Page 1

PROJECTE Història dels símbols de la Ràpita


ÍNDEX Introducció.....................................................................................................1 Tasca..............................................................................................................2 Procés.............................................................................................................3 L’Escut...........................................................................................................4 . 4.1 Símbols de l’escut: 4.1.1 La torre.................................................................................................5 4.1.2 Nau Navegant.......................................................................................6 4.1.3 Creu de Sant Joanista...........................................................................7 4.1.4 Barres Corona Catalano-Aragonesa.....................................................8 4.1.5 Símbols Borbònics: Corona i flor de Lis..............................................9 L’himne.........................................................................................................10 La Bandera....................................................................................................12 Activitat realitzada envers al projecte...........................................................13 Avaluació......................................................................................................14 Conclusió-valoració......................................................................................15 Bibliografia...................................................................................................16 Glossari.........................................................................................................17 annexes


INTRODUCCIÓ •

Sant Carles de la Ràpita, es una població ubicada al sud de Catalunya, a la comarca del Montsià, durant tota la seva història ha estat un poble amb un important port mariner, però també té la ribera i la serralada del Montsià on es cultiven les olives i les garrofes.

Sant Carles de la Ràpita, com totes le poblacions, ha de tenir un escut, un himne i una bandera que el representa per allà on va.

1


TASCA La feina que ens han encomanat és l’elaboració d’un power point on s’expliquen els signes de la Ràpita: l’escut, la bandera i l’himne.

2


PROCÉS Indicacions generals Els professors del nivell: 5è, hem aplicat tenint en compte la diversitat dels grups, una metodologia didàctica funcional i una organització dels continguts i les activitats d’aprenentatge globalitzada, també hem incorporat les TIC com una eina d’aprenentatge. Temporalització: ens farà falta un trimestre per acabar-ho. La tasca s’ha portat a terme a l’AO., durant 1 hora setmanal. Organització de la feina i de l’alumnat: En referència a la feina engeguem la cerca estimulant-los mitjançant una xerrada a cada una de les tres tutories pels seus respectius tutors. Iniciem i motivem als nens i nenes la investigació dels tres símbols treballant el QUÈ sabem ... QUÈ volem saber... COM ho volem fer... En referència a l’organització de l’alumnat hem treballa en grup-classe i finalment en petit grup. En grup-classe per anar fent búsqueda des de qualsevol font d’informació i en petit grup per anar confeccionant el power point. Així hem anat treballant en tres-quatre alumnes de 3 cada tutoria, canviant cada setmana.


L’ESCUT •

El primer escut era circular amb una torre al mig i envoltant-lo ficava AYUNTAMIENTO a la part de dalt i la de sota SAN CARLOS DE LA RÀPITA.

És al septembre de 1963 quan el Consistori aprova finalment l’escut que concorda més bé en les pretensions que alguna gent del poble havia dit, i amb l’historiador que finalment intentarà aconseguir que l’escut compleixi al menys les lleis heràldiques que tot escut deu de tenir. L’escut és així: 4


SIGNES DE L’ESCUT: TORRE En 1260 l’abat de Sant Cugat ven al comanador el castell de la “rabita del Cascall” amb totes les seves pertinencies. En 1304 Jaume II concedeix la torre a les monges Sant Joanistes que s’havien instal·lat a la Ràpita. En 1380 es citava com torre de guaita i enllaç entre la de Sant Jordi i Ulldecona. En 1451 es fan obres a les escales de la torre. En 1610 deu dies després de l’expulsió de moriscos pels Alfacs, el procurador de les monges fa un memorial sobre els danys produïts a la torre i a l’heretat de les monges

5


SÍMBOLS DE L’ESCUT: NAU NAVEGANT La vinculació de Sant Carles de la Ràpita amb la mar ha estat sempre molt estreta. L’exsistència, al llarg de la història dels dos grans ports naturals, Port Fangós i els Alfacs, posteriorment, van atreure durant segles nombroses naus. La presència de pirates i corsaris també fou freqüent des de sempre: -PITARCH,J:”La mar de l’Ebre: un niu de pirates a la baixa edat mitjana”a Ramàs nº4 Amposta 1996.

6


SÍMBOLS DE LA RÀPITA: LA CREU SANT JOANISTA La presència Hospitalera a la Ràpita es remunta a 1260,quan l’abat Pere de Sant Cugat ven el territori de la Ràpita al comanador Hospitaler d’Amposta El 1579 abandonen definitivament la Ràpita, tot i que les propietats que tenien encara resten sota el seu domini.Entren el 1859 i el 1886 les propietats de les monges a la Ràpita es van veure afectades per les desamoritzacions.

7


SÍMBOLS DE L’ESCUT: BARRES CORONA CATALANO-ARAGONESA La Ràpita va passar a formar part de la corona d’Aragó, després de la conquesta de Tortosa el 1148.Amb anterioritat havia estat donada al monastir de Sant Cugat del Vallés el 1097.Donació confirmada per una butlla del Papa Calitxe II el 1120 i feta efectiva finalment el 1150 quan Ramón Berenguer IV donava el castell d’Amposta tots els seus termes a l’ordre de l’Hospital a exepció de la Ràpita que havia donat a Sant Cugat

8


SÍMBOLS BORBÒNICS(CORONA I FLOR DE LIS) Des de mitjantçs del segle XVIII la monarquia borbònica fixà el seu interès en aquest territori i en el seu port i va engegar un seguit de projectes (nova població, canal de navegació, permís per comerciar amb Amèrica, fotificació dels alfacs, ...). D´aquí que la tradició popular digui que Carles III va ser el fundador de Sant Carles de la Ràpita.

9


L’HIMNE L’himne oficial de la Ràpita va ser aprobat per ple el dia 3 d’abril de 1998. L’any 1960, en Joan Torné i Balagué va escriure un text literari per a musicar, que oferí en Joaquim Joan Almela i Guilot, en aquells moments Director de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Rapitenca, amb la intenció que en algún moment pogués ser l’himne de la nostra ciutat. Al 1996 amb motiu de concert-homenatge que l’Agrupació Musical Rapitenca va fer a en Joaquim J. Almela i Guillot, s’interpretarà novament i en aquell acte públic la partitura fou lliurada al Sr. Blai Antoni i Escrich en representació de l’Ajuntament. 10


HIMNE: MÚSICA I PARTITURA

11


BANDERA

:

12


ACTIVITAT REALITZADA ENVERS AL PROJECTE...

13


AVALUACIÓ

14


CONCLUSIÓ-VALORACIÓ Aquest projecte a nosaltres ens ha agradat molt, perquè hem participat tots, i hem aprés coses noves i a la recerca hem xalat molt, perquè hem pintat coses del poble. Hem aprés a fer funcionar l’ ordinador i els mecanismes d’ ara. A la recerca hem trobat coses molt interessants. Hem arribat a la conclusió de que la Ràpita és un poble petit amb molta història i molt bonic.

15


BIBLIOGRAFÍA Arxiu historic de l’Ajuntanent de Sant Carles de la Ràpita. www.es.wikipédia.org/wiki/san_carles_de_la _Ràpita%c3%a1pitu http://webquest.xtec.cat/ec 2008/despresdeltaller/procés

16


GLOSSARI Totes les paraules noves les em subrayat durant les diapositives anteriors per no ficar totes le paraules juntes i mesclar-les

Exemple: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

17

Símbols de la Ràpita  

Projecte de la Ràpita de 5t

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you