Page 89

ovima se prelijevalo tenzija nom agovjeπtavajuÊi

a se iz niËega

kultura i umjetnost

nost koja je prostrujala vog susreta vojih oËiju adoznalim gledom je spontanog zagrljaja mirni dlanovi progovorili æenjem novog dodira, æeljom vjeËnosti dodirljivosti bac

sjeÊanje na tebe an sumrak ovaj grad navici ljubiti rijeËima njama i naklonoπÊu

dniËkog vremena ma Êu te pogledom

89

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement