Page 24

A IZ OBITELJSKOG POVRTNJAKA ZELENA PRIC

beru, drugi Ëiste, treÊi peru, Ëetvrti prodaju. Imanje OPG-a MarjanoviÊ postoji od sredine 90 tih godina proπlog stoljeÊa. Trenutno broji 13 plastenika i joπ toliko plodne zemlje za otvoreni uzgoj povrÊa. Suvremeni sustav za navodnjavanje iz vlastitog bunara osigurava biljkama dovoljno vode za zdrav rast i razvoj. "Upravo se zavrπava berba rotkvice, mladoga luka i matovilca, poËela je nedavno i berba zelene salate, posijano je veÊ nekoliko plastenika mahuna svih vrsta, a sade se i vanjske mahune... flanci rajËice i paprike sjajno napreduju i uskoro dolaze i oni na red... voÊke, kao πto vidite, sjajno cvijetaju i samo da ne bude mraza i biti Êe ovo i za njih dobra godina. a tu u posla pos a p e o glave, g ave, cijela c je a obitelj ob elj pomaæe po a e i Ima preko radi, supruga, tri sina i ja, pa nekako sve stiæemo, radi se svaki dan od jutra do mraka, ali mora se æivjeti.", objaπnjava nam Joso pokazujuÊi biljke u i izvan plastenika.

24

CEKER magazin | svibanj 2013

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement