Page 1

Yolanda, Marc.n,Carolina,Daniela,Marc A


PREHISTÒRIA

PALEOLÍTIC

NEOLÍTIC

EDAT DELS METALLS


PALEOLÍTIC • Vivien en perites comunitats. D'una banda aconseguien carn i pells dels animals que caçaven eren caçadors i recol·lectors. Eren nòmades, de la pedra tallada Les eines eren de pedra i ossos d' animals, van començar fa 25 milions d' anys.


NEOLÍTIC • A l'agricultura van començar a cultivar cereals sobretot blat i ordi. Van començar a domesticar cries d'animals, els nòmades es convertien en sedentaris (poblats estables). Durant el neolític van aprendre a fer nou estris de pedra polida com la falç i grans inovacions tècniques com el teixit i la ceràmica . El que s'ha anomenat revolució neolítica es


EDAT DELS METALLS. • Cap al final de la prehistòria l'ésser humà va començar a utilitzar un material , el metall. Després els primers metalls que es van utilitzar van ser l'or, la plata i el coure . Després, més endavant van obtenir el bronze i després el ferro. Els artesans canviaven el metall per altres coses. Van inventar les rodes que permetien l'aparició dels


MONUMENTS MEGALÍTICS Al final del neolític i les primeres edats dels metalls es va començar a construir monuments megalítics:es tracta de monuments funeraris destinats a retre culte als morts,fets en grans blocs de pedra, i també hi ha, la possibilitat que fosin llocs de cultre per als déus o de vigiliància .De cultura megalítica n'hi ha diverses centres d'Europa i de l'Orient mitja , entre als quals destaquen els de principat de Catalunya i les Illes


MONUMENTS MEGALITICS

Prehistoria grup 5  
Prehistoria grup 5  
Advertisement