Page 12

PORADNA ZPRAVODAJE VETERINÁRNÍ PORADNA: PROČ SE TAK ŠKRÁBE? SVRAB U PSŮ V poslední době se setkáváme u psů až nečekaně často s tímto, zdánlivě již vymizelým parazitem. Svrab je často považován za onemocnění zanedbaných zvířat, ale mohou jím onemocnět i psi ve velmi dobré péči, proto si nikdy nemůžete být jistí, že se tento roztoč Vašemu miláčkovi vyhne. Sarkoptový svrab je vysoce nakažlivé parazitární onemocnění způsobené maličkým roztočem s názvem zákožka svrabová – Sarcoptes scabiei. Tito roztoči napadají kůži zdravých psů a štěňat a způsobují celou řadu kožních problémů. Napadeni mohou být psi všech věkových kategorií, ale sarkoptový svrab je častější u mladých zvířat. Roztoči mohou být přeneseni i na jiného hostitele, jako je např. člověk nebo kočka, ale tito parazité jsou druhově velmi specifičtí a u jiných hostitelů nejsou schopni množení. Vyvolají pouze krátkodobé kožní problémy, které samovolně vymizí. Charakteristickým znakem onemocnění je intenzivní svědění (často po příchodu do teplé místnosti), které nereaguje na symptomatickou léčbu. Na kůži psa se objevují papuly (malé červené hrbolky), které jsou nejčastěji lokalizované na okrajích uší, loktech, hlezen (kotníky), hrudníku a břiše. Další příznaky mohou zahrnovat vypadávání chlupů, zesílení a šupinatění kůže. Pokud není svrab správně diagnostikován a léčen, mohou se vyvinout chronická poškození kůže, jako je zvýšená pigmentace, zesílení a zvrásnění kůže a následná bakteriální infekce kůže. Diagnostika svrabu u psů se provádí na základě klinického vyšetření zvířete, vyšetření kůže, které zahrnuje

výše zmíněné příznaky, a také na základě takzvaného seškrabu kůže. Tento seškrab se provádí ostrým skalpelem z několika míst na těle až na krvavou spodinu. Bohužel záchyt zákožky svrabové je velmi malý, ani v několika seškrabech nemusí být parazit objeven. Léčba svrabu může trvat dlouho, ale pokud je zvíře v dobrém zdravotním stavu, výhled bývá dobrý. Léčba se může provádět několika způsoby. V první řadě je nutno kůži zvířete pořádně vyšamponovat dezinfekčním šamponem, aby se zbavila nečistot, možného hnisu a nadbytečných odlupujících se buněk kůže. Poté se na postižené místo může aplikovat roztok amitrazu, kterým se postižená místa ošetří. Tato koupel se provádí v desetidenních intervalech několikrát po sobě. Další moderní možností léčby je použití pipet s obsahem selamectinu nebo moxidektinu a imidaclopridu. Tato pipeta se aplikuje mezi lopatky a léčba se opakuje v týdenních až čtyřtýdenních intervalech, v závislosti na klinické odezvě na léčbu. Zároveň je třeba ošetřit pečlivě prostředí, kde pes žije, a držet ho v izolaci od ostatních zvířat. Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění vysoce nakažlivé pro ostatní psy, je potřeba při jakémkoliv podezření na toto onemocnění vždy vyhledat pomoc veterináře. Váš Tým ordinace MP vet, Tůmova ulice, Brno MVDr. Pavlína Řehořková, MVDr. Michaela Čermáková www.mpvet.cz • facebook.com/mpvetbrno

UPRAVUJÍ SE PŘÍSTUPY DO WILSONOVA LESA V současné době je vstup do lesoparku Wilsonův les umožněn sítí cest, které byly vybudovány při jeho zakládání. Ze strany Žabovřesk je to z ulic Krondlovy, Zeleného, Marie Stejskalové, Horákovy a Šmejkalovy. V Masarykově čtvrti pak z ulic Foustkovy, Dostálovy, Barvičovy, Rezkovy a Bohuslava Martinů. Přístup z ulice Rezkovy neodpovídal dnešním požadavkům, a proto se v těchto dnech začal upravovat. Uvažovalo se o tom i v souvislosti s revitalizací lesoparku, ale tento vstup se nenachází na jeho ploše. Úprava počítá s tím, že vstup bude z komunikace upraven dlažbou a bude pokračovat lesní cestou se stejným povrchem jako u ostatních

cest v lesoparku. Nový úsek bude napojen na stávající cestu, která vede k altánu. Zhotovitel stavby se obrací na občany s prosbou, aby se v době probíhajících prací těmto místům vyhnuli, a slibuje, že do léta budou práce ukončeny. V blízké budoucnosti můžeme ještě očekávat zlepšení přístupu od řeky Svratky. Původní stezky ukončené schůdky byly zrušeny zřízením tramvajové linky č. 1. Dobudováním VMO v úseku Žabovřeská vzniknou mimoúrovňové vstupy do lesoparku s napojením na komunikace k Brněnské přehradě. Přejme si, aby se akce v brzku uskutečnila.

