Page 25

Na naπe pitanje gdje plasiraju robu, sin Tomislav nam odgovara da imaju svoju klupu na “KvatriÊu” i da su tamo svakodnevno prisutni. Kao prodavaË tamo se nalazi najmlai sin. Samo navratite tamo i pitajte za nas, svi Êe vas uputiti k nama na klupu, veselo nam kaæe. Nakon kratkog i ugodnog Ëavrljanja Joso se ispriËao i rekao je da on jednostavno mora krenuti dalje raditi jer vrijeme leti. Bacili smo pogled na sat i shvatili da vrijeme zaista leti, pogotovo u dobrom druπtvu. Stoga smo se zahvalili domaÊinima na gostoprimstvu. Kako to obiËno biva kod dobrih domaÊina, niti ovaj put nismo otiπli praznih ruku. Ga. MarjanoviÊ nam je donijela vreÊice pune svjeæe "zelenjave", mrkvice, rotkvice, ubrane tek trenutak ranije. Za Ëitatelje CEKER-a doznali smo i ekskluzivnu vijest: OPG MarjanoviÊ Êe uskoro otvoriti i Facebook stranicu! Tako Êete moÊi pratiti njihov rad, te naruËiti svjeæe povrÊe koje Êe biti dostavljeno do vaπeg kuÊnog praga. Æelimo ovoj radiπnoj obitelji puno uspjeha i puno rodnih godina. OPG MarjanoviÊ Kontakt: 099 7735369

25

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement