Page 1

Un I indica que ese libro pertence a sección infantil. Un G I significa que está escrito en Galego e da sección infantil. Para libros de lectura: GI GAR ave

Galego Infantil 3 letras do apelido do autor/a 3 letras do título

Para libros de coñecementos: 596 I DAR evo

CDU Zooloxía

Se hai varios dun autor é evidente que van xuntos, e ordenados alfabéticamente polo título. Os libros de literatura nesta biblioteca non levan n a primeira fila números, só as letras I se pertencen a sección infantil e G se está escrito en Galego . Se levan un tejuelo de cor:

Guía

da

CDU

amarelo: nenos de 10 a 12 verde : nenos de 8 a 10 vermello: nenos de 6 a 8 azul: nenos de 3 a 6

3 letras do apelido do autor/a 3 letras do título

Como xa dixemos: Nun mesmo andel están os que teñen o mesmo tema e a mesma numeración. Todos eles ordenados polo apelido do autor que está expresado na segunda fila do tejuelo coas letras en maiúscula.

Vaidelibros CEIP Portofaro- Cambre Pictogramas CDU

Xaneiro 2009

guia_mochila_cdu_2_2000  

guia_mochila_cdu_2_2000

guia_mochila_cdu_2_2000  

guia_mochila_cdu_2_2000