Page 1

ONG

Àr ea: Religió Aut or s: Alumnat de 4t. C Cur s: 2009-2010


INTRODUCCIÓ  Les sigles 0NG signifiquen Organització No Governamental. Aquestes organitzacions actuen fent pressió i intentant influir en els governs.  Hi ha més de 12.000 ONG repartides per tot el món.  Nosaltres hem treballat les següents: a) Càritas. b) Creu Roja. c) Metges sense Fronteres (MSF). d) Pallassos sense Fronteres (PSF).  Per fer la investigació ens hem plantejat aquestes preguntes: 1) Quina és la seva tasca? 4) A quins països treballen? 5) Quantes persones col·laboren? 6) Importància de col·laborar amb les ONG.


CÀRITAS La seva tasca és treballar per la justícia, l’acció social, la cooperació internacional i la pobresa, la desigualtat social, la migració i l’asil. Treballen a 44 països. Compta amb 58.112 voluntaris i 184.591 socis. És important col·laborar amb les ONG perquè ajuden a persones necessitades.


CREU ROJA  La Creu Roja ajuda els pobres, malalts i accidentats de països amb conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals.  La Creu Roja amb la Mitja Lluna Roja* treballen a països de tot el món.  Hi col·laboren 155.977 voluntaris i té 754.310 socis.  Pensem que és important col·laborar amb les ONG perquè ajuden a les persones més necessitades. *La Mitja Lluna Roja és com la Creu Roja, però als països àrabs.


METGES SENSE FRONTERES  L’organització MSF cura a molta gent i salven moltes vides en conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals.  Treballen en programes de setanta països del món.  Col·laboren 2.000 voluntaris treballant en programes humanitaris.  És important la nostra col·laboració perquè ajuden a moltes persones que no tenen la mateixa sort que nosaltres.


PALLASSOS SENSE FRONTERES

 A PSF s’ocupen de millorar la situació psicològica de persones que viuen en zones de conflictes per mig del somriure. Actuen a països de tot el món amb diferents companyies artístiques. Hi col·laboren 14.000 persones voluntàries. És important col·laborar amb les ONG perque s ´ajuda a moltes persones amb necessitats a viure millor.

ONG  

Treball realitzat per 4tC.