Issuu on Google+

AARON PISA

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

9-10

Català

català

català

català

català

10-11

mates

mates

mates

mates

mates

11-11.15

PATI

11.15-12.10

anglès

Medi social

Medi natural

Hort/ informàtica

música

12.10-13

Educació física

castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

castellà

Tutoria

13-13.15 13.15-14

PATI Medi social

plàstica

Castellà


HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort / Informàtica Música

12:15-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14 Ayoub Assoussi

PATI Medi Social

Plàstica

Castellà


HORARI 9-10

DILLUNS Català

DIMARTS Català

DIMECRES Català

DIJOUS Català

DIVENDRES Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort/Informàtica

Música

12:10-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi social

Carmen Cortés Moreno

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATES

MATES

MATES

MATES

MATES

Hort/Informàtica

MÚSICA

MEDI NATURAL

E.FÍSICA

CASTELLÀ

TUTORIA

CATALÀ

11-11:15 11:15-12:10

ANGLÈS

MEDI SOCIAL

PATI MEDI NATURAL

12:15-13

E.FISÍCA

CASTELLÀ

ANGLÈS

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

IKRAM HAMMANI

PLÀSTICA

CASTELLÀ


IVAN SANHEZ CRUSAT HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

PLÀSTICA

CASTELLÀ


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort /Informàtica Música

12:10-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi Social

Lolita Cortés Cortés

Plàstica

Castellà


HORA 9-10

DILLUNS Català

DIMARTS Català

DIMECRES Català

DIJOUS Català

DIVENDRES Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

Hort/Infor Medi Natural

Música Educació Física

Castellà

Tutoria

11-11:15 11:15-12:10 12:10-13

PATI Anglès Medi social Educació Física Castellà

13-13:15 13:15-14

Medi natural Anglès PATI

Medi Social

MOUAD SOUADI

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

NEREA PELAYO

PLÀSTICA

CASTELLÀ


Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

PATI

11-11:15 11:11511:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort/informàtica

Música

12:15-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

PATI

13-13:15 13:15-14

Medi social

Paola Moreno Veraguas

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

12:15-13

E. Física

Castellà

Anglès

13-13:15 13:15-14

Medi natural

PATI Medi social

Ramon Amaya Amaya

Plàstica

Castellà

Castellà

Tutoria


hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

català

català

català

10-11

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

11-11:15

anglès

Medi social

medi natural

Hort/informàtica

musica

Medi natural

Educació física

castellà

Tutoria/convivència

11:15-12:10 12:10-13:00 13-13:15

pati Educació física

13:15-14

Medi social

castellà

anglès pati

Serena Hernandez Amaya

plàstica

castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi Natural

Hort/informàtica

Música

12:15-13

Educació física

Castellà

angles

Medi Natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14 Candela

PATI Medi Social

Plàstica

Castellà


Horari

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

9-10 10-11 11-11:15

català mates

català mates

català mates

català mates

català mates

11:15-12:10 12:15-13 13.13:15 13:15.14

anglès E.Física

Medi social castellà

Medi social

plàstica

PATI

Gihzlane Janfi

Medi natural anglès PATI castellà

Hort/informàtica Medi natural

música Educació física

castellà

tutoria


Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort / Informàtica Música

12:15-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi Social

Jairo Maldonado Camacho

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

PLÀSTICA

LUISA GABARRI GIMÉNEZ

CASTELLÀ


HORA 9-10 10-11 11-11:15 11:15-12:10 12:15-13 13.13:15 13:15.14

DILLUNS català mates

DIMARTS català mates

Anglès Medi social Educació física castellà

DIMECRES català mates PATI Medi natural anglès

DIJOUS català mates

DIVENDRES català mates

Hort/informàtica Medi natural

música Educació física

castellà

tutoria

PATI Medi social

Nassira boumaghdar huoauri

plàstica

castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10 10-11 11-11:15 11:15-12:10

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Anglès

Medi Social

PATI Medi Natural

Hort/Informàtica

Música

12:15-13 13-13:15

E. Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

E. Física

13:15-14

Medi Social

Castellà

Tutoria

PATI

Nerea Santiago Heredia

Plàstica

Castellà


Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres Dijous

divendres

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort /Informàtica Música

12:10-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

Rafa Heredia

PATI Medi social

Plàstica

Castellà


horari

dilluns

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

mates

mates

mates

mates

mates

Hort / informàtica Medi natural

Música

Castellà

tutoria

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

12:15-13

Enducació Físca

castellà

anglès

13-13:15 13:15-14

Educació Física

PATI Medi social

plàstica

Safa el addouti

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

anglès

Medi social

Medi natural Hort/infor

12:10-13

Educació física

Castellà

anglès

13-13:15 13:15-14

Selene Sánchez

música

Medi natural Educació física

PATI Medi social

plàstica

castellà

castellà

Tutoria


Confeccionem el nostre horari