Page 1

ONG Àr ea: Religió Aut or s: Alumnat de 4t. B Cur s: 2009-2010


INTRODUCCIÓ  Les sigles ONG signifiquen Organització no governamental. Les ONG es dediquen a ajudar els països pobres i les persones necessitades, també pressionen els governs perquè actuen a favor dels més desafavorits.  Al món hi ha més de 12.000 ONG.  A la nostra classe hem investigat les següents ONG: a) Amnistia Internacional. b) Càritas. c) Creu Roja. d) Mans Unides. e) Metge sense Fronteres f) Pallassos sense Fronteres  Per fer la investigació ens hem plantejat les següents preguntes: 1. Quants voluntaris hi ha? 2. Quina és la seva tasca? 3. En quants o quins països actuen?


AMNISTIA INTERNACIONAL  AMNISTIA INTERNACIONAL té 1.421 voluntaris i 43.327 socis.  Defensen els Drets Humans perquè totes les persones gaudeixen d’un món mes just i digne.  Actua a 150 països de tot el món.  El que més ens ha cridat l’atenció és la gran quantitat de socis que té.


CÀRITAS  CÀRITAS té més de 65.000 persones voluntàries.  És un organisme de l’església, la seva tasca és d’ajuda humanitària davant les emergències mundials.  Actua a 198 països del món, a través de les seves delegacions.  El que més ens ha cridat l'atenció és que té més de 65.000 persones voluntàries.


CREU ROJA  CREU ROJA té 155.977 voluntaris.  Treballa amb persones grans, refugiats, immigrants, malalts, drogodependents,...  Entre Creu Roja i Mitja Lluna Roja* tenen delegacions a tot el món.  El que més ens ha cridat la atenció és la gran quantitat de voluntaris que hi ha. * Mitja Lluna Roja és la Creu Roja dels Països Àrabs.


MANS UNIDES  A MANS UNIDES hi ha 96.000 persones entre socis i voluntaris.  Té com a finalitat lluitar contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les causes que ho provoquen.  Actua a 64 països de tot el món.  Ens ha cridat l’atenció la gran quantitat de diners que recullen gràcies als socis.


METGES SENSE FRONTERES  A MSF hi treballen 637 persones entre personal sanitari i persones voluntàries les qual s’ocupen de les tasques administratives de l’organització.  Donen assistència mèdica i humanitària a les persones que viuen en països en guerra o que han sofert alguna catàstrofe.  Treballen a 68 països de tot el món.  Ens ha cridat l’atenció que no tenen gaires voluntaris, però si molts de socis.


PALLASSOS SENSE FRONTERES  Hi ha més de 12 companyies amb molts actors i actrius en aquesta ONG. La seu està a Barcelona, que és el lloc on va néixer.  Portent l’alegria i el somriure als infants que viuen en camps de refugiats i zones de conflicte. Promouen actituds solidàries amb el seu art.  Actuen a 3 continents.  El que més ens ha cridat l’atenció és la gran quantitat de voluntaris que hi ha.

ONG (I)  

Presentació realitzada per 4t.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you