Page 30

ADRŽAJ <<SADRŽAJ

Okus tradicije tekst: magazin Ceker/foto: OPG Trsoglavec

Sirevi naših baka proizvedeni na moderan način

30

U okolici grada Petrinje, na obroncima HrastoviËke gore, u idiliËnom krajoliku gotovo nedirnute prirode, prostire se imanje obitelji Trsoglavec. Imanje je to koje zaokruæuje cjelinu od proizvodnje sirovine do konaËnog proizvoda. Vrijednim i mukotrpnim radom cijele obitelji, na ekoloπki prihvatljiv naËin, proizvodi se hrana za æivotinje i ljude, muze se i prerauje mlijeko i u konaËnici, na træiπte se plasiraju domaÊi sirevi izuzetne kvalitete proizvedeni u maloj obiteljskoj sirani. Sve je tu po uvjetima koje zahtijevaju danaπnji strogi standardi. ZahvaljujuÊi rukama ovih vrijednih ljudi, tradicija postaje dio naπih stolova.

CEKER magazin | svibanj 2013

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement