Page 1

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky zabovresky.brno.cz y

ročník 22

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,

tkem školního roku se vracíme snové období léta končí a se začá které určují náš čas stejně jako ke každodenním povinnostem, tě prvňáčkům přeji šťastné vláš Obz střídání ročních období. y a všem školákům, učitelům vykročení do nové životní etap i rodičům hodně zdaru. zateplení a výměna otvoroDo konce září bude dokončeno derlíkova. Veškeré finanční Fan le ško é vých prvků v Mateřsk a také z hazardu nad rámec prostředky z vedlejších činností ou tvořit finanční rezervu, ze bud očtu našeho stávajícího rozp ch pokusíme financovat opravy které se v následujících dvou lete ytu dětí v našich školských zařípob ní mateřských škol. Zkvalitně zeních zůstává nadále prioritou. ařilo získat dotaci z JihomoravV letních měsících se nám pod n na vybudování hřiště pro ského kraje ve výši 250 tisíc koru vině září vznikne v zeleni polo v ližně dospělé a seniory. Přib ká prostor pro aktivní odpočinek mezi ulicemi Korejská a Zborovs ud bude o tuto novinku zájem, Pok h. a spor tovní vyžití dospělýc o další herní prvky. hodláme ji v příštích letech rozšířit

2. ŽABOVŘESKÝ pátek 14. září

od 14:00 hodin

program • stylové stánky lidových tvůrců a řemeslníků košíkáře, kováře, šperkaře, keramika, vitráže, vizovické pečivo, koření, med... • dětský národopisný soubor VALÁŠEK • dětský folklorní soubor SLOVÁČEK • cimbálová muzika OLiNa z Hodonína • karikaturista a kreslíř LUBOMÍR VANĚK

číslo 9 • září 2012

vy na komunikacích - viz V měsíci září budou finišovat opra 2012 budou slavnostně uvedeny přehled na straně 6. Dne 31. 8. . Pevně věřím, že stavba VMO kého rovs do provozu Tunely Dob průtahů i v ulici Žabovřeské. bude pokračovat bez zbytečných lu snad budou pozitivní již tune ění Okamžité dopady zprovozn v této fázi výstavby VMO. m ještě jednu milou povinnost. Vážení spoluobčané, na závěr plní na druhý ročník Žabovřeského Dovoluji si Vás srdečně pozvat pátek 14. září na Makovského v ní uteč jarmarku, který se usk dobré zábavě, dobrém jídle i pití. náměstí. Těším se na setkání při Marek Šlapal, starosta Léto, zůstaň dlouho s námi, dlouho hřej a spal nám rány, až po okraj naplň džbán, je to věc, když pro nás voní z hor divokej tymián... vá)

lido (Pavel Žalman Lohonka, skotská

JARMARK NA „MAKÁČI“ PODRUHÉ! Líbil se Vám loni náš první jarmark? Nebo jste ho naopak zmeškali? Pak jistě neodoláte našemu pozvání na druhý Žabovřeský jarmark, který se uskuteční v pátek 14. září na Makovského náměstí. Své umění předvedou lidoví tvůrci. Ve stylových stáncích budou k vidění i k zakoupení výrobky mistrů košíkáře, kováře, šperkaře, připravujeme stánky s keramikou, vitráží, vizovickým pečivem, náměstí provoní Davídkovo koření. O kulturní část jarmarku se opět postarají různé spolky. Vystoupí dětský folklorní soubor Brněnský Valášek, Slováček, zatančí Stabil studio. Od 17 hodin zahraje a zazpívá cimbálová kapela OLiNa. Jestli Vás loni ohromila rychlá ruka karikaturisty a kreslíře Lubomíra Vaňka, tak letos pro Vás pan Vaněk připravuje další „pecku“. Předvede kreslení obouruč (levou rukou obvykle kreslí mladou dívku a pravou staršího muže, a to zároveň!). Poté předvede umění psaligrafického portrétu, což je vystřihování profilové siluety z černého papíru, který asistentka lepí na kontrastní bílý papír. Tuto disciplínu bude předvádět na čas. Nenechte si ujít výkon Lubomíra Vaňka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejrychlejší karikaturista na světě! Jako na každém správném jarmarku, bude i na našem spousta dobrého jídla a pití. Pečená masa, grilované uzeniny, pivo, víno, burčák a všemožné další dobroty. ... jste srdečně zváni!


Z HISTORIE ŽABOVŘESK BESEDA SVAZU DŮCHODCŮ

VYCHÁZKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ

MO SDČR o.s. v Brně-Žabovřeskách uspořádala dne 28. července besedu s MUDr. Danuší Spohrovou o správné životosprávě. Redaktorka Českého rozhlasu Dr. Marcela Vandrová vyprávěla zážitky z vysílání. K dobré náladě přispěli zpěvák Václav Kovářík a harmonikář prof. Milan Kučera. Besedy se zúčastnil i starosta městské části Brno-Žabovřesky Mgr. Marek Šlapal a především vzácný host senátor Mgr. Jiří Dientsbier. Petr Kalábek, předseda MO SDČR BŽ

3. září

Židenice – Stará osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka – „Hornek“ – ke hřbitovu na autobus č. 58

10. září Mendlovo nám. – trolejbus č. 37 – konečná Kohoutovice – dub „Troják“ – Stará dálnice. 17. září Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrť – autobus č. 57 – „Panská lícha – Obřany.

foto: Petr Suchý

24. září Židenice – Stará osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka – „Resslův pomník – Těsnohlídkovo údolí – Obřany.

Místní organizace SDČR v Brně-Žabovřeskách, Nadace Zdraví pro Moravu, Český rozhlas Brno a ÚMČ Brno-Žabovřesky pořádá ke Dni seniorů program Zpívání pro zdraví.

Uskuteční se dne 5. 10. 2012 v 16 hodin v KD Rubín. Zahraje cimbálová muzika, zazpívá Václav Kovářík a jeho hosté, moderuje Dr. Marcela Vandrová. Předprodej: KD Rubín, TIC Běhounská 17.

Z HISTORIE ŽABOVŘESK

Hodová... Šle dvě tetke vod Komina, nesie v potnách véca. V Žabovřeskách ho kapličke netrefile stréca. Cákra stréco hotíkéte, v Komíně só hode! Stréc se husmál a povídal, že tam teda pode. Ale stréco, déte pozor, na kominsky babe! Rači s nima netancojte, ve ste na ně slabé. Jazek majó jako břitve, hale žádný zobe. Pijó ráde víno, pivo, a majó zly hobe! Stréc jak toto huslyšel, mrsk se jako goma. A to radši nikam nendo, ha vostano doma.

V září letošního roku zpestří dění v Žabovřeskách již druhý ročník Žabovřeského Jarmarku. Jak uvidíte v následujícím článku, oslava konce léta a úrody patří k naší městské části nejenom dnes, ale bývalo tomu tak i v době, kterou dnes již pamatují jen ti nejstarší obyvatelé Žabovřesk.

Hody v Žabovřeskách Hody v Žabovřeskách se slavily v době svátku svatého Václava, neboť je mu zasvěcena horní kaplička a podle lidové moudrosti „Václav zem úrodě zavírá“ a hody bývají vedle dožínek slavností díků za sklizenou úrodu. Hody se připravovaly dlouho před vlastním termínem. Zvolení čtyři stárci si vybrali děvčata, stárky. V minulosti míval především první stárek velkou pravomoc, ale také zodpovědnost za zdárný průběh nejenom hodů, ale i všech národopisných akcí. V Žabovřeskách bývali voleni ještě tři stárci. Odznakem prvního stárka bylo tak zvané „právo“ a odznakem všech ozdobený klobouk a vonička z několika prutů velkých rozmarýnů, spojených několikrát napříč drobnými pentličkami uvázanými v mašličky. Na Brněnsku to byla výjimečná stárkovská ozdoba. Při zvaní na hody nechyběl opentlený vůz vezený dvěma koňmi. Před nimi jel jezdec na koni s praporem z červeného „vídeňského“ šátku. Pamětníci připomínají hostinec U Blažků, kde se konaly hody v roce 1924 a U Ševčíků i U Kozáků v letech následujících. Paní Marie Mrázková, nar. 1910, při vzpomínkách na svoji babičku si pamatovala toto veršování:

Paní Mrázková, původem z Komína, mi nedovedla říct, kde se toto povídání uplatňovalo, jenom tolik, že to znala její babička, což lze zařadit asi do druhé poloviny minulého století. (Pozn. autorky.)

