Page 1

EDITORIAL

Pàg. 2

SORTIDES

Pàgs.3-5

COLÒNIES

Pàgs. 6-9

FESTES

Pàg. 10-11

ACTIVITATS CICLES

Pàg. 12- 28

COL·LABORACIONS

Pàg. 29-30

ENTRETENIMENTS

Pàg. 31

CONTRAPORTADA

Pàg. 32

Equip de redacció: Alumnes i mestres. Maquetació i disseny: Departament de llengua Adreça web: http://www.escolalaguardia.cat Col·laboracions:

El Ventall núm 65  
El Ventall núm 65  
Advertisement