Page 1

CONVIVÈNCIA 2012-14

C.E.I.P. Alexandre Rosselló

C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma ceipalexandrerossello@educacio.caib.es


 JUSTIFICACIÓ  FORMACIÓ DELS MESTRES • GRUPS DE TREBALL

 CONVIVÈNCIA AL PATI • • • • •

NORMES RACONS RACÓ BOCA-ORELLA HORARIS AULA DE CONVIVÈNCIA

TALLER DE CONVIVÈNCIA  SANT JORDI

 ESCOLA DE PARES  XARXA LLEVANT

• ARBRE DEL BARRI • L’ESCOLA QUE VOLEM

 CONCLUSIÓ


Degut a la realitat del nostre centre:  Diversitat cultural de l'alumnat del nostre centre.  Nivell social i cultural de les famílies.  Manca d'hàbits i normes bàsiques de convivència.  Conductes agressives a nivell verbal i físic.

Han creat la necessitat de:  Plantejar un nou enfocament del temps de pati  Millorar la resolució dels conflictes a l'aula i al pati.

JUSTIFICACIÓ


El claustre de professors va decidir formar els grups de treball

FORMACIĂ“ DE MESTRES


CONVIVÈNCIA AL PATI


Conflictes al pati: • No havia jocs dirigits • Qualsevol disputa acabava en baralla • Els conflictes del pati afectava a les classes posteriors • El clima d’aquestes classes era molt complicat • Necessitats de canviar la dinàmica als patis.

CONFLICTES AL PATI


D’aquest conflictes sorgirem propostes per poder millorar el clima al pati: • Racons de pati • Normes clares de pati • Convivència • Material • Racó boca-orella

NORMES DE PATI


     

NO JUGAR A BARALLES FER ÚS CORRECTE DE LES PAPERERES PARLAR AMABLEMENT TENIR CURA DEL MATERIAL ARRACONAR ABANS DE CANVIAR DE JOC QUAN TOCA EL TIMBRE: - ARRACONAR EL MATERIAL - FER FILA

NORMES DE PATI


NORMES DE PATI


 Hem penjat en l’escala de sortida al pati els cartells de les normes de pati.

CONVIVÈNCIA


Arraconar el material

RACONS DE PATI


RACONS DE PATI


RACONS DE PATI


RACONS DE PATI


RACONS DE PATI


RACONS DE PATI

Jugam a ping pong


RACONS DE PATI

papereres


RACONS DE PATI

Parlar amb amabilitat


Arraconar el material

RACONS DE PATI


Fer fileres

RACONS DE PATI


EL RACÓ DE LA CADIRA ORELLA I LA CADIRA BOCA CONSTITUEIX UN ESPAI I UNA ESTRUCTURA DINS L'AULA PERQUÈ ELS ALUMNES RESOLGUIN ELS SEUS CONFLICTES PER SI MATEIXOS COM UN MECANISME PER AL DIÀLEG I LA NEGOCIACIÓ.

RACÓ BOCA-ORELLA


PAUTES: 1- EL QUE SEU A LA CADIRA DE L'ORELLA HA D'ESCOLTAR el més atentament possible el seu company i no pot parlar, per evitar les interrupcions. 2- EL QUE SEU A LA CADIRA DE LA BOCA TÉ LA PARAULA i ha d'explicar què ha passat, com es sent i què vol. 3- Una vegada que el primer infant ha acabat de parlar, CANVIEN DE CADIRA I INVERTEIXEN ELS SEUS PAPERS. 4- L'infant que ha estat el primer oient pren la paraula un cop ha PARAFRASEJAT (verbalitzar el que ha entès) correctament el seu company i aquest ho pren com a vàlid.

RACÓ BOCA-ORELLA


Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Futbol

3r cicle

2n cicle

1r cicle

Basquet

2n cicle

1r cicle

3r cicle

Ping-pong

1r cicle

4t

Enredats Pintar Cordes, Elàstics Baldufes Boca-Orella Xapes

NOUS HORARIS DE PATI

3r


Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Futbol

3r cicle Pere

2n cicle Albert

1r cicle M. Carmen

Basquet

2n cicle Pere

1r cicle Albert

3r cicle M. Carmen

Ping-pong

1r cicle Ignacio

6è Marga

5è Encarna

4t Albert

3r Rosa

Enredats

Ana

Ana

Mª Carmen

Pilar

Maria A.

Pintar

Ana

Ana

Mª Carmen

Pilar

Maria A.

Cordes, Elàstics

Ana

Ana

Mª Carmen

Pilar

Maria A.

Tina

Baldufes

Pere

Boca-Orella

Encarna

Tina

Maria A.

Maria S.

Ignaci

Xapes

Encarna

Tina

Maria A.

Maria S.

Ignaci

Guàrdies

Rosa

Maria S.

Pilar

Marga

Tina

RESPONSABLES DE PATI


AULA DE CONVIVÈNCIA


TALLER CONVIVÈNCIA


Taller Sant Jordi Pel mes d’abril, el claustre decidí fer un taller intercicles per celebrar Sant Jordi. Era una manera de que els alumnes participessin a diferents activitats no només com a grup classe sino relacionant-se amb la resta de nins de les altres classes.

