Page 41

"Posebnost naπe usluge u odnosu na ono πto nude danaπnji moderni trendovi je to πto smo u moguÊnosti izraditi unikatne ili maloserijske proizvode, kao i proizvode po narudžbi koji mogu biti izraen baπ za Vas... prilagoeni Vaπim potrebama i po Vaπoj želji". (Boris Skomina)

Unikatno. Uvijek moderno. Po Vašoj mjeri.

"Ponosni smo da možemo istaknuti liniju poslovne i modne torbice “Tkanica”, koja se proizvodi u našoj radionici, a izrad̄ena je u suradnji sa ženama Knina koje svojim marljivim radom stvaraju “tkanice” s motivima narodne nošnje žena tog kraja, koje onda mi po nacrtu modne dizajnerice oblikujemo u vrlo prepoznatljive modne detalje, posebno prepoznate u inozemstvu... na prvom mjestu u Japanu". (B. Skomina)

Savjet

{

Kožnu torbicu dobro namažite vazelinom. Ostavite da koža upije masnoću i nakon toga trljajte, prvo vunenom pa potom pamučnom krpom. Na kraju namažite još jedan tanki sloj vazelina.

Torbice Skomina RadiÊeva 20, Zagreb Tel: 01/481 3297 e-mail: skomina@zg.t-com.hr

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement