Page 109

Sve su to podaci koje smo o tornjacima uspjeli procitati u struc noj literaturi, ali kako uvijek volimo dobiti informaciju iz prve ruke, a kako smo razgovarajući s jednim od uzgajivaca tornjaka saznali da u susjedstvu postoji nekoliko ljudi koji se bave uzgojem tih pasa, odlucili smo ih zamoliti da sami ispricaju price o svojim ljubimcima. Evo neke od njih...

Uzgajivacnica tornjaka CANMONTANA UZAK vl. KRISTIJAN Z www.canmontana.com www.facebook.com/kristijan.zuzak www.youtube.com/user/KristijanZuzak Prvi susret s pasminom Tornjak ostvario sam otprilike 2005 godine kada sam u šetnji karlovaËkim parkom vidio ponosnog šarenog mužjaka krupne grae. Bio je u društvu svojih vlasnika i dvoje djece koja su se veselo igrala s njim. On je zraËio ljepotom i neopisivim ponosom. Zainteresirano sam prišao ponosnim vlasnicima koji su srdaËno podijelili informacije o svom psu. Nisu krili svoje oduševljenje i to me je dodatno potaknulo da se što više informiram o pasmini. Od tada nastojim što više nauËiti o karakteru, izgledu i ostalim njihovim karakteristikama. U meni je cijelo vrijeme tinjala želja da se i mojoj obitelji pridruži baš jedan takav plemeniti, šareni mužjak s puno dlake. Tada je to bila moja vizija Tornjaka kao i veÊine ljudi koji ne gledaju oËima uzgajivaËa.

Nakon nekog vremena uz potporu svoje obitelji Ëvrsto sam odluËio kupiti baš jednog takvog psa za ljubimca. To se krajem 2006. godine i ostvarilo, kada se našoj obitelji pridružio jedan mali „plišani“ mužjak po imenu Lord. Bilo je to neumorno štene koje bi me svakom svojom ludorijom razveseljavalo. Nastojao sam fotografiranjem zabilježiti svaki trenutak njegovog odrastanja. Od tih materijala tokom godine dana napravio sam i objavio web stranicu. KontaktirajuÊi s uzgajivaËima zakljuËio sam da bi trebao Lorda odvesti na uzgojni pregled kako bi i on imao prilike doprinjeti širenju ove prekrasne pasmine. Uz druženje s uzgajivaËima Tornjaka u meni se budila sve veÊa želja da i sam postanem jedan od njih. Nakon toga ubrzo se obitelji pridružila ženka tornjaka pod imenom Sika. Ona nas je oËarala svojim neopisivo plemenitim i lijepim pogledom. OdluËio sam se na registraciju uzgajivaËnice tornjaka u želji da svojim radom i ljubavi prema njima pridonesem boljitku, oËuvanju i razvoju ove hrvatske autohtone pasmine. Prilikom odabira imena uzgajivaËnice želja mi je bila da naziv bude usko povezan sa pasminom. OdluËio sam se za naziv CANMONTANA koji je proizašao iz Latinskog naziva Canis Montanus (planinski pas) kako su u povijesnim spisima nazivali Tornjaka. Lord i Sika u cijeloj ovoj priËi i dalje ostaju prvo ljubimci, a onda sve drugo. Od tada s više ili manje uspjeha redovito posjeÊujemo izložbene manifestacije, a zadnjih godinu dana postigli smo iznimne izložbene rezultate. To je godina koju zasigurno neÊemo nikad zaboraviti i koja Êe uvijek vuÊi lijepa sijeÊanja na druženje i ostvarene povijesne izložbene rezultate ove pasmine. Jedan od prvih istaknutih rezultata je bio na CACIB ZADAR 2011. godine kad je Lord u

109

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement