Page 1

“Growing healthy and scientific minds” Veure un títol en anglès ja no resulta estrany per als xiquets i xiquetes de l’Escola Carles III perquè des de l’any 2007 a la nostra escola es porta a terme un Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Aquest Pla consisteix en l’adquisició de continguts propis de l’àrea de coneixement del medi, utilitzant l’Anglès com a llengua vehicular. És a dir, alguns temes de medi els fem en anglès. El projecte s’aplica des de tercer fins a sext. A cicle mitjà (3r i 4t) treballem el tema de l’alimentació, incloent-hi consells dietètics per aconseguir una nutrició més saludable, remarcant la importància de menjar fruites i verdures, que és una de les coses que més falla en la dieta dels xiquets i xiquetes. També destaquen la importància de una correcta higiene dental i com fer un bon ús del temps lliure. A cicle superior (5t i 6t) fem una hora setmanal de “Science in English”. Els temes que hem triat per fer en anglès són: Plantes, Animals, Ecosistemes i Nutrició. Aprofundim en l’estudi de les plantes i animals més característics del nostre entorn i com a ecosistema estudiem el Delta i més concretament la bassa de l’Encanyissada. Tant a quint com a sext fem sortides juntament amb el Camp d’Aprenentatge de la nostra localitat en les quals els alumnes han de posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula i observen l’entorn des d’una altra perspectiva: parlant en Anglès. Per suposat que el nostre objectiu no és que l’alumnat sàpiga tots els noms dels animals i les plantes en Anglès, ni que aprenga en anglès paraules que no saben dir en català. Moltes vegades diuen el nom de les plantes i animals en català, però utilitzen l’Anglès per a descriure’ls i explicar com s’adapten al medi en què viuen. I aquest és realment el nostre objectiu, que utilitzen el llenguatge que han après a les classes d’Anglès per parlar del seu entorn, que se n’adonen que l’anglès pot ser una llengua de gran abast a l’hora de buscar informació sobre temes científics via internet i que se senten orgullosos d’haver après temes d’una altra assignatura en Anglès. Gràcies a aquest projecte el curs passat vam gaudir d’un auxiliar de conversa nadiu. Si pregunteu a l’alumnat de la nostra escola per Andy és ben segur que tots guarden un bon record. Aquesta situació va proporcionar un alt grau de motivació i esforç per part de l’alumnat. Els xiquets i xiquetes van ser més conscients de què l’Anglès és una eina de comunicació dins i fora de l’aula. L’alumnat va tenir l’oportunitat de conèixer diferents aspectes d’una altra cultura, de descobrir que l’anglès es parla a diferents països arreu del món amb les diferències pertinents. Per tal que l’alumnat entenga els continguts en una llengua estrangera, els materials utilitzats a les classes han de tenir molt de suport visual i han de ser prou motivadors per captar i mantenir l’atenció de l’alumnat. A més a més procurem que a les classes hi haga molta interacció oral i això suposa la preparació d’activitats molt diversificades. Per tot això la creació de materials ha representat un gran esforç i moltes hores de dedicació per a les mestres especialistes d’anglès implicades. Un esforç que es veu recompensat per la resposta, motivació i interès de l’alumnat i els resultats aconseguits, que han superat les nostres expectatives. El títol d’este article és també el lema del nostre projecte que en català vol dir: fem créixer ments sanes i científiques. Pla Experimental Llengües Estrangeres Escola Carles III


LA BANDA DEL PATI !!! Des de fa més de 6 anys, els mestres de música de l’escola Carles III s’encarreguen d’organitzar i dirigir la xaranga escolar que tant ens anima quan surt acompanyant al Carnestoltes o a Sant Jordi i la seua princesa. Quan ho van organitzar per primer cop, ningú no s’esperava que a part dels mestres especialistes de música sortiren tants voluntaris disposats a estar l’hora del pati assajant amb la xaranga ni perdre la vergonya davant de la resta de companys.

Entre aquests voluntaris, aquest any estan els alumnes que toquen algun instrument, alguns mestres que no són de música i uns 40 alumnes del Cicle Mitjà que s’encarreguen principalment de la percussió de les cançons. Degut a aquesta gran afluència, aquest curs s’han hagut de dividir els alumnes en dos grups per tal que poguessin sortir tots (uns han sortit a Carnaval els altres sortiran per Sant Jordi). Algunes de les cançons més taral·lejades per la resta de companys i mestres de l’escola són la Manta al Coll, el Ramonet, a 16, Paquito el Xocolatero... i d’altres igual de divertides i alegres. Gràcies a la seua col·laboració, les festes celebrades a l’escola tenen un toc personal i molt festiu que fa que sentim les tradicions una mica més nostres. A més a més, aquesta activitat fomenta el companyerisme i el treball cooperatiu que tan s’intenta promoure des de l’escola. Com agraïment, després de les actuacions se’ls convida a un esmorzar on ells són els protagonistes i se’ls torna una mica el favor que ens han fet al participar tan activament en les festes.


LA MEDIACIÓ ESCOLAR Escola Carles III Els conflictes formen part de la nostra vida quotidiana i sorgeixen com a resultat del contacte entre persones o grups que pensen de forma diferent. L’escola, en tant que comunitat en la que conviuen diversitat de persones, no s’escapa del conflicte. Lluny, però, de ser quelcom negatiu els conflictes ajuden a madurar i a créixer quan som capaços de gestionar-los de manera positiva, és aquí on entra la mediació. La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar-perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les parts implicades. A la nostra escola optem per la cultura de mediació ja que promou els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la solució, així es promou l’enfortiment personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la situació.

La mediació és per als educadors una eina que ens ajuda a educar en el conflicte, en la transformació positiva del conflicte. La mediació escolar facilita el desenvolupament de competències relacionades amb la comprensió de problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, la comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica...

La mediació escolar és un per potenciar la participació prevenir la violència i fomentar la

instrument adequat democràtica, cultura de la pau.

articles rapita abril  
articles rapita abril  

mediació escolar, llengües estrangeres, banda pati

Advertisement