Page 1

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky zabovresky.brno.cz

ročník 23

číslo 12 • prosinec 2013

Milí sousedé, rok si s rokem už pomalu podávají ruce a máme tu znovu akce, které nám každoročně zpříjemňují předvánoční čas. Nedělí 1. prosince nám začíná doba adventní, v úterý 3. prosince se, jako již tradičně, setkáme u kapličky na Burianově náměstí. Program Adventního setkání naleznete na str 5. Můžeme se opět těšit na svítící vánoční světla v ulicích, krásnou vánoční hudbu, adventní promluvu i něco teplého a dobrého na zahřátí. O dva dny později, ve čtvrtek 5. prosince, zavítá do našich mateřských škol Mikuláš, anděl a hlavně nezbední radniční čertíci s nadílkou pro naše nejmenší. Zvláště čerti jsou povahy rozverné, ale netřeba se jich bát, Mikuláš se svým andělem je vždy bezpečně zvládnou a umravní. Letos Mikuláš se svou družinou do školek přinese i dárek navíc – nová krásná okna. Po zdlouhavých, složitých jednáních, doslova v hodině dvanácté, se nám podařilo získat prostředky z rozpočtu statutárního města Brna a urychleně se pustit do díla. Stavební firma na této rekonstrukci pracuje i o víkendech a někdy až do noci. Vše musí být dokončeno před začátkem opravdové zimy, kterou známe z obrázků pana Lady a na kterou se těší zejména naše děti. Od tohoto společného úsilí si slibujeme především úspory za teplo a vyšší komfort, který, doufejme, ocení nejen děti, ale i všichni zaměstnanci našich mateřských školek.

V prosinci také pozdravíme naše seniory v Domově důchodců na Vychodilově ulici. Při tomto milém každoročním setkání pobesedujeme a budeme sdílet sváteční adventní náladu, ale i radost z dalšího roku prožitého ve zdraví a mezi přáteli. Společně také vzpomeneme na ty, kteří již mezi námi nejsou nebo s námi být nemohou, ale i to patří k vánočnímu rozjímání. Závěr předvánočního maratonu a slalomu mezi sněhovými vločkami patří tradičně dětskému domovu Dagmar. Podaří se Ježíškovi zase splnit všechna dětská přání? Doufejme že ano, dětské sny a tužby jsou přece ty nejhezčí. Abychom Vás svátečně naladili i na začátek nového roku, již teď Vás srdečně zveme na náš Žabovřeský ples. Uskuteční se dne 7. února v kulturním domě Rubín a ponese se v duchu jeho výjimečnosti – jubilejního 20. výročí konání! Milí spoluobčané, drazí sousedé, závěrem mi dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů, kolegů, spolupracovníků i jménem svým popřál krásné adventní chvíle, vánoční svátky prožité v blízkosti lidí, které máte rádi. Přejme si především pevné zdraví a do nového roku jen to nejlepší, co nás všechny může potkat. Veselé a šťastné svátky vánoční a pokojný celý nový rok. S úctou a s pozdravem

Igor Fučík, 1. místostarosta

NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA K VÁNOCŮM Krásná rekreační zóna kolem planetária láká v každém ročním období k procházkám, avšak pro maminky s kočárky, seniory či imobilní občany byla až dosud velmi těžko dostupná. Horní část ulice Březinovy je natolik strmá, že zde dokonce platí zákaz pohybu vozíčkářů bez doprovodu. Dostat se tedy do oblasti náměstí Míru

v horních Žabovřeskách znamenalo zdlouhavou cestu do centra Brna a přestup na další tramvajovou linku. Avšak nyní budete z Tábora na Kraví hoře za pár minut! No není to skvělá zpráva? Nová linka č. 80, obsluhovaná minibusem, povede přes Tábor, Kounicovu, Veveří a po Mučednické a Březinově až na náměstí Míru. pokračování na straně 2


OBRAZEM Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PIETNÍ AKT 28. ŘÍJNA 2013 místech, jejich památce je věnován pomník na Burianově náměstí. V den, kdy si připomínáme vznik Československého státu, se zastupitelé městské části Brno-Žabovřesky s úctou sklonili před hrdinstvím žabovřeských legionářů a květinami uctili jejich památku. -Fiš-

foto: Petr Suchý

Devadesát pět let uplynulo od významného mezníku našich dějin. Svoboda a samostatnost naší země byla vykoupena životy statečných občanů, kteří v československýchých legiích za první světové války položili život. Jejich jména nesou pamětní desky na pietních

FILMOVÝ FESTIVAL V LUCERNĚ V listopadu se nám podařilo pro diváky našeho kina Lucerna zajistit pořádání filmové ceny LUX. Cena LUX, která byla Evropským parlamentem poprvé uvedena roku 2007, je každoročně udělované ocenění pro filmy ze zemí EU. Jde o promítání tří vybraných snímků z oficiální soutěže ceny LUX, které v průběhu podzimu proběhlo ve všech 28 členských státech. Témata těchto filmů se týkají nás všech, vyprávějí naše příběhy, vyvolávají v nás emoce a reflektují témata, kterým my všichni čelíme. Děkujeme společnosti BMS creative za organizaci a paní europoslankyni Olze Sehnalové za slavnostní zahájení. Ivo Borovec, radní pro kulturu

PODZIMNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI ale také třeba sněhuláků. Zároveň nejedno z nich rádo využilo přistaveného skákacího hradu a trochu se protáhlo před cestu domů. Děkujeme všem za hojnou účast a hlavně také těm, kteří se podíleli na organizaci této velmi povedené akce. Ivo Borovec, radní pro kulturu

foto: Petr Červinka

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, ve čtvrtek 14. listopadu se v Hotelu Kozák konaly dílničky pro děti, pořádané kanceláří REMAX, ve spolupráci s chráněnou dílnou BT-TOVA a městskou částí Brno-Žabovřesky. Děti ze školek i škol, odpoledne pak také s rodiči a prarodiči, si mohly poskládat figurky Mikuláše, čerta nebo anděla,

NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA K VÁNOCŮM pokračování z úvodní strany Opačným směrem míří opět stejnou trasou do Tábora (zastávky jsou naznačeny na mapce). V současné době stále probíhají jednání o zřízení ještě jedné zastávky na ulici Březinova. Minibus č. 80 pojede ve třicetiminutových odstupech, v ranní dopravní špičce bude interval zkrácen na cca 15 minut. Poprvé vyjede v neděli 15. prosince 2013, kdy vstupuje v platnost nový jízdní řád DPMB a stane se tak skutečně naším dárkem nejen žabovřeským občanům. Tento spoj se nám podařilo prosadit po náročných jednáních, ale už teď se všichni těšíme, až jej budeme moci poprvé společně využít apotkat se v planetáriu, plaveckém bazénu či opravených sportovištích na Kraví hoře. Autobus nabízí také novou možnost rychlé a bezpečné přepravy dětí do ZŠ Sirotkova nebo ZŠ Jana Babáka nebo pro studenty do Kounicových kolejí. Věřím, že tento dárek od nás přijmete s radostí a bude pro Vás usnadněním dopravy po Žabovřeskách. Ing. Daniela Janíčková, DiS., 2. místostarostka

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2

prosinec 2013


Z OBSAHU

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBRAZEM ZE ŽABOVŘESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Z HISTORIE ŽABOVŘESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ZPRÁVY Z RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 5 RADY PRO VAŠE BEZPEČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Z NAŠICH ŠKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ZÁPISY DO 1. TŘÍD V ŽABOVŘESKÁCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO, VÁNOCE A NOVÝ ROK . . . . . . . . 11 PORADNY ZPRAVODAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KLUB DŮCHODCŮ, AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS . . . . . . . . . . . 13 KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 KULTURNÍ DŮM RUBÍN A KINO LUCERNA . . . . . . . . . . . . . . . 14

Dne 12. 12. 2013 v 15.30 hodin se koná v jednacím sále Rubínku na Poznaňské ul. 10 XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

Z HISTORIE: FUNKCIONALISMUS V ŽABOVŘESKÁCH pokračování z minulého čísla V době výstavby žabovřeské kolonie rodinných domků zaujal už mezi brněnskými avantgardními architekty vůdčí postavení Bohuslav Fuchs, žák Jana Kotěry, zakladatelské osobnosti české moderní architektury. V roce 1923 se trvale usadil v Brně a po šestiletém působení v regulačním a architektonickém oddělení městského stavebního úřadu pracoval jako samostatný architekt. V letech 192728 si postavil na Hvězdárenské ulici 2 vlastní dům, jedno ze svých prvních zralých děl a jeden z vrcholných dokladů naší funkcionalistické architektury vůbec. Volně stojící dvoupatrový objekt na čtvercovém půdorysu plně vyjadřuje vnějším členěním vnitřní skladbu, představující jeden z ranných příkladů zcela netradičního chápání obytného prostředí, jehož jednotlivé místnosti nejsou uzavřenými jednotkami, nýbrž horizontálně i vertikálně prokomponovanými částmi, vytvářejícími kontinuální prostor. Osu tvoří přes dvě podlaží probíhající hala s galerií, jejíž elegantní vzhled dotvářel kdysi stylově rovnocenný obraz Emila Filly. S vnějším okolím spojovala halu zimní zahrada, přičemž zbytek přízemí vyplňovala tzv. pracovní kuchyně s vestavěným zařízením a přidružená místnost pro domácí práce. První patro zaujímal ateliér s kanceláří a knihovnou na galerii, v druhém patře byly ložnice s lázní a šatnou, ubytování pro hosta a sklad. Stavbu ukončovala střešní terasa. Stejné architektonické principy aplikoval B. Fuchs v dětském domově Dagmar z let 1928-29 na Zeleného ulici 51. Byla to jedna z jeho mnoha školních a internátních realizací, jimiž se stal v tomto oboru uznávaným odborníkem a průkopníkem nových tendencí nejen v architektonickém, ale i zdravotním, osvětovém a sociálním ohledu. Čisté a jasné formy byly výslednicí provozně logické skladby, navozující co nejpříznivější, zdravotně nezávadné prostředí, otevřené světlu, vzduchu a zeleni. Z významnějších představitelů brněnského funkcionalismu zasáhl do Žabovřesk také Oskar Poříska, konkrétně mateřskou školou z let 1927–28 na Horově ulici 28. Její pojetí je podobné Fuchsovu dětskému domovu, snad je jen o něco asketičtější. Strohost stareometrických těles poněkud oživuje pro funkcionalismus neobvyklá tzv. voutová římsa s modřínovým obkladem. Poříska byl také autorem pošty na Burianově náměstí 8a, postavené rok před školkou. V roce 1925 provedl stavitel Antonín Müller přestavbu vily na Krondlově ulici 8, projektovanou architektem Emilem Králíkem (1880– 1946), profesorem na odboru architektury a pozemního stavitelství brněnské techniky, který se od historismu přes secesi a racionální

modernu dopracoval na sklonku dvacátých let až k vyspělému funkcionalismu. Jedním z prvních absolventů brněnské školy architektury byl Josef Kranz (1901-1968), autor vily na svažitém nároží ulic Tůmovy 15 a Lužické 1. Jako u všech svých děl uplatnil mladý architekt i na této stavbě z let 1930-31 mimořádný smysl pro lidské měřítko a potřeby, stejně jako schopnost vyjadřovat se ve výtvarně dokonalých formách. Zatím jsme problematiku obytné architektury na území žabovřeského předměstí dokumentovali výhradně na vilových objektech a rodinných domech. Už na sklonku dvacátých let si avantgardní architekti uvědomovali, že řešení bytové otázky nelze úspěšně zvládnout touto tradiční formou a začínali koncipovat nájemní dům, speciálně činžovní blok s tzv. malými nebo nejmenšími byty. Tomuto trendu napomohly také nové stavební zákony a důsledky hospodářské krize. Stavebníkem těchto domů se stala většinou městská obec, v některých případech stavební družstva. Jeden z časných příkladů této architektonické a sociální iniciativy nacházíme v nájemních domech v ulici Pod kaštany, zbudovaných v letech 1931-32 družstvy Stavog a Blahobyt podle projektu Jindřicha Kumpošta (1891-1968). Celek byl výjimečný i urbanisticky, neboť poprvé tu bylo v Brně uplatněno důsledné řádkové zastavění, a tím definitivně opuštěn systém nehygienických uzavřených dvorů. Kolonii tvoří čtyři čtyřpatrové bloky severojižní orientace, každý o třech domovních sekcích, obsahující 220 dvoupokojových bytů a svobodáren s výměrou do 40 m2. Každou sekci člení průběžná okna s vtaženými balkóny uprostřed. Stěžejním problémem této architektury bylo sloučení striktních sociálních požadavků s odpovídajícím formálním výrazem, které je v daném případě provedeno poněkud mechanicky. Z plánovaného vybavení souboru byly uskutečněny jen dva přízemní prodejní pavilony mezi prvním a druhým a třetím a čtvrtým blokem. V roce 1940 byl komplex doplněn dvěma středními bloky, projektovanými městským stavebním úřadem. Pro architektonické poměry meziválečného Brna byla příznačná vysoká úroveň stavitelů, kteří nejen s pochopením prováděli návrhy předních architektů, ale v nejednom případě disponovali značnou projekční invencí, přestupující pouhé vnější napodobování vzorů. Několik takových příkladů se nabízí právě v Žabovřeskách.

Výňatek z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost byl zveřejněn s laskavým souhlasem autorky Olgy Vlasákové pro Žabovřeský zpravodaj zpracoval Mgr. Milan Růžička

Vydává BMS creative, s.r.o., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, zabovresky.brno.cz • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, k rukám Bc. Ivety Fišerové, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Redakční rada: Mgr. Jan Šabata - předseda, Ing. Radovan Chytil, Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek, Petr Machálek Šéfredaktor: Ivo Borovec • Redaktorka: Bc. Iveta Fišerová • Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 29. října 2013 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, 777 554 387, fax: 542 212 943 • Sazba a tisk: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

prosinec 2013


ZPRÁVY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 1994, týkající se nebytových prostor o výměře 32 m2, za účelem poskytování služeb prodejem tabáku, novin, časopisů a doplňkového zboží, v sazbě nájemného: za obchodní prostory, prostory pro zajištění služeb, kancelářské prostory: 2.387,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost o výměře………………………..22 m2 za ostatní provizoria (WC, sprchový kout): 532,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost o výměře………………………..3 m2 za skladovací místnosti: 691,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost o výměře………………………..7 m2 s celkovou roční výší nájemného 58.947,- Kč, situovaných v KD Rubín, Makovského nám. 3, Brno, s nájemci těchto nebytových prostor, na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s uzavřením Dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 1994 a s pověřením starosty MČ Brno-Žabovřesky podpisem tohoto dodatku • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Kounicova 73, byt č. 17, vel. 3+1, Brno a Kotkova 20, byt č. 17, vel. 1+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Voroněžská 18, byt č. 5, vel. 3+1, Brno, a Jírovcova 1, byt č. 10, vel. 2+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 11, byt č. 10, vel. 2+1, Brno a Lerchova 14, byt č. 7, vel. 2+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Voroněžská 3, byt č. 29, vel. 1+0, Brno a Purkyňova 85, byt č. 4, vel. 2+1, Brno • souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 69, Voroněžská 3, vel. 1+1, Brno na dobu neurčitou s výší nájmu 90,- Kč/m2/měsíc • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 5, Záhřebská 14, vel. 3+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 69, Vychodilova 12, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Poznaňská 3, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 17, Pod Kaštany 5, Brno, o velikosti 2+1, ke dni 30. 11. 2013 • souhlasila s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 2, Pod Kaštany 15, Brno, o velikosti 2+1, ke dni 6. 11. 2013 • souhlasila s dohodou o ukončení společného nájmu bytu č.12, Jindřichova 2, Brno, vel. 3+1, společným nájemcem. Společný nájemce bytu se z bytu trvale odstěhoval. Nájemcem tohoto bytu je ode dne 1. 12.2013 stávající společný nájemce • vzala na vědomí usnesení Rady města Brna R6/116 ze dne 25. 9. 2013, která souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem třípokojového bytu č. 18, Voroněžská 9 na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ BrnoŽabovřesky • souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 4, Pod Kaštany 9, Brno, vel. 1+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném a poplatcích z prodlení k tomuto bytu, který ke dni 30.9.2013 činí 17.182,- Kč a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení bytu ve výši 18.140,- Kč, spolu celková výše dluhu činí 35.322,- Kč • souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 35, Voroněžská 9, Brno, vel. 1+0, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném a dluhu na bezdůvodném obohacení k tomuto bytu, který ke dni 30. 9. 2013 činí 77.202,- Kč. • Souhlasila s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 16, Voroněžská 3, Brno ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, pokoj, WC, koupelna) za 24,30 m2 za měsíc září roku 2013 v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra v uvedeném bytě. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o. • souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy ze dne 10. 10. 2003 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5 k nebytovému prostoru č. 513, Minská 32, Brno, nájemkyně Zuzana Minaříková a Izabela Šarounová, o další osobu podnikající v oblasti kosmetických služeb Dagmar Sandru Fronkovou, IČ: 88077306. Účel pronájmu se nemění. • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 3, Poznaňská 22, vel. 3+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 16, Vychodilova 13, vel. 2+1, Brno za podmínky vrácení stávajícího bytu č. 1 v domě Tábor 12, Brno, a to na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 15, Voroněžská 3, vel. 1+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 23, o velikosti 2+1, Pod Kaštany 16, v Brně, v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v 1. podlaží objektu KD Rubín, Makovského nám. 3, Brno o celkové výměře 33 m2, v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem využití: restaurace, v minimální sazbě nájemného: za restaurační prostory: 2.387,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost o výměře………………………..30 m2 za ostatní provizoria (WC, sprchový kout): 532,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost o výměře………………………..3 m2 spol. POMARK, spol. s r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno, IČ: 440 17 006, na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 • schválila úpravu rozpočtu č. 12/2013: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 785 tis. Kč: + 785 tis. Kč – neinv. tranfer VPS SR – volby do PS Parlamentu ČR • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, Jana Babáka 1 ve školním roce 2013/2014 - tělocvičny za účelem provozování sportovních her občanskému sdružení Hodní psi • souhlasila s převedením částky 76 000,- Kč z rezervního fondu MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 do investičního fondu za účelem nákupu herních prvků na školní zahradu

Informace z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 6. listopadu 2013 Rada: • souhlasila s prodejem části (cca 4 m2) pozemku p.č. 2366/1 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 4.110 m2, k.ú. Žabovřesky, situované za stávající branou, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila s prodejem pozemku p.č. 1090/2 - zahrada o výměře 44 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila s prodejem části (37 m2 označ. písm. G) pozemku p.č. 285/1 - ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 288.369 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5405/3 - ost. plocha o výměře 47 m2, k.ú. Žabovřesky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok k termínu 1. října každého roku, s výší nájmu 7,- Kč/m2/rok • nesouhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5013/5 - trvalý travní porost o výměře 103 m2, k.ú. Žabovřesky • souhlasila 1. s pronájmem částí pozemků p.č. 5236/1, p.č. 5236/29, p.č. 5236/30 a p.č. 5236/3, k.ú. Žabovřesky, dle „varianty A“, vlastníkům bytových domů Plevova 7 a 9, Brno, z úrovně statutárního města Brna, nesouhlasila 2. s prodejem částí pozemků p.č. 5236/1, p.č. 5236/29, p.č. 5236/30 a p.č. 5236/3, k.ú. Žabovřesky, dle „varianty A“, vlastníkům bytových domů Plevova 7 a 9, Brno, z úrovně statutárního města Brna, nesouhlasila 3. s prodejem částí pozemků p.č. 5236/1, p.č. 5236/29, p.č. 5236/30 a p.č. 5236/3, k.ú. Žabovřesky, dle „varianty C“, vlastníkům bytových domů Plevova 7 a 9, Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit • nesouhlasila 1. s prodejem pozemku p.č. 5348/26 - orná půda o výměře 15 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, nesouhlasila 2. s prodejem části (43 m2) pozemku p.č. 6104/2 - ost. plocha o celkové výměře 622 m2 a části (3 m2) pozemku p.č. 6123 - ost. plocha o celkové výměře 58 m2, vše k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit • souhlasila 1. s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 20. 9. 1999, týkající se nebytových prostor o výměře 385,8 m2, za účelem využití – restaurace, pivnice, v sazbě nájemného: za restaurační prostory: 2.387,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – bar, o výměře ............................ 118,50 m2 místnost – salonek, o výměře ......................72,00 m2 místnost – herna, o výměře ........................ 53,00 m2 místnost – kuchyně, o výměře .................... 38,00 m2 místnost – kuchyně, o výměře ..................... 14,50 m2 za skladovací prostory: 691,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – sklad, o výměře ............................2,50 m2 místnost – sklad, o výměře ............................ 1,60 m2 místnost – sklad, o výměře ............................5,50 m2 místnost – sklad, o výměře ...........................8,00 m2 za ostatní provizoria (soc. zařízení, chodba): 532,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – soc. zařízení, o výměře ................5,00 m2 místnost – soc. zařízení, o výměře ................9,00 m2 místnost – soc. zařízení, o výměře ..................1,70 m2 místnost – soc. zařízení, o výměře ................ 4,50 m2 místnost – WC, o výměře ............................30,00 m2 místnost – WC, o výměře ..............................10,32 m2 místnost – chodba, o výměře ........................ 11,68 m2 s celkovou roční výší nájemného 757.124,- Kč, situovaných v KD Rubín Makovského nám. 3, Brno, s nájemcem těchto nebytových prostor, spol. POMARK, spol. s r.o., Makovského náměstí 3166/2, 616 00 Brno, IČO: 440 17 006, na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s uzavřením Dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 20. 9. 1999 a s pověřením starosty MČ Brno-Žabovřesky podpisem tohoto dodatku. souhlasila 2. s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 1994, týkající se nebytových prostor o výměře 33 m2, za účelem využití – holičství, kadeřnictví a masážní služby, v sazbě nájemného: za obchodní prostory: 2.387,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – obchodní místnosti, o výměře …...… 23,00 m2 za skladovací prostory: 691,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – skladovací místnosti, o výměře ….. 7,00 m2 za ostatní provizoria (soc. zařízení, chodba): 532,- Kč/m2/rok 1. NP – místnost – soc. zařízení, o výměře ………..………3,00 m2 s celkovou roční výší nájemného 61.334,- Kč, situovaných v KD Rubín Makovského nám. 3, Brno, s nájemcem těchto nebytových prostor, spol. POMARK, spol. s r.o., Makovského náměstí 3166/2, 616 00 Brno, IČO: 440 17 006, na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2014 do 31.12.2018, s uzavřením Dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9.1994

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

4

prosinec 2013


ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY • souhlasila s přijetím věcného daru pro ZŠ Brno, Sirotkova 36: - 10 ks LCD monitorů značky Acer S 221 HQL v hodnotě 25.289,00 Kč. Dárcem je Mgr. Marcel Mravec, IČ 686 21 001 - 4 ks LCD monitorů značky Acer S 221 HQL v hodnotě 10.115,60 Kč. Dárcem je MEDATRON, spol. s r. o. se sídlem Sirotkova 45, 616 00 Brno, IČ 652 77 996 • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tenisové sportovní akademii MASTERS Brno ve výši 9 000 Kč na uspořádání tenisového vánočního turnaje mládeže v roce 2013 • souhlasila se záměrem dle předložené projektové dokumentace „Úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova Brno-Žabovřesky“ • souhlasila s pronájmem sálu v KD Rubín za 1,- Kč ZŠ Jana Babáka 1 v termínu 23.11.2013 • souhlasila se slevou z pronájmu salonku v Rubínku pro celoroční pronájem v rozsahu 2 hodiny týdně pro jazykovou školu Hello language centre s.r.o. z ceníkové ceny 484,- Kč/hod ve výši 50 % • souhlasila se slevou z pronájmu sálu v KD Rubín pro konání plesu 20. 3. 2014 SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, z ceníkové ceny 21.780,- Kč vč. DPH ve výši 50 % • souhlasila se změnou stávajícího funkčního využívání pozemcích p.č.864, 865 a 877/7 k.ú.Žabovřesky z ploch bydlení čistého (BC) na plochy smíšené obchodu a služeb (SO) a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila se změnou stávajícího funkčního využívání části cca 1900 m2 pozemku parcela č. 2715 a cca 200 m2 pozemku p.č. 2716 k.ú.Žabovřesky, ve vlastnictví Statutárního města Brna, z ploch čistého bydlení (BC) na plochy hromadné odstavné a parkovací garáže (DG), za účelem výstavby podzemních garáží (vše dle přiložené situace) a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila se změnou stávajícího funkčního využívání pozemku p.č. 5632 plocha zemědělského půdního fondu s objekty pro individuální rekreaci na plochy pro bydlení a doporučuje vypracovat komplexní urbanistickou studii na danou lokalitu a doporučila ZMČ BŽ souhlasit • souhlasila se změnou stávajícího funkčního využívání ploch bydlení čistého (BC) na plochy všeobecného bydlení (BO) v bytovém bloku (rohová sekce) ohraničeném ulicemi Tábor a ulicí Kounicova na pozemku p.č. 2741 k.ú. Žabovřesky • schválila „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ č.021781/13/OSV na vybavení středisek pečovatelské služby zařízením za účelem aktivizace seniorů ve výši 146 000,- Kč

ODEŠLA HANA ZLATUŠKOVÁ Třetího listopadu jsem dostal krátký e-mail: „S hlubokou lítostí posílám zprávu o smrti naší vzácné babičky Hany Zlatuškové. Zemřela bez bolesti, doma, obklopená těmi nejbližšími“. K e-mailu bylo připojené parte. Věděli jsme, že je Hanka nemocná, ale stejně nás to zaskočilo. Znal jsem se dřív s jejím manželem Zdeňkem, excelentním latinářem a dobrým šachistou, se kterým jsme hráli ve stejném družstvu městský přebor. To jsem ještě nevěděl, kolik práce manželé Zlatuškovi odvedou při tvorbě samizdatových knih. Po listopadu 1989 iniciovala Hana Zlatušková vznik střední školy pro knihkupce a nakladatele a byla její první ředitelkou. Blíže jsme se seznámili, když mě požádala, aby naše nakladatelství přijalo na praxi jednoho šikovného mladého muže. Osvědčil se a byl potom u nás řadu let zaměstnán, než se rozhodl hledat štěstí ve světě. Hanka obnovovala ženský vzdělávací spolek Vesna a byla po léta jeho starostkou... I když to vyplývá z předchozího, musím zopakovat, že Hana Zlatušková žila pro druhé. Její usměvavá, optimistická tvář bude chybět všem, kteří jsme ji znali, nejen rodině. Rozloučili jsme se s ní v pátek 8. listopadu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Dožila se 78 let. Sbohem, Hanko. Jan Šabata

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Velice se omlouváme našim věrným čtenářům za komplikace s roznosem a doručováním Žabovřeského zpravodaje, které jste mohli v poslední době zaznamenat. Podnikáme všechny kroky, aby se tyto dočasné obtíže co nejdříve vyřešily k naší společné spokojenosti. Pro všechny, kteří náhodou svůj zpravodaj ještě někdy v budoucnu ve schránce nenajdou, je vždy pár výtisků připraveno ve vestibulu radnice na Horově ulici.

Vážení občané, svoz komunálního odpadu v Brně bude o vánočních svátcích probíhat jako ve všední dny podle běžného harmonogramu svozu. Pouze svoz odpadu ze středy 1. ledna 2014 se přesouvá na čtvrtek 2. ledna 2014 a svozový harmonogram tohoto týdne se tak o jeden den posune. ÚKLID PO SVÁTCÍCH Vánoční stromky můžete rozřezat a uložit k popelnicím nebo stejně jako veškerý ostatní objemný odpad předat na sběrná střediska odpadu. Odpověď na otázku kam s odpadem najdete na www.sako.cz

S úctou Ivo Borovec, šéfredaktor

U KAPLIČKY

Burianovo nám. • úterý 3. prosince od 16 6h hodin od di din

Program slavnostně zahájí známý zpěvák Jiří Helán se svou kapelou, který program i zakončí několika známými koledami. O vánočním čase promluví duchovní žabovřeské farnosti. Program zpestří děti z dětského domova Dagmar. Mimořádný umělecký zážitek slibuje vystoupení operní pěvkyně – sopranistky Jaroslavy Ondrušové-Hýlové s klávesovým doprovodem. Vánoční atmosféru opět umocní zvířátka zapůjčená brněnskou ZOO. O nápoje a občerstvení bude i letos postaráno, těšit se můžete i na výbornou rybí polévku z prodejny ryb Ocean 48. Těšíme se na setkání s Vámi!

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

5

prosinec 2013


ZABEZPEČTE SI CHATU PŘED NEZVANÝMI HOSTY

STRÁŽNÍCI PORADÍ ZÁKAZNÍKŮM Obchody plné lidí, nervozita personálu, nižší obezřetnost zákazníků. Čím mohou obchodníci spotřebitele zaskočit a co je dobré naopak vědět ještě před nákupy, a to nejen v čase předvánočním? Právě na aktuálně tolik diskutovanou problematiku spotřebitelského chování zaměřilo od listopadu svoji pozornost Poradenské centrum Městské policie Brno. Příchozí mohou od strážníků Odboru prevence získat řadu informací k reklamacím, výměnám dárků i dalším právům zákazníků. Až do konce února 2014 budou k dispozici také užitečné kontakty na občanská sdružení, poradny a upozornění na nákupní rizika, ale i nejrůznější brožury. Velkým lákadlem budou chystané přednášky Gerty Mazalové, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů. Ta nejbližší se uskuteční v úterý 3. 12. v zasedací místnosti MP Brno v Křenové ulici č. 4 a nese název Vánoční nákupy a jejich rizika. Po novém roce (9. 1.) přijde pro změnu řeč na Slevy, povánoční slevy a jejich rizika. Obě přednášky jsou zdarma a začínají v 17 hodin v zasedací místnosti MP Brno v Křenové ulici č. 4. Je potřeba se na ně přihlásit předem na http://www.mpb.cz/pro-verejnost/poradenske-centrum-mp-brno/ Po přednáškách budou pro návštěvníky připraveny krátké testy na probrané téma. Tři vylosovaní, kteří své odpovědi vhodí do losovacího boxu, obdrží drobný dárek. Pavel Šoba, MP Brno

Také v Žabovřeskách najdeme chaty, chatky a jiné typy rekreačních či zahrádkářských objektů. Ty na zimní měsíce většinou osiří a jejich majitelé se do nich vracejí až začátkem jara. Často však bývají nemile překvapeni, když zjistí, že v průběhu zimy jejich chatu navštívil nezvaný host a poničil nebo odcizil část vybavení. Je proto důležité dodržovat několik rad a doporučení, aby samotní majitelé předcházeli vloupání do rekreačních objektů. Před zazimováním chaty je důležité zkontrolovat, že jsou dobře uzavřené a uzamčené vstupní dveře, dveře do sklepa nebo garáže, okna a okenice. Odstraňte z dosahu zlodějů nářadí, které by jim mohlo usnadnit vloupání (např. žebřík, sekyrka). Nenechávejte uvnitř chaty žádné cennosti nebo předměty větší hodnoty, minimalizujete tak škodu způsobenou případným vloupáním. Chatu občas zkontrolujte i v zimě, můžete se domluvit třeba se sousedy a vzájemně se v kontrolách vystřídat. Pokud máte podezření, že ve Vaší chatě je cizí člověk, nevstupujte dovnitř a raději hned volejte policii. Nelekněte se, pokud u své chaty najdete vzkaz od policie - policisté i v zimních měsících provádějí kontroly chatových oblastí a u rekreačních objektů nechávají kontrolní lístky s datem kontroly a eventuálními doporučeními na vhodnější zabezpečení vaší chaty. mjr. Mgr. Petra Vedrová, Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

UPOZORNĚNÍ BRNĚNSKÝCH VODÁREN A KANALIZACÍ, A.S. NA NEKALÉ PRAKTIKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. byli v poslední době několikrát upozorněni svými zákazníky bydlícími v městě Brně na nekalé praktiky podomních prodejců, nabízejících filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech, a která dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu dodávané vody. Scénář prodeje je vždy stejný. Prodejce odebere u zákazníka vzorek vody a začne provádět „rozbor“, při kterém dojde ke změně pH, což se projeví změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením solí. Prodejci chtějí tímto způsobem dokázat, jak je voda nekvalitní. Následně ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek tisíc korun. Taktika prodejců však může být různá a jejich doporučení se mohou lišit. Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické

požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších předpisů, a patří mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice. Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších potravin, kdy její kvalita je sledována jak při jímání a úpravě, tak i v celém distribučním systému. Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou zajišťuje laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v souladu s uvedenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou investicí. Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální jakosti vody na webových stránkách www.bvk.cz nebo telefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA

1973–2013

Mateřská škola Beruška na Plovdivské ulici slavila 40. výročí svého otevření. Na oslavě se s dětmi i personálem školky sešly i bývalé učitelky, zástupci Odboru školství Magistrátu města Brna a představitelé naší radnice i bývalí absolventi. Příjemné odpoledne umocnilo roztomilé vystoupení zdejších dětí, pohádka v provedení herců Městského divadla Brno. Radost dětem i dospělým přinesly tvořivé dílny, kde děti vyráběly drobné dárky.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

6

prosinec 2013


z vlastnĂ­ch fotograďŹ Ă­

VĂĄs srdeÄ?nÄ› zve na zĂĄpisy prvĹˆĂĄÄ?kĹŻ do novÄ› otevĹ™enĂŠ soukromĂŠ zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly v BrnÄ› a dÄ›tĂ­ do novÄ› otevĹ™enĂŠ soukromĂŠ mateĹ™skĂŠ ĹĄkoly v BrnÄ›. TermĂ­n zĂĄpisu: 7. a 8. Ăşnora 2014, případnÄ› dle domluvy.

19 20 17 18 15 16 4 1 14 1

13 12 13 10 11 7 8 9

4 5 6 1 2 3

27 25 26 23 24 21 22

30 31 28 29

HQHF YHQ HUUYYH ĆHU ĆH 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 / 28 29 30 31

† ,9= ,5,*

listop a

1 2 3 4 5 6

l

ĆHUYHQHF

d

7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 5 2 26 6 2 27 7 / 2 28 8 29 29 30 0 31

l

14 15 16 17 18 19 20

l

21 22 23 24 25 26 27

l

28 29 30 31

Pod zĂĄĹĄtitou nakladatelstvĂ­ pedagogickĂŠ literatury DIDAKTIS spol. s r. o., ve spoluprĂĄci s odbornĂ­ky z oboru psychologie, pedagogiky, volnĂŠho Ä?asu a dalĹĄĂ­ch. NevĂĄhejte si domluvit individuĂĄlnĂ­ schĹŻzku v prostorĂĄch naĹĄĂ­ ĹĄkoly. 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 / 28 29 30 31

Informace o ĹĄkole Ä“i zĂĄpisu najdete na www.zsdidakĆ&#x;s.cz nebo VĂĄm je rĂĄda poskytne Mgr. Alena HronovĂĄ, tel.: 725 694 926, e-mail: zs@didakĆ&#x;s.cz.

KvalitnĂ­ sĂ˝ry, skvÄ›lĂĄ vĂ­na, paĹĄtiky, klobĂĄsky, gurmĂĄnskĂŠ omĂĄÄ?ky,... DĂĄrkovĂŠ balĂ­Ä?ky pod stromeÄ?ek dle vlastnĂ­ho vĂ˝bÄ›ru, dĂĄrkovĂŠ poukazy.

vemena.cz Minskå 6 tel.: 605 515 630 syrarna.minska@seznam.cz Sýrårna Minskå

9SĂ’ÂťWHOVNĂƒDWPRVIĂƒĂ’HSRX]HSURzHQ\ VWUHQĂƒUNRXNWHUÂťXÂÇDPRWLYXMH

(;35(6.$%UQRlDERYĂ’HVN\ nĂĄm. Svornosti 6, OC PERLA, Brno WHO EUQR]DERYUHVN\#H[SUHVNDF]

www.facebook.com/expreska

,5,*

4 5 6 1 2 3

/

13 10 11 12 7 8 9

/

20 17 18 19 14 15 16

/

27 24 25 26 21 22 23

/

31 28 29 30

prosinec

www.papiratisk.cz

BOTICKA opravna obuvi výroba klícu brouťení noŞu

OBCHODNĂ? CENTRUM PERLA nĂĄm. Svornosti 6

5\FKOĂ—DÔÂLQQĂ—kruhovĂ˝ trĂŠnink pro zHQ\NDzGĂƒKRYÆNXDNRQGLFH

www.expreska.cz

† , 9=

9\SDGHMWHGREÒH FLyWHVHVNYÆOH

INZERCE V Ĺ˝ABOVĹ˜ESKÉM ZPRAVODAJI PravidelnĂ˝ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­k mÄ›stskĂŠ Ä?ĂĄsti Brno – Ĺ˝abovĹ™esky. VychĂĄzĂ­ v nĂĄkladu 12 000 ks 11x roÄ?nÄ›.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDà N� INZERà TU! Mà TE Zà JEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY? kontaktujte nås: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel.: +420 542 210 543 nebo +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz


VOLNÝ ČAS SENIOR POINTY PO DVOU LETECH ÚSPĚŠNĚ BILANCUJÍ Jen těžko se dá přesně určit, kdy vznikla myšlenka otevřít na jižní Moravě síť poradenských center pro seniory. Co lze ale s určitostí datovat přesně, je den, kdy svoje dveře otevřel první Senior Point. Stalo se tak před dvěma lety, konkrétně 6. září 2011 za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje, a dalších milých hostů. Historicky první informační centrum pro seniory v České republice na adrese Mendlovo náměstí 1a v Brně bylo nejen slavnostně otevřeno, ale i požehnáno. Od tohoto okamžiku začala poradenská místa Senior Point růst jako houby po dešti. Ke dnešnímu dni dosáhl jejich počet deseti, jejich síť přesahuje svou působností Jihomoravský kraj. Pro úplnost dodejme, že v Jihomoravském kraji bylo od září roku 2011 postupně otevřeno sedm informačních míst Senior Point. Tento projekt funguje tedy v následujících městech - Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Tišnov, Vyškov a Znojmo. Další fungují na Vysočině nebo ve Frýdku-Místku. Jejich náplní je poskytování konkrétních informací, právní poradny a další pomoci lidem seniorského věku. Zájem o jeho služby nepolevuje, naopak dále roste. Dokumentuje to například počet vyřízených žádostí, kterých odhadují koordinátoři do konce letošního roku na 16tis. Pojďme si ale říci něco málo o tom, co mohou senioři od takového kontaktní místo očekávat. Senior Point je koncipován jako informační centrum pro seniory. Vyškolený pracovník poskytne zájemcům informace týkající se životních potřeb a volnočasových aktivit, mimo to je k dispozici bezplatný přístup k internetu. Součástí kontaktního místa jsou informace o projektu Senior Pasy, včetně možnosti registrace, předání katalogu poskytovatelů a novinek projektu. Veškeré poradenství je poskytováno bezplatně. Součástí je také bezplatná právní poradna, kam se mají možnost senioři objednat. Projekt Senior Point realizuje SPOLEČNĚ, o.p.s. za finanční podpory kraje, měst nebo jejich městských částí.

Poradenství a konzultace se týkají širokého okruhu otázek, směřujících do právní problematiky (dědická řízení, bytová problematika) přes finance a pojištění (bankovní půjčky, odpovědnost za škody) až po doporučení spotřebitelům (reklamace zboží, odstoupení od kupní smlouvy). Často složitou ekonomickou situaci osamělých seniorů se daří částečně řešit také prostřednictvím přímé spolupráce se sociálními službami. Ne vždy je v silách a kvalifikaci pracovníků sítě center Senior Point odpovědět na dotazy nebo požadavky příchozích. Proto roste okruh odborných spolupracovníků, kteří se podílejí na pomoci nejen v daném městě, ale i v jeho okolí. Vzniká také koordinovaný systém a databáze využitých řešení pro ostatní zájemce. Řada otázek a problémů se totiž opakuje, ovšem konkrétní pomoc se často může lišit dle místních a osobních podmínek. Aby poradenské centrum Senior Point nebylo jen místem pro rady, setkání a diskusi, v jeho rámci funguje „Klub aktivních seniorů“. Jde o iniciativu a organizaci pravidelného setkávání seniorů (obvykle jednou za čtrnáct dní) s tematicky zaměřeným programem (senior a kultura, senior a cestování,…). KLAS, jak jej s oblibou jeho zástupci nazývají, je veden odbornými instruktory, animátory. Je realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. Mimo to jsou po celou dobu roku plánovány přednášky odborných partnerů (Hasičský záchranný sbor, Sdružení obrany spotřebitelů, Státní zdravotní ústav, Městská policie, atd.). Pokud máte dotazy nebo problémy, které potřebujete vyřešit, obraťte se s důvěrou na Vám nejbližší Senior Point. Jejich kompletní sít se všemi kontakty můžete nalézt na webové adrese www.seniorpointy.cz

Ing. Mgr. Vít Janku ředitel projektu Společně o.p.s.

Mgr. Marek Šlapal člen Rady Jmk pro sociální věci člen Rady MČ Brno-Žabovřesky

MALBY 14 Kč/m2

TAPETOVÁNÍ OMÍTKY 350 Kč/ks NÁTĚRY DVEŘÍ

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD, STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Minská 100, 616 00 Brno tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125 e-mail: schenk@nbox.cz www.schenk-sport.cz

platba hotově = SLEVA 250 Kč! Brno-Žabovřesky a okolí

 606 469 316 547 225 340 www.maliribrno-horak.cz

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz

ČESKO-ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S AKREDITACÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY speciální vzdělávací program pro budoucí prvňáčky angličtina standardem vzdělávacího plánu (celodenní česko-anglický program) doprovodný program a bohatá nabídka zájmových aktivit nejen pro děti logopedická poradna součástí mateřské školy rozdělení tříd podle věku dětí pedagogicko-psychologická poradna v budově bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou o rozloze 4 000 m2

sky Brno-Žabovře Voroněžská 5, 970 516 tel. +420 603 sfantazie.cz e-mail: info@m

zie.cz www.msfanta


Z NAŠICH ŠKOL Základní škola Sirotkova 36 … také na www.zssirotko va.cz

VÍM, CO SMÍM Krásné odpoledne nabité novými a především důležitými informaa acemi připravil pro děti a jejich rodiče 15. října tým školní družiny. Na pomoc jsme si přizvali městskou polici. Děti si tak mohly prostřednictvím dvou strážníků prohlédnout policejní auto. Pány policisty samozřejmě podrobily důkladnému výslechu, zjistily, jak vypadá jejich pracovní den, vyzkoušely si posezení ve služebním voze. Nadšené byly logicky především ze sirény. Děti přišel navštívit také nevidomý pán s vodícím psem. Vyzkoušely si jaké to je být nevidomým, jaká úskalí musejí takto postižení lidé překonávat v každodenním životě. Na dalších stanovištích si vyzkoušely jak poskytnout první pomoc či jak překonávat možná nebezpečí doma nebo na výletě. Věříme, že si rodiče s dětmi užili dobrodružné a především poučné odpoledne. Naděžda Machová, vychovatelka ŠD

JAZYKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

Základní škola Jana Babáka 1 … také na www.zsbabak.cz

V říjnu 2013 se již tradičně konalo jazykové soustředění v Orlických horách pro žáky 2. stupně ZŠ Jana Babáka. Letošním tématem byla „Cesta kolem světa“. Byli jsme rozděleni do šesti týmů společně s žáky mladších ročníků, abychom se lépe poznali. Soutěžili jsme nejen ve sportovních disciplínách, ale řada úkolů byla i na přemýšlení. Některé aktivity a pravidelná dopolední výuka byly spojeny s angličtinou a němčinou. Ubytování a jídlo byly výborné, vyšlo nám i počasí. Jezdili jsme na výlety po okolí. Navštívili jsme mnoho památek a zajímavých míst. Z večerních programů nás nejvíce bavily diskotéky, které jsme organizovali my, osmáci. Pro nás to byla poslední jazyková škola v přírodě, a proto jsme si ji pořádně užili. Pro osmáky byl letošní pobyt prostě nejlepší. Žáci 8.B, ZŠ Brno, Jana Babáka 1

PLES ELFŮ V ZŠ JANA BABÁKA Kdesi daleko za sedmero horami a lesy…… Nebo možná zcela blízko, ale pro lidi neviditelný, rozkládá se svět trpaslíků, víl, elfů, skřítků a dalších neobyčejných bytostí. A právě v tomto světě se ocitli žáci 4. A při návštěvě „ elfího“ plesu. Všechny děti přišly do školy v pátek večer, proměněné v kouzelné bytosti. Tady na ně už čekali starší spolužáci, kteří se podíleli na vytvoření iluze elfí země a připravili pro mladší kamarády večerní program. Na začátku přivítal elfí král Elendor s královnou Irime všechny milé hosty a vyzvali je k zahajovacímu tanci. Pod vedením tanečních mistrových se děti naučily dva renesanční tance, pak následovalo pozvání k hostině. Po bohaté večeři osmáci pro menší děti připravili divadelní scénku z pohádky o čarodějkách a parodii pohádky O Popelce. Na oplátku pak mladší elfíci svým větším kamarádům zazpívali. Všichni návštěvníci plesu si vyzkoušeli svou šikovnost v tanečních soutěžích a v nejrůznějších tanečních kreacích. Když ples skončil, změnila se třída v noclehárnu a unavení tanečníci zde přenocovali. Ráno se vařil teplý čaj a po bohaté snídani a úklidu třídy se všichni vypravili domů bohatší o spoustu kouzelných zážitků. PaedDr. Zina Hošková, třídní učitelka 4.A, ZŠ Brno, Jana Babáka 1

ZVEME VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE na přípravné školní odpoledne s názvem

„ŠKOLÁKEM NANEČISTO“ ve středu 4. 12. 2013 od 16 do 18 hodin Čeká Vás

práce s interaktivní tabulí prolézání opičí dráhy výroba malého dárku první školní testík a mnoho dalších aktivit

Na budoucí prvňáky se těší učitelé ZŠ Jana Babáka!

VAŘENÍ V ŠESTCE

m. Svornosti 7 Základní škola ná svor.cz … také na www.zsn

Od začátku školního roku se žáci 6. tříd seznamují s novým předmětem Provoz domácnosti, kde se kromě jiného prakticky učí i vařit jednoduchá jídla. Před každým vařením je třeba se dobře připravit sepsat si nákupní seznam, vyhledat na internetu, v časopise nebo v kuchařce vhodný recept, dopředu nakoupit suroviny. Potom se konečně můžeme pustit do práce. Ve cvičné kuchyňce vládne dobrá nálada, každý přijde s nějakou tou radou od maminky. Děvčata jsou při vaření velmi samostatná, chlapci zase více využívají svou fantazii. Připravené dobroty nakonec všichni společně zkonzumují a rozdělí se i s těmi, kteří ještě ve škole v odpoledních hodinách jsou. Samozřejmě máme také pěkně prostřený stůl a dostaneme i pochvalu za dobře odvedenou práci. U jídla je čas na povídání o tom, jestli jsme vybrali jídlo tak, aby bylo nejen chutné a pěkné pro oči, ale i zdravé. Žáci a žákyně se také naučí správně sestavovat jídelníček, aby v něm byly rovnoměrně zastoupeny všechny živiny, vitamíny, enzymy a jiné tělu prospěšné látky. Nakonec zbývá pečlivě umýt nádobí, kuchyňku uklidit a hurá domů! Součástí nového předmětu je i dnes tolik potřebná výuka finanční gramotnosti. Šesťáci se seznamují s pojmy souvisejícími s financováním domácnosti. Povídají si o svých zkušenostech, přemýšlejí, jaká nebezpečí dnes hrozí lidem, kteří nejsou v tomto oboru dostatečně vzděláni. Především děvčata se těší na výuku finanční gramotnosti

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

• • • • •

v praxi. Naučí se sestavovat rozpočet, dozví se o finančních produktech, o hotovostním a bezhotovostním placení a mnoho dalšího. Škoda jen, že není naše školní cvičná kuchyně moderněji vybavená. Těšili jsme se na nové kuchyňské linky a další vybavení, ale bohužel, do tohoto projektu jsme nebyli vybráni. Mgr. Kristina Steinhauserová, Mgr. Marie Rybičková vyučující předmětu

9

prosinec 2013


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ SIROTKOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

v pátek 17. ledna / 13–19 h a v sobotu 18. ledna / 9–12 h Den otevřených dveří ve středu 8. ledna / 8–16 h

NÁM. SVORNOSTI

JANA BABÁKA

v pátek 17. ledna / 14–18 h a v sobotu 18. ledna / 9–12 h

ve středu 15. ledna a ve čtvrtek 16. ledna od 14 do 18 hodin

• již od 1. třídy „hravá“ angličtina • individuální přístup – dělené hodiny Č a M v nižších ročnících • interaktivní výuka, obrovské množství výukových programů • interaktivní tabule v každé učebně • školní družina od 6.00 do 18.00 hodin • školy v přírodě, sportovní kurzy • grafomotorika, logopedie, speciálně pedagogická reedukace pro nejmenší • keramika, flétna, dramatický kroužek, kroužek německého jazyka, kroužek saunování, znaková řeč • fotbálek, pohybové hry, plavání, bruslení • dopravní výchova • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou • výukové programy v centrech volného času se zaměřením na přírodu a ekologii • volný přístup žáků k internetu • informační centrum pro žáky

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní docházky.

tel. 541 211 945 • www.zssirotkova.cz

možnost domluvy náhradního termínu

U zápisu je zapotřebí znát rodné číslo dítěte, přineste s sebou, prosím, rodný list dítěte nebo kartičku zdravotní pojišťovny. Pokud budou rodiče žádat odklad povinné školní docházky, vyplní ve škole žádost a doloží dvě kladná doporučení – příslušného poradenského zařízení ( PPP ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každý rodič by si asi přál, aby to první důležité vykročení bylo pro jeho dítě i hezkým zážitkem. A právě proto jsme se rozhodli připravit pro nastávající prvnáčky příjemné překvapení. Na první cestě naší školou jim pomocnou ruku podají nejen rodiče, ale i pohádkové bytosti.

tel. 541 213 250 • www.zsnsvor.cz

A tak kromě zápisu se mohou budoucí prvňáčci setkat s princeznami, vílami, čertíky a dalšími bytostmi z pohádek, které děti uvedou do školy a provedou je pohádkovou cestou k zápisu.

2014–2015

A pokud malí hrdinové splní pohádkové úkoly, čeká je i sladká odměna. Zveme proto všechny velké i malé: „Přijďte k nám nejen k zápisu, ale i do pohádky!

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi, budoucími prvňáčky!

