Page 7

Vjerujem da Êe se mnogi od vas, baπ i poput mene same zapitati, zaπto koristiti sol za kupanje?

BURIN ... Crvena boja, miris divlje orhideje povoljno djeluje na sinuse, krvožilni sustav i probavni trakt.

www.adriasol.hr

Odgovor koji se na neki naËin “iskristalizirao” tijekom ugodnog razgovora, bio bi otprilike jednak protupitanju: A zaπto leæati u moru pod uæarenim suncem? Pomisao na kupku punu morske soli gotovo je djelova-la jednako primamljivo kao i kupanje u moru. Pomislih, kad veÊ nije more, topla kupka puna mirisne morske soli bi zaista mogla biti poput idealne polusatne zamjene za godiπnji odmor... i svatko bi si je trebao moÊi priuπtiti (jedini uvjet je imati kadu). U danaπnjem stresnom naËinu æivota neophodno je predahnuti, “napuniti baterije”, “pobjeËi na trenutak iz rutine... Joπ uvijek se netko pita kako??!

7

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement