Page 14

COL·LABORACIONS

El ventall

2. La comunicació. Ens cal reflexionar en el nostre dia a dia, de si a casa tenim espais de diàleg, on compartir les petites coses de cada dia. Sovint confonem el concepte de parlar amb els nostres fills i el que fem és interrogar, preguntar.... Ens cal aprendre a escoltar de veritat, a entendre els significats del silencis, a escoltar els seus estats d’ànim... Gaudir d’una bona comunicació amb els fills és la millor eina que tenim per promoure estils de vida saludables i, per tant, fer prevenció de l’ús i abús de drogues i altres comportaments de risc.

Fomentar el diàleg és molt important per la formació del nostre fill. Ens ajudarà a transmetre valors, conèixer com pensa l’adolescent, estar en contacte amb les seves inquietuds

3. Els límits o referents. Normes familiars clares i estables. Cal establir uns límits clars, sempre justificats per uns criteris lògics, comprensibles i negociables. Cal ser coherents amb aquests límits i ajudar a mesurar les conseqüències dels propis actes. Relacionar responsabilitat i llibertat a l’hora de pactar normes

4. El grup dels iguals, els amics... A l’adolescència el grup dels iguals i l’oci seran el centre dels valors i l’element clau en el seu àmbit relacional i de desenvolupament, seran la base per a constituir una identitat pròpia i l’ajuden desenvolupar un element clau de la seva personalitat: el seu “auto concepte”. Però també serà el centre d’atracció de les anomenades “conductes de risc” o millor dit, els riscos es manifestaran en els temps d’oci i els moments de relació amb els iguals. El consum de drogues té un paper recreacional, en un context relacional i d’oci. Els consums de drogues estan totalment normalitzats i integrats en les pautes de comportament dels joves. No es viuen de manera conflictiva, marginal o problemàtica. Podríem parlar d’un consum de drogues i d’altres pràctiques de risc que formen part d’un ritus i s’emmarquen en l’àmbit d’experimentació i transgressió propis del moment evolutiu. Cal reconèixer que l’èxit d’assistència i participació de pares i mares en les activitats d’ El cafelito, és el resultat del treball i l’esforç que l’escola i l’AMPA venen realitzant des de fa temps. 14

El Ventall. Núm. 50  

El Ventall. Número 50. Febrer 2007. La revista del CEIP La Guàrdia

El Ventall. Núm. 50  

El Ventall. Número 50. Febrer 2007. La revista del CEIP La Guàrdia

Advertisement