Výňatek z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost byl zveřejněn s laskavým souhlasem autorky Olgy Vlasákové

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2

září 2012


Z OBSAHU

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

2. ŽABOVŘESKÝ JARMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Z HISTORIE ŽABOVŘESK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 TERMÍNY SŇATKOVÝCH OBŘADŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dne 20. 9. 2012 v 15.30 hodin se koná v jednacím sále Rubínku na Poznaňské ul. 10 XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ, STRÁŽNÍCI PŘIPRAVUJÍ OPATŘENÍ . . . . . . . 3 ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-ŽABOVŘESKY . 4–5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY . . . . . . . . 6 BOTANICKÁ ZAHRADA BUDE PATŘIT EXOTICKÝM ROSTLINÁM . . 6 WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO. . . . 7 VČELAŘI JIŽ OSLAVILI SVŮJ NOVÝ ROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11– 13 PROGRAM KINA LUCERNA A KULTURNÍHO DOMU RUBÍN . . . . 14

TERMÍNY SŇATKOVÝCH OBŘADŮ KONCE ROKU 2012 Sňatkové obřady v naší obřadní síni se konají na Makovského nám. 3 v těchto vypsaných termínech. 15. září • 22. září • 20. října • 10. listopadu • 15. prosince

foto: Petr Suchý

Zlaté svatby Na žádost manželů, kteří oslaví 50. výročí uzavření manželství nebo jiné významné svatební jubileum, je možné připravit slavnostní obřad. Vedoucí Sboru pro občanské záležitosti po dohodě sjedná termín a zajistí slavnostní projev. Vítání občánků Jedním z dalších obřadů je slavnostní uvítání nově narozených dětí do života a mezi občany naší městské části. Do obřadní síně jsou zvány děti s trvalým pobytem v Brně-Žabovřeskách. Jedná se o děti přibližně ve věku 3 – 6 měsíců. Zajištěno je i parkování a fotografování. Bližší informace v kanceláři Sboru pro občanské záležitosti. Iveta Fišerová, tel.: 549 523 537, e-mail: fiserova@zabovresky.cz

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ, STRÁŽNÍCI PŘIPRAVUJÍ OPATŘENÍ dopravní značení a své vozy zastavovali a parkovali jen na místech k tomu určených. Jen tak budou moci účinně předejít zbytečným nepříjemnostem. Zmíněná opatření konaná v součinnosti s policisty nebudou probíhat jen první školní den, ale budou trvat nejméně týden dokud nedojde ke kýžené symbióze mezi řidiči a dětmi. Rodiče by rozhodně neměli podcenit své povinnosti. K těm by mělo patřit i to, aby svoje děti upozornili na možná nebezpečí, která je cestou do školy mohou potkat. Vyžadovat po dětech, aby silnici striktně přecházely pouze na přechodech pro chodce a dodržovaly barevné značení na semaforech, je sice během na dlouhou trať, ale důslednost se určitě vyplatí. Máte-li doma prvňáka, který to má do školy poněkud dál, věnujte v předstihu čas výběru nejvhodnější trasy. Mějte na paměti, že nejkratší nemusí být zároveň nejbezpečnější. Když budete menší školáky v prvních zářijových dnech doprovázet osobně, určitě chybu neuděláte. Strážníci se při kontrole místních záležitostí veřejného pořádku po prázdninách nezřídka také setkávají s tím, že děti ještě plné prázdninových návyků v prvních zářijových dnech odkládají a mnohdy i zapomínají své věci. Rodiče nebo zákonní zástupci by proto měli důsledně dbát na kontrolu toho, co všechno děti s sebou nosí a dražší věci jim buď vůbec s sebou nedávat nebo jim zdůraznit, jak s nimi nakládat. Ne vždy se totiž jako první u zapomenuté věci objeví poctivý nálezce, který ji odevzdá například na některé ze služeben strážníků. Vzniklé škody přitom nemusí být malé… Závěrem nezbývá než všem školákům popřát nejen vydařený návrat do lavic, ale i úspěšný celý školní rok. A rodičům pevné nervy. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Období letních prázdnin uteklo jako voda a dětem co nevidět znova začne koloběh školních povinností. Po dvou měsících klidu je čeká také radikální změna denního režimu. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že rizikový z hlediska bezpečnosti je pro děti školou povinné především první týden po prázdninách, kdy jsou plné dojmů. Proto ani letošní září se z pohledu Městské policie Brno nebude vymykat rokům předchozím. V souvislosti se začátkem školního roku chystají nejen v naší městské části, ale na celém území Brna opatření, které mají přispět k tomu, aby děti zvládly návrat do školních lavic pokud možno bez úhony. Desítky strážníků budou u přechodů, ale nejen tam, dohlížet na bezpečnost dětí při jejich cestě do školy. Setkání se spolužáky, s nimiž se dlouho neviděly, pestré zážitky z prázdnin, ale třeba i rozčarování z neopětovaných prvních lásek, to vše se do velké míry podepisuje na tom, že děti se v záplavě nových vjemů a informací přestávají soustředit na bezpečnost. Usměrňování dopravy u přechodů na začátku září je však velmi důležité i proto, že mnozí řidiči pomaleji přizpůsobují své myšlení tomu, že po ulicích se ve zvýšené míře budou pohybovat děti. Část rodičů ve snaze usnadnit své ratolesti změnu z prázdninového na školní režim, vozí děti zejména v prvních zářijových dnech až ke školám ve snaze eliminovat výše uvedená rizika. Mnohdy přitom přijíždějí na poslední chvíli a svá vozidla pak parkují na místech, která nejsou k tomuto účelu určena ani upravena a tím tak paradoxně ohrožují jiné. MP Brno proto také touto cestou vyzývá všechny řidiče k tomu, aby respektovali

Vydává BMS creative, s.r.o., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, k rukám Ivety Fišerové, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci. Redakční rada: Mgr. Jan Šabata – předseda, Ing. Radovan Chytil,Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek Šéfredaktor: Ivo Borovec • Redaktorka: Iveta Fišerová • Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 27. 8. 2012 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, fax: 542 212 943, mobil: 774 414 983. • Sazba a tisk: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

září 2012


ZPRÁVY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY Preissové 8 o částku 11.300,00 Kč a souhlasí se schválením Dodatku č. 5 k delimitačnímu protokolu ze dne 18. 12. 2000 o převodu majetku a finančních prostředků k 1. 1. 2001 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 18. 12. 2000 o převodu hmotného investičního majetku (inventář) a drobného hmotného majetku. 9. Souhlasilo 1) s navýšením hodnoty DHM ZŠ Brno, Sirotkova 36 o částku 176.200,00 Kč 2) s navýšením hodnoty DDHM ZŠ Brno, Sirotkova 36 o částku 74.447,00 Kč a souhlasilo se schválením Dodatku č. 6 k Úplnému znění delimitačního protokolu ze dne 1.1.1995 o převodu majetku a finančních prostředků k 1. 1. 1995, Dodatku č. 5 k Úplnému znění smlouvy ze dne 1.1.1995 o převodu hmotného, nehmotného investičního a drobného hmotného investičního majetku. 10.Souhlasilo s navýšením hodnoty budovy (nemovitý majetek) ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 o částku 149.384,00 Kč a souhlasilo se schválením Dodatku č. 7 k Úplnému znění delimitačního protokolu ze dne 1.1.1995 o převodu majetku a finančních prostředků k 1.1.1995. 11.Souhlasilo s podáním žádosti na Odbor Investiční MMB o zařazení akce „Výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1“ s předpokládanou rozpočtovou cenou 12.000 tis Kč do rozpočtu města Brna na rok 2013 s tím, že se městská část Brno-Žabovřesky bude na této investiční akci podílet částkou 2.000 tis Kč a město Brno poskytne zbývající částku tj. 10.000 tis. Kč. 12.Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky

Informace z 35. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 21. června 2012 Rada: • souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory od společnosti E. ON Česká republika, s. r. o., Plynárenská 3, 659 44 Brno, za účelem realizace projektu: „Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno“ • souhlasila se slevou z nájmu ve výši 1.240,- Kč za období rekonstrukce a oprav ordinace dětského lékaře MUDr. E. Šafránkové v objektu Radnice MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, v termínu 18.6. - 22.06.2012, nájemci předmětných nebytových prostor, spol. Mediclinic, a.s., Minská 84/97, 616 00 Brno. • souhlasila v souladu s doporučením komise pro jednací řízení bez uveřejnění s uzavřením Dodatku č. 10 ke stávající pojistné smlouvě č. 7720400359 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 na „Pojištění movitého a nemovitého majetku městské části Brno-Žabovřesky“. Tímto dodatkem se stávající pojistná smlouva prodlužuje o dobu od 2.7.2012 do 31.12.2012, tj. do doby uzavření nové pojistné smlouvy s novým pojistitelem a pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem Dodatku č.10 k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 • souhlasila s dohodou o skončení nájmu bytu č. 1 v domě Fanderlíkova č. pop. 2103, č.or. 1, Brno, o velikosti 3+1, ke dni 30. 6. 2012 • souhlasila se zplnomocněním Mgr. Vladislavy Jabůrkové, advokátky, evidenční číslo ČAK 11785, IČ: 71465995, k zastupování MČ BŽ při prodeji obchodního podílu statutárního města Brna městské části Brno-Žabovřesky ve společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., společníkovi .A.S.A. International Environmental services GmbH

Informace z 36. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 30. července 2012 Rada: • souhlasila s ukončením nájmu pozemků dohodou ke dni 31. 12. 2012 z důvodu stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, nájemce Český zahrádkářský svaz ZO Brno Bráfova, Bráfova 6, 616 00 Brno, zastoupený Ing. Naděždou Kristenovou o celkových výměrách pozemků: p. č. 9/1 - o výměře 1.088 m2, p. č. 72/1 - o výměře 3.274 m2, p. č. 73/1 - o výměře 705 m2, p. č. 73/3 - o výměře 2.453 m2, p. č. 74 - o výměře 418 m2 , p. č. 75/1 - zahrada o výměře 5.495 m2 (nyní p.č. 75 o výměře 5.527 m2), p. č. 75/2 - zahrada o výměře 36 m2 (nyní p.č. 75 o výměře 5.527 m2) a částečných výměrách pozemků: p. č. 18 - o výměře 51 m2 (z celkové výměry 1.678 m2), p. č. 62/2 - o výměře 56 m2 (z celkové výměry 1.239 m2), p. č. 76/1 - o výměře 3 m2 (z celkové výměry 470 m2), vše k.ú. Žabovřesky - s návrhem Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01. 12. 1993 • souhlasila s ukončením nájmu části - 50 m2 z pronajímané části 8.269 m2 pozemku p.č. 5103/1 - ost. plocha o celkové výměře 9.668 m2, dohodou ke dni 31.12.2012 z důvodu stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, nájemce SK Brno-Žabovřesky, Horákova 7, 616 00 Brno - s návrhem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.08.2009 • souhlasila - s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části (367 m2) pozemku p.č. 4855 - zahrada o celkové výměře 1.669 m2, k.ú. Žabovřesky, dohodou ke dni 31. 12. 2012 z důvodu stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“. - s návrhem Dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 3. 2010 • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4875/4 - orná půda o výměře 400 m2, k.ú. Žabovřesky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele za podmínky: Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce na pronajatém pozemku budovat trvalou nebo dočasnou stavbu a ani zhodnocovat majetek města, s výší nájmu 7,- Kč/m2/rok • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 790/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 6012 - zastavěná plocha garáží o výměře 17 m2 a části (22 m2) pozemku p.č. 2375/294 - ostatní plocha o celkové výměře 9.516 m2, k.ú. Žabovřesky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě bude zakotvena podmínka úklidu před garáží. • souhlasila s pronájmem části (1.670 m2) pozemku p.č. 31/3 - zahrada o celkové výměře 2.321 m2, k.ú. Žabovřesky, občanskému sdružení IP sport, se sídlem Gajdošova 16, 615 00 Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele za podmínky: Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce na pronajatých pozemcích budovat trvalou nebo dočasnou stavbu a ani zhodnocovat majetek města, s výší nájmu 1,- Kč/m2/rok • nesouhlasila 1. s prodejem části pozemku p.č. 5274/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 630 m2 a pozemku p.č. 5274/174 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, k.ú. Žabovřesky, situovaných při objektu bývalé kotelny Sabinova 1, ve vlastnictví spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna. 2. s prodejem části pozemku p.č. 1744/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.028 m2, k.ú. Žabovřesky, situovaného při objektu bývalé kotelny Luční č. or. 28, ve vlastnictví spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna. 3. s prodejem části pozemku p.č. 2375/257 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7.378 m2 a pozemku p.č. 2375/376 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228 m2, k.ú. Žabovřesky, situovaných při objektu bývalé kotelny Voroněžská 4, ve vlastnictví spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • souhlasila - se zněním návrhu Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna,

Informace z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 21. června 2012 1. Kontrola úkolů: Na minulém zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky vznesl Ing. Naser Oweis podnět k prošetření dodržování „Statutu výborů ZMČ BŽ“ Kontrolním výborem ZMČ BŽ. Z tohoto důvodu byla ustanovena pracovní skupina, která měla podnět prošetřit a na následujícím zasedání ZMČ BŽ předložit zprávu. Pracovní skupina pracovala ve složení: Ing.Daniela Janíčková, JUDr. Jitka Jirmanová, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. Jindřich Zuziak a pan Josef Červenka. Zápis pracovní skupiny o prošetření podnětu Ing. Nasera Oweise přednesla Ing. Janíčková. K tomuto bodu předložil starosta Mgr. Šlapal návrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí zprávu pracovní skupiny oxprošetření podnětu Ing. Nasera Oweise předloženého na IX. zasedání ZMČ BŽ přednesenou ing. Danielou Janíčkovou na X. zasedání ZMČ BŽ dne 21. 6. 2012. ZMČ BŽ doporučuje předsedovi Kontrolního výboru ZMČ BŽ, aby s ohledem na přednesenou zprávu v následujících jednáních KV postupoval v souladu s Úplným zněním Statutu výborů zastupitelstva městské části statutárního města Brna Brno-Žabovřesky ze dne 14. 12. 2000. ZMČ BŽ konstatuje, že zjištěné nedostatky jsou pouze formálního charakteru a všechna usnesení Kontrolního výboru jsou platná. Zastupitelstvo: 2. Souhlasilo s pronájmem pozemků p.č. 2365/1 – zastavěná plocha o výměře 257 m2 a p.č.2365/2 – ostatní plocha o výměře 162 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna. Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 2365/1 – zastavěná plocha o výměře 257 m2 a p.č. 2365/2 – ostatní plocha o výměře 162 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna 3. Souhlasilo s prodejem spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemku p.č. 4234 zahrada o celkové výměře 197 m2, k.ú. Žabovřesky, vlastníkovi id. ¾ předmětného pozemku, z úrovně statutárního města Brna. 4. Nesouhlasilo s prodejem pozemku p.č. 2369/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m2, k.ú. Žabovřesky, situovaného okolo objektu technické vybavenosti na ulici Poznaňská 10, spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a nesouhlasí s prodejem části (cca 2 m2) pozemku p.č. 2375/155 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 3.656 m2 a části (přístupové cesty a okapové chodníčky, vyjma kontejnerového stání) pozemku p.č. 2375/375 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 265 m2, vše k.ú. Žabovřesky, situovaných okolo objektu technické vybavenosti na ulici Mozolky 52, spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna. 5. Souhlasilo s žádostí o odnětí svěřeného nemovitého majetku - objektu Kroftova č.pop. 1460/č. or. 64, postaveného na pozemku p.č. 1319, vč. pozemku p.č. 1319 o výměře 142 m2, k.ú. Žabovřesky - zahrady, pozemek p.č. 1320, o výměře 319 m2, k.ú. Žabovřesky svěřeného dle Přílohy č.5 Statutu města Brna, část III. – ostatní nemovitý majetek a souhlasí s následným odprodejem výše uvedených nemovitostí z úrovně statutárního města Brna. 6. Souhlasilo s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad. 7. Schválilo úpravu rozpočtu č. 9/2012: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 875 tis.Kč: - zapojení finančního vypořádání za rok 2011 - úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) - úprava § 2212, § 3421 8. Souhlasilo s navýšením hodnoty DDHM Mateřské školy, Brno, Gabriely

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

4

září 2012


• • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• •

• •

• •

• •

svěřených do správy MČ Brno-Žabovřesky, p.č. 1319 - zastavěný objektem občanské vybavenosti na ulici Kroftova č.pop. 1460/č.or. 64, Brno a p.č. 1320 - zahrada, vše k.ú. Žabovřesky vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 27 v domě Voroněžská 2, vel. 1+1, Brno, z nájemkyně, která dne 31. 3. 2012 zemřela, na vnučku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 30. 3. 2014 trvala na usnesení 32. RMČ BŽ ze dne 9. 5. 2012, bod 2.7, kdy nesouhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. z. s výměnou bytů Pod Kaštany 22, byt č. 6, vel. 2+1, Brno a Foerstrova 13, byt č. 11, vel. 2+1 souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 15, byt č. 7 vel. 2+1, Brno a Bayerova 29, byt č. 6, vel. 2+1, Brno souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Voroněžská 14, byt č. 13 vel. 2+1, Brno a Hybešova 22, byt č. 10, vel. 2+1, Brno vzala na vědomí, že podle ust. § 707 odst. (3) obč. zák. nájemcem bytu č. 15 v domě Pod Kaštany 24, Brno, ve společném nájmu nájemců, je ode dne 4. 10. 2011 stávající společný nájemce bytu. Nájemkyně 4. 10. 2011 zemřela. Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 24, byt č. 15 vel. 2+1, Brno a Olomoucká 150, byt č. 10, vel. 2+1, Brno souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Kounicova 69, byt č. 6 vel. 2+1, Brno a Körnerova 6, byt č. 8, vel. 1+1, Brno souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Mozolky 49, byt č. 9, vel. 2+1, Brno, Palackého tř. 61, byt č. 8, vel. 3+1, Brno a Irkutská 3, byt č. 6, vel. 2+1, Brno souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Pod Kaštany 11, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č.7, Minská 32, vel. 1+1, Brno na dobu určitou do 31.7.2013 souhlasila se vznikem společného nájmu u bytu č. 3, Zborovská 30, vel. 2+1, Brno, mezi nájemcem a dcerou souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 20, Pod Kaštany 20, vel. 2+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 9, Záhřebská 1, vel. 3+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 12, o velikosti 2+1, Vychodilova 7 v Brně v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 35, garsonka, Voroněžská 3 v Brně v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 3, o velikosti 1+1, Pod Kaštany 20 v Brně v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku souhlasila s odstoupením nájemníka MUDr. Martiny Pelkové ke dni 31.8.2012 ze společného nájmu nebytového prostoru č. 610 v domě Pod Kaštany 15, Brno, uzavřený nájemní smlouvou o nájmu ze dne 1.4.1998 ve znění dodatků č. 1-5. V předmětném nebytovém prostoru zůstanou na straně nájemce: MUDr. Yvonna Paseková, MUDr. Eva Valášková. Účel pronájmu se nemění. Změna na straně nájemce bude provedena formou dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu ze dne 1.4.1998 zrušila záměr pronájmu nebytového prostoru č. 635, Kounicova 83, Brno souhlasila se zněním zadání veřejné zakázky na dodávky „Kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73, 87 - MČ Brno-Žabovřesky“ a vyzvala zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě mandátní smlouvy č.57/11 ze dne 19. 5. 2011, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění revokovala usnesení 32. zasedání RMČ BŽ, bod 2.17, ze dne 9.5.2012 a souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 34, garsonka, Voroněžská 9 v Brně nájemci souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 2, Pod Kaštany 22, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, dluhu na bezdůvodném obohacení a poplatků z prodlení k tomuto bytu, který ke dni 31.5.2012 činí 89.996,- Kč na dobu neurčitou s nájemným ve výši 90,- Kč/ m2/měsíc schválila úpravu rozpočtu č. 10/2012 v části příjmové i výdajové o částku 96 tis.Kč: - zapojení transferu z Úřadu práce na mzdové prostředky na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce vzala na vědomí zřízení termínovaného vkladu Volksbank CZ, a.s. pro zhodnocení finančních prostředků vybíraných od nájemců SVJ Veveří 110, 112, 114 deponovaných doposud na termínovaném účtu vedeném u Komerční banky, a.s. revokovala usnesení 35. zasedání RMČ BŽ bod č. 1 ze dne 21.06.2012 a souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem realizace projektu: „Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno“ vzala na vědomí vyúčtování zimní sezóny 2011/2012 mobilní ledové plochy v Brně-Žabovřeskách předložené provozovatelem občanským sdružením IP sport, Gajdošova 16, Brno 615 00 Náklady: 266 454,- Kč, výnosy: 268.880,- Kč, zisk: 2.426,- Kč nesouhlasila s navýšením kapacity Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1 na 1 200 obědů do doby vyřešení celkové rekonstrukce školy souhlasila se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve Školní družině Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 ze 150 na 180 žáků a schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních pro školní družinu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Brno, nám. Svornosti 7, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 150 na 180 žáků s účinností od 1. září 2012 souhlasila s povolením výjimky z počtu žáků dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání s celkovým počtem 33 žáků ve třídě 9.A Základní školy Brno, Jana Babáka 1, za předpokladu provedení opatření uvedených v žádosti ze dne 26. 7. 2012 schválila odpisové plány škol a školských zařízení zřízených MČ Brno-Žabovřesky na rok 2012 souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

• • • •

• • • • • •

• •

• • • • •

prostory ve školním roce 2012/2013 v Základní škole Brno, Sirotkova 36 - tělocvična, hřiště, posilovna, učebny, keramická dílna, jídelna, sauna a chodba souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory ve školním roce 2012/2013 v Základní škole Brno, Jana Babáka 1 – učebny, chodba, oplocení za účelem umístění reklamy, venkovní plášť budovy za účelem umístění reklamy, tělocvična, taneční sál a hudebna souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory ve školním roce 2012/2013 v Základní škole Brno, nám. Svornosti 7 chodba, učebna, tělocvična, bazén souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nebytových prostor ve školním roce 2012/2013 v Mateřské škole Beruška, Brno, Plovdivská 6 - třída a logopedická pracovna souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory - ubytovny ve školním roce 2012/2013 v Základní škole Brno, Sirotkova 36 - ubytovna 1, ubytovna 2 souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek: - část objektu „B“ Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, č.p. 2571, o celkové podlahové ploše 535m2 postaveného na parcele č. 2375/191 v k.ú. Žabovřesky, z toho podlahová plocha 1. nadzemního podlaží 212m2, podlahová plocha 2. nadzemního podlaží 323m2 Mateřské škole Brno, nám. Svornosti 8 - školní zahrada Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 o celkové výměře 417m2 na parcele č. 2375/203 v k.ú. Žabovřesky Mateřské škole Brno, nám. Svornosti 8 a to na dobu 1 roku od 1.9.2012 do 31.8.2013. Účel nájmu: - výchovná a vzdělávací činnost mateřské školy - venkovní zázemí provozu 2 tříd mateřské školy nesouhlasila s povolením jednorázových pronájmů nebytových prostorů ve školním roce 2012/2013 v ZŠ Brno, Sirotkova 36 v souladu se stanovenými minimálními cenami za pronájem dle sazebníku předmětné školy souhlasila s povolením jednorázových pronájmů nebytových prostor ve školním roce 2012/2013 v ZŠ Brno, Jana Babáka 1 v souladu se stanovenými minimálními cenami za pronájem dle sazebníku předmětné školy souhlasila s povolením jednorázových pronájmů nebytových prostor ve školním roce 2012/2013 v ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 v souladu se stanovenými minimálními cenami za pronájem dle sazebníku předmětné školy souhlasila s pronájmem nebytového prostoru - herny - ve školním roce 2012/2013 v MŠ Brno, Fanderlíkova 9a společnosti ASPENA jazyková škola, s. r. o. k výuce anglického jazyka, která je součástí výchovně vzdělávací práce souhlasila s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 na úhradu obnovy 4ks kompletu nábytku pro vybavení přípravných kuchyněk v ceně 100 000,- Kč souhlasila s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu Beruška, Brno, Plovdivská 6: - sešity v celkové hodnotě 10.764,- Kč. Dárcem je firma PAPÍRNY BRNO a. s., Křenová 60, 656 97 Brno - knihy pro předškoláky v celkové hodnotě 11.205,- Kč. Dárcem je nakladatelství SVOJTKA&Co., Soběslavská 40, 130 00 Praha 3 souhlasila s poskytnutím finanční podpory ve výši 5 000,- Kč společnosti FOIBOS BOOKS s. r. o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, na vydání publikace 77 slavných brněnských vil za podmínek poskytnutí licence k užití díla pro potřeby Žabovřeského zpravodaje vydávaného MČ Brno-Žabovřesky nesouhlasila s poskytnutím finanční podpory Gabriela o. s., Kamenná 36, 639 00 Brno, na činnost Hospice sv. Alžběty souhlasila s podáním žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních pro základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Brno, Sirotkova 36, která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace pana Mgr. Dana Jedličky s účinností od 1. srpna 2012 souhlasila s podáním žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních pro základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, která se týká zápisu nové ředitelky příspěvkové organizace paní Bc. Hany Durchánkové, DiS. s účinností od 1. srpna 2012 souhlasila s návrhem odměny ředitelce Základní školy Brno, Sirotkova 36 za úspěšné plnění úkolů ředitelky a s jejím vyplacením z fondu odměn příspěvkové organizace Základní školy Brno, Sirotkova 36 souhlasila s návrhem odměny ředitelce Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 za úspěšné plnění úkolů ředitelky a s jejím vyplacením z fondu odměn příspěvkové organizace Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 nesouhlasila s instalací zpomalovacího zařízení na ulici Poznaňská vybrala na základě předložených cenových nabídek na zajišťování intenzivní údržby parků v MČ Brno-Žabovřesky v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 firmu Karel Zeman - Zahradnické služby v ceně 175.200 Kč s DPH schválila zakoupení čerpadlového expanzního automatu Variomat a zařízení pro úpravu vody Fillosoft FLS včetně jejich demontáže, výměny a montáže v budově radnice od firmy Atherm s.r.o., Jiráskova 18, Brno

Informace z 37. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 7. srpna 2012 • vybrala na základě předložených cenových nabídek na realizaci rekonstrukce hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova v městské části Brno-Žabovřesky firmu Mgr. Lenka Moštěková, cena: s DPH 299 700,- Kč • zrušila výběr zhotovitele rekonstrukce dětského hřiště Luční a Poznaňská • souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Půdy Brno s. r.o., na akci „Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno“ • souhlasila s dohodou o skončení nájmu bytu č. 18, Kounicova 69, Brno, o velikosti 2+1 ke dni 31. 8. 2012

5

září 2012


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY VÝDAJE v tis. Kč

Závěrečný účet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2011

komunikace z toho-opravy a udržování -čištění komunikací mateřské školy základní školy školní stravování Kino Lucerna KD Rubín a DSA Rubínek místní noviny sbor pro občanské záležitosti z toho: - dary sport.zaříz.v majetku obce /kluziště/ využití volného času dětí byt.hospodář.-rekonstr.obec.domů údržba zeleně, hydrovrt likvidace nelegálních skládek pečovatelská služba požární ochrana zastupitelské orgány činnost místní správy z toho: - dary sociální pohřby sociální dávky sociálně právní ochrana dětí daň z příjmu za obce platby peněžním ústavům-popl.,úroky pojištění obecního majetku finanční vypořádání 2010 sčítání lidu,bytů a domů 2011

X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky dne 21. 6. 2012 souhlasilo s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad. Závěrečný účet byl odsouhlasen Radou městské části dne 6.6.2012 a finančním výborem dne 11. 6. 2012. V roce 2011 byla nejvýznamnější investiční akcí naší městské části oprava průčelí a digitalizace kina Lucerna, na kterou městská část vynaložila více než 4 mil.Kč. V oblasti školství byly v roce 2011 financovány zejména zřízení nové třídy MŠ Nám. Svornosti, rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti a nové vybavení výdejny stravy ZŠ Sirotkova. V rámci správy obecních bytů byla realizována výměna oken na bytových domech v ulici Pod Kaštany a oprava oplocení domu Eliášova 39. Úplné znění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Žabovřesky je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekci Úřední deska – dlouhodobá sdělení.

Ing. Michal Večeřa vedoucí Odboru finančního PŘÍJMY v tis. Kč

rozpočet 2011 skutečnost 2011 % plnění

Vlastní rozpočtové příjmy daň z podnikání za obce poplatek ze psů popl.z veřej.prostranství popl. z ubytování popl.za výherní automaty odvod 6% výtěžku z VHP správní poplatky pronájem pozemků - pachtovné přijaté pokuty školství - nájmy škol.byty kulturní dům Rubín a DSA Rubínek pečovatelská služba obecní úřad - nájmy, pokuty aj. finanční vypořádání 2010 ostatní nedaňové příjmy /úroky aj./

6.276 780 2.100 40 2.300 300 400 1.081 100 130 3.750 4.000 2.370 6.765 250

6.276 608 1.699 21 4.030 339 441 1.333 3 128 3.351 4.812 1.988 6.765 224

100,0% 77,9% 80,9% 51,5% 175,2% 113,1% 110,1% 123,3% 3,0% 98,5% 89,4% 120,3% 83,9% 100,0% 89,6%

3.600 10.992 2.739 56.305 1.525 502 106 1.424 50 4.080 170 100 250

3.600 10.992 2.739 56.305 1.525 502 106 1.424 50 4.080 170 100 250

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12.731

9.771

76,7%

PŘÍJMY

125.216

123.632

98,7%

financování změna stavu na bank. účtech uhrazené splátky dlouhod.půjček

889 - 3.630

- 8.591 - 3.630

100,0%

122.475

111.411

91,0%

přijaté transfery sociální dávky státní správa školství neinvestiční dotace MMB účelová dotace-sociální služby z úřadu práce sčítání lidu, domů a bytů sociálně právní ochrana dětí střediska volného času dětí FBV MMB - opravy byt.domů MMB - investiční-ZŠ Sirotkova - investiční-ŠJ Nám.Svornosti JMK - investiční-kino Lucerna převody z fondů hospodářské činnosti - rekonstr.byt.domů,investice

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

rozpočet 2011 skutečnost 2011 % plnění

VÝDAJE celkem

12.281 950 11.260 5.606 11.168 2.900 4.275 3.570 530 300 190 1.135 385 17.037 4.720 115 19.446 20 4.090 28.687 390 30 3.600 1.424 152 436 150 312 106

9.923 1.007 8.755 5.538 10.954 2.900 4.504 3.564 535 273 180 1.086 386 8.786 5.660 123 19.651 21 4.112 27.276 376 0 3.593 1.424 152 474 164 312 0

