Page 32

OKUS TRADICIJE - OPG TRSOGLAVEC

Asortiman sireva je πirok: svjeæi sirevi i svjeæe vrhnje, kuhani sirevi oplemenjeni raznim dodacima, dimljeni sirevi i naravno, domaÊi maslac. U planu daljnjeg razvoja OPG Trsoglavec je i izgradnja kuπaonice u sklopu sirane, te uklapanje proizvodnje u ponudu seoskog turizma. Sirevi OPG Trsoglavec, na sajmovima i

32

izloæbama sireva diljem zemlje, viπestruko su nagraivani za kvalitetu. U danaπnje vrijeme vrlo je vaæno prepoznati trendove na træiπtu i potrebe potroπaËa, πto dokazuje i gospodarstvo Trsoglavec svojim novim proizvodima: sir s vlascem, sir s vrganjima, sir s paprikom. Okusi ovih sireva su iskustvo koje ne æelite propustiti!

CEKER magazin | svibanj 2013

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement