Page 1

A CHAIRA REVISTA DO CEIP TERRA CHÁ - XANEIRO 2019

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

01

ÍNDICE Día da Paz 2

Xaneiro en paz 4


A CHAIRA

02

DĂ?A DA PAZ Xaneiro, mes da paz


A CHAIRA

03

DĂ?A DA PAZ Xaneiro, mes da paz


A CHAIRA

04

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

05

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

06

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

07

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

08

XANEIRO EN PAZ


A CHAIRA

09

XANEIRO EN PAZ

Xustiza Se a paz chega coa xustiza... Sen xustiza podería chegar a paz? A paz é máis importante que a xustiza ou a xustiza é máis importante que a paz? Hai máis xustiza ou máis paz? A xustiza é un deber. A xustiza non é tan fácil de conseguir porque no mundo a xente non fala. Se a xente falara e se puxera dacordo, a xustiza chegaría, e con ela: a paz. A xustiza ten que chegar para que toda a xente teña os mesmos dereitos. Todos temos que ter paz e ser xustos, porque moita xente neste mundo non respecta aos demais. Hai pouca xustiza no mundo e temos que conseguir máis. Así, todos teremos os mesmos dereitos. A xustiza é necesaria no mundo.


A CHAIRA

10

PARTICIPARON NESTE NÚMERO EMMA NOVO E OS SEUS ALUMNOS DE INFANTIL XOEL GUTIÉRREZ E OS SEUS ALUMNOS DE 1º E 2º CRISTINA RODRÍGUEZ E OS SEUS ALUMNOS DE 3º JOSÉ MANUEL LÓPEZ E OS SEUS ALUMNOS DE 4º ANA BELÉN FERREIRO E OS SEUS ALUMNOS DE 5º ALEJANDRO MUÑOZ AYALA E OS SEUS ALUMNOS DE 6º ANA ALONSO MARÍA LUÍSA RODRÍGUEZ


Profile for Ceip Terra cha

A Chaira - Xaneiro en Paz  

A Chaira - Xaneiro en Paz

A Chaira - Xaneiro en Paz  

A Chaira - Xaneiro en Paz

Advertisement