80,8% 106,0% 77,8% 98,8% 98,1% 100,0% 105,4% 99,8% 101,0% 91,1% 94,7% 95,7% 100,2% 51,6% 120,0% 107,3% 101,1% 107,5% 100,6% 95,1% 96,5% -99,8% 100,0% 100,0% 108,7% 109,1% 100,0% --

122.475

111.411

91,0%

Výsledek hospodaření VHČ - správy bytového hospodářství za rok 2011 Počet bytů k 30 .9. 2011 1.527 VÝNOSY v tis.Kč nájem byty nájem nebytové prostory ostatní příjmy - spoluvlastníci nájemné - pozemky úroky z prodlení,smluvní pokuty úroky ostatní výnosy

74.042 5.442 20 278 155 71 5.306

Výnosy celkem

85.314

NÁKLADY v tis. Kč spotřeba materiálu a energie opravy a udržování - malé opravy opravy a udržování - velké opravy úklid domů,chodníků obsluha kotelen, hydroforních stanic, PO ostatní služby pro domy /revize,kanalizace,deratizace,posudky/ výkony spojů - poštovné čištění kanalizací obstaravatelská odměna odečty vodoměrů opravné položky k pohledávkám soudní poplatky,kolky,právní pomoc úroky pojištění domů bankovní poplatky daň z příjmu právnických osob ostatní provozní náklady

56 10.574 16.221 785 1.385 660 111 31 3.416 228 169 23 83 385 12 9.699 117

Náklady celkem

43.955

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

41.359

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V ŽABOVŘESKÁCH S cílem odstranit závady v opotřebení nebo poškození silnic a chodníků proběhne plánovaná údržba komunikací v naší městské části. Harmonogram oprav pro období srpen – říjen 2012: Slezská (M.Steyskalové-Šmejkalova) - souvislá údržba chodníku Vychodilova (Královopolská-Bochořákova) - souvislá údržba chodníku Tichého (Zeleného-Šmídkova) - souvislá údržba chodníku Kounicova (Tábor-J.Babáka) - souvislá údržba chodníku Zborovská (Tábor-Jindřichova) - souvislá údržba vozovky

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

6

6. 8.- 31. 8. 2012 13. 8. - 31. 10. 2012 1. 9. - 30. 9. 2012 27. 8. - 31. 10. 2012 10. 9. -7. 10. 2012

září 2012


BOTANICKÁ ZAHRADA BUDE OPĚT PATŘIT EXOTICKÝM ROSTLINÁM Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září po roce znovu přivítají velkou výstavu kaktusů, sukulentů, tilandsií a dalších exotických rostlin. Tentokrát potrvá od 7. do 14. září vždy od 9 do 17.30 hodin. Záměrem pořadatelů je představit sukulentní rostliny z nejrůznějších koutů světa v jejich tvarové rozmanitosti a překvapivé mnohotvárnosti. Větší prostor letos vystavovatelé věnují zimovzdorným a mrazuvzdorným kaktusům a jiným sukulentům. Jde o velmi rozsáhlou a rozmanitou skupinu rostlin, oblíbenou mezi sběrateli. „Mnohé kaktusy a jiné sukulenty pochází z oblastí, kde jsou vystaveny značným výkyvům teplot, nočním mrazům nebo podmínkám, srovnatelným s naší zimou. Jejich růstové formy jsou rozličné, od drobných růžic, jako jsou netřesky, po trsovitě rostoucí druhy kulovitého či sloupovitého tvaru nebo mající listy. Mnohé z nich se hodí i pro pěstování jako skalničky. Některé si již zahrádkáři, chataři, alpinkáři či milovníci rostlin oblíbili a často je úspěšně pěstují. Pouze nabídka těchto rostlin na trhu je stále poměrně omezená.“ uvedl za pořadatele Adolf Tomandl. Návštěvníci si mohou prohléhnout, mimo mnoha jiných zajímavostí, například unikátní kolekce různých druhů mrazuvzdorných kaktusů a zimovzdorných netřesků. Výstava se ale neomezuje pouze na tento okruh rostlin. Specializovaní pěstitelé z Moravy, Čech i Slovenska a odborníci z Botanické zahrady Masarykovy univerzity vystaví téměř 800 rostlin, od miniaturních mexických kaktusů, afrických „živých kamenů“, rarit rodu Avonia či madagaskarských sukulentů po bromélie rodu Tillandsia a jiné epifyty, které žijí na větvích stromů pouze z dešťové vody a živin v ní rozpuštěných. Všechny kaktusy a jiné sukulenty spojuje schopnost shromažďovat v dužnatých listech, stoncích, kmenech, kořenech či hlízách vodu, která jim umožňuje přežít dlouhá období sucha. Úlohou výstavy je také osvěta – proto nebudou chybět informační panely, ukázky výsevů sukulentních rostlin a odborné literatury.

Přítomní pořadatelé poskytnou zájemcům pěstitelské rady, prodají sbírkové přebytky a pro skupiny zajistí průvodce výstavou a populárněvědecký výklad. Návštěvníci si kromě sbírkových rostlin prohlédnou také 15 velkoformátových fotografií Viléma Žáka s přírodní tématikou. Děti, studenti a senioři mají slevu na vstupném.

Kontakt: PhDr. Adolf Tomandl, e-mail: atomandl@seznam.cz, tel.: 739 965 177

Životní jubileum

točervenci dožila paní Marie Kra Úctyhodného věku 104 let se v tosta k ětší radostí jsme se připojili chvilová z Jelínkovy ulice. S nejv žít“. í „um věku ě, která i v tomto ním gratulantům a vzdali hold dám e. Vážená paní Kratochvilová, grafi foto oví nap a slov Nakonec - více než opřejeme! ještě jednou Vám upřímně blah sti rová, Sbor pro občanské záležito Fiše Iveta

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽENY50 Semináře Sebevědomá žena a Nový pohled na staré příběhy aneb Jak namalovat obraz svého života vám pomohou zaměřit se na vás samotné, zamyslet se nad sebou, svými vztahy, přístupem k životu a třeba i něco zlepšit. Kurzy angličtiny a němčiny jsou vyhledávány ze stejného důvodu jako PC kurzy. Jelikož probíhají v kruhu vrstevníků, odpadá obava, že ve věku 50+ již si přece jen nové věci osvojujeme pomaleji a mohli bychom brzdit mladší ročníky. A v neposlední řadě občanské sdružení Ženy50 pořádá tříměsíční kurzy tchaj-ti, sobotní víkendové cvičení, přednášky, výlety a další akce. Bližší informace se dozvíte na webu sdružení www.zeny50.cz, případně pište své dotazy na info@zeny50.cz. Můžete za námi přijít i osobně, na Anenskou 10, nejlépe některý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin. Ing. Jana Jarušková, předsedkyně sdružení

Občanské sdružení Ženy50 provozuje aktivity cíleně zaměřené na ženy 50+, vítáme však mezi námi i muže po padesátce a mladší ročníky. Působíme ve středu Brna na Anenské 10 a od začátku října zahajujeme několik kurzů, na které jste srdečně zváni. Velké oblibě se těší počítačové kurzy, které běží již 6. rokem. Jsou vyhledávány pro malý počet účastníků (max. 6 osob), které vedou 2 lektorky, rovněž ve věku 50+. Odpadá tudíž ostych daný věkovou bariérou a výuka je přizpůsobena tempu frekventantů. Již tradičně otevíráme kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, grafické zpracování digitálních fotografií, tvorbu prezentací v PowerPointu. Kurz Trénink paměti je zaměřen na techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. Pro velký úspěch opakujeme i Seminář o finanční gramotnosti, kde se zamyslíte spolu s lektorkou nad významy různých pojmů z oblasti finanční gramotnosti i jak lépe nakládat se svými penězi.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

7

září 2012


ENJOY MAXIMUS LIFE

Příjemné ubytování v hotelových pokojích a apartmánech přinese klid a odpočinek po vašem pracovním či dovolenkovém dni. Pořádání kongresů, firemních akcí a svateb je nedílnou součástí nabídky služeb čtyřhvězdičkového hotelu Maximus Resort u Brněnské přehrady, stejně jako profesionální a vstřícný přístup hotelového personálu. Přijďte si k nám odpočinout!

Služby hotelu Maximus Resort:

MR

Ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích ve stylu Feng Shui

Restaurace Portum - zážitková a tematická kuchyně

Sportovní aktivity v areálu hotelu - bowling, tenis

Kongresové centrum - celková kapacita až 300 osob a další dva

Plánujeme: Wellness a spa na 3.500 m2 začátkem příštího roku

FCB

privátní jednací salonky

WEDDINGS

RESTAURANT

HOTEL

CONGRESS

TENNIS

WELLNESS

www.maximus-resort.cz

Minská 81, Brno-Žabovřesky Nová kancelář, lepší dosah pro našeho klienta. Parkování zajištěno!

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group otevřela svoji novou pobočku v Brně! Nachází se v části Žabovřesky na ulici Minská číslo 81. Jsme proto rádi, že vám i v této významné brněnské lokalitě můžeme nabídnout sjednání jakéhokoliv pojištění. Profesionálně vyškolený tým vám poradí a pomůže s výběrem vhodného produktu.

Přijďte se k nám podívat kdykoliv, otevřeno máme od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. A pokud by se vám naše nové prostory zalíbily natolik, že byste v nich chtěli pracovat, můžete toho rovnou využít. Hledáme totiž pojišťovací poradce na hlavní pracovní poměr i ke spolupráci na základě smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. Stačí se zeptat zde nebo poslat mail na vkalacek@koop.cz


Bytový a kancelářský nábytek


Z ŽABOVŘESKÝCH ŠKOL WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO Kroužky školy:

Kroužky partnerů školy:

Koordinátorka: Bc Simona Rajnohová rajnohova@waldorf-brno.cz, tel.: 605 885 790

Koordinátorka: Yvonna Piňosová pinosova@waldorf-brno.cz, tel.: 728 860 0500

Keramika pro děti 1.-2.tř. PO 15:00 – 16:30, keramická dílna Keramika pro děti 3.-5.tř. ÚT 15:00 – 16:30, keramická dílna Simona Rajnohová, rajnohova@waldorf-brno.cz, tel. 605 885 790

Arteterapie 100x jinak: Pro děti 6 -10 let. Klára Veselá, tel. 777 061 833

Divadelní kroužek pro 1.-5.tř. PO 14:00 – 15:30 Divadelní kroužek pro 6.-9. tř. ÚT 14:00 – 15:30 Dále kroužky zaměřené na konkrétní oblast (dle dohody s lektorkou, vhodné i pro dospělé): umělecký přednes, improvizace, herecké jednání, hra v masce,hra s loutkou, jevištní pohyb, tvůrčí psaní Kateřina Horáčková, kat.horackova@email.cz, tel. 737 774 294

Chirofonetika (terapie řečí): Pro děti i dospělé. Klára Veselá, tel. 777 061 833 Francouzština Výuka francouzštiny pro začátečníky - dospělí: 1,5 h, žáci 2. stupně ZŠ: 1 h Sophie Lefevre, sophie_lefevre@seznam.cz, tel.: 777 347 430

Angličtina hrou pro 1.-2. tř. ST 14:00 – 15:00 Pavlína Dostálová, pavlinadostal@email.cz , tel. 731 932 614

Zpívánky - W sbor pro dospělé ST od 18:00, hudebna Mojmír Poláček, polace@collegium.cz, tel. 603 361 083

Pohybový kroužek pro děti 1.-2.tř. ÚT 14:00 – 15:30, tělocvična David Bartůšek, bartusek.david@brno.cz, Petr Syrovátka, Miroslav Peterka

Cirkus LeGrando - pro děti od 6 let ČT 13:30 – 15:30, tělocvična Jovan M.Jovanovski + zkušení trenéři SVČ Lužánky, více www.legrando.cz Info a přihlášky : Yvonna Piňosová, pinosova@waldorf-brno.cz, tel.: 728 860 050

Pohybový kroužek pro děti 3.–5.tř. ST 14:00 – 15:30, tělocvična Radim Dynka, dynkovi@volny.cz , Stanislav Jakubů stanley1972@volny.cz Sportovní gymnastika pro děti 1.-5.tř. PO 14:00 – 15:15, tělocvična Radmila Nemkyová, r.nemkyova@volny.cz , tel. 604 252 137, Tomáš Plíhal, pligo@volny.cz, tel. 776 144 439

Florbal pro 13 – 100leté Radim Dynka, dynkovi@volny.cz, telefon : 736 472 951 PO 17:30 – 19:30, tělocvična

Herní klub – moderní strategické hry (pouze pro členy školního klubu a školní družiny) PO 14:00 – 15:30 a ST 14:00 – 15:30, školní klub Yvonna Piňosová, pinosova@waldorf-brno.cz, tel. 728 860 050

Jógové cvičení pro děti (pro děti od 6 let) ÚT 15:30 – 16:30, eurytmický sál Jógové cvičení Body & Mind nejen pro maminky ST 10:00 - 11:00, eurytmický sál Lucie Hartwigová, lucie@jogatree.cz, tel. 721 206 647, více na www.jogatree.cz

Klubík - setkávání maminek na mateřské dovolené a jejich dětí se skřítkem Vítkem. Aktuálně je kapacita naplněna. ČT 9:30 – 11:30, družina Božena Sviráková, Zuzana Poláčková, polackovazuzka@seznam.cz Včelařský kroužek pro žáky 3.-9.tř. ST 14:00 – 16:00, přírodovědná učebna, v neděli na včelnici Ing. Antonín Pavlíček, antonin.pavlicek@seznam.cz, tel. 604 506 344

Turistický oddíl mládeže TOM Kasiopea František Frodo Serbus, tel. 603 194 024, frodo@kasiopea.cz

Výuka hudby – školní kroužek Radmila Kadlčíková, radmila.tkadlcikova@klikni.cz, tel. 732 707 074

Eurytmie pro dospělé ST 16:30 – 19:00, eurytmický sál Dana Holečková, tel. 603 511 648, holeckova@waldorf-brno.cz Arteterapie pohybem (taneční, eurytmická a dramatická cvičení pro dospělé) Pondělí, úterý nebo středa po 18.hodině dle domluvy zájemců. Petra Kurowská, petrakurowska@seznam.cz, tel. 774 219 099 ZUŠ Universum, s.r.o. Výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a přípravná hudební výchova. universum@volny.cz, tel.: 541 225 173, 777 260 853, více www.zuš-universum.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA JANA BABÁKA nabízí od 1. 9. 2012 obědy pro seniory, maminky na mateřské dovolené i zaměstnance firem. Cena oběda činí 54,- Kč. Možnost výběru ze 2 menu. Bližší informace najdete na webových stránkách www.sjbabaka.cz, rádi Vám je poskytneme i telefonicky na tel.: 541 236 850, 541 214 286 nebo 777 287 867, e-mailem nebo osobně v kanceláři. Těšíme se na Vás.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

10

září 2012


VOLNÝ ČAS ZÁBAVA I POUČENÍ V JURKOVIČOVĚ VILE I dospělí si mohou hrát aneb Hledáme nadšené tvůrce Instalace objektů sobota 8/9/2012 10–18 h Slavnostní ukončení projektu čtvrtek 13/9/2012 17 h Společnost přátel Moravské galerie ve spolupráci s MG uvádí projekt, jehož cílem je vytvořit zábavné objekty pro dospělé, které se stanou součástí unikátního hřiště pro seniory. Cílem akce je podnítit obyvatele Žabovřesk ke kolektivní kreativní činnosti a zároveň podnítit jejich zájem o životní prostor. K účasti na tvůrčí činnosti byla přizvána výrazná osobnost českého současného umění Lenka Klodová, která na základě svých výtvarných námětů pomůže zájemcům hledat inspiraci a poradí s praktickým provedením jednotlivých prvků. Výsledné dílo bude umístěno v blízkosti Jurkovičovy vily a bude reagovat na její osobitou architekturu i genia loci této části města. Projekt vznikl za laskavé podpory Nadace Via a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, které poskytly finanční prostředky na jeho realizaci, a díky vstřícnosti a pochopení vedení městské části Brno–Žabovřesky. Vstup volný

Programy a akce pro veřejnost v Jurkovičově vile, Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky Od stromu do domu — výroba hraček Sobota 8/9/2012 13–18 h Přijďte si vyřezat vlastní hračku na lupénkové pile nebo si zkusit práci uměleckého řezbáře. Ideální typ pro příjemně strávené rodinné odpoledne a také poslední příležitost navštívit prezentaci v této sezóně. Vstup volný Bydlení pro zvířátka / výtvarná dílna pro děti a rodiče 16/9/2012 15–17 h Výroba vlastního krmítka, budky a dalších zvířecích domků. Vstup 40 Kč

PRO RODINY S DĚTMI A NEJEN PRO NĚ BULLDOGS FLOORBALL Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve na bezplatné ukázkové lekce hudební „přípravky“ a zápisy do instrumentálních oborů, které se konají v úterý 4. září v Rubínku (Poznaňská 10) Robátka pro nemluvňata od čtyř měsíců v 9 hod., První krůčky k hudbě pro batolata od 18 měsíců v 10 hod., Rytmické krůčky pro předškoláky od čtyř let v 16.15 hod., Zobcové flétny a Kytara pro děti i dospělé v 17 hodin.

Bulldogs Brno provádí od 4. 9. 2012 na ZŠ Novoměstská 21, celoroční nábor do florbalových družstev mládeže.

Informace na www.yamahaskola.cz/brno e-mail: polakova@yamahaskola.cz, telefon: 603 943 213

Sraz u vchodu do školních tělocvičen. Možnost bezplatného zapůjčení florbalového vybavení pro brankáře i hráče v poli. KONTAKT? Miroslav Mikšl, tel: 737 788 616 , e-mail: mmiksl@volny.cz www.bulldogs.cz

Přípravka • Mini přípravka Náborové družstvo pro ročníky narození 2002 – 2006 / vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. Mladší žáci • Elévové Náborové družstvo pro ročníky narození 1999 – 2001 / vždy v úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky

Mozolky 52, Brno-Žabovřesky Tel.: 549 259 853, e-mail: mozolky@kjm.cz www.kjm.cz • V období od 1. září do 7. října 2012 mohou prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. • Soutěž „Kočkopes Kvído, aneb Jak by vypadalo tele chobotem?“ určenou pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20. září do 25. října 2012. Soutěžní listy najdete na všech provozech KJM. • Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce KJM v městské části Brno-Žabovřesky, Mozolky 52 ve čtvrtek 4. října 2012 od 14.00 do 18.00 hodin. Součástí slavnosti jsou soutěže, malování, prohlídka knihovny aneb Zábavné odpoledne pro děti i rodiče.

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem „Poprvé do školy - poprvé do knihovny“. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce?

Další informace o programové nabídce naleznete na www.kjm.cz

Provozní doba pobočky Brno-Žabovřesky: pondělí 13 – 18 hodin I úterý 10 – 12, 13 – 18 hodin I středa 10 – 15 hodin I čtvrtek 10 – 12, 13 – 18 hodin

nácvik pracovního pohovoru a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9.00h do 14.00h. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak, aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi.

JOB KLUB v AGAPU Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od 18.9. do 4.10. 2012 pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, zkusíte si

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Informace o JOB klubu můžete získat přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech: 541 210 549, 736 131 414, nebo na e-mailové adrese a.dzubakova@agapo.cz.

11

září 2012


VOLNÝ ČAS LANÁČEK V ZOO BRNO LÁKÁ NA SLONÍ NOHY I VEVERČÍ DOUPĚ!

