Page 1

EDITORIAL

Pàg. 2

ACTIVITATS CICLES

Pàg. 3

LA VEU DELS ALUMNES

Pàg. 15

COL·LABORACIONS

Pàg. 18

RACÓ DE LES CELEBRACIONS

Pàg. 22

CONTRAPORTADA

Pàg. 24

Equip de redacció: Alumnes de 6è i mestres. Maquetació i disseny: Alumnes i tutor de 6è Web: http://www.escolalaguardia.cat Col·laboracions:


EDITORIAL

El ventall

! Estem!a!les!acaballes!de!curs!escolar!i!vull!aprofitar!per!comentar!alguns!aspectes!que!considero! força!!rellevants!!i!que!s’han!produït!en!l’àmbit!de!la!nostra!escola.!! ! ! En!primer!lloc,!!aquest!curs!hem!tingut!una!preinscripció!de!10!alumnes!a!!P3.!A!aquest!fet!se!li! afegeix!que!!els!alumnes!matriculats!a!P3!i!que!faran!P4!el!proper!curs!és!només!de!11,!això! comporta!l’agrupament!de!P3!i!P4!en!un!grup!mixt.!Ja!que!la!suma!d’ambdós!grups!no!supera!els! 25!alumnes,!nombre!màxim!d’alumnes!per!grup.!!Vull!deixar!clar!que!això!no!suposa!el! tancament!de!l’escola!ja!que!el!proper!curs!podrem!tornar!a!oferir!!places!de!!P3!en!el!període!de! preinscripció.!! ! ! Aquesta!situació!s’ha!originat!degut!a!dos!factors!clau.!Per!una!banda!s’ha!produït!una!davallada! de!la!natalitat!molt!important!al!nostre!municipi!i!en!general!a!tot!el!país.!I,!per!altra!banda,! degut!a!la!crisis!econòmica,!hem!deixat!de!ser!un!municipi!receptor!de!persones!que!busquen! llocs!de!treball!puig!que!no!hi!ha!oferta!de!feina!i!també!famílies!residents!en!el!municipi!han! marxat!fora!per!la!mateixa!raó.!Tot!plegat!té!una!afectació!directa!a!les!escoles!!que!és!la! reducció!de!línies!de!P3!degut!a!la!manca!d’alumnat!!i!la!conseqüent!reducció!de!personal!docent! en!els!centres.!! ! ! Vull!deixar!clar,!però!que!el!fet!d’agrupar!alumnes!de!nivells!diferents!no!comporta!que!aquests! rebin!un!ensenyament!de!menys!qualitat,!ans!al!contrari.!És!més!enriquidor!i!es!comparteixen! més!experiències!si!el!grup!és!més!nombrós.!Altrament,!aquesta!dinàmica!d’agrupament! d’alumnes!és!la!que!es!duu!a!terme!en!les!escoles!rurals.! ! ! En!segon!lloc,!vull!fer!un!reconeixement!a!!tots!els!pares!i!mares!que!col·laboren!en!!diverses! tasques!a!l’escola!i!especialment!!als!que!ho!fan!des!de!l’AMPA.!Realitzen!una!feina!continuada!i! altruista!!durant!!el!curs!que!és!essencial!per!al!bon!funcionament!de!l’escola.!Tant!és!així!que! afegeix!un!plus!de!qualitat!i!de!diferenciació!entre!les!escoles.!Per!tant,!animeuWvos!i!col·laboreu!! que!tota!aportació!suma!i!a!més!suma!millor!producte.! ! ! En!tercer!lloc,!també!vull!donar!la!benvinguda!al!nous!alumnes!de!P3!del!proper!curs!que!de!ben! segur!tindran!una!adaptació!molt!ràpida!a!l’escola!atès!que!durant!el!curs!actual!han!participat! en!els!tallers!adreçats!a!alumnes!de!2W3!anys!que!hem!fet!a!l’escola.!!I,!també!acomiadar!els! alumnes!de!6è!!que!seguiran!a!l’Institut!i!que!deixen!una!petjada!inesborrable!a!la!nostra!escola.! ! ! Finalment,!us!vull!desitjar!unes!bones!vacances!en!nom!de!tot!el!claustre!de!professors!i!en!el! meu!propi.!I!recomanar!a!tots!els!alumes!que!durant!aquestes!llargues!vacances!facin!un!lloc!per! a!la!lectura.!Aquest!curs!els!alumnes!de!4t!han!estat!guanyadors!de!la!ronda!de!llibres!de!Sant! Vicenç!dels!Horts!i!per!tant!no!hem!d’abaixar!la!guàrdia.!Nulla%dies%sine%linia.! ! Josep!Gessé!i!Pedrola! Director!de!l’Escola!La!Guàrdia!

!

2


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

Aquest trimestre els nens i nenes de P-3 han decidit fer un projecte sobre els llops, tot això va començar perque un nen deia que ell veia un llop sota el seu llit. Així que van decidir buscar informació dels llibres i per l’ordinador. Per exemple van buscar: on viuen,que mengen, etc.

En acabar, van agafar tota l’informació i van fer el mapa conceptual i finalment van poder aprendre moltes coses sobre els llops. !

3


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

!

SORTIDA AL TRAM

! ! El!passat!mes!de!Maig,!els!nens!i!nenes!!d’!educació!!infantil!van!anar!de!sortida!a!les! cotxeres!del!Tram,!que!es!troben!a!Sant!Joan!d’Espí.!! ! La!classe!dels!conills,!ens!volen!explicar!el!que!han!fet!en!aquesta!sortida!i!el!que!han! après!!dels!transports.! ! Primer!van!veure!un!conte!sobre!el!! TRAM.!Després!van!pujar!al!tramvia! per!fer!una!volta,!i!van!anar!a!un!! túnel!de!rentat.! Quan!van!acabar!van!anar!al!parc!! per!menjar!i!jugar!una!mica.!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4

!


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

! ! ! ! ! !

·Els nens i nenes de P-5 durant tot el curs els dimecres per la tarda, han fet Grups Interactius, que és una activitat que consisteix en fer diferents grups amb diferents companys de la classe. En un grup es treballava matemàtiques amb l’Elisabet, una mestra de l’escola, en un altre grup es treballava llengua amb la Marta, la seva mestra, en el tercer grup es feien jocs de taula amb una mare de la classe i a l’últim grup feien diverses activitats que poden fer sols, com per exemple: números lletres amb plastilina, construccions, puzles, etc...!

Aquesta activitat es feia per treballar diferents matèries a la vegada i també per no treballar amb els mateixos companys durant tot el curs. L’últim dia per agrair a les mares que van venir durant tot el curs, van fer un berenar al bosquet. ! !

5


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

Els nens i nenes de primer fa tres setmanes que els dimecres a la tarda baixen tots junts al bosc. Abans de baixar llegeixen una carta del Josep Pampallugues, un llenyataire que s’encarrega de cuidar els boscos i han de seguir les seves indicacions. El Josep Pampallugues els va dir que han de cuidar el bosc i per fer-ho, fan tot tipus d’activitats, dins del projecte que els nens i nenes de primer fan a medi. L´ objectiu és cuidar el bosc i aconseguir el carnet de guardaboscos. Els nens i nenes de l’escola no volem que es llencin escombraries i que s’embruti el bosc de l’escola, per això ens demanen que el protegim i el cuidem tots plegats. !

6


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Els nens de 2n han fet unes entrevistes de cinc o sis preguntes sobre els jocs a alguns professors. Aquesta entrevista la feien a la sessió de català perquè ho havien estudiat al tema que estaven fent. Van pensar les preguntes dels jocs i van fer dos grups, després els feien les preguntes als profes i per acabar feien una fotografia. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

7


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

! Els!nens!i!nenes!de!3r!!van!decidir!com!a!propòsit!final!del!projecte!sobre!els! ecosistemes,!que!han!fet!aquest!trimestre,!la!realització!d’una!bassa.! ! A!continuació!ens!expliquen!com!ho!van!fer:! ! Primer!vam!buscar!un!lloc!per!ferBla.!Calia!que!tingués!ombra,!una!mica!de!sol! i!sense!molta!vegetació.! Després!vam!treure!les!males!herbes!i!van!mesurar!per!fer!els!límits.!

! ! Un!cop!teníem!tot!això,!vam!començar!a!cavar!i!vam!buscar!pedres!grans!per! fer!un!mur!(de!contenció)!molt!gran.!! !

8

!


ACTIVITATS CICLES

El ventall

! Finalment!han!posat!una!tela!especial!impermeable!i!l’han!omplert!amb!aigua! fent!un!gran!treball!en!equip.!

! ! L’objectiu!final!és!fer!un!ecosistema!natural!i!viu!que!s´adapti!!al!nostre! bosquet,!així!que!després!de!tot!el!procés!posaran!plantes!i!esperarem!que!els! animalons!vinguin!a!viure!en!ella.! ! Ens!hem!esforçat! molt!per!fer!la! bassa.!

Ens!agrada!fer! coses!per!la! natura!i!ens! agradaria!que! tothom!les!cuidés! i!!així!durin!molt! temps!a!l´escola.!

És!una!bassa!que! no!permet!que!les! persones!es! banyin.! bassa.!

!

Vam!necessitar!l’ajuda! de!companys!més! grans!i!dels!mestres.!

Hem! participat! tots.!

!

!

A!partir!d´ara! tindrem!una!bassa! al!bosquet!amb! més!éssers!vius! ! per!observar.!

!

! ! ! !

9


ACTIVITATS CICLES

El ventall

4t, finalistes de la ronda de llibres Al llarg d’ aquest curs els nens i nenes de 4t han llegit 8 llibres vàries vegades, han anat prenent apunts de detalls dels llibres i han redactat 4 preguntes per llibre que servien per realitzar a altres escoles. Han estat fent tot aquest esforç per gaudir de la lectura i perquè el CRP ( centre de recursos pedagògics ) organitza aquesta activitat cada any per els alumnes de 4t . S´han preparat molt bé per poder anar passant rondes i han sigut primers classificats de les escoles de Sant Vicenç dels Horts i finalistes de la ronda de llibres.

10

!


ACTIVITATS CICLES

El ventall

A més, han tingut un gran premi , conèixer l´autor Enric Larreula del llibre animalari .

Els alumnes de 4t van passar tres rondes de forma presencial a la biblioteca les Voltes i la semifinal i la final per mitjà de vídeo conferencia. Encara que no hagin guanyat la final diuen que s´han divertit molt llegint llibres fantàstics...

!

11


ACTIVITATS CICLES

El ventall !

Els nens i nenes de 5è van a la ràdio

Els nens i nenes de 5è el 19 de Març del 2.015, van anar a la ràdio de Sant Vicenç Dels Horts . Això ho van fer perquè tots els nens i nenes quan arriben a 5è fan una activitat anomenada Aula Dial. Ho van fer buscant noticies que siguin de l’escola o de Sant Vicenç i després les van passar a l’ordinador. El que van fer és anar a la radio i van explicar les seves noticies i van veure com funciona la radio i van conèixer a la Ana i la Eva. La Ana és la fotògrafa i la Eva és la que fa els programes de la radio de Sant Vicenç, és a dir del poble. Per un dia els nens i nenes de 5è es van sentir reporters i reporteres. ! !

12


ACTIVITATS CICLE

El ventall !

CANTÀNIA El passat mes de Maig, els alumnes de 5è i 6è vam anar a la Cantània.

La Cantània és una activitat musical proposada des de l’Auditori on es tracta d’interpretar com a cor, una cantata acompanyats per músics professionals a la sala principal del l’Auditori. Aquest any el títol és “Al bell mig de la terra” i l’any passat va ser “Rambla llibertat” i també hi vam participar. Les cançons que ens van agradar més van ser les cançons “Tallo per on passo” i “Tot el que et vull dir”. Ens va agradar molt, va ser un dia molt especial per nosaltres .

Vam gaudir molt de la cantata perquè era una oportunitat que teníem d’estar dalt d’un dels escenaris més importants d’Europa. Ens ho vam passar genial!

13


RELIGIÓ

El ventall !

XXX Concurs Bíblic de Catalunya 2014 - 2015 Cada any a classe de Religió Catòlica participem al Concurs Bíblic de Catalunya que enguany era la 30ª edició. Aquest any ha sigut molt especial per nosaltres ja que aquest any l’Inés de P5 a rebut el primer premi del nostre bisbat de Sant Feliu. Moltes felicitats Inés!!!!!! !

! ! !! !

14 10

! ! ! !


LA VEU DELS ALUMNES

El ventall

ADÉU!ESCOLA,!ENS!HEM!FET!GRANS!! ! Després! de! 9! anys! d’escolaritat,! la! promoció! d’alumnes! que! van! començar! al! 2006! s’acomiaden!de!la!nostra!escola.!Aquests!són!alguns!dels!records!que!volen!compartir! amb!nosaltres!i!sempre!els!hi!quedaran!al!cor.! Trobaré molt a faltar els mestres i els meus companys . Els mestres m’han ajudat i m’han donat amor. ( Noelia) Jo trobaré a faltar tots els professors i tots els meus companys i també voldria donar les gràcies per tot el que ens han ensenyat a l’escola i tota l’ajuda que ens han donat. Gràcies per tot Escola! T’estimem (Salwa)

Trobaré a faltar la paciència dels mestres (Leo)

Trobaré a faltar els nens i nenes de l’escola, els professors, el pati . (Amin)

He viscut moltes coses amb els meus companys i ara sé que ells són com la meva família i aquesta escola és la millor. (Aya)

M´ha agradat molt poder conèixer els meus companys i també m’emporto un molt bon record dels mestres de l’escola (Ainhoa)

15


LA VEU DELS ALUMNES

El ventall

Trobaré a faltar l´escola i els mestres! (Clara)

M’ emporto un record molt gran dels meus companys. També trobaré a faltar els professors (Lorena)

El que m’emporto de l’escola són els records dels mestres i dels meus companys/es (Marta)

Trobaré a faltar els companys d’altres classes! (Alejandro)

Trobaré a faltar els mestres i els companys. En aquesta escola he après moltes coses (Erica)

Trobaré molt a faltar els meus companys i els mestres perquè són els que m’han ajudat al llarg d’aquests nou anys, mai els oblidaré. Aquesta escola és meravellosa, aquí he après el més important per la vida i els estic molt agraït. (Isaac)

16

Trobaré molt a faltar els mestres i els meus companys, els mestres m’han ajudat i m’han ensenyat a llegir i escriure i han tingut molta paciència amb mi. (Estela)


LA VEU DELS ALUMNES

El ventall

Ens trobarem a faltar, m’han donat molt d’amor. (Younes)

Trobaré a faltar els professors perquè són molt bons (Ian)

El que més trobaré a faltar és tota la educació, l’amor que m’han donat tots els mestres al llarg d’aquest nous anys. (Bianca)

He estat 9 anys en aquesta escola i mai oblidaré els professors i companys que he tingut. Adéu escola i fins aviat!!! (Luana) Trobaré a faltar als professors i totes les activitats i festes que hem celebrat junts, i tot el que m’han ensenyat llegir, comptar i aprendrem els números. (Hajar)

Trobaré a faltar els nens i nenes de tots els cursos i també jugar a futbol amb ells. (Adonay)

Trobaré a faltar els mestres i els meus companys (Imane)

17


COL·LABORACIONS

El ventall

Al!llarg!del!curs!hem!elaborat!diversos!tallers!amb!material!reciclat.!Amb!el!objectiu!de!! saber!aprofitar,!!reutilitzar!diversos!materials,!que!no!es!generin!tantes!escombraries!i! que!tinguem!cura!de!la!natura.!! ! Aquest! ! últim! trimestre! les! monitores! i! els! nens! del! menjador! hem! estat! fent! uns! quants! murals! per! tal! de! decorar! el! menjador,! per! exemple:! s’ha! fet! un! de! la! primavera,!amb!ampolles!!i!taps!de!plàstic,!que!s'ha!colblocat!a!l'entrada!del!menjador.! Un!altre!a!dins!amb!un!paisatge!de!la!natura.!També!s'han!penjat!!ventalls!de!cartolina! decorats!amb!boniques!flors!de!paper.!! !

!!!!! ! El!cinc!de!Juny!hem!celebrat!el!dia!del!medi!ambient!fent!un!planter!de!cereals,!de!2n! fins!a!6è,!!els!nens!d'infantil!han!fet!una!manualitat!representant!el!sol.! !

18 16

!


COL·LABORACIONS

El ventall

! També! volem! parlar! del! treball! que! han! fet! els! nens! i! nenes! del! cicle! infantil! fins! a! primer.!Han!colblaborat!!decorant!tot!el!menjador!amb!bonics!dibuixos,!que!han!pintat,! i! les! manualitats! que! han! treballat! als! diversos! tallers! que! han! fet! (! de! reciclatge,! de! natura,!de!dibuix,!etc..).!! !

! Finalment! en! la! jornada! continuada,! (! del! 8! al! 19! de! Juny)! hem! ! fet! ! ACTIVITATS' ESPECIALS;! els$ dilluns,! tallers! de! fang! a! la! biblioteca,! els$ dimarts,! jocs! de! pati! i! gimcanes,! els$ dimecres,! jocs! d’aigua,! els$ dijous! tallers! de! maquillatge! i$ els$ divendres! jocs!de!pistes!i!finalment!la!GRAN'FESTA'DE'FI'DE'CURS,!!el!dia!19.!! !

! ! “Els!nens!i!nenes!de!sisè!a!traves!d’aquest!article!voldríem!mostrar!el!nostre!agraïment! a!la!empresa!del!menjador!i!a!les!monitores!per!convidarBnos!i!preparar!la!festa!per!el! dinar!de!final!de!curs!i!final!d'etapa!escolar!a!primària.”! ! BON!ESTIU!A!TOTS!!!! ! 19 COORDINADORA!I!EQUIP!DE!MONITORES!


COL·LABORACIONS

El ventall

UN ALTRE CURS Doncs, ja està! Ja s’ha acabat el curs! Ha sigut tan ràpid! Hem fet tantes coses i ens ho hem passat tan bé que gairebé no ens hem adonat que el curs anava passant, inexorable. I ja està! S’han acabat les classes a les tardes, les extraescolars (el ball i l’anglès) i només ens queda el pati obert fins al final d’aquest mes, per continuar gaudint del vostre cole. Fins i tot ja hem celebrat la festa de l’AMPA que, com cada any, ha estat un

èxit

de

participació

en

totes

i

cadascuna

de

les

activitats

organitzades: inflables, tallers (de xapes, de tatuatges de henna...), la gran gimcana i les actuacions de balls, de les que hem gaudit a “tope”. Gràcies a totes les persones que amb la seva col·laboració ho han fet possible! I ja està! Ah! També ens hem acomiadat dels de sisè amb tots els honors: sopar, pica-pica... Fins i tot van fer volar birrets! Segur que els trobarem a faltar!

I com diu la cantarella: “Esto esto, esto es tó... Esto és todo amigos!” Fins el curs vinent (encara que jo no hi seré, ha estat un plaer!)

BONES VACANCES!!

20

Núria Moreno (Presidenta de l’AMPA)


COL·LABORACIONS

El ventall

ELS'ESMORZARS'DE'LA'GUÀRDIA' !

Els esmorzars de la Guàrdia consisteixen en una trobada mensual de famílies d’educació Infantil. Gràcies a la col·laboració de familiars i mestres que dediquen el seu temps en preparar boníssims aperitius i respostería, per tal que en gaudim totes juntes!!! I d’aquesta manera, passem una estona compartint opinions, experiències i reflexions sobre l’educació dels nostres fills/es, un espai de cohesió i aprenentatges de mares preocupades pel creixement dels seus fills, ajudades per grans professionals com la Maite, la Laura i l’Àngels, que coordinen l’activitat i ens aporten exemples per tal que puguem compartir les nostres experiències i així arribem a conclusions sobre possibles actuacions adequades a portar a terme. Han estat unes trobades molt enriquidores, que et serveixen de guia i et sents identificada, fet que et permet participar obertament i aprendre de mares que passen per una situació similar a la pròpia.

!

Lurdes!Torreblanca! Mare!de!P3!i!mestra!de!l’escola! !

!

21


RACÓ DE LES CELEBRACIONS

El ventall

LA MONA

22


RACÓ DE LES CELEBRACIONS

El ventall

SANT JORDI

23


El Ventall núm 67  
El Ventall núm 67  
Advertisement