Issuu on Google+

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Col·legi d’Educació Infantil i Primària Santa Margarida

MÉS PAUTES QUE ENS AJUDARAN A l’ ORDRE, SEGURETAT I BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

No es pot aparcar ni parar a la ratlla groga. És perillós per la mainada; redueix la visibilitat i entorpeix les sortides i entrades dels alumnes. En cas de què no es respecti la norma, es passarà el tema al Consell Escolar, i si és el cas, es prendran mesures més dràstiques.

Els pares i mares dels alumnes de Primària,- si no és per motius de menjador- en cap cas, han d’entrar al recinte del pati de l’escola. Els pares d’Infantil poden entrar als primers dies. Una vegada han après l’hàbit de col.locar-se a la fila, cal que sortiu a fora o bé us espereu al costat de la barana de la pista.

Respecte a les recomanacions i consells per prevenir la grip A (full que es va donar la setmana passada). Tornem a recordar els apartats més importants que afecten al centre. 

En cap cas es pot portar un nen que té febre a l’escola.

Si es confirmés el cas que un alumne ha patit la malaltia, cal avisar al tutor i a direcció; per tal d’alertar als pares dels alumnes que han entrat en contacte amb el nen o nena malalt, i si es el cas, extremar les mesures de prevenció.

Si es confirmés el cas que un alumne ha patit la malaltia (grip A) caldrà portar un paper del metge que confirmi que l’alumne reuneix totes les condicions per reincorporar-se al centre.

Recordem que tots els nens de Primària han de portar mocadors de paper a la motxilla o butxaca .( recordeu les instruccions del Departament)

Res més Moltes gràcies Imma Marquès Directora Ceip Sta Margarida Quart a 22 de setembre de 2009


circular