Page 1

ESCOLA COLLSEROLA CURS 2010-2011

INSTRUCCIONS PER LA COMPRA DE LLIBRES: 1. Mirar quants dels llibres corresponents al curs del vostre fill/a necessiteu. a. Si els necessiteu tots, heu d’agafar l’import de TOTAL LLIBRES i anotar-lo en la casella IMPORT LLIBRES de més avall. b. Si no necessiteu comprar algún llibre, descompteu-ne el preu d’aquest i anoteu el total que correspongui en la casella IMPORT LLIBRES de més avall. c. La Quota de socialització SEMPRE ha d’estar inclosa.

2. Anoteu l’import del Material fungible en la casella IMPORT MATERIAL.

3. Anoteu la Quota AMPA en la casella IMPORT AMPA del full d’un sol dels vostres fills, ja que solament es paga una quota per família.

4. A continuació, feu la suma de les tres quantitats: IMPORT LLIBRES IMPORT MATERIAL IMPORT AMPA TOTAL A PAGAR:

…………………… …………………… …………………… ……………………

5. Feu un INGRÉS a CAIXA CATALUNYA en el compte que està a nom de l’AMPA ESCOLA COLLSEROLA, número 2013 0611 57 0200030234 pel TOTAL A PAGAR. Cal que en l’ingrés indiqueu els COGNOMS del NEN/A i el CURS.

6. Passeu per l’escola en les dates indicades en aquest full amb el comprovant d’ingrés i podreu recollir els llibres. DATES DE VENDA DE LLIBRES: 1 i 2 de setembre de 2010. HORARI : de 4.30 a 7.30 de la tarda. Us recordem que aquests dies també podreu comprar l’equipament esportiu de l’escola (pantalons, samarretes, dessuadora, …).


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2010-2011

Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Cost

---

EI-P3

CANÇONER

---

3,50 €

EI-P3

TOTAL LLIBRES

Material fungible: 108 €

3,50 € Quota AMPA: 26 €

El cançoner el lliuraran les mestres els primers dies de classe.

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Matèria

LLIBRES CURS 2010-2011

Cicle i curs

Nom del llibre

EI-P4

TOTAL LLIBRES

Material fungible: 99 €

Editorial

Cost

0€ Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball de Llengua i Matemàtiques que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Matèria

Cicle i curs

EI-P5

LLIBRES CURS 2010-2011 Nom del llibre

TOTAL

Editorial

LLIBRES

Material fungible: 99 €

Cost

0€ Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball de Llengua i Matemàtiques que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Àrea o Matèria

Llengua Catalana

Cicle i curs

CI - 1er

LLIBRES CURS 2010-2011

Nom del llibre

Editorial

Lectures 1 - Projecte Encaix

Casals

Nou Bufi 1

Cost

Socialitzat Sí

Vicens

Vives

La Balena Blanca 1

Castellnou

CI - 1er

“Leo y escribo 1” – Projecte 3.16

Cruïlla

Llengua Anglesa

CI - 1er

Surprise 1 – Class Book

Oxford

20,70

Matemàtiques 1 - Projecte 3.16

Cruïlla

Matemàtiques

CI - 1er

26,38

Quaderns 1, 2, 3 - Projecte 3.16

Cruïlla

14,15

Llengua Castellana

Coneixement del Medi

CI - 1er

Medi Natural i Social 1 - Projecte 3.16

Cruïlla

Quota total socialització

13,12

TOTAL LLIBRES

74,35 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Àrea o Matèria Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Anglesa Matemàtiques Coneixement del Medi

LLIBRES CURS 2010-2011

Nom del llibre

Editorial

Cost

Llengua 2

Casals

28,27

Llibre dels Somnis de la Lluna

Cruïlla

Aprenc a llegir - Projecte 3.16

Cruïlla

CI - 2on

“Leo y escribo 2” – Projecte 3.16

Cruïlla

CI - 2on

Surprise 2 – Class Book

Oxford

20,70

Matemàtiques 2 - Projecte 3.16

Cruïlla

26,38

Quaderns 4, 5, 6 - Projecte 3.16

Cruïlla

14,15

Cicle i curs

CI - 2on

Socialitzat

CI - 2on

CI - 2on

Medi Natural i Social 2 - Projecte 3.16

Cruïlla

Quota total socialització

12,47

TOTAL LLIBRES

101,97 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2010-2011 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CM - 3er

Llengua Catalana CM 1

Barcanova

Ll. Castellana

CM - 3er

Lengua Castellana CM 1 - 2008

Barcanova

Surprise 3 - Class Book

Oxford

Surprise 3 - Activity Book

Oxford

17,98

Món de Colors

Vicens

25,32

Ll. Anglesa

CM - 3er

Socialitzat

Vives Matemàtiques

CM - 3er

Destreses bàsiques 3 - Càlcul i resolució de problemes -

10,31 Cruïlla

Projecte 3.16 Coneixement

CM - 3er

Medi 3 - Projecte 3.16

del Medi

Cruïlla

Quota total socialització

21,26

TOTAL LLIBRES

74,87 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2010-2011 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CM - 4rt

Llengua Catalana CM 2

Barcanova

Ll. Castellana

CM - 4rt

Lengua Castellana CM 2

Barcanova

Surprise 4 – Class Book

Oxford

Surprise 4 - Activity Book

Oxford

Ll. Anglesa

Matemàtiques Coneixement del Medi

CM - 4rt

CM - 4rt

Món de Colors

CM - 4rt

Medi 4 - Projecte 3.16

Vicens Vives

17,98 25,32

Cruïlla

Quota total socialització

21,65

TOTAL LLIBRES

64,95 €

Material fungible: 75 €

Socialitzat

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2010-2011 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CS - 5è

Llengua Catalana CS 1

Barcanova

Ll. Castellana

CS - 5è

Llengua Castellana CS 1

Barcanova

Galaxy 5 - Class Book

Oxford

20,70

Galaxy 5 – Activity Book

Oxford

17,98

Ll. Anglesa

CS - 5è

Món de Colors Matemàtiques

Socialitzat

CS - 5è

Vicens Vives

26,87

Destreses bàsiques 3 - Càlcul i resolució de problemes -

Cruïlla

10,31

Projecte 3.16 Medi Social i Cultural 5 – Coneixement del Medi

CS - 5è

Projecte 3.16 Medi Natural 5 – Projecte 3.16

Cruïlla

Cruïlla

Quota total socialització

19,73

TOTAL LLIBRES

95,59 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris. MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2010-2011 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CS - 6è

Llengua Catalana CS 2

Barcanova

Ll. Castellana

CS - 6è

Lengua Castellana CS 2

Barcanova

Oxford

Science for Primary 5 – Ll. Anglesa

CS - 6è

Activity Book Galaxy 6 – Activity Book

Matemàtiques

CS - 6è

Món de Colors Medi Social i Cultural 6 –

Coneixement del Medi

CS - 6è

Projecte 3.16 Medi Natural 6 – Projecte 3.16

Oxford Vicens Vives

17,98 26,87

Cruïlla

Cruïlla

Quota total socialització

20,95

TOTAL LLIBRES

65,80 €

Material fungible: 75 €

Socialitzat

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents:    

Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on és el de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 4rt. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà.

Els llibres de Català (3er i 6è), Medi natural (6è) i Medi social (6è) ja han complert el seu cicle de socialització de 4 anys i, aquest curs 2010-2011, es renoven. Aquest curs 2010-2011 també es socialitza el llibre de Llengua Anglesa de 4rt i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 20% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU AL DARRERA LES INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DELS LLIBRES

Instruccions venda llibres pels pares curs 2010-2011  

Instruccions de pagament i compra de llibres pel curs 2010-2011

Advertisement