bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır.


REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ

180.1

2018 Mart Endeks Değeri

%0.39

Bir Önceki Aya Göre (%)

%3.68

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%)

%80.10

Endeksin Başlangıç Dönemine Göre (%)

Yeni Konut Fiyat Endeksi

146,1

Mar-10

106,7

Mar-11

Mar-12

Mar-16

Mar-17

180,1

129,3

Mar-13

(Ocak 2010 = 100)

100,5

119,1

156,4

169,7

173,7

Mar-14

Mar-15

Mar-18

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Mart ayında bir önceki aya göre %0.39 oranında artış gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %3.68 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %80.10 oranında artış gerçekleşmiştir.


İSTANBUL ASYA-AVRUPA YAKASI PROJELERİ

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.32 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0.51 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 11.70 puan fazla artış göstermiştir.

Avrupa

Avrupa Asya

%0.51

%0.32

Asya

188,7

177,0

188,1

176,1

187,4

175,9

Oca 18

Şub 18 (Ocak 2010 = 100)

Mar 18

Oca 18

Şub 18 (Ocak 2010 = 100)

Mar 18

11.70 puan


KONUT TİPİNE GÖRE YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ

2+1

%0.50

3+1

%0.49

1+1

%0.33

4+1

%0.06

2+1

3+1

4+1

183,6

179,4

156,7

183,9

YKE 180,1

156,8

183,3

179,4

182,7

178,7 178,5

Oca 18

(Ocak 2010 = 100)

1+1

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre,1+1 konut tipinde %0.50 oranında artmış; 2+1 konut tipinde %0.49 oranında artmış; 3+1 konut tipinde %0.33 oranında artmış ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında artmıştır.

Şub 18

182,4

Mar 18

Oca 18

155,7

182,5

Şub 18

Mar 18

Oca 18

Şub 18

Mar 18

Oca 18

178,9

Şub 18

Mar 18

Oca 18

Şub 18

Mar 18


KONUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 101-125 m2 Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.63 oranında artmış; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.52 oranında artmış; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.32 oranında artmış; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0.33 oranında artmış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.13 oranında artmıştır.

%0.32

76-100 m2

126-150 m2

%0.52

%0.33

51-75 m2

151+ m2

%0.13

%0.63

174,6

175,4

154,2

182,5

185,4

154,0 (Ocak 2010 = 100)

181,9 184,8 173,7

174,5 173,5

Oca 18

Şub 18

174,3

Mar 18

51-75 m2

Oca 18

Şub 18

Mar 18

76-100 m2

Oca 18

153,2

180,6

183,9

Şub 18

Mar 18

101-125 m2

Oca 18

Şub 18

Mar 18

126-150 m2

Oca 18

Şub 18

151+ m2

Mar 18


STOK DATASI MARKALI KONUT PROJELERİ STOK ERİME HIZI

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı %4.5 oranında, metrekare bazlı ise %4.2 oranında stoklarda erime gözlemlenmiştir.

Adet Bazlı 4,5%

m2 Bazlı 4,5% 4,0%

3,8%

3,5%

3,1%

6 Aylık Ort.

Oca 18

4,2%

2,8%

Şub 18

Mar 18

6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18


YENİ GÖSTERGELER MARKALI KONUT PROJELERİ YABANCI YATIRIMCI ANALİZİ

%8

Mart ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8’lik (son 6 aylık ortalama %5) kısmı yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlenmiştir.

%44

8%

Mart ayında, tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (%44) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

44%

6% 28%

5% 4%

13%

13% 2%

0% 6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18

1+0

1+1

2+1

3+1

4+1

5+1


YENİ GÖSTERGELER MARKALI KONUT PROJELERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

%38

%21

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Mart ayında peşinat kullanım oranı %38, banka kredisi kullanım oranı %21 ve senet kullanım oranı %41 olarak gerçekleşmiştir.

%41

Peşinat Oranı

Banka Kredisi Oranı

Senet Oranı 41%

31% 39% 33%

34%

6 Aylık Ort.

Oca 18

30%

31%

36%

36% 29%

38% 21%

Şub 18

Mar 18

6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18

6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18


YENİ GÖSTERGELER MARKALI KONUT PROJELERİ TESLİMAT DURUMU

Bitmiş Stok Mart ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %22’si bitmiş konut stoklarından oluşmaktadır.

Bitmemiş Stok Mart ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %78’i bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır.

Bitmiş Stok

Bitmemiş Stok 82%

24%

26%

78%

22% 18%

76% 74%

6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18

6 Aylık Ort.

Oca 18

Şub 18

Mar 18


REIDIN-GYODER YENi KONUT FİYAT ENDEKSİ

Nedir?

Metodoloji

Kapsam

Kamuoyunda genelde “Markalı Projeler” olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen, son dönemde ABD, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede üretilmeye başlanan gösterge endeksidir.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endekslerinin hazırlanmasında “sınıflandırılmış birim değere dayalı konut fiyat endeksi” (Stratified Real Estate Price Index) yöntemi uygulanmaktadır. Endeks baz yılı Ocak 2010 (Ocak 2010=100) olacak şekilde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanmaktadır.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, 34 proje geliştiricisinin sunduğu toplam 70 proje ve aylık ortalama 22.500 konut stoku üzerinden hesaplanmaktadır.


STANDARTLAR - TANIMLAR

Daire Tipleri Oda ve salon sayısı olarak alınmıştır.

Daire Alanı Brüt metrekare bağımsız bölümün duvarları dışından hesaplanan balkonlar dahil alanına, bağımsız bölüme koridor, merdiven ve giriş holünden düşen payın da ilave edilmesi sonucu elde edilen büyüklüğü olarak belirlenmiştir. (Bu alana asansör boşluğu, havalandırma, baca boşlukları ve yangın merdiveni dahil değildir.)

Na-tamam Daireler dekorasyonun dahil olduğu peşin liste fiyatı haline getirilmiştir.

Dairenin Satış Fiyatı Brüt metrekare üzerinden KDV, tapu harcı gibi diğer giderler ile dekorasyonun dahil olduğu peşin fiyat olarak belirlenmiştir.

Projenin %85’inin satılması durumunda Projedeki satışların tamamlandığı kabul edilmektedir. Kat karşılığı alınan projelerde ise yüklenici firma eğer kendi payını bitirmişse ve/veya %85’ini satmışsa projedeki satışların tamamlandığı kabul edilmektedir.


ENDEKSE KATILAN FÄ°RMALAR

Reidin 2018 Mart  
Reidin 2018 Mart  
Advertisement