Page 1

Escola Brasil

MATRICULACIÓ CURS 2012/13 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR Les famílies que ja han fet la preinscripció, en aquest centre, només han de portar la següent documentació:

 Fotocòpia del DNI o PASSAPORT de l’alumne si en té.  Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat.  2 fotografies (mida carnet) LES FAMÍLIES QUE NO HAN FET LA PREINSCRIPCIÓ EN AQUEST CENTRE HAN DE PORTAR:       

Fotocòpia NIF / NIE / PASSAPORT del pare, mare, tutor, tutora. Fotocòpia del llibre de família. Certificat d’empadronament (Si el domicili familiar no és el que consta al NIF/NIE). Fotocòpia del DNI o PASSAPORT de l’alumne si en té. Fotocòpia de la targeta sanitària . Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat. 2 fotografies (mida carnet)

CALENDARI PERÍODE DE MATRÍCULA

DEL DILLUNS 11 AL DIVENDRES 15 DE JUNY (AMBDÓS INCLOSOS)

HORARI D’ATENCIÓ EN SECRETARIA:

Horaris/dies 9 a 11 h 11:30 a 12:30 h 12:30 a 14:30

11 JUNY

12 JUNY

13 JUNY

14 JUNY

15 JUNY

INFORMACIÓ MATRÍCULA 2012-13  

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 2012-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you