Page 1

O O LIBRO LIBRO VIAXEIRO VIAXEIRO 2º 2º Este Este pasado pasado venres venres os os alumnos alumnos ee alumnas alumnas de de 2º 2º recibiron recibiron aa visita visita do do conto conto viaxeiro viaxeiro na na biblioteca biblioteca do do colexio. colexio. O O capítulo capítulo que que fixeron fixeron leva leva por por título título “O “O sabugueiro sabugueiro da da Sabugueira” Sabugueira”


Contacontos 2º  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you