Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Collserola AMPA Escola C ol lse rola

Plaça Abat Donadeu, s/n 08173 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 84 78 Fax 93 589 42 07 ceipcollserola@xtec.cat http://phobos.xtec.cat/ceipcollserola/

Plaça Abat Donadeu s/n 08173 Sant Cugat del Vallès info@ampacollserola.cat

ESCOLA COLLSEROLA CURS 2012-2013 INSTRUCCIONS PER LA COMPRA DE LLIBRES: 1. Mirar quants dels llibres corresponents al curs del vostre fill/a necessiteu. a. Si els necessiteu tots, heu d’agafar l’import de TOTAL LLIBRES i anotar-lo en la casella IMPORT TOTAL LLIBRES de més avall. b. Si no necessiteu comprar algun llibre, descompteu-ne el preu d’aquest i anoteu el total que correspongui en la casella IMPORT TOTAL LLIBRES de més avall. c. Encara que no es compri cap llibre, la Quota de socialització SEMPRE ha d’estar inclosa. 2. Anoteu l’import del Material fungible en la casella IMPORT MATERIAL. 3. Anoteu la Quota AMPA en la casella IMPORT AMPA del full d’un sol dels vostres fills, ja que solament es paga una quota per família. 4. A continuació, feu la suma de les tres quantitats: IMPORT TOTAL LLIBRES IMPORT MATERIAL FUNGIBLE IMPORT QUOTA AMPA TOTAL A PAGAR:

…………………… …………………… …………………… ……………………

5. Feu un INGRÉS a CAIXA CATALUNYA en el compte que està a nom de l’AMPA ESCOLA COLLSEROLA, número 2013 0611 57 0200030234 pel TOTAL A PAGAR. Cal que en l’ingrés indiqueu els COGNOMS del NEN/A i el CURS. 6. Passeu per l’escola en les dates indicades en aquest full amb el comprovant d’ingrés i podreu recollir els llibres. DATES DE VENDA DE LLIBRES: 5 i 6 de setembre de 2012. HORARI : de 4.30 a 7.30 de la tarda. Us recordem que aquests dies també podreu comprar l’equipament esportiu de l’escola (pantalons, samarretes, dessuadora, …).

AL FULL CORRESPONENT A CADA CURS TROBAREU L’IMPORT DE LES QUOTES I DELS LLIBRES


Projecte Papyr INFORMACIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES La Comissió Mixta de llibres de l’escola Collserola està formada per 5 pares/mares( 3 dels quals pertanyen a la Junta de l’AMPA ) 2 mestres i l’equip directiu treballa per el projecte PAPYR amb el qual es pretén racionalitzar la despesa anual en llibres i fomentar el valor de l’estalvi , l’ecologia i el respecte al bé comú.

Projecte de Socialització de llibres de l’Escola Collserola EL PROJECTE PAPYR ES VA COMENÇAR A TREBALLAR AL 2001-2002 Què és el Projecte Papyr? És un pla per aprofitar els llibres que comprem, fent-los servir durant quatre anys. Què aconseguirem?

Ajudar els nostres fills/filles a aprendre el valor de les coses i l’acte de compartir. Serà un estalvi tant econòmic com ecològic.

Tots els cursos?

No, a partir de 1r.

Tots els llibres?

Tots no, només llibres de text i diccionaris.

Qui ho farà?

Aquests llibres són gestionats i custodiats per l’AMPA amb l’ajuda dels nens/nenes, e claustre i de les famílies. Hi ha una Comissió de Llibres que fa que tot rutlli.

I si es fan malbé?

S’hauran de substituir. Durant el curs es comprovarà l’estat dels llibres i es determinaran les sancions i les compres necessàries.

Com hi col·laboro?

Parlant amb els teus fills del projecte de socialització de llibres i de la importància de cuidar el material escolar.

Quan costarà?

El proper curs hauràs de pagar una quota de socialització de llibres que inclourà el 20% del preu de mercat dels llibres de text socialitzats més 2 € d’utilització de diccionaris

I si tinc dubtes?

Pots parlar amb la delegada de classe, o bé adreçar-te a qualsevol membre de la Comissió Mixta ( t’informaran a la secretaria de l’escola )

Tinc ganes d’ajudar!

Ho pots fer i t’ho agrairem per què hi ha molta feina. La segona setmana de juny es farà la tasca de neteja de llibres. Pots oferir la teva ajuda a la delegada de la teva classe.

A la comissió de socialització : Hem elaborat una normativa d’us i funcionament per l’aula Hem controlat l’aplicació del projecte, tant a la Comissió Mixta com a la Comissió de Seguiment ( que inclou als delegats de classe ) Hem treballat per la difusió del projecte fora de l’àmbit de la nostra escola Hem constatat el bon ús que s’ha fet dels llibres socialitzats Hem gaudit treballant el projecte de socialització Hem elaborat una memòria del projecte PAPYR per tal de demanar subvencions a la Generalitat


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2012-2013

Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Cost

---

EI-P3

CANÇONER

---

3,50 €

EI-P3

TOTAL LLIBRES

Material fungible: 108 €

3,50 € Quota AMPA: 26 €

El cançoner el lliuraran les mestres els primers dies de classe.

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Matèria

LLIBRES CURS 2012-2013

Cicle i curs

Nom del llibre

EI-P4

TOTAL LLIBRES

Material fungible: 99 €

Editorial

Cost

0€ Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball de Llengua i Matemàtiques que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Matèria

Cicle i curs

EI-P5

LLIBRES CURS 2012-2013 Nom del llibre

TOTAL

Editorial

LLIBRES

Material fungible: 99 €

Cost

0€ Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball de Llengua i Matemàtiques que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Àrea o Matèria

Llengua Catalana

Llengua Castellana Llengua Anglesa Matemàtiques Coneixement del Medi

Cicle i curs

CI - 1er

CI - 1er

LLIBRES CURS 2012-2013

Nom del llibre

Editorial

Lectures 1 - Projecte Encaix

Casals

Nou Bufi 1

CI - 1er CI - 1er

Socialitzat Sí

Vicens

Vives

La Balena Blanca 1

Castellno

“Leo y escribo 1” – Projecte 3.16

u Cruïlla

Cruïlla

Rimas y cuentos del bosque de las brumas

CI - 1er

Cost

Surprise 1 – Class Book

Oxford

21,40 €

Matemàtiques 1 - Projecte 3.16

Cruïlla

27,00 €

Quaderns 1, 2, 3 - Projecte 3.16

Cruïlla

14,50 €

Medi Natural i Social 1 - Projecte 3.16

Cruïlla

Quota socialització curs 12-13

11,00 €

TOTAL LLIBRES

73,90 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA. Àrea o Matèria

Llengua

Cicle i curs

CI - 2on

Catalana

Llengua Castellana

CI - 2on

LLIBRES CURS 2012-2013

Nom del llibre

Editorial

Cost

Llengua 2

Casals

27,10 €

Lectures 1 - Projecte Encaix

Casals

Llibre dels Somnis de la Lluna

Cruïlla

Aprenc a llegir - Projecte 3.16

Cruïlla

“Leo y escribo 2” – Projecte 3.16

Cruïlla

Cruïlla

Lecturas para dormir a un rey

Cruïlla

Lecturas para dormir a una princesa

Cruïlla

Surprise 2 – Class Book

Oxford

21,40 €

Matemàtiques 2 - Projecte 3.16

Cruïlla

27,00 €

Quaderns 4, 5, 6 - Projecte 3.16

Cruïlla

14,50 €

Historias de Bruma, aprendiz de cuantacuentos

Llengua

CI - 2on

Anglesa Matemàtiques Coneixement del Medi

Socialitzat

CI - 2on Medi Natural i Social 2 - Projecte

CI - 2on

3.16

Cruïlla

Quota socialització curs 12-13

11,00 €

TOTAL LLIBRES

101,00 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2012-2013 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CM - 3er

Llengua Catalana CM 1

Barcanova

Ll. Castellana

CM - 3er

Lengua Castellana CM 1 - 2008

Barcanova

Surprise 3 - Class Book

Oxford

Surprise 3 - Activity Book

Oxford

Món de Colors

Vicens

Ll. Anglesa

CM - 3er

Matemàtiques

CM - 3er

Coneixement

CM - 3er

18,30 € Sí

Vives Medi 3 - Projecte 3.16

Cruïlla

del Medi Quota socialització curs 12-13

33,00 €

TOTAL LLIBRES

51,30 €

Material fungible: 75 €

Socialitzat

Quota AMPA: 26 €

En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2012-2013 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CM - 4rt

Llengua Catalana CM 2

Barcanova

Ll. Castellana

CM - 4rt

Lengua Castellana CM 2

Barcanova

Surprise 4 – Class Book

Oxford

Surprise 4 - Activity Book

Oxford

Ll. Anglesa

Matemàtiques Coneixement del Medi

CM - 4rt

CM - 4rt

Món de Colors

CM - 4rt

Medi 4 - Projecte 3.16

18,30 €

Vicens

Vives Cruïlla

Quota socialització curs 12-13

26,00 €

TOTAL LLIBRES

44,30 €

Material fungible: 75 €

Socialitzat

Quota AMPA: 26 €

La Quota de socialització per a 4rt del curs 11-12 ja inclou un descompte de 7 € perquè considera que l’alumne ha cedit el seu llibre de Matemàtiques de 3er per a Socialització.

Els alumnes nous o els que NO hagin cedit el llibre de Matemàtiques de 3er a Socialització, hauran de sumar 7 € a la Quota de socialització del curs 12-13. En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2012-2013 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CS - 5è

Llengua Catalana CS 1

Barcanova

Ll. Castellana

CS - 5è

Llengua Castellana CS 1

Barcanova

Explorers 5 - Class Book

Oxford

Explorers 5 - Activity Book

Oxford

Ll. Anglesa

Matemàtiques

CS - 5è

CS - 5è

Món de Colors Medi Social i Cultural 5 –

Coneixement del Medi

Socialitzat

CS - 5è

Projecte 3.16 Medi Natural 5 – Projecte 3.16

18,10 €

Vicens

Vives Cruïlla

Cruïlla

Quota socialització curs 12-13

28,00 €

TOTAL LLIBRES

46,10 €

Material fungible: 75 €

Quota AMPA: 26 €

La Quota de socialització per a 5è del curs 11-12 ja inclou un descompte de 7 € perquè considera que l’alumne ha cedit el seu llibre de Matemàtiques de 4rt per a Socialització.

Els alumnes nous o els que NO hagin cedit el llibre de Matemàtiques de 4rt a Socialització, hauran de sumar 7 € a la Quota de socialització del curs 12-13. En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES


ESCOLA COLLSEROLA.

LLIBRES CURS 2012-2013 Cost

Àrea o Matèria

Cicle i curs

Nom del llibre

Editorial

Ll. Catalana

CS - 6è

Llengua Catalana CS 2

Barcanova

Ll. Castellana

CS - 6è

Lengua Castellana CS 2

Barcanova

Oxford

Science for Primary 5 – Ll. Anglesa

CS - 6è

Activity Book Grammar One New Third Edition

Matemàtiques

CS - 6è

Món de Colors Medi Social i Cultural 6 –

Coneixement del Medi

CS - 6è

Projecte 3.16 Medi Natural 6 – Projecte 3.16

Oxford

12,90 €

Vicens

Vives Cruïlla

Cruïlla

Quota socialització curs 12-13

28,00 €

TOTAL LLIBRES

40,90 €

Material fungible: 75 €

Socialitzat

Quota AMPA: 26 €

La Quota de socialització per a 6è del curs 11-12 ja inclou un descompte de 7 € perquè considera que l’alumne ha cedit el seu llibre de Matemàtiques de 5è per a Socialització.

Els alumnes nous o els que NO hagin cedit el llibre de Matemàtiques de 5è a Socialització, hauran de sumar 7 € a la Quota de socialització del curs 12-13. En el preu del material fungible també s’ha inclòs la quota de la biblioteca i les fitxes de treball que el vostre fill/a anirà fent durant el curs. INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIBRES SOCIALITZATS A L’ESCOLA COLLSEROLA Actualment, els llibres socialitzats a l’escola són els següents: Català de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Castellà de 1er a 6è ( a 1er i 2on són els de lectura ). Coneixement del medi de 1er a 4rt. Medi natural de 5è a 6è. Medi social de 5è a 6è. Llengua anglesa de 3er a 5è i un llibre de Ciències en Llengua Anglesa de 6è. Diccionaris de català, castellà i anglès. Llibres de lectura en català i castellà. Aquest curs 2012-2013 també es socialitzen els llibres de Matemàtiques de 3er a 6è. Aquest curs, la quota total de socialització correspon al 25% del que seria el preu de venda dels llibres socialitzats, a la qual s’afegeix la petita quota d’utilització de diccionaris.

MIREU LES INSTRUCCIONS A LA PÀGINA 1 PER A LA COMPRA DELS LLIBRES

Instruccions venda llibres per les famílies curs 2012-2013  

Instruccions compra i pagament llibres per les famílies curs 2012-2013