Page 1

LA REVISTA ESCOLAR DEL CEIP SANCHIS GUARNER. LA POBLA LLARGA

Nยบ 6, TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2012/13


2

Coordinació: David Ruiz. Edita: CEIP Sanchis Guarner, la Pobla Llarga

Portada: Carla González Marín. Primer premi del concurs de dibuix per a la campanya contra el tabaquisme que ha començat l’Ajuntament de la Pobla Llarga Fe d’errates: A la pàgina 14 de la revista nº4, on diu “Joan Andrés, 4t de primària”, hauria de dir “Samuel Francés, 4t de primària” INDEX: Editorial …………………………………………………………………………………………………………………pàgina 3 L’Equip Directiu Informa …………………………………………………………………………………..pàgina 4 Sessions de formació..............................................................................................pàgina 5 Pilota a l’escola 2013 .............................................................................................pàgina 6 Col·laboracions: SPE................................................................................................pàgina 8 Ens hem fet grans, Carmina...…………….…………………………………………………………….pàgina 10 Col·laboracions: cinqué...........................................................................................pàgina 11 Col·laboracions: sisé...............................................................................................pàgina 12 Eixides Educació Infantil………………………………………………………………………………….pàgina 14 Eixides Primer Cicle ………………………………………………………………………………………….pàgina 16 Col·laboracions: Religió Catòlica.........................................................................pàgina 18 AMPA........................................................................................................................pàgina 19 RECORDEM: Telèfon del CEIP Sanchis Guarner: 962457290. Email de la revista: troinformatiu@gmail.com Revista a la web: http://www.issuu.com/ceipsg


EDITORIAL La transició de primària a secundària És una constant tots els cursos la preocupació de les famílies dels alumnes de 6è de primària quan s'acosta el final de curs pel pas a secundària. Això és del tot normal, però a la realitat és molt més fàcil i progressiu del que puga semblar a priori. Els dos centres, el CEIP Sanchis Guarner i l'IES Pere d'Esplugues, estem plenament coordinats i portem a cap tota una sèrie de processos per organitzar la transició de primària a secundària, processos inclosos dins del Pla de Transició de primària a secundària. L'objectiu principal és que la transició siga el més ràpida, fàcil i progressiva possible.       

Ja en el mes de febrer s'han reunit les orientadores dels dos centres per tractar els casos dels alumnes de 6è amb necessitats educatives especials. D'aquesta forma des de l'institut anem gestionant els recursos que ens caldran per poder-los atendre de la millor forma possible. Entre els mesos d'abril i maig, es porten a cap les reunions necessàries per intercanviar informació entre les orientadores dels dos centres en base als informes dels alumnes. Quan arriba el mes de juny a l'IES Pere d'Esplugues portem a cap una jornada de portes obertes i de visita dels alumnes de 6è perquè coneguen el centre (aquest curs serà el dia 11 de juny a partir de les 9:30 h.) També al mes de juny es porten a cap una sèrie de reunions entre la coordinadora de l'ESO de l’institut i els tutors/es de 6è de primària, on es tracten tots els casos, alumne per alumne. El secretari de l'institut, dins del Pla de Transició, porta a cap reunions de coordinació amb el secretari del CEIP Sanchis Guarner per facilitar la informació i documentació relativa a la matrícula. La Direcció de l’institut porta a cap una jornada informativa a les famílies en el mes de juny, aquest curs serà el dia 27 de juny a les 19:00 h. a la sala d'actes de l’IES Pere d'Esplugues. En el mes de setembre i abans de començar el curs tornem a reunir a les famílies a l’institut per acabar de donar-los la informació relativa per l’inici del nou curs.

A l'IES Pere d'Esplugues tenim una organització en aula-matèria, organització que s'assembla a la de primària. Igualment tots els alumnes disposaran d'un tutor de grup que els impartirà un mínim de 4 hores setmanals i serà el seu referent al centre. Disposem de diverses vies d'informació i comunicació amb la família, a més de les tradicionals vies com la presencial o telefònica, de la web del centre, de l'accés a Itaca per a les famílies i de la plataforma Gescola on les famílies poden consultar, anotacions, faltes i retards d'assistència o, fins i tot, els deures que els professors deixaran per a les vacances d'estiu. Però el més important de tot, i el que realment marca la diferència entre l'èxit i el fracàs escolar, són els hàbits d'estudi a casa, la disposició d'un ambient familiar adequat i, també, el contacte continu i la coordinació entre el centre (professors i tutors) i la família. L'experiència així ens ho demostra cada curs. En tot cas, a l'IES Pere d'Esplugues estarem encantats de rebre la seua visita, i poder atendre tots aquells dubtes que pogueren tindre al respecte. Finalment aprofite aquestes últimes línies per agrair-vos, a les famílies, que depositeu la vostra confiança en els nostres centres, el CEIP Sanchis Guarner i l'IES Pere d'Esplugues, així com expressar el meu agraïment personal per la possibilitat que ens ofereix el CEIP Sanchis Guarner de poder-me dirigir a vostès a través de la seua magnífica revista "Tro Informatiu".

Rafael Pastor Fuster Director de l’IES Pere d’Esplugues

3


4

L’equip directiu informa PREMI EXTRAORDINÀRI AL RENDIMENT ACADÈMIC EN PRIMÀRIA Òscar Ivars Vallés i Ferran Pascual Vizdomine són els alumnes que aquest curs acadèmic finalitzen els seus estudis de Primària amb una trajectòria excel·lent en el seu rendiment acadèmic . De Ferran i Òscar o bé d’Óscar i Ferran podem dir que no sols han destacat pel seu rendiment acadèmic sinó que, també, han destacat sent uns bons companys dels seus companys, per saber compartir, per saber dialogar i debatre, per la creativitat, per l’esport, per ser respectuosos, crítics… Tots aquests valors, a més dels seus resultats acadèmics, són molt importants per a créixer com a persones i per a madurar i, sobretot, per a afrontar tot allò que ens esdevinga en un futur. El col·legi “Dr. Sanchis Guarner” està molt orgullós de l’èxit d’Òscar i Ferran i des d’aquesta pàgina els felicita i els desitja que els vaja molt bé en els seus pròxims estudis. De Miquel Martí i Pol per a Ferran i Òcar: “Companys, alliberem les barques de

tanta corda inútil. Hi ha grans rius que ens esperen.” L’Equip Directiu


Sessions de formació Aquest curs el professorat del centre hem encetat un nou sistema de formació:  De caràcter anual i autònom.  És un nou sistema de formació que està proposat per la Conselleria on cada centre decideix sobre el què vol formar-se, en funció de les seues necessitats professionals i de centre.  Nosaltres, basant-nos en el pla de millora i el desenvolupament del pla lector hem realitzat el següent: 

 

Taller de didàctica de les matemàtiques:  jocs i activitats per a treballar millor les matemàtiques amb els alumnes d'infantil i primària. Seminari pla lector. Curs de comprensió lectora: metodologies,recursos,animació,...:  metodologies per fer l'animació a la lectura mitjançant la biblioteca d'aula.  exercicis i activitats d'animació a la lectura.  conta contes.  la lectura de les matemàtiques.

També, aquest pla de treball ens ha permès portar i contractar a ponents per ensenyarnos experiències, portar animació lectora per als alumnes, conta contes, treballar les rondalles d’Enric Valor amb el seu fill i familiars,…Els ponents han estat els següents: 

Per a les matemàtiques. L’assessor del Cefire, Vicent Flores.

Per a la comprensió lectora, biblioteca,..Guadalupe palau, Dani Miquel, Enric Valor, Dolors Insa Ribelles( bibliotecària de Concentaina) i l’animació lectora de l’editorial Bromera.

5


6

Pilota a l’escola 2013 El programa Pilota a l’Escola d’enguany ha resultat ser un èxit dins de les activitats esportives programades per l’àrea d´Educació Física. El programa ha anat destinat als alumnes de 4rt de Primària, perquè així ho ha determinat Conselleria. Ja al mes d´abril es treballaren dues Unitats Didàctiques referents al coneixement de l’esport de la Pilota Valenciana: història, modalitats, jocs d’iniciació, maneres de protecció de les mans, i aprofundiment en la modalitat de Raspall. Aquestes unitats es van dur a la pràctica per part de tots els alumnes de Primària del nostre centre escolar. El dia 22 de maig van assistir a l’escola dos Professionals de la Pilota de la C. Valenciana: Moro – d’Alcàntera de Xúquer – i Salva de Manuel. Ens van explicar moltíssims aspectes desconeguts pels alumnes i a continuació ens van fer una part pràctica en la qual participaren tots els xiquets de 4rt de primària, els quals van quedar molt contents de poder jugar amb professionals de la Pilota. I per últim el dia 28 de maig els nostres xiquets van participar en la Competició Provincial al Trinquet de Batiste de Villanueva de Castellón. Encara que el rival que ens va tocar en sort era molt superior, ja porten molts anys practicant l’esport, i el resultat de les partides no va ser molt bo per a nosaltres, els xiquets han quedat molt satisfets per aquesta experiència, ja que van poder jugar a Raspall en un lloc de Professionals: en un Trinquet, cosa que crec no oblidaran mai. Per a propers cursos continuarem amb aquest Programa de Pilota a l’Escola, perquè ha sigut tot un èxit. El mestre d´Educació Física.


7


8

COL.LABORACIONS: SPE EL MEU FILL/A SE’N VA A L’INSTITUT... CONSIDERACIONS: Aquesta informació està destinada a les famílies de fills que acaben l'educació primària i que passen a l'Educació Secundària Obligatòria. 

El pas de Primària a l'ESO té una sèrie de peculiaritats:  Tindran més assignatures.  Tindran més hores de classe.  Tindran un major nombre de professors.  Van a conviure en un mateix centre amb xics i xiques molt més grans que ells, de 18, 19 o més anys.  Per a molts alumnes l'inici de l'etapa suposa un període d'estrès i ansietat. Diferents històries i llegendes sobre l'institut (normalment sempre fruit de la imaginació) preocupen abans de començar.  En altres casos els atabala simplement el nou i desconegut.  Estadísticament està demostrat que l'alumnat que portava amb èxit els estudis a primària, continua fent-ho en Educació Secundària. DEU CONSELLS PER A LES FAMÍLIES S'exposen una sèrie de consells generals per afrontar el canvi d'etapa i els primers mesos.

1. Elaborar un horari d'estudi    

Una vegada que comence el curs, ajude al seu fill o filla a que elabore un horari de dedicació als estudis. Encara que es poden contemplar moments d'oci i descans al llarg de la setmana, l’estudi haurà de ser l'activitat principal. No només es tracta de fer deures escolars, també haurà de dedicar temps a realitzar repassos, preparar resums o avançar feina. La dedicació diària i tranquil·la als estudis és la millor mesura per prevenir un altre tipus de dificultats. La missió de la família és supervisar aquesta dedicació i garantir les condicions adequades.

2. Parlar sobre els estudis   

Mantinga comunicació amb el seu fill o filla sobre els estudis i la vida de l'institut. Millor que fer un interrogatori, estiga disponible perquè el seu fill li explique o plantege-li preguntes obertes. Escolte sense jutjar. Preguntes del tipus "I tu que penses d'això?" "Què faràs tu?" Poden ajudar.

3. Mantenir contacte amb l'Institut    

Els pares han d'estar informats de la marxa del seu fill o filla i no esperar als resultats de les avaluacions. Mantingueu una entrevista al llarg de cada trimestre amb el tutor o tutora i acudeixca sempre que els cride. Adopteu les mesures que li aconsellen si fos necessari. No es mostre a la defensiva ni encobrixca al seu fill quan li criden des de l'institut. La col·laboració entre la família i l'IES és indispensable en aquestes edats: si trenca relacions amb els seus educadors, haurà perdut un important aliat en l'educació del seu fill o filla.


9

4. Desconfiar de missatges poc creïbles  

De vegades els fills donen als pares missatges com "no tinc res que estudiar", "no hi ha exàmens" o "tots els companys fan el mateix". No es deixe enganyar i contraste la informació.

5. Controlar el temps de dedicació a internet   

En aquestes edats pot augmentar significativament la dedicació a Internet, sobretot a les xarxes socials (facebook, twitter, messenger...) Des del principi, marque uns horaris, unes normes estrictes sobre el seu ús i supervise el seu ús. Els abusos en aquest aspecte, solen ser el principi d'un fracàs en els estudis.

6. Establir contractes   

En alguns casos, cal que la família negocie amb el seu fill i establixca una mena de contractes. En aquests casos, el fill o la filla podrà gaudir d'un seguit de privilegis si compleix l'horari d'estudi i obté resultats adequats. Per a això es pot utilitzar l'ús de l'ordinador, el telèfon mòbil, la "paga" de cap de setmana, entre d'altres com a premis.

7. Estar informat del seu cercle d'amics   

A partir d'aquestes edats el cercle d'amics té una gran influència sobre l'adolescent. El pas a Secundària és un moment on s'estableixen noves relacions. Manteniu-vos informats i vigilants sobre les seues amistats: no sempre són una influència positiva.

8. Acord entre la parella   

Tractar amb un fill o filla adolescent és especialment complicat per a totes les famílies. Que la parella es mantinga unida, parle sobre el tema i adopte les mesures necessàries de mutu acord és clau per afrontar l'educació en aquesta etapa. Encobrir al fill davant la parella, trencar acords o simplement desentendre’s és una forma inadequada d'afrontar aquesta etapa.

9. Elogiar i animar al seu fill o filla  

Malauradament els alumnes que tenen una dedicació als estudis adequada durant la Secundària reben pocs reforços i estímuls positius, al contrari, solen trobar-se amb més problemes i obstacles que la resta, per complir el seu deure. El suport de la família, les paraules d'ànim, alè i reforç seran fonamentals.

10. Estar atent als canvis    

Finalment, al començament de l'etapa i durant la mateixa, és convenient estar atents a possibles canvis d'humor i de conducta en el seu fill o filla. Canvis bruscos com ara mal geni, excessiu nerviosisme, canvis bruscos en els seus costums, poden ser un senyal d'alerta. En aquests casos, no deixe passar molt de temps. Aborde el tema en primer lloc amb el seu fill o filla. Si això no fos efectiu informeu-vos a través dels professors del centre. Si hagués problemes demane ajuda a altres especialistes, com l'orientador o orientadora de l'institut. Beatriz Lloret Moya Orientadora del SPE-V6 d’Alzira


10

ENS HEM FET GRANS, CARMINA


COL.LABORACIONS: cinqué TREBALL D’INVESTIGACIÓ Els alumnes de la classe de 5é, durant aquest curs hem realitzat treballs d’investigació. A fi de poder realitzar-los, vam montar un laboratori mòbil. Hem fet treballs d’investigació sobre les cèl·lules en diverses espècies animals i vegetals (cebes, tomaca, peixos….) observant-los al microscopi a més de treballar-ho en murals, treballs escrits, buscant informació (enciclopèdies, internet…)

Aquests darrers dies estem treballant la reproducció de les plantes, i ha resultat molt interessant poder observar les parts de la flor (calze, corol·la, estams, pistil..)

És molt interessant poder realitzar aquests treballs d’investigació.

Els alumnes de cinqué

11


12

COL.LABORACIONS: sisé La classe de sisè, des de fa un any, quan anàvem a cinquè, va començar a planejar una activitat per a sisè. Ramón, el nostre mestre, i tots nosaltres, ens vam posar a treballar per a fer un teatre en anglès. Aquesta tasca va il·lusionar tota la classe. Era la primera vegada que faríem uns teatres en anglès. Una de les obres es deia ELMER i l’altra THREE LITTLE PIGS. Vam treballar durant tot un any: assajos, traduccions, preparar la decoració de les obres... Tots els de la classe vam treballar molt dur. Era una cosa ben diferent. Primer vam traduir el text d’Elmer i després el de Three Little Pigs. En Elmer vam agafar dibuixos d’animals i els vam pintar. Vam fer arbres de cartó i els vam cobrir de paper verd. Vam buscar candidats per a interpretar a Elmer, però ningú va voler, i al final va ser Wafaa. Tots teníem una tasca en l’obra: Ricardo s’encarregava de la música, Vicent ho va gravar tot; Aitor, Sara, Pau, Carmen, Alba i Ainoa ballaven; Reyes, Joan, Eva, Ivan i Sergi eren els altres elefants de l’obra; els narradors en “veu en off” van ser Sergi, Eva, Pau i Reyes. Els presentadors van ser Carles i Cynthia. De la il·luminació es van encarregar Ferran i Óscar que també van preparar un PowerPoint amb la cançó “Imagine”; i Jonathan, Raúl i Carles van ser els porquets en Three Little Pigs. Finalment, aquestes obres es van representar a la Casa de la Joventut, el passat divendres 24 de Maig. ELMER El teatre d’Elmer conta la història d’un elefant, però no un elefant normal i corrent, un elefant que era diferent, és més, un elefant de colors. Elmer feia feliços els altres elefants. Una nit, Elmer va pensar que els altres eren diferents. Ell era l’ únic que tenia colors. On s’havia vist mai un elefant de colors? Elmer ja es va adonar del per què es reien tots d’ell... A la matinada següent, Elmer, sense que els altres elefants es donaren compte se’n va anar. Pel camí Elmer es va creuar amb tots els animals de la selva i tots el saludaven com sempre feien. Després d’estar una bona estona caminant, Elmer es va trobar amb un arbre de fruits de color gris, així que va agafar el tronc i el va menejar fins que Elmer va estar cobert de color gris, que era el que ell volia per a ser igual que els altres. Quan va tornar al seu poble, els elefants no el van conèixer i tots li deien: - Hola elefant!, però de seguida va començar a ploure i el cos d’Elmer va tornar a ser de diferents colors.


