Page 1

PROGRAMACIÓN ANUAL  SECUENCIADA  DE  TEMAS  E  SESIÓNS  DE  AVALIACIÓN  FINAL  DOS  MESMOS   CURSO  2012/13   PERIODICIDADE   1º  Trimestre   Temas   (12-­‐21)  /  09  

0

1

2

3

4

5

ÁREA DE  LINGUA  GALEGA  –  NIVEL  3º   Contidos  a  traballar   REPASO  CONTIDOS    BÁSICOS    2º  NIVEL   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UNHA  PESADA  DOENZA.   Comprensión   e   Expresión:   lectura   dun   texto   narrativo,   cunha   pronuncia   clara   e   xeitada,   comprensión   e   aprendizaxe   de   palabras   e   expresións   relacionadas   coa   saúde.   Nos   presentamos  e  formas  de  comunicación   Estudo   da   língua:vocabulario   (a   saúde),   ortografía   (o   son   K   ),   gramática   (a   comunicación),   actividades  de  repaso  do  curso  anterior.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  ISOLINA  E  AS  CROQUETAS.   Comprensión   e   Expresión:   lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “Isolina   e   as  croquetas“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  Instrucións.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (o   restaurante),   ortografía   (o   son   G.   A   diérese),   gramática   (   a   lingua),  actividades  de  repaso  do  curso  anterior  e  do  tema  1.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  OLFACTO  DE  BRAIS.   Comprensión  e  Expresión:  lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “O  olfacto   de  Brais“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  Os  anuncios.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (os   sentidos),   ortografía   (o   son   Z),   gramática   (oracións   e   palabras),  actividades  de  repaso  temas  1  e  2.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UNHA  BOA  LECCIÓN.   Comprensión   e   Expresión:   lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “Unha   boa  lección“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  A  conversa.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (os   animais),   ortografía   (o   son   R   ),   gramática   (sons   e   letras),   actividades  de  repaso  1,  2  e  3.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UNHAS  FLORES  ESPECIAIS.   Comprensión  e  Expresión:  lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “Unhas   flores   especiais“,   comprendemos,   comentamos   e   creamos   sobre   o   texto   traballado.   O   diario   persoal.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (as   plantas,   os   sinónimos   e   antónimos),   ortografía   (o   uso   do   punto),  gramática  (a  silaba),  actividades  de  repaso  dos  temas  1,2  3  e  4.  

Avaliación Inicial  


6

2º  Trimestre  

 

7

8

9

10

SITUACIÓN COMUNICATIVA:  A  LÚA  CHEA.   Comprensión   e   Expresión:   lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “A   lúa   chea“  ,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  O  resumo.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (a   noite),   ortografía   (signos   de   interrogación   e   admiración),   gramática  (os  substantivos),  actividades  de  repaso  temas  3,  4  e  5.   REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  DESTACADOS  DOS  CINCO  PRIMEIROS  TEMAS       SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  POTE  FENDIDO.   Comprensión  e  Expresión:  Lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “  O  pote   fendido“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  A  descrición.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (a   auga),   ortografía   (palabras   con   mb   e   mp   ),   gramática   (o   xénero  dos  substantivos),  actividades  de  repaso  temas  1,  4,  5,  e  6.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  CHAPEU  DA  BRUXA.   Comprensión   e   Expresión:   Lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “   O   chapeu   da   bruxa“,   comprendemos,   comentamos   e   e   creamos   sobre   o   texto   traballado.   A   autodescrición.   Estudo   da   lingua:   vocabulario   (o   tempo),   ortografía   (palabras   con   br   e   bl),   gramática   (o   número  dos  substantivos),  actividades  de  repaso  1,  4,  5,  6,  e  7.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  MONTE  BICUDO.   Comprensión  e  Expresión:  Lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “O  monte   bicudo“,   comprendemos,   comentamos   e   creamos   sobre   o   texto   traballado.   O   texto   informático.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (a   oficina   de   turismo),   ortografía   (a   partición   de   palabras),   gramática  (o  artigo),  actividades  de  repaso  temas  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  e  8.   REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  DESTACADOS  TEMAS  6  AO  9   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UN  PAR  DE  DESASTRES.   Comprensión  e  Expresión:  Lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “Un  par   de  desastres“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  As  noticias.   Estudo   da   lingua:   vocabulario   (os   materiais),   ortografía   (a   coma),   gramática   (os   posesivos),   actividades  de  repaso  temas  5,  6,  7,  8  e  9..    

PD –  1    

PD –  2  


3º Trimestre  

11

12

13

14

15

Mes de  xuño  

SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  A  PROMESA  DO  INDIO.   Comprensión   e   Expresión:   Lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “A   promesa   do   indio“,   comprendemos,   comentamos   e   creamos   sobor   do   texto   traballado.   A   descrición  das  persoas.   Estudo  da  lingua:  vocabulario  (as  persoas  e  a  paisaxe),  ortografía  (palabras  con  h),  gramática   (os  demostrativos),  actividades  de  repaso.   REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  DESTACADOS  TEMAS  6  AO  10   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  CAMPO  OU  CIDADE?   Comprensión  e  Expresión:  Lectura  silenciosa  e  en  voz  alta  de  xeito  colectivo  do  texto  “Campo   ou  cidade?“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  As  adiviñas  e   os  diálogos.   Estudo  da  língua:  vocabulario  (a  Rúa),  ortografía  (palabras  con  b),  gramática  (os  adxectivos),   actividades  de  repaso  6,  7,  8,  9,  10  e  11  .   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  PARVO  DE  XAN.   Comprensión   e   Expresión:   Lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “O   parvo   de   Xan“,   comprendemos,   comentamos   e   creamos   sobre   o   texto   traballado.   A   emoción   na   narración  e  seguir  unha  orde  cronolóxica  nas  narracións.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (os   traballos),   ortografía   (palabras   con   v),   gramática   (os   pronomes  persoais),  actividades  de  repaso  temas  4,  5,  9,  10,  11,  e  12.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  OS  TRASNOS  DOS  ARAMES.   Comprensión   e   Expresión:   Lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “Os   trasnos   dos   arames“,   comprendemos,   comentamos   e   creamos   sobre   o   texto   traballado.   Os   chistes.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (as   máquinas),   ortografía   (   palabras   con   x   e   s)   ,   gramática   (o   verbo),  actividades  de  repaso  temas  7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UNHA  HISTORIA  DE  PEDRA.   Comprensión   e   Expresión:   Lectura   silenciosa   e   en   voz   alta   de   xeito   colectivo   do   texto   “Unha   historia  de  pedra“,  comprendemos,  comentamos  e  creamos  sobre  o  texto  traballado.  O  conto.   Estudo   da   língua:   vocabulario   (o   castelo),   ortografía   (   palabras   con   x   e   con   ll),   gramática   (o   tempo  verbal),  actividades  de  repaso  temas  10,  11,  12,  13  e  14   REPASO  XERAL  DO  CURSO  

PD = PROBAS DE DIAGNÓSTICO

PD  –  3  

Temp_LG_12-13  
Temp_LG_12-13  

Temporalizacion contidos LG 2012/2013

Advertisement