VÁNOCE PRO SKAUTY, VÁNOCE SE SKAUTY

PĚVECKÝ SBOR LUMÍR SLAVÍ! Je nám ctí Vám oznámit, že sbor Lumír je stále aktivním tělesem! Rok 2014 prožijeme ve znamení oslav 150. výročí první zmínky o tomto spolku v Brně - Králově Poli. Toto významné výročí oslavíme způsobem nám vlastním, a to zpěvem. Pro nadcházející sezónu připravujeme celou řadu koncertů jak v Brně a okolí, tak i za hranicemi. Můžete se těšit na naše nové CD, na speciální sborník Lumír 150 let. Uslyšíte nás zpívat během Brněnské noci kostelů i Brněnské muzejní noci. Nenechejte si ujít příležitost prohlédnout si cenné artefakty z historie Lumíru - prapor, kroniky, fotografie atd.

Prosinec je i v dívčím skautském oddíle Zlatý kvítek ve znamení Vánoc. Jednou z nejoblíbenější akcí celého roku je Vánoční výprava, na které si zkoušíme tradiční zvyky, rozdáváme dárky a snažíme se užít si předvánoční atmosféru. Vánoce jsou ale i čas, kdy máme rozdávat radost druhým. I proto se naše skautky už několik let scházejí vždy 23. prosince odpoledne na Makovského náměstí, kde rozdávají kolemjdoucím Betlémské světlo. Svíčku s plamenem z Betléma, který do Evropy vozí skauti až ze Svaté země, rozdáváme zadarmo. Cílem je potěšit a přinést trochu Vánoční atmosféry i do ulic… a třeba i na Váš štědrovečerní stůl. Přesný čas rozdávání Betlémského světla upřesníme na našich webových stránkách a na plakátech.

Tímto co nejsrdečněji zveme všechny bývalé členy a přátele sboru k aktivní účasti na oslavách. Pro aktuální informace navštěvujte náš web: www.lumir1864.cz Dejte o sobě vědět na: info@lumir1864.cz, volejte 723 708 633

Těšíme se na Vás a krásné Vánoce všem přejí skautky ze Zlatého kvítku!

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Jako každoročně i letos čeká nastávající prvňáčky první vstup do bran školních, na místa, kde budou trávit několik následujících let svého života.

Těšíme se na Vás! Výbor PS Lumír

10

prosinec 2013


VOLNÝ ČAS Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz www.brno.sdb.cz

VÁNOCE A NOVÝ ROK 2014 V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH ÚTERÝ 24. PROSINCE ŠTĚDRÝ DEN během dne je možnost si v kostele vyzvednout „betlémské světlo“. 15,45 vánoční zpěv a koledy 16,00 vigilie Narození Páně bohoslužba pro rodiny; zpívají děti a mládež 24,00 půlnoční mše sv. vánoční koledy a pastorely

STŘEDA 1. LEDNA 2014 NOVÝ ROK SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 7,30 ranní mše s koledami a lidovým zpěvem 9,00 slavnostní mše na začátku roku 10,30 mše s koledami a lidovým zpěvem 18,00 mše s koledami a lidovým zpěvem 5. LEDNA 2. NEDĚLE VÁNOČNÍ mše s nedělním pořadem bohoslužeb při večerní mši sv. v 18,00 hod. hraje a zpívá Brněnský komorní orn rní sb ssbor, or, řídí: Štěpán Policer

STŘEDA 25. PROSINCE SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 7,30 mše sv. s lidovým - vánoční zpěvy a koledy 9,00 slavnostní bohoslužba - zpívá chrámová schola mladých - řídí: Tomáš Přikryl 10,30 mše sv. s lidovým zpěvem 18,00 mše sv. s lidovým zpěvem 18,45 Te Deum a svátostné požehnání

PONDĚLÍ 6. LEDNA SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ – ZJEVENÍ PÁNĚ 7,00 ranní mše sv. 18,00 SLAVNOSTNÍ MŠE s lidovým zpěvem ŽEHNÁNÍ VODY, KŘÍDY A KADIDLA

ČTVRTEK 26. PROSINCE SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka 7.30 ranní mše sv. s lidovým zpěvem a koledami 9.00 mše s lidovým zpěvem, koledy a pastorely 10.30 mše s lidovým zpěvem 14,30 ŽIVÝ BETLÉM – NÁDVOŘÍ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA Foersterova 2; Žabovřesky 18.00 večerní mše svatá – s lidovým zpěvem a koledami

NEDĚLE 12. LEDNA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 7,30 ranní mše sv. 9,00 sváteční mše sv. v době vánoční Zpívá sbor Capella polyphonica Salesiana, řídí: Jiřina Pleská 10,30 při mši sv. se uděluje křest dětí 18,00 večerní mše sv. http://brno.sdb.cz/

KONEC VÁNOČNÍ DOBY!

NEDĚLE 29. PROSINCE SVÁTEK SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa 7,30 mše s obnovou manželských slibů 9,00 mše s obnovou manželských slibů 10,30 mše s obnovou manželských slibů 18,00 večerní mše sv.

NABÍDKA PRO SENIORY Den ze dne stárneme! Chceme však prožívat stáří laskavé a moudré! Připomínáme si, co ještě můžeme, než abychom vzdychali nad tím, co už nemůžeme! Scházíme se každou poslední středu v měsíci ve farním sále pod kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů v Žabovřeskách. Začátek je vždy v 16,00 hod. Nebuďte tedy sami a přijďte se za námi podívat! Srdečně Vás zveme! Jarmila Marečková a salesiáni ze Žabovřesk.

ÚTERÝ 31. PROSINCE SV. SILVESTRA 15,00 soukromá adorace 16,00 mše sv. na poděkování P.Bohu za uplynulý rok

MIMOŘÁDNÁ OSOBNOST ZAVÍTÁ DO ŽABOVŘESK Pokud rádi poznáváte cizí země, ať už osobně nebo zprostředkovaně, pak si nenechejte ujít zcela výjimečné setkání. Srdečně Vás zvu na

TALK SHOW JIŘÍHO KOLBABY S MILOSLAVEM STINGLEM Ve středu 8. ledna 2014 bude od 19 hodin v brněnském KD Rubín hostem cestovatele Rádia Impuls Jiřího Kolbaby proslulý etnolog, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl, který navštívil přes 150 zemí světa a vydal rekordních 17 miliónů knih. Miloslav Stingl je náčelníkem indiánského kmene Kikapú, je fenomenálním vypravěčem. S Jirkou Kolbabou připravil již v minulosti několik jevištních projektů. Těšte se na mimořádně strhující cestovatelské inspirace. Ing. Pavel Tyralík, starosta

2. - 14. ledna 2014 Otevřete nejen dveře ale i svá srdce koledníkům již

14. ročníku Tříkrálové sbírky, kteří vybírají dary pro lidi v nouzi. Přispět můžete také dárcovskou sms ve tvaru

DMS KOLEDA na č. 87 777 Cena sms je 30,- Kč, z toho 28,50 Kč podpoří charitní služby. Více na www.darcovskasms.cz Sledujte přímý přenos Tříkrálového koncertu 5. ledna 2014 v 18.00 hod. na ČT1. www.trikralovasbirka.cz, www.dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb, www.facebook.com/trikralovasbirka

DĚKUJEME!

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

11

prosinec 2013


PORADNY ZPRAVODAJE VETERINÁRNÍ PORADNA: VAKCINACE PSŮ viroza, infekce bordetelami, dermatofytoza), zde je situace značně individuální a záleží hlavně na majiteli, co chce u svého psa očkovat, a také na využití zvířete – výstavy, bonitace, svody, chovné feny, lovečtí psi, záchranářští psi apod. Podle toho se každému zvířeti zvolí vakcinační program na míru. Očkování psů proti vzteklině je povinné. Donedávna byla povinná každoroční vakcinace psů proti vzteklině, ale současné znění Veterinárního zákona říká, že vakcinace se provádí v intervalech, jaké uvádějí jednotliví výrobci vakcín. To znamená, že záleží na konkrétní vakcíně, kterou použijeme a interval očkování může být 1 až 3 roky. Očkování proti vzteklině je rovněž vyžadováno při cestování se psem do zahraničí a při účasti na výstavách, zkouškách, soutěžích atd. Samotná vakcinace je snášena štěňaty i koťaty obvykle bez jakýchkoliv problémů. Někdy se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako je zvýšení tělesné teploty, přechodná únava a nechutenství, které však během krátké doby ustoupí. Zřídka se mohou objevit i alergické reakce jako je svědění, zduření v místě vpichu, vzácně i kopřivka nebo otok v oblasti hlavy. Podle intenzity těchto reakcí je nutno zvážit případnou výměnu značky dané vakcíny. Vakcinovat by se měla pouze zdravá zvířata, takže každému očkování předchází klinické vyšetření. Vlastní očkování spočívá v aplikaci cca 0,5 ml očkovací látky pod kůži, do svalu nebo do nosních otvorů. I v den vakcinace může mít zvíře zátěž, na jakou je zvyklé, ale je dobré se vyvarovat extrémních výkonů.