TALLER CONVIVÈNCIA


Se crearen set tallers i s'organitzaren com si fossin sales de cinema.

TALLER CONVIVĂˆNCIA


Els alumnes havien de passar per taquilla a comprar les entrades pel taller que més li pogués agradar

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 1: Dracs per menjar

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 2: El gall i el drac

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 3: La filla del sol i la lluna

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 4: Els músics de Bremen

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 5: La granota i el pop

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 6: Tuneant la història

TALLER CONVIVÈNCIA


Sala 7: L’amor de les 3 taronges

TALLER CONVIVÈNCIA


ESCOLA DE PARES


QUÈ ÉS?

L'escola de pares és un espai d'informació, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb les funcions parentals. El taller ha estat dirigit per dos mestres i psicopedagogs, un dels quals és una tutora d'un grup del centre. COM SORGEIX?

L'APIMA va tenir la iniciativa de muntar una activitat de formació pels pares.

ESCOLA DE PARES


ESCOLA DE PARES


VALORACIÓ

L'activitat ha estat molt ben valorada tant pels pares com els mateixos psicopedagogs. Hi ha hagut pares que han vengut a totes les sessions i s'ha creat un clima de comunicació molt positiu.

ESCOLA DE PARES


Punts forts:

Que hi hagi hagut un servei d'esplai pels fills dels assistents. Que hagi estat molt participatiu i obert a les intervencions dels assistents fent un exercici de construcció conjunta. El moment del “tea break”: Aturàvem a mitja sessió i els oferíem un tè i una dolcet. Al final eren els mateixos pares que duien dolços per compartir amb els demés aquest moment. Que hi hagi hagut un grup de pares que han vengut a totes les sessions.

ESCOLA DE PARES


ESCOLA DE PARES


ESCOLA DE PARES


XARXA LLEVANT


 La xarxa Llevant es un col·lectiu de centres d'Infantil i Primària i Instituts de la zona del Polígon de Llevant i la Soledat.  Va començar com una sèrie de reunions cada dos mesos per coordinar-nos.  El principal objectiu es aconseguir que els pares i mares dels nostres alumnes participin d’una manera activa en el procés d’aprenentatge dels seus fills.  El curs 2012-13 vàrem fer la primera activitat conjunta.  L’ARBRE DEL BARRI  Al curs 2013-14 farem la rueta de Carnaval conjunta i un concurs de redaccions

XARXA LLEVANT


 L’ARBRE DE BARRI  Aquesta activitat va consistir en pensar paraules que definissin com mos agradaria que fos el nostre barri.  Cada tutoria dels diferents centres de Primària i Instituts preparen cartells i, en el nostre cas concret, manualitats expressant aquestes idees.

XARXA LLEVANT


3 ANYS

4 ANYS

ARBRE DEL BARRI

5 ANYS


1r

2n

ARBRE DEL BARRI

3r


4t

ARBRE DEL BARRI


 Aquest curs, hem posat en marxa des de la comissió de convivència el projecte:

«L’ESCOLA QUE VOLEM»  Està enfocat en tres fases:  El que no mos agrada de l’escola (reflexió a les tutories)  Maquina recicladora (se menja el que no mos agrada i treu el que mos agrada).  Pintar el pati amb les coses que mos agraden.

L’ESCOLA QUE VOLEM


 Aquest projecte estarà distribuït durant tot el curs.  Primera fase: compren tot el primer trimestre.  A les tutories se parla del tema i se preparen els cartells per penjar al passadís d’entrada.

 Segona fase: durant el segon trimestre.  Elaboració d’una maquina de reciclatge que se «mengi tots els cartells de la primera fase i els «converteixi» en cartells positius sobre l’escola.  Aquests cartells en positiu se elaboraran també a les tutories.

 Tercera fase: durant el tercer trimestre.  Amb les coses positives que s’han treballat, se triaran un parell com a tema per decorar i pintar el pati.

L’ESCOLA QUE VOLEM


1ª FASE

L’ESCOLA QUE VOLEM


1ª FASE

L’ESCOLA QUE VOLEM


2ª FASE

L’ESCOLA QUE VOLEM


CONCLUSIÓ


Després d’un curs i mig aplicant totes les propostes treballades en els grups de treball a l'escola, sense cap dubte podem dir que s'ha notat una millora notable. 1. S’han reduït els conflictes al pati. 2. S’ha millorat la convivència al pati 3. El clima de l’aula a les classes després del pati també han millorat

CONCLUSIÓ


Encara queda molta feina per fer. Però com a claustre, esteim decidits a continuar la millora de la convivència al centre. Sabem que un bon clima al centre tendrà resultats positius per a tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, mestres, pares, …)

CONCLUSIÓ

Grups treball1  
Grups treball1  

Powerpoint dels grups de trebball CEIP Alexandre Rosselló curs 2012-14

Advertisement