Page 1

AARON PISA

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

9-10

Català

català

català

català

català

10-11

mates

mates

mates

mates

mates

11-11.15

PATI

11.15-12.10

anglès

Medi social

Medi natural

Hort/ informàtica

música

12.10-13

Educació física

castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

castellà

Tutoria

13-13.15 13.15-14

PATI Medi social

plàstica

Castellà


HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort / Informàtica Música

12:15-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14 Ayoub Assoussi

PATI Medi Social

Plàstica

Castellà


HORARI 9-10

DILLUNS Català

DIMARTS Català

DIMECRES Català

DIJOUS Català

DIVENDRES Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort/Informàtica

Música

12:10-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi social

Carmen Cortés Moreno

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATES

MATES

MATES

MATES

MATES

Hort/Informàtica

MÚSICA

MEDI NATURAL

E.FÍSICA

CASTELLÀ

TUTORIA

CATALÀ

11-11:15 11:15-12:10

ANGLÈS

MEDI SOCIAL

PATI MEDI NATURAL

12:15-13

E.FISÍCA

CASTELLÀ

ANGLÈS

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

IKRAM HAMMANI

PLÀSTICA

CASTELLÀ


IVAN SANHEZ CRUSAT HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

PLÀSTICA

CASTELLÀ


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort /Informàtica Música

12:10-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi Social

Lolita Cortés Cortés

Plàstica

Castellà


HORA 9-10

DILLUNS Català

DIMARTS Català

DIMECRES Català

DIJOUS Català

DIVENDRES Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

Hort/Infor Medi Natural

Música Educació Física

Castellà

Tutoria

11-11:15 11:15-12:10 12:10-13

PATI Anglès Medi social Educació Física Castellà

13-13:15 13:15-14

Medi natural Anglès PATI

Medi Social

MOUAD SOUADI

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

NEREA PELAYO

PLÀSTICA

CASTELLÀ


Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

PATI

11-11:15 11:11511:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort/informàtica

Música

12:15-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

PATI

13-13:15 13:15-14

Medi social

Paola Moreno Veraguas

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

12:15-13

E. Física

Castellà

Anglès

13-13:15 13:15-14

Medi natural

PATI Medi social

Ramon Amaya Amaya

Plàstica

Castellà

Castellà

Tutoria


hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

català

català

català

10-11

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

matemàtiques

11-11:15

anglès

Medi social

medi natural

Hort/informàtica

musica

Medi natural

Educació física

castellà

Tutoria/convivència

11:15-12:10 12:10-13:00 13-13:15

pati Educació física

13:15-14

Medi social

castellà

anglès pati

Serena Hernandez Amaya

plàstica

castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi Natural

Hort/informàtica

Música

12:15-13

Educació física

Castellà

angles

Medi Natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14 Candela

PATI Medi Social

Plàstica

Castellà


Horari

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

9-10 10-11 11-11:15

català mates

català mates

català mates

català mates

català mates

11:15-12:10 12:15-13 13.13:15 13:15.14

anglès E.Física

Medi social castellà

Medi social

plàstica

PATI

Gihzlane Janfi

Medi natural anglès PATI castellà

Hort/informàtica Medi natural

música Educació física

castellà

tutoria


Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi Social

Medi Natural

Hort / Informàtica Música

12:15-13

Educació Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

Educació Física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

PATI Medi Social

Jairo Maldonado Camacho

Plàstica

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

CATALA

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

10-11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

11-11:15

PATI

11-11-20

ANGLÉS

MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

HORT / INFOR.

MÚSICA

12:15-13

Educació Física

CASTELLÀ

ANGLÈS

MEDI NATURAL

Educació Física

CASTELLÀ

TUTORIA

13-13:15 13:15-14

PATI MEDI SOCIAL

PLÀSTICA

LUISA GABARRI GIMÉNEZ

CASTELLÀ


HORA 9-10 10-11 11-11:15 11:15-12:10 12:15-13 13.13:15 13:15.14

DILLUNS català mates

DIMARTS català mates

Anglès Medi social Educació física castellà

DIMECRES català mates PATI Medi natural anglès

DIJOUS català mates

DIVENDRES català mates

Hort/informàtica Medi natural

música Educació física

castellà

tutoria

PATI Medi social

Nassira boumaghdar huoauri

plàstica

castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10 10-11 11-11:15 11:15-12:10

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Català Mates

Anglès

Medi Social

PATI Medi Natural

Hort/Informàtica

Música

12:15-13 13-13:15

E. Física

Castellà

Anglès

Medi Natural

E. Física

13:15-14

Medi Social

Castellà

Tutoria

PATI

Nerea Santiago Heredia

Plàstica

Castellà


Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres Dijous

divendres

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

Hort /Informàtica Música

12:10-13

Educació física

Castellà

Anglès

Medi natural

Educació física

Castellà

Tutoria

13-13:15 13:15-14

Rafa Heredia

PATI Medi social

Plàstica

Castellà


horari

dilluns

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

mates

mates

mates

mates

mates

Hort / informàtica Medi natural

Música

Castellà

tutoria

11-11:15

PATI

11:15-12:10

Anglès

Medi social

Medi natural

12:15-13

Enducació Físca

castellà

anglès

13-13:15 13:15-14

Educació Física

PATI Medi social

plàstica

Safa el addouti

Castellà


HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-10

Català

Català

Català

Català

Català

10-11

Mates

Mates

Mates

Mates

Mates

11-11:15

PATI

11:15-12:10

anglès

Medi social

Medi natural Hort/infor

12:10-13

Educació física

Castellà

anglès

13-13:15 13:15-14

Selene Sánchez

música

Medi natural Educació física

PATI Medi social

plàstica

castellà

castellà

Tutoria

Confeccionem el nostre horari  
Confeccionem el nostre horari  

Pràctiques d'informàtica que han realitzat els alumnes de 5è