Page 1

Energia: HIDRÀULICA

CICLE: EI.

Títol de l’actuació: ON TROBEM AIGUA REFLEXIÓ: On hi ha aigua? Per a què la utilitzem?

Què volem aconseguir? Fer una reflexió del què sabem i què volem saber. A partir d’aquestes dues preguntes: ­ On trobem aigua? ­ Per a què la utilitzem?

Materials necessaris: Material de suport: ­ Làmines ­ Fotografies ­ Llibres ­ Globus terraqui ­ Retalls de revistes ­ ...

Descripció En petit grup fer la reflexió partint de les dues preguntes anteriors. Utilitzar el material de suport per consensuar les respostes, arguments i/o afirmacions entre els alumnes. Així doncs arribar a uns conceptes bàsics ja apresos ( què sabem ) i a projectar uns objectius a assolir al llarg del treballs ( què volem saber )

Comentaris i suggeriments Cal crear un clima agradable i participatiu, observar i manipular les làmines, els retalls de revista, els llibres... per tal d’aconseguir que els alumnes expressin el què saben. Provocar l’intercanvi d’informació entre ells i verificar les afirmacions que surtin per tal de consensuar-les.

FITXA  

Treball d'energia hidràilica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you