Els elefants van esclatar a riure perquè van reconèixer a Elmer. Tots els elefants 13 van decidir que celebrarien una vegada a l‘any una festa dedicada a Elmer. La festa consistiria en que tots els elefants es pintarien de colors i Elmer de color gris. Era una manera de fer que ell no es veguera diferent. I així va ser. Óscar Ivars Vallés


14

EIXIDES: ed. infantil Hola famílies: Ja estem acabant el curs i volem compartir amb vosaltres unes imatges molt especials. Són de la nostra excursió a la granja-escola "La Torreta del Marqués " a Benigànim, el passat dilluns 22 d'abril. Les fotografies parlen per elles soles... Allí vàrem fer molts tallers: l'hort visita al bosc els animals (vaca, gallines, ànecs, porcs... i pujàrem a cavall. sacs aromàtics fem pa, Vam gaudir molt amb les experiències viscudes a la granja. De segur que tornem!!


15


16

EIXIDES: PRIMER CICLE


17


18

RELIGIÓ CATÓLICA Enquesta realitzada a un alumne de 5e sobre l’assignatura i les classes de Religió. Què ha estat per a tu la classe de Religió? Ha estat una classe divertida. Què has aprés? He aprés més coses sobre la Història de Jesús, les parts que té la Bíblia, els sagraments. També m’he ensenyat a fer un bon ús de l’ordinador i treballs amb Power Point i Word. M’he ensenyat a buscar cites bíbliques per Internet. Què t’agradaria de cara a l’any que ve fer en les classes de Religió? M’agradaria tindre llibre i llibreta i alguna vegada fer treballs amb l’ordinador. Perquè seguiries apuntat a la classe de Religió? Per què m’ha agradat molt al llarg del curs i em pareix molt interessant.

QUE PASSEU UNES BONES VACANCES I GAUDIU DE LA FAMILIA!


19

AMPA Tal com ja els avisarem ,esta AMPA, té prevista la distribució col·lectiva de Llibres de Text als seus associats per al pròxim curs escolar 2013-14, per tal d’aconseguir un màxim descompte, i sobretot una major comoditat en la seua adquisició, a més de la certesa de ser correctes els llibres adquirits. Tots aquells pares que estigueu interessats en la seua adquisició i reserva, heu d’emplenar l'imperés que apareix baix d’aquest text, amb les dades de l’alumne/a, retallant-la i entregantla a la bústia de l’AMPA. Aquesta nota no vos compromès a agafar tot el lot de llibres o en el cas de que vos els deixaren tots, tampoc hi hauria cap problema. Els pares i mares dels xiquets que aquest pròxim curs comencen en infantil 3 anys o si han extraviat l'imprès que enviarem, poden utilitzar l'imprès que apareix ací baix per a fer la reserva. Gràcies per la vostra col·laboració en benefici de tots, una salutació. L’A.M.P.A.

Hi ha alguns pares i mares que ens pregunten quins beneficis té pertànyer a L’A.M.P.A, i ací vos expliquem alguns d’ells:  Aquest any ens hem fet càrrec dels cinc euros que cada alumne del centre cal que pague per les fotocopies i despeses de paper.  Es paguen les despeses de la Festa de Nadal, de la Castanyera, de Carnestoltes i Fi de Curs.  Es subvenciona una part de les excursions del Tercer Trimestre a tots els cicles.  Repartim una Agenda Escolar a principi de curs per a tot l’alumnat.  Col·laborem comprant Material Esportiu per a l’escola i en la Setmana Cultural. I mes coses que sense l’ajuda de tots els pares i mares que formem L’A.M.P.A. no seria possible. Aquest any hem canviat de d’entitat bancària, i a partir del dia 1 de Juliol, ja podreu ingressar la quota de L’AM.P.A. i els dotze euros de l’assegurança en: “LA CAIXA” al Nº DE COMPTE: 2100-4942-40-2200052707


CAP A L’ESO!

Revista 6  
Revista 6  

Revista Escolar Tro Informatiu CEIP Dr. Sanchis Guarner La Pobla Llarga

Advertisement