Page 15

Ä—44%#SOPÇBCPWĹźFTLZ t;BKJTUJMJKTNFEPUBDFBNPEFSOJ[PWBMJKTNFNBUFĹźTLĂ?B[ĂˆLMBEOĂ“Ă?LPMZ t1SPTBEJMJKTNFSFLPOTUSVLDJ8JMTPOPWBMFTB t0ENĂ“UMJKTNFIB[BSEBOFWIPEOĂ?TUBWFCOĂ“JOWFTUJDF

5âNQSPÇBCPWşFTLZ 

.HS.BSFLĂ€MBQBM

*OH1BWFM5ZSBMĂ“L

*OH,BSFM%PMFäBMLSBKTLâSBEOĂ“QSPTPDJĂˆMOĂ“PCMBTU

TUBSPTUB

ĹźFEJUFMĂ SB[PWĂ?OFNPDOJDF

6äJUFĹ˜OĂ?WĹžDJ QSPWĂ?FDIOZ

MĂ?STNĂ? SDRUĹ˝ENĂ? BRNO-Ĺ˝ABOVĹ˜ESKY

...parkovĂĄnĂ­? BLĂ?SKĂ SE NA LEPĹ Ă? ÄŒASY! DalĹĄĂ­m z problĂŠmemĹŻ, pĹ™ed kterĂ˝m nemĹŻĹžeme a ani nechceme zavĂ­rat oÄ?i, je parkovĂĄnĂ­ v naĹĄĂ­ mÄ›stskĂŠ Ä?ĂĄsti. ZbudovanĂĄ parkovacĂ­ mĂ­sta uĹž dĂĄvno nestaÄ?Ă­ svojĂ­ kapacitou pojmout auta vĹĄech obyvatel, kteří se o nÄ› navĂ­c musĂ­ dÄ›lit i s dalĹĄĂ­mi dojĂ­ĹždÄ›jĂ­cĂ­mi. Tato situace se sama nevyĹ™eĹĄĂ­, a proto aktivnÄ› hledĂĄme moĹžnosti, jak alespoĹˆ po malĂ˝ch krĹŻÄ?cĂ­ch rozĹĄĂ­Ĺ™it moĹžnost parkovĂĄnĂ­ v ulicĂ­ch Ĺ˝abovĹ™esk. V souÄ?asnĂŠ dobÄ› mĂĄme vytipovanĂ˝ch nÄ›kolik oblastĂ­, kde lze, s ĂşnosnĂ˝mi nĂĄklady pro obec, Ăşpravou znaÄ?enĂ­ zvýťit poÄ?et parkovacĂ­ch mĂ­st. DalĹĄĂ­m krokem mĹŻĹže bĂ˝t zjednosmÄ›rnÄ›nĂ­ nÄ›kterĂ˝ch ulic, Ä?i podobnĂĄ, dĹŻkladnÄ› promyĹĄlenĂĄ, Ăşprava provozu. V dlouhodobÄ›jĹĄĂ­m plĂĄnu je pak Ĺ™eĹĄenĂ­ parkovĂĄnĂ­ ve vnitrobloku Pod kaĹĄtany, kde bychom rĂĄdi spolupracovali na vzniku podzemnĂ­ch garåŞí a takĂŠ terĂŠnnĂ­mi Ăşpravami pomohli ke zkulturnÄ›nĂ­ oblasti a zlepĹĄenĂ­ komfortu bydlenĂ­. SpoustÄ› z nĂĄs se jistÄ› ulevĂ­ i v okamĹžiku, kdy bude dokonÄ?ena plĂĄnovanĂĄ a oÄ?ekĂĄvanĂĄ rekonstrukce ulic MinskĂĄ/Horova, kde jsme dĹŻraznÄ› apelovali na nutnost Ĺ™eĹĄenĂ­ moĹžnosti zastavenĂ­ a krĂĄtkodobĂŠho parkovĂĄnĂ­. Věříme, Ĺže tyto Ăşpravy pomohou nejen běŞnĂ˝m obÄ?anĹŻm, ale i obchodnĂ­kĹŻm, pro kterĂŠ je souÄ?asnĂĄ situace velmi neĹĄĹĽastnĂĄ. StĂĄle vĂ­ce rodiÄ?ĹŻ vozĂ­ svĂŠ dÄ›ti do ĹĄkol a ĹĄkolek auty, vnĂ­mĂĄme proto takĂŠ nutnost lepĹĄĂ­ organizace dopravy v pĹ™ilehlĂ˝ch oblastech. NaĹĄĂ­m cĂ­lem je obÄ?anĹŻm cĂ­lenÄ› pomoci a najĂ­t cestu vyĹĄĹĄĂ­ podpory na Ăşkor represĂ­. V poslednĂ­ch letech probĂ­hĂĄ zpracovĂĄvĂĄnĂ­ tzv. generelu parkovĂĄnĂ­, kterĂ˝ podrobnÄ› analyzuje chybÄ›jĂ­cĂ­ parkovacĂ­ mĂ­sta v jednotlivĂ˝ch mÄ›stskĂ˝ch Ä?ĂĄstech i mÄ›stÄ› BrnÄ›, a poÄ?Ă­tĂĄ s budovĂĄnĂ­m zĂĄchytnĂ˝ch parkoviĹĄĹĽ a parkovacĂ­ch domĹŻ. Budeme intezivnÄ› prosazovat zĂĄjmy obÄ?anĹŻ Ĺ˝abovĹ™esk a maximĂĄlnÄ› podporovat koncepci parkovĂĄnĂ­, kterĂĄ pomĹŻĹže situaci vyĹ™eĹĄit. Věříme, Ĺže budeme mĂ­t moĹžnost tyto plĂĄny naplnit a v co nejbliŞťí budoucnosti postupnĂ˝mi Ăşpravami dojĂ­t k viditelnĂ˝m vĂ˝sledkĹŻm. NadĂĄle budeme spoleÄ?nÄ› dÄ›lat vĹĄe, co je v naĹĄich silĂĄch, pro NAĹ E Ĺ˝ABOVĹ˜ESKY.

Igor FuÄ?Ă­k

Daniela JanĂ­Ä?kovĂĄ

IIvo o Borovec Boro ec

pĹ™edseda ODS Brno-Ĺ˝abovĹ™esky 1. mĂ­stostarosta MÄŒ Brno-Ĺ˝abovĹ™esky

mĂ­stopĹ™edsedkynÄ› ODS Brno-Ĺ˝abovĹ™esky 2. mĂ­stostarostka MÄŒ Brno-Ĺ˝abovĹ™esky

mĂ­stopĹ™edseda ODS Brno-Ĺ˝abovĹ™esky Ä?len Rady MÄŒ Brno-Ĺ˝abovĹ™esky

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Advertisement