Page 1


Com a mestres en una escola amb gran varietat de procedències, ètnies, situacions familiars, nivells social i cultural tant divergents, plantejam la

necessitat de la participació per part de tot l'alumnat en les activitats comunes, introduint diferents models d'organització, innovació i utilitzant noves tecnologies, amb la qual cosa l'ambient de l'aula s'enriqueix. Es una oportunitat d'educar en valors com la tolerància, l'acceptació i el respecte . Valorarem sempre la diversitat com un aspecte positiu i enriquidor cara a la formació, integració, aprenentatge i cultura. Per tot això ens hem implicat en el treball cooperatiu (curs de formació del nostre centre). CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

2


CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

3


Aquesta experiència s'ha adreçat als alumnes de segon i tercer nivell del segon cicle d’Educació Infantil, en total 50 alumnes. Alumnes NESE: 12 D'aquests alumnes 4 són nouvinguts. També contam amb 10 alumnes d'ètnia gitana (4 de Son Banya). Dins el grup-classe hi ha 1 alumne amb NEE. 3 alumnes amb DEA 9 alumnes amb suport AL.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

4


•Progressar en l’aprenentatge •Ajudar-se uns als altres

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

5


Àmbit A, B i C ( cohesió de grup, disseny unitat didàctica i pla de l’equip) •Lectura compartida •Estructura 1,2,4 •Posada en comú •Autoavaluació de l'aprenentatge •Avaluació del Pla de l'Equip.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

6


TREBALLAR EN EQUIP: “RACONS” AMB ELS ALUMNES DE 5è EI.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

7


TREBALLAR EN EQUIP: “1,2,4” INTERCICLES

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

8


TREBALLAR EN EQUIP: “DONA’M LA MÀ” AMB ELS ALUMNES DE 5è EI.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

9


INCLUSIÓ ALUMNE AMB DISCAPACITAT: “ELS SONS DELS ANIMALS” ALUMNES DE 5è EI.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

10


LLAPIS AL MIG: “DISCRIMINACIÓ AUDITIVA DE FONEMES” ALUMNES DE 6è EI.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

11


PLA DE L’EQUIP” ALUMNES D’INFANTIL

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

12


PLA DE L’EQUIP” ALUMNES D’INFANTIL

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

13


CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

14


Autoavaluació del Pla de l’Equip 5è infantil Feim bé: Portar-se bé. Millorar: escoltar millor.

Feim bé: Ajudar-nos. Milllorar: portar-se bé Feim bé: som amics. Millorar: Xerrar en català.

Feim bé: silenci. Millorar: Ens hem d’ajudar més.

Feim bé: Estam en silenci. Millorar: no molestar-nos. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

15


Autoavaluació del Pla de l’Equip 6è infantil Feim bé: formar el grup. Millorar: els compromisos personals. Feim bé: aprendre. Millorar: ajudar-nos més.

Feim bé: ens ajudam. Millorar: xerrar mes baixet.

Feim bé: escoltam. Millorar: ajudar a l’altre. Feim bé: Fer equips. Millorar: escoltar més. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

16


Valoració de l’experiència

Per poder fer amb els nins d’infantil l’aprenentatge cooperatiu hem hagut d’adaptar les distintes activitats a l’edat dels infants. Ha sortit força bé ja que els infants ja estaven acostumats a fer feina en grup També hem adaptat algunes de les activitats quotidianes de l’aula com el projecte, racons, tallers… al pla d’equip. Fent les activitats amb els equips de treball Les dificultats varen sorgir a l’hora d’autoavaluar-se ja que la majoria no «sabien» dir on havien de millorar.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

17


Aquesta experiència s'ha adreçat als alumnes de 1r nivell del 3r cicle d'Educació Primària ( grup de 23 alumnes) D'aquests alumnes 7 són nouvinguts (3 s'han incorporant al nostre centre aquest curs, procedents del seu país: Sàhara, Bulgària i Equador i 4 alumnes d'altres centres de Mallorca un d'ells amb diagnòstic per hiperactivitat) També contam amb 6 alumnes d'ètnia gitana Dins el grup-classe hi ha 4 alumnes amb ACIs.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

18


• Fomentar la cohesió de grup. • Aprendre a treballar en equip.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

19


AMBIT A, B i C (cohesió de grup, disseny unitat didàctica i pla de l’equip a C. Medi) •Lectura individual •Lectura compartida •Estructura 1,2,4 •Posada en comú •Fitxa de reforç •Avaluació de l'aprenentatge •Avaluació i valoració del Pla de l'Equip. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

20


CONEIXEMENT MUTU: “LA PILOTA” AMB ELS ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

21


TREBALLAR EN EQUIP: “TRENCACLOSQUES” AMB ELS ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

22


TREBALL EN EQUP: “PARELLES” AMB ELS ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

23


TREBALL EN EQUP: “DÒMINO” AMB ELS ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

24


1, 2, 4: “ L’Estatut d’Autonomia” ALUMNES DE 5è.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

25


1, 2, 4 : “ El clima de les Illes Balears” ALUMNES DE 5è

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

26


1-2-4: “PLA DE L’EQUIP” ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

27


1-2-4: “PLA DE L’EQUIP” ALUMNES DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

28


D’UN GRUP DE 5è EP.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

29


CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

30


Autoavaluació del Pla de l’Equip • Llops feroços: Funcions i compromisos: Molt bé. Millorar: Els conflictes i posar la informació més en comú.

• Pegasos: Funcions i compromisos: Bé. Millorar: Acabar les tasques a temps.

• Tigres: Funcions i compromisos: Molt bé en general. Millorar: Treballar més. Xerrar només del treball.

• Guepardos: Funcions i compromisos: En general bé. Millorar: Acabar les tasques a temps. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012


Valoració de l'activitat Hem treballat l'aprenentatge cooperatiu a l'assignatura de C. Medi en tres temes diferents. Tenint en compte que és una manera de treballar nova , tant pels mestres com pels alumnes, els resultats de la primera unitat didàctica no varen ser els desitjats. Les estructures no eren les adients tant en el plantejament dels

continguts (grups d’experts) com en la cohesió de grup (no estava assolida). La segona unitat didàctica va millorar degut al canvi de les estructures que es ressenya a la dinàmica de grup i perquè els grups estaven més cohesionats, gràcies a la feina feta prèviament. Actualment estam a la tercera unitat didàctica i hem vist una millora tant en la dinàmica com en l'aprenentatge dels grups. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012


Valoració de l’experiència Les dificultats que ens han sorgit en l'aplicació són: • Falta de cohesió en quasi tots els grups. • Actitud individualista per part d'alguns alumnes. • Manca de motivació tant en la feina individual com la de grup (minoria ètnica).

Els aspectes positius en l'aplicació: • Motivació per part de la majoria dels alumnes. • Implicació en les funcions de cada membre de l'equip. • Bon clima de feina. • La majoria ha estat responsable a l'hora de complir les normes de grup. • Ha augmentat l'escolta envers els altres companys, tant del seu grup de feina com en la resta de grups. Esperam aprofundir i ampliar el treball cooperatiu al curs vinent, per tant seguirem fent feina en aquest sentit i poder millorar les dificultats plantejades aquest curs i les que puguin sorgir. CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012


CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ Programa CA/AC. Curs 2011-2012

CAAC 2011  
CAAC 2011  

Presentació Aprenentat cooperatiu 2011

Advertisement