Page 1

Menjador i activitats

Horari

L’hora de dinar i el temps que els infants dediquen a les activitats extraescolars és també temps educatiu en el qual es treballen tant els hàbits de convivència com els de pautes per a una alimentació adequada.

L’horari de classe és de 8’30h a 13’30h. Les barreres d’entrada al centre es tanquen a les 8’35h, per la qual cosa i per la seguretat dels vostres infants, us pregam que sigueu puntuals.

Les monitores de menjador i activitats extraescolars normalment duen a terme aquesta tasca sense problemes importants. Malgrat tot, el Consell Escolar en compliment de les seves atribucions, intervindrà en els casos de faltes greus seguint el Reglament del centre.

L’horari del pati és de 10h.45’ a 11h.30’ a E.Infantil i de 11h. a 11h.30’ a Primària. L’horari de les activitats extraescolars és de dilluns a dijous de 15h a 17h.

- Fer malbé el menjar propi o el dels altres.

Els infants que queden a dinar i que fan activitats extraescolars podran estar en el centre fins a les 17 h de dilluns a dijous i, a més, el divendres fins a les 16h. Fora d’aquest horari no queda a l’escola ningú que se’n pugui fer responsable. Les barreres d’accés al centre es tancaran a les 17’10h. (de dilluns a dijous) i a les 16’10h. (els divendres).

- Promoure o participar en baralles violentes.

Horari d’atenció de Secretaria i Direcció

- Sortir del recinte de l’escola sense permís de les monitores.

L’horari de Secretaria és de dilluns a divendres de 8h.30’ a 10h. i de 13h.a 14 h.

Se consideraran faltes greus: - La falta de respecte cap al personal de la cuina o monitors i monitores.

- Fer malbé els estris o el mobiliari del centre.

A més també us volem informar de les següents normes: - Els infants que no puguin menjar algun tipus d’aliment han d’entregar el corresponent certificat mèdic. - Si els infants poden sortir sols de l’escola, el pare o la mare els heu de signar una autorització. - Quan veniu a cercar els infants, sobretot els d’Educació Infantil, heu d’avisar la monitora. Si la persona que ha de recollir l’infant no és coneguda de les monitores, heu d’avisar per escrit abans l’AMPA.. - Els infants que no queden a menjador i fan alguna activitat extraescolar, han d’abandonar el recinte escolar quan acaben l’activitat perquè no disposen de custòdia de pati. - Els infants es poden recollir en acabar de dinar o quan acaba l’activitat extraescolar que fan. Si les activitats no han finalitzat, els responsables dels infants han d’esperar i no interrompre-la.

A Direcció us atendrem en qualsevol moment, si les persones responsables estan disponibles, però és convenient que concerteu les hores de visita.

CURS 2011-2012

Horari d’atenció de l’AMPA De dilluns a dijous de 8:30 a 9:30h i de 13:30 a 17:00h. Els divendres de 8:30 a 9:30h.

Aquest curs hem decidit treballar especialment dos objectius:

Dades del centre CEIP RAFAL VELL c/ Indalecio Prieto, 50- 07008 Palma de Mallorca 971 47 32 47 (Primària) - 971 47 20 62 (Infantil) 971 47 06 18 (fax) 971 47 18 41 (AMPA) cprafalvell@educacio.caib.es

ÉS MOLT IMPORTANT LA VOSTRA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS I EL FUNCIONAMENT DE L’AMPA PERQUÈ D’AIXÒ EN DEPÈN QUE ELS INFANTS SIGUIN MÉS BEN ATESOS I QUE LA SEVA ESTADA A L’ESCOLA SIGUI MÉS PROFITOSA. PODEU TROBAR LA INFORMACIÓ AMPLIADA A http://cprafalvell.com

- EL FOMENT DE LA LECTURA I L’ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA - L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA ENTRE TOTS ELS QUE FORMAM LA COMUNITAT EDUCATIVA.

ESPERAM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!


Projectes, activitats, festes i sortides Entre tots i totes durem endavant activitats formatives que consideram molt importants per a la formació dels infants:

Com podeu saber què passa a l’escola i com aprèn el vostre infant?

Calendari Inici i final de curs: Les activitats lectives començaren dia 12 de setembre de 2011 i acabaran dia 22 de juny de 2012. Vacances de Nadal: De dia 23 de desembre de 2011 a dia 6 de gener de 2012 (ambdós inclosos).

Com podeu rebre la informació?

- Posarem en marxa la biblioteca del centre. A més, la Conselleria d’Educació té en marxa un Pla de Suport a la Lectoescriptura per millorar el treball de la lectura. Per això, els infants de 2n cicle tres dies per setmana tendran el suport d’una altra mestra.

- Seguint el dia de les classes a través de les agendes, les llibretes viatgeres, les explicacions dels infants...

- Anirem de sortida i de colònies perquè sabem que l’escola també és defora.

- Consultant la pàgina web de l’escola , els blocs de festes i de les classes i els suros dels halls dels edificis.

- Tendrem present en l’educació dels infants i en el funcionament diari de l’escola les mesures que ens permetin una millor gestió ecoambiental.

- Assistint a les reunions dels grups dels vostres fills i a les entrevistes personals amb el professorat. Aquests són els dies que us poden atendre (però si no us van bé aquests dies, no dubteu en parlar amb els mestres per acordar un altre moment).

Vacances de Pasqua: (ambdós inclosos).

De dia

5 a dia 13 d’abril

de 2012

- Llegint els informes d’avaluació i parlant-ne amb el professorat. Dies no lectius:

- Comptarem amb la col·laboració dels al·lots i al·lotes del centre de Son Ferriol i altres institucions i persones voluntàries per ajudar-nos a l’hort.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Tercer cicle

Segon cicle

Primer cicle

E. Infantil

- Farem la revista entre tots i totes.

- Un dia a la setmana desdoblarem els grups-classe a partir de 4t per millorar l’aprenentatge de l’anglès. - Els infants participaran de l’organització de l’escola a l’assemblea de delegats i delegades.

Totes aquestes feines les farem millor si ens ajudau! PODREU VEURE LES FOTOS A LA NOSTRA WEB !http://www.mallorcaweb.net/cprafalvell/

- 31 d’octubre (dia no lectiu triat pel centre) - 1 de novembre (Tots Sants) - 6 de desembre (dia de la Constitució). - 8 de desembre (Immaculada Concepció). - 20 de gener (Sant Sebastià) - 1 de març (dia de les Illes Balears) - 2 de març (festa escolar unificada)

- Seguint les exposicions i els murals del hall i dels passadissos. - Celebrarem les festes de Sant Antoni i Carnestoltes, l’arribada de la primavera i la Setmana Cultural. També farem una exposició de bolets i, a final de curs, una festa d’aigua.

- 12 d’octubre (festa estatal).

- Assistint a les xerrades, les activitats de formació... - Llegint els cartells i informacions penjades a les portes de l’escola i de les aules. - Llegint els papers i documents que els infants porten a les motxilles. - A través del correu electrònic. Ja ens heu fet arribar les vostres adreces de correu? - Demanant informació al professorat i l’equip directiu. - Demanant als membres de la Junta de l’AMPA i als membres de les comissions. Com ens podeu fer arribar la informació? - Emplenant els documents que us demani el professorat.

- 1 de maig Els informes d’avaluació dels infants s’entregaran abans de les vacances de Nadal i de Pasqua i en acabar les classes a finals de juny.

Normes generals - Les faltes de puntualitat s’han de justificar per escrit i s’han d’entregar al tutor o tutora signades pel pare o la mare. - L’Educació Física s’ha de fer amb la roba i el calçat adequat. La impossibilitat de fer Educació Física s’ha de justificar amb un certificat mèdic. - Recomanam a aquelles famílies els fills o filles de les quals no queden a menjador els doneu els berenars fets de casa. Recordau també que els dijous els infants berenen de fruita. - Només es permet l’entrada de vehicles al personal del centre i no als altres vehicles particulars.

- Fent servir l’agenda o la llibreta viatgera. - A través del professorat, de l’equip directiu, de l’AMPA. Gràcies per la vostra col·laboració! - Formant part de la Junta directiva de l’AMPA o de les comissions mixtes. - A través dels correus electrònics, els blocs...

Tríptic definitiu  

Una mica d'informació del nostre centre.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you