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 U VLKŮ Vážení a milí žabovřeští, přiblížil se nám nový školní rok, my, Vlci, máme za sebou letní tábory, a tak zase připravujeme program nového školního roku. Zveme Vás a Vaše děti k nám do klubovny, kde opět začátkem září pokračujeme v naší činnosti. Náborová schůzka se koná ve čtvrtek 6. 9. od 17:00 do 19:00 hodin. Najdete nás na adrese Kroftova 108 (roh ulic Kroftova, Štursova a Hlavní). Zahrajeme nějaké hry, seznámíte se s našimi vedoucími a klubovnou a hlavně budete mít možnost povozit se na koni. Náš oddíl totiž dlouhodobě spolupracuje se Zámeckým statkem v Dolní Rožínce, kde se učíme jezdit na koních a také se o ně starat. Pokud se Vám u nás bude líbit, můžete se s námi scházet každý týden a to jak na oddílových schůzkách, tak na schůzkách westernového jezdeckého kroužku. Do oddílu přijímáme děti od 1. třídy, do jezdeckého kroužku od 2. třídy základní školy. Chodit k nám ale mohou i mladší děti, pro ně máme jedenkrát týdně schůzky tzv. Vlčí školky. Kromě již zmíněné náborové schůzky s ochutnávkou naší činnosti, můžete přijít k nám do klubovny na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 13. 9. 2012 od 17:00 do 19:00 hodin. I na tomto dnu si budete moci zahrát nějaké hry nebo si vyzkoušet nějakou drobnou rukodělku. Mimo pravidelných schůzek pořádáme výpravy do všech koutů České republiky. Poznáváme přírodu, památky, sportujeme, tvoříme, bavíme se. Výlety máme jednodenní i na celý víkend, o prázdninách jezdíme na delší akce nebo pořádáme oblíbené příměstské tábory přímo v Brně. V zimě nechybí lyžování na horách a v létě tábor v jižních Čechách. Přijďte mezi nás a zjistěte jaké to je, být Vlkem. Těšíme se na Vás! Za vedoucí 11. PS VLCI Monika Žaba Procházková

Nové lanové centrum Lanáček zahájilo svůj provoz v brněnské zoo na začátku srpna 2012. V areálu ho najdete v horní části zoo, hned u výstupu z vláčku. Během pár dnů si Lanáček našel své příznivce, denně tak svou zdatnost na překážkách vyzkouší zhruba stovka dětí ve věku od tří do jedenácti let. Celkem je tu pro ně připraveno jedenáct překážek. Např. Sloní nohy, Veverčí doupě nebo Opičí tramvaj. Lana jsou umístěna ve výšce metr a půl. Strach z pádů mít ale nemusíte, pod všemi překážkami je záchytná síť. Vsup do Lanáčku je zpoplatněn, za dítě zaplatíte 60,- Kč, přičemž vstupenka platí po celý den. Zpříjemnit si tak celodenní prohlídku zoo můžete v Lanáčku hned několikrát za sebou a za jedny peníze.

Více informací najdete na našem webu www.vlcibrno.cz, vč. kontaktů na vedoucí, kdybyste se chtěli vyptat na jakékoli podrobnosti. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO BRNO září: denně od 9 – 18 hodin Pokladny se uzavírají v 17 hodin Více na www.zoobrno.cz

Září ve Studiu IN Zářijovou výstavou předvádí studio módy, umění a řemesel různé práce z kůže. Obrazy, interiérové doplňky, tašky, kabelky, pásky, šperky… vše z ateliérů a dílen moravských tvůrců. Přírodní materiál, design, perfektní zpracování jsou hodnoty nadčasové. Čas je přítelem takových prací. Srdečně Vás zve Studio IN, Minská 65. Otevřeno je od pondělí do pátku od 13 do 18.30 h, v sobotu od 9 do 12 h.

Pozvání do Galerie – i

VESNA NABÍZÍ Občanské sdružení Vesna se svým aktivitami vychází vstříc všem věkovým kategoriím. Střednímu a seniorskému jsou určeny různé vzdělávací kurzy. Je to např. kurz tvůrčího psaní, práce s počítačem, „hrátky“ s pamětí, výuka cizích jazyků. Všechny kurzy se konají v učebnách Vesny na Údolní 10 pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorek. V tělocvičně od září opět začnou pohybové kurzy a kroužky pro děti od dvou let až po seniory. Větším dětem je určena baletní a taneční průprava, základní pohybová průprava, sebeobrana, pro dospělé jóga, pilates, zdravotní cvičení, nejmenší děti v doprovodu dospělých mohou navštěvovat kroužky výuky základní motoriky, kreslení, písniček, říkadel … Od roku 2006 Vesna pořádá pečovatelské kvalifikační kurzy potřebné pro výkon odborné práce pečovatelky. Součástí kurzů je praxe v sociálních službách a závěrečné zkoušky. Veškeré informace a přihlášky získáte v kanceláři ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10 (přízemí), pondělí až čtvrtek 10 – 13 h, 16 – 18 h, pátek 15 – 17 h, tel: 733 506 684 nebo 513 034 951, www.vesnaspolek.cz

V rohovém domě na Horově 8 v Brně-Žabovřeskách se nachází žabovřeský stánek výtvarného umění. Návštěvník již při vstupu přestává vnímat ruch ulice a nechává se vtáhnout do ušlechtilého světa malířů, sochařů či uměleckých dřevomodelářů. K vidění jsou zde obrazy, umělecká keramika i dřevěné plastiky. Půjdete-li kolem, zastavte se na chvíli. V měsíci říjnu galerie pořádá zajímavé výstavy. Cesta planoucího ohně (hebrejské variace) je název výstavy výtvarnice Zuzany Kadlecové. Vernisáž s volným vstupem se koná 1. 10. 2012 v 17 hodin, výstavu uvede Miloš Štědroň. Dílo Zuzany Kadlecové bude v galerii vystaveno do 12. října 2012, otevírací doba ve všední den je 10.00-13.00 h a 14.00-17.30 h. Těžištěm tvorby malíře Zdeňka Bláhy je především akvarel a město Brno jeho oblíbeným tématem. Také tento brněnský umělec se v říjnu představí v Galerii – i. Vernisáž výstavy s názvem Brno a jiné vzpomínání se uskuteční 15. 10. v 17.00 hodin. Vstup volný. Výstava potrvá do 20. 10. 2012. Galerie – i srdečně zve k návštěvě.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

12

září 2012


Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví - Pátek 5.10. 2012 16 – 18 h ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (1. zastavení Stezky zdraví) Zážitkové soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi. Soutěžní stanoviště rozverné pohybové hry a tvořivé aktivity pro malé i velké na Stezce zdraví. Všechny děti si odnesou drobné odměny, proběhne losování o ceny pro všechny účastníky. Občerstvení a malé překvapení ve formě loutkového divadla Honzy Hrubce. Vstup zdarma. Výukové programy EkoCentra Brno - EkoCentrum Brno nabízí od září 21 výukových programů pro mateřské základní a střední školy. Na podzim budou také probíhat terénní programy ve výjimečných přírodních brněnských lokalitách. Pro základní a střední školy je připraveno 16 výukových programů zcela zdarma! Více informací na www.ecb.cz.

EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno, tel: 545 246 403 ecb@ecb.cz, www.ecb.cz Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno - 2.10. 2012, 10 – 17 h. Pestrý program pro všechny příznivce zdravého a ekologicky šetrného životního stylu, představení rozsáhlých služeb informačního centra pro veřejnost, ekoporadna, specializovaná knihovna Ekotéka, knihkupectví, obchůdek s šetrnými výrobky, nabídka programů pro děti i pro dospělé. Bezplatné přihlášení na celý rok do knihovny Ekotéka. Ochutnávka zdravé výživy, prezentace ekologicky šetrných čisticích prostředků, ukázky tvořivých aktivit pro děti.

Budeme si moci prohlédnout další zvířata chovaná na farmě – pštrosy emu, nandu, kozy i ovce, a také nakoupit výrobky produkované farmou.

EXKURZE NA PŠTROSÍ FARMU S REZEKVÍTKEM Cyklus environmentálně zaměřených exkurzí Rezekvítku bude pokračovat i na podzim. V sobotu 15. 9. 2012 navštívíme pštrosí farmu, která se nachází v krásné krajině Drahanské vrchoviny. Během prohlídky farmy se dozvíme něco málo o chovu pštrosů afrických, jejich šlechtění, o zpracování pštrosího masa a pštrosích produktů.

Na exkurzi je potřeba přihlásit se dopředu. Pro více informací nebo přihlášky můžete kontaktovat koordinátorku Terezu Žižkovou, telefon: 543 216 483 či e-mail: tereza.zizkova@rezekvitek.cz.

VČELAŘI JIŽ OSLAVILI SVŮJ NOVÝ ROK! „Je to tak, třeba je to k nevíře“, ale ke včelařům, ale hlavně k jejich včelám přichází začátek roku již brzy po letním slunovratu. V tu dobu již včely totiž začínají s přípravami na zimu. Z polí i lesů již zmizela většina květů, které jsou hlavním zdrojem včelí pastvy, proto i výskyt včel je v přírodě již pouze sporadický. Konec starého a začátek nového včelařského roku nám nejlépe charakterizuje úsloví – ženci na pole, včely z pole. Pro konec starého včelařského roku je mimo jiné charakterické i poslední vytáčení medu, na které musí bezprostředně navazovat zimní přikrmování – tedy ukládání zimních zásob. Uložením zimních zásob pro včely práce prakticky končí, pro včelaře však ještě zdaleka ne. Čeká jej spousta práce při úpravě a zvelebování včelích produktů, výrobě medoviny i při opravách a úpravách včelařského nářadí a včelích příbytků. Samozřejmostí však je i zhodnocení uplynulého roku, další vzdělávání, a to jak včelařů, tak i spoluobčanů. Včelařské organizace pořádají na začátku nového včelařského roku tedy v průběhu zimy, celou řadu odborných přednášek, na kterých si včelaři předávají nejen své poznatky, ale dozvídají se zde a diskutují i novinky ze včelařského světa.

Na informování občanské veřejnosti – nevčelařů se však velmi často zapomíná. Přitom nevčelaři mají z pohledu včelařů až neuvěřitelné mezery ve svých znalostech nejen o včelách, ale i o včelích produktech. V naší základní organizaci, která působí v Bystrci, Kníničkách, Komíně, Jundrově, Žabovřeskách a v Žebětíně jsme v loňském roce zkusili tento trend zvrátit. Uspořádali jsme v Žabovřeskách a v Bystrci několik setkání občanů se včelaři, na kterých jsme si povídali o včelách, včelaření i o včelích produktech. Tato setkání byla spojena s ochutnávkou našich medů a někdy i medoviny. Protože dost lidí projevilo o včelařskou problematiku značný zájem a diskuse byly opravdu zajímavé, chceme v těchto setkáváních pokračovat i v letošním roce. Jsme připraveni rozšířit tato setkání do všech našich městských částí. Pro ty městské části které budou mít o tato setkávání svých občanů se včelaři zájem a poskytnou nám prostory pro jejich uspořádání, máme pro zimní měsíce připraveno pokračování těchto zajímavých diskusních večerů. O tom, jestli o ně bude ze strany občanů a MČ zájem a jestli a kdy se tato setkání uskuteční, vás budeme na stránkách vašeho zpravodaje včas informovat. Ing. Antonín Pavlíček lektor a vedoucí včelařských kroužků

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání zve malé i velké na své poprázdninové akce HRÁTKY S PODZIMEM – 14. 9. 2012 od 17 do 20 hod. Přijďte si užít barev a plodů podzimu a vytvořit si jednoduché dekorace pro potěšení. Z tohoto večera si odnesete květy z listů stromů, ozdoby z jeřabin, šišek, javorových nažek a orobince. Lektorkou je Alena Uhříčková. Místo konání: Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno

KROUŽKOVÁNÍ NA ROZMARÝNKU – 5. 9. 2012 od 15 do 18 hod. Přijďte strávit příjemné odpoledne v naší přírodní zahradě plné zvířátek a herních prvků pro děti. Součástí akce budou ukázky z činností kroužků pro děti. Můžete si také prohlédnout celý areál Rozmarýnku, seznámit se s vedoucími jednotlivých kroužků a děti do nich přihlásit. Nabídku kroužků pracoviště Rozmarýnek naleznete na www.lipka.cz/rozmarýnek-krouzky. Místo konání: Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno

ZAHRADNICKÉ MINIMUM – JAK PŘILÁKAT UŽITEČNÉ ŽIVOČICHY 2. 10. 2012 od 14 do 20 hod. Jak sestrojit boudy, budky, hmyzí hotely a nejrůznější úkryty či zimovadla přesně na míru a podle potřeb našich pomocníků z živočišné říše? Mezi zimovadly, které si vytvoříme, nebude chybět ještěrkovník, ptačník, hadník, rorýsovník, broukoviště a další. Řekneme si také, co v zimě patří do krmítka. Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno

ZAHRADNICKÉ MINIMUM – ARANŽMÁ K NAKOUSNUTÍ 6. 9. 2012 od 14 do 17 hod. Na semináři si ukážeme, jak správně sklízet, sušit a uskladnit květy na aranžování a jak dekorativně zdobit zeleninu. Víte, jak lze využít zeleninu v aranžování? Podíváme se také na různé dekorativní styly pro všední den i výjimečné příležitosti a na závěr si řekneme více o získávání semen v biokvalitě. Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Lipka připravuje množství volnočasových kroužků pro děti i dospělé. Kompletní nabídku a více informací najdete na www.lipka.cz/krouzky

13

září 2012


VOLNÝ ČAS

ZÁŘÍ 2012 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK FILMOVÉ NOVINKY Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky

1.9.-5.9. 18:15 a 20:30 SVATÁ ČTVEŘICE ČR – komedie

17.9. 15:45

VRÁSKY Z LÁSKY ČR – drama

1.9.-2.9. 16:00

REBELKA 3D USA,český dab. – animov. komedie

17.9.+19.9. 18:00

NEDOTKNUTELNÍ Fr. – komedie/drama

6.9.-10.9. 18:30

AŽ VYJDE MĚSÍC USA – komedie

17.9.+19.9. 20:30

PINA 3D Německo – životopisný/taneční

6.9.-9.9. 20:30

MÉĎA USA - komedie

20.9.-21.9. 17:15

MONSTRA OCEÁNŮ 3D: PRAVĚKÉ DOBRODRUŽSTVÍ USA,český dab. – dokument

8.9.-9.9. 16:15

REBELKA 3D USA,český dab. – animov. komedie

20.9.-30.9. 18:30

SVATÁ ČTVEŘICE ČR – komedie

10.9. 16:15

ŽELEZNÁ LADY VB – živopisný

20.9.-23.9. 20:30, 24.9. 16:15 DO ŘÍMA S LÁSKOU USA – romant.komedie

10.9.-12.9. 20:30

POLSKI FILM ČR – komedie/drama

22.9.-23.9. 14:30

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 2D USA,český dab. – animov. komedie

11.9.-12.9. 18:30

DIKTÁTOR USA – komedie

22.9.-23.9. 16:30

NORMAN A DUCHOVÉ 3D USA,český dab. – animov. dobrodružství

13.9.-14.9. 18:00

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL ČR – komedie

24.9.-26.9. 20:30

TOTAL RECALL USA – thriller

13.9.-16.9. 20:30

BOURNEŮV ODKAZ USA – thriller

27.9.-30.9. 16:45

VÁŇA ČR – dokument

15.9.-16.9. 16:00

TADY HLÍDÁM JÁ ČR – rodinná komedie

27.9.-30.9. 20:30

NEDOTKNUTELNÍ Fr. – komedie/drama

15.9.-16.9. 18:15

LETʼS DANCE 3D: REVOLUTIONS USA – hudební romance

29.9.-30.9. 14:30

REBELKA 2D USA,český dab. – animov. dobrodružství

V ZÁŘÍ HRAJEME V PONDĚLÍ ODPOLEDNE PRO STUDENTY A SENIORY ZA VSTUPNÉ 50,V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME PREMIÉRY: EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2, ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 3D+2D (český dabing), DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN, NAZARETH (ČR), THE WORDS, KRÁLOVSTVÍ HMYZU 3D, CESTA DO LESA (ČR), VE STÍNU (ČR), POSEL (ČR), DRUHÁ ŠANCE, ZEMĚ BEZ ZÁKONA, KOZÍ PŘÍBĚH ZE SÝREM 3D (ČR) REPRÍZY: REBELKA 2D, NEDOTKNUTELNÍ, NORMAN A DUCHOVÉ 2D

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549247070 (v době otevřené pokladny)

Kulturní dům RUBÍN

Vlastivědný klub Petra Bezruče

Tel.: 541 213 632, 541 213 704 rubin@zabovresky.cz

http://vkpb.sablony.quonia.cz Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v KD Rubín, Makovského nám. 3, vždy v pondělí 16.30-18.00 hodin

Pracovníci KD Rubín se připravují na novou sezonu. A na co můžete těšit? Program Kulturního domu Rubín v říjnu 2012 4. října 16. října 23. října 26. října 30. října

Moucha na zdi Fantasy of dance – irské tance Nezmaři Blázinec v 1. Patře Fešáci + Petr Novotný + Michaela Tučná Tam u nebeských bran – výroční koncert k 65. narozeninám Michala Tučného

17. září 24. září

Thajsko I. Thajsko II.

1. října 8. října 15. října 22. října

Karnské Alpy Ing. Zdena Druckmüllerová Namibie Ing. Lucie Cicvárková Island Mgr. Martin Bělocký Laponsko – obyvatelé severských zemí RNDr. Alena Žáková Tunisko – od Kartága po současnost RNDr. Jaromír Kolejka

29. října

Ing. Štěpán Novák Ing. Štěpán Novák

Srdečně zve Milada Muselíková, vedoucí přednáškového odboru

Více informací také na www.kdrubin.cz

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

www.kinolucerna.info

14

září 2012


VODA TOPENÍ ODPADY

Patrik Lužný

telefon +420 - 777 591 039 e-mail: LuznyPatrik@seznam.cz

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Minská 100, 616 00 Brno tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125 e-mail: schenk@nbox.cz www.schenk-sport.cz

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz

INZERCE

V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI Pravidelný měsíčník městské části Brno – Žabovřesky. Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně. Slevy na opakované vydání inzerátu, uzávěrka vždy k 20. dni v měsíci

MÁTE ZÁJEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY? kontaktujte nás: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel.: +420 777 414 983 nebo +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

Pro zpříjemnění zářijových dní jsme si pro Vás připravili křížovku o ceny! Na tři vylosované výherce čekají hodnotné ceny. Vaše tajenky zasílejte na e-mail: soutez@nase-zabovresky.cz do 21. září 2012. Redakce Žabovřeského zpravodaje Vám přeje krásný začátek školního roku.


ยบrsย‘}nฤร•ยƒย„ยบยžฤ—ฤ•ฤ–ฤ— na Den testovjlยžlqsยžยƒmUKODA v ศ–{wย•

nvnย„|ฤร•ยƒย„ยบยžฤ—ฤ•ฤ–ฤ—mxyยบยž|}jrยฝ}ย•ศ–{wย•w|tย”yยบnq{jmย‚ร•

Autocentrum ROS, a.s. xยบยžยยžฤ–lร–ฤ›ฤ•ฤ˜ฤ•ฤ•ศ–{wx nuร•ร˜ฤšฤ•ฤ˜ฤšฤ•ฤ–ฤ—ฤ—ฤ— xkร•ร˜ฤœฤ˜ฤ›ฤšฤ˜ฤšฤ—ฤ–ฤ ย€ย€ย€ร•{x|j~}xร•lยƒ

Žabovřeský zpravodaj 09/12  
Žabovřeský zpravodaj 09/12  

zpravodaj 09/12