Běžné infekce, které číhají na každém kroku na psy i kočky, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné onemocnění nebo dokonce smrt. Dobře provedená prevence je vždy lepším řešením než následná léčba. Proto se provádí očkování neboli vakcinace. Pro zodpovědné majitele zvířecích přátel je očkování samozřejmostí. Očkováním chráníme nejen své zvíře, ale také ostatní zvířata, se kterými přichází do styku. V případě infekcí, které jsou přenosné na lidi (tzv. zoonózy), chráníme také sebe. Zvýšené množství nevakcinovaných psů a koček vede k vypuknutí mnoha nebezpečných nákaz. Není tedy dobré nechat se ukolébat poměrně dobrou nákazovou situací a zvíře neočkovat. Finanční výdaje za vakcinaci se mohou zejména zpočátku zdát jako vysoké. Už jen kvůli nutnosti opakovaného přeočkování zvířete. Vždy jde ale pouze o zlomek ceny oproti nákladům za léčbu onemocnění. Léčba navíc nemusí být úspěšná. Jednoznačně lze tedy říci, že očkování se vždy vyplatí. Obvyklý postup je takový, že očkování proti základním chorobám se zahajuje mezi 6. až 9. týdnem věku štěněte. K základním chorobám patří psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, infekční laryngotracheitida, parainfluenza. Následné přeočkování se provede za 3 až 4 týdny a vakcinace tohoto základního spektra chorob je ukončena za další 3 až 4 týdny. Musíme mít na paměti, že zvíře je úplně chráněné až 14 dní po poslední vakcinaci, kdy se vytvoří dostatečná hladina protilátek, která ho ochrání proti infekcím. Proto bychom do té doby měli zabránit styku s ostatními zvířaty, zejména odložit návštěvu cvičiště apod. Další přeočkování se provádí v pravidelných intervalech jednou ročně. Přesný postup se liší na jednotlivých pracovištích a v závislosti na použitých vakcínách, obecné zásady očkování jsou však společné. Co se týče ostatních chorob (leptospiróza, borelióza, tetanus, korona-

Mnoho spokojených společných let přeje Váš Tým ordinace MP vet, Tůmova ulice, Brno MVDr. Pavlína Řehořková, MVDr. Michaela Čermáková www.mpvet.cz • facebook.com/mpvetbrno

VÝŽIVOVÁ PORADNA: VÁNOCE BEZ VÝČITEK K vánočním svátkům patří většinou i alkohol. Pokud nemůžete odolat, pamatujte i tentokrát na známé heslo: všeho s mírou. Aperitivem si jen smočte rty, jednu sklenku bílého vína si dopřejte k večeři a nezapomeňte ji zapít sklenicí neperlivé vody. Celé vánoční svátky se točí kolem pohádek, rodinných návštěv a posezení s přáteli. Abychom nezačali kynout jako knedlíky, musíme přidat i pohyb a nahradit příjem energie. Jděte s dětmi stavět sněhuláka, projděte se do lesa ke krmelci za zvířátky. Vydejte se na rodinný výlet pěšky, jděte s dětmi sáňkovat, přemluvte partnera k tanci nebo si zajděte zaběhat a dopřejte si chvilku sami pro sebe. Možná by bylo potřeba zamést i pod stromečkem opadané jehličí a ručně umýt nádobí :-).

Blíží se vánoční svátky a s nimi i každoroční pocit viny, že podlehneme pokušení. Tento rok ale můžete být jiný. Vyhrajte sami nad sebou. Nenechejte nic náhodě a připravte se na ty největší prohřešky, ale zároveň na nejkrásnější svátky v roce. Veškerý shon začíná už jen pomyšlením, že Vánoce se blíží a Vy nemáte ještě dárky a před sebou velký vánoční úklid. Klid! Na chvilku se zastavte a zkuste se na vánoční úklid podívat z té druhé stránky. Většina domácích prací vyžaduje zapojení téměř 80% svalů a za hodinu úklidu můžete spálit až 300 kcal. Této hodnotě odpovídá například večeře připravená z celozrnných těstovin s paprikou, kukuřicí a hráškem a zasypaná sýrem. A k tomu budete mít sami ze své práce radost a ve vašem uklizeném hnízdečku se vám bude určitě lépe žít. K vánočním svátkům bezesporu patří vánoční cukroví. Mnozí z nás si bez něj nedokážeme Vánoce představit. Pak zbývá pouze nahradit v receptu ty suroviny, které mají nejvíce kalorií a vysoký glykemický index. Bílý cukr vyměňte za třtinový cukr nebo javorový sirup, máslo za kvalitní rostlinný olej a bílou mouku za celozrnnou, která dodá cukroví specifickou oříškovou chuť. Při výběru a nákupu ingrediencí nezapomínejte na pravidlo: lepší kvalita než kvantita. Tím ušetříte vstupní náklady a zbytečně nepřiberete na váze. Na řadu přichází štědrovečerní pochoutka v podobě smaženého kapra s bramborovým salátem. Co kdybyste ho tento rok zkusili připravit jinak. Kapra naporcujte a upečte v troubě s kapkou olivového oleje, citronu a bylinkové soli. Klasický bramborový salát s majonézou můžete nachystat na středočeský způsob. Oloupané brambory smíchejte s cibulkou, bylinkovou solí, přidejte trochu olivového oleje, pepře a šťávu z citronu. Majonézu vyměňte za bílý jogurt. Během svátků nezapomínejte na zeleninové saláty, které pomohou při zažívání, zaženou hlad, a tak i chuť na sladké.

Recept na linecká kolečka z celozrnné mouky Ingredience: 210 g celozrnné pšeničné mouky, 140 g rostlinného tuku, 50 g třtinového moučkového cukru, 2 žloutky, citronová kůra z 1 citronu a domácí marmeláda. Postup: Do rostlinného tuku přidejte třtinový cukr, žloutky a citronovou kůru. Vše dobře promíchejte, přidejte celozrnnou mouku a vypracujte hladké těsto. Nechte ho do druhého dne uležet v chladu. Z těsta vyválejte cca 2 mm silný plát. Z první poloviny vykrájejte kolečka a do druhé poloviny udělejte uprostřed malé kolečko. Na pečícím papíře jej pečte v troubě na 150°C dozlatova. Po vychladnutí slepte kolečka k sobě domácí marmeládou.

Pevné zdraví a silný imunitní systém Vám přeje Lenka Kazdová, poradenství pro výživu a zdravý životní styl www.antijojo.cz

ZUŠ ORCHIDEA ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERT Základní umělecká škola orchidea pracuje při ZŠ Jana Babáka. Činnost učitelů obou škol se prolíná především v práci s dětmi tzv. hudebních tříd. Spolupracujeme při přípravě společných vystoupení, sborového zpěvu, hlasové výchově či secvičování orchestru. Řadu let předvádí dramatické oddělení ZŠ různá úspěšná vystoupení, ke kterým naše škola připravuje hudební složku.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Jedním z vrcholů celoročního úsilí bývají tradičně vánoční koncerty.

Letos Vás srdečně zveme dne 11. prosince v 17,30 h do Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu Vstupné dobrovolné.

12

prosinec 2013


VOLNÝ ČAS Mozolky 52, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 549 259 853 www.kjm.cz • www.facebook.com/kjmbrno Činnost KJM je podporována MČ Brno-Žabovřesky.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky

CO CHYSTÁ KNIHOVNA V PŘÍŠTÍM ROCE Pobočka Knihovny Jiřího Mahena připravila v letošním roce řadu zajímavých pořadů pro děti i dospělé. K úspěšným počinům náleží zejména přednáška K. Budína Z řeckého vnitrozemí, autorské čtení V. Hrdinové Kořeny a větve či beseda Utajené životy slavných Čechů v režii spisovatelky M. Bittnerové, která nás čeká v listopadu a bude posledním setkáním s našimi čtenáři v roce 2013. Pro děti jsme připravili tradiční pasování prvňáčků známé pod názvem Poprvé do školy – poprvé do knihovny, díky kterému jsme získali desítky malých nadšených čtenářů. V Týdnu knihoven jsme starším dětem z místní základní školy nabídli setkání se známým ilustrátorem pravěkých zvířat L. Balákem nazvané Za podobou dávných lidí. Vzhledem k trvalému zájmu našich čtenářů jsme pro příští rok sestavili bohatý program kulturních a vzdělávacích pořadů pro různé věkové kategorie. V lednu potěšíme všechny vyznavače krásné přírody a cestování. Knihovnu navštíví známá brněnská cestovatelka

M. Klementová, jejíž přednáška Švýcarsko vlakem seznámí návštěvníky s tím nejlepším, co tato pozoruhodná země nabízí. Únor přinese výjimečné setkání. Spisovatelka Judita Matyášová nás seznámí s existencí „dánské cesty“, díky níž unikly desítky židovských dětí z někdejšího protektorátu do Dánska. Její kniha Přátelství navzdory Hitlerovi líčí další osudy dětí a v mnohém tak připomíná pohnutý příběh Sira Nicolase Wintona. V následujících měsících se s cestovatelem K. Budínem vypravíme na cesty po holandském Frísku a krátce poté přivítáme Doc. PhDr. B. Smutného z Moravského zemského archívu v Brně, autora publikace Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764 – 1948. V letních měsících pak budeme pokračovat dalšími pořady, o kterých právě jednáme. Věříme, že nabízený program zaujme rozmanitým výběrem a přinese našim čtenářům zajímavé poznatky i potěšení. Současně děkujeme vedení ÚMČ Žabovřesky za spolupráci, podporu a vstřícný přístup k aktivitám knihovny. Mgr. Iveta Kubová, vedoucí pobočky

KLUB DŮCHODCŮ

VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE

Místní organizace SDČR Brno-Žabovřesky uspořádá dne 16. prosince v 15 hodin v sále Rubínku naPoznaňské 10 přátelské posezení. Těšíme se i na nové zájemce o členství ve Svazu důchodců v Brně-Žabovřeskách.

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3 vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin 2. prosince Irán, Ázerbájdžán Milan Šťourač 9. prosince Extrémní cykločundr nebo závod? Jan Vlasák 16. prosince Gruzie – ráj pod hradbami Kavkazu MUDr. Roman Janusz

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ Místní organizace SDČR v Brně Žabovřeskách, nadace Zdraví pro Moravu, Český rozhlas Brno, pod záštitou starosty městské části Brno-Žabovřesky, Ing. Pavla Tyralíka pořádá vánoční program Zpívání pro zdraví

ZOO BRNO POŘÁDÁ TYTO AKCE PRO VEŘEJNOST

v neděli 15. prosince v 15 hodin v KD Rubín,

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 1. prosince 2013 ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KOMENTOVANÁ KRMENÍ 24. prosince 2013

v Žabovřeskách na Makovského náměstí. Zahrají Gajdoši, zazpívá Václav Kovářik, moderuje Dr. Marcela Vandrová, redaktorka Českého rozhlasu Brno.

OTEVÍRACÍ DOBA ZOO BRNO v prosinci: denně od 9 do 16 hodin, Pokladny se uzavírají v 15.00 hodin • Více na www.zoobrno.cz

VYCHÁZKY V MĚSÍCI PROSINCI každé pondělí – odjezd před 9. hodinou 2. prosince Židenice - Stará osada - autobus č. 55 do Líšně - Mariánské údolí - „Muchova bouda“ - a zpět • odjezd 8:40 h 9. prosince Konečná tramvaje č.5 - Štefánikova čtvrt - autobus č. 57 - Útěchov - lesem do Vranova 16. prosince Mendlovo náměstí - trolejbus č.37 - Kohoutovice Jírovcova, dub Troják - Stará dálnice 30. prosince sraz na zastávce Přístaviště - tramvaj č. 1 směr Bystrc kolem přehrady Osada - a zpět 31. prosince Silvestrovský pochod Líšeň - Mariánské údolí

POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK VČELAŘSKÝCH BESED SRDEČNĚ ZVEME NOVÉ ZÁJEMCE O VČELAŘENÍ, ZKUŠENÉ VČELAŘE I ŠIROKOU VEŘEJNOST NA POVÍDÁNÍ O VČELÁCH, VČELAŘENÍ A VČELÍCH PRODUKTECH

BASKETBALOVÝ KLUB IMOS BRNO

Přijďte si popovídat o včelách, o tom jak začít včelařit, jakým směrem se včelaření ubírá a také ochutnat med a medovinu z letošní úrody. Těšíme se na příjemně strávené odpoledne s Vámi!

vás zve na utkání Ženské basketbalové ligy a Euroligy 14. prosince 18. prosince 20. prosince 4. ledna 15. ledna

17:00 18:00 16:00 17:00 18:00

ŽBL EL ŽBL ŽBL EL

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Brno - Strakonice Brno - Fenerbahce (TUR) SŠMH Brno - Brno Brno - Trutnov Brno - Šoproň (HUN) Přijďte fandit! Sportovní hala Rosnička, Horákova 7, Brno - Žabovřesky www.bkzabiny.eu

Rubínek - malá zasedačka 4. prosince 2013 od 17 hodin VSTUP - ZDARMA Antonín Pavlíček • 604 506 344 • deda.vcelar@gmail.com

13

prosinec 2013


KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH Kulturní dům RUBÍN Tel.: 541 213 632, 541 213 704 e-mail:rubin@zabovresky.cz www.kdrubin.cz

PROSINEC 2013 úterý, 3. prosince 2013, 19:00 hodin

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2014

JIŘÍ KOLBABA ▶ TAJUPLNÁ ANTARKTIDA II. středa, 4. prosince 2013, 19:30 hodin

Dovolujeme si Vás už nyní seznámit s nabídkou programů na jaro 2014 a možná, že Vám tato naše nabídka pomůže i s doplněním vánočních dárků pro Vaše blízké. Kromě níže uvedených kulturních akcí, nabízíme také Předplacenou kartu, v hodnotě 1 500 Kč, za kterou zaplatíte jenom 1 300 Kč a opravňuje majitele navštívit jakákoliv představení dle vlastního výběru.

TŘI V HÁJI Hrají: M. Kuklová, T. Krejčíř a další Láska verus sex v komedii o vztazích během krize středního věku. čtvrtek, 5. prosince 2013, 19:30 hodin

THE BACKWARDS ▶ BEATLES REVIVAL

8. ledna Jiří Kolbaba - Talk show s výjimečným hostem, cestovatelem a spisovavatelem Miloslavem Stinglem 15. ledna Na mělčině – v hlavní roli Iva Janžurová 21. ledna Jiří Kolbaba – Sedm divů Islandu 23. ledna Marcela Holanová – první koncert zpěvačky v Brně 26. ledna Caveman 31. ledna Jaroslav Uhlíř s kapelou – „Výběr největších hitů“

neděle, 8. prosince 2013, 15:00 hodin

JAROSLAV UHLÍŘ ▶ HODINA ZPÍVÁNÍ Nejznámější písničky Jaroslava Uhlíře pro děti i dospělé. úterý, 10. prosince 2013, 19:30 hodin

STRAŠNÁ NÁDHERA ▶ HALINA PAWLOWSKÁ Nový zábavný pořad Haliny Pawlowské o tom, jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo normu! Aneb co vždycky zabere na muže! Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbyznysu.

7. února 9. února 12. února 23. února 26. února

středa, 11. prosince 2013, 19:00 hodin

JIŘÍ KOLBABA ▶ PIRÁTI Z KARIBIKU ▶ SEVERNÍ ANTILY středa, 18. prosince 2013, 19:00 hodin

JIŘÍ KOLBABA ▶ PIRÁTI Z KARIBIKU ▶ JIŽNÍ ANTILY

20. žabovřeský ples Zamilovat se – Jana Paulová a Pavel Zedníček Jaroslav Samson Lenk Válka Roseových – přeložené představení Klíče na neděli – v hlavní roli Jana Šulcová

4. března Frankie & Johnny – Tereza Kostková a Aleš Háma 8. března 12. ples v pyžamu 9. března Každý rok ve stejnou dobu – V. Freimanová a Z. Žák 12. března Nové scénky Felixe Holzmanna - David Šír 21. března Tři sestry 26. března Splašené nůžky – I. Jirešová, L. Potměšil, D. Gondík...

čtvrtek, 19. prosince 2013, 19:30 hodin

KAMELOT Tradiční vánoční koncert skupiny Kamelot v Rubínu. pondělí, 30. prosince 2013, 19:30 hodin

CAVEMAN Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

9. dubna Furtdurchluft Tour – nová show Z. Izera a Š. Vaňkové 15. dubna Lháři – v hlavní roli Václav Kopta, Jana Šulcová 23. dubna Sčista–jasna – Radošinské naivné divadlo

PROSINEC 2013 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky 1. 12.

14:00

1.12.+2.12. 1.12.+2.12. 2.12. 3.12.+4.12. 3.12.+4.12. 4.12. 5.12.-11.12. 5.12.-10.12. 6.12.

16:00 18:00 20:30 16:00 18:30 20:30 16:00 18:15 20:30 16:00

7.12.+8.12.

14:00 16:30

9.12. 11.12. 12.12.-18.12.

16:00 16:00 20:30 17:30

12.12.-18.12. 13.12. 14.12.+15.12.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 USA, č. dab. - anim. komedie PTAČÍ ÚLET - USA, č. dab. - anim. komedie LÁSKY ČAS - VB - romant. komedie KONZULTANT - USA - thriller KAMEŇÁK 4 - ČR - komedie PŘÍBĚH KMOTRA - ČR - thriller KŘÍDLA VÁNOC - ČR - romant. komedie NEJVYŠŠÍ NABÍDKA - It. - romant.drama PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? - ČR - romant.komedie KLAUNI - ČR - drama ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 USA, č. dab. - anim. komedie LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D USA, český dab. - anim. komedie CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Norsko, český dab. - vánoční pohádka PŘÍBĚH KMOTRA - ČR - thriller GRAVITACE 3D - USA - drama iSHORTS – kraťasy HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D NZ/USA, český dab. - sci-fi

16.12. 19.12.-20.12. 20.12. 21.12.+22.12.

27.12.-30.12.

20:30 15:30 13:30 15:30 15:00 17:45 20:00

KŘÍDLA VÁNOC - ČR - romant. komedie JÁ, PADOUCH 2 - USA, č. dab. - anim. komedie TURBO - USA, český dab. - anim.komedie PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? - ČR - romant. komedie REVIVAL - ČR - komedie KŘÍDLA VÁNOC - ČR - romant. komedie HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D NZ/USA, titulky - sci-fi 15:45 PTAČÍ ÚLET - USA, č. dab. - anim. komedie 15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ - USA, č. dab. - anim. komedie 17:30 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D NZ/USA, český dab. - sci-fi 20:30 KŘÍDLA VÁNOC - ČR - romant. komedie 14:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ - USA, č. dab. - anim. komedie 16:15 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? - ČR - romant.komedie 18:15 KŘÍDLA VÁNOC - ČR - romant. komedie 20:30 LÁSKY ČAS - VB - romant. komedie

KINO NEHRAJE: 23. 12. – 26 .12., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014

LEVNÉ DĚTSKÉ PÁTKY

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549 247 070 (v době otevřené pokladny)

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

14

LEVNÉ STUDENTSKÉ STŘEDY

www.kinolucerna.info prosinec 2013


NABÍDKA: 6 individuálních BYTŮ, GARÁŽÍ A PARKOVACÍCH MÍST v 6-ti Bytovém VILA-DOMĚ VE VLASTNÍ ZAHRADĚ dokončení 06/2014, ul. Dunajevského, p.č. 524/1 v Brně - Žabovřeskách

AKČNÍ SLEVY

2 byt do 71 m 50 000 Kč na 1. sml. na 2 na byt nad 71 m 100 000 Kč na 1. sml. platí pro tento jubilejní ý an 10. bytový dům realizov sk vře bo Ža a na na území Komí

CO NABÍZÍME:

• Dobrou lokalitu Žabovřesk s vyřešeným parkování (dvougaráž + 2 garáže + 2 parkovací místa v 1. PP + 2 PM) • Pouze 6 bytů ve vila-domě ve vlastní oplocené zahradě (v Brně výjimečné!) • Výběr ze 6 individ. bytů od 2+kk = 40,2 m2 po 4+kk 107,5 m2 s balkony, terasami (i krby) • Kvalitní byty za příznivou cenu 50 833 Kč/m2 vč. DPH 15 % + real. přirážka v přesně stanoveném vyšším standardu • Byty s možností individuálních úprav – byty na míru (při včasném uplatnění požadavků)

Informace a podrobné podklady: Ing. Ivo Tatran, tel. 728 385 884, e-mail : i.tatran@seznam.cz • Projektservis s.r.o., Drobného 555/49, 602 00 Brno

www.bvv.cz/vanocnitrhy

NÁKUP DÁRKŮ OD VÍCE NEŽ 400 PRODEJCŮ

ŘEMESLNICKÝ JARMARK

KULINÁŘSKÉ SPECIALITY

NOVÉ LYŽE Mojmírovo nám. 11, Brno facebook.com/skimarketbrno

skimarket.cz

již od

, 0 90


159% Golf.

ร…F .ร€QDY    D ] Lz  0ร„Vร…ร€Qร„M Qร…Yร•EDY\ LP ] P  H W H VSDN ร€]GDUPD .      YKRGQRWร„

Novรฝ Golf Variant. 3รLMร‡WHVLY\]NRXvHWRYร…FHSURVWRUX SURYยนvDNWLYQร…zLYRW

$XWRUL]RYDQร•SURGHMFH9RONVZDJHQ

ROS, a.s. 3Rรร…ร€ร…%UQRWHOID[ ZZZURVDXWRF]HPDLOURVDXWR#URVDXWRF]

Žabovřeský zpravodaj 12/13  
Žabovřeský zpravodaj 12/13  

Žabovřeský zpravodaj 12/13

Advertisement