František Procházka, předseda komise životního prostředí

ODSTRAŇME „LETNÍ ČAS“ NA SMETIŠTĚ DĚJIN! V minulém čísle Žabovřeského zpravodaje 3/2014 jsme si mohli přečíst pěkná slova pana starosty připomínající nám příchod očekávaného jara s prodlužujícím se dnem, s čímž jsou spojena i příjemná rána s vycházejícím sluníčkem. Bohužel je tato doba následně spojena již dlouhodobě s nepříjemným posunem naší denní reality ze středoevropského časového pásma (SEČ) do nám nepřirozeného východoevropského časového pásma, což je nazýváno „Letní čas“ (SELČ – dále: LČ). Na toto neblahé dědictví z první a druhé světové války si v roce 1977 vzpomněli nějací chytráci v domnění, že tím ušetří jakýsi zlomek elektrické energie, a v roce 1979 k tomuto válečnému praktiku přistoupila i naše tehdejší komunistická vláda. Když už se jí totiž nedařilo realizovat heslo „Poručíme větru, dešti“, tak se jí zalíbilo alespoň to, že může do životů lidí nepřípustně zasahovat. Vzpomínám na tehdejší článek v Rudém právu: „Nechce se jim vstávat“, v němž byl odsuzován jakýsi dětský lékař ve francouzském Dijonu, který si proti tomu „dovolil“ založit politickou stranu, a byly tak vyjádřeny i výhružky případným nespokojencům, kteří by si snad i u nás troufli proti tomu vystupovat. V těchto intencích jistá významná vědecká pracovnice Akademie věd doporučila lidem, kterým ranní sluníčko chybí, aby si (zřejmě v rámci proklamovaných úspor energie) ráno rozsvítili silné reflektory a tak nad LČ „vyzráli“. Celou věc později vědecky korunuje prohlašováním, že babička Boženy Němcové také vstávala v létě ve čtyři, v zimě v pět hodin. Zapomněla přitom, že mezi zimou a létem jsou ještě 2 roční období (jaro a podzim), takže milá babička si svůj zimní a letní režim přizpůsobovala po asi 40 vteřinách denně. Problémem, zda měla babička na „Starém bělidle“ k dispozici nějaké hodiny, se prozatím Akademie věd nezabývala, ale my dnes již stoprocentně víme, že k žádné úspoře energie se touto manipulací s přirozenými biorytmy lidí nedochází, ale naopak jsou lidé již 35 let vystavováni každoročně nucenému dvojímu přizpůsobování se časovým změnám.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Kdyby toto přizpůsobování trvalo každému jen jeden týden, pak je to již 35krát 14 dní, což je celý 1 rok a 4 měsíce znehodnocovaného života. A to nepočítám ty, kterým to vadí po celou dobu. Jestli si někdo myslí, že LČ žádné zdravotní problémy nečiní, tak je na velkém omylu. K lékařům se sice nechodí s LČ, ale stále více s neurasteniemi, nespavostí, žaludečními a kardiovaskulárními problémy a nakonec s tím nejhorším, což jsou karcinomy. Zmíněné vědkyni se tyto nejhorší následky prokázaly na krysách a na moji veřejnou otázku, jak je to u člověka, odpověděla, že takový výzkum ji nikdy nezajímal, ale já na základě mnoha konzultací s nezaujatými lékaři tvrdím, že to vše může mít i latentní příčinu v každoročním stresu z letního času. Na jeho zavádění se občanů nikdo neptal, ale jedna komisařka EU přiznala, že s LČ má problémy (podle ní „jen“) 40 % občanů EU. Při počtu obyvatel EU jde o stamiliony lidí. Dalším 40 % by jeho zrušení nevadilo a pouze pouhým 10–20 % tento výdobytek obou hrozných světových válek vyhovuje. Přitom jejich argumenty pro zachování časové manipulace s lidmi (kdosi ji trefně pojmenoval „časové tsunami“) jsou buď naprosto naivní (například jedna známá redaktorka se podle svého vyjádření může tu neděli po zavedení LČ o hodinu déle procházet – to si snad nemohla přivstat i v neděli před tím?), nebo jsou velmi hrubé až vulgární, a proto nepublikovatelné. Výše uvedené stamiliony občanů naše ani evropské vládce neoblomí, ale dali si podmínku, že když se sejde 1 milion podpisů z minimálně sedmi zemí EU pod peticí proti LČ, tak se tímto problémem možná budou blahosklonně zabývat. Proto byla z iniciativy našeho občanského sdružení „Čas pro Evropu“ a panem senátorem P. Šilarem vypsána internetová petice, v níž se můžete proti oktrojované každoroční časové manipulaci s námi občany vyjádřit (only one time - pouze jeden čas) na elektronické adrese: www.onlyonetime.cz Zdeněk Kolíbal

12

duben 2014

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Advertisement