Issuu on Google+

ONG Àr ea: Religió Aut or s: Alumnat de 4t. B Cur s: 2009-2010


INTRODUCCIÓ  Les sigles ONG signifiquen Organització no governamental. Les ONG es dediquen a ajudar els països pobres i les persones necessitades, també pressionen els governs perquè actuen a favor dels més desafavorits.  Al món hi ha més de 12.000 ONG.  A la nostra classe hem investigat les següents ONG: a) Amnistia Internacional. b) Càritas. c) Creu Roja. d) Mans Unides. e) Metge sense Fronteres f) Pallassos sense Fronteres  Per fer la investigació ens hem plantejat les següents preguntes: 1. Quants voluntaris hi ha? 2. Quina és la seva tasca? 3. En quants o quins països actuen?


AMNISTIA INTERNACIONAL  AMNISTIA INTERNACIONAL té 1.421 voluntaris i 43.327 socis.  Defensen els Drets Humans perquè totes les persones gaudeixen d’un món mes just i digne.  Actua a 150 països de tot el món.  El que més ens ha cridat l’atenció és la gran quantitat de socis que té.


CÀRITAS  CÀRITAS té més de 65.000 persones voluntàries.  És un organisme de l’església, la seva tasca és d’ajuda humanitària davant les emergències mundials.  Actua a 198 països del món, a través de les seves delegacions.  El que més ens ha cridat l'atenció és que té més de 65.000 persones voluntàries.


CREU ROJA  CREU ROJA té 155.977 voluntaris.  Treballa amb persones grans, refugiats, immigrants, malalts, drogodependents,...  Entre Creu Roja i Mitja Lluna Roja* tenen delegacions a tot el món.  El que més ens ha cridat la atenció és la gran quantitat de voluntaris que hi ha. * Mitja Lluna Roja és la Creu Roja dels Països Àrabs.


MANS UNIDES  A MANS UNIDES hi ha 96.000 persones entre socis i voluntaris.  Té com a finalitat lluitar contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les causes que ho provoquen.  Actua a 64 països de tot el món.  Ens ha cridat l’atenció la gran quantitat de diners que recullen gràcies als socis.


METGES SENSE FRONTERES  A MSF hi treballen 637 persones entre personal sanitari i persones voluntàries les qual s’ocupen de les tasques administratives de l’organització.  Donen assistència mèdica i humanitària a les persones que viuen en països en guerra o que han sofert alguna catàstrofe.  Treballen a 68 països de tot el món.  Ens ha cridat l’atenció que no tenen gaires voluntaris, però si molts de socis.


PALLASSOS SENSE FRONTERES  Hi ha més de 12 companyies amb molts actors i actrius en aquesta ONG. La seu està a Barcelona, que és el lloc on va néixer.  Portent l’alegria i el somriure als infants que viuen en camps de refugiats i zones de conflicte. Promouen actituds solidàries amb el seu art.  Actuen a 3 continents.  El que més ens ha cridat l’atenció és la gran quantitat de voluntaris que hi ha.


ONG (I)